Dnes oblíbené, brzy výjimečné.
Popular now, outstanding soon.
4
Brno je s 400 000
obyvateli druhé
největší město v České
republice. Leží na
spojnici mezi Prahou,
Vídní a Bratislavou.
Královo Pole je
největším nákupním
centrem v severní části
Brna, vzdálené od
obchodní zóny na jihu
města.
With it´s 400,000
inhabitants, Brno is the
second biggest city in
the Czech Republic.
It lies at the junction
between Prague, Vienna
and Bratislava.
Královo Pole is the
largest shopping centre
in the northern part of
Brno with a dominant
and exclusive position.
Centrum je oblíbené pro
svoji pohodovou atmosféru,
vyváženou nabídku obchodů,
restaurací a služeb a dobrou
dopravní dostupnost.
Představení / Introduction
The centre is popular for
its relaxed atmosphere,
balanced offer of shops,
restaurants and services
and its accesibility by car
and public transport.
nckrpole.cz | facebook.com/nckrpole
5
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
VIZE
VISION
Největší centrum v severní části Brna.
Nákupní centrum tvoří nákupní galerie
a hypermarket Tesco. Slouží hustě
osídlené rezidenční oblasti Královo Pole
6
The largest shopping centre in the northern part of Brno.
The shopping centre includes a mall and Tesco hypermarket. It serves the densely populated residential area
a okolí. Po rekonstrukci bude největším
of Královo Pole and its surroundings. After the reconstruction, it will become the newest and most modern
a nejmodernějším centrem obchodů, služeb,
centre for shopping, services, restaurants and entertainment in the metropolitan area.
restaurací a zábavy v moravské metropoli.
Vaše klidné lokální nákupní centrum.
Your relaxed local shopping mall.
400 000
4 000 000
SPÁDOVÁ OBLAST
CATCHMENT AREA
STABILNÍ FOOTFALL
VÍCE NEŽ 4 MILIONY
STABLE FOOTFALL OVER 4 MILLION
3,5 km
VZDÁLENOST OD CENTRA BRNA
DISTANCE FROM BRNO CITY
CENTRE
VÍCE NEŽ
MORE THAN
+
80
NÁJEMCŮ
TENANTS
NONSTOP HYPERMARKET
7
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
Dnes oblíbené.
Popular now.
OTEVŘENÍ
6. října 2004
6th October 2004
OPENING
25 700 m2
PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA VČETNĚ
HYPERMARKETU
RETAIL AREA INCLUDING THE
HYPERMARKET
8
84
POČET NÁJEMCŮ
NUMBER OF TENANTS
DĚTSKÝ KOUTEK – JAKO SOUČÁST
HRAČKÁŘSTVÍ BAMBULE
CHILDREN’S CORNER – AS A PART OF
THE BAMBULE TOY SHOP
VIZE
VISION
Brzy výjimečné.
Outstanding soon.
OČEKÁVANÉ OTEVŘENÍ
Jaro 2015
Spring 2015
EXPECTED RE-OPENING
35 200 m2
PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
(NÁRŮST O 9 500 M2)
RETAIL AREA
(INCREASE BY 9 500 M2)
73 350 m2
960
PODLAŽNÍ PLOCHA
(NÁRŮST O 17 550 M2)
FLOOR AREA
(INCREASE BY 17 550 M2)
PARKOVACÍCH STÁNÍ (NÁRŮST O 160)
PARKING PLACES (INCREASE BY 160)
9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
2009
2010
2011
2012
2010
XI
XII
2011
2012
XII
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
X
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
VIZE
VISION
footfall/zjednodušený
2013
NÁVŠTĚVNOST / FOOTFALL
2009
2010
2011
2012
2013
500 000
375 000
250 000
0
I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
XI
XII
NÁVŠTĚVNOST
FOOTFALL
Roční návštěvnost NC Královo Pole průběžně rostla od jeho otevření
The footfall performance of SC Královo Pole has been continuously growing
v roce 2004, a to i během ekonomicky nepříznivých let 2008 a 2009.
since the centre´s opening in 2004, despite the economic downturn in 2008
Tento trend je podpořen také růstem obratů. Roční návštěvnost
and 2009. This trend is reflected in the growth in gross sales. The annual
dosahuje více než 4 milionů návštěvníků, měsíční pak překračuje hranici
footfall reaches over 4 million clients and the average monthly footfall
300 000 zákazníků.
exceeds 300,000 customers.
Roční nárůst návštěvnosti se pohybuje okolo 10 %.
10
VI
Annually, footfall typically increases by about 10 %.
Roční návštěvnost
dosahuje více než
4 milionů návštěvníků.
Annual footfall reaches
over 4 million visitors.
11
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
VIZE
VISION
Více než
ZÓNA 3
400 000
obyvatel
More than 400 000 inhabitants.
ZÓNA 2
SPÁDOVÁ OBLAST
1. zóna: 110 000 < 10 minut autem
2. zóna: 139 000 < 20 minut autem
ZÓNA 1
3. zóna: 154 000 < 30 minut autem
CATCHMENT AREA
zone 1: 110 000 < 10 minutes by car
zone 2: 139 000 < 20 minutes by car
zone 3: 154 000 < 30 minutes by car
12
Z centra Brna
směr Svitavy
návštěvnost
Ze severu Brna
spojnice dálnice D1 z Prahy a E461 směr
Hradec Králové
Autobus
linky MHD č. 67 a 81
Bezplatná kyvadlová doprava
MODRÁ LINKA Královo Pole a zpět - zdarma
ČERVENÁ LINKA Lesná a zpět - zdarma
From the city centre
towards Svitavy
From Brno north
connection to the D1 motorway
and towards E461 Hradec Králové
Bus
public transport, Line No. 67 and 81
Shuttle bus
BLUE LINE Královo Pole return line - free
RED LINE Lesná return line - free
Vzhledem ke své lokalitě je
Nákupní centrum Královo Pole
velmi dobře dostupné ze všech
příjezdových směrů.
Due to its location,
the Shopping Centre Královo
Pole is easily accessible from all
incoming directions.
13
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
VĚK/AGE
18-29
25%
SEKUNDÁRNÍ /
SECONDARY
RODIČE S DĚTMI
LIDÉ Z KANCELÁŘÍ
30%
30-39
PARENTS WITH CHILDREN
PEOPLE FROM OFFICES
24%
40-49
75%
25%
50-60
PRIMÁRNÍ / PRIMARY
SINGLES
22%
0%
20%
40%
VZDĚLÁNÍ/EDUCATION
27%
univerzitní / university
s maturitou / secondary
with diploma
bez maturity / secondary
without diploma
46%
MUŽI / MALE
54%
základní / elelmentary
54%
13%
5%
ŽENY / FEMALE
0%
20%
40%
60%
CÍLOVÁ SKUPINA / TARGET GROUP
PRIMÁRNÍ / PRIMARY
SINGLES
Lidé, kteří nakupují sami nebo v páru, ale bez dětí.
Žijí nebo pracují v blízkosti nákupního centra.
Singles or couples without children – both young
ones and empty nesters who live and work near the
shopping centre.
14
80%
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
VIZE
VISION
Klidné
nakupování.
Příjemná atmosféra, široká nabídka
služeb, snadná dostupnost.
Delightful
shopping.
Pleasant shopping
atmosphere, wide range of
services, easily accessible.
15
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
16
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
VIZE
VISION
ZCELA NOVÁ
DIMENZE
NAKUPOVÁNÍ.
OD 2015
A BRAND NEW
SHOPPING
EXPERIENCE.
FROM 2015
NÁKUPY
SHOPPING
Příjemné prostředí pro pohodový nákup.
S větším výběrem módních a sportovních značek.
Relaxed atmosphere for quiet shopping.
With a wider offer of fashion and sport brands.
17
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
JÍDLO, KTERÉ SI
OPRAVDU VYCHUTNÁTE.
OBČERSTVENÍ
REFRESHMENTS
Pestrá a zdravá kuchyně.
Moderní nabídka restaurací s nejrůznějšími chutěmi.
High quality and good variety of cuisine.
Modern offer of restaurants with a variety of flavours.
18
THE FOOD THAT YOU
CAN REALLY ENJOY.
VIZE
VISION
19
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
RADOSTNĚ
strávený čas.
ENJOYABLE
time.
20
VIZE
VISION
SLUŽBY A ZÁBAVA
SERVICES AND
ENTERTAINMENT
Služby a zábava pro naše zákazníky.
Vysoká kvalita poskytovaných služeb
- nový dětský koutek, místnost pro rodiče s dětmi,
auto-myčka, banky, mobilní operátoři, čistírna
oděvů, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla,
informační stánek, wi-fi, odpočinkové zóny a mnoho
dalšího.
Services and entertainment for our customers.
High quality of customer services
- new children´s corner, parent room, car wash,
banks, phone operators, dry-cleaning, electric
car charging station, new info kiosk, wi-fi, resting
zones and many other services to create a unique
shopping experience.
21
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
22
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
VIZE
VISION
23
PŘEDSTAVENÍ
INTRODUCTION
SPÁDOVÁ
OBLAST
CATCHMENT
AREA
ŠETRNÉ
K PŘÍRODĚ.
Prioritou centra
je maximální respekt k lokalitě
a životnímu prostředí.
SUSTAINABLE
APPROACH.
The centre has been designed
to minimise its impact on
the environment and its
surroundings.
24
CÍLOVÁ
SKUPINA
TARGET
GROUP
STRUKTURA
NÁJEMCŮ
TENANT MIX
VIZE
VISION
25
ÆRIUM je významným panevropským realitním fondem, který ve 12 zemích Evropy
spravuje více než 650 aktiv v celkové hodnotě 6,3 miliardy eur. Soustředí se zejména
na oblast severní Evropy, Turecka a Velké Británie. Od svého založení ÆRIUM získalo
a spravovalo reality za více než 10 miliard eur – zejména pak komerční nemovitosti
se zaměřením na sektor nákupních center. Základním posláním fondu je správa
s přidanou hodnotou. ÆRIUM nabízí investorům skvělé příležitosti k uchování
růstu a zhodnocení investice. ÆRIUM zaměstnává přes 180 odborníků s bohatými
zkušenostmi v oblasti správy nemovitostí a majetku, vyhledávání možnosti rozvoje,
financování a daňové optimalizace. Sídlí v Lucemburku a kanceláře má v Londýně,
Paříži, Ženevě, Istanbulu a Düsseldorfu.
ÆRIUM is an established pan-European real estate fund manager with
€6.3 billion in assets under management comprising over 650 assets spanning
across 12 countries predominantly throughout Northern Europe, Turkey and the UK.
Since its inception, Aerium acquired and managed over €10bn of commercial real
estate with a focus in the shopping centre sector. Through core and value added
frameworks, Aerium provides investors with a unique opportunity to achieve
income growth and capital preservation. ÆRIUM employs over 180 professionals
combining extensive experience in property and asset management, development
monitoring, financing engineering and tax optimization and is headquartered in
Luxembourg with offices in London, Paris, Geneva, Istanbul, and Dusseldorf.
KONTAKTY / CONTACTS
Správa centra a pronájmy / Centre management and leasing
Pronájmy / Leasing
DTZ Czech Republic, a. s.
Ovocný trh 1096/8
117 19 Praha 1, Czech Republic
Cushman & Wakefield
Na Příkopě 1
110 00 Praha 1, Czech Republic
Lenka Dvořáková
Mobil: +420 734 311 676 I Tel.: +420 234 262 224
E-mail: [email protected]
www.dtz.com/cz
Rostislav Veselý I Associate
Mobil: +420 606 642 295 I Tel.: +420 234 603 525
E-mail: [email protected]
www.cushmanwakefield.cz
Aneta Kottová I Retail Services
Mobil: +420 606 639 066 I Tel.: +420 234 603 565
E-mail: [email protected]
nckrpole.cz
facebook.com/nckrpole
Download

Informační brožura NCKP - Nákupní centrum Královo Pole