Pneumatiky pro nákladní
automobily a autobusy
2013
Obsah
Strana
Vysvětlení pro označování pneumatik dle EU
2
Proč pneumatiky GT RADIAL ?
6
Technologie
7
Odpovědnost za oblast ekonomickou, sociální
a environmentální
11
Segmenty použití
12
Přehled nákladních pneumatik
14
Dálková doprava
16
Regionální doprava
20
Smíšená doprava
24
Městská doprava
28
Přehled produktů
30
Doporučení pro bezpečné používání nákladních
pneumatik GT Radial
33
Označení, index nosnosti a index rychlosti
34
Technické specifikace
35
Instrukce k prořezávání
44
Produkty a čárové kódy
49
Strana 1
VYSVĚTLENÍ PRO OZNAČOVÁNÍ
PNEUMATIK DLE EVROPSKÉ UNIE
Palivová účinnost
20 – 30 % spotřeby paliva vozidel je díky valivému odporu. Valivý odpor je síla
působící proti směru jízdy při pohybu pneumatiky. Díky hmotnosti vozidla je
pneumatika v místě kontaktu s povrchem vozovky deformovaná. Tato deformace
vyvolává vnitřní ztráty, podobně jako při pádu gumového míče, který se po dopadu
nevrátí do úrovně, odkud byl spuštěn. Snížení hodnoty valivého odporu proto
výrazně přispívá k ekonomickému provozu vozidel na silnicích a tím ke snižování
emisí. Vysoká palivová účinnost znamená nízkou spotřebu paliva, na kterou má vliv
valivý odpor pneumatiky. Na štítku je tato efektivita spotřeby paliva vyjádřena ve
stupních od A do G. Stupeň A znamená, že pneumatika nejvíce šetří palivo, stupeň
G znamená nejnižší úsporu.
> Nová evropská směrnice č. 1222/2009 pro výrobce přináší povinnost označovat pneumatiky štítkem,
takzvané „Štítkování“. Úplný název této problematiky je „Označování pneumatik s ohledem na palivovou
účinnost a jiné důležité parametry“.
> Nové evropské nařízení je platné od listopadu 2012.
> Standardizované štítky konečného spotřebitele informují o 3 výkonnostních parametrech pneumatik.
Spotřebitel si může vybrat pneumatiky podle palivové účinnosti, přilnavosti na mokrém povrchu
a vnějšího hluku odvalování.
> Údaje musí být uvedeny na všech propagačních materiálech, cenících, na fakturách a v případě osobních
pneu i na samotných pneumatikách. Pro nákladní pneu tato povinnost neplatí a údaje kupující získá například
z propagačních materiálů, internetu nebo ceníků.
StupeňOsobní (C1)Lehké nákladní (C2)Nákladní (C3)
A
RRC ≤ 6.5
RRC ≤ 5.5
RRC ≤ 4.0
B
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7
5.6 ≤ RRC ≤ 6.7
4.1 ≤ RRC ≤ 5.0
C
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0
6.8 ≤ RRC ≤ 8.0
5.1 ≤ RRC ≤ 6.0
D
-
-
6.1 ≤ RRC ≤ 7.0
E
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5
8.1 ≤ RRC ≤ 9.2
7.1 ≤ RRC ≤ 8.0
F
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0
9.3 ≤ RRC ≤ 10.5
8.1 ≤ RRC
G
12.1 ≤ RRC
10.6 ≤ RRC
-
Ilustrační obrázek
Pneumatiky, kterých se nařízení týká:
RRC (Rolling Resistance) = valivý odpor (KG/tuna)
Hodnoty jsou získány použitím harmonizované zkušební metody (UNECE R117.02)
> Platí pro pneumatiky osobní, lehká nákladní a nákladní.
Kategorie, pro které nařízení neplatí:
Přilnavost na mokrém povrchu
> Protektory.
> Profesionální off-road pneumatiky.
> Nesilniční schválené závodní pneumatiky.
> Hřebovatelné pneumatiky (jestliže jsou s hřeby).
> Rezervní pneumatiky.
> Pneumatiky instalovaná na vozidla s první registrací před 10. 1. 1990.
> Pneumatiky, které mají rychlost nižší než 80 km/h a pneumatiky s průměrem ráfku pod 10,
nebo nad 25 palců.
Přilnavost na mokrém povrchu je jedna z nejdůležitějších vlastností pneumatik.
Pneumatiky s vysokou přilnavostí na mokru mají kratší brzdnou dráhu a zabraňují
aquaplaningu, což výrazně zvyšuje bezpečnost. Negativní vliv na přilnavost na mokru
má přílišné snižování valivého odporu. Vývojový inženýři se proto snaží dosáhnout
správné rovnováhy pro valivý odpor a přilnavost na mokru.
Na štítku je přilnavost na mokru vyjádřena ve stupních od A do G. Stupeň A znamená
nejvyšší přilnavost na mokru a nejkratší brzdnou dráhu, stupeň G nejnižší přilnavost,
což představuje nejdelší brzdnou dráhu. Rozdíl v brzdné dráze mezi stupněmi A a G
může být až 30%. Při rychlosti 80 km/h u osobních automobilů je to až 18m.
Co znamenají informace na štítku?
Kritéria:
• Palivová účinnost
• Přilnavost na mokrém povrchu
• Vnější hluk odvalování
Ilustrační obrázek
Vnější hluk odvalování
Palivová účinnost a přilnavost na mokrém povrchu je rozdělena do sedmi
stupňů od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).
72
Vnější hlučnost je vyjádřena naměřenou hodnotou společně se třemi
symbolickými vlnami.
72
Ilustrační obrázek
dB
dB
Vnější hluk odvalování se měří v decibelech (dB) a je uveden ve třech kategoriích.
Na štítku je zobrazena hodnota v dB a tři vlny. Jedna černá vlna znamená nízkou
hlučnost, dvě vlny průměrnou hlučnost a tři vlny znamenají vysokou hlučnost. Počet
vln také reprezentuje vztah k limitním hodnotám, které jsou akceptovatelné pro
evropský trh.
• 1 vlna: hlučnost je o 3 dB nižší než limit 661/2009 platný od listopadu 2012
• 2 vlny: odpovídá limitu 661/2009, který je platný od listopadu 2012
• 3 vlny: současný limit 2001/43, hlučnost je vyšší než limit 661/2009 platný
Příklad štítku
od listopadu 2012
Strana 2
Strana 3
HODNOTY EVROPSKÉHO ŠTÍTKOVÁNÍ
HLUČNOST
(DB)
HLUČNOST
(POČET VLN)
PŘILNAVOST
NA MOKRU
VALIVÝ
ODPOR
295/80R22.5
72
2
B
13R22.5
74
2
B
TBA
295/80R22.5
73
2
100EV899G
315/80R22.5
73
2
POZICE
DEZÉN
KÓD
ROZMĚR
Řízená
GAL811 Coach
100EV817G
Všechny pozice
GAM831
100EV424G
Všechny pozice
GAM831
Všechny pozice
GAM831
HLUČNOST
(DB)
HLUČNOST
(POČET VLN)
PŘILNAVOST
NA MOKRU
VALIVÝ
ODPOR
295/80R22.5
75
2
B
D
315/70R22.5
75
2
B
D
100EV891G
315/80R22.5
75
2
B
E
GT669+
100EV233G
12.00R20
75
2
B
D
POZICE
DEZÉN
KÓD
ROZMĚR
C
Hnaná
GT659+
100EV815G
D
Hnaná
GT659+
100EV635G
B
D
Hnaná
GT659+
B
D
Hnaná
Všechny pozice
GAR820
TBA
205/75R17.5
70
1
C
E
Hnaná
GT676
100EV086G
12.00R24
74
2
B
D
Všechny pozice
GAR820
100EV334G
215/75R17.5
70
1
C
E
Hnaná
GT676
100EV446G
13R22.5
74
2
B
D
Všechny pozice
GAR820
TBA
225/75R17.5
70
1
C
E
Hnaná
GT676
100EV626G
275/70R22.5
74
2
C
D
Všechny pozice
GAR820
TBA
235/75R17.5
70
1
C
E
Hnaná
GT676
100EV716G
315/80R22.5
75
2
C
D
Všechny pozice
GAR820
TBA
245/70R17.5
70
1
C
E
Hnaná
GT678
100EV663G
245/70R19.5
74
2
C
D
Všechny pozice
GAR821
100EV818G
295/80R22.5
70
1
A
D
Hnaná
GT678
100EV782G
265/70R19.5
74
2
C
D
Všechny pozice
GAU861
100EV772G
275/70R22.5
73
2
B
E
Hnaná
GT678
100EV725G
285/70R19.5
75
2
C
D
Hnaná
GDL617
100EV1161G
295/80R22.5
74
2
B
D
Hnaná
GT678
100EV153G
7.50R16 LT
74
2
C
D
Hnaná
GDL617
100EV340G
315/60R22.5
74
2
C
D
Hnaná
GT678
100EV006G
8.25R16 LT
74
2
C
E
Hnaná
GDL617
100EV1170G
315/70R22.5
74
2
B
D
Hnaná
GT679
100EV744G
11R22.5
74
2
B
D
Hnaná
GDL617
100EV898G
315/80R22.5
74
2
C
D
Hnaná
GT679
100EV487G
12R22.5
74
2
B
D
Hnaná
GDR619
TBA
205/75R17.5
71
1
C
E
Hnaná
GT679
100EV582G
215/75R17.5
73
2
C
E
Hnaná
GDR619
100EV338G
215/75R17.5
71
1
C
E
Hnaná
GT679
100EV644G
235/75R17.5
73
2
C
E
Hnaná
GDR619
TBA
225/75R17.5
71
1
C
E
Hnaná
GT679
100EV781G
265/70R19.5
74
2
C
E
Hnaná
GDR619
TBA
235/75R17.5
71
1
C
E
Hnaná
GT679
100EV726G
285/70R19.5
74
2
C
D
Hnaná
GDR619
TBA
245/70R17.5
71
1
C
E
Hnaná
GT679
100EV519G
295/80R22.5
74
2
B
D
Hnaná
GDR621
100EV896G
315/80R22.5
76
3
B
D
Hnaná
GT679
100EV631G
315/70R22.5
75
2
B
D
Řízená
GSR220
TBA
275/70R22.5
70
1
B
C
Hnaná
GT679
100EV718G
315/80R22.5
74
2
B
D
Řízená
GSR220
100EV373G
295/80R22.5
70
1
B
C
Hnaná
GT686
100EV834G
11R22.5
NA
NA
NA
NA
Řízená
GSR220
100EV1169G
295/80R22.5
70
1
B
C
Hnaná
GT686
100EV366G
12R22.5
NA
NA
NA
NA
Řízená
GSR220
100EV639G
315/70R22.5
70
1
B
C
Hnaná
GT686
100EV420G
13R22.5
NA
NA
NA
NA
Řízená
GSR220
TBA
315/70R22.5
70
1
B
C
Hnaná
GT686
100EV380G
295/80R22.5
NA
NA
NA
NA
Řízená
GSR220
100EV575G
315/80R22.5
70
1
B
C
Hnaná
GT686
100EV546G
315/80R22.5
NA
NA
NA
NA
Řízená
GSR220
100EV1187G
315/80R22.5
70
1
B
C
Hnaná
GT688
100EV472G
10R22.5
73
2
B
D
Řízená
GSR225
TBA
295/80R22.5
71
2
B
C
Hnaná
GT688
100EV746G
11R22.5
74
2
B
D
Všechny pozice
GT01
100EV040G
10.00R20
72
2
C
D
Všechny pozice
GT867
100EV748G
11R22.5
72
1
C
D
Všechny pozice
GT01
100EV277G
11.00R20
72
2
C
D
Všechny pozice
GT867
100EV774G
275/70R22.5
71
1
C
D
Všechny pozice
GT01
100EV830G
11R22.5
72
2
C
D
Všechny pozice
GT867
100EV375G
295/80R22.5
72
1
C
D
Všechny pozice
GT01
100EV295G
12.00R20
72
2
C
D
Všechny pozice
GT876
100EV556G
385/65R22.5
74
2
B
C
Všechny pozice
GT01
100EV080G
12.00R24
72
2
B
D
Všechny pozice
GT876
100EV850G
425/65R22.5
75
2
B
C
Všechny pozice
GT01
100EV448G
13R22.5
73
2
B
D
Všechny pozice
GT876
100EV840G
445/65R22.5
75
2
B
C
Všechny pozice
GT01
100EV712G
315/80R22.5
72
2
B
D
Řízená
GT879
100EV044G
10.00R20
70
1
C
D
Všechny pozice
GT01
100EV035G
9.00R20
72
2
C
D
Řízená
GT879
100EV615G
11R22.5
70
1
B
D
Řízená
GT259
100EV829G
385/55R22.5
70
1
B
C
Řízená
GT879
100EV488G
12R22.5
70
1
B
C
Řízená
GT259
100EV413G
385/65R22.5
70
1
B
C
Řízená
GT879
100EV583G
215/75R17.5
70
1
C
D
Řízená
GT268
100EV462G
9R22.5
72
2
C
D
Řízená
GT879
100EV640G
235/75R17.5
70
1
C
D
Řízená
GT276
100EV745G
11R22.5
72
2
C
D
Řízená
GT879
100EV646G
235/75R17.5
72
2
C
D
Řízená
GT276
100EV083G
12.00R24
72
2
B
C
Řízená
GT879
100EV780G
265/70R19.5
70
1
B
D
Řízená
GT276
100EV484G
12R22.5
72
2
B
C
Řízená
GT879
100EV789G
265/70R19.5
70
1
B
D
Řízená
GT276
100EV440G
13R22.5
72
2
B
C
Řízená
GT879
100EV515G
295/80R22.5
70
1
B
D
Řízená
GT276
100EV517G
295/80R22.5
72
2
B
C
Řízená
GT879
100EV544G
315/80R22.5
70
1
B
C
Řízená
GT276
100EV547G
315/80R22.5
73
2
B
C
Návěs/Přívěs
GT888
100EV551G
385/65R22.5
71
2
B
C
Řízená
GT279
100EV473G
10R22.5
70
1
B
D
Návěs/Přívěs
GT978+
100EV559G
385/65R22.5
73
2
B
C
Řízená
GT279
100EV477G
10R22.5
70
1
B
D
Návěs/Přívěs
GT978+
100EV851G
425/65R22.5
73
2
B
C
Řízená
GT279
100EV611G
11R22.5
70
1
B
D
Návěs/Přívěs
GT979
100EV616G
11R22.5
72
2
B
D
Řízená
GT279
100EV662G
245/70R19.5
70
1
C
D
Návěs/Přívěs
GT979
100EV589G
215/75R17.5
72
2
C
D
Řízená
GT279
100EV750G
245/70R19.5
70
1
C
D
Návěs/Přívěs
GT979
100EV590G
255/70R22.5
72
2
B
D
Řízená
GT279
100EV591G
255/70R22.5
70
1
B
D
Návěs/Přívěs
GT988+
100EV584G
215/75R17.5
70
1
C
D
Řízená
GT279
100EV627G
275/70R22.5
70
1
B
D
Návěs/Přívěs
GT988+
100EV642G
235/75R17.5
70
1
C
D
Řízená
GT279
100EV724G
285/70R19.5
70
1
C
C
Návěs/Přívěs
GT988+
100EV870G
245/70R17.5
70
1
C
C
Řízená
GT279
100EV512G
295/80R22.5
71
2
B
D
Návěs/Přívěs
GT988+
100EV727G
285/70R19.5
70
1
B
C
Řízená
GT279
100EV634G
315/70R22.5
70
1
B
C
Návěs/Přívěs
GT988+
100EV820G
385/55R22.5
71
2
B
C
Řízená
GT279
100EV542G
315/80R22.5
72
2
B
C
Návěs/Přívěs
GTL919
100EV410G
385/65R22.5
69
1
B
C
Hnaná
GT629
100EV814G
295/80R22.5
74
2
B
D
Návěs/Přívěs
GTL925
TBA
435/50R19.5
Hnaná
GT659+
100EV486G
12R22.5
75
2
B
D
Návěs/Přívěs
GTR923
TBA
265/70R19.5
73
3
B
D
Strana 4
Strana 5
PROČ PNEUMATIKY GT RADIAL ?
TECHNOLOGIE
Pneumatiky GT RADIAL se vyznačují nízkou mírou hlučnosti,
která vzniká v kontaktu pneumatiky s vozovkou. GT RADIAL
za pomocí svých nejmodernějších technologií rovněž snižuje
úroveň valivého odporu na minimum a dosahuje tímto vysoké
úspory paliva.
GT RADIAL v oblasti managementu jakosti splňuje ty nejvyšší
požadavky a pro všech pět klíčových výrobních závodů
vlastní certifi káty ISO 9001:2000 a ISO/TS16949:2002.
Nejlepší cena za kilometr
Rovnoměrné rozložení
tlaku v pneumatice
Dvojitá výplň
Založení vlastního evropského centra pro výzkum a vývoj
produktů, umožnilo GT RADIAL zdokonalit své produkty
v oblasti konstrukce, technologie výroby a udržet si tak
vedoucí pozici na trhu.
Mimo vlastních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, navíc
GT RADIAL spolupracuje s významnými universitami
a špičkovými institucemi, kterými jsou Národní centrum pro
kontrolu jakosti pneumatik, Smithers Research Laboratories,
obojí v USA a TUV GmbH testovací centrum pneumatik a kol
v oblasti automobilového průmyslu v Německu.
GT RADIAL vložila značné finanční prostředky do svého
evropského testovacího centra pneumatik, ETC (European
Test Centre), který působí v mezinárodně uznávané asociaci
pro výzkum v oblasti automobilového průmyslu (MIRA Ltd Motor Industry Research Association).
Aplikace
Použito
u produktu
Technologie EFC speciálně
navržena od GT Radial, zaručuje
pevné držení tvaru pneumatiky,
čímž je dosaženo stejnoměrného
rozložení působícího tlaku a tím
maximálního kontaktu styčné
plochy s vozovkou. Výsledkem
je lepší ovladatelnost vozidla a
stejnoměrné opotřebení dezénu.
* * *
u všech
Dvojitá výplň je
kombinací dvou
druhů výplně patky
pneumatiky: tuhá a
měkká, pro zajištění
jak komfortu, tak
robustnosti.
* * *
u všech
Vyztužená bočnice za
pomocí přidaných žeber,
zajišťuje odolnost proti
bočnímu poškození.
*
*
u všech
Vnější vrstva běhounu
zajišťuje odolnost
pneumatiky vůči
opotřebení, vnitřní
vrstva s chladícími
účinky snižuje zahřívání
kostry pneumatiky.
*
*
u všech
Zesílená ochrana bočnice
Dvě různé běhounové
vrstvy
Technické podklady získané z prováděných testů pneumatik v evropském testovacím centru, jsou předávány
k dalšímu vývoji a vyhodnocování pneumatik, v evropském centru výzkumu a vývoje GT Radial. Evropské
testovací centrum slouží k testování pneumatik, určených k aplikaci nejen v Evropě, ale také v celém světě.
Vyhazovač kamínků
Extra široké pevné rameno
Extra široké
otevřené rameno
Strana 6
Odpovědnost
Charakteristika
Kromě těchto certifikátů, jsou všechny výrobní závody také
držiteli mezinárodní normy ISO14001, která je zaměřená na
ochranu životního prostředí.
Všechny pneumatiky určené pro vývoz na Evropský
kontinent, vyrobené společností GT RADIAL, splňují veškeré
předpisy, normy, nařízení a směrnice Evropské unie.
Společnost GT RADIAL je držitelem certifi kátu o splnění
norem v oblasti automobilového průmyslu. Certifikát uděluje
inspekční a certifi kační společnost TÜV NORD.
Spokojenost řidiče
Vyhazovač kamínků
zajišťuje odolnost
pneumatiky proti
vniknutí jakékoliv částice
do běhounu skrze
podélné drážky dezénu.
Rozšíření plochy
ramenní oblasti zajišťuje
rovnoměrné opotřebení,
obzvláště při aplikaci v
dálkové dopravě.
Zajišťuje výbornou trakci
a ochranu pneumatiky
od počátku až do konce
její životnosti.
* * *
* *
* *
GSR220 GT279
GDL617 GT876
GTL919
GT988+
GSR220 GT259
GT268 GT276
GT279 GT867
GTL919 GT978
GT988+
GDL617 GT629
GT659+ GT676
GT678 GT679
GT686 GT688
GT876
Strana 7
Rovnoměrné rozložení tlaku v pneumatice
Zesílená ochrana bočnice pneumatiky
Technologie EFC speciálně navržena od GT Radial zaručuje
pevné držení tvaru pneumatiky, čímž je dosaženo
stejnoměrného rozložení působícího tlaku a tím maximálního
kontaktu styčné plochy s vozovkou. Výsledkem je lepší
ovladatelnost vozidla a stejnoměrné opotřebení dezénu.
Rovnoměrné opotřebení
pneumatiky znamená vyšší
kilometrický výkon
Lepší ovladatelnost
a nižší úroveň
hlučnosti
Zvýšená životnost kostry pneumatiky díky
speciální ochraně proti poškození bočnice.
Šetří peníze díky nižším
výdajům za kilometr
Spokojenost
řidiče
Šetří peníze díky nižším
výdajům za kilometr
Vnitřní a vnější vrstva běhounu
Vnější vrstva zajišťuje odolnost pneumatiky vůči opotřebení, vnitřní
vrstva se speciální směsí s chladícími účinky snižuje zahřívání kostry
pneumatiky.
DVOJITÁ VÝPLŇ kombinace dvou druhů výplně patky pneumatiky: tuhá a měkká
Vnější vrstva zajišťuje
odolnost pneumatiky vůči
opotřebení
Měkká výplň
patky zajišťuje
pohodlnou
a plynulou jízdu
Spokojenost
řidiče
Tuhá výplň patky
zajišťuje vyšší
trvanlivost
Spolehlivost
Vnitřní vrstva se
speciální směsí
s chladícími účinky
snižuje zahřívání kostry
pneumatiky.
Výborné konstrukční
řešení běhounu
zaručuje vysokou
životnost pneumatiky,
možnost protektorování a spolehlivost
Šetří peníze díky
nižším výdajům
za kilometr
4
Spolehlivost
5
Strana 8
Strana 9
Odpovědnost za oblast ekonomickou,
sociální a environmentální
Vyhazovač kamínků
Šetří peníze a
zvyšuje životnost
pneumatiky
Spolehlivost
Spokojenost
řidiče
Vyhazovač kamínků zajišťuje
odolnost pneumatiky proti vniknutí
jakékoliv částice do běhounu přes
drážky dezénu. Snižuje se tak riziko
vzniku koroze uvnitř kostry pneumatiky a zvyšuje se životnost
a protektorovatelnost.
Zvětšení plochy
ramenní oblasti
zajišťuje rovnoměrné
opotřebení, obzvláště
při aplikaci v dálkové
dopravě.
Spokojenost
řidiče
Cílem investic do výzkumu a vývoje, je získání těch nejmodernějších sloučenin a konstrukčních
řešení. Výsledkem jsou nové pneumatiky s nízkým valivým odporem a nízkou spotřebou paliva.
Rovněž je dosaženo účinnější ochrany proti poškození a skvělé protektorovatelnosti pneumatik
GT Radial.
Všechny tyto přednosti společně snižují provozovateli cenu za kilometr a míru negativního vlivu
na životní prostředí. GT Radial, se aktivně podílí na ochraně přírodního bohatství a minimalizaci
negativního dopadu vlastní produkce pneumatik na životní prostředí. Zároveň je partnerem
neziskové organizace Conservation International, která se zabývá ochranou a obnovou přírodního
bohatství. Továrny GT Radial každoročně spotřebují okolo 500-550 tisíc tun uhlí, což odpovídá
produkci okolo 1 milionu tun CO2, tj. 270 000 tun uhlíku vypouštěného do atmosféry.
Les Bantang Toru a Národní park Batang Gadis, Severní Sumatra, zabírají dohromady 260 000
hektarů z většiny nedotčených lesů. Tyto lesní plochy, které GT Radial pomáhá chránit proti
přeměně na zemědělskou půdu či jinou vegetaci, dokážou absorbovat okolo 100 tun uhlíku
na hektar, tj. 26 milionů tun uhlíku celkově. Tato hodnota se přibližně rovná emisím uhlíku
vyprodukovaným společností GT Radial při výrobě za období 100 let. (Zdroj: Perbatakusuma
et al (2009), Conservation International, Jakarta, Indonesia).
Ocelový nárazník
Extra široké pevné rameno
GT Radial je zaměřen na rozvoj inovativních řešení, která vedou ke snížení provozních nákladů
podnikatelů v oblasti autodopravy. Zároveň je snahou GT Radial výrazné omezování negativních
vlivů produktů na životní prostředí.
Extra široké otevřené rameno
Zajišťuje výbornou
trakci a ochranu
pneumatiky,
od počátku až do
konce její životnosti.
Spokojenost
řidiče
6
Strana 10
Strana 11
SEGMENTY POUŽITÍ
Pneumatiky navržené a vyvinuté pro aplikaci do specifických oblastí
dopravy
Ve svém vlastním Evropském vývojovém centru byla za použití nejnovějších
konstrukčních a výrobních technologií vyvinuta nová řada pneumatik GT Radial,
která dokáže naplnit stále rostoucí požadavky současného evropského dopravce.
L
Dálková
doprava
L - Dálková doprava:
·
·
·
·
Dálnice a rychlostní silnice
Pro dlouhé trasy, zejména provoz na dálnicích
a silnicích první třídy
Vyšší a stabilní rychlosti s méně častým
brzděním a akcelerací
Vozovky s kvalitním povrchem
ÚROVEŇ OPOTŘEBENÍ
R
Regionální
doprava
R - Regionální doprava:
·
·
·
·
Krátké cesty na regionálních státních silnicích
Různé provozní podmínky
Časté brzdění, akcelerace a zatáčení
Horší kvalita povrchu vozovky
Městská doprava
Smíšená doprava
ON/OFF
DRSNOST POVRCHU
VOZOVKY
M
Regionální doprava
Smíšená
doprava
ON/OFF
Dálková doprava
U
Graf uvádí přehled o aplikaci všech
výrobkových řad.
Městská
doprava
M - Smíšená doprava vozovka/terén (ON/OFF)
·
·
·
Smíšený provoz na silnici a v terénu
Požadavky na vyšší nosnost a odolnost
Podmínky s vyšším rizikem poškození
U-Městská doprava
·
·
·
Provoz v podmínkách městské dopravy
Časté změny rychlosti a zatáčení
Podmínky s vyšším rizikem poškození
Graf má pouze informativní charakter. GT Radial si vyhrazuje právo kdykoliv
změnit údaje o produktech a službách bez předchozího upozornění.
8
9
Strana 12
Strana 13
POZICE
Regionální doprava
Dálková doprava
NOVÁ
Řízená
GSR220-str.17
NOVÁ
GT259-str.17
GAR820-str.21
GT279-str.17
GDL617-str.18
GT679-str.18
GDR619-str.22
NOVÁ
Návěs/Přívěs
Městská doprava
GTL919-str.19
NOVÁ
GSR220-str.21
GT879-str.21
GT268-str.21
GT659+-str.22
GDR621-str.22
GT678-str.22
GT888-str.23
GT879-str.23
GT876-str.25
GT01-str.25
GT867-str.29
GT01-str.26
GT867-str.29
GT01-str.27
GT867-str.29
NOVÁ
NOVÁ
Hnaná
Smíšená doprava (ON/OFF)
APLIKACE
PŘEHLED
NÁKLADNÍCH
PNEUMATIK
GT686-str.26
NOVÁ
GT279-str.19
GT988+str.19
GT978+-str.23
GT876-str.27
NOVÁ
Řízená - autobusy
GSR220-str.21
GAR821-str.21
GT629-str.18
Hnaná - autobusy
GAR821-str.21
GT629-str.18
LEGENDA – APLIKACE A CHARAKTERISTIKA
OZNAČENÍ POZICE
ŘÍZENÁ
HNANÁ
NÁVĚS/PŘÍVĚS
VŠECHNY POZICE
Dálková doprava
Regionální doprava Smíšená doprava Městská doprava
M+S Bláto
a sníh
Strana 14
Sníh
Šetří palivo
Směrový dezén
Strana 15
l
ŘÍZENÉ NÁPRAVY
neW
NOVÁ
GSR220
Dálková
doprava
• Vlastnosti
Speciální konstrukce
dezénu, na bázi technologie
dvou vrstev běhounu pro
nízké zahřívání a pro
zajištění optimální kontaktní
plochy s vozovkou.
• Vlastnosti
Široký dezén s extra
širokým ramenem,
novými inovativními
drážkami a vyhazovačem
kamínků.
• Výhody
Poskytuje rovnoměrné
opotřebení a vysoký
kilometrový výkon
s minimálním rizikem
poškození kamínky.
GT259
• Výhody
Nižší spotřeba paliva,
zvýšená odolnost proti
nerovnoměrnému
opotřebení a km výkon,
příčné a podélné drážky
zajišťující excelentní brzdné
vlastnosti a stabilitu vozidla
při jízdě zatáčkou.
• Vlastnosti
Zdokonalený dezén
běhounu s technologií
dvou různých běhounových
vrstev pro nízké zahřívání
a optimalizovaná kontaktní
plocha s vozovkou.
GT279
Rozměr
l
Dálková doprava
Aplikace:
•
Dálnice a rychlostní silnice.
•
Pro dlouhé trasy, zejména provoz na dálnicích a silnicích první třídy.
•
Stabilní rychlosti s méně častým brzděním a akcelerací.
Page 16
Strana
16
GSR220
GT259
GT279
245/70R19.5
136/134M
285/70R19.5
146/144L
144/142M
10R22.5
144/142M
11R22.5
148/145M
385/55R22.5
158 L
385/65R22.5
158 L
255/70R22.5
140/137M
275/70R22.5
148/145M
152/148J
315/70R22.5
154/150L
152/148M
295/80R22.5
152/148M
315/80R22.5
154/151M
156/151L
• Výhody
Úspora pohonných hmot,
efektivní odvod vody ze
stopy, výborná přilnavost
a vysoká míra odolnosti
proti nerovnoměrnému
opotřebení.
Legenda
Snížená spotřeba
paliva
Strana 17
Dálková
doprava
l
l
HNANÉ NÁPRAVY
NOVÁ
GDL617
VOLNĚ SE OTÁČEJÍCÍ NÁPRAVY – NÁVĚS/PŘÍVĚS
• Vlastnosti
Nově zdokonalený dezén
s použitím 3D lamel,
extra širokým otevřeným
ramenem a speciální
ochranou bočnice
pneumatiky.
• Vlastnosti
Nový nesměrový
mnoholamelový dezén
s označením M+S.
• Výhody
Kombinace nízké
spotřeby pohonných
hmot se zvýšeným
kilometrovým výkonem,
rovnoměrným
opotřebením
a vynikající trakcí
během celého roku.
GT629
• Výhody
Speciálně zkonstruovaná
pneumatika pro
autobusy poskytuje
excelentní celoroční
trakci s rovnoměrným
opotřebením a zvýšenou
ochranou, od počátku až
do konce její životnosti.
NOVÁ
GTL919
• Vlastnosti
Nová generace dezénu
představuje extra
hluboké drážky a nové
zpevněné rameno.
• Vlastnosti
Zdokonalený dezén
běhounu s technologií
dvou různých běhounových
vrstev pro nízké zahřívání
a optimalizovaná kontaktní
plocha s vozovkou.
• Výhody
Dlouhá životnost
s rovnoměrným
opotřebením se
zvýšenou odolností
proti poškození. Nízká
spotřeba pohonných
hmot.
• Výhody
Úspora pohonných hmot,
efektivní odvod vody ze
stopy, výborná přilnavost
a vysoká míra odolnosti
proti nerovnoměrnému
opotřebení.
GT279
• Vlastnosti
Pneumatika využívající
technologie dvojí
běhounové směsi pro
nízké zahřívání, s nízkým
valivým odporem
a extra širokým pevným
ramenem.
• Vlastnosti
Symetrický dezén
s nerovnoměrným
rozmístěním dezénových
bloků, s extra širokým
otevřeným ramenem
a zesílenou ochranou.
GT679
Rozměr
GDL617
GT629
GT679
215/75R17.5
126/124M
235/75R17.5
132/130M
265/70R19.5
140/138M
285/70R19.5
144/142M
145/143L
11R22.5
148/144L
• Výhody
Snížená spotřeba paliva,
výborné jízdní vlastnosti
po celý rok, zvýšená
ochrana od počátku až
do konce její životnosti.
Legenda
315/60R22.5
Poskytuje excelentní
trakci v zimních
podmínkách
245/70R17.5
Sníh
245/70R19.5
154/150L
152/148M
315/80R22.5
152/148M
*
GT279
NEW
GT988+
143/141J
135/133J
235/75R17.5
143/141J
• Výhody
Nižší náklady za
pohonné hmoty, vyšší
kilometrický výkon,
ochrana proti poškození
a nárazům.
Legenda
Snížená spotřeba
paliva
141/140J
285/70R19.5
150/148J
385/55R22.5
158/-L 160/-K
275/70R22.5
315/70R22.5
GTL919
215/75R17.5
385/65R22.5
152/148L
295/80R22.5
GT988+
Rozměr
295/60R22.5
Dálková
doprava
158L 160K
152/148J
148/145M
152/148M
156/150L
154/150M
Strana 18
Strana 19
r
ŘÍZENÉ NÁPRAVY
NOVÁ
neW
GSR220
NOVÁ
r
• Výhody
Poskytuje excelentní
jízdní stabilitu
a kilometrický výkon.
Optimální kontaktní
styčná plocha
pneumatiky s vozovkou
pro rovnoměrné
opotřebovávání.
GT879
• Vlastnosti
Reakce na rychlý rozvoj
moderních středně
velkých nákladních
automobilů.
GAR820
Rozměr
• Vlastnosti
Robustní a odolná
konstrukce kostry
pneumatiky, technologie
rovnoměrného rozložení
tlaku v pneumatice se
zesílenou ochranou
bočnice.
• Vlastnosti
Rozšířený dezén s extra
širokými pevnými
rameny, inovovanými
drážkami a systémem
vyhazovače kamínků.
• Výhody
Zaručuje výjimečně
rovnoměrné opotřebení
a vysoký kilometrický
výkon s minimálním
nebezpečím poškození
kostry kamínky.
• Výhody
Splňuje zvyšující se
požadavky vozových
parků vyžadujících
komfort, nízkou
hlučnost, dobrou
ovladatelnost na suchu
i mokru a vynikající
životnost.
GSR220
GT879
GAR820
215/75R17.5
126/124M
126/124M
235/75R17.5
132/130M
265/70R19.5
140/138M
• Vlastnosti
Speciálně navrženo
pro provoz regionálních
autobusů se zesílenou
ochranou bočnice
a extra širokým pevným
ramenem.
GAR821
GAR821
GT268
12.00R20
9R22.5
136/134M
11R22.5
Regionální doprava
Regionální
doprava
• Výhody
Velmi nízká hlučnost
a vysoká odolnost
proti mechanickému
poškození, rovnoměrné
opotřebení a vysoký
kilometrický výkon.
Legenda
Možnost použít
na všech pozicích
u autobusů.
148/145M
12R22.5
Aplikace:
12R22.5
•
Krátké cesty na regionálních silnicích
13R22.5
•
Různé provozní podmínky
315/60R22.5
•
Časté brzdění, akcelerace a zatáčení
315/70R22.5
•
Horší kvalita povrchu vozovky
154/150L
152/148M
295/80R22.5
152/149M
315/80R22.5
156/150L
154/150M
Page 20
Strana
20
152/148M
152/148L
Strana 21
Regionální
doprava
r
r
HNANÉ NÁPRAVY
GT678
NOVÁ
GDR619
VOLNĚ SE OTÁČEJÍCÍ NÁPRAVY – NÁVĚS/PŘÍVĚS
• Vlastnosti
Cik cak rozvržené bloky
dezénu se širokým
otevřeným ramenem
a vyhazovači kamínků.
• Vlastnosti
Nový směrový dezén
s extra hlubokými
dezénovými drážkami,
extra širokým ramenem
a zvýšenou ochranou
bočnice pneumatiky.
• Výhody
Vynikající sam očisticí
a trakční vlastnosti
pneumatiky s dokonalejší
ochranou proti
mechanickému poškození
od počátku až do konce
její životnosti.
• Výhody
Zajišťuje excelentní
celoroční trakci,
poskytuje optimální
kilometrický výkon
a ochranu proti
poškození.
GT659+
Rozměr
GT678
7.50R16 LT
122/118K
8.25R16 LT
126/122K
215/75R17.5
126/124M
245/70R19.5
136/134M
GT659+
GDR619
GDR621
GDR621
GT879
Legenda
126/124M
• Výhody
Poskytuje excelentní
jízdní stabilitu
a kilometrický výkon,
optimální kontaktní
styčná plocha
pneumatiky s vozovkou
pro rovnoměrné
opotřebení dezénu.
• Vlastnosti
Masivní bloky dezénu
s extra širokým pevným
ramenem a speciální
směsí odolné proti
proříznutí či poškození.
• Výhody
Poskytuje vynikající
výkon v těžkých zimních
podmínkách, ale i pro
typické středoevropské
zimní podmínky
s kombinací mokra,
sucha, sněhu a ledu.
GT888
Rozměr
Poskytuje excelentní
trakci v zimních
podmínkách
GT978+
GT888
GT879
235/75R17.5
265/70R19.5
143/141J
385/65R22.5
158L
160K
425/65R22.5
165K
Směrový dezén
265/70R19.5
285/70R19.5
• Výhody
Poskytuje excelentní
odolnost proti poškození,
optimální stopu pro
rovnoměrné opotřebení
a zvýšený kilometrový
výkon.
GT978+
• Vlastnosti
Robustní a odolná
konstrukce kostry
pneumatiky, technologie
rovnoměrného rozložení
tlaku v pneumatice se
zesílenou ochranou.
• Vlastnosti
Nové lepší pevné
rameno s technologií
rovnoměrného tlaku na
kostru a se zvýšenou
ochranou bočnice.
• Vlastnosti
Tato pneumatika byla
důkladně testována
v různých zimních
podmínkách v Evropě
v průběhu několika let.
• Vlastnosti
Vyvinuto pro rychlý rozvoj
moderních, středně
velkých nákladních
automobilů.
• Výhody
Splňuje zvyšující se
požadavky vozových
parků vyžadujících
komfort, nízkou hlučnost
a dobrou ovladatelnost
na suchu i mokru.
NOVÁ
Regionální
doprava
158L
160K
• Výhody
Poskytuje vysokou
životnost a skvělou
ochranu proti
poškození.
Legenda
Poskytuje excelentní
trakci v zimních
podmínkách
Sníh
144/142M
145/143 L
12R22.5
152/148L
315/70R22.5
154/151L
152/148M
295/80R22.5
152/148M
315/80R22.5
154/150M
156/150L
156/150L
Strana 22
Strana 23
m
ŘÍZENÉ NÁPRAVY
Smíšená
doprava
(ON/OFF)
• Vlastnosti
Široký běhoun
s extrémně hlubokým
dezénem,se speciální
směsí proti poškození či
proříznutí a vyhazovačem
kamínků.
GT876
• Výhody
Poskytuje výjimečnou
trakci v podmínkách
hrubého terénu,
vysokou životnost
běhounu a ochranu
proti poškození.
• Vlastnosti
Cik cak rozmístění
drážek, optimální
konstrukce patky
a speciální směs
proti proříznutí i jinému
poškození.
GT01
• Výhody
Poskytuje vynikající
trakci, jízdní stabilitu,
odolnost a spolehlivost.
Rozměr
GT01
9.00R20
144/142K
10.00R20
146/143K
11.00R20
149/145K
12.00R20
154/149K
11R22.5
148/144M
Smíšená doprava
(ON/OFF)
13R22.5
154/150L
156/150K
Aplikace:
385/65R22.5
158/-L
160/-K
•
Smíšený provoz na silnici a v terénu
425/65R22.5
165/-K
•
Požadavky na vyšší nosnost a odolnost
445/65R22.5
169-K
•
Podmínky s vyšším rizikem poškození
315/80R22.5
154/151L
156/151K
12.00R24
156/153K
m
Page 24
Strana
24
GT876
Legenda
Poskytuje excelentní
trakci v zimních
podmínkách
Sníh
Strana 25
Smíšená
doprava
(ON/OFF)
m
m
HNANÉ NÁPRAVY
GT686
VOLNĚ SE OTÁČEJÍCÍ NÁPRAVY – NÁVĚS/PŘÍVĚS
• Vlastnosti
Agresivní směrový
extra hluboký dezén
charakteristický
použitím speciální
směsi proti proříznutí
či jinému poničení.
• Vlastnosti
Široký běhoun
s extrémně hlubokým
dezénem,se speciální
směsí proti poškození či
proříznutí a vyhazovačem
kamínků.
• Výhody
Zaručuje výjimečné
držení jízdní stopy
v terénních podmínkách,
excelentní samočisticí
vlastnosti a ochranu
proti poškození.
• Výhody
Poskytuje výjimečnou
trakci v podmínkách
hrubého terénu,
vysokou životnost
běhounu a ochranu
proti poškození.
GT876
• Vlastnosti
Cik cak rozmístění
drážek, optimální
konstrukce patky
a speciální směs proti
proříznutí či jinému
poškození.
• Vlastnosti
Cik cak rozmístění
drážek, optimální
konstrukce patky
a speciální směs proti
proříznutí či jinému
poškození.
• Výhody
Poskytuje vynikající
trakci, jízdní stabilitu,
odolnost a spolehlivost.
GT01
Rozměr
GT686
GT01
9.00R20
144/142K
10.00R20
146/143K
11.00R20
149/145K
12.00R20
154/149K
11R22.5
148/144M
11R22.5
148/145J
13R22.5
154/150K
156/150G
152/149K
315/80R22.5
156/150K
12.00R24
• Výhody
Poskytuje vynikající
trakci, jízdní stabilitu,
odolnost a spolehlivost.
GT01
Legenda
Poskytuje excelentní
trakci v zimních
podmínkách
Směrový dezén
154/150K
156/150G
275/70R22.5
295/80R22.5
Smíšená
doprava
(ON/OFF)
154/151L
156/151K
156/153K
Strana 26
Rozměr
GT01
9.00R20
144/142K
10.00R20
146/143K
11.00R20
149/145K
12.00R20
154/149K
11R22.5
148/144M
13R22.5
154/150K
156/150G
GT876
Poskytuje excelentní
trakci v zimních
podmínkách
Sníh
385/65R22.5
158/-L
160/-K
425/65R22.5
165/-K
445/65R22.5
169-K
315/80R22.5
154/151L
156/151K
12.00R24
156/153K
Legenda
Strana 27
u
Všechny nápravy
• Vlastnosti
Extra zesílená ochrana
bočnicepneumatiky,
robustní konstrukce kostry
s použitím technologie
dvou různých běhounových
vrstev a členitý dezén pro
dobrou trakci.
• Výhody
Skvělá ochrana proti
poškození, vynikající
kilometrický výkon ve
spojení s vysokým
jízdním komfortem
a nízkou hlučností.
GT867
u
Městská doprava
Rozměr
GT867
11R22.5
148/145J
275/70R22.5
148/145J
152/148E
295/80R22.5
152/148J
Legenda
Poskytuje excelentní
trakci v zimních
podmínkách
Sníh
Aplikace:
•
Provoz v podmínkách městské dopravy
•
Časté změny rychlosti a zatáčení
•
Podmínky s vyšším rizikem poškození
Page 28
Strana
28
Strana 29
Městská
doprava
PŘEHLED PRODUKTŮ
ROZMĚR
GSR220
GT259
l
r
Dálková doprava
Regionální doprava
GT279
GDL617
GT629
GT679
GTL919
245/70R17.5
GT988+
ROZMĚR
143/141J
7.50R16 LT
122/118K
126/122K
215/75R17.5
126/124M
135/133J
8.25R16 LT
235/75R17.5
132/130M
143/141J
215/75R17.5
245/70R19.5
136/134M
235/75R17.5
245/70R19.5
141/140J
245/70R19.5
265/70R19.5
140/138M
GSR220
GAR820
126/124M
GT879
265/70R19.5
140/138M
265/70R19.5
143/141J
285/70R19.5
146/144L
145/143L
10.00R20
146/143K
10.00R20
146/143K
11.00R20
149/145K
11.00R20
149/145K
12.00R20
154/151K
144/142M
11R22.5
148/145M
385/55R22.5
385/65R22.5
140/138M
144/142M
145/143L
11R22.5
148/144L
158L 160K
*
148/145M
12R22.5
*
13R22.5
158L
158L 160K
152/148M
152/148L
154/150L
315/60R22.5
152/148L
152/148L
*
385/65R22.5
158L
160K
165K
255/70R22.5
140/137M
425/65R22.5
275/70R22.5
148/145M
152/148J
315/70R22.5
154/150L
152/148M
295/80R22.5
152/149K
152/148K
315/80R22.5
156/150L
154/150M
154/151K
152/148M
156/153K
156/150L
154/150L
152/148M
*
295/80R22.5
152/148M
*
315/80R22.5
154/151M
156/151L
156/150L
154/150M
315/70R22.5
GT978+
10R22.5
*
315/60R22.5
GDR621
126/124M
285/70R19.5
158L
295/60R22.5
GDR619
136/134M
144/142M
12.00R20
GT678
132/130M
146/144L
144/142M
10R22.5
GT659+
126/124M
285/70R19.5
150/148J
GAR821
154/150L
152/148M
12.00R24
154/151L
152/148L
152/148M
156/150L
* připravuje se
* připravuje se
Strana 30
Strana 31
Doporučení pro bezpečné používání nákladních
pneumatik GT Radial
přehled produktů
m
u
Smíšená doprava
ON/OFF
Městská doprava
BEZPEČNOST
Důležité instrukce pro bezpečné huštění
!
Tlak v pneumatikách přímo ovlivňuje životnost
a spolehlivost pneumatiky
Přehuštění snižuje:
• Pohodlí/komfort
• Přilnavost k vozovce
• Délku životnosti pneumatiky,
konkrétně na pneumatikách
záběrových
• Bezpečnost
ROZMĚR
GT01
9.00R20
144/142K
10.00R20
146/143K
11.00R20
149/145K
12.00R20
154/149K
GT686
GT876
148/145J
13R22.5
154/150K
156/150G
158L 160K
425/65R22.5
165K
445/65R22.5
169K
100
Zvýšení valivého odporu
• a tudíž větší spotřeba
paliva
90
80
Snížení životnosti pneumatiky
kvůli přehuštění
70
Najeté
kilometry 60
/životnost 50
pneumatiky 40
(%)
30
Snížení životnosti pneumatiky
kvůli podhuštění
152/149K
60
%
80
100
120
Doporučený tlak huštění
Přehuštění
Podhuštění
RADA PŘED HUŠTĚNÍM
148/145J
152/148E
275/70R22.5
156/153K
protektorování
GT867
148/145J
385/65R22.5
12.00R24
Vliv huštění pneumatiky na její životnost
• Snížení možnosti
0
154/150L
156/150G
154/151L
156/151K
a bezpečnosti vozidla
10
148/144M
315/80R22.5
• Snížení ovladatelnosti
20
11R22.5
295/80R22.5
Podhuštění způsobuje:
1
Zjistěte hmotnost vašeho vozidla a jeho
nosnost na všech nápravách, k určení tlaku
v pneumatikách. (str. 32-39)
2
Změřte tlak v pneumatice za studena (po
několikahodinovém klidovém stavu vozidla).
Tlak musí být kontrolován v pravidelných
intervalech a během provádění každého
servisu.
152/148J
156/150K
3
Důležitá bezpečnostní instrukce: tlak
v pneumatice narůstá tehdy, když je vozidlo
v provozu. Hodnota tlaku v pneumatice
neklesne, dokud je pneumatika zahřátá.
4
Tlakoměr: musí být přesný, pravidelně
kalibrovaný a je nutné s ním zacházet
s opatrností
!
BEZPEČNÉ HUŠTĚNÍ PNEUMATIKY
S použitím hustící klece
• Umístěte pneumatiku vertikálně do hustící
klece
• Čtěte uživatelský manuál hustící klece
!
Bez použití hustící klece
Krok 1
1.5 Bar
Nahustěte
pneumatiku
do 1,5 baru
a STOP
Krok 2
OK
3m
Zkontrolujte
pneumatiku.
Pokud máte
pochyby,volejte
odborníka
Nahustěte
pneumatiku
na vhodný tlak.
Během huštění
stůjte ve vzdálenosti tří metrů
od pneumatiky ve
směru běhounu.
Upozornění:
Jezdění s nedostatečným tlakem v pneumatikách může vaše pneumatiky zničit. Po jízdě
s podhuštěnými pneumatikami je nehustěte: dejte vaše pneumatiky zkontrolovat odborníkem.
29
Strana 32
Strana 33
Označení, index nosnosti a index rychlosti
Technické specifikace
Směr otáčení pneumatiky
Směr rotace
S Šířka pneumatiky
H Výška pneumatiky - profil
Směr rotace
R Vnější průměr pneumatiky
Šířka (mm)
mm
E
ABL
5RO9
OV
/8
LO
AD
0
R
AL
DI
D Obvod pneumatiky
E Minimální vzdálenost středů
pneumatik osazených
ve dvoumontáži
mm
Vnitřní průměr v palcích
odpovídající rozměru ráfku
TD Hloubka dezénu
R1
A LL
ST E
EL
T
5
2UB.ELESS
RA
mm
Radiální konstrukce
Bezdušové provedení
Změny indexu nosnosti podle rychlosti
Počet vrstev v pneumatice
Větší počet vrstev=větší nosnost
Pneumatika může
být prořezána
154: Index nosnosti pro jednomontáž
150: Index nosnosti pro dvoumontáž
M : index rychlosti
Rychlost
(km/h)
V následujících tabulkách jsou zmíněny index rychlosti a index nosnosti
Rychlostní index
Před montáží je nezbytné
zkontrolovat označení
pneumatiky pro zaručení
maximální možné
nosnosti, rychlosti
dle platných předpisů.
R1
R1 Poloměr pneumatiky
mm
A
G
6REG
154 150
M 1
8P R
2
RNGE:J
T
Název
dezénu
315
Série (profil): 80
Poměr výšky bočnice k šířce
pneumatiky v %
SI
km/h
B
50
C
60
D
65
E
70
F
80
G
90
J
100
K
110
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
Index nosnosti
LI
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
KG
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
LI
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
KG
2240
2300
2360
2430
2500
2575
2650
2725
2800
2900
3000
3075
3150
3250
3350
3450
3550
3650
3750
3875
4000
LI
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
KG
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
5150
5300
5450
5600
5800
6000
6150
6300
6500
6700
6900
7100
7300
30
Rychlost
(km/h)
Index
rychlosti
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
Vyrovnání
tlaku (%)
Možné odchylky nosnosti (%)
F
G
J
K
L
M
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+7.5
+5.0
+2.5
[0]
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7.0
+5.5
4.0
2.0
[0]
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7.0
+5.5
+4.0
+3.0
+2.0
+1.0
[0]
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7.0
+5.5
+4.0
+3.0
+2.0
+1.0
0
[0]
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7.0
+5.5
+4.0
+3.0
+2.0
+1.0
0
0
[0]
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7.0
+5.5
+4.0
+3.0
+2.0
+1.0
0
0
0
[0]
40
40
30
25
21
17
13
11
10
9
8
7
6
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Koeficienty v této tabulce jsou
uvedeny dle normy ETRTO a pouze
informativně
Kontaktujte nás u všech nosností
vyšších, než jsou základní limity
nosnosti dané označením pneumatik
použitých v tomto katalogu.
Pokud koeficienty v těchto tabulkách
odpovídají tlaku většímu než 10 barů,
je třeba snížit maximální nosnost
do výše, která odpovídá maximální
tlaku 10 barů.
V případě že chcete používat tlak
vyšší než 10 barů, obraťte se na nás.
Dále proveďte kontrolu maximální
odolnosti ráfků s výrobcem těchto
ráfků a dbejte platných předpisů pro
montáž a používání.
Koeficienty označeny v této tabulce
jsou převzaty z normy ETRTO.
V městské a příměstské dopravě
(M3-třída I): +15%, při průměrné
rychlosti pod 40km/h.
V meziměstské dopravě (M3-třída II):
+10%, při omezené rychlosti do
60km/h.
31
Strana 34
Strana 35
Technické specifikace
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
NOSNOST PODLE NÁPRAVY (kg) A TLAKU (bar)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Ráfek Série
Bead Series
Rozměr
Size
Dezén
LI/SI
Pattern
Index
LI/SI 2
Index 2
PR Typ
PR pláště
Type
GITI
GITI
Nosnost Nosnost
S=jednoTD
E pro jedno- pro dvou- LI montáž
Doporučené
hloubka
Min
LOAD
LOAD
APPROVED
S=single
(mm) montáž montáž Index D=dvouráfky
TD
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RIMS
D=Dual
Dual SINGLE
DUAL
(kg)
montáž
(kg)
LOAD CAPACITY by AXLE (kg) and PRESSURE (bar)
4.50
4.75
4.50
4.75
5.00
5.00
5.25
5.25
5.50
5.50
5.75
5.75
6.00
6.00
6.25
6.25
6.50
6.50
6.75
6.75
16
100 7.50R16
GT678
GT886
122/118K
122/118K
14
14
TT
TT
6.00G
5.50F;6.50H
215
802
375
2446
12.5
12.5
242
1500
1320
122
118
S
D
2010
3670
2120
3850
2230
4030
2340
4210
2450
4390
2560
4570
2670
4750
2780
4930
2890
5100
3000
5280
16
100 8.25R16
GT678
GT886
126/122K
126/122K
14
14
TT
TT
6.50H
6.00G
235
860
397
2623
13.0
12.5
269
1700
1500
126
122
S
D
2320
3930
2440
4160
2560
4390
2680
4620
2800
4850
2920
5080
3040
5310
3160
5540
3280
5770
3400
6000
7.00
7.00
17.5
75 205/75R17.5
GAR820
GDR619
124/122M
124/122M
12
12
TL
TL
6.00
5.25-6.75
205
753
350
2297
12.5
14.0
239
1600
1500
124
122
S
D
2300
4310
2410
4520
2530
4740
2640
4950
2750
5160
2870
5370
2980
5580
3090
5790
3200
6000
17.5
75 215/75R17.5
GT679
GT879
GAR820
GDR619
126/124M
126/124M
126/124M
126/124M
12
12
14
14
TL
TL
TL
TL
6.00
6.75
211
767
360
2339
14.5
12.7
13.0
14.5
239
1700
1600
126
124
S
D
2280
4300
2400
4510
2510
4730
2620
4940
2740
5150
2850
5360
2960
5570
3070
5780
3180
5990
3290
6190
3400
6400
17.5
75 215/75R17.5
GT988+
135/133 J
16
TL
6.00
6.75
211
767
360
2339
14.0
239
2180
2060
135
133
S
D
2920
5480
3040
5710
3160
5940
3280
6170
3400
6400
3520
6630
3640
6860
17.5
75 225/75R17.5
GAR820
GDR619
129/127 M
129/127 M
14
14
TL
TL
6.75
6.00
226
783
366
2388
13.0
15.0
254
1850
1750
129
127
S
D
2490
4700
2610
4940
2730
5170
2860
5400
2980
5630
3100
5860
3220
6090
3340
6320
3460
6550
3580
6770
3700
7000
17.5
75 235/75R17.5
GT679
GT879
GAR820
GDR619
132/130M
132/130M
132/130M
132/130M
14
14
14
14
TL
TL
TL
TL
6.75
7.50
233
797
373
2431
15.0
12.7
13.5
15.0
262
2000
1900
132
130
S
D
2560
4960
2680
5180
2800
5400
2920
5620
3040
5840
3160
6060
3280
6280
3400
6500
3520
6720
3640
6940
17.5
75 235/75R17.5
GT879
GT988+
143/141 J
143/141 J
16
16
TL
TL
6.75
7.50
233
797
373
2431
12.7
13.5
262
2725
(2800)
2575
(2800)
143
141
S
D
3620
6910
3760
7180
3890
7420
4020
7660
4150
7900
17.5
75 245/70R17.5
GAR820
GDR619
136/134M
136/134M
14
14
TL
TL
7.50
6.75
248
789
367
2406
13.0
15.0
279
2240
2129
136
134
S
D
3200
6050
3330
6300
3460
6550
3590
6790
17.5
70 245/70R17.5
GT988+
143/141 J
16
TL
7.50
6.75
248
789
367
2406
14.0
279
3500
6610
3640
6880
3780
7150
3280
6180
3400
6410
3470
6760
(144/144F)
(144/144F)
(144/144F)
2725
2575
143
S
(2800)
(2800)
141
D
2930
5560
3070
5800
7.25
7.25
7.50
7.50
3760
7090
3880
7320
3760
7160
3880
7380
4000
7600
4280
8140
4410
8380
4540
8620
3720
7030
3840
7280
3970
7520
3930
7420
4070
7680
4210
7950
3520
6640
3640
6870
3760
7100
3620
7030
3760
7310
3910
7580
3650
6880
3800
7160
3950
7450
3620
6910
3760
7180
7.75
7.75
8.00
8.00
8.25
8.25
8.50
8.50
8.75
8.75
9.00
9.00
4000
7550
4120
7780
4240
8010
4360
8240
4670
8860
4800
9100
4930
9340
5060
9580
5190
9820
5320
10060
5450
10300
4100
7760
4230
8000
4350
8240
4480
8480
4350
8210
4490
8480
4630
8740
4760
9000
4900
9260
5040
9520
5180
9780
5310
10040
5450
10300
3880
7330
4000
7560
4120
7790
4240
8020
4360
8250
4480
8480
4050
7850
4190
8130
4320
8400
4460
8670
4600
8930
4740
9200
4880
9470
5010
9730
5150
10000
4100
7730
4250
8020
4400
8300
4550
8590
4700
8870
4850
9160
5000
9440
3890
7420
4020
7660
4150
7900
4280
8140
4410
8380
4540
8620
4670
8860
4800
9100
4930
9340
5060
9580
5190
9820
5320
10060
5450
10300
19.5
70 245/70R19.5
GT279
GT678
136/134M
136/134M
16
16
TL
TL
7.50
6.75
248
839
392
2559
14.0
15.0
279
2240
2120
136
134
S
D
19.5
70 245/70R19.5
GT279
141/140J
18
TL
7.50
6.75
248
839
392
2559
14.0
279
2575
2500
141
140
S
D
19.5
70 265/70R19.5
GT678
GT679
GT879
140/138M
140/138M
140/138M
16
16
16
TL
TL
TL
7.50
6.75;8.25
262
867
411
2644
15.0
16.5
14.5
295
2500
2360
140
138
S
D
19.5
70 265/70R19.5
GT879
GTR923
143/141 J
143/141 J
18
18
TL
TL
7.50
6.75;8.25
262
867
411
2644
14.5
15.0
295
2725
2575
143
141
S
D
19.5
70 285/70R19.5
GT678
GT679
144/142M
144/142M
(145/143L)
(145/143L)
16
16
TL
TL
8.25
7.50;9.00
283
895
413
2730
15.0
16.0
318
2800
(2900)
2650
(2725)
144
142
S
D
3760
7300
3930
7600
4000
7570
4160
7870
4320
8180
4480
8490
4650
8790
4810
9100
4970
9400
5130
9700
5280
10000
5440
10300
5600
10600
19.5
70 285/70R19.5
GT279
146/144L
(144/142M)
16
TL
8.25
7.50;9.00
283
895
413
2730
13.5
318
3000
(2800)
2800
(2650)
146
144
S
D
3850
7190
4010
7480
4170
7780
4320
8070
4480
8360
4630
8650
4790
8930
4940
9220
5090
9510
5240
9790
5400
10070
5550
10360
5700
10640
5850
10920
6000
11200
19.5
70 285/70R19.5
GT988+
150/148J
18
TL
8.25
7.50;9.00
283
895
413
2730
13.5
318
3350
3150
150
148
S
D
4300
8090
4480
8420
4650
8750
4830
9070
5000
9400
5170
9730
5340
10050
5520
10370
5690
10690
5860
11010
6030
11330
6200
11650
6360
11970
6530
12280
6700
12600
20
50 435/50R19.5
GTL925
160 J
TL
14.00
15.00
438
931
431
2821
14.0
-
4500
-
160
S
6250
6480
6720
6940
7180
7410
7640
7870
8090
8320
8550
8770
9000
20
100 9.00R20
GT01
144/142 K
16
TT
7.0
7.5;7.00
259
1018
471
3105
15.0
297
2800
2650
144
142
S
D
3670
6940
3830
7260
4000
7570
4160
7870
4320
8180
4480
8490
4650
8790
4810
9100
4970
9400
5130
9700
5280
10000
5440
10300
5600
10600
20
100 10.00R20
GT01
GT279
GT669
GT879
146/143K
146/143K
146/143K
146/143K
16
16
16
16
TT
TT
TT
TT
7.5
8.0;7.50
278
1052
493
3209
16.0
17.0
17.5
14.5
316
3000
2725
146
143
S
D
3960
7300
4130
7600
4300
7900
4470
8200
4640
8500
4810
8800
4980
9100
5150
9400
5320
9700
5490
10000
5660
10300
5830
10600
6000
10900
20
100 11.00R20
GT01
GT279
GT669
GT879
149/145 K
149/145 K
149/145 K
149/145 K
16
16
16
16
TT
TT
TT
TT
8.0
8.5;8.00
293
1082
507
3300
16.5
15.0
17.5
14.5
330
3250
2900
149
145
S
D
4400
7820
4550
8090
4700
8360
4850
8630
5000
8900
5150
9170
5300
9440
5450
9710
5600
9980
5750
10250
5900
10520
6050
10790
6200
11060
6350
11330
6500
11600
20
100 12.00R20
GT01
154/149 K
18
TT
8.5
8.50;9.00
315
1122
526
3422
17.0
344
3750
3250
154
149
S
D
5100
8790
5300
9140
5500
9500
5700
9860
5900
10210
6100
10560
6300
10920
6500
11270
6700
11620
6900
11960
7100
12310
7300
12660
7500
13000
20
100 12.00R20
GT279
GT669
GT879
154/151 K
154/151 K
154/151 K
18
18
18
TT
TT
TT
8.5
8.50;9.00
315
1125
526
3431
17.5
17.5
14.5
344
3750
3450
154
151
S
D
5100
8880
5300
9290
5500
9700
5700
10110
5900
10520
6100
10930
6300
11340
6500
11750
6700
12160
6900
12570
7100
12980
7300
13390
7500
13800
3040
5720
3350
6310
Strana 36
3160
5950
3500
6590
Strana 37
Technické specifikace
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Ráfek Série
Bead Series
NOSNOST PODLE NÁPRAVY (kg) A TLAKU (bar)
Rozměr
Dezén
LI/SI
LI/SI 2
Size
Pattern
Index
Index 2
Typ
PR pláště
PR Type
GITI
GITI
Nosnost Nosnost
TD
E pro jedno- pro dvouDoporučené
hloubka
(mm)
montáž
ráfky
Min montáž
LOAD
LOAD
APPROVED
TD
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RIMS
Dual SINGLE
DUAL
(kg)
(kg)
LI
Index
S=jednomontáž
D=dvouS=single
D=Dual
montáž
22.5
90
9R22.5
GT268
136/134M
14
TL
6.75
6.00;7.50
229
970
456
2959
14.0
259
2240
2120
136
134
S
D
22.5
90
10R22.5
GT279
GT688
141/139M
141/139M
14
14
TL
TL
7.50
6.75
254
1020
476
3111
14.0
16.0
286
2575
2430
141
139
22.5
90
11R22.5
GT01
GT679
GT688
148/144M
148/144L
148/144M
16
16
16
TL
TL
TL
8.25
7.50
279
1050
493
3203
16.0
20.5
17.5
314
3150
2800
22.5
90
11R22.5
GT276
GT279
GT867
GT879
148/145M
148/145M
148/145J
148/145M
16
16
16
16
TL
TL
TL
TL
8.25
7.50
279
1050
493
3203
17.5
17.0
19.5
17.0
314
3150
22.5
90
12R22.5
GT276
GT659+
GT679
GT879
152/148L
152/148L
152/148L
152/148M
16
16
16
16
TL
TL
TL
TL
9.00
8.25
300
1084
507
3306
17.5
23.0
20.5
17.5
338
22.5
90
13R22.5
GT01
GT276
GT676
GT686
154/150L
154/150L
154/150K
154/150K
18
18
18
18
TL
TL
TL
TL
9.75
9.00
320
1124
521
3428
17.0
17.5
20.5
24.0
(156/150K)
(156/150G)
(156/150G)
4.50
4.50
4.75
4.75
3160
5980
5.00
5.00
5.25
5.25
5.50
5.50
5.75
5.75
LOAD CAPACITY by AXLE (kg) and PRESSURE (bar)
6.00
6.00
6.25
6.25
6.50
6.50
6.75
6.75
7.00
7.00
7.25
7.25
7.50
7.50
7.75
7.75
8.00
8.00
3310
6260
3460
6550
3610
6830
3750
7100
3900
7380
4050
7660
4190
7930
4340
8210
4480
8480
S
D
3350
6480
3550
6840
3750
7200
3950
7560
4150
7920
4350
8280
4550
8640
4750
9000
4950
9360
5150
9720
148
144
S
D
4140
7340
4320
7670
4500
7990
4680
8320
4860
8650
5040
8970
5220
9290
5400
9610
5580
9930
5760
10250
5940
10570
6120
10880
6300
11200
2900
148
145
S
D
4140
7640
4320
7970
4500
8300
4680
8630
4860
8960
5040
9290
5220
9620
5400
9950
5580
10280
5760
10610
5940
10940
6120
11270
6300
11600
3550
3150
152
148
S
D
4700
8520
4900
8860
5100
9200
5300
9540
5500
9880
5700
10220
5900
10560
6100
10900
6300
11240
6500
11580
6700
11920
360
3750
(4000)
3350
(3350)
154
150
S
D
5350
9560
5570
9950
5790
10340
6010
10730
6220
11120
6440
11500
6650
11880
6860
12260
7080
12640
7290
13020
7500
13400
8.25
8.25
8.50
8.50
6900
12260
7100
12600
22.5
80
295/80R22.5
GT276
GT279
GT629
GT659+
GT679
GT867
GT879
GAR821
GSR220
GSR225
GDL617
152/148K
152/148M
152/148M
152/148M
152/148M
152/148J
152/148M
152/148L
152/148M
152/148M
152/148M
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
9.00
8.25
298
1044
487
3184
17.5
17.0
17.9
23.5
20.5
19.0
17.0
18.5
15.0
17.0
17.5
335
3550
3150
152
148
S
D
4700
8520
4900
8860
5100
9200
5300
9540
5500
9880
5700
10220
5900
10560
6100
10900
6300
11240
6500
11580
6700
11920
6900
12260
7100
12600
22.5
80
295/80R22.5
GT686
152/149K
16
TL
9.00
8.25
298
1044
487
3184
22.5
335
3550
3150
152
149
S
D
4700
8790
4900
9140
5100
9500
5300
9860
5500
10210
5700
10560
5900
10920
6100
11270
6300
11620
6500
11960
6700
12310
6900
12660
7100
13000
22.5
80
315/80R22.5
GT01
GT276
GT279
GT679
GT879
GSR220
154/151L
154/151K
154/151M
154/151M
154/151M
154/151M
(156/151K)
(156/151J)
(156/151L)
(156/151L)
(156/151L)
(156/151L)
18
18
18
18
18
18
TL
TL
TL
TL
TL
TL
9.00
9.75
312
1076
500
3282
17.0
18.5
17.0
20.5
17.0
17.0
351
3750
(4000)
3450
(3450)
154
151
S
D
5070
9330
5280
9710
5480
10090
5690
10460
5890
10840
6090
11210
6300
11590
6500
11960
6700
12330
6900
12700
7100
13070
7500
13800
22.5
80
315/80R22.5
GT659+
GT676
GT686
GDL617
GDR621
156/150L
156/150K
156/150K
156/150L
156/150L
(154/150M)
18
18
18
18
18
TL
TL
TL
TL
TL
9.00
9.75
312
1076
500
3282
23.5
20.5
23.5
18.5
23.0
351
4000
(3750)
3350
(3350)
156
150
S
D
5410
9060
5630
9430
5850
9790
6070
10160
6280
10530
6500
10890
6720
11250
6930
11610
7150
11970
7360
12330
7580
12690
7790
13400
(154/150M)
(154/150M)
Strana 38
8.75
8.75
9.00
9.00
8000
Strana 39
Technické specifikace
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
NOSNOST PODLE NÁPRAVY (kg) A TLAKU (bar)
Ráfek Série
Rozměr
Dezén
LI/SI
LI/SI 2
Bead Series
Size
Pattern
Index
Index 2
22.5
75
295/75R22.5
GT679
144/141L
22.5
70
255/70R22.5
GT279
GT979
140/137M
140/137L
22.5
70
275/70R22.5
GT279
GT676
GT867
GAU861
148/145M
148/145K
148/145J
148/145J
Typ
PR pláště
PR Type
GITI
GITI
Nosnost Nosnost
TD
E pro jedno- pro dvou- LI
Doporučené
hloubka
(mm) montáž montáž
ráfky
Min
LOAD
LOAD
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
APPROVED
(kg)
(kg)
TD
Index
RIMS
Dual SINGLE
DUAL
S=jednomontáž
D=dvouS=single
montáž
D=Dual
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
LOAD CAPACITY by AXLE (kg) and PRESSURE (bar)
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
4320
7530
4480
7810
4650
8090
4810
8370
4970
8650
5130
8930
5280
9200
5440
9480
5600
10300
3560
6640
3740
6960
3920
7280
4100
7600
4280
7920
4460
8240
4640
8560
4820
8880
5000
9200
S
D
4260
8000
4430
8300
4600
8600
4770
8900
4940
9200
5110
9500
5280
9800
5450
10100
5620
10400
5790
10700
5960
11000
6130
11300
6300
11600
5100
9200
5300
9550
5500
9900
5700
10250
5900
10600
6100
10950
6300
11300
6500
11650
6700
12000
6900
12350
7100
12700
7300
13050
7500
13400
7780
7780
8020
8020
8260
8260
8500
8500
8750
9000
11600
14
TL
9.00
8.25
298
1014
474
3093
20.5
335
2800
2575
144
141
S
D
(140/140 L)
(in prep)
16
TL
7.50
6.75;8.25
255
930
435
2837
14.0
10.5
287
2500
(2500)
2300
(2500)
140
137
S
D
(152/148J)
16
16
16
16
TL
TL
TL
TL
8.25
7.50
276
958
446
2922
15.0
21.0
19.0
20.2
311
3150
(3550)
2900
(3150)
148
145
(152/148E)
(152/148E)
3200
6000
3380
6320
22.5
70
315/70R22.5
GT279
GT659+
GT679
GSR220
GDL617
154/150L
154/150L
154/150L
154/150L
154/150L
(152/148M)
(152/148M)
(152/148M)
(152/148M)
(152/148M)
18
18
18
18
18
TL
TL
TL
TL
TL
9.00
9.75
312
1014
467
3093
14.5
23.5
20.5
15.0
17.5
351
3750
(3550)
3350
(3150)
154
150
S
D
22.5
65
385/65R22.5
GT269
GT259
GT876
GT888
GT978
GT988+
158L
158L
158L
158L
158L
158L
(160K)
(160K)
(160K)
(160K)
(160K)
(160K)
18
18
18
18
18
18
TL
TL
TL
TL
TL
TL
11.75
12.25
389
1072
501
3248
14.0
15.0
17.9
15.0
15.5
14.0
-
4250
(4500)
-
158
160
S
S
5620
5620
5860
5860
6100
6100
6340
6340
6580
6580
6820
6820
7060
7060
7300
7300
7540
7540
22.5
65
425/65R22.5
GT876
165 K
20
TL
13.00
11.75;12.25
430
1124
525
3406
18.7
-
5150
-
165
S
6940
7220
7500
7780
8060
8340
8620
8900
9180
9460
9740
10020
10300
22.5
65
445/65R22.5
GT876
169 K
20
TL
14.00
12.25;13.00
454
1150
537
3485
18.7
-
5800
-
169
S
8000
8300
8600
8900
9200
9500
9800
10100
10400
10700
11000
11300
22.5
55
385/55R22.5
GT259
158L
18
TL
11.75
389
996
465
3018
14.5
-
4250
(4500)
-
158
S
5900
6140
6380
6620
6860
7100
7330
7570
7800
8030
8270
8500
8730
8500
22.5
60
315/60R22.5
GDL617
154/148
18
TL
9.00
313
950
443
2898
18.2
344
3350
3150
6920
7100
9490
9000
22.5
24
24.5
55
385/55R22.5
100 12.00R24
90
11R24.5
GT988+
160K
GT01
GT276
GT676
GT879
GT679
(160K)
(158L)
20
TL
11.75
156/153K
156/153K
156/153K
156/153K
18
18
18
18
TT
TT
TT
TT
8.5
149/146L
16
TL
8.25
9.75
154
S
4560
4740
4930
5110
5300
5480
5660
5840
6030
6210
6390
6570
6740
148
D
8520
8860
9210
9550
9900
10240
10580
10920
11260
11590
11930
12270
12600
6250
6500
6760
7010
7260
7510
7760
8010
8260
8510
8750
9000
9250
5700
10500
5930
10910
6160
11320
6390
11730
6620
12140
6850
12550
7080
12960
7310
13370
7540
13780
7770
14190
8000
14600
4390
8110
4570
8440
4750
8770
4930
9100
5110
9430
5280
9750
5460
10080
5630
10400
5810
10720
5980
11040
6150
11360
6330
11680
6500
12000
389
996
465
3018
15.0
-
4500
(4250)
-
160
S
8.50;9.00
315
1226
572
3739
17.0
17.0
20.5
14.5
344
4000
3650
156
153
S
D
7.50
279
1104
516
3367
20.5
314
3250
3000
149
146
S
D
5470
10090
Fotnote: Index 2 provides additional load/speed conditions for special requirements. These loads are indicated in brackets ( )
Strana 40
Strana 41
Technické specifikace
Technické specifikace
DOPORUČENÝ TLAK K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK PRO STANDARDNÍ TYPY VOZIDEL
Pneumatika
Ráfek Série
Rozměr
LI/SI
Návěs
Tahač
4x2
6x2
Návěs/přívěs
Valník
4x2
1-2-3 osy
2-3 osy
6x2
Dálkový autobus
2-3 osy
4x2
Městský autobus
6x2
6x2
Kloubové
4x2
LI/SI 2
F
R
F
R1
R
S nebo D
Všechny pozice
F
R
F
S nebo D
17.5
75
215/75R17.5 126/124M
17.5
75
215/75R17.5
17.5
75
235/75R17.5 132/130M
17.5
75
235/75R17.5
143/141 J
(144/144F)
9.0
17.5
70
245/70R17.5
143/141 J
(144/144F)
9.0
19.5
70
245/70R19.5 136/134M
19.5
70
245/70R19.5
19.5
70
265/70R19.5 140/138M
19.5
70
265/70R19.5
19.5
70
285/70R19.5 144/142M
(145/143L)
8.0
6.5
8.0
19.5
70
285/70R19.5
146/144L
(144/142M)
8.5
6.5
8.5
19.5
70
285/70R19.5
150/148J
R1
R2
R2
Všechny pozice
D
S
D
S nebo D
7.0
6.0
6.5
7.0
6.0
8.0
7.5
7.5
7.25
7.5
7.0
7.5
8.5
7.5
7.5
7.25
7.5
7.0
7.5
7.5
7.25
7.5
7.0
7.5
7.5
7.0
7.5
7.0
7.5
9.0
9.0
9.0
8.5
8.5
8.5
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
144/142 K
8.0
7.0
8.0
7.0
146/143K
8.0
7.0
8.0
7.0
8.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
20
100 11.00R20
149/145 K
8.5
7.0
8.0
7.0
7.0
8.5
8.5
7.0
8.0
7.0
7.0
8.0
8.5
8.5
20
100 12.00R20
154/149 K
8.5
7.0
8.0
7.0
7.0
8.5
8.5
7.0
8.0
7.0
7.0
8.0
8.5
8.5
20
100 12.00R20
154/151 K
8.5
7.0
8.0
7.0
7.0
8.5
8.0
7.0
7.0
8.0
8.5
8.5
8.5
7.0
7.0
6.5
7.25
7.25
7.0
7.25
7.25
7.5
8.0
8.0
7.5
8.0
8.0
7.5
8.0
8.0
7.5
8.0
8.0
8.5
7.5
8.0
7.0
8.5
8.5
10R22.5
141/139M
22.5
90
11R22.5
148/144M
8.0
22.5
90
11R22.5
148/145M
148/145J
8.0
22.5
90
12R22.5
152/148L-M
8.5
7.5
22.5
90
13R22.5
154/150L-K
8.0
7.0
8.0
7.0
7.0
22.5
80
295/80R22.5 152/148K-M
8.5
7.5
8.5
7.5
7.5
(156/151K)
(156/151J)
(156/151L)
8.5
7.25 8.5 7.25 7.25
8.5
7.25 8.5 7.25 7.25
(156/150K-G)
R2
6.5
9.0
100 10.00R20
90
R1
SneboD SneboD
6.25
9.0
100 9.00R20
22.5
F
7.0
9.0
20
136/134M
R
8.5
20
9R22.5
F
6.25
8.5
6.75
9.0
90
R
S nebo D
7.0
8.5
9.0
22.5
F
6.0
6.5
7.75 6.75
143/141 J
R
S nebo D
7.0
7.5
8.5
141/140J
F
6.0
6.5
8.0
R
S nebo D
6.5
7.0
8.5
135/133 J
F
8.5
7.5
8.5
8
7.5
8.5
7.5
8.5
7.5
8.5
7.25
8.5
7.25
8.5
8.5
8.5
7.25
8.5
7.25
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
7.5
8.5
7.5
7.25
8.5
8.5
8.5
7.5
8.5
7.5
7.25
8.5
8.5
8.5
7.5
8.5
7.5
8.0
8.0
8.0
7.5
9.0
9.0
9.0
8.5
9.0
8.0
152/148J
152/149K
22.5
80
315/80R22.5
22.5
80
315/80R22.5 156/150L-K
(154/150M)
22.5
70
255/70R22.5 140/137M
(140/140 L)
8.0
8.0
7.5
22.5
70
275/70R22.5 148/145M-K
9.0
9.0
8.5
148/145J
(152/148J)
(152/148E)
154/150L
(152/148M)
9.0
9.0
8.0
(160K)
8.5
154/151L
154/151K
154/151M
22.5
70
315/70R22.5
22.5
65
385/65R22.5
158L
22.5
65
425/65R22.5
165 K
22.5
65
445/65R22.5
169 K
22.5
55
385/55R22.5
158L
(160K)
55
385/55R22.5
160K
(158L)
22.5
24
24.5
100 12.00R24
90
11R24.5
8.0
8.0
8.0
9.0
8.5
9.0
8.0
8.5
8.5
8.0
8.5
9.0
8.5
9.0
8.75
9.0
8.75
8.75
8.75
9.0
9.0
9.0
7.75
156/153K
149/146L
9.0
9.0
8.25 7.75
7.0
7.75
7.0
7.0
8.25 7.75 8.25 7.75
7.75
9.0
9.0
8.5
8.5
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
7.75
7.75
F = pozice řízená
R = pozice hnaná
S = jednomontáž
D = dvoumontáž
Strana 42
Strana 43
Instrukce k prořezávání
GT01
Instrukce k prořezávání
GT259
GSR220
GDR619
GDR621
A
A
B
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Rozměr
Rozměr
A(mm)
9.00R20
8-10
315/70R22.5
7-9
10.00R20
8-10
295/80R22.5
9-11
11.00R20
8-10
315/80R22.5
9-11
12.00R20
8-10
11R22.5
13R22.5
Rozměr
A(mm)
385/55R22.5
Rozměr
205/75R17.5
7-9
3-5
8-10
215/75R17.5
7-9
3-5
8-10
225/75R17.5
7-9
3-5
315/80R22.5
8-10
235/75R17.5
7-9
3-5
12.00R24
8-10
245/70R17.5
7-9
3-5
Rozměr
GT268
GT276
GT279
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Rozměr
A
A
A
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
9-11
B(mm)
A(mm)
A
B
A(mm)
Rozměr
A
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
A(mm)
A
A
A(mm)
Rozměr
A(mm)
215/75R17.5
6-8
11R22.5
7-9
245/70R19.5
235/75R17.5
6-8
12R22.5
7-9
285/70R19.5
9R22.5
6-8
13R22.5
7-9
10.00R20
6-8
295/80R22.5
7-9
11.00R20
6-8
315/80R22.5
7-9
12.00R20
12.00R24
7-9
10R22.5
6-8
6-8
A(mm)
315/80R22.5
7-9
GT629
GT659+
GT669+
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Rozměr
295/80R22.5
A(mm)
B(mm)
7-9
3-5
Rozměr
Rozměr
A(mm)
B(mm)
12R22.5
8-10
7-9
10.00R20
315/70R22.5
8-10
7-9
11.00R20
275/80R22.5
8-10
7-9
12.00R20
295/80R22.5
7-9
3-5
315/80R22.5
8-10
7-9
A(mm)
11R22.5
255/70R22.5
6-8
275/70R22.5
7-9
315/70R22.5
7-9
295/80R22.5
7-9
315/80R22.5
7-9
Strana 44
Strana 45
Instrukce k prořezávání
Instrukce k prořezávání
GDL617
GT678
GT676
GAR821
GAR820
B
A
A
B
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Rozměr
A(mm)
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Rozměr
Rozměr
A(mm)
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
A(mm)
13R22.5
10-12
7.50R16 LT
7-9
315/60R22.5
7-9
275/70R22.5
10-12
8.25R16 LT
7-9
315/70R22.5
7-9
315/80R22.5
10-12
245/70R19.5
7-9
315/80R22.5
7-9
12.00R24
10-12
265/70R19.5
7-9
285/70R19.5
7-9
295/80R22.5
7-9
GT686
GT688
GT679
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Rozměr
A(mm)
Rozměr
A(mm)
B(mm)
Rozměr
Rozměr
A(mm)
B(mm)
A(mm)
B(mm)
205/75R17.5
7-9
5-7
Rozměr
215/75R17.5
7-9
5-7
295/80R22.5
225/75R17.5
7-9
5-7
235/75R17.5
7-9
5-7
345/70R17.5
7-9
5-7
A(mm)
7-9
GT867
GT876
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Rozměr
A(mm)
Rozměr
A(mm)
B(mm)
13R22.5
10-12
10R22.5
8-10
5-7
215/75R17.5
7-9
3-5
11R22.5
7-9
385/65R22.5
10-12
7-9
315/80R22.5
10-12
11R22.5
8-10
5-7
235/75R17.5
7-9
3-5
275/70R22.5
7-9
425/68R22.5
10-12
7-9
12R22.5
8-10
5-7
265/70R19.5
7-9
3-5
295/80R22.5
7-9
445/65R22.5
10-12
7-9
295/80R22.5
8-10
5-7
285/70R19.5
7-9
3-5
315/80R22.5
8-10
5-7
11R22.5
7-9
3-5
12R22.5
7-9
3-5
315/70R22.5
7-9
3-5
295/80R22.5
7-9
3-5
315/80R22.5
7-9
3-5
Strana 46
Strana 47
Produkty a čárové kódy
Instrukce k prořezávání
Rozměr
Dimensions
GT888
GT879
GTL919
Série
Series
Ráfek
Bead
LI
Load
SI
Speed
Dezén
Pattern
Kód produktu
Product
Code
Kód Code
EAN
EAN
16-STD
7.50
100
16
122/118
K
GT678
100EV153G
6924699175167
8.25
100
16
126/122
K
GT678
100EV006G
6924699175372
70
17.5
143/141 (144/144)
J (F)
GT988+
100EV870G
6924699184848
215
75
17.5
126/124
M
GT268
100EV581G
6924699183926
215
75
17.5
126/124
M
GT879
100EV583G
6924699183957
215
75
17.5
126/124
M
GT679
100EV582G
6924699183940
215
75
17.5
135/133
J
GT988+
100EV584G
6924699184015
17.5-70
245
17.5-75
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Rozměr
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
A(mm)
215/75R17.5
7-9
235/75R17.5
7-9
265/70R19.5
7-9
10.00R20
7-9
11.00R20
7-9
12.00R20
7-9
11R22.5
7-9
12R22.5
8-10
295/80R22.5
8-10
315/80R22.5
8-10
12.00R24
8-10
Rozměr
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
A(mm)
385/65R22.5
9-11
Rozměr
385/65R22.5
A(mm)
B(mm)
235
75
17.5
132/130
M
GT879
100EV646G
6924699184299
235
75
17.5
132/130
M
GT679
100EV644G
6924699184275
9-11
8-9
235
75
17.5
143/141 (144/144)
J (F)
GT879
100EV640G
6924699184329
235
75
17.5
143/141
J
GT988+
100EV642G
6924699184336
245
70
19.5
136/134
M
GT279
100EV662G
6924699184442
245
70
19.5
136/134
M
GT678
100EV663G
6924699184473
245
70
19.5
141/140
J
GT279
100EV750G
6924699184480
265
70
19.5
140/138
M
GT879
100EV780G
6924699184640
265
70
19.5
140/138
M
GT678
100EV782G
6924699184671
265
70
19.5
140/138
M
GT679
100EV781G
6924699184657
265
70
19.5
143/141
J
GT879
100EV789G
6924699184695
285
70
19.5
146/144 (144/142)
L (M)
GT279
100EV724G
6924699184558
285
70
19.5
144/142 (145/143)
M (L)
GT678
100EV725G
6924699184527
285
70
19.5
144/142 (145/143)
M (L)
GT679
100EV726G
6924699184534
285
70
19.5
150/148
J
GT988+
100EV727G
6924699184596
9.00
100
20
144/142
K
GT01
100EV035G
6924699175815
10.00
100
20
146/143
K
GT279
100EV149G
6924699176362
10.00
100
20
146/143
K
GT879
100EV044G
6924699176263
10.00
100
20
146/143
K
GT01
100EV040G
6924699176171
10.00
100
20
146/143
K
GT669+
100EV213G
6924699176423
11.00
100
20
149/145
K
GT879
100EV055G
6924699177000
11.00
100
20
149/145
K
GT279
100EV136G
6924699177093
11.00
100
20
149/145
K
GT01
100EV050G
6924699176898
11.00
100
20
149/145
K
GT669+
100EV223G
6924699177116
12.00
100
20
154/151
K
GT879
100EV076G
6924699177703
12.00
100
20
154/151
K
GT279
100EV166G
6924699177833
12.00
100
20
154/149
K
GT01
100EV070G
6924699177604
12.00
100
20
154/151
K
GT669+
100EV233G
6924699177864
9
90
22.5
136/134
M
GT268
100EV462G
6924699178502
10
90
22.5
144/142
M
GT279
100EV477G
6924699181946
10
90
22.5
141/139
M
GT688
100EV472G
6924699178519
11
90
22.5
148/145
M
GT879
100EV615G
6924699179585
11
90
22.5
148/145
M
GT276
100EV745G
6924699179653
11
90
22.5
148/145
M
GT279
100EV611G
6924699179578
11
90
22.5
148/144
M
GT01
100EV830G
6924699179561
11
90
22.5
148/144
M
GT688
100EV746G
6924699179684
11
90
22.5
148/144
L
GT679
100EV744G
6924699179660
11
90
22.5
148/145
J
GT686
100EV834G
6924699179738
11
90
22.5
148/144
L
GT979
100EV616G
6924699179608
11
90
22.5
148/145
J
GT867
100EV831G
6924699179707
19.5-70
20-STD
GT988+
GT978+
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
Rozměr
385/65R22.5
GTR990
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
A(mm)
8-10
Rozměr
Max. hloubka prořezávání: 3 mm
A(mm)
245/70R17.5
7-9
215/75R17.5
7-9
235/75R17.5
7-9
285/70R19.5
7-9
385/55R22.5
9-11
385/65R22.5
9-11
Rozměr
385/65R22.5
A(mm)
8-10
22.5-90
Strana 48
Strana 49
Rozměr
Dimensions
Série
Series
Ráfek
Bead
LI
Load
SI
Speed
Dezén
Pattern
Kód produktu
Product
Code
Kód Code
EAN
EAN
12
90
22.5
152/148
M
GT879
100EV488G
6924699178588
12
90
22.5
152/148
L
GT276
100EV484G
6924699178595
12
90
22.5
152/148
L
GT659+
100EV486G
6924699178601
12
90
22.5
152/148
L
GT679
100EV487G
6924699178571
13
90
22.5
154/150
L
GT276
100EV440G
6924699178298
13
90
22.5
154/150 (156/150)
L (K)
GT01
100EV448G
6924699178342
13
90
22.5
154/150 (156/150)
K (G)
GT686
100EV420G
6924699178373
13
90
22.5
154/150 (156/150)
K (G)
GT676
100EV446G
6924699178328
295
80
22.5
152/149
M
GSR220
100EV373G
6924699181977
295
80
22.5
152/148
M
GT879
100EV515G
6924699182165
295
80
22.5
152/148
K
GT276
100EV517G
6924699182196
295
80
22.5
152/148
M
GT279
100EV512G
6924699182158
295
80
22.5
152/148
M
GT659+
100EV815G
6924699182288
295
80
22.5
152/148
M
GT679
100EV519G
6924699182189
295
80
22.5
152/148
M
GT629
100EV814G
6924699182264
295
80
22.5
152/149
K
GT686
100EV380G
6924699182349
295
80
22.5
152/148
L
GAR821
100EV818G
6924699182318
295
80
22.5
152/148
J
GT867
100EV812G
6924699182240
315
80
22.5
156/150 (154/150)
L (M)
GSR220
100EV575G
6924699181984
315
80
22.5
154/151 (156/151)
K (J)
GT276
100EV547G
6924699183322
315
80
22.5
154/151 (156/151)
M (L)
GT879
100EV544G
6924699183179
315
80
22.5
154/151 (156/151)
M (L)
GT279
100EV542G
6924699183162
315
80
22.5
154/151 (156/151)
L (K)
GT01
100EV712G
6924699183292
315
80
22.5
154/150 (156/150)
M (L)
GT659+
100EV891G
6924699183445
315
80
22.5
154/151 (156/151)
M (L)
GDL617
100EV898G
6924699183605
315
80
22.5
154/151 (156/151)
M (L)
GT679
100EV718G
6924699183230
315
80
22.5
154/150
M
GT676
100EV716G
6924699183407
315
80
22.5
156/150
K
GT686
100EV546G
6924699183384
255
70
22.5
140/137
M
GT279
100EV591G
6924699184046
255
70
22.5
140/137
L
GT979
100EV590G
6924699184039
275
70
22.5
148/145 (152/148)
M (J)
GT279
100EV627G
6924699184060
275
70
22.5
148/145
K
GT676
100EV626G
6924699184114
275
70
22.5
148/145 (152/148)
J (E)
GT867
100EV774G
6924699185524
315
70
22.5
154/150 (152/148)
L (M)
GSR220
100EV639G
6924699185272
315
70
22.5
154/150 (152/148)
L (M)
GT279
100EV634G
6924699184237
315
70
22.5
154/151 (152/148)
L (M)
GT659+
100EV635G
6924699184251
315
70
22.5
154/150 (152/148)
L (M)
GT679
100EV631G
6924699184152
385
65
22.5
158 (160)
L (K)
GT259
100EV412G
6924699183889
385
65
22.5
158 (160)
L (K)
GT269
100EV557G
6924699183865
385
65
22.5
158 (160)
L (K)
GT888
100EV551G
6924699183698
385
65
22.5
158 (160)
L (K)
GT978
100EV552G
6924699183711
385
65
22.5
158 (160)
L (K)
GTL919
100EV410G
6924699185173
385
65
22.5
158 (160)
L (K)
GT988+
100EV553G
6924699183766
385
65
22.5
158 (160)
L (K)
GT876
100EV556G
6924699183841
425
65
22.5
165
K
GT978+
100EV851G
6924699186484
425
65
22.5
165
K
GT876
100EV850G
6924699184824
445
65
22.5
169
K
GT876
100EV840G
6924699184817
385
55
22.5
158 (160)
L (K)
GT259
100EV829G
6924699184800
385
55
22.5
158 (160)
L (K)
GT988+
100EV820G
6924699184749
12
100
24
156/153
K
GT276
100EV083G
6924699178236
12
100
24
156/153
K
GT879
100EV084G
6924699178243
12
100
24
156/153
K
GT01
100EV080G
6924699178205
12
100
24
156/153
K
GT676
100EV086G
6924699178267
22.5-90
22.5-80
22.5-70
22.5-65
Dealer:
22.5-55
24-STD
Strana 50
Případné změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Oficiální importér pneumatik GT Radial do ČR:
JOPECO spol. s r.o., U Cihelny 1751, 547 01 Náchod
www.jopeco.cz
www.gtradialcz.cz
Download

Pneumatiky pro nákladní automobily a autobusy