Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat
Novinky v diskových polích EMC
&
Flash technologie v produktech EMC
Lukáš Bělovský
GAPP System
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Agenda
 Novinky v diskových polích EMC
 „Nová“ produktová řada VNX
 VNX-CA
 Flash technologie v produktech EMC




VNX a VNX-F
XtremIO
XtremSF
XtremCache
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat
Novinky v diskových polích
EMC
VNX a VNX-CA
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Nová řada EMC VNX
VNX5200
VNX5400
VNX5600
VNX5800
VNX7600
VNX8000
MODULAR UNIFIED
VNX5200
VNX5400
VNX5600
VNX5800
VNX7600
VNX8000
Max. Drives
125
250
500
750
1000
1500
Max FAST Cache (GB)
600
1000
2000
3000
4200
4200
2 to 8
2 to 8
Drive types
Data Movers (DM)
2.5” and 3.5”; Flash, SAS and NL-SAS
1 to 3
1 to 4
1 to 4
Capacity per Data Mover
2 to 6
256TB
Protocols
FC, iSCSI, FCoE, NFS, CIFS, pNFS
Configurable I/O Slots (per SP)
3
4
5
5
5
11
CPU / Cores / Memory (per SP)
1.2GHz/4/16 GB
1.8GHz/4/16 GB
2.4GHz/4/24 GB
2.0GHz/6/32 GB
2.2GHz/8/64 GB
2x 2.7GHz/8/128GB
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
VNX – softwarové vybavení
Balíček
SW funkce
VNX Operating
Environment
VNX OE for File (base file services)
VNX OE for Block (base block services)
This includes protocols, thin provisioning, block deduplication, block compression,
file deduplication and compression, SAN Copy, and ODX Enabler
VNX Unisphere
Management Suite
Unisphere (Unisphere for Block, Unisphere for File or Unisphere for Unified)
Unisphere Central
Unisphere Analyzer, Unisphere QoS
VNX Monitoring and Reporting (storage-only version of Watch4Net)
EMC Storage Analytics
for VNX
VNX Security &
Compliance Suite
VMware vCenter Operations Manager for VNX
EMC Adapter for VNX
VNX FAST Suite
FAST Cache
FAST VP
VNX Local Protection
Suite
VNX Remote Protection
Suite
VNX Application
Protection Suite
SnapSure, SnapView
RecoverPoint SE CDP
VNX Snapshots
VNX Host Encryption
File Level Retention
Common Event Enabler (CEE) –Common AV Agent and Common Event Publishing Agent
Replicator
MirrorView A/S
RecoverPoint SE CRR
AppSync
Replication Manager
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
MCx – efektivní využití výpočetního výkonu
Dynamické využití jader
100%
100%
90%
90%
80%
80%
Core Utilization
Core Utilization
Statické využití jader
70%
60%
50%
40%
30%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Core Number
RAID
I/O
DRAM Cache
Core Number
FAST Cache
Data Services
Management
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Available
MCx – změna v softwarové architektuře
BLOCK
FC
iSCSI
CIFS
NFS
pNFS
FTP
FILE
Multicore FAST Cache
Multicore RAID
Back-End IO
SAS
2.0
SAS
2.0
FAST
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Active/Active
Multicore DRAM Cache
Load Balanced
CMI
Front End IO
MCx – Multicore FAST Cache





Kapacita SLC EFD disků
Granularita - 64kB
Reaguje „realtime“
Snížení latence
Rychlejší nástup
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
MCx – Automatický tiering FAST





Fully Automated Storage Tiering
Tříúrovňový tiering – eMLC EFD, SAS, NL-SAS
Granularita - 256MB -> optimalizace
5 politik nastavení FAST
Pro pomaleji se měnící charakter zátěže
FAST
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Relocate
within a Tier
Pool
EMC AppSync
 Kopie dat - plánování a automatizace
 Aplikační konzistence
 „Samoobsluha“ pro vlastníky dat
Storage
Admin
EMC AppSync




Provozní zálohy
Test / Dev
Rychlá obnova
„Samoobsluha“
VNX
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
VNX Monitoring and Reporting
 Opravdu „user friendly“
 Web aplikace
 Filtry, navigace, hledání
 Export reportů
 Vše na jednom místě
 Blok i File statistiky
 Kapacita, výkon, …
 Trendy – ukládá historii
 V ceně HW
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat
VNX-CA
Nepřetržitá dostupnost a
škálování
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
POWER FAILURE
EARTHQUAKE
WIND STORM
FLOODS
TECHNICAL
ERRORS
FIRE
TECH REFRESH
WORKLOAD
REBALANCING
MAINTENANCE
RELOCATION
VNX-Continuous Availability
Lokalita A
VNX-CA
 Možnost škálování
 Distribuce zátěže
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
VNX-Continuous Availability
Lokalita A
Lokalita B
Distribuovaný disk
VNX-CA
 Možnost škálování
 Distribuce zátěže
VNX-CA
 Nepřetržitá dostupnost
 Aktiv/Aktiv přístup
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Nová generace VNX a VNX-CA - shrnutí
 VNX
 Vysoce dostupné a výkonné univerzální úložiště
 Bohatá funkční výbava
 Automatizace a dynamické přizpůsobení zátěži
 VNX-CA
 Nepřetržitá dostupnost
 Eliminace odstávek a výpadků
 Možnost škálovat
 Nepodcenit návrh a konfiguraci úložiště!
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat
Flash technologie v produktech
EMC
VNX, XtremIO, XtremSF,
XtremCache
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Flash technologie v produktech EMC - přehled
Latence [µs]
XtremCache
20
Server
100
Flash
XtremServerFlash
500
XtremIO
1 000
20 000
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
VNX, VMAX
Isilon
XtremIO - HW architektura
32
SP B
SP A
256GB
RAM
CPU
CORES
256GB
RAM
InfiniBand RDMA
512
GB
RAM
8
2 x FC
2 x iSCSI
HOST
PORTS
SAS 2.0
SAS 2.0
Parametr
Hodnota
Kapacita X-bricku
10TB RAW
7,5TB využitelná
100% Random Read, 4kB
250 000 IOPS
50%/50% Random Read/Write, 4kB
150 000 IOPS
100% Random Write, 4kB
100 000 IOPS
Average latency (50/50 random read/write)
0,5ms
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
25
eMLC
SSDs
2 x FC
2 x iSCSI
XtremIO - HW architektura
32
SP B
SP A
256GB
RAM
CPU
CORES
256GB
RAM
InfiniBand RDMA
512
GB
RAM
8
2 x FC
2 x iSCSI
HOST
PORTS
SAS 2.0
SAS 2.0
25
eMLC
SSDs
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
2 x FC
2 x iSCSI
XtremIO - škálování
Parametr
Hodnota
1x X-Brick
2x X-Brick
4x X-Brick
Kapacita X-bricku
10TB RAW
7,5TB využitelná
20TB RAW
15TB využitelná
40TB RAW
30TB využitelná
100% Random Read, 4kB
250 000 IOPS
500 000 IOPS
1 000 000 IOPS
50%/50% Random
Read/Write, 4kB
150 000 IOPS
300 000 IOPS
600 000 IOPS
100% Random Write, 4kB
100 000 IOPS
200 000 IOPS
400 000 IOPS
Average latency (50/50
random read/write)
0,5ms
0,5ms
0,5ms
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
4K
4K
4K
4K
AB45CB7
20147A8
134F871
4K
F3AFBA3
4K
963FE7B
4K
0325F7A
4K
CA38C90
INCOMING DATA STREAM (32K)
963FE7B
XtremIO - Content Adress Storage
0 1 2 3 45 6 7 8 9 AB C DEF
X-Brick #1
X-Brick #2
0 4 8 C
2 6 A E
1 5 9 D
3 7 B F
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
XtremIO - Content Adress Storage
4K
4K
4K
4K
AB45CB7
20147A8
134F871
4K
F3AFBA3
4K
963FE7B
4K
0325F7A
4K
CA38C90
INCOMING DATA STREAM (32K)
963FE7B
Deduplicate
 Bloky umístěny na základě jejich obsahu
 Rovnoměrné zatížení všech komponent XtremIO klastru
 Zapisuji jen unikátní data
 Metadata v RAM
0 4 8 C
4K 4K
4K 4K
2 6 A E
1 5 9 D
4K 4K
4K
3 7 B F
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
XtremIO – inovativní přístup
 XDP - XtremIO ochrana dat
 Ochrana proti výpadku 2 disků současně
 Minimalizace IO operací na discích
 Navrženo pro náhodný přístup
 Thin Provisioning
 Snapshoty
 Snadná správa
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
XtremIO – na co tu bestii využít?
 Databáze
 Vysoký IO výkon, nízká latence
 Test/Dev prostředí odpovídá produkci
 Virtuální serverové prostředí
 Virtualizujte kritické IO náročné aplikace
 Dedup snižuje nároky na kapacitu
 VDI
 Snadné a rychlé nasazení/provoz, odpadá náročné „ladění“
 Spokojení uživatelé – VDI rychlejší než původní desktop
 A všude tam, kde vyžadujete vysoký IOPS výkon
(>>100 000 IOPS) s minimální latencí (<1ms)!
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat
XtremSF a XtremCache
Flash nejblíže k aplikaci
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
XtremSF – PCIe flash karta
 Flash paměť uvnitř severu
 eMLC
 SLC
 Latence v řádu desítek µs
 Využití
 Disk – read/write
 Cache – read akcelerace
 Disk/Cache – split mode
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
XtremCache – SW inteligence pro cache
 Inteligentní cache na straně serveru
 Transparentní pro app / pole
 Deduplikace dat
 Lze s flash produkty jiných výrobců
 vSphere, MS Cluster, Oracle 11g RAC
 Cache Performance Predictor
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Flash technologie v EMC - shrnutí
 VNX, VNX-F – hybridní diskové pole
 XtremIO
 Diskové pole navrženo pro flash technologii
 Datové služby vždy aktivní
 Maximální výkon a minimální latence
 Xtrem Server Flash – akcelerační flash karta
 XtremCache – cache inteligence pro flash
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat
Děkuji za pozornost
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Download

03 04 Novinky v diskovych polich EMC a flash technologie EMC.pdf