OBJEDNÁVKA
ZDE NALEPTE ŠTÍTEK
VETERINÁRNÍCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
Majitel/
Chovatel:
(hůlkovým
písmem)
Statim:
ano
Interpretace:
ano
Laboratorní profily malá zvířata
Malý biochemický profil (pes, kočka) – (ALT, lipáza, urea, kreatinin, glukóza)
Požadované hematologické biochemické sérologické
parazitologické
vyšetření: mikrobiologické
Adresa:
histologické
Velký biochemický profil
(pes, kočka) – (α-amyl, ALP, ALT, AST, CK, GMT, lipáza, albumin, glukóza, cholesterol, celková
bílkovina, fruktosamin, celkový bilirubin, urea, kreatinin, triacylglyceroly, P, Mg, Ca, K, Na, Fe)
jiné _____________________
PSČ / MĚSTO:
Zvíře
Fax / e-mail:
Jméno
Telefon:
pes
kočka
hlodavci
ptáci
fretka
jiné
Věk
Vzorky
odebral
Adresa
(razítko kliniky)/
vet. lékař/
majitel:
Plemeno
Předoperační profil (pes, kočka) – (ALT, urea, kreatinin, celková bílkovina, Ery, Leu, Plt,
Hematokrit, Hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, Quick, APTT)
Číslo čipu/
tetování
(ušní číslo L/P)
Geriatrický profil (pes, kočka) – (ALT, ALP, urea, kreatinin, celkový bilirubin, glukóza,
cholesterol, Ca, Fe, Na, K, ELFO, T4 + KO + přístrojový diferenciál)
Fax / e-mail:
Telefon:
verze: 35_004_082014
Datum/
čas odběru
vzorků:
Velký biochemický profil + krevní obraz+ přístrojový diferenciál
(pes, kočka) – (α-amyl, ALP, ALT, AST, CK, GMT, lipáza, albumin, glukóza, cholesterol, celková
bílkovina, fruktosamin, celkový bilirubin, urea, kreatinin, triacylglyceroly, P, Mg, Ca, K, Na, Fe);
(KO + Neut, Lym, Mono, Eoz, Baz)
Velký biochemický profil + krevní obraz +mikroskopický diferenciál
(pes, kočka) – (α-amyl, ALP, ALT, AST, CK, GMT, lipáza, albumin, glukóza, cholesterol, celková
bílkovina, fruktosamin, celkový bilirubin, urea, kreatinin, triacylglyceroly, P, Mg, Ca, K, Na, Fe);
(KO + Neut. tyčky, Neut. segm., Lym, Mon, Eoz, Baz)
Pohlaví
Číslo KVL
Malý biochemický profil + krevní obraz základní (pes, kočka) – (ALT, lipáza, urea,
kreatinin, glukóza); (Ery, Leu, Plt, Hematokrit, Hemoglobin, MCV, MCH, MCHC)
Oznámení
výsledku:
email
telefon
fax
Platba:
osobně
fakturace
PU/PD profil (pes, kočka) – (močovina, kreatinin, glukóza, fruktosamin, cholesterol, ALP,
ALT, Ca, P, T4 + KO)
Ledvinový profil – (albumín, glukóza, celková bílkovina, urea, kreatinin, P, Ca, K, Na)
Jaterní profil – (ALP, ALT, AST, GMT, albumin, celková bílkovina, celkový a přímý bilirubin)
Vzorky
Místo odběru
vzorků
(u dovozu
země
původu):
Druh
vzorků:
plná krev
sérum
orgán/část těla
kůže/její deriváty
moč/urolit
trus
hemokultura
výtěr z ................... jiné
Pankreatický profil – (TLI, Vit.B12, kyselina listová)
Anemický profil – (albumin, celková bílkovina, celkový bilirubin, Fe + KO + přístrojový
diferenciál + retikulocyty)
35004
*35004*
Speciální infekční profil
(kočka) – (Velký biochemický profil + KO + přístrojový diferenciál + FIP, FIV, FeLV + ELFO)
Bližší popis/
množství :
Laboratorní profily — ostatní
Ptačí profil (ALP, AST, CK, LD, lipáza, albumin, cholinesteráza, celková bílkovina, žlučové
kyseliny, kyselina močová, triacylglyceroly, P, Ca, K)
Ceník jednotlivých vyšetření naleznete v příloze.
Jak vyplňovat: Správně
Poznámka:
www.synlab.cz
Chybně
Odběrový materiál viz barevnost na žádance:
zlatý uzávěr (srážlivá krev)
fialový uzávěr (EDTA)
žlutý uzávěr (moč)
modrý uzávěr (Na citrát)
zelený uzávěr – stolice celá (ne výtěr)
Call centrum: 800 800 234
Profil králík a morče (AST, CK, GMT, celková bílkovina, glukóza, urea, kreatinin,
triacylglyceroly, Ca, P + KO + přístrojový diferenciál)
Profil fretka (α-amyl, AST, CK, GMT, LD, albumin, celková bílkovina, glukóza, urea,
kreatinin, triacylglyceroly, Ca, P + KO + přístrojový diferenciál)
Profil plazi (ALP, AST, CK, LD, lipáza, albumin, cholinesteráza, celková bílkovina, glukóza,
žlučové kyseliny, kyselina močová, triacylglyceroly, P, Ca, K)
©2014 synlab czech s.r.o.
Hematologie
Krevní obraz základní
(Ery, Leu, Plt, Hematokrit, Hemoglobin,
MCV, MCH, MCHC)
Krevní obraz + přístrojový
diferenciál (Ery, Leu, Plt, Hematokrit,
Hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, Neut.,
Lym, Mono, Eoz, Baz)
Krevní obraz + mikroskopický
diferenciál (Ery, Leu, Plt, Hematokrit,
Hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, Neut
tyčky, Neut segm., Lym, Mon, Eoz, Baz)
Retikulocyty
Krevní skupiny (pes, kočka)
Imunohematologie
Coombsův test přímý
Coombsův test nepřímý
Hemokoagulace
Základní koagulace
(PT, APTT, fibrinogen)
Rozšířená koagulace – (PT, APTT, trombinový test – TT, fibrinogen, antitrombin)
Protrombinový test – PT (Quick)
APTT
Trombinový test – TT
Fibrinogen
Antitrombin
Biochemie
Enzymy
α-amyláza
GMT
ALP
ALT
AST
Cholinesteráza
CK-kreatinkináza
Lipáza
LD
Ionty/minerály
P
Na
K
Cl
Ca
Mg
Stopové prvky
Cu
Fe
Zn
Biochemie
Těžké kovy
Pb
Substráty
Albumin
Bilirubin celkový
Bilirubin přímý
Celková bílkovina
Glukóza
Močovina
Kreatinin
Kyselina močová
Laktát
Žlučové kyseliny
Lipidy
Cholesterol
Triacylglyceroly
Ostatní parametry
Barbituráty
Fenobarbital
Fruktosamin
Osmolalita
CEA – karcinoembryonální antigen
CPSE – prostatická esteráza (pes)
Moč
Základní vyšetření
(specifická hmotnost, pH, hustota,
moč chemicky, sediment)
Biochemie moče
Amyláza
Glukóza
Kyselina močová
Kreatinin
Proteinurie
Urea
Na
K
Cl
Ca
Mg
P
Ostatní
Mikroalbuminurie
Kortizol/Kreatinin
Protein/Kreatinin ratio (UP/UC)
Močové kameny
Endokrinologie
Štítná žláza
TSH (Tyreotropin)
T4 (celkový tyroxin)
fT4 (volná T4)
Parathormon
Kalcitonin
Tyreoglobulín Ab (pes)
Endokrinologie
Kůra nadledvin
ACTH
Aldosteron
Adrenalin
Noradrenalin
Kortizol
Low-dose dexametasone test (2 vz.)
Low-dose dexametasone test (3 vz.)
High-dose dexametasone test (2 vz.)
High-dose dexametasone test (3 vz.)
ACTH stimulační test (2 vzorky
ACTH stimulační test (3 vzorky)
Slinivka
PLI – pankreatická lipáza (pes)
PLI – pankreatická lipáza (kočka)
Inzulin
TLI
Svaly/srdce
Digoxin
Vitamíny
Vitamín A
Vitamín D
Vitamín E
Vitamín B12
Foláty – kys. listová
Pohlavní hormony
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Androstendion
Luteizační hormon (LH)
FSH
Relaxin (pes)
Imunologie
ANA
ELFO bílkovin
CRP (pes)
Alergenodiagnostika
IgE – pes (36 alergenů)
IgE – kočka (36 alergenů)
Sérologie
pes
Anaplasma phagocytophila (Ab)
Borrelia spp. (IgM, IgG)
Brucella canis (Ab)
Ehrlichia canis (Ab)
Herpesvirus (Ab)
Leishmania infantum group (Ab)
Leptospira spp. (Ab)
Neospora caninum (Ab)
Toxoplasma gondii (Ab)
Vakcinační protilátky (psinka,
parvoviróza)
kočka
Anaplasma phagocytophilum (Ab)
Borrelia burgdorferi (IgG)
Chlamydophila felis (Ab)
Calicivirus (Ab)
FIP (FCoV) (Ab) felinní koronavirus
FeLV (Ag) virus kočičí leukózy
FIV (Ab) virus kočičí imunodeficience
Toxoplasma gondii (IgG)
Toxoplasma gondii (IgM, IgG)
ZDE NALEPTE ŠTÍTEK
Parazitologie
Krevní paraziti TK a TN
Identifikace parazita
Kožní seškraby (svrab a demodex)
Koprologické vyšetření flotací
Koprologické vyšetření sedimentační
Koprologické vyšetření larvoskopické
Dg. Cryptosporidium
Dg. Giardia intestinalis
Dg. Trichomonas
Speciální vyšetření
Stanovení aktivity proteáz
Chemické vyšetření ( barvení na tuk )
Chemické vyšetření ( barvení na FFA )
Průkaz svalových vláken
Stanovení koncentrace spermií
Stanovení cytomorfologického
obrazu spermií
Speciální vyšetření
Cestovní profil I – Babesia (Ab),
Ehrlichia (Ab), Leishmania (Ab)
Cytologické vyšetření vaginálního
výtěru feny k určení optimální doby
pro inseminaci
Cestovní profil I – Babesia (Ab),
Ehrlichia (Ab), Leishmania (Ab) +
Dirofilárie (Ag)
Histologické vyšetření onkologických
vzorků
Přímý důkaz patogenu
Dirofilaria immitis (Ag)
Mikrobiologie
Bakteriologie
Kultivace materiálů (aerobně/
anaerobně) + stanovení ATB citlivosti
Hemokultivace
Mykologie
Mykologická kultivace – Kvasinky
Mykologická kultivace – Dermatofyta
Fluoroscenční mikroskopie
Virologie
Virologické vyšetření trusu
(elektronová mikroskopie)
Průkaz parvovirů a koronavirů v trusu
– latex aglutinace
Histologické vyšetření
dermatologických vzorků
Histologické vyšetření - základní
Cytologické vyšetření aspirátu inj.
jehlou
Cytologické vyšetření aspirátu mízní
uzliny
Cytologické vyšetření kostní dřeně
Cytologické vyšetření močového
sedimentu
Cytologické vyšetření rektálního
seškrabu
Cytologické vyšetření oční, ušní,
kožní, vaginální stěr
Cytologické vyšetření krčního,
nosního výtěru
35005
Download

Veterinární žádanka - synlab Czech Republic