s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ý c h p a m á t e k
13 . – 14 . z á ř í 2 0 14
±
|
*n
I
15
14
1
13
12
16
1
17
18
32
19
*
I
20
40
11
35
1
10
33
34
6
8
9
36
I
7
24
41
§
¦
*
I
I
3
1
38
2
4
21
5
*
I
37
23
1
30
31
22
*
I
$
29
25
26
* 27
I
*
I
39
28
U St
U ad
Stad
ionion
u u
1
JEZUITSKÁ KOLEJ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
8
LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
15 VINNÝ SKLEP U JURÁKŮ
22 KAPLE SV. ŠEBESTIÁNA
2
REDUTA
OSTROŽSKO
9
DŮM KNIHY PORTAL
16 KAPLE SV. ALŽBĚTY
3
KOSTEL SV.
FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
OBCHODNÍ AKADEMIE
A JEZUITSKÁ ZAHRADA
DOLNÍ POOLŠAVÍ
STARÁ RADNICE
17 BUCHLOV
11 UHERSKÝ BROD
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
4
10 STAROMĚSTSKO
29
BASTION
36
VINNÝ STAN
23 VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
30
VINNÝ SKLEP U SKRYJŮ
37
VINNÝ SKLEP U MUSILŮ
FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
24 BÝVALÁ VĚZNICE
31
HOTEL A REST. KONÍČEK
38
GALERIE SLOVÁCKÝCH VÍN
18 PANNY MARIE
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ
25 SLOVÁCKÉ MUZEUM
32
VINNÝ SKLEP U LISU
39
KOSTEL NA NEBEVZETÍ
PANNY MARIE
19 GYMNÁZIUM
26 KINO HVĚZDA
33
VINNÝ SKLEP VČELKA
40
ATRIUM STARÉ RADNICE
BÝVALÝ JUSTIČNÍ PALÁC (SUPŠ)
5
RADNICE
12 VINOTÉKA HRUŠKA
6
FARA - FARNÍ ZAHRADA
13 BÍLÉ KARPATY
20 KNIHOVNA B.B. BUCHLOVANA
SADY
27 SMETANOVY
ZA MORAVÚ
34
VINNÝ SKLEP SYNOT
41
ATRIUM HAVLÍČKOVA
7
HOTEL A PASÁŽ SLUNCE
14 RESTAURACE KORUNA
21 OBJEKT SPECIÁLNÍ ŠKOLY
28 SLOVÁCKÁ BÚDA
35
KAPLE SV. ROCHA
42
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
Mimo mapu (k. ú. Sady)
n PŘÍSTAVIŠTĚ-PLAVBA LODÍ
|
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
I
INFORMAČNÍ CENTRUM
$
STANOVIŠTĚ PRVNÍ POMOCI
§
¦
PAMÁTKY - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
MĚSTSKÁ POLICIE
*
I
TOALETY
STANOVIŠTĚ MIKROREGIONU
OSTATNÍ MÍSTA
DATA ČÚZK 2012
Download

s l ovác k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k