Linková doprava:
Průjezd stavbou v sobotu, dne 23.8.2014 bude zabezpečen u těchto spojů v uvedeném čase:
800090/08 UH.Mesit-Jaktáře 6,15 hod.
800511/15 UH.Mesit-Jaktáře 5,50 hod.
800511/16 UH,Mesit-Jaktáře 7,20 hod.
800521/11 UH,Mesit-Jaktáře 6,05hod.
805004/11 UH,Mesit-Jaktáře 6,55 hod.
805004/12 UH,Mesit-Jaktáře 7,05 hod.
Dále bude zabezpečen průjezd stavbou v neděli ráno 24.8.2014 pro pravidelnou linkovou
dopravu na těchto linkách:
1.) linka 800511 z Uherského Hradiště přes Bílovice, Topolnou a Napajedla do Otrokovic
2.) linka 800521 z Uherského Hradiště přes Bílovice a Březolupy do Zlína
3.) linka 800090 z Uherského Hradiště přes Bílovice a Částkov na Zlámanec
4.) linka 805004 MHD z Uherského Hradiště do Jarošova
Po dobu úplné uzavírky silnice II/497 v sobotu 23.8.2014 nepojedou tyto vyjmenované spoje na
těchto linkách:
MHD S05004
Spoj 17 s odjezdem z AN v UH v 7,45 hod.
Spoj 23 s odjezdem z AN UH v 9,30 hod.
Spoj 37 s odjezdem z AN UH v 13,15 hod.
Spoj 55 s odjezdem z AN UH v 15,45 hod.
Spoj 65 s odjezdem z AN UH v 18,10 hod.
Spoj 20 s odjezdem z Jarošova v 7,55 hod.
Spoj 28 s odjezdem z Jarošova v 9,41 hod.
Spoj 40 s odjezdem z Jarošova v 13,24 hod.
Spoj 60 s odjezdem z Jarošova v 15,56 hod.
Spoj 70 s odjezdem z Jarošova v 16,19 hod.
Spoje 21, 27, 43, 59 ze zast. Staré Město,obchodní zóna do Uh.Hradiště,aut.nádr.
Spoje 13, 24, 36,54,66 ze zast. Uh.Hradiště,aut.nádr. do Staré Město, obchodní zóna
800090 Uherské Hradiště - Bílovice - Velký Ořechov - Uherský Brod
spoj 17 odj. 11,00 hod. z AN UH na Zlámanec
800521 Uherské Hradiště-Březolupy-Zlín
Spoj 127 odj. 10,30 hod. z AN UH do Březolup
spoj 24 odj. 11,00 hod. z Březolup na AN UH
Po dobu úplné uzavírky silnice II/497 v sobotu dne 23.8.2014 linkou 800511 nebudou
obslouženy tyto autobusové zastávky:
Uh.Hradiště, Mařatice, Mesit; Uh.Hradiště, Mařatice Jaktáře; Uh.Hradiště, Jarošov, U Bagru;
Uh. Hradiště, Jarošov, pivovar; Uh. Hradiště, Jarošov, Blaně; Kněžpole, vodárna; Kněžpole; Mistřice,
rozcestí; Bílovice, Včelary; Bílovice,st.č.2;
Topolná; Komárov,rozc.4,0; Napajedla, Prusinky; Napajedla, hosp.škola;
Autobusy budou vedeny po objízdné trase z Uherského Hradiště přes Staré Město, Huštěnovice,
Babice, Spytihněv do Napajedel a z Napajedel dále do Zlína dle jízdního řádu.
Jedná se o tyto vyjmenované spoje na lince 800511 Uherské Hradiště -Topolná – Zlín
spoj 35 odj. 7,50 hod. z AN UH do Zlína
spoj 40 odj. 9,15 hod. ze Zlína na AN UH
spoj 36 odj. 11,00 hod. ze Zlína na AN UH
Po dobu úplné uzavírky silnice II/497 v sobotu dne 23.8.2314 linkou 800521 nebudou
obslouženy tyto autobusové zastávky:
Uh.Hradiště, Mařatice, Mesit; Uh.Hradiště, Mařatice, Jaktáře; Uh.Hradiště, Jarošov, U Bagru;
Uh.Hradiště, Jarošov, pivovar; Uh. Hradiště, Jarošov, Blaně; Kněžpole, vodárna; Kněžpole; Mistřice,
rozc.O,l; Bílovice,Včelary.
Autobusy budou vedeny obousměrně po objízdné trase z Uherského Hradiště přes Staré Město,
Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla, Topolná do Bílovic, z Bílovic dále do Zlína.
Jedná se o tyto vyjmenované spoje na lince 800521 Uherské Hradiště - Březolupy – Zlín
spoj 37 odj. 12,40 hod. z AN UH do Zlína
spoj 61 odj. 15,30 hod. z AN UH do Zlína
spoj 79 odj. 19,00 hod. z AN UH do Zlína
spoj 46 odj. 14,10 hod. ze Zlína do UH
spoj 62 odj. 18,10 hod. ze Zlína do UH
spoj 42 odj. 19,55 hod. ze Zlína do UH
Download

files/Linkova doprava.pdf