Kalkulačky, SPŠ Ostrov
Studentům SPŠ Ostrov doporučujeme používat kalkulačky, které jsou povolené k maturitní zkoušce
z matematiky.
Kalkulačka NESMÍ:
•
•
•
mít grafický režim, tj. neumožňuje vykreslení grafů funkcí
zjednodušovat algebraické výrazy
počítat kořeny rovnic
Kalkulačka by MĚLA:
•
•
zvládat aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování a odmocňování)
počítat hodnoty elementárních funkcí a jejich argumenty, tj. inverzní funkce (goniometrické –
sinus, kosinus, tangens, kotangens; logaritmické, mocniny apod.)
Tolerované vlastnosti:
•
•
•
úpravy číselných výrazů (práce se zlomky, částečné odmocňování)
převody úhlů
výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce
Funkce kalkulaček lze většinou odhalit ve stručném reklamním výčtu, který se objeví na internetu po
zadání typu kalkulačky.
Příklady vhodných kalkulaček
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Casio FX 350 MS
Casio FX 350 ES Plus
Casio FX 85 ES
Casio FX 85 GT
Casio FX 220 Plus
Casio FX 82 MS
Casio FX 82 MS
výpočet goniometrických
funkcí (nutná vlastnost)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Casio FX 85 ES Plus
Vector 886185
Rebell SC2030
Karce KC 181
Texas Instruments TI-30XB
Canon F-715
Casio FX 85 ES Plus
výpočty se zlomky
(tolerovaná vlastnost)
Vector 886185
má potřebné funkce
1
Kalkulačky, SPŠ Ostrov
Ukázky nedoporučených kalkulaček
▪
▪
▪
Casio FX 991 ES – umožňuje řešení rovnic a úpravy algebraických výrazů
Casio MS 100 – neumožňuje výpočty goniometrických funkcí
Sencor SEC 101 – umožňuje vykreslení grafů funkcí
Casio FX 991 ES
Casio MS 100
Sencor SEC 101
neumí počítat hodnoty funkcí
(sinus, kosinus atd.)
nepovolené řešení rovnic
a výrazů
vykresluje grafy
2
Download

Příklady vhodných kalkulaček