PŘIHLÁŠKA
DO SOUTĚŽÍ V TANCI
A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO
62. ročníku SLAVNOSTÍ PODLUŽÍ V PÍSNI A TANCI VE TVRDONICÍCH
dne 6. ČERVNA 2015
Jméno a příjmení: ..............................................................................
Rok narození: ..............
Adresa: .........................................................................................................................................
Telefon: .............................................
E- mail: ..........................................................................
Přihlašuji se do soutěže v těchto tanečních kategoriích:
Hošije
Vrtěná
Verbuňk
O stárkovské právo
Údaje o tanečnici (pro kategorii „Vrtěná“):
Jméno a příjmení: ..............................................................................
Rok narození: ..............
Adresa: .........................................................................................................................................
Hudební doprovod:
Cimbálová muzika OliNa
Cimbálová muzika Břeclavan
Datum: .......................................
kontakt: Viktor Procházka
608 072 248
kontakt: Marek Peško 731 435 350
Podpis: ........................................
Vyplněnou přihlášku odešlete obratem (nejpozději do 30. dubna) na adresu:
Obecní úřad, nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice
nebo na e-mail: [email protected]
Informace k tanečním soutěžím:
Ing. Rudolf Tuček
721 738 871 • e-mail: [email protected]
Download

Přihláška "Tanec"