Schéma modulů
HELIOS Green
Jádro systému
Workflow
Podpora cizích jazyků - UNICODE
Podpora RFID
Podpora čárových kódů
Podpora mobilních klientů
Podpora EDI komunikace
Podpora elektronické dokumentace
Podpora XML komunikace a webové služby
Webová farma - škálování zátěže
Ekonomika
Účetnictví
Fakturace
Banka
Pokladna
Majetek
Odpisy pohledávek
Ostatní účetní okruhy IFRS, US GAAP
Legislativa
Komunikace s veřejnou správou
Intrastat
Lidské zdroje
Mzdy a legislativa
Personalistika
Napojení na personální servery
Napojení na e-learnig
Intranetový portál
Docházka
Logistika a skladové hospodářství
Sklady a logistika
Řízení nákupu a prodeje
Elektronická správa dokumentů
Řízená dokumentace
Evidence došlé pošty
Controlling
Business Intelligence
CRM
Profily firem
Trh a produkty
Řízení obchodních případů
Péče o zákazníka
Integrace s MS Outlook a MS CRM
Napojení na Call centrum
Načítaní ůdajů z internetu a řejstříků
Řízení podniku
Manažerské vyhodnocování
Řízení CashFlow
Kniha jízd a Pracovní cesty
Smlouvy
Řízení zakázek a projektů
Grafické plánovací nástroje
Porady a úkoly
Řízení servisní činnosti
Údržba a servis zařízení
Metrologie
Hepldesk, HOTLINE
Reklamace
Smluvní servis
Truble Ticket System
Komunikace
Elektronická výměna dat
Elektronická fakturace
Datové schránky
ISDOC
Výroba
TPV
Kalkulace
Plánování MRP
Kapacitní plánování
Řízení výroby
Odvádění výroby
Ekonomika výroby
Kompletace - Montáž a demontáž
Čárové kódy ve výrobě
Doprava a Přepravní služby
Silniční daň
Pohonné hmoty
Rozvozy
Spedice
Sběrná služba
Námořní a kontejnerová doprava
Letecká doprava
Evidence dopravních prostředků
Mechanizačně dopravné středisko
Načítaní dat z GPS
Prodej, servis automobilů a strojů
Prodej automobilů, zemědělských
a stavebních strojů
Servis automobilů, zemědělských
a stavebních strojů
CRM - evidence zákazníků
Pohonné hmoty
Elektronická výměna dat
Média a vydavatelství
Kalkulace titulů - zakázek
Řízení zakázek a projektů
Honoráře
Podpora pro čárové kódy
ve Skladech a Majetku
Podpora elektronické dokumentace
Podpora XML komunikace a webové služby
Služby
Podpora elektronické dokumentace
Podpora XML komunikace a webové služby
Elektronická výměna dat
Řízení zakázek a projektů
Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, 140 02
www.helios.eu
tel.: 244 104 118 nebo 244 104 111, e-mail: [email protected]
Odpadové hospodářství
Evidence dopravních prostředků
Silniční daň
Pohonné hmoty
Kniha jízd
Svozové plány
Odpadové hospodářství
Skládky
Energetika, utility
Měřiče a měření
Zdroje a objekty
Vzorce a kalkulace
Řízení a sledování investičních projketů
Smlouvy a platební kalendáře
Zálohy a Fakturace
Inkaso a Složenky
Hromadné platby
Údržba
Stavebnictví
Řízení zakázek a projektů
Řízená dokumentace
Logistika
Insolvenční rejstřík
Evidence dopravních prostředků
Mechanizačně dopravní středisko
Půjčovna
Načítaní dat z GPS
Doprava
Pohonné hmoty
Velkoobchod a distribuce
Rozvozy
Spedice
Obchodní sklad nákup a prodej
Těžební a zpracovatelský průmysl
Obchodní sklad, nákup a prodej
Údržba a servis zařízení
Měřidla
Řízení zakázek a projektů
Evidence dopravních prostředků
Mechanizačně dopravné středisko
Potravinářský průmysl – Nápoje
Spotřební daň
Ambulantní prodej
Podpora pro čárové kódy
Obchodní sklad nákup a prodej
Rozvozy
Výroba
Státní správa
Napojení na Státní pokladnu
Podpora elektron. komunikace se st. správou
Řízená dokumentace
Elektronická výměna dat
Datové schránky
ISDOC
Download

Soubor ke stažení - Helios Green