Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Výbor pro sociální politiku
pořádá
Mezinárodní konferenci
NEUROREHABILITACE
24. a 25. září 2012
v prostorech Poslanecké sněmovny
Praha 1 – Malá Strana
(vstup do objektu je možný pouze s platným občanským průkazem)
Konference se koná pod záštitou
Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc.
Místopředsedkyně výboru pro sociální politiku
Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA
Ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Děkana 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze
Spolupořadatelé konference dále jsou:
Subkatedra Neurochirurgie Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví
ve spolupráci
s Klinikou rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice
a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Konference je financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu ČR v rámci individuálních
projektů OP LZZ „Vzdělávání lékařů“ a „Vzdělávání nelékařů“
Program Mezinárodní konference Neurorehabilitace
24. září 2012
(jednací místnost č. 205, Sněmovní 1)
8.30
8.40
8.55
9.05
–
–
–
–
8.40
8.55
9.05
9.15
8.30 – 17.00 hod.
Úvodní slovo
Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Dr. Nathan Zasler, MD
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc,
9.15 – 9.35
9.35 – 9.50
9.50 – 10.00
10.00 – 10.15
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Stephanie Clarke
Črt Marinček, MD, PhD
MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.
Dr. Med. Thomas Rommel
10.15 – 10.30
Diskuse
Neurorehabilitace v České republice
Neurorehabilitation
Koordinovaná rehabilitace z pohledu lékařky poslankyně Parlamentu České republiky
Evidence based cognitive rehabilitation
Driving after stroke and TBI
Filosofie moderní rehabilitace
Prognosis and outcome of patients with
malignant brain infarct. Diagnostics and
therapy of patients with severe stroke in early
rehabilitation
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 11.20
11.20 – 11.35
Prof. Helena Burger, MD, PhD
Dr. Andrew Frank
11.35 – 11.50
Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.
11.50 – 12.10
Alexandria Graber
12.10 – 12.30
Doc. MUDr. Marcela Lippert-Grüner, Ph.D.
Orthotic management for stroke patients
A brief of overview of vocational rehabilitation
in the UK
Výzkum mozku v 7. Rámcovém programu EU
na roky 2007-2013
The continuum for care for TBI
patients focusing on emergency room care
and family teaching
Neurorehabilitace po mozkové mrtvici
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 13.50
Prof. Dr. Gaynor Sadlo
Occupational Therapy for people with
Acquired Brain Injury
Možnosti
akutní péče na ovlivnění dlouhodobých
výsledků léčby pacientů po těžkém
poranění mozku
Svépomocné organizace v rehabilitační péči
po cévní příhodě mozkové
Aktuality organizace zdravotní péče o akutní
CMP v ČR - síť KCC a IC v současné praxi
Využití biologické zpětné vazby v rehabilitaci
závratí a poruch rovnováhy
Náplň činnosti komplexního
cerebrovaskulárního centra
13.50 – 14.05
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
14.05 – 14.20
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
14.20 – 14.35
MUDr. Ondřej Škoda
14.35 – 14.50
14.50 – 15.00
Doc.MUDr.Jaroslav Jeřábek,CSc., Mgr.
Ondřej Čakrt
MUDr. Miroslav Kalina
15.00 – 15.10
Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Klinické aspekty spasticity
15.10 – 15.20
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Fyziologická podstata neurorehabilitace,
možnosti ovlivnění
15.20 – 15.40 Coffee break
15.40 – 15.50
15.50 – 16.00
16.00 – 16.10
16.10 – 16.20
Prof. MUDr. Luděk Navrátil, Mgr. Ivana
Herejková
Vendula Matolínová
Mgr. Kateřina Svěcená
MUDr. Marie Tichá, Mgr. Pavlína Svozílková
16.20 – 16.30
MUDr. Tereza Gueye
16.30 – 16.40
Mgr. Štěpánka Kozlerová
16.40 – 17.00
17.00
Diskuse
Závěrečné slovo
Suplování neurorehabilitace na
neurochirurgickém oddělení FN v Plzni
Ovlivnění ataxie z pohledu fyzioterapeuta
Ergoterapie v neurorehabilitaci
Využití virtuální reality v rehabilitaci pacientů
po poškození mozku
Arteterapie, taneční a pohybová terapie v
neurorehabilitaci
Sociální práce a case management
v neurorehabilitaci
Program Mezinárodní konference Neurorehabilitace
25. září 2012
9.00 – 13.30 hod.
(zasedací místnost č. 48 - přízemí,
vchod z Malostranského náměstí č. 7/19, Praha 1)
Brainstorm meeting
Setkání profesionálů nejen z oboru neurorehabiltiace
Diskuse u kulatého stolu
Download

Podrobný program Mezinárodní konference Neurorehabilitace.