23. - 24. 10.
liérů
ých ate
Dny otevřen
13. - 16. 10.
Jazzové dny
podpora:
EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI
Tage der
offenen Ateliers
23. a 24. 10. 2010
mediální partneři:
Jihočeské Dny otevřených ateliérů probíhají ve spolupráci s Dolním Rakouskem.
„GEMEINSAM MEHR ERREICHEN
– SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE”
!
ulturou
e se s k
Mazlím
pořádáme:
Mapujeme
gionu
e
r
v
u
r
u
lt
u
k
Vytváříme
ělců
databázi um
e
Posk ytujem
í
p o ra d e n s t v
Dny
otevřených
ateliérů
PROJEKT JE FINANCOVÁN V RÁMCI PROGRAMU EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013, PROJEKT “KULTURNÍ MOST”, REGISTRAČNÍ ČÍSLO M00033. WWW.KULTURNI-MOST.CZ 2010
Navštivte jihočeské ateliéry
Besuchen Sie die Südböhmischen Ateliers
an:
více na / mehr
z
kulturni-most.c
Dny
otevřených
ateliérů
Tage der
offenen Ateliers
23. a 24. 10. 2010
Zrcadlová akce „Tage der offenen Ateliers“ proběhne v Dolním Rakousku 16. a 17. 10. 2010
Niederösterreichische Künstler und Aussteller laden ebenfalls zu den Tagen der offenen Ateliers ein, und zwar am 16. und 17. 10. 2010
Záštitu nad akcí převzali / Schirmherschaft über die Aktion übernehmen: hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola
člen rady Jihočeského kraje Ing. František Štangl / místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky
podpora:
EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI
Jihočeské Dny otevřených ateliérů probíhají ve spolupráci s Dolním Rakouskem.
„GEMEINSAM MEHR ERREICHEN
– SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE”
PROJEKT JE FINANCOVÁN V RÁMCI PROGRAMU EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013, PROJEKT
“KULTURNÍ MOST”, REGISTRAČNÍ ČÍSLO M00033. WWW.KULTURNI-MOST.CZ 2010
Dny
otevřených
ateliérů
Tage der offenen Ateliers
Výtvarné umění má nevýhodu oproti hudbě nebo divadlu
v tom, že divák nepřijde tak často do kontaktu s tvůrcem.
V galeriích není vždy dostatek prostoru k rozhovoru. Právě
tato skutečnost je důvodem, proč Jihočeský kraj, Bazilika
o.p.s a Kulturvernetzung Dolní Rakousko organizují v rámci česko-rakouského projektu Kulturní most akci Dny otevřených ateliérů.
Die bildende Kunst hat gegenüber der Musik oder dem Theater
einen Nachteil darin, dass der Zuschauer nicht so oft mit dem Autor in Kontakt kommt. Im Galerie gibt es nicht so oft genug Zeit
für Gespräch. Genau diese Tatsache ist der Grund, warum der
Südböhmische Kreis, Bazilika o.p.s und die Kulturvernetzung Niederösterreich die Tage der offenen Ateliers im Rahmen des tschechisch-österreichischen Projektes „Kulturbrücke“ organisieren.
Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, na
kterém výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupní svá tvůrčí
zázemí. Návštěvníci se budou moci setkat s výtvarníky osobně, navázat dialog a poznat jejich práci jinak, než na výstavě a vyzkoušet si také některé výtvarné techniky prakticky.
K účasti byli vyzváni umělci působící na území jižních Čech,
účastní se amatéři i uznávaní profesionálové.
Die Tage der offenen Ateliers sind eine Feste der Bildendekunst,
bei denen die bildende Künstler und Kunsthandwerker machen
ihr kreatives Hinterland zugänglich. Die Besucher können den
Künstlern persönlich treffen, Dialoge aufnehmen, ihre Arbeit
ein bisschen anders als im Ausstellung kennenlernen und einige Techniken praktisch probieren. Wir sprechen alle Künstler an,
die auf dem Territorium Südböhmens tätig sind. Es werden daran
Laien sowie anerkannte Profis teilnehmen.
Nejdříve proběhnou Dny otevřených ateliérů 16. a 17. října
v Dolním Rakousku, o týden později budou následovat jihočeské, 23. a 24. října. Pro zájemce pořádáme vzájemné cesty
za uměním do Rakouska a jižních Čech, na kterých bude provázet profesionální teoretik v oblasti výtvarného umění Mgr.
Hynek Látal z Ústavu dějin umění filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Zuerst verlaufen die Tage der offenen Ateliers am 16. Und 17. Oktober in Niederösterreich und eine Woche später folgen die südböhmischen Tagen am 23. Und 24. Oktober. Für Interessenten
veranstalten wir gegenseitige Kunstreisen nach Österreich und
Südböhmen, an denen begleitet ein professioneller Theoretiker
im Bereich der bildenden Kunst – Mgr. Hynek Látal von Südböhmische Universität in České Budějovice.
Přejeme všem mnoho nových, inspirativních setkání a povznášejících rozhovorů o umění.
Wir wünschen allen viele neue, inspirative Begegnungen und bereichernde Gespräche über Kunst.
Podrobnosti o zúčastněných jihočeských ateliérech, galeriích a dílnách naleznete na www.kulturni-most.cz
Weitere Informationen über die Ateliers, Galerien und
Werkstädten finden Sie unter www.kulturni-most.cz
Seznam účastníků
České Budějovice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Písek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Doprovodný program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prachatice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Český Krumlov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Strakonice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Jindřichův Hradec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tábor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vysvětlivky:
Erklärung:
Umělec
Künstler
Galerie nebo instituce
Galerie oder Institution
Restaurace – infocentra Otevřených ateliérů
Restaurant – Infozenter über Offene Ateliers
1
Výtvarné a řemeslné dílny
Kunstwerkstatt
205 209
146 147 148 149
139 141 143 144
Bechyně
Píse
íísek
Písek
195
n. Lužnicí
191 193 199
Kestřany
Vlastiboř
131
207
192 201
Soběslav
Klokočín
145
Včelnice
Nová V
Vč
eln
38 46
Týn nad Vltavou
Protivín
Kardašova
Řečice
137 138 140
Veselí
Vese
V
eselí
n. Lužnicí
176 180
Děbolín
117
Jindřichův
Hradec
Vodňany
Vo
dňany
V
v
Mazelov
Malovice 151 162
39
Zliv
2
Netolice
26
10
hatice
e
6
60
115 122 124
Stráž n. Nežárko
Nežárkou
k
kou
Číměř
Hluboká
n. Vltavou
40
České
Budějovice
11 25
91 Dubné
Nová Ves
114 126
12 65
Sedlec
Jankov
Dolní
Skrýchov
Skrýcho
Lomnice
omnice
om
nad
ad
d Lužnicí
13 17 21
16
ějovice
4. Ateliér animované tvorby – Antonie Urbancová, Ondřej Fleislebr, Viktor Ureš workshop ~
STAN
Náměstí Přemysla Otakara II.
tel. 00420Deštná
777 212 618
200 206 210
45 81
1
3
4
5
Lišov
Nová
No Bystřice
Třřeboň
Třeboň
T
123 125
Rudolfov
7
119
22 24 27 29 30 31 32 33 34 35 36 80
41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 82
54 55 56 57 58 59 62 64 67 69 70
104
73 74 75 76 77 78 83 84 85 86 87
88 89 90 93
61 26
Křemže
Kamenný
Újezd
19
27 Ledenice
118
23 37 63
Borovany
Komářice
Suchdol
nad Lužnicí
Doln
olníí
oln
Dolní
TTř
ebonín
Třebonín
Chvalšiny
Český
k
ký
Krumlov
K
rumlov
v
129
Trhové Sviny
53
95 98 99 101
Keblany
102 103 105 106
18 66 68 84
Nové Hrady
97
108 109 110 111
Besednice
České
k V
ké
Velenice
Ve
28
Horní
Stropnice
Kaplice
113
OKRES
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Rožmberk nad Vltavou
100 112
Vyšší Brod
1. 4ds, spol. s r.o. architektonické studio / Architektenbü-
nungen, Grafiken, Fotografien, Plastiken), man kann auch einige neue Exponate besichtigen . Kurator: Mgr. Vlastimil Tetiva,
Mgr. Martin Vaněk, Mgr. Hynek Rulíšek ~ Zámek 144, 373 41
Hluboká nad Vltavou, 00420 775 678 677, [email protected]
cz, www.ajg.cz ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
ro ~ současné projekty, seznámení se způsobem práce / Gegenwärtige Projekte, Bekanntmachung mit der Arbeitsweise ~
Lidická 108a, 370 01 České Budějovice, 00420 386 321 191,
[email protected], www.4ds.cz ~ SO: 14–17 h NE: 14–17 h
3. ATELIER 8000 – Střítecký a Krupauer architek-
2. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou galerie / Galerie ~ Umění 20. a 21. století (obrazy, kres-
tonické studio / Architektenbüro ~ otevřený ateliér / Offenes
Atelier ~ Radniční 7, 00420 386 352 737, www.atelier8000.cz
~ SO: 9–12 h
by, grafiky, fotografie, plastiky), ale bude možno zhlédnout
i některé nově získané exponáty ze sbírky starého umění. Kurátoři výstavy / Kunst des 20 . und 21 . Jahrhunderts (Bilder, Zeich-
2
10. Bastlová Dagmar keramika / Keramik ~ Budu přítomná v dílně pro ukázky hotových výrobků, zodpovězení dotazů. / Ich werde in meiner Werkstatt anwesend sein . ~ Plástovice 18, 373 48 Sedlec, 00420 605 288 953, domovnicisla@
domovnicisla.cz, domovnicisla.cz ~ SO: 10–20 h NE: 10–19 h
~ Plástovický keramický spolek, o. s.
11. Bercha Vladimír keramika / Keramik ~ ukázka práce – figurální keramika / Vorführung des Schaffens – figurative
Keramik ~ Třebín 17, 373 84 Dubné, 00420 777 228 944, info@
myronatelier.com, www.myronatelier.com ~ SO: 10–18 h
NE: 9–11 h
12. Brichcín Roman malíř / Maler ~ prezentace tvorby /
Präsentation des Schaffens ~ Masarykova 975, 373 41 Hluboká
n. Vlt., 00420 602 948 106, [email protected], www.brichcin.
cz ~ SO: pouze po telefonické domluvě
5. Ateliér oděvního a textilního desingu UrStálkov
bancová Silvie, Schollze – Mojžíšová Veronia kostýmní návrhářka / Stilist ~
ka, Došková Eva oděvní
Slavonice
13. Brichcínová Dagmar malířka / Malerin ~ prezentace
tvorby / Präsentation des Schaffens ~ Masarykova 975, 373 41
Hluboká n. Vlt., 00420 723 331 756, [email protected], www.
brichcin.cz ~ SO: pouze po telefonické domluvě
14. Burešová Iva restaurátorka, malířka / Restauratorin,
Malerin ~ malba v architektuře, tvorba nástěnných maleb/
Malerei in der Architektur, Wandmalerei ~ Přítomna ve stanu
na náměstí Přemysla Otakara II., 00420 776 241 942, info@
ivamal.cz, nastenne-malby.cz ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
15. Burian Karel designer / Designer ~ prezentace tvorby
/ Präsentation des Schaffens ~ Stan na náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice, 00420 731 518 352, [email protected]
net ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
6. Ateliér Prostor keramika / Keramik ~ užitková kera-
71 72 79 92
94
rní
ná
Klikov
107
Velešín
V
Velešín
Naše dílna umožní vyzkoušet si klasické techniky animace,
jako je kreslenka, poloplast, papírek a pixilovaná animace, tedy
animace živých bytostí a předmětů. Představíme principy, díky
kterým animovaná tvorba vzniká, a umožníme nahlédnout na
úlohu animátora, který by měl v daném časovém úseku oživit příběh pomocí výtvarna a audiovizuální techniky. Zároveň
bychom rádi (vzhledem k možnosti si v naší dílně animaci vyzkoušet) výsledné animace promítali na projekční plátno spolu s ukázkami současné české studentské animační tvorby. /
Unsere120Werkstatt
ermöglicht den Interessenten sich die TechniStrmilov
128
ken der Animation zu erproben . Wir stellen die Prinzipen der Anomation, dank denen das anomierte Schaffen ensteht vor . Die Animationsfilme werden dann an eine Projektionleinwand projeziert . ~ Stan na náměstí Přemysla Otakara II., České BudějoRadíkov
vice, 00420 777
278 842, [email protected] ~ SO:
127
Senotín
10–19 h NE: 10–16 h
116
Dačice
Budeme tam, přijďte na kávu, podívat se, co děláme. V soboŽupanovice
tu od 10 do 12 h bude probíhat dílna
plstění pro veřejnost, po
121
celý den výměnný bazar šatů a v podvečerní hodinu na nás
čeká elektro-ambient Lukáše Urbance a jeho hostů. / Wir werden da, kommen Sie um Kaffee zu trinken und zu schauen, was
wir machen . Am Samstag von 10:00 bis 12:00 findet ein Workshop der Filzen statt, am ganzen Tag dann ein Austauschbasar
der Kleidung, am Abend gibt es Elektro-Ambient von Lukáš Urbanec und seine Gäste . ~ Riegrova 26, 370 01 České Budějovice, 00420 777 067 030, [email protected] ~ SO: 10–19
h NE: 10–16h
9 14 15 16 20
8
České Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected],
www.kvoc20.freepage.cz ~ SO: 9–19 h ~ Členství ve skupině
KVOČ 20
mika, výtvarné kurzy / Keramik, Kunstwerkstatt ~ Hroznějovice 42, 373 41 Hluboká n. Vlt., 00420 776 578 089, 00420
736 675 317, [email protected], www.atelierprostor.cz ~
SO: 10–18 h NE: 10–15 h
16. Čeloudová Martina výtvarné kurzy pro děti a do-
spělé / Bildende Kurse für Kinder und Erwachsene ~ Kreativní
tvoření Vás alespoň na chvilku osvobodí od stresu všedního
dne. Modelujeme a tvoříme ozdoby ze slaného těsta. Vyzkoušíme si pravé staročeské dřevěné formy. Dále pak výrobu květin z papíru, malování na sádrové dekorace, keramiku, drátované korále… /Kreatives Schaffen befreit uns von Alltagsstress . Modellieren mit Teig, Papierblumen, Keramik usw… ~ A. Kříže 24,
370 06 Č. Budějovice, Suché Vrbné, 00420 605 244 529,
[email protected], www.vrbenskaremesla.cz ~
SO: 10–12 h; 13–17 h NE: 10–12 h; 13–16 h ~ Člen spolku
M-ARS
7. Ateliér U Beránka fotografický ateliér, fotograf David
Veis a členové fotografického společenství U Beránka ~ Fotografie v pravdě pokroucené – technika, při které návštěvníky
nafotografujeme a pak v peci na dvoře malinko pokroutíme…
(v sobotu od 17 hodin pečení dobrot v historické peci na počest bláznů, snílků a drobných klaunů) / Experimente mit Fotografie ~ Krajinská 35, 370 01 České Budějovice, 00420 602 324
502, [email protected], www.uberanka.cz ~ SO: 9–22 h
NE: 10–14 h ~ Občanské sdružení TAM-TAM, spolek U Beránka
8. Ateliéry Bazilika lektorky / Lektorinnen Pavlína Eisen-
17. Čeněk Miroslav řezbář / Holzschnitzer ~ ukázka figu-
hamerová, Zuzana Hlaváčová, KateřinaKrausová, Tereza Martinů ~ workshop, různé výtvarné techniky / Workshop, verschiedene bildende Techniken ~ Stan na náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice, 00420 777 753 891, [email protected]
cz, www.bazilika.cz ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
rální dřevořezby z lipového dřeva / Vorführung der figurativen
Holzschnitzerei ~ Smetanova 512, 373 41 Hluboká n. Vltavou,
00420 607 233 144, [email protected] ~ NE: 10–17 h
18. Černý Daniel umělecký kovář / Kunstschmied ~ ukázka prací, možnost vyzkoušet si kování / Vorführung der Werke,
Erprobung von Schmiedearbeiten ~ Komenského 36, 373 33
Nové Hrady, 00420 607 727 284, [email protected], www.
danielcerny.cz ~ SO: 13–17 h
9. Bárta Zdeněk malba / Malerei ~ malba a živá výsta-
va amatérských výtvarníků ve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí – Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung von Amateurkünstlern auf dem öffentlichen Platz – im zentrallen Teil vom Park Na Sadech – beim schlechten Wetter in der
Bar 13, Plachého 13 ~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13,
19. Čížek Jaromír kovář / Schmied ~ prezentace kovářské
3
výroby a muzea starých zámků / Präsentation von Schmiedearbeiten und Museum der historischen Schlösser ~ 373 14 Komařice 6, 00420 604 524 472, 00420 604 995 452, cizcizkomaric@
seznam.cz, www.kovarstvicizek.wz.cz ~ SO: 8–20 h NE: 8–20 h
Ledenice, 00420 777 144 728, [email protected], www.jan
fabian.com
28. Fuka Hynek malíř / Maler ~ prezentace tvorby / Prä-
sentation des Schaffens ~ Meziluží 43, 373 35 Horní Stropnice, 00420 775 272 775, [email protected] ~ SO: 9–18 h
NE: 9–15 h
20. Dohnalová Tereza
oděvní výtvarnice / Stilist ~
Zúčastním se v sobotu 23. 10. 2010. Od 9–10 h ráno uskutečním „Přehlídku v pohybu“ po ulicích města ČB. Plánovaná trasa: náměstí Přemysla Otakara II. – Krajinská – Na Sadech – Lanova třída – Kanovnická – náměstí Přemysla Otakara II. Potrvá asi do 12 h, v průvodu se bude fotit, tančit a jásat. Vše ke
stažení na www.atd-cb.cz v následujích dnech. Od 13 do 17 h
budu k dispozici v ateliéru. V rámci Dnů Otevřených ateliérů
nabízím 30% slevu na vystavené zboží a přijímané zakázky. /
Am Samstag 23. 10. von 9:00 - 12:00 gibt es eine „Modeschau in
Bewegung“ in den Strassen der Stadt České Budějovice. Ein lustiger Umzug im Zentrum – bis 12 Uhr. Von 13:00–17:00 bin ich im
Atelier. Im Rahmen der Tage der offenen Ateliers biete ich eine
30% Ermässigung an. ~ Kněžská 10, 370 01 České Budějovice,
2. patro, 00420 777 955 213, [email protected],
www.atd-cb.cz ~ SO: 13–17 h
29. Gábriš Slavo, Ing. malba / Malerei ~ malba a živá vý-
stava amatérských výtvarníků ve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung von Amateurkünstler auf dem öffentlichen Platz – im zentrallen Teil vom Park Na Sadech – beim schlechten Wetter in der
Bar 13, Plachého 13 ~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13,
České Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected],
www.kvoc20.freepage.cz ~ SO: 9–19 h NE: Členství ve skupině KVOČ 20
30. Galerie Měsíc ve dne galerie / Galerie ~ Kelli Scott
Kelley – Pohádky / Märchen – výstava / Ausstellung ~ Nová
ulice 3, 370 01 České Budějovice, 00420 777 753 772, info@
mesicvedne.cz ~ SO: 12–18 h NE: 12–18 h
21. Dominová Ludmila krajkářka / Klöpplerin ~ výstava,
ukázka výšivky z rybích šupin /Ausstellung, Vorführung der Stickereien aus Fischschuppen ~ Nová 741, 373 41 Hluboká n. Vlt.,
00420 606 359 071, [email protected] ~ SO: 14–18
h NE: 14–18 h
31. Galerie Nahoře galerie / Offene Galerie ~ fotografická
výstava „Pod bodem mrazu“ autorky Bohuslavy Maříkové- nejstarší fotografická galerie v ČR, galerie se věnuje výhradně prezentaci fotografie. / Fotografische Ausstellung „Pod bodem mrazu“ – Autor Bohuslava Maříková – diese Galerie beschäftigt sich
ausschliesslich mit der Fotografie, die älteste fotografische Galerie in Tschechien ~ Metropol, Senovážné nám. 2, 370 01
České Budějovice, 00420 386 106 112, [email protected] ~
SO: 10–15 h NE: 13–15 h
22. Doško Radek výtvarník, pedagog na SUPŠ sv. Anež-
ky České / Künstler und Paedagoge ~ prezentace tvorby / Präsentation des Schaffens ~ Pivovarská 20, 370 01 České Budějovice, 00420 609 369 153, [email protected] ~ SO: 14–18 h
NE: 14–18 h
23. Dudová Eva výtvarnice / Bildende Künstlerin ~ ukáz-
32. Galerie Pod kamennou žábou výstava: Karey
Rawitscher – Under the lens / Ausstellung: Karey Rawitscher –
Under the lens ~ Dne 24. 10. v době od 14 do 17 h bude přítomna autorka a připraví malý workshop. / Am 24. 10. von 14:00
- 17:00 ist die Autorin anwesend und bereitet einen kleinen Workshop vor. ~ Piaristické náměstí 2, 370 01 České Budějovice,
00420 605 747 352, [email protected], www.kyvadlo.cz ~
SO: 13–18 h NE: 13–18 h
ka v dílně Nazaret / Vorführung in der Werkstatt Nazaret ~
Budějovická 476, 373 12 Borovany, 00420 724 854 887,
[email protected] ~ SO: 9–16 h NE: 10–15 h
24. Dům umění galerie / Galerie ~ výstava – Martin Raj-
niš – architektura / Ausstellung – Martin Rajniš – Architektur ~
nám. Přemysla Otakara II. 38, 370 01 České Budějovice,
00420 386 360 539, [email protected], www.mkdcb.cz/dumumeni
~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
33. Galerie Solnice
galerie / Galerie ~ výstava OUTER
SPACE / VNĚJŠÍ SVĚT – práce studentů a zároveň absolventů
FAMU – Tereza Havlínková, Jáchym Kliment, Adéla Leinweberová, Tereza Příhodová, Klára Žitňanská / Ausstellung OUTER SPACE – Vorführung der Studentenwerke und Absolventen von FAMU
– Tereza Havlínková, Jáchym Kliment, Adéla Leinweberová, Tereza Příhodová, Klára Žitňanská ~ Česká 66, 370 01 České Budějovice, 00420 777 753 773, [email protected], www.
bazilika.cz ~ NE: 15–18 h
25. Dytrychová Věra
výtvarnice / Künstlerin ~ prostá
ukázka / Vorführung ~ Záboří 33, 373 84 Dubné, 00420 387
982 005, 00420 774 371 416, [email protected] ~ SO: 10–16
h NE: 10–16 h
26. Effmert Jaroslav sklář – skelná huť / Glasmacher –
Glashütte ~ Sklářská pec – výroba půllitrů, figurek, váziček. Pokud nebude pec zapálená, výroba skleněných vinutých perlí
na sklářském kahanu / Glasofen – Herstellung von Krügen, Figuren, kleinen Vasen. Wenn der Ofen nicht brennt, Herstellung der
gewickelten Glasperlen mit Glasbrenner ~ Skelná huť na silnici mezi Hlubokou n. Vlt. a Hrdějovicemi / Glasshütte auf
der Straße zwischen Hluboká n. Vlt. und Hrdějovice, 00420
607 164 433, [email protected], http://www.sklarna.euweb.cz
~ SO: 9–21 h NE: 9–21 h
34. Gribbin Paul designér, ilustrátor / Designer, Illustrator
~ prezentace tvorby grafického designu krok za krokem (od
základního konceptu až po finální verzi), ukázky prací, prezentace ilustrací / Präsentation des Schaffens von Graphik Desing Schritt für Schritt (vom Grundkonzept bis zur Endeversion) ~
Hradební 35, 370 01 České Budějovice, 00420 602 275 757,
[email protected], www.gribbin.cz ~ SO: 14–16 h NE: 14–16 h
27. Fabián Jan konceptuální umělec / ein konzeptueller Künstler ~ pouze virtuální prezentace na / nur virtuelle Präsentation auf www.janfabian.com ~ Trocnovská 198, 373 11
35. Hátleová Karla výtvarná dílna, pořádání kreativních
workshopů / bildende Werkstatt, Kreativ-workshop ~ ukázka výtvarných prací, možnost vyzkoušení některé výtvarné činnos-
4
~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13, České Budějovice,
00420 720 136 993, [email protected], www.kvoc20.free
page.cz ~ SO: 9–19 h ~ Členství ve skupině KVOČ 20
ti, informace o programu dílny / Vorführung der Werke, Probe
von manchen bildenden Techniken, Informationen über das Programm der Werkstatt ~ Prachatická 25, 370 05 Č. Budějovice,
00420 725 721 708, [email protected], www.dilnakajjka.
cz NE: 10–16 h Cech českomoravských uměleckých dráteníků
44. Kalkusová Adéla malba / Malerei ~ malba a živá výstava amatérských výtvarníků ve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung
von Amateurkünstlern auf dem öffentlichen Platz – im zentrallen
Teil vom Park Na Sadech – beim schlechten Wetter in der Bar 13,
Plachého 13 ~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13, České
Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected], www.
kvoc20.freepage.cz ~ SO: 9–19 h Členství ve skupině KVOČ 20
36. Havel Tomáš dřevosochař / Bildhauer, der mit Holz ar-
beitet ~ dřevěné abstraktní skulptury/ Abstrakte Holzskulpturen ~ Čajový ateliér, Krajinská 22, 370 01 České Budějovice ~
SO: 14–23 h NE: 14–23 h
37. Havlis Jiří papírové paltnéřství / Plattner – arbeitet mit
Holz und Papier ~ výroba replik zbraní a zbrojí z nekovových
materiálů – tedy lepenkové helmice, dřevěné meče atd. / Herrstellung von Repliken der Waffen und Bewaffnung aus Papier…
~ Podzámčí, 373 12 Borovany, 00420 777 888 903, info@
papirovehelmy.cz, www.papirovehelmy.cz ~ SO: 12–17 h
NE: 12–17 h
45. Kalová Lenka výtvarný pedagog / bildende Pedagog
~ prezentace na téma: Co to je kreslení pravou hemisférou? /
Präsentation zum Thema: Was ist Zeichnen mit der rechten Hemisphäre ~ Horní 68, 37371 Adamov, pošta Rudolfov, 00420
725 696 133, [email protected], www.kalova.cz ~
SO: 9–11 h NE: 9–11 h
38. Hodný Ladislav malíř a umělecký knihař / Maler u.
Kunstbuchbinder ~ ukázka knižních vazeb a obrazů, káva a
drink / Vorführung von Einbänden und Bildern, Kaffee und Drink
~ Nábřeží 199, 375 01 Týn n. Vlt., 00420 602 103 888, [email protected], www.lhodny.webpark.cz ~ SO: 9–18 h
NE: 9–18 h ~ Člen Jednoty umělců výtvarných, Unie českých
výtvarných umělců, mezinárodní skupina Neue Milben
46. Kolegar Tomáš malíř / Maler ~ ukázka obrazů / Vorführung der Bilder ~ Dubenská 4, 370 05 České Budějovice,
sídliště Máj, 00420 720 474 216, [email protected] ~
SO: 8–17 h ~ Člen Asociace jihočeských výtvarníků / Mitglied
der Assoziation südbömischer bildende Künstler
39. Honiss Jiří malíř – podmalba / Maler – Hinterglasmalerei ~ Předvádění podmalby skla a povídání o této technice
v interiéru památkově chráněné usedlosti v obci, jež je památkově chráněnou rezervací. / Vorführung der Hintergalsmalerei
und Erzählen über diese Technik im Innenraum eines denkmalgeschützten Anwesens in der Gemeinde, die insgesamt denkmalgeschützt ist. ~ Mazelov 42, 373 63 Mazelov, 00420 724 219 021,
[email protected], www.podmalba.wz.wz ~ SO: 10–16 h ~ Člen
ARS klubu České Budějovice
47. Komorní galerie u Schelů galerie / Galerie ~ výstava – akad. mal. Renata Klogner-Štolbová, dvůr – Petr Schel
– socha / Ausstellung – Akad. Mal Renata Klogner- Štolbová, im
Hoff – Pert Schell – Statue ~ Panská 7, 370 01 České Budějovice, 00420 606 815 020, [email protected],www.schelgalery.cz ~ SO: 9:30–16 h
48. Konrád Miroslav akademický malíř / akademischer
Maler ~ obrazy a akvarely v ateliéru / Bilder und Aquarelle im
Atelier ~ Jungmannova 18, 370 01 České Budějovice, 00420
386 452 210, 00420 606 154 967, [email protected], www.
konrad.artgalerie.cz ~ SO: 10–12 h NE: 10–12 h
40. Hrnčírna – Uhlíř Petr keramik / Keramiker ~ prezen-
tace práce s keramikou / Präsentation und Arbeit mit Keramik ~
Jelmo 32, 373 71 Libnič, Rudolfov, 00420 387 229 875, 00420
602 104 404, [email protected], www.starocesky-dvur.cz
~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h ~ Člen SLŘV ČR – Sdružení lidových
řemeslníků a výroby
49. Kratochvílovy Růžena a Terezka sochařka
a malířka / Bildhauerin u. Malerin ~ sochy z pórobetonu, obrazy,
malby, kresby / Statuen aus Beton, Bilder, Gemälde, Zeichnungen
~ Jeronýmova 18, 370 01 České Budějovice, 00420 603 119 448,
[email protected], http://www.kaplanka.com ~ SO: 10–13 h
NE: 10–13 h
41. Jezdinská Simona malba / Malerei ~ malba a živá
výstava amatérských výtvarníků ve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung von Amateurkünstlern im öffentlichen Platz –im zentrallen
Teil vom Park Na Sadech – beim schlechten Wetter in der Bar 13,
Plachého 13 ~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13, České
Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected], www.
kvoc20.freepage.cz ~ SO: 9–19 h Členství ve skupině KVOČ 20
50. Kredance kreativní taneční prostor / der kreative Tanzraum ~ promítání tanečních fotografií a filmů, taneční dílnička
pro děti, focení tance ~ Riegrova 51, 370 01 České Budějovice,
00420 776 325 440, [email protected], www.kredance.cz
~ SO: 10–16 h
51. Kubartová Lenka malba / Malerei ~ malba a živá výstava amatérských výtvarníků ve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung von Amateurkünstlern auf dem öffentlichen Platz – im zentrallen Teil vom Park Na Sadech – beim schlechten Wetter in der
Bar 13, Plachého 13 ~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13,
České Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected],
www.kvoc20.freepage.cz ~ SO: 9–19 h ~ Členství ve skupině
KVOČ 20
42. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích– Katedra výtvarné výchovy výtvarné obory PF
JČU / Bildendefächer PF JČU ~ Prezentace prací studentů / Präsentation der Werke von Studenten ~ Stan na náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice, www.pf.jcu.cz ~ SO: 10–18 h
NE: 10–18 h
43. Joska Pavel malba / Malerei ~prezentace práce studentů výtvarných oborů / Präsentation Werke von Studenten
5
52. Kupec Svatobor malba / Malerei ~ malba a živá výstava amatérských výtvarníkůve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung von Amateurkünstlern auf dem öffentlichen Platz – im zentrallen Teil vom Park Na Sadech – beim schlechten Wetter in der
Bar 13, Plachého 13 ~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13,
České Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected],
www.kvoc20.freepage.cz ~ SO: 9–19 h ~ Členství ve skupině
KVOČ 20
Restaurator ~ loutky a volná tvorba, restaurování nábytku,
výroba replik, varhany, ornamentální řezba / Puppen und freies Schaffen, Möbelrestaurierung, Herrstellung von Repliken, Orgel, Ornamentales Schnitzwerk ~ Dr. Stejskala 104, 373 11
Ledenice, okres Č. Budějovice, 00420 605 847 490, mikamartin@
centrum.cz, www.martinmika.cz ~ SO: 13–18 h NE: 13–18 h
60. Mügl Tomáš keramik / Keramiker ~ přítomen / Anwe-
send ~ Holašovice 26, 373 84, Jankov, 00420 777 076 232,
[email protected] ~ SO: 9 -17h NE: 9 -17h
53. Kuthan Petr keramik / Keramiker ~ točení na kruhu,
ruční malování na keramiku, polévání / Töpferscheibe, Malerei
auf Keramik, Glasierung ~ Keblany 22, 374 01 Slavče, Trhové
Sviny, 00420 724 723 570, [email protected],
www.keramika-kuthan.cz ~ SO: 8–17 h
61. Müller Igor malíř / Maler ~ prezentace tvorby / Präsentation des Schaffens ~ Budějovická 55, 373 81 Kamenný
Újezd, 00420 387 998 377, 00420 606 637 255, c.mullerova@
volny.cz ~ SO: 10–16 h NE: 10–16 h Člen Asociace jihočeských
výtvarníků
54. Literární kavárna Měsíc ve dne kavárna / Literarisches Café ~ Nová ul. 3, 370 01 České Budějovice, 00420
605 503 904, [email protected], www.mesicvedne.cz ~ SO: 17–24 h
NE: 14–23 h
70. Pražák Zbyněk malíř / Maler ~ ukázka obrazů a objektů / Vorführung von Bildern und Objekten ~ Rudolfovská
154, 370 01 České Budějovice (roh Rudolfovské ul. a ul. B. Martinů), 00420 603 159 035, [email protected] ~ SO: 10 - 16h
NE: 10 - 15h
Navrhuji řešení interiérů včetně jejich realizace. Kreslím výtvarné architektonické studie. Příchozí může vidět vždy alespoň
část výtvarných postupů tvorby. / Kunst – sowie Nutzobjekte vor
allem aus Leder. Bilder, Plastiken, Objekte, Reliefs, Schalen, Mappen, Alben… unter Anwendung einzigartiger Härtungs – und Lederbearbeitungstechniken. Ich entwerfe Interierslösungen einschliesslich Realizierung. Ich zeichne bildende architektonische
Studien. Der Besucher kann immer mindestens einen Teil von bildenden Vorgängen des Schaffens sehen. ~ Havlíčkova 6, 370 03
České Budějovice, 00420 606 806 113, [email protected],
www.atelvolny.net ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
71. Raboch Miroslav akademický sochař / Akademischer
Bildhauer ~ ukázka práce – sochy, sošky, reliéfy / Vorführung
der Werke – Statuen und Reliefe ~ Komenského 235, 374 01
Trhové Sviny, 00420 386 321 302 ~ SO: 10–18 h po tel. domluvě
NE: 10–18 h po tel. domluvě
65. Palma Petr grafik / Grafiker ~ ukázky realizací a prak-
72. Raboch Martin, Mgr.
66. Petrusová Martina malba / Malerei ~ Prezentace
73. Rajniš Martin architekt / Architekt ~ přednáška, výstava v galerii Dům umění / Vortrag, Ausstellung in Galerie
Dům umění ~ CK Solnice, Česká 66, 370 01 České Budějovice,
www.e mrak.cz ~ NE: od 16 h
autorská figurální keramika / Figurative Keramik ~ ukázka práce / Vorführung der Werke ~ Trocnovská 57, 374 01 Trhové Sviny, 00420 607 875 521,
[email protected], www.atelier-raboch.cz ~ SO: 10–18 h
NE: 10–18 h
tické předvedení linoritu / Vorführungen von Realisierungen
und praktische Linoritvorführung ~ Masarykova 452, 373 41
Hluboká n. Vlt., 00420 608 532 257, [email protected] ~
SO: 12:30–18 h NE: 12:30–18 h
prací výtvarníků, kteří spolupracují s tvůrčím ateliérem Koželužna formou tvůrčích dílen pro veřejnost, vystavovali či vystavují u nás nebo lze jejich práci v Koželužně zakoupit. V sobotu bude přítomna Martina Petrusová od 14 do 16 h a v neděli Daniela Plocková od 14 do 16 h. / Präsentation der Werke von
Bildenden Künstlern, die mit Bildende Atelier „ Koželužna“ mitarbeiten in Form von Workshops, die dort ausgestellt haben oder
jetzt ausstellen oder deren Werke dort zu kaufen sind. Am Samstag wird Martina Petrusová anwesend sein: von 14:00 bis 16:00
und am Sonntag von 14:00 bis 16:00 Daniela Plocková. ~ Koželužna, ul. Komenského 398, 373 33 Nové Hrady, 00420 386
362 195, 00420 602 150 208, [email protected] ~ SO: 14–16 h
55. Lošťáková Marie výtvarnice / Bildende Künstlerin ~
výroba tematických figurek z textilu – pohádkové postavy / Herstellung der thematischen Figuren – Märchenfiguren ~ Prašná 1,
370 06 Suché Vrbné (naproti kostelu), 00420 728 893 183,
[email protected], www.fler.cz ~ SO: 8–18 h NE: 8–12 h
56. Loutkohra Jihočeského divadla ~ Hlavní náplní loutkohry JD je příprava a produkce divadelních představení pro děti a mládež. Necháme vás nahlédnout do zákulisí dílny a ateliéru, kde naše představení - kostýmy, loutky a scény
- vznikají. Od 10.00 hod. je možné shlédnout pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ v Malém divadle, rezervace vstupenek: www.jihoceskedivadlo.cz. / Wir lassen Ihnen ins Hintergrund der Werkstatt und Atelier einsehen, wo unsere Theatervorstellunfen – Theaterkostüme, Puppen und Szenen – entstehen. ~
Malé divadlo, Hradební 18, 370 01 České Budějovice, 00420
386 356 760, [email protected], www.jihoceskedivadlo.cz ~ SO: 11–16 h
74. Slovák Zdeněk fotograf / Fotograf ~ promítání fotografií přes datový projektor ve stanu na náměstí Přemysla Otakara II. ~ Stan na náměstí Př. Otakara II., 00420 724 503 705,
[email protected] ~ SO: 10:00–18:00 NE: 10:00–18:00
75. Solnice kulturní klub / Kullturelle Klub ~ výstava – Tamara Vančurová „Mezi řečí“; v neděli 24. 10. v 16 h přednáška architekta M. Rajniše / Austellung – Tamara Vančurová „Mezi
řečí“, 16:00 Vortrag – Martin Rajniš (Architekt) ~ Česká 66, 370 01
České Budějovice, 00420 777 753 773, [email protected],
www.bazilika.cz ~ NE: 15–18 h
67. Platil Jaroslav grafik a malíř / Grafiker und Maler ~
ukázky tvorby dospělých studentů výtvarných kurzů, možnost aktivně se zúčastnit výuky / Vorführung der Werke von
erwachsenen Studenten bildender Kurse, Man kann am Unterricht teilnehmen ~ Česká 20, 370 01 České Budějovice,
00420 776 761 881, [email protected], www.platil.cz ~
SO: 10–18 h NE: 10–18 h
76. Stluková Barbora malba / Malerei ~ malba a živá vý-
stava amatérských výtvarníků ve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung
von Amateurkünstlern auf dem öffentlichen Platz - im zentrallen
Teil vom Park Na Sadech - beim schlechten Wetter in der Bar13,
Plachého 13 ~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13, České
Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected], www.
kvoc20.freepage.cz ~ SO: 9–19 h ~ Členství ve skupině KVOČ 20
68. Plocková-Roulová Daniela malba ~ Prezentace
57. Maleč Radek, Ing. malba / Malerei ~ malba a živá vý-
62. Nastašinská Lidia malířka – olejomalba, plastiky –
stava amatérských výtvarníků ve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung von Amateurkünstlern auf dem öffentlichen Platz – im zentrallen Teil vom Park Na Sadech – beim schlechten Wetter in der
Bar 13, Plachého 13 ~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13,
České Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected],
www.kvoc20.freepage.cz ~ SO: 9–19 h ~ Členství ve skupině
KVOČ 20
ateliér, Galerie AVE – výstava / Malerin – Ölgemälde, Plastiken
– Atelier, Galerie AVE – Ausstellung ~ ukázka tvorby ve vlastní
galerii AVE a ateliéru, galerie – výstava obrazů a plastik / Vorführung des Schaffens in eigener Galerie AVE und Atelier, Galerie
– Ausstellung von Bildern und Plastiken Lidia Nastašinská, Ulrich
Eigen, Oleg Czop ~ Dobrovodská 7, 370 01 České Budějovice,
00420 607 153 633, [email protected], www.nastasinska.cz
~ SO: 12–16 h NE: 12–16 h
63. Nazaret středisko DM CČSH, chráněná dílna / Zentrum
58. Malečová Lucie malba / Malerei ~ malba a živá výstava amatérských výtvarníků ve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung von Amateurkünstlern auf dem öffentlichen Platz – im zentrallen Teil vom Park Na Sadech – beim schlechten Wetter in der
Bar 13, Plachého 13 ~ park Na Sadech – Bar 13, Plachého 13,
České Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected],
www.kvoc20.freepage.cz ~ SO: 9–19 h ~ Členství ve skupině
KVOČ 20
DM CČSH, geschützte Werkstatt ~ prohlídka dílen a center sociálních služeb, prezentace výrobků / Besichtigung von Werkstätten und Zentren von Sozialdienstleistungen, Produktpräsentation ~ Podzámčí, Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany, 00420
380 123 602, 00420 603 175 004, [email protected],
www.nazaret.cz ~ SO: 9–12 h NE: 13–16 h
64. Novotný Miroslav výtvarník a architekt / Künstler
und Architekt ~ Výtvarné i užitkové objekty především z kůže.
Obrazy, plastiky, objekty, reliéfy, mísy, desky na dokumenty,
alba aj. s využitím unikátní techniky tvrzení a zpracování kůže.
59. Míka Martin řezbář a restaurátor / Holzschnitzer und
6
prací výtvarníků, kteří spolupracují s tvůrčím ateliérem Koželužna formou tvůrčích dílen pro veřejnost, vystavovali či vystavují u nás nebo lze jejich práci v Koželužně zakoupit. V sobotu bude přítomna Martina Petrusová od 14 do 16 h a v neděli Daniela Plocková od 14 do 16 h. / Präsentation der Werke von
Bildenden Künstlern, die mit Bildende Atelier „Koželužna“ mitarbeiten in Form von Workshops, die dort ausgestellt haben oder
jetzt ausstellen oder deren Werke dort zu kaufen sind. Am Samstag wird Martina Petrusová anwesend sein: von 14:00 bis 16:00
und am Sonntag von 14:00 bis 16:00 Daniela Plocková. ~ Koželužna, ul. Komenského 398, 373 33 Nové Hrady, 00420 386
362 195, 00420 602 150 208, [email protected] ~ SO: 14–16 h
77. Straková Jitka malba / Malerei ~ malba a živá výstava
amatérských výtvarníků ve veřejném prostoru – v centrální části parku Na Sadech, zázemí a tvorba v případě špatného počasí
Bar 13, Plachého 13 / Malerei und Plein air Ausstellung von Amateurkünstlern auf dem öffentlichen Platz im zentrallen Teil vom
Park Na Sadech - beim schlechten Wetter in der Bar13, Plachého
13 ~ park Na Sadech - Bar13, Plachého 13, České Budějovice, 00420 720 136 993, [email protected], www.kvoc20.
freepage.cz ~ SO: 9–19 h ~ Členství ve skupině KVOČ 20
69. Pohádkové království, o. s., – Mapové centrum / Märchenreich, o. s., Kartenzentrum Ateli-
78. Střední umělecko-průmyslová škola sv.
Anežky České střední umělecko-průmyslová škola /
ér kapra Jakuba / Atelier von Karpfen Jakub ~ tvůrčí dílničky pro
malé a nejmenší (kreslení, malování kamínků, sádrových odlitků, magnetů na ledničku a mnoho dalšího) / Kreative Werkstatt
für kleine Kinder (Zeichnen, Malen auf Steinchen, Gipsabgüsse, Magneten usw) ~ Turistické a mapové centrum, náměstí
Přemysla Otakara II. 21, České Budějovice, 00420 386 352 589,
[email protected], www.pohadkovekralovstvi.cz ~
SO: 9–16 h
Kunstgewerbeschule ~ prezentace práce studentů / Präsentation von Studentenwerken ~ Stan na náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice, www.supsck.cz ~ SO: 10–18 h
NE: 10–18 h
7
79. Šnokhausová Petra
restaurování maleb, malba,
kresba, ilustrace / Restaurierung von Gemälden, Malerei, Zeichnen, Illustration ~ ukázka restaurátorských zpráv s fotodokumentací, ukázka dvou technologických kopií starých mistrů,
ukázka mých maleb aj. / Vorführung der Restaurierungsberichte
mit Fotodokumentation, Vorführung zweier technologischer Kopien von Alten Meistern ~ Na vyhlídce, 931, 374 01 Trhové Sviny, 00420 774 909 152, [email protected], www.restauratorka.info
~ NE: 10–19 h
85. Vančurová Tamara výtvarnice / Künstlerin ~ výstava „Mezi řečí“ – Solnice (přízemí) / Ausstellung „Mezi řečí“ - Solnice ( Erdgeschoss) ~ CK Solnice, Česká 66, 370 01 České Budějovice, 00420 724 948 823, [email protected],
http://www.tamara-obrazy.wz.cz/ ~ SO: 10–12 h a 14–18 h
NE: 10–12h a 14–18 h ~ Členka divadla ADLO – scénografka
/ Mitglied des Theaters ADLO - Bühnenbildnerin, Máme projekt více na / Wir haben das Projekt /mehr auf www.tamaraobrazy.wz.cz/
80. Štarkovi Hana a Jan keramici / Keramiker ~ kera-
mická dílna, zajímavé pro děti / Keramikerwerkstatt, für Kinder interresant ~ Třebotovice 2404, 370 06 České Budějovice,
00420 387 202 074, 00420 724 054 687, [email protected], www.
starKeramika.vyrobce.cz ~ SO: 10–17 h NE: 10–17 h
86. Veis David fotograf / Fotograf ~ prezentace tvorby/
Präsentation der Werke ~ Galerie U Beránka, Krajinská 35, 370
01 České Budějovice, 00420 602 324 502, [email protected],
http://www.uberanka.cz ~ SO: 9–16 h NE: 9–16 h U Beránka,
TAM-TAM, MED-I-UM
81. Teplická Alena ručně tkané textilní koberce / Han-
87. umělec se odhlásil...
dgewebte textile Teppiche ~ Pokud si někdo bude chtít udělat
výlet za keramikem panem Reindlem na Rudolfov, může zajít o kousek dál Na Třešňovku 609 a vyzkoušet si, jak se dá ze
staré košile utkat kus látky. Zvládáme i jiné textilní techniky,
šité koberce, podsedáky a pletení z nastříhaného hedvábného oblečení. / Wenn jemand Lust hat, kann man auch Keramik
bei Herrn Reindl erproben (Třešňovka 609). Teppiche und Kleidung aus aufgeschnittener Seide ~ Na Třešňovce 609, 37371
Rudolfov, 00420 606 609 926, 00420 387 228 001, teplicka@
seznam.cz, www.webtrziste.cz ~ SO: 9–18 h NE: 9–18 h
~ Člen spolku M-ARS, Hroznova, Č. Budějovice
88. Vranovský Přemysl ilustrátor / Illustrator ~ Matice
Doprovodný program
Dny otevřených ateliérů 2010
Sobota
9:00 – 12:00 „Přehlídka v pohybu“ netradiční módní přehlídka v ulicích města České Budějovice. Start: náměstí – Krajinská ulice – park Na Sadech – Lanova třída – Kanovnická ulice – zpět na náměstí P. Otakara II.
školské 24, 370 01 České Budějovice, 00420 608 833 203,
[email protected] ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h ~ Člen
Asociace jihočeských výtvarníků
9:00 – 19:00 „Živá výstava“ – plein air ateliér a výstava členů výtvarné skupiny KVOČ 20. – centrální část parku Na Sadech (v případě nepřízně počasí – Bar 13, Plachého 13)
89. Výstavní prostory Českého rozhlasu Č. B.
82. Trávníček Pavel
disgrafik / Disgrafiker ~ Pořádám
snídani před Dny otevřených ateliérů, budu tvořit velké plátno na zahradě, kdo chce, může se přidat. / Ich bereite ein Frühstück vor und dann werde ich eine grosse Leinwand im Garten
schaffen, wer möchtekann mitmachen. ~ Dobrá Voda, 00420
737 811 095, [email protected], www.mamamelemaso.cz
~ SO: 8–10 h
~ výstava – Josef Šrainer – autor přítomen na výstavě / Ausstellung – Josef Šraniner – Autor anwesend ~ U Tří lvů 1,
370 01 České Budějovice, 00420 386 797 290, 00420
606 914 884, [email protected], www.rozhlas.cz/cb ~
SO: 9–16 h
Stan na náměstí Přemysla Otakara II.
90. Wortnerův dům galerie / Galerie ~ Jaroslav Valečka
10:00 – 12:00 Mandaly – Jana Kubešová Kalinová (lektorka-Ateliéry Bazilika)
Ateliéry Bazilika
patří k nejzajímavějším představitelům současné mladé malířské
generace. Vytváří klasickou, ale přitom současnou malbu. Výstava jej představí v určité retrospektivní zkratce s důrazem kladeným na zastoupení jak krajinné, tak i figurální složky jeho díla. U
příležitosti výstavy bude vydána obsáhlejší monografie. Kurátor
výstavy – Mgr. Vlastimil Tetiva ~ U Černé věže 22, 370 01 České
Budějovice, 00420 386 352 589, 00420 775 678 677, homolkova
@volny.cz, www.ajg.cz ~ SO: 9–18 h NE: 9–18 h
83. TVOR, výtvarný ateliér tvořivá dílna pro děti i do-
spělé / Kreative Werkstatt für Kinder und Erwachsene ~ Přijďte
si k nám vytvořit papírovou loutku a nechte ji zahrát v animovaném filmu! Film, který během akce vznikne, bude možné
zhlédnout na našich internetových stránkách. / Kommen Sie zu
uns um sich eine Puppe aus Papier zu fertigen. Lassen Sie sie dann
in einem Animationsfilm spielen, der während dieser Aktion entsteht. Man kann sich diese Animationsfilme auf unseren Webseiten anschauen. ~ ZŠ J. Š. Baara 20, J. Š. Baara 20, 370 01 České Budějovice, 00420 775 931 053, [email protected], www.
ateliertvor.cz ~ SO: 10–17 h NE: 10–15 h
14:00 – 16:00 Tomáš Marek (lektor – Ateliéry Bazilika)
Výtvarné dílny
10:00 – 18:00 Společná koláž na téma „Babí léto“– lektorky Pavlína Eisenhamerová, Zuzana Hlaváčová, Kateřina Krausová, Tereza Martinů – batika papíru, experimentální grafické techniky, frotáž - „hledání struktur v ulicích“
91. Zachařová Marie výtvarnice / bildende Künstlerin ~
14:00 – 18:00 Ateliér animované tvorby – Antonie Urbancová, Ondřej Fleislebr, Viktor Ureš –
možnost vyzkoušet si klasické techniky animace - kreslenka, poloplast, papírek a pixilovaná animace, tedy
animace živých bytostí a předmětů, promítání studentských animovaných filmů.
výroba košů z novinového papíru, pergamano, patchwork /
Herstellung der Körbe aus Zeitungspapier,pergamo, patchwork ~
Dubné 113, 373 84 Dubné, 00420 777 212 618, mariezachar@
seznam.cz ~ SO: 10–18 h po tel. domluvě NE: 10–18 h po tel.
domluvě
92. Zítová-Jirásková Vladislava Marie malířka a
sochařka / Malerin und Bildhauerin ~ náhled prací – obrazy a
sochy / Einsicht der Arbeiten – Bilder und Statuen ~ Svébohy 50,
374 01 Trhové Sviny, 00420 604 608 761, [email protected]
cz, www.vladislavajiraskova.cz ~ SO: 10–17 h NE: 10–17 h
84. Tvůrčí ateliér Koželužna Martina Petrusová, ob-
razy / Bilder; Roman Baloun a Pavla Balounová- Benešová, dřevěné sochy / Holzerne; Daniela Plocková-Roulová, obrazy / Bilder
~ Prezentace prací výtvarníků, kteří spolupracují s tvůrčím ateliérem Koželužna formou tvůrčích dílen pro veřejnost, vystavovali či vystavují u nás nebo lze jejich práci v Koželužně zakoupit. V sobotu bude přítomna M. Petrusová od 14 do 16 hod
a v neděli D. Plocková od 14 do 16 hod. / Präsentation der Werke von bildenden Künstlern, die mit dem Bildenden Atelier „Koželužna“ mitarbeiten in der Form von Workshops, die dort ausgestellt haben oder jetzt ausstellen oder deren Werke dort zu kaufen sind. Am Samstag wird M. Petrusová anwesend sein von 14
bis 16. und am Sonntag von 14 bis 16 D. Plocková. ~ Koželužna,
ul. Komenského 398, 373 33 Nové Hrady, 00420 386 362 195,
00420 602 150 208, [email protected] ~ SO: 9–17 h NE: 9–17 h
93. Žák David Jan básník, prozaik a výtvarník / Dichter,
Prosaiker, Künstler ~ ukázky z výtvarné tvorby – kresba a malba / Exemplare aus dem Schaffen – Zeichnung und Malerei ~
Loucká 4, 370 05 České Budějovice, 00420 608 652 898,
[email protected], www.davidjanzak.cz ~ SO: 9–12 h
NE: 14–17 h ~ Člen umělecké skupiny Imbecilních realistů
a stupidistů a volného sdružení Českobudějovická literární
buňka
8
10:00 – 18:00 Street Art – graffiti, workshop – Jakub Štark, Jerry, Pirat
Neděle
Výtvarné dílny
10:00 – 18:00 pokračování společné koláže na téma „Babí léto“
10:00 – 18:00 Street Art – graffiti, workshop
Prezentace
od 16:00 Přednáška – M. Rajniš – CK Solnice, Česká 66 / Prezentace prací studentů
výtvarných škol – SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově, Jihočeská univerzita - Katedra výtvarné
výchovy / Prezentace výtvarníků – Iva Burešová - restaurátorka a malířka / Karel Burian
- designer / Zdeněk Slovák - fotograf
9
Výrov
159
Těšovice 152
Zábrtí
163
2
16
153
Vitějovice
Netolice
26
10
Prachatice
6
12 65
Sedlec
156 157
160
40
České
k
ké
Budějovice
150 154
Jankov
60
11 25
91 Dubné
Nová Ves
45 81
1
3
4
5
Lišov
123 125
Rudolfov
7
8
9 14 15 16 20
22 24 27 29 30 31 32 33 34 35 36 80
54 55 56 57 58 59 62 64 67 69 70
73 74 75 76 77 78 83 84 85 86 87
96
88 89 90 93
61 26
Křemže
Kamenný
Újezd
19
27 Ledenice
Borovany
Suchdol
nad Lužnicí
Dolní
Třebonín
Chvalšiny
107
Český
Krumlov
Trhové
Tr
hové Sviny
T
Velešín
100. Havel Bohumír dřevosochař / Bildhauer der mit Holz
Klikov
129
arbeitet ~ ukázka práce – dřevěnné sochy – styl motorová pila
/ Präsentation der Werke – hölzerne Statuen – Styl Motorsäge ~
louka Ludmilka, 382 73 Vyšší Brod-Lachovice (vedle ekofarmy
Křížové pole), 00420 731 469 739 ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
71 72 79 92
94
53
95 98 99 101
Keblany
102 103 105 106
Horní
Planá
Dačice
116
118
23 37 63
Komářice
119
hard Gwiggner, Johanna Lacroix, Michael Maislinger,
Eva MöStálkov
Nová Bystřice
seneder, Tomáš
Baran, Dominika Paštéková, Petr Sládek, Miro
Švolík; vstup zdarma / Zeitgenödssische tschechische und öster-Slavonice
reichische Bildende Kunst: Bernhard Gwiggner, Johanna LacroŽupanovice
ix, Michael Maislinger, Eva Möseneder, Tomáš Baran, Domini121
ka Paštéková, Petr Sládek, Miro Švolík; Freier Eintritt ~ I. nádvoří zámku Č. Krumlov, 00420 380 704 713, 00420 602 409 750,
[email protected], www.galerie.doxa.cz ~ SO: 10–18 h
NE: 10–18 h
Třeboň
Tř
řeboň
T
41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 82
104
Volary
Vol
V ary
Číměř
Hluboká
n. Vltavou
u
18 66 68 84
Nové Hrady
97
108 109 110 111
Besednice
28
Kaplice
Horní
Stropnice
113
101. Havlík Jiří malíř / Maler ~ Zámecké schody 7, 381 01
Český Krumlov, 00420 380 712 390, 00420 737 890 330, ckhavČeské Velenice
[email protected],
www.havlikjiri.cz ~ SO: po e-mailové nebo tel.
domluvě NE: po e-mailové nebo tel. domluvě
102. Hrubeš Karel
akademický malíř / akademischer
Maler ~ prezentace tvorby / Präsentation des Schaffens ~
Za Nádražím 19, 381 01 Český Krumlov, 00420 728 940 596 ~
SO: 10–18 h po tel. domluvě NE: 10–18 h po tel. domluvě
103. Konvalinkovy Stanislava a Vladimíra ke-
Rožmberk nad Vltavou
ramika / Keramik ~ keramická plastika, design / Keramikplastik, Design ~ Latrán 42, 381 01 Český Krumlov, 00420 380 713
134, [email protected], www.atelierkonvalinkova.
krumlov.cz ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
100 112
Vyšší Brod
104. Kuchtová Renata vitrážistka / Vitragistin ~ ukáz-
ka práce, restaurování nábytku / Vorführung der Werke, Möbelrestaurierung ~ České Chalupy 12, Nová Ves, 382 03 pošta
Křemže, 00420 721 260 078 ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
OKRES
ČESKÝ KRUMLOV
94. Borsányi Marek multimediální umělec / multimedia-
Egon Schiele Art Centrum – Cafe
Široká 71, Český Krumlov
www.schieleartcentrum.cz
97. Dias Marek keramik / Keramiker ~ ukázky výrobků pálených dřevem, prohlídka keramické pece a ateliéru / Exponate von Produkten, die durch Holz gebrannt werden, Besichtigung des Keramikofens und Ateliers ~ Besednice 165, 382 41
Besednice, 00420 603 340 601, [email protected], www.
atelier_dias.com §NE: 10–18 h
ler Künstler ~ prezentace tvorby / Präsentation des Schaffens ~
Nové Dobrkovice 67, 381 01 Č. Krumlov, 00420 774 648 248,
[email protected], www.ckrumlov.cz/cz1250/umelci/i_marbor.htm ~ SO: 13–18 h
95. Boutique Mata Hari
~ Módní dýchánek v divadle – Mata Hari Boutique zve na módní přehlídku českých a
nečeských oděvních návrhářů a značek z kolekce podzim zima 2010 dne 24. 10. 2010 v 17:30/ Mode im Theater – Mata
Hari Boutique ladet an eine Modeschau von tschechischen und
ausländischen Stylisten – Kollektion Herbst-Winter 2010 am
24 . 10 . 2010 ~ Divadelní klub Antré, Horní 2, 381 01 Český
Krumlov, 00420 731 173 050, [email protected] ~
SO: 10–18 h NE: 10–18 h
98. Egon Schiele Art Centrum rezidentní ateliéry / Residenter Ateliers ~ prezentace tvorby / Präsentation des
Schaffens ~ Široká 71, 381 01 Český Krumlov, 00420 380 704
011, [email protected], www.schieleartcentrum.cz
~ NE: doba otevření i konkrétní seznam výtvarníků bude
upřesněn na www.kulturni-most.cz
99. Galerie Doxa výstava Uzel – Knoten (Č. Krumlov – Sal-
96. přestěhováno do okresu Prachatice...
zburg) ~ současné výtvarné umění z Čech a Rakouska: Bern-
10
Český Krumlov, 00420 380 712 697, [email protected],
www.ckrumlov.cz ~ SO: 10–12 h, 13–17 h NE: 10–12 h, 13–17 h
105. Nedanović Nataša malířka / Malerin ~ prezentace
tvorby / Präsentation des Schaffens ~ Rybářská 6, 381 01 Český
Krumlov, 00420 605 267 682, [email protected] ~ NE: 9–18 h
106. Nowak Bohumil keramika / Keramik ~ ukázky pra-
110. Salomatova Marina malba, olej / Malerei, Ölgemälde ~ nevím co bych měla napsat :-) / Ich weiss nicht, was
ich schreiben soll :-) ~ Panská 16, 381 01 Český Krumlov, 00420
728 947 923, [email protected], www.marinasalomatova.cz ~ SO: 10–17 h NE: 10–17 h
107. Odvárka Jan umělecký kovář / Kunstschmied ~ ukáz-
111. Sládek Petr malíř a grafik / Maler und Grafiker ~ prezentace tvorby / Präsentation des Schaffens ~ Krásné údolí
207, 381 01 Český Krumlov, 00420 380 729 026 ~ SO: 10–18
h NE: 10–18 h
cí – keramika užitá i umělecká, land art /Vorführung der Werke
– Gebrauchskeramik und Kunstkeramik, land art ~ Staré Dobrkovice 1, 381 01, Č. Krumlov, 00420 777 207 700, nowakb@
centrum.cz, www.cestavody.cz ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
ka dílny a tvorby / Vorführung der Schmiedewerkstatt und des
Schaffens ~ Dolní Třebonín 1, 382 01 Dolní Třebonín, 00420
380 743 608, [email protected], www.metaldesign.cz ~ SO: 10–13 h a 15–17 h NE: 13–16 h
112. Tácha František malíř / Malerei ~ seznámení s nový-
108. Paštéková-Sládková Dominika malířka a gra-
mi objevy z oblasti keltské aeronautiky / Kennenlernen der neuen Entdeckungen ~ Míru 302, 382 73 Vyšší Brod, 00420 606 154
550, [email protected], www.tacha-bs.cz ~ SO: 9–14 h
NE: 9–14 h Modrá žába
109. R-galerie galerie / Galerie ~ stálá expozice v 1. patře
113. Vagaiová Chalina výtvarnice / Bildende Künstlerin ~ předvedení techniky malování kraslic: kraslice vrtané
a ubrousková metoda / Vorführung der Technik - Malen der Ostereier ~ Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká
305, 382 41 Kaplice, 00420 380 311 388, [email protected]
kaplice.cz ~ SO: 13–18 h NE: 13–18 h
fička / Malerin und Grafikerin ~ prezentace tvorby / Präsentation des Schaffens ~ Krásné údolí 207, 381 01 Český Krumlov,
00420 380 729 026, [email protected] ~ SO: 10–18 h
NE: 10–18 h
/ Dauerexposition im 1 . Stock – Jiří Havlík, Ladislav Sýkora, Jana
Holcová . Přízemí – keramika Maříž, tašky Zuzana Krajčovičová,
Kate trička / Erdgeschoss Keramik Maříž“ ~ Dlouhá 30, 381 01
11
Ústí
190 196
205 209
Vlastiboř
Choustník
Planá
n. Lužnicí
195
Deštná
207
192 201
Soběslav
Nová Včelnice
Kardašova
Řečice
Veselí
Vese
Veselí
n. Lužnicí
Děbolín
117
Jindřichův
Hradec
Mazelov
39
Strmilov
124. Nosek Vladimír malíř / Maler ~ koláže, olejomalba,
kresba, plakát / Kollagen, Malerei, Zeichnen, Plakat ~ Jarošovská 67/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 00420 602 435 165, [email protected], www.nosek-obrazy.websoul.cz ~ SO: pouze po
tel. domluvě / nur nach telefonischer Absprache
120 128
115 122 124
Radíkov
Senotín
Číměř
127
119
Nová Bystřice
Stálkov
Slavonice
Županovice
14 15 16 20
121
2 33 34 35 36 80
49 50 51 52 82
64 67 69 70
3 84 85 86 87
3
27 Ledenice
118
23 37 63
Borovany
Komářice
125. Paul Tomáš volná tvorba, design / Freies Schaffen,
Design ~ „obrazy: cyklus Zrození 2009–2010, olej, plátno, ilustrace k autorské knize „Erotikon“, autorský design: papírové
světelné objekty, posezení, občerstvení / Bilder-Zyklus „Zrození“ 2009–2010, Öl, Leinwand, Illustration zum Buch des Autoren
„Erotikon“, Autorendesign, Papierobjekte“ ~ Husova 91, 379 01
Třeboň, 00420 602 416 636, [email protected] ~ SO: 10–20 h
NE: 10–18 h
Dačice
116
123 125
olfov
Rád odpovím na všechny dotazy a v případě zájmu i předvedu něco z kovářského řemesla. / Ich beantworte gern alle Fragen und wenn jemand Interesse hat, führe ich auch etwas von der
Schmiedekunst vor ~ Sokolská 35, 37901 Třeboň, 00420 724
912 805, [email protected] ~ SO: 8–18 h NE: 8–18 h
114 126
Stráž n. Nežárkou
Třře
T
Třeboň
123. Návara Přemysl umělecký kovář / Kunstschmied ~
Dolní
Skrýchov
Lom
Lomnice
nad Lužnicí
nad
šov
den Autoren von drei fotografischen Ausstellungen: Sahara (M .
Tůma), Podmořský svět (T . Kotouč) a Tajemství rostlin (V . Sýkora)
~ bývalá jezuitská kolej, Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, 00420 384 362 459, [email protected], www.nmf.cz NE:
13–16 h
na pro rodiny s malými dětmi. Všechny výtvarné techniky hravě zvládnou s pomocí lektorů už děti od tří let. / Eröffnung der
Werkstatt bildender Kunst für die breite Öffentlichkeit . Alle Kommenden werden die Möglichkeit haben, verschiedene bildende
Techniken zu probieren: Malen auf Keramik, Glas, Seide und Textil, Drehen auf der Töpferscheibe, Produktion von thematischen
Dekorationen usw . Die Veranstaltung ist besonders für Familien
mit kleinen Kindern geeignet . Alle bildenden Techniken schaffen
Kinder ab 3 Jahren leicht mit Hilfe von Lektoren . ~ Děbolín 26,
377 01 Jindřichův Hradec, 00420 602 476 331, [email protected]
cz, www.keramika-rh.cz ~ SO: 10 –15 h NE: 10–15 h
Suchdol
nad Lužnicí
Klikov
Pizzeria Padrino – speciality italské kuchyně
Nám. Míru 158, Jindřichův Hradec
00420 777 660 870, www.pizza-padrino.cz
SO: 11 – 23 NE: 11 – 22
129
T
Tr
hové Sviny
Trhové
71 72 79 92
53
Keblany
18 66 68 84
Nové Hrady
České Velenice
OKRES
JINDŘICHŮV HRADEC
28
Horní
Stropnice
114. Andrle Josef kamenosochař do žuly / Bildhauer der
mit Granit arbeitet ~ Galerie Špejchar, sochařský park se žulovými plastikami na přechodu České Velenice – Gmünd / Statue am Grenzübergang Ceske Velenice – Gmünd, Galerie, Park mit
Granitplastiken ~ U Dolního Skrýchova 1154/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 00420 724 200 217, [email protected], www.
josef-anderle.cz ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
115. Ateliéry tapisérií restaurování gobelínů / Restaurierung von Gobelins ~ restaurování gobelínů / Restaurierung von
Gobelins ~ Pod Hradem 7/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, 00420
384 321 348, 00420 603 869 486, [email protected] ~ SO:
14–20 h NE: 14–20 h
126. Valášek Jakub, MgA. malíř, konceptualista, enviromentalista, tvůrce instalací /Maler, Konzeptualist, Enviromentalist, Autor von Instalationen ~ minikoncert přímo v ateliéru, minivýstava nových děl / Minikonzert im Atelier, Miniausstellung der neuen Werke ~ Horní Skrýchov 52, bývalá jídelna
podniku Lada, poslední odbočka vlevo při výjezdu z JH směrem na Jarošov (bude značeno), 00420 607 946 685, watta@
email.cz ~ SO: 10–12 h, 13–17 h NE: 10–12 h, 13–17 h Člen Volného sdružení umělců jižních Čech
/ Keramikwerkstatt ~ Výroba a prodej keramiky, především zahradní, ale i užitkové, čajové a jiné, na požádání rádi i předvedeme. / Herstellung von Keramik, am meisten Gartenkeramik,
Gebrauchskeramik, Teekeramik . ~ Klikov 27, 378 06 Suchdol
nad Lužnicí, 00420 389 771 227, 00420 607 650 867, martin.
[email protected], www.klikov.net, www.hadrava.net ~ SO:
9–17 h NE: 9–17 h
119. Krninský Vladimír akad. soch., restaurátor / Akad .
Bildhauer, Restaurator ~ Roztopí kaselskou keramickou pec,
provede kovářskou dílnou, kde zdobí svaté atributy a předvede další umělecké činnosti. / Er heizt Kasel- Keramikofen auf,
führt durch Schmiedewerkstatt, wo er die heiligen Attribute dekoriert und präsentiert auch andere bildende Techniken ~ 378
32 Číměř u Nové Bystřice (podle jména tam autora všichni znají), 00420 606 842 051, [email protected], www.
chalupacup.cz/galeriekrninsky.php ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
127. Volfová Olga výtvarnice / Bildende Künstlerin ~ výstava obrazů v soukromém ateliéru, možnost zhlédnout výtvarnici při práci na výtvarném díle, odpovědi na dotazy návštěvníků / Ausstellung der Bilder im privaten Atelier, man kann die
Künstlerin bei der Arbeit sehen, Fragen und Antworten . ~ Dolní
Radíkov 32, 380 01 Dačice, 00420 732 884 065, [email protected]
.cz, www.olgavolfova.cz ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
120. Kubák Zdeněk umělecká tkalcovna, v.o.s / Kunstweberei ~ ukázka ručního tkaní spojená s ochutnávkou strmilovské kávy / Vorführung der Handweberei, Kostprobe des Kaffees
aus Strmilov ~ Kunžatecká 25, 378 53 Strmilov, 00420 603 231
106, 00420 736 774 796, [email protected], www.tkalcovna.cz
~ SO: 10–12 h, 14–16 h NE: 10–12 h, 14–16 h Sdružení lidových
řemeslníků a výrobců
116. Bosambo Tomáš sochař a řezbář / Bildhauer und
Holzschnitzer ~ ukázka práce – sochy ze dřeva, kamene, bronzu, ledu, sněhu a písku / Vorführung der Werke - Statuen aus
Holz, Stein, Bronze, Eis, Schnee und Sand ~ Senotín, 378 33
Nová Bystřice, 00420 776 269 393, bosambo@seznam.cz,
www.bosambo.cz ~ SO: P. Bosambo bude přítomen, pokud se
nebude účastnit zahraničního sympozia. Informace bude včas
aktualizována na www.kulturni-most.cz
121. Libánský Abbé fotograf, performer – fotografie,
objekty / Fotograf, Performer - Fotografien, Objekte ~ Županovice 19, 378 81 Županovice, 00420 773 181 262, abbearts@gmx.
com, www.kulturresistent.net ~ SO: 9–20 h NE: 9–20 h
117. Hulíková Romana hrnčířka / Töpferin ~ Otevření
122. Národní muzeum fotografie, o.p.s. muzeum
výtvarné dílny pro širokou veřejnost. Všichni příchozí si budou
mít možnost vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky: malování na keramiku, sklo, hedvábí a textil, točení na hrnčířském kruhu, výrobu tematických dekorací atd. Akce je vhodná zejmé12
118. Klikovská keramika – Hadrava Martin,
Pozníčková Marta, Hanuš Martin keramická dílna
128. Výtvarná dílna Zahrádky organizační složka
obce Zahrádky, nabízíme celoročně 68 druhů kurzů / Bildende Werkstatt Zahradky, wir bieten ganzjährig 68 Kursarten an ~
Představíme kurzy „Malování na hedvábí“ a „Skleněná vitráž“.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostor výtvarné dílny a vše, co případným zájemcům o kurz nabízíme. / Bildende Kurse – Malerei auf Seide, Vitrage, Besichtigung der Werkstatt
~ Zahrádky 42, 378 53 Strmilov, 00420 724 195 007, 00420
384 490 044, vyda@zahradky.cz, www.zahradky.cz ~ SO: 9–18
h NE: 9–13 h
129. Zhukovskaya Elena olejomalba a kreslení uhlem
/ Ölgemälde und Zeichnen mit Kohlestift ~ Budu odpovídat na
otázky a případně převyprávím svůj umělecký životopis. / Ich
beantworte alle Fragen und ich kann bei Interesse meinen Kunstlebenslauf erzählen . ~ Hrdlořezy 37, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, 00420 725 831 933, joukovskaia@seznam.cz, www.obrazyelena.estranky.cz ~ SO: 9:30–21 h NE: 9:30–21 h
/ Museum ~ možnost komentovaných prohlídek s autory fotografií tří fotografických výstav: Sahara (M. Tůma), Podmořský
svět (T. Kotouč) a Tajemství rostlin (V. Sýkora) / Es gibt die Möglichkeit an einer kommentierten Besichtigung teilzunehmen mit
13
136
Mirovice
Mladá Vožice
130 Probulov
náře
Bělčice
88
189
Blatná
á
Mirotice
194 197 198 202
T or
Táb
Tábor
134
Branice
166 171
Sezimovo
S
ezimovo
Ústí
Bernartice
174 183
133 135
184 193
142
132
205 209
146 147 148 149
139 141 143 144
Bechyně
Písek
Katovice
ně
á Maří
55
195
141. Říhánek Dalibor malíř / Maler ~ návštěva ateliéru
a beseda s autorem, možnost koupě orig. grafik a obrazů, figurální malba / Besuch des Ateliers und Besprechung mit den Autoren, Kauf von Originalgraphiken, figurale Malerei ~ BruketoDeštná va 48 (3. dům za lesnickou školou /3. Haus hinter Forstfachschule), 397 01 Písek, 00420 382 271 061, 00420 728 667
Včelnice
326, Nová
dalibor.rihanek@seznam.cz
~ SO: 10–17 h NE: 10–17 h
Člen Mladých jihočeských výtvarných umělců, Asociace jihočeských výtvarníků – Unie výtvarných umělců
191 193 199
Kestřany
169 175
177 178
Vlastiboř
131
165 Modlešovice
167 Jinín
179 185
186
Soběslav
3,14 local club portugalská, mexická
38 46
kuchyně, domácí hamburgery
Vltavou
Týn
vou
T nad Vltav
Velké náměstí 114, Písek 397 01
00420 723 438 542
SO: 11 – 3 NE: 12 – 24
Veselí
Vese
eselí
V
145
Protivín
137 138 140
Volyně
Volyn
ě
V
168 181
207
192 201
Klokočín
Kardašova
Řečice
Vodňany
V
Vo
dňany
39
Zliv
Výrov
159
13 17 21
2
16
Vitějovice
Dolní
142.
Selinger
Tomáš malíř / Maler ~ technika olej na
Skrýchov
Děbolín
143. Sladovna Písek, o.p.s. ~ „Všech šest pohroma-
Lomnice
L
omnice
om
Mazelov
nad
d Lužnicí
Malovice 151 162
Těšovice 152
ter ~ ukázka realizace a představení dokončených mezinárodně úspěšných projektů, seznámení s historií custombuildingu a jeho současnými světovými trendy / Custombuilding ~
Areál čerpací stanice AGIP, Hradišt‘ská ul. 326, Písek, 00420 603
475 055, VMP@atlas.cz, www.VMPmotorcycles.cz ~ SO: 9–12 h
NE: 13–16 h ~ Člen týmu VMP
Hradec
OKRES PÍSEK
148
149. Žižka Miroslav stavitel customů / Custombaumeis-
114 126
plátno
a experimentální
grafika / Technik Öl auf Leinwand und
117
Strmilov
experimentelle Graphik ~ Písecká
11, 398
43 Bernartice, 00420
120 128
Jindřichův
728 502 264115~122
SO:
12414–18 h NE: 14–18 h
n. Lužnicí
176 180
Bavorov
Bavo
orov
or
Vlachovo Březí
lychromované dřevořezby, konzervování a restaurování kovů
– prezentace restaurátorských úkolů a realizací posluchačů
VOŠ UP v Písku / Konservierung und Restaurierung von Möbeln
und nichtpolychromierten Holzschitten, Konservierung und Restaurierung von Metallen - Präsentation von Restauratorenaufgaben und Realisierungen der Schüler von VOŠ-UP in Písek ~
Ateliéry Smrkovice, Smrkovice 100, 397 01 Písek, 00420 382
265 938, 00420 602 494 108, skola@vosup.cz, www.vosup.cz
~ SO: 14–17 h
akademický malíř / akademischer
Maler ~ prezentace tvorby / Präsentation des Schaffens ~
Mírová 317, 398 11 Protivín, 00420 382 252 593 ~ SO: 9–16 h
NE: 9–16 h ~ Asociace jihočeských výtvarníků – Unie výtvarných umělců ČR
Choustník
200 206 210
ce
konice
4
Planá
n. Lužnicí
148. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku ~ konzervování a restaurování nábytku a nepo-
140. Pfleger Petr
203
190 196
D
Drhovle
Chýnov
Chý
204 208 211
147. Vebr Jiří stavitel customů / Custombaumeister ~ ukázka realizace a představení dokončených mezinárodně úspěšných projektů, seznámení s historií custombuildingu a jeho
současnými světovými trendy / Custombuilding ~ Areál čerpací stanice AGIP, Hradišt‘ská ul. 326, Písek, 00420 604 232 16,
kolibrik.007@seznam.cz, www.VMPmotorcycles.cz ~ SO: 9–12
h NE: 13–16 h Člen týmu VMP
139. Novotný Jan sochař / Bildhauer ~ ateliérová minigalerie a možnost říznutí do dřeva / Minigalerie als Atelier, Möglichkeit des Holzschneidens ~ Soukenická 160 (nad synagogou) 397 01 Písek, 00420 723 121 373, jannov@sendme.cz ~
SO: 13–16 h
Milevsko
170 172
Sedlice
138. Mašindová Helena amatérská fotografie a kresba
/ Amateur Fotografie und Zeichnung ~ prohlídka děl a ateliéru
ve staré sušárně cihel / Vorführung der Werke im Atelier im alten
Backsteintrockner ~ Chelčického 333, 398 11 Protivín, 00420
732 753 144, helen.m@centrum.cz, helen.wbs.cz ~ SO: 8–20 h
NE: 8–20 h ~ FISAIC, České dráhy
~ ukázka práce a výrobků
z vizovického pečiva / Vor40 Lišov
Třeboň 71, 398
führung der Produkte aus Vizovické- Bäckerei ~ Branice
45 81
123 125
43 Bernartice, 00420 737 865Rudolfov
553, mariekotaskova@seznam.cz
4 po
5 tel.
7 domluvě
8 9 14 15NE:
20
1 3 h
16 8–11
~ SO: 8–11 h, 13–18
h, 13–18 h po
22 24 27 29 30 31 32 33 34 35 36 80
tel.11domluvě
25
Sedlec
zovice
Nová Bystřice
91 Dubné
41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 82
54 55 56 57 58 59 62 64 67 69 70
135. Kroupa
Aleš malba, sochařství, řezbářství
73 74 75 76 77 78 83 84 85 86 87
/ Malerei, Bildhauerei, Holzschnitzerei
~ prezentace tvorby, výstava
88 89 90 93
27 Ledenice
61 26
100hoven / Präsentation
des Schaffens, Ausstellung 100hoven
23 37 63
Kamenný
~ Bojenice 28,
398 43 Bernartice,
19 alesek.kroupa@seznam.cz,
Újezd
Borovany
Komářice
www.ak79.mypage.cz ~ SO: 10–18
h NE: 10–18
h po tel. do- Suchdol
Dolní
nad Lužnicí
mluvě
Třebonín
129
131.
Halada Martin ~ výstava obrazů MgA. Jana Spě96
váčka a Mgr. Evy Spěváčkové (olej na plátně, přítomni na výVolary
Křemže
stavě) / Ausstellung der Bilder – Mgr . Jan Spěváček und
Mgr . Eva
Spěváčková – anwesend ~ Hospodářský dvůr, Kestřany 1, 398
21 Kestřany, 00420 776 639 775, martinhalada@seznam.cz
~
Chvalšiny
SO: 10–18 h NE: 10–18 h
107
Český 136. Mára Josef malíř / Maler ~ prezentace
Trhové tvorby
Sviny / Prä71 72 79 92
Krumlov
Velešín
132. Horba Valentin malíř / Maler ~ prezentace
/ Präsensentation
des Schaffens ~ Restaurace Pod
Věží, 398 07 Orlík
94
tation ~ Obecní úřad Drhovle, 397 01 Drhovle, 00420 607
111 95 98nad
Vltavou-Staré Sedlo 3, 00420 72453217 060 ~ SO: pouze po
99 101
Keblany
18
945 ~ SO: 9–18 h NE: 9–18 h
tel.
domluvě
NE: pouze po tel. domluvě
102 103 105 106
108 109 110 111
Horní
133. Hrádek JosefPlaná
malíř / Maler ~ prezentace tvorby – vý137. Mareš
97
Besednice
Štěpán Mikuláš grafik a malíř, kreslíř,
so28
chař, vizuální básník / Grafiker, Maler, Zeichner, Bildhauer,
visuelHorní
Kaplice
Stropnice
ler Dichter ~ malba, kresba, objekt / Malerei, Zeichnen, Objekt
113 11 Protivín ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
~ Švermova 454, 398
~ Hortensia, o. s.
stava 100hoven / Präsentation der Werke - Ausstellung 100hoven ~ Bojenice 28, 398 43 Bernartice, 00420 603 239 200, hradek@ms-pisek.cz ~ SO: 10–18 h po tel. domluvě NE: 10–18 h
po tel. domluvě
14
Stálkov
144. Teska Vlastimil, arch. sochař / Bildhauer ~ pre-Slavonice
zentace vlastní tvorby / Präsentation des eigenen Schaffens ~
Županovice
Tylova ulice (budova městského divadla – ateliér ve dvo121
ře)/ das Gebäude des Stadttheaters - Atelier im Hof) 397 01
Písek, 00420 776 293 152 ~ SO: 9–14 h
České
Budějovice
104
Dačice
116
narbeiten SUPŠ Sv . Anežky
v Českém
Krumlově ~ Velké náměstí
119
Číměř
113, 397 01 Písek,
00420 389 600 761, info@sladovna.cz, www.
sladovna.cz ~ SO: 9–17 h NE: 9–17 h
12 65
Hluboká
134.
Kotašková
Marie vizovické pečivo / Gebäck aus Vi26 n. Vltavou
10
Netolice
130. Ateliér
Čáry153máry – Novotná Markéta texZábrtí
tilní výtvarnice
/
Bildende
Künstlerin die mit Textil arbeitet ~ pre163
Prachatice
zentace obrazů akryl,
150 154akvarel, malba na textil a hedvábí / Präsentation der Bilder
Acryll, Aquarell, Malen auf Seide und Tex156-157
til ~ Probulov 18,
160Písek (nedaleko zámku Orlík), 00420
Jankov 775
646 421, carymary@volny.cz, www.carymara.cz ~ SO: 10–18
h
60
NE: 10–18 h Literárně výtvarná skupina funerálních
romantiků
Nová Ves
6
dě“ – výstava prací studentů SUPŠ sv. AnežkyRadíkov
České v Českém
127 StudenteSenotín
Krumlově / „Všech šest po hromadě“
Ausstellung der
Stráž n. Nežárkou
66 68 84
Nové Hrady
145. Tvrz Klokočín – Galerie Radost u Protivína – Bernas Mirko, Ing. galerie / Galerie ~ Prohlíd-
118
ka goticko-renesanční tvrze, každoročně obměňovaná expozice – výstava výtvarných prací žáků z oblasti Prácheňska. V roce
1967 se zde natáčely scény filmu Markéta Lazarová od Františka Vláčila. / Besichtigung der Feste, alljährlich wechselnde Exposition -Austellung bildender Arbeiten der Schüler aus dem Gebiet Prácheň, Im Jahr 1967 wurden hier Szenen des Films „Markéta Lazarová“ von František Vláčil gedreht . ~ U papírny 280,
398 01 Klokočín, 00420 382 271 261, 00420 608 555 107, www.
České Velenice
klokocin.sps-pi.cz
~ SO: 9–17 h NE: 9–17 h
Klikov
146. Vávra Jan fotograf / Fotograf ~ bližší popis komerč-
ní a tvůrčí fotografie / Nähere Beschreibung der Kommerzund Kreativfotografie ~ Nádražní 1666, 397 01 Písek, 00420
603 516 865, artmail@seznam.cz, vavraart.cz ~ NE: 12–15 h
15
182
Katovice
200 206 210
Strakoni
konice
Strakonice
k
Kestřanyy
169 175
177 178
Vlastiboř
131
165 Modlešovice
167 Jinín
Soběslav
Klokočín
179 185
145
186
Deštná
207
192 201
Nová Včelnice
38 46
Vltavou
T
Týn nad Vlta
Protivín
Kardašova
Řečice
137 138 140
Krušlov
Volyně
V
Volyn
ě
173
168 181
Veselí
n. Lužnicí
176 180
Děbolín
117
Jindřichův
Hradec
Vodňany
V
Vo
dňany
Žár
Bavorov
orrov
164
161
Čkyně
Svatá Maří
155
Vlachovo Březí
148
Zábrtí
163
2
153
Vitějovice
Netolice
26
10
Prachatice
6
40
60
11 25
22 24 27 29 30 31 32 33 34 35 36 80
91 Dubné
41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 82
45 81
1
3
4
Kamenný
Újezd
Český
k
ký
Krumlov
K
rumlov
v
19
Hotel Koruna
94
98 01
99 101
Velké náměstí 48,95383
Prachatice
102 103
105 106
00420 388 310 177,
www.pthotel.cz
miker ~ keramická tvorba volná i na zakázku / Keramik – freie Arbeit und Auftragsarbeit ~ Výrov 7, 384 21 Husinec, 00420
603 722 743, pluhar.zdenek@email.cz, www.pluharovi.keramik
-art.cz ~ SO: 9–15 h NE: 9–15 h
fotografka / Fotograf
~ minivýstava s diskuzí o barevné fotografii / Miniausstellung
Keblany
und Diskussion über Farbfotografi
e ~ Ševčíkova 113, 383 01
18 66 68 84
Prachatice, 00420 603 Nové
974 792,
jasminnek@seznam.cz,
www.
České Velenice
Hrady
mwmlight.com ~ SO: 12–15 h NE: 12–15 h ~ Členka Asociace
28 fotografů ČR
profesionálních
160. Přibyl Zdeněk fotograf / Fotograf ~ výstava foto-
53
97
108 109 110 111
Besednice
100 112
Vyšší Brod
Horní
Stropnice
161. Schelinger Milan muzikant, výtvarník / Musikant,
prací v ateliéru/ Ausstellung der Werke im Atelier ~ Trhonín 21,
385 01 Svatá Maří, 00420 728 370 381, cezan@email.cz ~ SO:
10–18 h NE: 10–18 h
Bildender Künstler ~ návštěva kovářské dílny, prezentace děl
/ Besuch der Schmiedewerkstatt, Präsentation des Schaffens ~
Žár 38, 384 73 Stachy u Vacova, 00420 605 281 752, schelinger.
milan@iex.cz, www.schelinger.cz ~ SO: 9–16 h NE: 9–16 h
156. Merta Hynek
restaurátor / Restaurator ~ gotický
dům v Klášterní ulici, restaurátorské práce, přednáška, ukázka /
Gotisches Haus in der Klostergasse, Restauratorenarbeit, Vortrag,
Vorführung ~ Klášterní 181, 383 01 Prachatice, 00420 728 151
857 ~ SO: otevřeno po telefonické domluvě
157. Mizerová Hana
152. Fatka Josef umělecký kovář / Kunstschmied ~ ukázka
158. Mráz Ondřej umělecký kovář / Kunstschmied ~ ukázky práce a pracovních postupů / Vorführung der Werke und Arbeitsvorgänge ~ 384 42 Lenora 104 (kovárna se nachazí
pod čerpací stanicí v Horní Vltavici), 00420 607 136 941 ~
SO: 9–18 h NE: 9–18 h
práce/ Vorführung der Werke ~ Těšovice 41, 384 21 Prachatice,
00420 606 146 739 ~ SO: 10–18 h po tel. domluvě NE: 10–18 h
po tel. domluvě
grafií / Ausstellung der Fotografien ~ náměstí Přátelství 688,
383 01 Prachatice (budova redakce PrachatickoNews, 2. patro),
00420 607 640 368, fotografik@seznam.cz ~ SO: 9–12 h Fotoklub F 2,8 Prachatice
155. Ladýřová Šárka olejomalby / Ölgemälde ~ výstava
151. Divadlo Continuo mezinárodní profesionální di-
vadelní skupina / Internationele profesionelle Theatergruppe ~
Štouračová Helena – scénografka, Patková Kristýna – scénografka, Janda Martin – výtvarník prohlídka ateliéru a dílny, expozice výtvarných realizací, scénografické návrhy, loutky, masky, fotografie / Besichtigung des Ateliers und der Werkstatt, Exposition der bildenden Realisierungen, szenographische Entwürfe,
Puppen, Masken, Fotografien~ Švestkový dvůr, 384 11 Malovice 35, 00420 777 790 690, continuo@continuo.cz, www.continuo.cz ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
16
159. Pluhařovi Zdeněk a Markéta keramici / Kera-
Suchdol
práce/ Vorführung der Werke
~ Vitějovice 120, 384 27, 00420
nad Lužnicí
776 356 951 ~ SO: 9–16 h NE: 9–16129
h
Trhové Sviny
Rožmberk nad Vltavou
ka práce / Vorführung der Werke ~ Podolí 21, 383 01 Prachatice, 00420 388 316 695, 00420 723 592 936, kovarstvi.bozka@
atlas.cz ~ SO: 10–18 h
Klikov
153.
Houška Jan dřevořezbář / Holzschnitzer
~ ukázka
Borovany
154.
Hýbková
Lena Jasmína
92
71 72 79
Velešín
V
Ve
lešín
K
Kaplice
150. Božka Emil umělecký kovář / Kunstschmied ~ ukáz-
118
23 37 63
Komářice
107
113
fany / Vitragistin - Vitragen mit Tiffany-Technik ~ ukázka práce se sklem, informace o historii a současnosti vitráží, možnost výroby šperku ze skla / Vorführung der Arbeit mit Glas, Informationen über Geschichte und Gegenwart von Vitragen, Herstellung eines Glassschmucks möglich ~ Ateliér pod lampou,
U nádraží 477, 384 51 Volary, 00420 607 744 189, vendulka
crhova@gmail.com, www.vseproradost.unas.cz ~ SO: 10–18 h
NE: 10–18 h
121
27 Ledenice
Doln
olníí
oln
Dolní
T ebonín
Tř
Třebonín
Chvalšiny
96. Crhová Vendulka vitrážistka – vitráže technikou Tif-
Županovice
9 14 15 16 20
88 89 90 93
61 26
Křemže
OKRES
PRACHATICE
Stálkov
73 74 75 76 77 78 83 84 85 86 87
96
Horní
Planá
8
Dačice
Slavonice
123 125
Rudolfov
7
119
54 55 56 57 58 59 62 64 67 69 70
104
Volary
5
127
116
Nová Bystřice
Třeboň
Jankov
Nová Ves
Lenora
Lišov
120 128
Radíkov
Senotín
Číměř
Hluboká
n. Vltavo
Vltavou
České
ké
k
Budějovice
156 157
Strmilov
115 122 124
Stráž n. Nežárkou
12 65
Sedlec
160
114 126
Lomnice
nad Lužnicí
13 17 21
16
150 154
158
39
Zliv
Výrov
159
Těšovice 152
Vimperk
Mazelov
Malovice 151 162
Dolní
Skrýchov
162. Tesař Michal kovář / Schmied ~ ukázka dílny a tvorby, možnost vyzkoušet si kování / Vorführung der Werkstatt,
Möglichkeit die Schmiedearbeit zu probieren ~ Malovičky 11,
384 11 Netolice, 00420 602 954 863, kovarstvitesar@seznam.cz
~ SO: 13–18 h NE: 13–16 h ~ Člen Kovářského společenstva
muzeum krajky a Galerie ateliéru Hana, paličkovaná krajka / Museum der Spitze und Galerie des Ateliers Hana, Klöppelspitze ~ stálá expozice paličkovaných věcí, oděvní doplňky, dečky, šperky / Exposition der Klöppelei, Kleidung Beiwerk, Schmuckstücke ~ Poštovní 178, 383 01
Prachatice, 00420 388 311 313, 00420 603 951 813, muzeum
krajky@seznam.cz, muzeumkrajky.euweb.cz ~ SO: 9–16 h
NE: 10–16 h
163. Vizinová Svatava zábrdské betlémy, malířka –
podmalba na skle / Weihnachtskrippen von Zábrdy, MalerinHinterglasmalerei ~ malování podmaleb, lidové i moderní /Hinterglasmalerei/, galerie podmaleb, muzeum betlémů / Volkstümliche sowie moderne Hinterglasmalerei, Hinterglasmalereigalerie, Museum der Weihnachtskrippen ~ Zábrdí u Husince 1,
384 21 Zábrdí, 00420 388 332 032, 00420 737 658 054, podmalba
@centrum.cz ~ SO: 8–18 h NE: 8–18 h
164. Vondrášek Richard kameník /Steinmetz ~ opra-
cování kamene / Bearbeiten von Steinen ~ 384 81 Bohumilice u Čkyně (bývalý statek), 00420 777 245 586, vondrasek.r
@seznam.cz, www.kamenictvi-prachatice.cz ~ SO: 10–18 h
NE: 10–18 h
17
136
Mirovice
Miro
ovice
168. Galerie Na shledanou Josef Bolf – „Už Tě neu-
vidím“, nástěnná malba na zdi nikdy nedokončené smuteční
síně na hřbitově Malsička ve Volyni / Josef Bolf -“Ich sehe dich
nicht mehr“, Wandmalerei im unvollendet gebliebenen Trauerraum auf dem Friedhof in Malsička in Volyně ~ Dobře prosvět194 197 198 202
lený prostor lze zhlédnout zvenku v otvírací době hřbitova,
204 208 211
Tábor nebo zevnitřChýnov
po domluvě na tel. 383 372 481, 606 636 908
– Městské muzeum ve Volyni. Dobrodružná cesta na hřbi203s vlastním klíčem od galerie. ~ hřbitov Malsička, 387 01
Sezimovotov
ÚstíVolyně, Městské muzeum ve Volyni, Školní ulice – tvrz, 00420
606 636 908, info@muzeum-volyne.cz,
Planá481, 00420Choustník
190383
196 372
195
www.muzeum-volyne.cz ~
209 n. Lužnicí
205galerienashledanou.blogspot.com,
SO: 10–17 h NE: 10–17 h
Bělčice
Milevsko
ko
k
189
188
Blatná
Mirotice
170 172
134
Sedlice
Branice
166 171
Bernartice
174 183
133 135
184 193
142
Drhovle
Drhovle
132
146 147 148 149
139 141 143 144
Bechyně
Píse
íse
í k
Písek
182
Katovice
169 175
Vlastiboř
131
165 Modlešovice
167 Jinín
145
Krušlov
Nová Včelnice
Vltavou
T nad Vltav
Týn
vou
Protivín
Kardašova
Řečice
Volyně
168 181
Veselí
n. Lužnicí
176 180
Jindřichův
Hradec
Čkyně
Čky
k ně
Vlachovo Březí
Zábrtí
163
39
Zliv
Výrov
159
Těšovice 152
Vimperk
Mazelov
Malovice 151 162
148
2
Vitějovice
Netolice
26
10
Prachatice
6
156 157
160
Lenora
96
OKRES
STRAKONICE
119
Sedlec
40
61 26
Volary
V
Vol
ary
Křemže
81
Lišov
Rudolfov
7
8
9 14 15 16 20
19
vá krajka / Occhispitze ~ Sedlická krajka, o.p.s, nám. T. G. Masaryka 114, 387 32 Sedlice, 00420 775 340 377, evadranc@seznam.cz, www.jihoceskaremesla.cz ~ SO: 10–17 h NE: 10–17 h
18
Komářice
Rožmberk nad Vltavou
180. Městské muzeum a galerie Vodňany &
Klub vodňanských výtvarníků setkání s vodňanský-
mi výtvarníky a příznivci vodňanské galerie / Treffen mit bildenden Künstlern in der Galerie in Vodňany ~ možnost navštívit výstavy: Vladimír Komárek: Obrazy a grafika ze soukromých sbírek; Z Vodňan do Jeruzaléma: Pavel ve šlépějích sv. Pavla; vydat
se fotografovat do fotoateliéru Karla Burdy s vlastní rekvizitou,
tvořit „koncept“ s výtvarníky Martinem Řepou a Josefem Gažíkem, zapojit se do výtvarné dílny „Vodňanské veduty“ pro děti
nejen školou povinné / Ausstellung: Vladimír Komárek: Bilder
und Grafik, Fotografieren im Fotoatelier von Karel Burda mit eigener Requisit, ein Konzept schaffen mit den bildenden Künstlern
Martin Řepa und Josef Gažík, Teilnehmen am Workshop „Vodňanské Veduty“ - nicht nur für Kinder ~ nám. Svobody 18, 389
01 Vodňany, 00420 383 382 057, 00420 603 363 019 (Velková),
00420 603 171 458 (Burda), mag@vodnany.net, karel. burda@
tiscali.cz, www.vodnany.net ~ SO: 13–17 h NE: 13–17 h ~ Klub
vodňanských výtvarníků
171.
Koutná
Trhové
Sviny
Helena drátkování paličkování / Klöppelei
dekorativní předměty / Spitzen, Dekorationen ~ Sedlická krajka, o.p.s., náměstí T. G. Masaryka 114, 387 32 Sedlice,
00420 723 23718387
66 ~
68 SO:
84 9–16 h NE: 9–16 h
71 72 79
~ 92
krajky,
53
Keblany
97
nen, Malerei, Grafik ~ Autorská výstava „Kopřivy a Sklenobýl“
je umístěna v prostorách unikátní barokní fary v JiníněKaplice
(Jakub
Frydrýšek), po oba dva dny komentovaná prohlídka fary
(Ka113
rel Skalický – ředitel Městského muzea ve Volyni), návštěvníci mají možnost vytvořit vlastní ex libris technikou linorytu, na
farské zahradě pálení přírodních kreslicích uhlů. Doprovodné
výstavy: Jinín a jeho někdejší farní obce na historických po-
166. Drančáková Eva krajkářka / Klöpperin ~ frivolitko-
27
Velešín
109 110 111
Besednice
167. Frydrýšek Jakub108kresba,
malba, grafika / Zeich-
tvorby / Präsentation des Schaffens ~ Modlešovice 48, 386 01
Strakonice, 00420 383 335 818 ~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h
170. Hanzlík Pavel AFIAP fotograf / Fotograf ~ adjustovaná fotografie – vakuově laminovaná + Nielsen rámy / Adjustierte Fotografie - vakuummäßig laminiert + Nielsen-Rahmen
Ledenice
~ T. G. Masaryka 270, 388 01 Blatná, 00420 603 515 141,
118
63
23 37 hanzlik@foto-art.cz,
www.foto-art.cz
~ SO: 10–12 h a 14–17 h
Klikov
Borovany
NE: 10–12 h a 14–17
h ~ Člen Asociace profesionálních fotoSuchdol
nadAssoziation
Lužnicí
grafů / Mitglied der
professioneller Fotografen
129
107
95 98 99 101
Horní
165. Doubrava Milan sochař / Bildhauer ~ prezentace
Planá
staurator ~ ukázka autorské tvorby Županovice
ve vlastní galerii Spektrum
121
/ Präsentation des eigenen Schaffens in der eigenen Galerie Spektrum ~ Na Stráži 317, 386 01 Strakonice, 00420 724 342 255 ~
SO: 10–17 h NE: 10–17 h
58 59 62 64 67 69 70
94
102 103 105 106
Slavonice
179. Martan Václav, Ing. akad.mal., restaurátor / Re-
77 78 83 84 85 86 87
89 90 93
Nové Hrady
127
178. Marek Jaroslav keramik Dačice
/ Keramik ~ ukázka pecí vy-
tápěných dřevem / Vorführung vom mit Holz beheitztem Ofen ~
Přešťovice 34, 386 01 Strakonice, 00420 721 450 398, jaroslavmarek@seznam.cz ~Stálkov
SO: 10–17 h NE: 10–17 h
46 47 48 49 50 51 52 82
Doln
olníí
oln
Dolní
Tř
T ebonín
Třebonín
Český
Č
Krumlov
169. Gregorová-Šípová Pavla
/
Malerin, Bildende Künstlerin ~ ukázka tvorby, ateliéru, možná
ukázka a vysvětlení techniky enkaustiky / Vorführung
der WerNová Bystřice
ke, Atelier, Vorführung der Enkaustik ~ ul. Radomyšlská 435,
Třeboň
125
386 01 123
Strakonice,
00420 777 142 881, sipogre@seznam.cz,
www.gregorova-sipova.wz.cz ~ SO: 14–18 h NE: 10–14 h
116
30 31 32 33 34 35 36 80
Kamenný
Újezd
Chvalšiny
Senotín
malířka,Číměř
výtvarnice
Hluboká
n. Vltavou
u
České
k
ké
Budějovice
Radíkov
Stráž n. Nežárkou
12 65
Restaurace Hradní sklípek
45
přímo na strakonickém hradě, v1 centru
3 4 5
Jankov
městaStrakonice.Pokud
k nám22přijedete
24 27 29
60
11 25
autem,
doporučujeme
vám zaparkovat
41 42 43 44
91 Dubné
Nová
zaVesstrakonickým hradem u letního
kina
54 55 56 57
104 10 – 24 NE: 10 – 22
SO:
73 74 75 76
www.hradnisklipek.cz
88
150 154
Majerová
Růžena výtvarnice (tvorba umělecké120 128
ho skla, kresba, grafika, malba) / Malerei ~ prezentace tvorby
v ateliéru / Präsentation der Werke im Atelier ~ Slaník 5, 386 01
Strakonice, 00420 606 217 087, zenkamaj@seznam.cz, www.
r-design.cz ~ SO: 13–19 h NE: 13–19 h
177.
Strmilov
115 122 124
Lomnice
nad Lužnicí
13 17 21
16
153
114 126
117
Bavorov
Bavo
oro
164
Dolní
Skrýchov
Děbolín
Vodňany
Žár
malířka / Malerin ~ arteterapeutka (olejomalby, akvarely, akční akvarely, enkaustika), popovídání, event. možnost vyzkoušet si enkaustiku / Kunsttherapie - (Ölgemälde, Aquarelle, Enkaustik), Gespräche, Möglichkeit die Enkaustik zu probieren ~ Radčice 9, 389 01 Vodňany,
00420 731 480 549, 00420 383 384 337, marie.lhotova@volny.cz
~ SO: 10–16 h Hruška
38 46
137 138 140
158
by – betlémy / Präsentation des Schaffens - Weihnachtskrippe ~
Podsrpenská 98, 386 01 Strakonice, 00420 723 144 251 ~ SO:
13–18 h
176. Lhotová Marie
Soběslav
Klokočín
186
155
175. Lexa Karel řezbář / Holzschnitzer ~ prezentace tvor-
Deštná
207
192 201
179 185
Svatá Maří
by, abstrakce / Präsentation des Schaffens, Abstraktion
~ Husova 86, 387 32 Sedlice, 00420 603 727 707, ladislav.
kvet@llk.cz, www.llk.cz ~ NE: 15–17 h po tel. domluvě ~ Asociace užité grafiky a grafického desingu
191 193 199
Kestřany
177 178
161
174. Květ Ladislav malba / Malerei ~ prezentace tvor-
200 206 210
Strakonice
173
restaurování a opravy vyřezávaného včelína / Restaurierung
und Reparierungsarbeiten von geschnitzte Bienenhaus ~ ukázka tvorby včelaře a řezbáře Josefa Macha, přednáška o historii včelína a včelaření / Vorführung der Werke von Josef Macha
( Bienenzüchter und Holzschnitzer), Vortrag über die Geschichte des Bienenhauses und der Zeidlerei ~ Krušlov 24, 387 19
Čestice, 00420 737 172 268, info@kruslovskyvcelin.cz, www.
kruslovskyvcelin.cz ~ SO: 10–18 h
Mladá Vožice
130 Probulov
Lnáře
173. Krušlovský včelín, o. s. – Havlík Daniel
hlednicích a fotografiích. ~ 386 01 Jinín (u Strakonic), fara
čp. 1, 00420 724 213 800, 00420 606 636 908, jakubfrydrysek@seznam.cz, www.sklenobyl.cz ~ SO: 10–17 h NE: 10–17 h
~ Kartouzek
České Velenice
172. Krátký
Jindřich malíř / Maler ~ prezentace obrazů
28
(malbaHorní
– olej, abstrakce, kresba – motivy z cest po světě) / PräStropnice
sentation
der Bilder (Malerei, Ölmalerei, Abstraktion) ~ Ateliér
u nádraží, 388 01 Blatná, +420 383 422 969, +420 725 036 986
~ SO: 10–16 h NE: 10–16 h ~ Unie výtvarných umělců Plzeňského kraje
19
181. Městské muzeum ve Volyni výstava Marcela
Vichrová: Vesnice na Podlesí, práce na papíře / Ausstellung Marcela Vichrová - Vesnice na Podlesí, Arbeiten auf Papier ~ Vesnice
na Podlesí, jejich chalupy a statky v komorním výtvarném projevu Marcely Vichrové, akademické malířky s kořeny v našem
kraji. Autorka bude přítomna pouze v sobotu 23. října 2010
mezi 10. a 16. hodinou. / Dörfer in Podlesí, ihre Hütte und Bauernhöfe im Kammerausdruck von Marcela Vichrová. Die Autorin
wird anwesend sein am 23.10 von 10:00 - 16:00 ~ Městské muzeum ve Volyni, Školní ulice – tvrz, 387 01 Volyně, 00420 383
372 481, 00420 606 636 908, info@muzeum-volyne.cz, www.
muzeum-volyne.cz ~ SO: 9–17 h NE: 9–17 h
4ds spol. s.r.o. architektonické studio Architektenbüro / Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou galerie Galerie / Andrle Josef kamenosochař do žuly Bild
hauer der mit Granit arbeitet / Ateliér 8000 architektonické studio Architektenbüro / Ateliér animované tvorby – Antonie Urbancová, Ondřej Fleislebr, Viktor Ureš workshop
workshop / Ateliéry Bazilika výtvarné dílny Kunstwerkstatt / Ateliér čáry máry - Markéta Novotná malba na textil a hedvábí, malba Malerei, Malen auf Seide und Textil
Ateliér Prostor keramici Keramiker / Ateliéry tapiséríí restaurování gobelínů Restaurierung von Gobelins / Ateliér U Beránka fotografický ateliér Fotografisches Atelier
Barták Zdeněk keramik Keramiker / Bárta Zdeněk KVOČ20 -malba Malerei / Bastlová Dagmar keramika Keramik / Bercha Vladimír keramika Keramik / Blahutová
Barbora akademická sochařka Akademische Bildhauerin / Brichcín Roman malíř Maler / Brichcínová Dagmar malířka Malerin / Bosambo Tomáš sochař Bildhauer
Bosák Michal keramik, modelář Keramiker, Modelleur / Boutique Matahari autorské oděvy a šperky Autorenschmuck und -kleidung / Borsányi Marek multimediální uměle
multimedialer Künstler / Božka Emil umělecký kovář Kunstschmied / Burian Karel sochař Bildhauer / Buzu Teodor malíř a grafik Maler und Grafiker / Burešová Iva restaurá
torka a malířka Restaurator und Malerin / Čeněk Miroslav řezbář Holzschnitzer / Český Rozhlas – výstavní prostory galerie Galerie / Čížek Jaromír kovář Schmied
Crhová Vendulka vitrážistka - vitráže technikou tiffani Vitragistin-Vitragen mit Tiffany-Technik / Čeloudová Martina výtvarné kurzy pro děti i dospělé Bildende Kurse für Kinder und
Erwachsene / Černý Daniel umělecký kovář Kunstschmied / Dias Marek keramik Keramiker / Divadlo Continuo mezinárodní divadelní společnost intenationale professionelle
Theatergruppe / Dohnalová Tereza oděvní výtvarnice Stilist / Dominová Ludmila krajkářka Klöpplerin / Doško Radek výtvarník, pedagog SUPŠ Künstler, Paedagoge SUPŠ
Doubrava Milan sochař Bildhauer / Drábek Ondřej řezbář Holzschnitzer / Drančáková Eva krajkářka Klöpplerin / Dudová Eva výtvarnice Künstler / Dům Umění galerie
Galerie / Dytrychová Věra výtvarnice Künstlerin / Effmert Jaroslav sklář – skelná huť Glassmacher-Glasshütte / Egon Schiele Art Centrum – Rezidentní ateliéry ga
lerie Galerie / Fabián Jan konceptuální umělec konzeptueller Künstler / Frydrýšek Jakub kresba, malba, grafika Zeichnen, Malen, Grafik / Fatka Josef umělecký kovář Kunst
schmied / Fuka Hynek malíř Maler / Galerie Doxa galerie Galerie / Galerie Solnice galerie Galerie / Galerie Fara Planá galerie Galerie / Galerie 2 galerie Galerie / Ga
lerie Měsíc ve dne galerie Galerie / Galerie Na shledanou, Josef Bolf galerie Galerie / Galerie Nahoře fotografická výstava „Pod bodem mrazu“ autor -Bohuslava Maříková
Fotografisches Ausstellung “Pod bodem mraze” - Autor - Bouhuslava Maříková / Galerie Pod kamennou žábou galerie Galerie / R. galerie galerie Galerie / Galerie Radost
u Protivína, tvrz Klokočín galerie Galerie / Galerie u Radnice galerie Galerie / Gábriš Miroslav KVOČ20 -malba Malerei / Gregorová- Šípová Pavla malířka, výtvar
nice Malerin, Bildende Künstlerin / Gribbin Paul designér, ilustrátor Designer, Illustraror / Hadrava Martin klikovská keramika Keramik aus Klikov / Halada Martin správce tvrze
Verwalter der Festung / Hátleová Karla - Kajjka výtvarná dílna Kunstwerkstatt / Hanzlík Pavel AFIAP fotograf Fotografer / Havel Bohumír dřevosochař Bildhauer der mi
Holz arbeitet / Havel Tomáš dřevosochař Bildhauer der mit Holz arbeitet / Havlík Daniel výtvarník Bildende Künstler / Havlík Jiří výtvarník Bildende Künstler / Havlis Jiř
papírové platnéřství Plattner - arbeitet mit Holz und Papier / Hodný Ladislav malíř a umělecký knihař Maler und Kunstbuchbinder / Honiss Jiří malba - podmalba Maler-Hinterglass
malerei / Horba Valentin malíř Maler / Houška Jan dřevořezbář Holzschnitzer / Hrádek Josef malba Malerei / Hrnčírna - Petr Uhlíř keramik Keramiker / Hrubeš Kare
Akad. mal. malíř Maler / Hulíková Romana hrnčířka Töpferin / Hýbková Lena Jasmína fotografka, organizace kulturních akcí Fotografer / Chobot Jaroslav básník, malí
sochař, performer Dichter, Maler, Bildhauer, Performer / Janoušek Filip malíř Maler / Jezdinská Simona KVOČ20 -malba Malerei / Jihočeská Univerzita PF KVV prezentace
studentů výtvarných oborů Präsentation von Studenten der Kunstfächer / Joska Pavel KVOČ20 -malba Malerei / Kalkusová Adéla KVOČ20 -malba Malerei / Knihkupectv
a galerie M - Tomáš Pitlík výtvarník Bildende Künstler / Kolegar Tomáš malíř Maler / Konrád Miroslav Akad. mal. malíř Maler / Konvalinkovy Stanislava
a Vladimíra keramika Keramik / Kotašková Marie vizovické pečivo Backwerk aus Vizovice / Koutná Helena drátkování, paličkování Klöpplei / Kovárna a loutkové
muzeum - Václav Vaněk kovářství Schmiedehandwerk / Král Bohumil kovotepec Plattner / Kalová Lenka výtvarný pedagog Kunst Paedagoge / Eva Kočí malířka a řezbářka
Malerin und Holzschnitzer / Kratochvílová Růžena sochařka a malířka Bildhauerin und Malerin / Kratochvílová Terezka sochařka a malířka Bildhauerin und Malerin / Krátký
Jindřich malíř Maler / Kredance kreativní taneční prostor Kreativer Tanzraum / Krninský Vladimír akademický sochař a restaurátor Akademischer Bildhauer und Restaurator
Kroupa Aleš malba, sochařství, řezbářství Malerei, Bildhauerei, Holzschnitzerei / Krušlovský včelín o.s. restaurování a opravy vyřezávaného včelína Restaurierung von handge
schnitzte Bienenhaus / Kubák Zdeněk - umělecká tkalcovna v.o.s tkalcovská dílna Weberei / Kubartová Lenka KVOČ20 -malba Malerei / Kuchtová Renata vitrážistka
Vitragistin / Kupec Svatobor KVOČ20 -malba Malerei / Kuthan Petr keramik Keramiker / Květ Ladislav malba Malerei / Ladýřová Šárka olejomalby Malerei / Lhotová
Marie malířka, arteterapeutka Malerin, Arteterapie / Libánský Abbé fotograf, performer – fotografie, objekty Fotograf, Performer - Fotografien, Objekte / Literární kavárna Měsíc
ve dne galerie Galerie / Lexa Karel řezbář Holzschnitzer / Lošťáková Marie výtvarnice Bilden Künstlerin / Loutkohra Jihočeského divadla Puppentheater des Südbö
mischen Theaters / Majerová Růžena malířka Malerin / Maleč Radek KVOČ20 -malba Malerei / Malečová Lucka KVOČ20 -malba Malerei / Mašindová Helena amatérská
fotografie a kresba Amateurfoto und Zeichnen / Mráz Ondřej umělecký kovář Kunstschmied / Mára Josef malíř Maler / Mareš Štěpán Mikuláš grafik a malíř, kreslíř, sochař, vi
zuální básník Grafiker und Maler, Zeichner, Bildhauer, vizueller Dichter / Marek Jaroslav keramik Keramiker / Martan Alois akademický malíř Akademischer Maler / Matoušková
Pánková Jaroslava malba a grafika Malerei und Grafik / Medley Michaela výtvarnice Bildende Künstlerin / Merta Hynek restaurátor Restaurator / Městské muzeum a
galerie Vodňany & Klub vodňanských výtvarníků výtvarné umění Bildende Kunst / Městské muzeum ve Volyni - výstava Marcela Vichrová galerie Galerie
Misař Petr fotograf Fotografer / Mizerová Hana Muzeum krajky a Galerie Ateliéru Hana, paličkovaná krajka Museum der Klöpperei, Klöpperei / Míka Martin řezbář a restauráto
Holzschnitzer a Restaurator / Mügl Tomáš keramik Keramiker / Müller Igor malíř Maler / Muzeum fotografie Šechtl a Voseček muzeum Museum / Národní muzeum
fotografie muzeum Museum / Návara Přemysl umělecký kovář Kunstschmied / Nastašinská Lidia malířka - olejomalba,plastiky - atelier, Galerie AVE - výstava Malerin - Öl
gemälde, Plastiken-Atelier, Galerie AVE - Ausstellung / Nazaret středisko DM CČSH, chráněná dílna Zentrum DM CČSH, geschützte Werkstatt / Nedanović Nataša malířka
Malerin / Novotný Jan sochař Bildhauer / Novotný Miroslav výtvarník a architekt Bildende Künsteler und Architekt / Nosek Vladimír malíř Maler / Nowak Bohumír
keramická tvorba Keramik / Odvárka Jan umělecký kovář Kunstschmied / Petrusová Martina malířka Maler / Platil Jaroslav grafik a malíř Grafiker und Maler / Plocková –
Roulová Daniela malířka Maler / Pluhařovi Zdeněk a Markéta keramici Keramiker / Palma Petr grafik Grafiker / Paul Tomáš design, volná tvorba Design, freies Schaffen
/ Pešek Lubomír malíř a restaurátor Maler und Restaurator / Pohádkové království o.s. mapové centrum Kartenzentrum / Pražák Zbyněk malíř Maler / Přibyl Zdeněk
fotograf Fotograf / Raboch Martin, Mgr. autorská figurální keramika figuratieve Keramik / Raboch Miroslav akademický sochař Akademischer Bildhauer / Rajniš Martin ar
chitekt Architekt / Říhánek Dalibor malíř Maler / Salomatová Marina malířka Malerin / STA v.o.s. projektový ateliér - Ing. arch. Zbyněk Skala, Ing. arch.Jan Zákostelecký
a Ing. Václav Martan Architektenbüro / SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově stření umělecko-průmyslová škola Kunstgewerbeschule / Sedlická krajka o.p.s
krajkářská dílna Klöpperwerkstatt / Selinger Tomáš malíř Maler / Schelinger Milan výtvarník a muzikant Bildende Künstler und Musiker / Solnice kulturní klub Kultur Club
Sládek Petr malíř a grafik Maler und Grafiker / Sládková - Paštéková Dominika malířka a grafička Malerin und Grafikerin / Sladovna Písek o.p.s. Výstava “Všech šes
pohromadě” - Studenti SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově Ausstellung “Všech šest pohromadě” - Studenten von SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově / Slovák Zdeněk
fotograf Fotografer / Stluková Bára KVOČ20 -malba Malerei / Straková Jitka KVOČ20 -malba Malerei / Svátek František akademický sochař Akademischer Bildhauer
Šechtlová Marie Michaela akademická malířka a grafička Akademische Malerin und Grafikerin / Ševít Antonín malíř Maler / Šnokhausová Petra restaurování maleb, malba
kresba Restaurierung der Gemälde, Malerei, Zeichnen / Štarkovi Hana a Jan keramici Keramiker / Štěpán Petr malba Malerei / Tácha František malíř Maler / Teplická
Alena ručně tkané textilní koberce Handgewebte Textil- Teppiche / Talich Pavel fotografie camerou obscurou Fotografieren mit Camera Obscura / Tesař Michal umělecké kovářstv
Kunstschmiederei / Teska Vlastimil Arch. sochař Bildhauer / Tomášková Eva keramička Keramik / Trávníček Pavel disgrafik der Disgrafiker / TVOR výtvarný ateliér
výtvarný ateliér Bildenden Atelier / Tvůrčí ateliér Koželužna výtvarný ateliér - sochy, obrazy Bildende Atelier-Statuen und Bilder / Urbancová Sylvie oděvní a kostýmní návrhářka
Stilist / Valášek Jakub, MgA. malíř, konceptualista, enviromentalista a tvůrce instalací Maler, Konzeptualist, Enviromentalist und Autor von Instalationen / Vančurová Tamara
výtvarnice Bildende Künstlerin / Vávra Jan fotograf Fotograf / Veis David fotograf Fotograf / Vlasák Václav sklář – historické sklo Glassmacher-historische Glass / Vizinová
Svatava malířka - podmalba na skle Malerin - Hinterglasmalerei / Voborský Milan keramik Keramiker / Volfová Olga výtvarnice specializace na malbu abstraktních obrazů - ole
akryl, kresba Bildende Künstler, spezialization auf Malerei - Abstraktion / Vondrášek Richard kameník Steinhauer / Vranovský Přemysl ilustrátor Illustrator / Výtvarná dílna
Zahrádky výtvarná dílna Kunstwerkstatt / Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích galerie Galerie / Zajícová Lenka výtvarnice Bildende Künstlerin / Zhukovs
kaya Elena olejomalba a kreslení uhlem Ölgemälde und Zeichnen / Zítová – Jirásková
21Vladislava malířka a sochařka Maler und Bildhauer / Zachařová Marie pergamano
JSTE ZTRACENI?
182. Misař Petr fotografie / Fotografie ~ osobní setkání
u osobitého díla / Ein perslönliches Treffen beim eigenartigen
Werk ~ Husovo náměstí 1, 387 11 Katovice, 00420 721 901
533, p.misar@email.cz ~ SO: 9–11 h NE: 16–20 h
Navedeme Vás...
183. Pešek Lubomír malíř a restaurátor / Maler und Re-
staurateur ~ diskuze a odpovědi na dotazy (v případě zájmu
prezentace projektu OPE „Nekonečné plátno“, probíhající v Evropě v letech 2001 až 2006 pod záštitou ministerstva zahraničí) / Diskussion und Antworten auf Fragen (Projekt OPE - unendliche Leinwand) ~ Sedlice u Blatné 22 (ateliér se nachází
přímo u benzínové pumpy v Sedlici), 00420 603 211 281,
lubomir.pesek@sporknet.cz ~ NE: od 13 h po dobu zájmu do 16 h
184. Sedlická krajka, o.p.s. výroba a prodej ručně pa-
ličkované krajky / Herstellung und Verkauf von Klöpellspitze ~
vystavení a prodej současných výrobků, ukázky historických
krajek, vzorů a fotografií, předvedení výroby krajek / Austellung
und Verkauf der zeitgenössischen Erzeugnisse, Vorführung der
historischen Klöppelei, Motive, Fotografien.Vorführung der eigentlichen Herstellung geklöppelter Spitze ~ nám. T. G. Masaryka
114, 387 32 Sedlice, 00420 383 493 095, info@krajky-sedlice.cz,
www.krajky-sedlice.cz ~ SO: 9–16 h NE: 9–16 h
Pro pomoc volejte +420 777 212 618
185. STA, v.o.s, – Skala Zbyněk, Ing. arch. projektový ateliér / Architektenbüro ~ prezentace projektového
ateliéru / Präsentation des Architektenbüros ~ Havlíčkova 247,
386 01 Strakonice, 00420 777 732 201, skala@staatelier.cz,
www.staatelier.cz ~ SO: 13–17 h
186. Ševít Antonín malíř / Maler ~ výstava autorské
tvorby ve vlastním ateliéru / Ausstellung des eigenen Schaffens in eigenen Atelier ~ Náměstí 143, 386 01 Strakonice,
00420 602 562 462, www.invacar.com ~ SO: 9–11:30 a 13–18 h
NE: 9–11:30 a 13–18 h
187. Štěpán Petr malba / Malerei ~ nerealisticky realistické obrazy, grafika / Weltfremd realistische Bilder und Grafiken ~
Hajany 8, 388 01 Blatná, 00420 728 360 616 ~ SO: 13–18 h
188. Tomášková Eva
keramika / Keramik ~ prezentace tvorby – ruční keramika / Präsentation des Schaffens Handkeramik ~ Lnáře 115 (u hřbitova), 00420 722 818 398
~ SO: 10–18 h NE: 10–18 h ~ Unie výtvarných umělců Plzeňského kraje
189. Vlasák Václav sklář – historické sklo / Glasbläser –
Historisches Glas ~ ukázka výroby historického skla – prohlídka výrobků / Vorführung der Herstellung historischen Glaserzeugnisse ~ nám. J. Kučery, 387 43 Bělčice, 00420 775 090 359,
00420 608 960 184, shb.belcice@seznam.cz ~ SO: 9–18 h
NE: 10–18 h
20
197. Galerie U Radnice galerie / Galerie ~ výstava ob-
136
Mladá Vožice
Probulov
198. Chobot Jaroslav básník, malíř, sochař, performer / Dichter, Maler, Bildhauer u . Performer ~ obrazy, objekty
(knihy) / Bilder, Objekte (Bücher) ~ Sokolovská 2369, 390 03
Tábor, 00420 724 526 943, chobot@kabeltal.cz ~ ~ SO: 10–18 h
NE: 10–18 h
Milevsko
k
ko
194 197 198 202
Tábor
134
Branice
Sezimovo
Ústí
Bernartice
133 135
142
203
190 196
205 209
146 147 148 149
139 141 143 144
Bechyně
sek
Písek
Chýnov
204 208 211
Planá
n. Lužnicí
195
191 193 199
207
192 201
145
Deštná
Soběslav
čín
Klokočín
Protivín
Kardašova
Řečice
137 138 140
Veselí
n. Lužnicí
6 180
odňany
OKRES TÁBOR
Mazelov
Malovice
vice 151 162
etolice
39
Zliv
2
6
117
Jindřichův
Hradec
190. Art Sympozium 2010Hluboká
Planá nad Lužnicí ~
26 n. Vltavou
10
V prostorách nově otevřené
městské
galerii FARA výstava děl
Sedlec
40 Lišov
vytvořených v průběhu
výtvarného sympozia pořádaného
v
Plané nad Lužnicí 22.–25. 9. 2010. Vystavující:45Teodor Buzu (ak.
81
Rudolfov (ak.
malíř), Zdeňka Marschalová (ak. malířka), Alena Petříčková
3 4 5 7 8 9 14 15 16
malířka), Jankov
Josef Synek (malíř a grafik),1 Pavel
Talich (fotograf ). ~
22 24 27 29 30 31 32 33 34 35
60 11 Planá nad
11 Lužnicí,
25
ČSLA 1, 391
00420
723 156 657, pavel.ta41 42 43 44 46 47 48 49 50 51
Dubné h NE:
lich@centrum.cz
~ ~ SO:9110–16
10–16 h
Nová Ves
České
Budějovice
114 126
Strmilov
115 122 124
119
123 125
194. Buzu Teodor akademický malíř / akademischer Ma-
36 80
ler ~ Přijďte poznat, co básník chtěl říci. Malba (akvarel, akryl,
olej, malba na hedvábí, malba na sklo, portrét), grafika, ilu104
strace, grafický design. / Kommen Sie um kennenzulernen,
73 74 75 76 77 78 83 84 85 86 87
191. Barták Zdeněk keramik / Keramik88~ ukázka
vLedenicewas der Dichter sagen wollte ( Aquarell, Öl, Malerei auf Seide,
89 90 93práce
27
61 26
Porträt, Grafik, Illustration ~ Kostnická 158, 390 01 Táateliéru / Vorführung der Werke ~ Čechova 294, 391 65 Bechy- 23 Glass,
118
37 63
Kamenný
Křemže
bor (Staré město), 00420 775 199 Klikov
915, teobuzu@centrum.cz,
ně, 00420 603 485 052, z.bartak@seznam.cz
~ ~ SO: 10–15
h
19
Újezd
Borovany
Komářice
www.teodorbuzu.com
~
~
SO:
9–20
h, NE: 9–18 h
Suchdol
52 82
54 55 56 57 58 59 62 64 67 69 70
nad Lužnicí
Dolní
Chvalšiny
Třebonín
192.
Blahutová Barbora
akademická sochařka / Aka-
129
107
195. Drábek Ondřej řezbář / Holzschnitzer ~ ukázka výdemische Český
Bildhauerin ~ ukázka
prací, koláže a drobné plasroby:Sviny
pásová pila – sochy, loutky, další tvorba / Vorführung
tiky, asambláž / Vorführung der Arbeiten, Collagen und kleine Trhové
71 72 79 92
Krumlov
Velešín
der Werke - Bandsäge - Statuen, Puppen usw . ~ Choustník 75,
Plastiken,
Asamblage ~ Vlastiboř
18, 392 01 Soběslav, 00420
94
53
391 18 Choustník, okr. Tábor, 00420 380 420 308, 00420 603
381 591 047, 00420
95 98 732
99 101413 981, Bblahutova@seznam.cz
Keblany
18 66 68 84
381 174, drabeko@seznam.cz,
www.rezbar-ondrej.ic.cz ~ SO:
~ ~ SO: 10–12 h; 14–16
h NE:
102 103 105
106 10–12 h; 14–16 h
97
České Velenice
Hrady h, 14–18 h Asociace
10–12 h, 14–18 h Nové
NE: 10–12
jihočeských
108 109 110 111
Besednice
výtvarníků, Neuen Milben – Rakousko, Nové sdružení praž193. Bosák Michal keramik, modelář, výroba desig- ských umělců
28
Horní
nových svítidel / Keramik, Modelleur, Herrstellung
von DeKaplice
Stropnice
sing-Lichtanlage ~ výroba kusové modelované kerami113
196. Galerie 2 galerie / Galerie ~ Cukrárna / Konditorei
ky pálené plynem (RAKU), modelářské práce, formy pro keVe mlejně, ul. ČSLA, 391 11 Planá nad Lužnicí, 00420 723 156
ramiky, restaurování a výroba replik štuků, patinace sádro657, galerie2@centrum.cz, www-galerie2.net ~ ~ SO: 9–16 h
vých odlitků, výroba designových sádrových svítidel / HerNE: 9–16 h
stellung dermit Gas gebrannten Keramik (RAKU), Modellarbei-
Rožmberk nad Vltavou
22
120 128
lémů / Herstellung der dekorativen Puppen und Weihnachtskrippen ~ Záluží u Vlastiboře 1, 392 01 Soběslav, 00420 736 157
722, zaluzi1@email.cz, www.zaluzi.estranky.cz ~ ~ SO: 10–18
h NE: 10–18 h
Radíkov
Senotín
ten, Keramikformen, Restaurierung und HerstellungČíměř
der Repliken von Stücken usw .~ Modelářský ateliér, sídliště Na Libuši 989, 391 65 Bechyně, 00420 737 931 391, mbosak@atlas.cz,
Nová Bystřice
Třeboň
www.modelarsky-atelier.eu
~ NE: 12–16 h
20
fotografie camerou obscurou / Fotografieren mit Camera Obsura ~ fyzická přítomnost, občerstvení, ukázky z tvorby camerou obscurou, ukázky různých dírkových komor, diskuze, fotografování dírkovou komorou a vyvolání obrazu / Anwesend, Erfrischung, Vorführung des Schaffens
mit Camera Obscura, Diskussion, Fotografieren mit Camera Obscura ~ V Zahájí 51, 391 11 Planá nad Lužnicí, 00420 723 156
657, pavel.talich@centrum.cz ~ ~ SO: 10–18 h NE: 11–16 h ~
Asociace jihočeských výtvarníků, Syndikát fotografů České republiky
201. Kovárna a loutkové muzeum – Vaněk
Václav kovář / Schmied ~ výroba dekoračních loutek a bet-
Dolní
Skrýchov
Stráž n. Nežárkou
12 65
209. Talich Pavel
malíř / Maler ~ Písecká 206, Bechyně, 00420 777 669 066, knihkupectvistachova@volny.cz ~ ~ SO: 7–11 h NE: 8–11 h
Lom
omnice
Lomnice
nad
ad Lužnicí
nad
13 17 21
16
Děbolín
208. Šechtlová Marie Michaela grafička a malířka
/ Grafikerin u . Malerin ~ Ukázky hlubotiskových technik, fotek
a uvařím i kávu. / Vorführung der Tiefdrucktechnik, Fotografien .
Ich bereite auch Kaffee vor . ~ Dukelských bojovníků 1944, 390
03 Tábor, 00420 381 232 613, 00420 776 303 193, sechtlova@
seznam.cz ~ NE: 10–16 h ~ Člen Hollaru a Nového sdružení
pražských umělců
200. Knihkupectví a galerie M – Pitlík Tomáš
Nová V
Vč
elnice
Včelnice
38 46
Vltavou
Týn nad Vltav
vou
T
207. Svátek František akademický sochař / Akademischer
Bildhauer ~ hydrokinetické objekty / Hydrokinetische Objekte ~
Vlastiboř 18, 392 01 Soběslav, 00420 732 781 498, frantisek.
svatek@tiscali.cz, www.fk-svatek.cz ~ ~ SO: 10–12 h; 14–16 h,
NE: 10–12 h; 14–16 h
199. Janoušek Filip malíř / Maler ~ ukázka tvorby, reprodukovaná hudba Clint Mansell, Trent Reznor. V termínu konání DOA probíhá v táborské galerii výstava s názvem MP7 caffe and gallery Seraphins the Goddess of betrayal/ Vorführung
des Schaffens, wiedergegebene Musik Clint Mansell, Trent Reznor
~ náměstí T. G. M. 147, 391 65 Bechyně, 00420 775 297 700,
filja@centrum.cz, www.filipsart.wz.wz ~ ~ SO: 12–18 h NE:
12–18 h ~ Člen skupiny M.E.N., skupina Luzní
Choustník
200 206 210
Vlastiboř
tombuilding, Relief-Objekte ~ ukázka stavění uměleckého motocyklu včetně přípravných fází (tj. design. návrhů, výběru materiálů apod.), předvedení exponátu oceněného na prestižních přehlídkách, seznámení s evropskými a světovými trendy v custombuildingu / Vorführung der Herstellung eines historischen Motorrads ~ Plechamr 444, 391 65 Bechyně, prezentace v galerii „M“, Bechyně, Písecká ulice 206, 00420 608 245
362, 00420 724 806 884, tomas.pitlik@cz.laufen.com ~ ~ SO:
8–12 h, NE: 9–12 h
razů, objektů a fotografií pedagogů Katedry výtvarné kultury při
PF UJEP Ústí n . Labem: Mgr . Martin Mrázik, Ph .D ., prof . Mgr . Jiří
Bartůněk, MgA . Luděk Prošek ~ ulice Martínka z Húsky 54,
390 01 Tábor, 00420 381 252 232, petra.klvackova@mutabor.
cz, www.tabor.cz ~ ~ SO: 9–12 h, 12:30–16:30 h NE: 9–12 h,
12:30–16:30 h
U Zlatého lva
Žižkovo náměstí 16, 390 01 Tábor
00420 381 252 397
116
202.127Král Bohumil kovotepec / Plattner ~ řemeslná ruční
Dačice 54, 390 01 Tábor, 00420 728 977
práce / Handwerk ~ Čelkovice
310, info@kovotepectvi.cz, www.kovotepectvi.cz ~ ~ SO: pouze po telefonické domluvě NE: pouze po telefonické domluvě
210. Voborský Milan keramik / Keramik ~ prezentace
v hrnčířské dílně / Präsentation der Töpferwerkstatt ~ Zářečí 481, 391 65 Bechyně, 00420 777 832 567, MilanVoborsky@
seznam.cz ~SO: 10–16 h NE: 10–16 h
203. MedleySlavonice
Michaela výtvarnice / Bildende Künstlerin ~
211. Zajícová Lenka výtvarnice (tvorba uměleckého
skla, kresba, grafika, malba, textilní tvorba – ruční tisk a ruční tkaní) / Bildende Künstlerin ( Historisches Glas, Zeichnen, Grafik, Malerei, Arbeit mit Textil – Handformdruck, Weberei ~ Chtěla bych představit divákům své práce ze skla (malba na skle,
pískování, tavenice), grafiky (suchá jehla, škrábaná akvatinta, mezzotinta), kresby přírodním uhlem a práce z textilu. /
Ich möchte den Zuschauern gern meine Glaswerke vorstellen
(Glasmalerei, Sandstrahlen) . Grafik ~ Mládeže 2568, 390 02
Tábor, 00420 607 958 013, antolen@seznam.cz ~ ~ SO: 10–18 h
NE: 10–18 h
Stálkov
ukázka tvorby jednobarevných i vícebarevných kolorovaných
Županovice
monotypů, figurální kresba;
workshop v rámci doprovodného
121
programu galerie U radnice v Táboře / Vorführung des Schaffens der kolorierten Monotypen, figuratives Zeichnen ~ Švermova 1338, Sezimovo Ústí 391 02, 00420 775 138 192, michaelaichaelasart.eu, www.michaelasart.eu ~ ~ SO: 9–16:30
NE: 13–16:30
204. Muzeum fotografie Šechtl a Voseček muzeum / Muzeum ~ prohlídka muzea, výstava „Zmizelý tábor“ /
Besichtigung des Museums, Ausstellung „Zmizelý Tábor“ ~ Dům
U Lípy, roh Mikuláše z Husi a Filipovské ulice, 390 01 Tábor,
00420 381 232 613, 00420 776 303 193, sechtlova@seznam.cz,
www.sechtl-vosecek.ucw.cz ~ NE: 14–16 h ~ Výtvarná skupina M.E.N. – Tábor
212. Kočí Eva malířka a řezbářka / Malerin und Holzschnit-
zer ~ Pohled na laskavý svět – laskavé obrázky a sochy. / Ansicht an liebeswürdige Welt – liebeswürdige Bilder und Statuen ~
Klokotská 106 (nad restaurací Na schůdkách), 390 01, Tábor,
00420 732 567 519, evka.koci@seznam.cz ~ ~ SO:13:00 – 16:00
NE: 13:00 – 16:00
205. Pánková Jaroslava
malířka a grafička / Malerin und Grafikerin ~ ukázka olejů, temper, kreseb a kaligrafie
~ Zhořská 237, 391 11 Planá nad Lužnicí, 00420 381 291 690,
00420 720 174 969 ~ ~ SO: 14–17 h NE: 10–12 h
206. Pitlík Tomáš custombuilding – stavění uměleckého motocyklu pro kategorii „old school“, reliéfní objekty / Cus23
3.
Co Vás zaujalo
na Dnech otevřených ateliérů?
4.
Jaké máte zážitky z víkendu plného výtvarného umění?
1.
Oslovily Vás letošní novinky?
5.
Vyplňte dotazník na www.kulturni-most.cz
Napište nám SMS na telefonní číslo 777 212 618
2.
Odešlete nám přiložený pohled nebo ho zaneste na nejbližší Infocentrum*
Zašlete nám fotografie z Vaší návštěvy některého z ateliérů na info@kulturni-most.cz
6.
7.
8.
* Infocentra: Infocentrum Č. Budějovice, Infocentrum Český Krumlov, Infocentrum Kaplice, Kulturní a informační centrum Nové
Hrady, Turistické kulturní a informační centrum T. Sviny, Informační centrum města Borovany, Informační a kulturní středisko města Třeboně, Informační středisko Nová Bystřice, Turistické informační centrum Slavonice, Infocentrum Dačice, Informační středisko Jindřichův Hradec, Informační středisko Veselí nad Lužnicí, Infocentrum Hluboká, Informační centrum mikroregionu Týn nad
Vltavou, Turistické informační centrum Bechyně, Infocentrum Město Tábor, Infocentrum Milevsko - Regionální info. středisko, Infocentrum Písek, Regionální turistické a mapové centrum Blatná, Řepice Infocentrum, Městské informační centrum Strakonice, Turistické informační středisko Vimperk, Informační centrum Prachatice, Infocentrum Vodňany
Dny
otevřených
ateliérů
Tage der
offenen Ateliers
23. a 24. 10. 2010
KulturnI most
1. Nenašli jste v databázi svoji kartu? Pokud chcete sebe či kulturně
kreativního známého z jihočeského kraje zaregistrovat do naší databáze, napište na info@kulturni-most.cz. Poté si budete moci svoji kartu na
webu spravovat sami.
2. Pomozte nám nakrmit hladový kulturní kalendář šťavnatými infor-
5. Vyhledávání subjektů: umělci, umělecké skupiny, umělecké školy,
prostory, pořadatelé, teoretici/kritici z oblasti divadla, hudby, filmu, lite-ratury, tance a výtvarného umění.
6. Vyhledávání akcí: filtr pro vyhledávání v kulturním kalendáři podle
názvu akce, času nebo místa konání.
macemi kulturního dění v jižních Čechách. Sbíráme do kalendáře akce
i s větším časovým předstihem, tak aby mohl sloužit jako pozvánka pro
diváky a zároveň pomohl pořadatelům předejít kolidujícím termínům.
7. Jednoduché tlačítko Vás uvede do formuláře, kterým přes webové
3. Kromě databáze a kulturního kalendáře se Kulturní most podílí na
8. Staňte se fanouškem stránky Kulturního mostu na komunitní síti Fa-
pořádání česko – rakouských kulturních akcí.
4. Dejte nám vědět o své tvůrčí činnosti a my dáme vědět dál.
Riegrova 51
CeskE BudEjovice
rozhraní bez potřeby registrace obohatíte náš kulturní kalendář.
cebooku, kde se nabízí příležitost k přímé komunikaci mezi námi.
www.kulturni-most.cz
3 7 0 0 1
Download

Dny otevřených ateliérů