CZ.1.07/1.5.00/34.0641
VY_32_INOVACE_SZ.1.11
Ročník: ZD – 1
Tematická oblast: Stroje a zařízení
Tematický okruh: Stroje pro dopravu a montáž
Téma: 5 / 1 Železniční kolejová doprava, nákladní automobilová doprava
Zpracoval: Robert Sventek
Datum vytvoření: 18.8.2012
Anotace: Zpracovaný materiál slouží k podání výkladu o železniční kolejové dopravě a nákladní
automobilové dopravě využívané v ČR. Žákům je postupně dle jejich možností vnímání a
specifickým podmínkám výuky předložen studijní materiál ulehčující pochopení probírané
tématiky.
Použité zdroje: Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce,
nakladatelství PARTA, 2005, ISBN: 80-7320-079-1
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
1) Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montáž
S rozvojem stavební techniky se rozvíjí i technika dopravních a zdvihacích zařízení. Dopravní
techniku rozdělujeme na dopravu horizontální a dopravu vertikální. Ve stavebnictví se
manipuluje s materiálem rozmanitého druhu.
Dopravují se:
1. povrchové substráty – cement, vápno, sádra, popílek a ostatní práškové materiály. Z celkové
potřeby cementu se asi 75 % skladuje a dopravuje jako cement volně ložený. Jinak je napytlován
a pytle jsou na paletách.
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/89A96212-AA21-449F-9BA5C196540E3F1F/0/HeaderCZ_CMC_truck_02zmen%C5%A1en%C3%BD.jpg
http://www.betona.cz/images/galerie/1302002214.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
http://www.baczki.mojabudowa.pl/pliki/baczki/image/30052011403.jpg
2. sypké substráty – písek, štěrk, škvára, struska a zemina. Jejich hmotnostní podíl v dopravě
činí cca 50 až 60 %.
http://www.kctrans.cz/upload/web/pisek.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
http://kamenivo-zlin.tas-stappa.cz/img/nakladac.jpg
3. kusové substráty – lomový kámen, kostky, betonová dlažba, cihlářské výrobky, drenážní
trubky, výrobky z kameniny, litinové výrobky, plastové výrobky, sádrokartonové výrobky, atd.
Některé se paletizují nebo ukládají do kontejnerů. S takto uloženým materiálem je manipulace
podstatně jednodušší.
http://imgdata.info-pardubice.eu/59/2825.jpeg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
http://img.ihned.cz/attachment.php/60/39958060/iostv348CEF7GHIKMOj6WcdfpxzSU2mn/cihl
y_palety.jpg
http://www.rigips.cz/data/usr_001_pdf/rigips_paleta_modra_akustic.jpg
http://www.belle-dlazby.cz/images/dsc00096.1.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
4. velké substrátové kusy – velké prefabrikáty, výrobky z kamene, panely, betonářská ocel,
řezivo, přeprava strojů a zařízení. Jejich podíl v dopravě je cca 20 až 30 %.
http://www.lesni-realitni.cz/doprava-dreva/images/01.jpg
http://www.holendasro.cz/administrace/foto_fotogalerie/11_70_1327313655_445763_max.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
http://www.psttrebic.cz/glr/vyroba-pzd-panel-2.jpg
http://bagry.cz/var/ezwebin_site/storage/images/forum/stavebni_stroje/preprava/re_preprava155/
654225-1-cze-CZ/re_preprava.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
Rozdělení dopravy:
- kolejová (vlaky, jednokolejné lanovky, úzkorozchodné vlaky)
http://www.k-report.net/foto/i009056.jpg
http://www.putovani.net/_photos/madarsko03/fotka04b.jpg
- silniční (nákladní automobily, traktory, tahače, přívěsy, návěsy, motorové vozíky)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
http://www.dosta.cz/doprava/foto/1.jpg
http://www.scv-iveco.cz/iveco-photo/b-iv-iveco-stralis-rada-tahacu-1267517190.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
- dopravníky (pásové, korečkové, šnekové)
http://static.mascus.com/image/product/large/b23a1988/pasove-dopravniky-pasovedopra,3a76bb60.jpg
http://www.inagromecanica.com/wp-content/uploads/2009/09/la-francia-transportadoresde-bandas-cali-colombia.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
- jeřáby (mostové, portálové, věžové, silniční, plovoucí, kolejové)
http://www.ckd-jeraby.cz/editor/filestore/Image/P5160344a.JPG
http://www.iteco.cz/files/other_files/s/slider-img-web5.png
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
- výtahy (plošinové, rychlovýtahy, klecové osobní výtahy, nákladní výtahy)
http://www.asb-portal.cz/UserFiles/Image/stavebnictvi/stavebni-technika/realizacestaveb-pomoci-stavebnich-vytahu/05-hoz-05-142.jpg
- zdvíhací vozíky (vysokozdvižné, nízkozdvižné)
http://www.vysokozdvizne-voziky.cz/img/vzv1.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
http://www.rudliky.eshop-zdarma.cz/shopy/rudliky.eshopzdarma.cz/zbozi/23/1322466360.jpg
- kladkostroje (ruční, motorové)
http://www.deltalift.cz/images/product/521/s1.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
- zdvihadla (hřebenová, šroubová, hydraulická)
http://www.auta-zvedaky.com/img/3/me-6253-e-me-6253-eb-dvousloupovy-hydraulickyzvedak-nosnost-32-t-1.jpg
http://www.elektroeden.cz/ImgGalery/hydraulicky-zvedak.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
2) Dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
Při horizontální dopravě je materiál dopravován ve vodorovném směru, a to buď po kolejích,
veřejných komunikacích nebo na dopravnících.
Železniční kolejová doprava
Zabezpečuje přepravu hromadných druhů nákladů (volně loženého cementu v cisternách
s provzdušňovacím zařízením, kameniva, prefabrikátů, cihel, atd.). Je vhodná pro střední a delší
vzdálenosti. V součastné době je však na ústupu, nahrazuje jí doprava kamionová.
http://www.parostroj.net/katalog/nv/clanky/preprava_cementu/Uacs_Cement_Hranice.jpg
Úzkorozchodná - doprava na staveništi, v závodech.
http://www.zelpage.cz/story/vojenske/vlak_lesni_zeleznice.jpeg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
Lanovka
Je to dráha tvořená lany, po kterých se pohybují vozíky uchycené na soustavě kladek. Nosná lana
jsou uložená na mohutných opěrách a na konci dráhy jsou napnutá závažím. Podobně se napíná i
tažné lano. Lanovkami lze překlenout velké terénní překážky, jako jsou řeky a pohoří. Dnes se
používají v menším rozsahu.
http://www.lanove-drahy.cz/fotogalerie/fotky/milesovka/milesovka01.jpg
http://fotime.com/foto/velke/1817.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
3) Nákladní automobilová doprava
Dnes je nejrozšířenější, používá se na krátké a střední vzdálenosti. Dopravujeme jí hodně druhů
materiálu. Hlavní předností automobilové dopravy, kromě velké kapacity a rychlosti také její
všestranné použití a okamžité využití. V součastné době se hodně využívá automobilových
podvozků s kabinou a vyměnitelných nástaveb (kontejnery).
Při provádění zemních prací se u nás osvědčily nákladní automobily TATRA 815 v různých
provedeních.
Nákladní automobil může mít pevnou korbu, sklápěcí dozadu, do stran, speciálně upravenou.
http://www.motoristi.cz/assets/clanky/2007-12/clanek00168/upload/photo/tatra_815_s1.jpg
http://www.extrainzerce.eu/galerie/annonce51673/DSCN0523.JPG
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
Dampr- motorové nákladní vozidlo s jednoduchým podvozkem, sklápění dozadu, velká korba.
Zvedání korby hydraulicky.
http://nd01.jxs.cz/945/174/855bdd983b_5561566_o2.jpg
Přívěsná vozidla – jednoosá, dvouosá a tříosá tahaná nákladním automobilem. Jsou to buď
sklápěcí valníky, nebo jenom valníky.
http://img4.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/5492/5492133-nakladni-prives-bss-ps2-17-3-1.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
Přívěs – k tažnému vozidlu se připojuje buď pevnou, nebo řiditelnou ojí.
Návěs – k tažnému autu se připevňuje pomocí točnice. Vhodný na přepravu velkým kusů
materiálu.
http://www.dnoviny.cz/assets/images/42ae3d0a5e20bddf558672edf089b3ab/1503-365.jpg
Podvalník – má nízko umístněnou plošinu z důvodu snížení těžiště při přepravě stavebních
strojů.
http://www.bartos-stav.cz/img/tahac.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
4) Písemná část do sešitu
T 5 / 1 Železniční kolejová doprava, nákladní automobilová doprava
1) Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montáž
Rozdělení dopravy:
- kolejová (vlaky, jednokolejné lanovky, úzkorozchodné vlaky)
- silniční (nákladní automobily, traktory, tahače, přívěsy, návěsy, motorové vozíky)
- dopravníky (pásové, korečkové, šnekové)
- jeřáby (mostové, portálové, věžové, silniční, plovoucí, kolejové)
- výtahy (plošinové, rychlovýtahy, klecové osobní výtahy, nákladní výtahy)
- zdvíhací vozíky (vysokozdvižné, nízkozdvižné)
- kladkostroje (ruční, motorové)
- zdvihadla (hřebenová, šroubová, hydraulická)
2) Dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
Při horizontální dopravě je materiál dopravován ve vodorovném směru, a to buď po kolejích,
veřejných komunikacích nebo na dopravnících.
a) Železniční kolejová doprava
Zabezpečuje přepravu hromadných druhů nákladů (volně loženého cementu v cisternách
s provzdušňovacím zařízením, kameniva, prefabrikátů, cihel, atd.). Je vhodná pro střední a delší
vzdálenosti. V součastné době je však na ústupu, nahrazuje jí doprava kamionová.
Úzkorozchodná - doprava na staveništi, v závodech.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
b) Nákladní automobilová doprava
Dnes je nejrozšířenější, používá se na krátké a střední vzdálenosti. Dopravujeme jí hodně druhů
materiálu. Hlavní předností automobilové dopravy, kromě velké kapacity a rychlosti také její
všestranné použití a okamžité využití. V součastné době se hodně využívá automobilových
podvozků s kabinou a vyměnitelných nástaveb (kontejnery).
Při provádění zemních prací se u nás osvědčily nákladní automobily TATRA 815 v různých
provedeních.
Nákladní automobil může mít pevnou korbu, sklápěcí dozadu, do stran, speciálně upravenou.
Přívěsná vozidla – jednoosá, dvouosá a tříosá tahaná nákladním automobilem. Jsou to buď
sklápěcí valníky, nebo jenom valníky.
Přívěs – k tažnému vozidlu se připojuje buď pevnou, nebo řiditelnou ojí.
Návěs – k tažnému autu se připevňuje pomocí točnice. Vhodný na přepravu velkým kusů
materiálu.
Podvalník – má nízko umístněnou plošinu z důvodu snížení těžiště při přepravě stavebních
strojů.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství
PARTA, 2005
Download

SZ T5-1