Účtování zboží zp. A. ­ prázdné.notebook
Účtování zboží (způsob A)
Při pořízení zboží se používá účet: 131 – Pořízení zboží
Tento (kalkulační) účet slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených s pořízením zboží, např. doprava, clo, provize, pojistné. Na tomto účtu se zjistí pořizovací cena a dle příjemky se zaúčtuje odepsání dané částky z účtu 131 – Pořízení zboží souvztažně s účtem 132 – Zboží na skladě a v prodejnách. Pořízení zboží je také možno účtovat přímo na sklad, účet 132 – Zboží na skladě a v prodejnách. Dokladem pro zaúčtování nákupu je:
Schéma účtování:
MD
321 ­ Dodavatelé
D
MD 131 ­ Pořízení zboží
FP, nákup zboží (doprava,...)
MD
211 ­ Pokladna
D
MD
132 ­ Zboží na skladě a v prodejnách
D
VÚD, příjemka zboží
D
VPD, nákup zboží (doprava,pojištění,...)
MD
622 ­ Aktivace vnitropodnik. služeb D
VÚD, vnitropodniková doprava zboží
MD
604 ­ Tržby za zboží
D
MD
311 ­ Odběratelé
D
211 ­ Pokladna
D
FV, prodej zboží
MD
PPD, prodej zboží
MD 132 ­ Zboží na skladě
D
MD
504 ­ Prodané zboží
D
VÚD, výdejka prodaného zboží
Ing. Eliška Galambicová
1
Účtování zboží zp. A. ­ prázdné.notebook
Společnost BOTY, s. r. o., plátce DPH, se zabývá nákupem a prodejem obuvi. Ve sledovaném období došlo v dané firmě, kromě jiného, k těmto účetním případům:
č.
dokl. text
Nákup 100 ks dámské obuvi, cena bez daně
1.
VPD
DPH 21 %
cena celkem
Doprava dámské obuvi, cena bez daně
2.
FP
DPH 21 %
cena celkem
Nákup 200 ks pánské obuvi (převzato na sklad), cena bez daně
3.
FP
DPH 21 %
cena celkem
4.
VPD
Kč
MD
D
320 000
67 200
387 200
2 000
420
2 420
214 000
44 940
258 940
Nákup 50 ks pánské obuvi, cena bez daně
50 000
DPH 21 %
10 500
cena celkem
60 500
Převzetí obuvi na sklad
5.
VÚD
a) dámská obuv
b) pánská obuv
Prodej 50 ks dámské obuvi, cena bez daně
6.
7.
FV
FV
DPH 21 %
400 000
84 000
cena celkem
484 000
Prodej veškeré pánské obuvi, cena bez daně
600 000
DPH 21 %
126 000
cena celkem
726 000
a) zaplacena FP za nákup pánské obuvi (viz 3)
8.
VBÚ
9.
VÚD
Vyskladnění prodané dámské obuvi
10. VÚD
Vyskladnění prodané pánské obuvi
b) zaplacena FV za prodej pánské obuvi (viz 7)
Výpočet obchodní marže:
a) dámská obuv
b) pánská obuv
Ing. Eliška Galambicová
2
Download

Účtování zboží zp. A.