Strategická průmyslová zóna Triangle
GPS
50.378614,13.575042
Plocha
364 ha, (započtena možnost rozšíření v rámci připravovaných
ploch o velikosti 25,75 ha)
Využívaná plocha
201,68 ha, tj. 55 %
Volná plocha
105,41 ha, tj. 29 % (zbývající plochu tvoří infrastruktura, tj. 16 %)
Geografická poloha
Obec s rozšířenou působností Žatec, Okres Louny
Katastrální souřadnice Y 797375, X 1002981
PZ tvoří areál bývalého vojenského letiště na křižovatce silnic I.
třídy, rovinatý terén, vzdálenost cca 6 km severovýchodně od
Žatce, v dobré dostupnosti aglomerací měst Mostu, Chomutova,
Loun a Žatce. PZ vykazuje prostorovou vazbu na PZ Joseph Havraň. Dopravní spojení ČR - Praha 65 km, Karlovy Vary 70 km;
SRN - Reitzenhain 30 km, Chemnitz 85 km, Dresden 120 km.
Způsob možného využití
Zpracovatelský průmysl (vyjma prvotního zpracování surovin),
strategické služby, technologická centra, centra výzkumu a vývoje
Vlastník pozemků
Ústecký kraj
Kontakt
Bc. Jaroslav KRCH, e-mail: [email protected],
telefon: +420 778 421 488
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: podrobněji viz rubrika Technická infrastruktura
Voda
Nízkonapěťová elektřina
Vysokonapěťová elektřina
Kanalizace
Rozvody plynu
Datové sítě
Užitková voda
INVESTOŘI V ZÓNĚ:
Investor
Telefon
GESTAMP LOUNY s.r.o.
+420 415 236 200
Hitachi Automotive Systems
Czech, s.r.o.
+420 415 212 822
Hitachi Cable Europe, s.r.o.
GRAMMER CZ, s.r.o.
+420 773 761 999
JC Interiors Czechia s.r.o.
Solar Turbines EAME s.r.o.1
Panattoni Czech Republic
Development s.r.o.
HARGO a.s.
Neturen Czech s.r.o.
1
E-mail
Webové stránky
[email protected]
www.gestamp.com
http://www.hitachiautomotive.co.jp/en/groups/0
2.html
[email protected]
http://www.johnsoncontrols.c
z
http://www.havelholasek.cz
[email protected]
+420 255 000 111
+420 225 341 328,
+420 739 456 810
+420 474 532 050
+420 415 652 239
[email protected]
www.panattoni.cz
[email protected]
[email protected]
http://www.hargo.cz
společnost je zastupována advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Webová prezentace zóny 1
Nexen Tire Corporation
GONVARRI CORPORACIÓN
FINANCIERA, S.L.
FVE Triangle, a.s.
INFORMACE O ZAMĚSTNANCÍCH:

Počet zaměstnanců: celkový počet zaměstnanců v SPZ Triangle byl 1 768 k 30. červnu 2014, dále
podrobněji viz graf v odstavci Lidské zdroje

Předpokládaný počet zaměstnanců: 7 000 – 9 000
LIMITY A OMEZENÍ:



Strategická průmyslová zóna Triangle (dále jen jako SPZ Triangle) nemá žádné ekologické zátěže.

SPZ Triangle není zatížená zemědělským půdním fondem.
V území SPZ Triangle bude u každé stavby (každého investora) minimálně 30 % ploch ozeleněno.
Limitní výška pro objekty zástavby je 15 m. Vyšší objekty se považují za pohledově exponované
a navrhuje se proto, aby v případě jejich překročení v průmyslové zóně byla povinně zajišťována jejich
architektonická kvalita prostřednictvím účasti autorizovaného architekta na projektu
a kladným stanoviskem hlavního architekta pro územní obvod Žatec.
Webová prezentace zóny 2
Download

Webová prezentace zóny 1 Strategická průmyslová zóna