Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola
Erasmus+ program 2014-2015
Bezpečnost a právo v Evropě
Vyhlášení podmínek pro výběr žáků
PORTUGALSKO
Termín a místo konání mobility: 18. 10. – 1. 11. 2014, Barcelos, Portugalsko
Počet účastníků:
15 ŽÁKŮ OBORU BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
Způsob a kritéria výběru:
1. Písemný test složený ze 3 částí (anglický jazyk, portugalské reálie, základy portugalštiny) –
bude vybráno 22 nejlepších, TERMÍN TESTU – 16. 09. 2014, 14:30
2. Pohovor (anglický jazyk, portugalské reálie, základy portugalštiny) – navazuje na písemný
test, z 22 nejlepších v testu bude vybráno 15 účastníků mobility a 3 náhradníci.
Při výběru bude hrát významnou roli i doporučení třídního učitele (posouzení plnění
studijních povinností, prospěchu, docházky).
ŠPANĚLSKO
Termín a místo konání mobility: březen 2015, Córdoba, Španělsko
Počet účastníků:
8 ŽÁKŮ OBORU BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
8 ŽÁKŮ OBORU VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Způsob a kritéria výběru:
1. Písemný test složený ze 3 částí (anglický jazyk, španělské reálie, základy španělštiny) –
bude vybráno 22 nejlepších
2. Pohovor (anglický jazyk, španělské reálie, základy španělštiny) – navazuje na písemný test,
z 22 nejlepších v testu bude vybráno 16 účastníků mobility a 4 náhradníci.
Při výběru bude hrát významnou roli i doporučení třídního učitele (posouzení plnění
studijních povinností, prospěchu, docházky).
V Ostravě dne 05. září 2014
Mgr. Ctirad Skopal v. r.
ředitel školy
Download

portugalsko španělsko - Bezpečnostně právní akademie Ostrava