CENÍK HR ŘEŠENÍ KARIÉRNÍ STRÁNKY ProfiCV poskytují HR řešení Vaší firmě,
při optimalizovaném výběru uchazečů na základě vlastní prezentace
a jednoduché správy dat z chráněného, uživatelsky příjemného prostředí
aplikace profiCV.com.
Individuální balíčky respektují velikost náboru a nabízejí možnost aktivní
komunikace současným i budoucím zaměstnanců ve Vaší společnosti.
JOBVIZE s.r.o., ceníkové ceny platné od 1. 10. 2011
Kariérní stránky
HR řešení s akfvací na
12 měsíců
standard zaměstnavatele č. 1!
Inzerce se správou uchazeče včetně reakcí ProfiCV Videoprofilem
Přístup do databáze uchazečů, přímé odkry: kontaktů a jejich správa
Cena respektující velikost náboru firmy, budování pozi>vní HR komunikace
BASIC nabízí po celou dobu ak>vace inzerci pracovních pozic sdílenou na portále Proficv.com v počtu:
10 inzerátů
Cena za kontakt v databázi C e n a BA S I C P r o fi C V celkem
ProfiCV Videoprofilů 65 000 Kč
100 Kč
STANDARD ProfiCV
BASIC nabízí po celou dobu ak>vace inzerci pracovních pozic sdílenou na portále Proficv.com v počtu:
30 inzerátů
Cena za kontakt v databázi Cena STANDARD ProfiCV celkem
ProfiCV Videoprofilů 80 000 Kč
85 Kč
OPTIMAL ProfiCV
BASIC nabízí po celou dobu ak>vace inzerci pracovních pozic sdílenou na portále Proficv.com v počtu:
50 inzerátů
Cena za kontakt v databázi Cena OPTIMAL ProfiCV celkem
ProfiCV Videoprofilů 120 000 Kč
70 Kč
PREMIUM ProfiCV
BASIC nabízí po celou dobu ak>vace inzerci pracovních Cena za kontakt v databázi Cena PREMIUM ProfiCV pozic sdílenou na portále Proficv.com v počtu:
celkem
ProfiCV Videoprofilů neomezeného zadání
160 000 Kč
50 Kč
BASIC ProfiCV
K uvedeným cenám se vztahuje aktuální zákonem stavovená sazba DPH
HR ŘEŠENÍ KARIÉRNÍ STRÁNKY
Správa uchazečů a inzerce pracovních pozic pro Vaši společnost z prostředí, které plně ovládáte, aniž byste se svazovali technickými specifiky pro webové aplikace.
Ke každé inzerované pozici se přiřazují kandidáf s úplným ProfiCV Videoprofilem, který byl předem prověřen naším personalistou. Dostáváte reálné uchazeče s celkovou prezentací toho, co mohou Vaší firmě nabídnout. Zajímá-­‐li Vás i jejich úspěch v II. kole online předvýběru, definujte již do inzerce své “otázky na míru”. Uchazeč, který zareaguje na vyvěšenou pozici, automafcky přiřadí svůj ProfiCV Videoprofil a následně bude systémem vyzván k odpovědi na jemu do té doby skryté dotazy. Tyto cílené otázky dle Vašeho zadání může zodpovědět pouze jednou do další videovitky, která je limitována časovým úsekem 60 minut. Předvýběr je pak snadný. Zvěte si k pohovoru ty, které znáte. Služba zahrnuje profesionální vytvoření kariérní webové stránky v designu firmy. Sestavení návrhu HR markefngového zpracování potřeb společnosf. Navržení jednotlivých sekcí, jako jsou např. postoje firmy, benefity, průběh VŘ, program růstu, vzdělávání, hodnocení a dále dle potřeb zadavatele.
Poradenství při tvorbě obsahu stránek, konzultace a individuální přístup, včetně kompletní zákaznické podpory po celou dobu akfvace služby. V rámci podpory HR filosofie firmy je součási každého balíčku ProfiCV Kariérních
stránek workshop akreditovaného kouče ICF ČR na zvolené téma. Viz partnerský katalog.
Aplikace Proficv.com pro správu Kariérních stránek nabízí uživatelsky snadné intuifvní ovládání při administraci uchazečů a správě účtu. Propojení Vaší sekce “kariéra” je směrováno na portál www.profiCV.com.
Na tomto místě můžete využít i sekci pro PR články zaměstnavatelů, dle velikosf balíčku.
Inzerce pracovních pozic se zobrazuje ve Vašem prostředí, na centrálním portále a je zvýrazněna na partnerských webech ProfiCV. Reakce uchazeče je včetně ProfiCV Videoprofilu s odkytým kontaktem. Správa pod samostatným heslem každého Vašeho personalisty, včetně připravených šablon replik.
Na veškeré produkty společnosf JOBVIZE s.r.o. pod značkou ProfiCV se vztahují Všeobecné obchodní podmínky ze dne 1. 10. 2011, JOBVIZE s.r.o.
Download

Kariérní stránky