Informační centra, tiráž
Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. (vydavatel)
Schlossergasse 1, 02977 Hoyerswerda
Tel. +49 3571 4568-10, www.lausitzerseenland.de
Turistické informační centrum Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg. Tel. +49 3573 1499010
Turistické informační centrum Hoyerswerda
Schlossergasse 1, 02977 Hoyerswerda, Tel. +49 3571 456920
Lužická jezerní krajina
Na území mezi Prahou, Drážďanami a Berlínem v současnosti vzniká neobyčejný jezerní komplex, zvoucí již dnes
k rozmanité aktivní dovolené. Zaplavením dřívějších důlních jam vzniká v Evropě největší lidskou rukou vytvořený vodní svět. Pojďte prožít závratnou změnu krajiny s
rozpínajícími vodními plochami, s příkrými svahy již plně
zaplavených jezer, se slunečnými plážemi a námořníky.
Za několik málo let bude deset jezer spojeno splavnými
kanály. Již nyní můžete část Lužické jezerní krajiny prozkoumat vodními cestami. Vedle vodních sportů, od vodního lyžování k létání za drakem nabízí Lužická jezerní
krajina i mnohačetné pozemní aktivity.
Komfortní síť cyklostezek – cyklomagistrála poskytuje
rozmanité výlety na kole nebo na kolečkových bruslích
– inlajnkách. Vedle širokých asfaltových okružních cest
můžete objevovat jednotlivá jezera nebo se vydat na různé dálkové výlety po magistrále nebo si projíždět tématické okruhy.
Stepní charakter krajiny i kaňonovitá údolí umožňují
poznat množství různých dobrodružných míst jízdou na
dvojkolce (quadu) nebo lokálním vláčkem. Mimo zcela nová nádherná zákoutí, díla krajinářské architektury
objevíte také svědky fascinující krásné lužické industriální kultury. Objevným prvkem krajiny jsou plovoucí
domy v Lužické jezerní krajině pro zcela neobvyklé prožití dovolené. Od hotelů na vodě, přes přátelské rodinné
prázdninové domy až po campingy může si každý dopřát
ubytování podle svého gusta.
Všichni budete srdečně vítáni!
Lužická jezerní krajina
Mapa se tipy na výlety
Turistické informační centrum Spremberg
Am Markt 2, 03130 Spremberg, Tel. +49 3563 4530
Snímky: Nada Quenzel, Richard Kliche, aktuální zpracovatel
Sazba, Tisk: Druckzone GmbH & Co. KG
Reklamní agentura, Design: wallat & knauth gmbh
Mapa: terrapress GmbH / TV Lausitzer Seenland e.V.
Vydáno za přátelské podpory regionální spořitelny Sparkasse
www.seenland-route.de
Nejzajímavější pozoruhodnosti
© Dietmar Seidel
Obrˇí rypadlo-exkavátor F60
Bergheider Straße 4
03238 Lichterfeld
Tel. +49 3531 60800
www.f60.de
Prˇírodní amfiteátr u jezera Senftenberg
Kleinkoschener Straße
01968 Senftenberg OT Großkoschen
Tel. +49 3573 801286
www.amphitheater-senftenberg.de
Na sveˇteˇ nejveˇtší mobilní technický stroj je dnes
návšteˇvním centrem horního díla. Zdolejte ocelového obra 502 metru˚ dlouhého prˇekonáním
vyhlídkového mostu.
Bohatý ru˚znorodý program nabízí v letních
meˇsících Divadlo nové scény Senftenberg jak pro
mládež, tak i pro dospeˇlé prˇed nádhernou kulisou
senftenbergského jezera (Senftenberger See).
© Steffen Rasche
1
© Michael Urban
© BTV Archiv
Elektrárna Knappenrode
Ernst-Thälmann-Straße 8
02977 Hoyerswerda OT Knappenrode
Tel. +49 3571 604267
www.saechsisches-industriemuseum.de
Exkurzní návšteˇvnické centrum nabízí informace o povrchových horních dílech a krajineˇ
v prˇerodu jako ideální východisko zážitkových
okruhu˚ po aktivních du˚lních jámách.
Obrˇí prostor briketárny a elektrárny spolu s
rozsáhlým dvorem poteˇší návšteˇvníka dvanácti výstavami a prohlídkovými areály.
10
Dolnolužické vlastiveˇdné muzeum
Schloßbezirk 3
03130 Spremberg
Tel. +49 3563 59334032
www.heidemuseum.de
Prˇírodní scéna UCHO
Am Nordufer des Bärwalder See
02943 Boxberg/O.L.
Tel. +49 35774 35430
www.boxberg-ol.de
Prostrˇednictvím ru˚zných výstav nabízí muzeum
v zámku Spremberg obsáhlý prˇehled historického vývoje regionu.
Umeˇlecké krajinárˇské dílo zobrazuje obrˇí
lidské ucho, formované píscˇitou masou.
Strˇed ucha tvorˇí ušní boltec jako integrovaná
divadelní scéna.
© Eckbert Kwast
© Archiv Gemeinde Boxberg
3
© Archiv der Museen des Landkreis OSL
© Peter Radke
6
Automobilový okruh – Lausitzring
Lausitzallee 1 · 01998 Klettwitz
Tel. +49 35754 31000
www.lausitzring.de
© Uwe Reichhold
9
Exkurzní návšteˇvnické centrum
Heinrich-Heine-Straße 2
03119 Welzow
Tel. +49 35751 275050
www.bergbautourismus.de
2
Na jednom z nejveˇtších závodních motoristických okruhu˚ Evropy mu˚že návšteˇvník nejen
sledovat exkluzívní automobilové závody, ale
také sám šlápnout na plyn, rozjet se na kole
nebo po asfaltu vyrazit na inlajnkách.
© Archiv Stadtmuseum Schloß Hoyerswerda
V Meˇstském muzeu na zámku Hoyerswerda
poznávají návšteˇvníci vlastiveˇdné expozice o
historii meˇsta a regionu. S prˇátelskou nárucˇí
uvítá rodiny zoo Hoyerswerda v sousedství
zámku.
5
Návšteˇvnické centrum IBA-Terrassen
Seestraße 100 · 01983 Großräschen
Tel. +49 35753 26114
www.iba-see.de
Prˇímo na okraji bývalého du˚lního díla
budoucího jezera Großräschener See nabízejí
IBA-Terrasen informacˇní centrum a výchozí bod
k turistickým výletu˚m do Lužické jezerní krajiny
(Lausitzer Seenland).
Zámecké muzeum Hoyerswerda
Schloßplatz 1 · 02977 Hoyerswerda
Tel. +49 3571 603530
www.museum-hy.de
7
11
Zámek a hrad Senftenberg
Dubinaweg 1
01968 Senftenberg
Tel. +49 3573 2628
www.museums-entdecker.de
KRABAT – Cˇerný mlýn
Koselbruch 22
02977 Hoyerswerda OT Schwarzkollm
Tel. +49 35722 91257
www.krabatmuehle-schwarzkollm.de
Lužický valounkový park
Parkstraße 7
02943 Boxberg/O.L. OT Nochten
Tel. +49 35774 74711
www.lausitzer-findlingspark-nochten.com
V renesancˇní pevnosti Senftenberg mu˚že
návšteˇvník absolvovat cestu mnoha staletími
Lužice. Nedaleký zookoutek a prˇístavišteˇ jsou k
dosažení krátkou procházkou.
V zážitkovém dvorˇe Cˇerného mlýna, obetkaného
cˇarodeˇjnými poveˇstmi prˇipravují své výrobky
cˇetní ˇremeslníci. Objekt proslavil cˇerný mlynárˇ
se svým mlynárˇským práškem Krabatem.
Dvacetihektarová rozloha prˇírodního parku
obsahuje na 7.000 valounku˚. Návšteˇvnické
centrum a velký zábavní areál nabídnou v
každém rocˇním období kvetoucí ostru˚vky.
© Rainer Weisflog
4
© FV Lausitzer Findlingspark Nochten e.V.
8
12
Craupe
Babben
ßg
Gollmitz
ra
b
en
Koloniesee
Woobergsee
Grünewalder
a
Lauch
10
RE
RE2
Koynesee
R
Cabel
Natu
rpark
Niede
rlausi
tzer
Calauer
Schweiz
Weißag
Landrücken
Gräbendorfer
See
Reddern
Tanneberg
Döllingen
Laubst
Luckaitz
Lauchhammer West
Rehain
Lindthal
Peitzendorf
Saadow
Bronkow
Altdöbern
Lipten
Chransdorf
Finsterwalde
Betten
Zürchel
Domsdorf
Klingmühl
zer
au
mb
im U
2
Meurosee
ehemaliger
Tagebau
Klettwitz
18
RE
4
B1 96
Sedlitz
R 169
Reppist
Schwarzheide
West
Schwarze Elster
Bärhaus
er
5
st
El
Tätzschwitz
96
nach Elsterwerda
Peickwitz
RE11 RE15
RE1
8
Ruhland
RE
18
Hohenbocka
Guteborn
Neuwiese
Ortrand
nach Dresden
Kleinkmehlen
Burkersdorf
Kroppen
Sella
Heinersdorf
Ortrand
Pu
l
sn
itz
Naundorf
Böhla
Wiednitz
Bernsdorf
Cosel
Kraußnitz
Zeißholz
gsbrücker Heide
Köni
NSG
Saxonia
ze NeudorfKlösterlich
Scheckthal
Dubring
Lieske
Maukendorf
Brischko
Knappensee
KRABATMilchwelt
(Wóslink)
Weißig
Sollschwitz
Bulleritz
Schwepnitz
Liega
Stölpchen
nach Dresden
Schönbach
Cunnersdorf
Milstrich
Dreiweibern
Mortkasee
(in Flutung)
Groß
Särchen
Freizeitoase
Mortka
KRABATs
Neues Vorwerk
Friedersdorf
Rachlau
Schiedel
Kringelsdorf
Lippen
Fischteiche
Reichwalde
Safariwildrevier
Litschen
Drehna
Bärwalder See
Uhyst
Dürrbach
Jahmen
Driewitz
ausitzer Heide- und Teichlands
servat Oberl
chaft
Rauden
härenre
Mönau
Biosp
Cunnewitz
Truppen
nach
Bautzen
Königswartha
(Rakecy)
Klein
Radisch
156
Ruhethal
Lieske
Hermsdorf
Wessel
Lippitsch
nach Bautzen
Kreba
Klitten
Kaschel
Steinitz
Weißig
Tagebau
Reichwalde
(Hamor)
11
Wartha
Kotten
Entenschänke
Biehla
Boxberg/O.L.
Inline-SkateArena
ZejlerSmoler- Lohsa
Haus(Łaz)
Silbersee
Kraftwerk
Boxberg
Bärwalde
DreiOutdoorKartbahn
bahn weiberner
See
Graureihersee
Commerau
Schönau
156
Sprey
(Hórnikecy)
Caminau
Schönteichen
Nochten
(in Flutung)
Döbra
Hausdorf
Rekultivierte
Fläche
Speicherbecken
Lohsa
Mortka
Trado
Lüttichau
Aktiver
Tagebau
Nochten
Ruhlmühle
12
Koblenz
Hoske
Saalau
Oßling
Ponickau
Döschko
Riegel
10
96
(Kulow)
Skaska
(Běła Woda)
Mühlrose
Weißkollm
Keula
Wittichenau
Liebegast
Straßgräbchen
Grüngräbchen
Bernsteinsee
Knappenrode
Spohla
Stadtbrauerei
Zeißholz
Neu Wiednitz
Großgrabe
Linz
hw
ar
r
18
Eishalle
zum Abbau
vorbereitet
Dörgenhausen
Sc
97
nger Moor
Dubri
NSG
Heide
Lipsa
Eichbusch
Zeißig
Grünewald
Weißwasser
Neustadt
Scheibe See
Hoyerswerda
Elste
Lindenau
Jannowitz
9
8
Neukollm
Mulkwitz
Burg
(Wojerecy)
Michalken
Hermsdorf
97
Seidewinkel
Altstadt
Schwarzkollm
Bröthen
Leippe
E 55
13
Klein
Seidewinkel
Elsterheide
Neustadt
Torno
156
Glasmuseum
Spreewitz
Burgneudorf
See
(Jabłoń)
(Trjebin)
BadenWürttemberg
l im„terra nova“
Bau
Spreetaler
Gablenz
Kromlau
Waldeisenbahn
Muskau
Trebendorf
Burghammer
SchrotholzScheune Bergen
Nardt
Schloss
Neu Trebendorf
Wossinka
Kromlauer
Park
(in Flutung)
Lauta
Bucksche
Schweiz
15
Gartenstadt
Lauta Nord
Lauta Dorf
Hosena
RE
Frauendorf
ter
Gartenstadt
Laubusch Lugteich
(in Flutung)
Laubusch
Erikasee
Schwarzbach
Arnsdorf
Tettau
rze Els
Sachsen
Bayern
ana
lant
gep
Flutung)Kanal
5 km
Schleife
(Slepem)Halbendorfer See
ee
Spr
RE1
1
Schwarzheide
Ost
Ruhland 17
Schwa
Sorbisches
Kulturzentrum
Rohne
Česká republika
156
Spreetal
(in
Flutung) K
Bergener
See (in
(in Flutung)
Geierswalde
Großkoschen
Biehlen
Süd
See
Klein Düben
© terra press GmbH 2013/Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.
Halbendorf
Saarland
(Carna Plumpa)
Sc
Schwarzheide
Lauchhammer
al
ze
169
K
ge ana
pl l
Neuwieser ant
Ka
n
Koschener
Kanal
Senftenberger
Niemtsch See
hw
ar
West
Gartenstadt
Marga
Schwarzheide 16
Kleinkoschen
KleinPartwitz
volné koupání, krytý bazén
nach Bad Muskau
13
(in Flutung)
Geierswalder See
Thüringen
Tschernitz
potápění
0
Berlin
RheinlandPfalz
Kraftwerk
Schwarze Pumpe
Schwarze
Pumpe
al
Kan lant
gep
Brandenburg
ee
Lauchhammer
Brieske
E 55
Lauchhammer
Ost
Sabrodt
rybolov
Horlitza
Lužická jezerní krajina
SachsenAnhalt
Hessen
Zerre
Ostereiermuseum
Bluno
rS
Nord
4
Stadthafen
Senftenberg
Blunoer
Südsee
vodní skůtr
Wolfshain
Hinterberge
Groß Düben
MecklenburgVorpommern
DEUTSCHLAND
NordrheinWestfalen
dte
Lauchhammer Kunstgussmuseum
Partwitzer
See
Sor
Ka noer- Barba
na
Kanara
l
l
Landmarke
Lausitzer
Seenland
vodní lyže, vodní prkno
Friedrichshain
Lieskau
(použití jen na vlastní
nebezpečí)
SchleswigHolstein
Niedersachsen
Terpe
156
115
LMBV-hospodářská komunikace
Wirtschaftswege
156
Trattendorf
bro
Skihalle
Modell- u.
Miniaturpark
Koyne
Senftenberg
7
97
l
Kana nt
gepla
vodní Eichwege
plachtění s padákem
(Tour Brandenburg)
Karlsfeld
Sa
Kostebrau
18
RE
(in Flutung)
Klein
Loitz
Stezka
Fürst-Pückler
Schönheide
Graustein
(Grodk)
Pulsberg
Proschim
Birkenhain
surfování
Stezka Černá Elstra
Slamen Ziegelei
Schloss
plachetnice
Döbern
Jezerní magistrála (Seenland-Route)
Reuthen
(Schwarze Elster Radweg)
Bloischdorf
Spremberg
Sedlitzer
See
veslice, kánoe
Braniborská magistrála
Teilrekultivierte
Fläche
Sibirien
Gosda
(Fürst-Pückler-Weg)
Groß Luja
Türkendorf
Preschen
hydroplánů
motorové lodě
(Niederlausitzer Bergbautour)
Wadelsdorf
Cantdorf
6 Welzow
(Wjelcej)
přístaviště, kotviště
Großpřístaviště
Kölzig
Bohsdorf
Dolnolužická důlní
magistrála
Weskow
Jocksdorf
muzeum
Žabí cyklostezka (Froschradweg)
Sellessen
Lieske
Schwimmender
Steg
Hörlitz
3
Schipkau
West
Ilse l
a
Kan au
im B
(in Flutung)
(in Flutung)
Meuro
Koynesee
Archäotechnisches
Zentrum
Bahnsdorf
Großräschener
See
Siedlung Poley
Klettwitz 15
Biotürme
Dörrwalde
kino
Hornow Spréva (Spreeradweg)
Stezka
Bühlow
aktiver Tagebau
Welzow Süd
plovoucí dům
cyklistická magistrála,
cyklostezky,
Bohsdorf Vorwerk
Hornowpro
Vorwerk
vhodné
inlajn
Neu Haidemühl
18
96
Drochow
Naturparadies Grünhaus
Neupetershain
RE
Großräschen
Ost
Freienhufen
Annahütte
169
divadlo, přírodní scéna
obytné automobily, štelplac
Klein Kölzig
Muckrow
Rekultivierte
Fläche
Kanal
im Bau
Viz Rozšíření lístek „Grünewalder Lauch“
Stra
ße g
espe
rrt,
Heidelandschaft
Großräschen
Henriette
(in Flutung)
Lindchen
Allmosen
Luisesiedlung
Bergheider ehemaliger
Tagebau
See
Leeskow
Gut
Geisendorf
(Nowe Wiki)
Großräschen 14
1
Naturpark Niederlausit
13
Saalhausen
Sallgast
Bräsinchen
Talsperre
Spremberg
Papproth
zookoutek
Schacksdorf Ost
caravan
Bagenz
Jehserig
Steinitz
Neupetershain
Nord
Cunersdorf
E 55
Barzig
Lichterfeld
Drieschnitz
97
zoo, zoologická zahrada,
Simmersdorf
Mattendorf
Rehnsdorf
(Drjowk)
(in Flutung)
Woschkow
Wormlage
Drebkau
Ressen
Lubochow
Dollenchen
Groß Döbbern
Pritzen
Altdöberner
See
Lug
Radensdorf
Greifenhain
Smarso
camping, Trebendorf
stanová základna
Kahsel
Rettchensdorf
Göllnitz
Lieskau
Roschitz
Auras
Schäferberg
ubytování
Laubsdorf
Schloss
Weinberg
Schacksdorf
Klein Döbbern
Golschow
Neu Döbern
Schöllnitz
nach Berlin
13
169
Göritz
Schacksdorf
jízdárna, jezdecký okruh
Gahry
Komptendorf
(Kopańce)
Neuhausen
Keune
půjčovna
Groß kol
Jethe
Gablenz
restaurace,
kavárna, kiosek
Neuhausen
(Spree)
Groß Oßnig
Oelsnig
7
kostel, kaple
e
Harnischdorf
Schorbus
Siewisch
Casel
Forst
Forst
vyhlídka,
Sergen rozhledna
Koppatz
Spre
Reinpusch
Groß Jamno
36 15
TuristickéEinformační
centrum
Roggosen
Frauendorf
Klein
Oßnig
Illmersdorf
Zwietow
Bronkow
Bio-
türme
Rutzkau
Leuthen
Gallinchen
Noßdorf
parkovací garáže
veřejné parkoviště
6
OE65
Grüner
See
Koschendorf
Karlshof
Roggosen
Groß
Gaglow
Dubrau
Kathlow veřejné
Kahren
5 Cottbus Süd
(Hogrozna)
Muckwar
Amandusdorf
Kunstmuseum
Dieselkraftwerk
Cottbus
(Chó´sebuz)
sebuz)
nach Berlin
Ranzow
Gosda
15
Brodtkowitz
Ogrosen
Grünewalde
d
Seewaldsee
Cottbus
West 4
Hänchen
E 36
Wüstenhain
(Łaz)
Settinchen
Koyne
Laasow
ree
Schrackau
Staupitz
Wiesendorf
Missen
Werchow
Sp
Gorden
Flo
3
B4
rrfe
do l
sen na
Ro Ka
e
13
RB14
e-
Weinberg
Radensdorf
Rozšíření lístek „Grünewalder Lauch“
Klein Oelsa
Tauer
Zimpel
Neudorf
>
Download

Lužická jezerní krajina