PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME
29. – 30. 11. 2013
PROGRAM KONFERENCE
Pátek
29. 11.
2013
Čas
Jméno
11.4512.30
12.3012.50
12.5013.10
13.1013.25
13.2513.40
13.4013.55
13.5514.00
14.0015.00
15.0015.15
15.1515.40
15.4016.05
16.0516.20
16.2016.30
16.3016.55
REGISTRACE
16.5517.15
17.1517.30
17.3017.40
17.3018.00
Lukáš Koucký,
Lucie Rubenová
Lucie Skalíková
Téma
ZAHÁJENÍ
Ilona Gillernová, Michal Šafář, Veronika Baláková
Michal Šafář
Kritéria úspěšnosti práce sportovního psychologa
Andrea Poláčková
ENYSSP
Klaudia Zusková
Psychológia športu v európskom kontexte
Kateřina Kudláčková
Proaktivní přístup v rámci mentálního tréninku
DISKUSE
Petr Koukal
Diskuse vedená Michalem Šafářem a Romanou
Barboříkovou
PŘESTÁVKA
Claire-Marie Roberts
Sport psychology consultations with elite child athletes
Martin Babík
Mentálný objekt a jeho projavy v športe
Marie Blahutková
Práce s klientem ve sportovním prostředí
DISKUSE
Marian Jelínek
Michal Šafář
"Motivační ekvalizér", "motivační těžiště", "motivační
energetický potenciál" a asymptotický efekt jako
praktické nástroje naší práce při hledání motivační
struktury a následného zvýšení výkonu jedince
Vztah sportu a psychologie skrze diagnostiku
Osobnostní typologie MBTI – „škatulkování“ nebo
užitečný nástroj zvyšování výkonnosti?
Vzdělávání v oblasti sportovní psychologie
DISKUSE
ZÁVĚR DNE
1
PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME
29. – 30. 11. 2013
Sobota 30.
11. 2013
Čas
Jméno
8.459.00
9.009.15
9.159.30
9.309.45
9.459.55
9.5510.10
10.1010.25
10.2510.40
10.4010.45
10.4511.00
11.0011.20
REGISTRACE
11.2011.40
Edson Filho
11.4011.45
11.4512.40
12.4512.50
12.5013.50
13.5014.05
DISKUSE
14.0514.20
14.2014.35
14.3514.40
Hana Hřebíčková
Téma
Michal Polák
Vzdělání jako nástroj boje proti dopingu
Jaroslav Dvorský
Typologie psychické odolnosti
Jiří Šlédr,
Klaudia Zusková
DISKUSE
Psychika, psychomotorika, psychologická příprava
sportovců
Karel Riegel
Souvislosti výkonové motivace a prožitků flow u
klientů spinning programu
Osobnostní charakteristika u vybraných dráhových
cyklistů
Koncentrácia
Jan Mach
Ján Pivovarník
DISKUSE
PŘESTÁVKA
Thaleia Panayi
Tomáš Gurský
Psychological skill usage, anxiety intensity direction
and self-confidence as a function of skill level in track
and field athletes
Cohesion, team mental models, and collective
efficacy: Towards an integrated framework of group
dynamics in sport psychology
Koučovací prístup k mentálnímu tréningu; úvod do
problematiky + praktická ukázka
DISKUSE
OBĚD
Jana Potočníková
Viktor Pacholík
Porovnanie vybraných dimenzí osobnosti aktívne
súťažících tenistov a tenistov s ukončenou športovou
kariérou
Implementace programu mentálního tréninku u
družstva alpských lyžařů juniorů: kvalitativní evaluace
Koncentrace pozornosti ve vztahu k výkonu u
vrcholových sportovců – biatlonistů
DISKUSE
2
PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME
29. – 30. 11. 2013
14.4015.10
15.1015.15
15.1515.30
15.3015.45
15.4516.00
16.0016.15
16.1516.20
16.2016.45
16.4517.00
Jiří Dostál,
Blanka Procházková
DISKUSE
Sportovní psychologie v medicíně a naopak
PŘESTÁVKA
Vratislav Pokorný
Lucie Skalíková,
Veronika Baláková
Daniel Baran
Vliv simulace vnějších podnětů při výcviku boje zblízka
na rozhodování a řešení krizové situace
Talent ve sportu
Motivace ve sportu – výkon nebo sebevědomí?
DISKUSE
Ross Hall
Michal Šafář,
Jan Bělka
DISKUSE
ZÁVĚR
Interdisciplinary
collaboration
within
a
multidisciplinary sport science support team
Psychologická příprava s házenkářským týmem DHK
Zora Olomouc
3
PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME
29. – 30. 11. 2013
Mgr. Martin Babík – psychoterapeut, mezinárodní tenisový rozhodčí
Daniel Baran – Dukla Liberec
Romana Barboříková - Deník Metro
Mgr. Jan Bělka, PhD. - trenér DHK Zora Olomouc
Doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD. - APS, VUT v Brně
MUDr. Jiří Dostál – lékař Institutu sportovního lékařství (ISL)
PhDr. Jaroslav Dvorský, PhD. – APS, FTVS UK v Praze
Edson Filho - University of Chieti-Pescara
PhDr. Tomáš Gurský, PhD. – TOP FIT
Ross Hall – Glamorgan University
Mgr. Hana Hřebíčková - APS, FTK UP v Olomouci
Ing. Mgr. Kamila Jetmarová - APS
PhDr. Marian Jelínek – BK Mladá Boleslav
Mgr. Lukáš Koucký – Assessment Systems, s.r.o.
Petr Koukal - vlajkonoš české výpravy na OH 2012 v Londýně
M. S. Kateřina Kudláčková - APS, FTVS UK v Praze
Mgr. Jan Mach – FSpS MU v Brně
Mgr. Viktor Pacholík, PhD. - APS, FSpS MU v Brně
Thaleia Panagi – New York University in Prague
Mgr. et Ing. Ján Pivovarník – FHV UMB v Banskej Bystrici
PhDr. et Ing. Vratislav Pokorný – FEM UO, Brno
Andrea Poláčková – ENYSSP
Mgr. Michal Polák – Antidopingový výbor ČR
Mgr. Jana Potočníková – FTVŠ UK v Bratislavě
Bc. Blanka Procházková – nutriční terapeut Institutu sportovního lékařství (ISL)
Bc. et Mgr. Karel Riegel – Psychologický ústav FF MU v Brně
Claire-Marie Roberts – University of Worcester
Bc. Lucie Rubenová – Assessment Systems, s.r.o.
PhDr. Lucie Skalíková - ANALYSE Group, s.r.o., ISL
Mgr. Michal Šafář, PhD. – předseda Asociace psychologů sportu ČR, FTK UP v Olomouci
PhDr. Jiří Šlédr – APS, Break2win
Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. – UPJŠ v Košiciach, Break2win
4
Download

Psychologie sportu 2013