Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s.
Veselíčko 70 Žďár nad Sázavou 591
11
DIČ : CZ46993665
telefon: 566 623 744
fax: 566622875
OR: 566 622 432
prodejna: 777 670 805
ředitel: 777 670 800
Agroslužby Žďár nad Sázavou,
a.s.
ředitel: 777 670800
Ceník poskytovaných služeb v roce 2012
strana 1 - 5
I. Rozmetání, doprava a míchání PH a VH
Vápenatá hnojiva, síran amonný:
Gustrow
doprava VH (volně ložené)
rozmetání VH za 1 ha:
cena včetně PHM *
od 0,1-4 t/ha
od 4,1-5 t/ha
od 5,1-6 t/ha
nad 6 t/ha
Průmyslová hnojiva : (mimo rozmetání síranu amon.)
doprava PH (volně ložené)
rozmetání PH za 1 ha
Gustrow
100
448
593
653
708
Kč/t
Kč /ha
Kč /ha
Kč /ha
Kč /ha
cena včetně PHM *
do 0,3 t/ha
od 0,31-0,6 t/ha
od 0,61-0,9 t/ha
od 0,91-1,2 t/ha
od 1,21-1,5 t/ha
nad 1,5 t/ha
Míchání PH za t
100
208
216
243
263
278
298
Kč/t
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
100 Kč
Stránka 1
bez PHM
375
520
580
635
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
bez PHM
135
143
170
190
205
225
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
II. Pozemní ochrana rostlin
Ochrana rostlin a aplikace KPH (mimo lepení řepek)
do 399 l/ha
výměra nad 10 ha
sazby pro postřikovače RP,Blanschard,nesené
výměra do 10 ha
výměra do 5 ha
výměra do 1 ha
výměra do 0,5 ha
kombinace
kombinace,jed
do 599 l/ha
výměra nad 10 ha
výměra do 10 ha
výměra do 5 ha
výměra do 1 ha
výměra do 0,5 ha
kombinace
kombinace,jed
Přejezd postřikovače
kombinace
kombinace jed
výměra nad 10 ha
výměra do 10 ha
výměra do 5 ha
výměra do 1 ha
výměra do 0,5 ha
kombinace
kombinace jed
Přejezd postřikovače
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
bez PHM
170
215
250
300
347
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
185
245
275
323
372
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
20 Kč/ha
25 Kč/ha
226
286
316
364
413
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
20 Kč/ha
25 Kč/ha
cena včetně PHM *
226
268
303
353
401
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
bez PHM
185
227
262
312
360
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
196
240
287
336
395
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
20 Kč/ha
25 Kč/ha
237
281
328
377
436
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
20 Kč/ha
25 Kč/ha
30 Kč/km
Pozemní ochrana rostlin - lepení řepek
postřikovač Tecnoma Laser
211
256
291
341
388
30 Kč/km
Pozemní ochrana rostlin a aplikace KPH (mimo lepení řepek)
do 399 l/ha
výměra nad 10 ha
postřikovač Tecnoma Laser
výměra do 10 ha
výměra do 5 ha
výměra do 1 ha
výměra do 0,5 ha
do 599 l/ha
cena včetně PHM *
cena včetně PHM *
výměra nad 10 ha
výměra do 10 ha
výměra do 5 ha
výměra do 1 ha
výměra do 0,5 ha
Doprava KPH a vody
251
293
346
409
471
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Stránka 2
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
cena včetně PHM *
bez PHM
87 Kč Kč/ha
75 Kč/ha
10 % k ceně dle ceníku
Příplatek za špatně připravený pozemek k aplikaci OR
bez PHM
210
252
305
368
430
III. Aplikace kejdy
Aplikace kejdy do kukuřice - Xerion - bez PHM
do 10 km
do 1 000 m3
70 Kč/m
3
33 Kč/m
aplikace
doprava kejdy k aplikaci
Aplikace kejdy se zapravením - Xerion - bez PHM
3
od 1 000 m
3
60 Kč/m
3
33 Kč/m
doprava kejdy k aplikaci
Aplikace kejdy hadicovým apl. - Xerion - bez PHM
do 1 000 m3
50 Kč/m
3
33 Kč/m
doprava kejdy k aplikaci
Vyvážení kejdy - Agrofarm vč. aplikace
3
55 Kč/m
3
33 Kč/m
od 1 000 m3
3
aplikace
3
50 Kč/m
3
33 Kč/m
3
do 1 000 m
s aplikací
do 10 km
od 1 000 m3
3
3
45 Kč/m
3
33 Kč/m
cena včetně PHM *
3
35 Kč/m
32 Kč/km
Přejezdy Xerion, Vakuumat, traktory
cena včetně PHM *
35 Kč/km
ceny za aplikace kejdy jsou bez spotřebované nafty
IV. Služby řezačkou a kombajnem
Řezačka Jaguar 850, 4x4
cena včetně PHM *
senáž
850 Kč/ha
GPS
kukuřice
přejezdy
1550 Kč/ha
1750 Kč/ha
55 Kč/km
senáž - ZD Sněžné
2 650 Kč/hod
Sklízecí mlátička Lexion 560
cena včetně PHM *
řepka
obilí (pšenice,ječmen,oves)
žito
mák
hrách
slunečnice
bez PHM
sečení
drcení
sečení
drcení
sečení
drcení
sečení
drcení
sečení
drcení
sečení
drcení
přejezdy
2 210
309
2 060
288
2 110
295
1 860
260
2 260
316
1 885
264
55
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/km
drcení - 14% z ceny sečení
další poplatky dle skutečného stavu porostu (polehlost,kamenitost) v rozsaho 0-50% příplatku k základní ceně
Stránka 3
(bez nafty)
bez PHM
1775
249
1625
228
1675
235
1425
200
1825
256
1450
203
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
V. Polní služby
Setí kukuřice, slunečnice
setí kukuřice, slunečnice do meziplodin
cena za ha včetně PHM *
bez PHM
s přihnoj. nad 5 ha
s přihnoj. 1- 5 ha
s přihnoj. do 1 ha
969 Kč/ha
1 106 Kč/ha
1 222 Kč/ha
795 Kč/ha
932 Kč/ha
1 048 Kč/ha
bez přih. nad 5 ha
bez přih. 1- 5 ha
bez přih. do 0,5 ha
854 Kč/ha
980 Kč/ha
1 064 Kč/ha
680 Kč/ha
806 Kč/ha
890 Kč/ha
s přihnojením
1 174 Kč/ha
1 000 Kč/ha
bez přihnojení
1 074 Kč/ha
900 Kč/ha
Příplatek za kamenitost a špatnou přípravu pozemku:
20 % k ceně dle ceníku
Orba
do 0,5 ha
od 0,51 do 5 ha
nad 5,01 ha
19 l/ha
Přejezd traktorem u všech činností V.
cena včetně PHM *
bez PHM
1 701 Kč/ha
1 551 Kč/ha
1 491 Kč/ha
1 150 Kč/ha
1 000 Kč/ha
940 Kč/ha
30 Kč/km
Lisování balíků slámy
cena za balík
průměr bal.-120 cm
průměr bal.-130 cm
průměr bal.-140 cm
průměr bal.-150 cm
průměr bal.-160 cm
průměr bal.-170 cm
průměr bal.-180 cm
Lisování balíků senáže
70
80
90
100
105
115
120
Kč/bal.
Kč/bal.
Kč/bal.
Kč/bal.
Kč/bal.
Kč/bal.
Kč/bal.
cena za balík
do
od
průměr bal.-120 cm
průměr bal.-130 cm
145 Kč/bal.
165 Kč/bal.
VI. Senážování do vaků AG-Bag, drcení vlhkého kukuřičného zrna
senážování lisem AG-BAGGER G-7000 PROFI do vaků AG-BAG, drcení vlhkého zrna strojem ROMILL
Senážování do vaků AG-Bag
průměr vaku 2,4 m
délka vaku
45 m
60 m
75 m
24 750 Kč/vak
32 000 Kč/vak
40 000 Kč/vak
průměr vaku 2,7 m
délka vaku
45 m
60 m
75 m
27 900 Kč/vak
36 000 Kč/vak
45 000 Kč/vak
jiná délka vaku - cena dle dohody
Drcení vlhkého kukuřičného zrna
165 Kč/t
Stránka 4
VII. Ostatní služby
Práce traktorem
ujeté km
nakládání a skládání
30 Kč
60 Kč
T 815 - sklopka
sklopka + vlek
31 Kč/km
35 Kč/km
AVIA
valník
nakládání a skládání
18 Kč/km
60 Kč
1/4 hod
Doprava nákladními auty
Práce nakladači
1/4 hod
cena včetně PHM *
Manitou
použití
přejezd
bez PHM
1 000 Kč/hod
30 Kč/km
910 Kč/hod
Vyvážení jímek
km
množství
0 - 5 m3
5,1 - 10 m 3
10,1 a více m 3
30
110
100
90
Kč/km
Kč/m 3
Kč/m 3
Kč/m 3
Doprava DAMu bez aplikace, melasy
dopr. pr.
km
nakl., skl.
35 Kč/km
60 Kč
vaky BIG-BAG
plnění
prodej vaku,plnění
150 Kč/ks
500 Kč/ks
Poplatek za použití vlečky
800 Kč/vůz
Drážní poplatky za vlečné a posuvné
800 Kč/vůz
Foukání vápen
800 Kč/hod
Skladování hnojiv
30 Kč/t měsíc
PH, KPH
* sazba za službu bude měněna v závislosti na ceně PHM
Služby neuvedené v ceníku - cena po vzájemné dohodě.
Ceny uvedeny bez DPH
Stránka 5
1/4 hod
Download

Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s.