Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
TÉMATA K ABSOLUTORIU
zkouška z cizího jazyka – ANGLICKÝ JAZYK
Vzdělávací program: FIREMNÍ MANAGEMENT
SOCIÁLNÍ PRÁCE
VEŘEJNÁ SPRÁVA
DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM KLADNO
2013/2014 - červen
1. Companies and organizations
Společnosti a organizace
2. Ecology and the environment
Ekologie a životní prostředí
3. Business trips, booking
Obchodní cesty, rezervace
4. Eating out, healthy diet
V restauraci, zdravá strava
5. CV, applying for a job
Životopis, ucházení se o zaměstnání
6. European Union
Evropská unie
7. Media (newspapers, television, radio)
Hromadné sdělovací prostředky
8. English-speaking countries
Reálie anglicky mluvících zemí
9. Money
Peníze
10. Work – duties, conditions, pay
Pracovní povinnosti a podmínky
11. Social problems
Zneužívání návykových látek,
(substance abuse, homelessness, ...)
bezdomovectví
12. Good manners. Small talk.
Dobré způsoby. Společenská konverzace.
13. Personal professional development.
Osobní profesní vývoj. Co je to úspěch?
What is success?
14. Educational system in the UK
Systém vzdělávání ve Velké Británii a v ČR
and in the Czech Republic
15. Life stages. Youth and old age.
Životní etapy. Mládí a stáří.
16. In the office, making phone calls
V kanceláři, telefonování
17. Cultural differences
Kulturní rozdíly
18. Family, the institution of marriage
Rodina, manželství
19. Travelling, giving directions
Cestování, instrukce
20. Crime
Kriminalita
21. Politics in the Czech Republic and in the UK
Politika v České republice a v Británii
22. Urban and rural lifestyle
Životní styl ve městě a na venkově
23. Global problems
Globální problémy (válka, chudoba, změny
(war, poverty, climate change)
klimatu)
24. Stress in modern life
Stres v moderním životě
25. The Internet
Internet
Datum:
Vypracoval:
Schválil za předmětovou komisi:
Schválení ředitelky školy:
Download

OTÁZKY K ABSOLUTORIU – ANGLIČTINA