Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
11/2014 • Ročník XIX • Zdarma
Slavnostní předání opravené cesty
na hřbitově městu Vimperk
Dne 16. 10. 2014 v 10.00 hodin byla městu Vimperk předána do užívání zhotovitelem tj.
společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o. opravená cesta na hřbitově. Po slavnostním projevu pana starosty
Ing. Petráška a paní místostarostky Ing. Martanové následovalo symbolické přestřihnutí
pásky a přípitek. Všichni zúčastnění se pak po nové cestě prošli
a pochvalovali si její provedení.
Povrch nové cesty je vydlážděn
z přírodního kamene, takže by
neměl být kluzký a esteticky zapadá do areálu hřbitova. Součástí této stavby bylo krom rekonstrukce cesty i její osvícení, dále
nasvícení hřbitovní kaple a provedení rekonstrukce elektrorozvodů v kapli. Dále došlo k úpravě
manipulační plochy v dolní části
hřbitova a k vybudování prostoru pro uložení kontejneru v hor-
Volby ve Vimperku
ní části. Práce probíhaly v období
od června do října 2014. I přesto,
že konec letošního léta byl velice deštivý a počasí stavbě moc
nepřálo, podařilo se ji dokončit
ve stanoveném termínu. Celá
stavba stála 2 582 973 Kč včetně
DPH.
Věříme, že veřejnost tuto stavbu ocení a všem návštěvníkům
hřbitova se bude po této nové
cestě dobře chodit.
Odbor hospodářský a bytový
tímto děkuje veřejnosti za trpělivost za omezení užívání hřbitova
v době realizace a dále děkuje
zhotoviteli za dobře odvedenou
práci. Poděkování patří i všem
ostatním, kdo se na této akci podíleli.
Moc děkujeme.
Ing. Martin Kalous
a Hana Pánová
Odbor hospodářský a bytový
Volby do senátu parlamentu ČR ve Vimperku
Jméno
1. kolo 2. kolo % 1. k
Gregora Martin MUDr.
56
60
19,31
Tomášková Elvíra JUDr.
3
Kratochvíle Karel Ing.
23
Mánek Jiří Mgr.
109
37,58
Martan Petr
11
3,79
Huneš Robert PhDr.
39
13,44
Vlček Mario
32
11,03
Trojan Václav PhDr.
6
2,06
Krejča Miroslav Ing. Bc. CSc.
2
0,68
Baborová Vítězslava Mgr.
9
3,10
% 2. k
64,51
1,03
33
7,93
35,48
Volby do senátu parlamentu ČR – Strakonický obvod
Uzávěrka dalšího čísla bude 18. 11. 2014 v 15 hodin.
Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz.
Jméno
1. kolo 2. kolo % 1. k
% 2. k
Gregora Martin MUDr.
7903
8088
19
49
Kratochvíle Karel Ing.
6800
8505
16
51
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Vimperská akademie seniorů
vstoupila do svého 6. ročníku
V letošním roce
zahajuje Město
Vimperk již šestý
ročník vzdělávacího cyklu pro seniory s názvem
Vimperská akademie seniorů.
Zápis do tohoto ročníku se konal v září 2014 v předsálí MěKS
Vimperk. Byla možnost se přihlásit osobně, či po telefonu do
26. září 2014. Do letošního ročníku akademie se přihlásil rekordní
počet – devadesát tři studentů.
Během sedmi přednášek
a doprovodných akcí, které jsou
rozprostřeny od října do května, se mezi přednášejícími objeví například Mgr. Jan Tláskal.
V květnu se uskuteční přednáška
v synagoze ve Čkyni. Nejmladšímu přihlášenému je třiapadesát
a nejstaršímu pak pětaosmdesát
let.
Mgr. Zdeněk Kuncl
Odbor ŠKaCR
Kousek bezpečí
S blížící se zimou byla na sídlišti Míru nutná úprava přechodu pro chodce. Začala zde od září
jezdit pravidelná linka autobusu,
kterou jste si přáli. Místo ocelových zábran, které plnily svoji
funkci zpomalovat auta, je zde
nyní dvojice asfaltových hrbolů. Možná se zdálo, že nebudou
tak účinné, jako ty původní, ale
po chvilce pozorování provozu zjistíte, že každý řidič, který
je podcení, brzy přijde na to, že
dělá chybu. Nejvíce se o účinnosti nových zpomalovacích hrbolů
mají možnost, a to bolestně, přesvědčit spolujezdci na zadních
Festival NaturVision 2014
je minulostí
sedadlech automobilů. Přesto
zde musí být chodci ostražití.
Řidičů dobrodruhů se zde najde
ještě dost. Celá úprava zábran
byla nutná kvůli zimní údržbě,
lépe se zde nyní bude prohrnovat sníh. Je otázkou diskuze, zda
tento typ zpomalovacích pásů
nepoužít i někde jinde ve městě.
Pokud tato úprava přechodu je
příspěvkem pro větší bezpečnost,
jde se správnou cestou.
Všem čtenářům Vimperských
novin děkujeme za čtyřletou projevenou přízeň.
Karel Beránek
V pátek 26. září 2014 byl galavečerem zakončen již 13. ročník
filmového festivalu o zvířatech
a přírodě NaturVision.
Festival se konal od 23. do 26.
září ve vimperském Městském
kulturním středisku. Celkem
jedenáct filmů bylo rozděleno
do dvou promítacích bloků. Dopolední bloky byly určeny pro
školy nejen z Vimperska, ale i širokého okolí. Odpolední pak byly
volně přístupné všem milovníkům krásných filmů o zvířatech
a přírodě.
Letošní ročník festivalu navštívilo přes tisíc diváků, což
svědčí o oblibě tohoto festivalu.
Velice nás také potěšilo, že byly
využívány volné vstupenky, které
děti obdržely jako bonus při dopoledním promítání.
Galavečer proběhl, jak již
bylo zmíněno, v pátek 26. září
v Městském kulturním středisku
ve Vimperku. Součástí programu
bylo několik zajímavých rozhovorů, předání cen vítězům dětské výtvarné soutěže „Máme rádi
zvířata“ a na závěr byl promítnut
dokumentární film „divoČINY“,
který divákům představili režisér
Jan Svatoš a kameramanka Romi
Straková. O hudební doprovod
se postarala skupina Houska
jazz a role moderátora se ujal již
osvědčený Roman Anděl, který
celým večerem provedl s vtipem
a grácií.
V letošním roce se uskutečnil již 7. ročník oblíbené dětské
výtvarné soutěže „Máme rádi
zvířata“. Téma letošního ročníku bylo „Ptáci“. Do soutěže bylo
zasláno celkem 372 obrázků
z 21 škol z celé České republiky.
Z těchto obrázků jich odborná
porota vybrala celkem 40, které
byly po celou dobu festivalu vystaveny v MěKS Vimperk. Ze 40
nejlepších jich poté bylo vybráno 10, jejichž autoři byli v rámci galavečera oceněni. Celkovou
vítězkou se stala čtrnáctiletá
Adéla Šroubková ze ZŠ Nezvěstice, která z rukou zástupkyně
Sdružení Stanislavy Chumanové
paní Věry Vávrové převzala cenu,
kterou sdružení uděluje celkovému vítězi již od samého počátku
této soutěže.
Tímto děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům a
sponzorům, bez jejichž pomoci
by se festival neuskutečnil.
Třináctý ročník festivalu je
již skutečně minulostí, těšme se
proto společně na další čtrnáctý,
který se uskuteční na podzim
příštího roku.
Lenka Švecová, Odbor ŠKaCR,
foto Luboš Drenčeni
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Volby ve Vimperku
Voliči v seznamu
6 163
Název
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
2 416
39,2
2 413
36 395
Zastupitel
Příjmení, jméno, tituly
věk
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Hlava Stanislav
52
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Bejček Josef Mgr.
„JIHOČEŠI 2012“
Dvořák Pavel Mgr.
„JIHOČEŠI 2012“
Politická
příslušnost
Hlasy
abs.
v%
KDU-ČSL
628
16,48
57
BEZPP
369
9,68
65
„JIH 12“
538
10,17
Drenčeni Luboš
49
BEZPP
499
9,44
„JIHOČEŠI 2012“
Kutil Zdeněk
44
BEZPP
363
6,86
Volba pro město
Petrášek Bohumil Ing.
63
BEZPP
525
11,65
Volba pro město
Janásková Šárka MVDr.
44
BEZPP
514
11,4
Občanská demokratická strana
Rückerová Dagmar Mgr.
57
BEZPP
481
13,08
Občanská demokratická strana
Cais Jiří Ing.
38
ODS
396
10,76
SNK Evropští demokraté
Martanová Jaroslava Ing.
52
BEZPP
860
17,71
SNK Evropští demokraté
Beránek Karel
52
BEZPP
403
8,30
SNK Evropští demokraté
Hudeček Karel Ing.
46
BEZPP
369
7,60
Česká str.sociálně demokrat.
Bednarčík Petr Ing.
53
ČSSD
428
11,51
Česká str.sociálně demokrat.
Střeleček Karel Mgr.
64
ČSSD
341
9,17
ANO 2011
Sýs Lukáš
31
BEZPP
448
11,49
ANO 2011
Koška Tomáš
38
BEZPP
379
9,72
Komunistická str.Čech a Moravy
Zámečník Jaroslav Ing.
70
KSČM
308
11,42
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady
Rada města Vimperk dne 6. 10. 2014
• dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Vimperk k tomu, aby část svého rezervního fondu ve výši
214 272 Kč použila k posílení svého investičního fondu na úhradu oprav
nemovitých věcí, které příspěvková organizace používá pro svou činnost,
• rozhodla využít nabídku Mgr. Ivana Šilhanová, Vršovická 782/95,
100 00 Praha 10 – Vršovice na zpracování Administrace zadávacího
řízení na akci „Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk“ a pověřuje
starostu města podpisem příkazní smlouvy,
• souhlasí s plánem zimní údržby pro rok 2014/2015, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem,
• souhlasí se změnou licence dopravce REGIO BUS spol. s. r. o.,
Zeyerova 701/34, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice na lince:
České Budějovice – Prachatice – Stachy – Kvilda – Srní,
• jako jediný společník společností Městské služby Vimperk,
s. r. o., Městská správa domů s. r. o. a MĚSTSKÉ LESY VIMPERK
s. r. o. schvaluje odměny pro členy dozorčích rad dle předloženého
návrhu s platností od 1. 10. 2014,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč sportovnímu klubu Ski klub Šumava, 1. máje 182 Vimperk, na údržbu sportovního areálu Vodník – úhradu režijních nákladů správy sportovního
areálu. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly odboru financí. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 30. 12. 2014,
• souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví města Vimperk č. 1435 v k. ú. Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem,
• rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi městem Vimperk
a firmou DIMATEX CS, spol s r.o. Stráž nad Nisou, jejímž předmětem je sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi firmou
od občanů města Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 45 864 Kč Občanskému sdružení
Prevent na služby poskytované v našem regionu – 1. Kontaktní centrum Prevent Prachatice a 2. Jihočeský streetwork Prevent. Zároveň
rada města pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí
finančího příspěvku,
• rozhodla vyjádřit podporu Spolku Slunečnice s poskytováním sociální služby „Sociáně terapeutické dílny“ a zároveň pověřuje starostu
města podpisem tohoto vyjádření,
• rozhodla uzavřít dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku mezi Úřadem práce ČR a městem Vimperk s platností od 1. 10. 2014 do 31. 3.
2015 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Rada města Vimperk dne 13. 10. 2014
• rozhodla uzavřít Dohodu o vzájemné spolupráci mezi městem
Vimperk a Jihočeským krajem dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem,
• rozhodla uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 3 k smlouvě o dílo
č. 110221014 ze dne 19. 2. 2014 týkající se Areálu vodních sportů Vimperk mezi městem Vimperk a společností ALDAST, spol. s r. o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Předmětem dodatku č. 3 je jednak rozšíření
předmětu díla o stavební práce, které byly předmětem jednacího řízení
bez uveřejnění, jednak omezení předmětu díla o stavební práce, které
nebudou provedeny, to vše včetně důsledků na cenu díla a konkrétní
položky výkazu výměr,
• rozhodla v rámci Programu generace MPZ Vimperk 2014 uzavřít
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu okrouhlé věže
hrádku Haselburg s Hanou a Ing. Martinem Paštikovými, bytem Karolíny Světlé 581 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem,
• rozhodla v rámci Programu generace MPZ Vimperk 2014 uzavřít
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na dokončení obnovy střechy objektu č. p. 46 (fara) s Římskokatolickou farností Vimperk, nám.
Svobody 46 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem,
Vimperské noviny 11/2014
• rozhodla v rámci Programu generace MPZ Vimperk 2014 uzavřít
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provedení rehabilitace
přízemních místností domu č. p. 61 s Mgr. Jitkou Kováříkovou, Pivovarská 61 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem,
• Město Vimperk zastoupené radou města požaduje zachování dosavadních časů odjezdů vlaků č. 18126 a č. 18124 na trati č. 198 Strakonice – Volary i pro jízdní řád 2014/2015 a pověřuje starostu města
zasláním tohoto požadavku dopravci a společnosti Jikord, s. r. o.,
• souhlasí se změnou dopravce PROBO BUS a.s. Králův Dvůr na lince 137 441 Praha – Blatná – Strakonice – Vimperk – Kvilda/Lenora,
• schvaluje ceník parkovného na vyhrazených úsecích místních
komunikací dle předloženého návrhu a pověřuje starostu a místostarostku města jeho podpisem.
Rada města Vimperk dne 22. 10. 2014
• rozhodla vyhovět žádosti společnosti Palestra, s. r. o. se sídlem
Kaprova 42/14, Praha 1 o souhlas s úhradou dluhu na bezdůvodném
obohacení ve výši obvyklého nájmu za užívání částí pozemků KN
č. 2522/61 o výměře 1901 m2 a KN č. 2522/74 o výměře 6020 m2 v k.ú.
Vimperk bez úroků z prodlení ke dni 15. 9. 2014 ve výši 36 903 Kč,
formou měsíčních splátek ve výši 2 300 Kč. Dohoda o splátkách bude
uzavřena nejpozději do 15. 10. 2014.
• dodatečně souhlasí s umístěním staveb (přístřešek na betonové
podlaze s plastovou střechou, dřevěná kůlna s kotci pro morčata, králíky a andulky + úschovna kol, dřevěná voliéra pro veverku, pískoviště
s přístřeškem, venkovní betonová terasa k penzionu, terénní úprava –
násyp na bobování, dřevěné oplocení pozemků, dřevěný přístřešek pro
divoká prasata včetně oplocení) a dalšího drobného zařízení na pozemcích města Vimperk KN č. 2522/61 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2920 m2 a KN č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
5566 m2 v k.ú. Vimperk v areálu U Sloupů. Souhlas je vydáván žadateli
a vlastníku těchto staveb a zařízení. Podmínkou vydání tohoto dodatečného souhlasu je to, že žadatel požádá nejpozději do 15. 10. 2014
na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk o případná
nutná stavební povolení k legalizaci výše uvedených staveb,
• rozhodla zveřejnit záměr pronájmu (uzavření pachtovní smlouvy)
pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.
Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označených jako parcely
katastru nemovitostí KN č. 2522/61 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2920 m2 a KN č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
5566 m 2, část KN č. 2522/59 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
490 m 2 a část KN č. 2522/66 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 470 m2, za účelem údržby pozemků, zemědělské činnosti tj.
pastva a chov zvířectva k dětskému centru. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je respektování veterinárních předpisů a souhlas Státní veterinární správy s chovem zvířat a zvěře. Celková výměra činní
9446 m 2. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od
15. 10 2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši
0,10 Kč/m2/rok,
• rozhodla předložit k projednání zastupitelstvu města žádost
společnosti Palestra, s. r. o. se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 ze dne
12. 9. 2014 o odkoupení pozemků KN č. 2522/61 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 2920 m2 a KN č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5566 m2 v k.ú. Vimperk (areál U Sloupů) za kupní cenu
vzniklou odečtením uhrazeného nájemného z celkové odhadní ceny
těchto nemovitostí. Rada města doporučuje za navržených podmínek
žádosti nevyhovět,
• rozhodla nevyhovět žádosti Dětského centra Šumavous ze dne
19. 9. 2014 o souhlas se spásáním trávy hospodářskými zvířaty kolem
budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/30 U Sloupů v k.ú.
Vimperk,
• rozhodla nakládat s budovou bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti (dřevěný bývalý kiosek v areálu zimního stadionu ve Vimperku), postavené na pozemku KN č. 578/2 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 46 m2 v k. ú. Vimperk ve smyslu jejího prodeje a rozebrání
a pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění ocenění této stavby tj.
stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
• se seznámila s výsledkem provedené kontroly ze dne 16. 9. 2014 výherních hracích zařízení v provozovnách ve Vimperku a souhlasí s navrženým postupem odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk,
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
• rozhodla nevyhovět žádosti, o pronájem prostor č. 301 v ulici
U Lázní čp. 171 ve Vimperku za účelem zřízení zkušebny romské hudební kapely pro dluhy váznoucí u města Vimperk,
• jmenuje Martinu Malíkovou, předsedkyní DR MěSD, s. r. o. Vimperk,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na stavební práce „Vimperk, ulice Nad Stadionem č. p. 199 – úprava
stávající a dodávka nové výměníkové stanice včetně teplovodní přípojky“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou
D.I.M. spol. s r.o. České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu jejím podpisem,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč BIKE
KLUBU Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním Závodu
do vrchu ve Vimperku dne 11. 10. 2014,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1.500 Kč Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení Prachatice, na úhradu
nákladů spojených s pořádáním akce „Požární ochrana očima dětí“,
• rozhodla o časově omezeném navýšení pracovníka na odboru
vnitřních věcí od 29. 9. 2014 do 30. 11. 2014 a pověřuje tajemníka MěÚ
zabezpečením všech náležitostí
• rozhodla o změně pracovního poměru pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, agendě silničního hospodářství z doby
určité na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2015 a pověřuje tajemníka
MěÚ Vimperk všemi potřebnými personálními úkony,
• schvaluje Ceník za využití ledové plochy na Zimním stadionu
ve Vimperku na sezonu 2014/2015 dle předloženého návrhu Městských
služeb Vimperk s.r.o.,
• rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování reklamní činnosti při
prodeji DVD „Vimperské zvony“ se společností ČEVAK a.s., a poskytovatelem městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Rada města Vimperk dne 29. 10. 2014
• provádí zvýšení objemu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého
návrhu na částku 235 325 tis. Kč (RO č. 38),
• dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Vimperk k tomu, aby část svého rezervního fondu ve výši 160 986 Kč
použila k posílení svého investičního fondu na úhradu opravy nemovité
věci, kterou příspěvková organizace používá pro svou činnost,
• rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku na projekt Cyklotrasa Volyňka s městy Volyně a Strakonice a pověřuje starostu města
jejím podpisem,
• vydává nové platové výměry ředitelům základních a mateřských
škol, jejichž je město zřizovatelem v souvislosti se změnou legislativy
s účinností od 1. 11. 2014 a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony,
• rozhodla o podání odvolání proti rozhodnutí KÚ Jč kraje odboru
RR územního plánování vydaného pod čj. KUJCK 60916/2014/OREG
ze dne 16. 10. 2014, kterým ruší opatření obecné povahy, jímž byl dne
29. 6. 2011 vydán Územní plán Vimperk,
• schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na program „Podpora terénní práce – Romský terénní pracovník ve Vimperku“ na rok
2015 do dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.
Most přes Volyňku u hotelu Terasa je po rekonstrukci již v provozu.
Areál vodních sportů
V říjnových Vimperských novinách popisuje místostarostka
města Ing. Martanová průběh
výstavby areálu vodních sportů
a jeho rozdělení do 5 etap. K dokončení, ale také k provozu, se
v předvolební kampani obsáhle
vyjadřovali Jihočeši 2012 a nepřímo také Svobodní. S docela
zásadním názorem se prezentoval Ing. Paštika a nazval sám sebe
„duchovním otcem“ plaveckého
bazénu. Když jsem si všechna ta
vyjádření přečetl, je tu několik
věcí, které bych přidal.
Nejzávažnější je asi názor
Ing. Paštiky, který upozorňuje
na to, že by se měl přepracovat
projekt s ohledem na účelnost
a hospodárnost provozu bazénu.
Pokud by k tomu mělo dojít, je
asi nejvyšší čas vyjít s konkrétním návrhem na světlo a jednat
s architektem o úpravách. Pokud
případné úpravy nebudou na světě, bude obtížné jednat o dalším
financování dostavby bazénu.
Zastupitel pan Mgr. Dvořák
několikrát na zastupitelstvu
i veřejně kritizoval, že se nepostupuje v řešení financování dostavby dalších etap. Myslím si,
že tady bude nutná spolupráce
všech, kteří stavbu krytého bazénu prosazovali, a to představitelů města spolu s případnými
dotacemi, krajem, soukromými
subjekty. Chtěl bych tímto vyzvat Ing. Paštiku, který od začátku výstavbu krytého bazénu
inicioval, aby spolu s ostatními
podnikateli a vimperskými fir-
mami aktivně pomohli s dostavbou bazénu. Na řadě akcí
ve Vimperku se ukázalo, že pomoc těchto subjektů může být
významná a může ušetřit nemalé prostředky. Návrh Jihočechů
dotovat bazén z rozpočtu města
ročně částkou kolem 15 mil. Kč se
mi nezdá reálný . Je to i vzhledem
k tomu, že ne všichni obyvatelé
města výstavbu krytého bazénu
podporují.
Poslední poznámka. Nevím,
zdali je to technicky možné, ale
nezdá se mi logická přijatá etapizace akce. Druhá etapa předpokládá výstavu šaten a parkoviště.
Pátá, tedy poslední etapa, představuje výstavbu venkovního bazénu. Položme si otázku. Uskrovní se návštěvníci využíváním
dosavadních šaten a přilehlých
parkovišť s tím, že bude ve druhé
etapě budován venkovní bazén?
A nikoliv šatny a parkoviště? Je
přece jasné, že stávající vodní
plocha nemůže uspokojit počet
návštěvníků, kteří byli zvyklí
koupaliště využívat. Stavba venkovního bazénu v druhé, nikoli
páté etapě, by byla i vzhledem
k nejasnosti dostavby logická.
Také s ohledem na ekonomiku
provozu, protože by značně zvýšila návštěvnost.
Věřím, že nové vedení města
se bude intenzivně zabývat touto obrovskou investicí a zapojí
do řešení všechny, kdo mají o dokončení této stavby zájem.
Vladimír Vácha
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Rodopis – koníček na celý život
To byl název přednášky, kterou byl zahájen 6. ročník Vimperské akademie seniorů (VAS).
Přednášky se ujala paní Helena
Voldánová, členka České genealogické a heraldické společnosti,
která po odborné stránce spolupracovala na tvorbě dokumentárního cyklu „Tajemství rodu“
pro Českou televizi. Tento cyklus
byl v loňském roce televizí vysílán a v současné době se podílí již
na druhé řadě tohoto dokumentárního cyklu.
Studenti naší akademie se
mimo jiné dozvěděli, jaké lze
vytvořit rodokmeny, v jakých
archivech a knihách bádat, co je
možné najít ve starých matrikách
(např. pokud nebyl otec znám,
popř. se k dítěti nehlásil, farář
připsal poznámku „otec spadl
z jahody“).
Jak sama přednášející uvedla,
jedná se o práci až detektivní
a zajímavou, která vám rozšíří
obzory (cestování, sebepoznání,
seznámení s novými lidmi). Pohltí vás, vtáhne a stane se koníčkem
na celý život.
Doufáme, že stejně jako při
první přednášce, budou naši studenti zaujati paní Zborníkovou
Vintrovou na příští přednášce.
„Další akce pro seniory ponese
název Vitráže – jejich restaurování a výroba nových. Uskuteční
se v MěKS Vimperk dne 20. listopadu 2014.
E. Hervertová
Foto: J. Pulkrábek
Bouráme kvalitu, stavíme kvantitu
Vimperk jako živý organismus
Město je potřeba vnímat nikoliv jako produkt či destinaci, ale
jako živou bytost, která je charakterizována souhrnem synergií
a sociálních toků. S jistou dávkou
nadsázky lze město přirovnat
k lidskému tělu. Srdce (centrum)
je historicky tvořeno náměstím,
odkud se pomocí tepen (dopravní, technické infrastruktury) rozvádí krev (lidé, doprava)
do dílčích části těla čili orgánů
(občanská vybavenost, bydlení...),
jakožto sekundárních prvků nezbytných pro životaschopnost
celku.
Jako lidské tělo trpí civilizačními chorobami, tak i u města
tomu není jinak. Kdyby Vimperk navštívil lékaře (architekta),
diagnóza by nebyla přívětivá.
Kornatění tepen, nádory, špatné fungování jater, ledvin a plic
by byly výsledkem tohoto prozkoumání. Žíly vyživují pouze
určité části v rámci celého těla
(supermarkety), což pak negativně působí na ty ostatní (prázdný
parter ulice). Nádory se jeví jako
kumulace špatné participace buněk (rodinných domů) s absencí
hierarchicky propojených cévek
(obslužných komunikaci), což
můžeme pozorovat na nově vznikající Homolce. Důležité orgány
jako játra, plíce, žaludek (veřejné
stavby, bazén, zámek) kvalitně
neplní svou funkci, čímž pak
celé tělo strádá. Celý proces je
řízen mozkem (zastupitelstvem),
který prodělal v poslední době
revitalizaci synapsí a je připraven
na další etapu svého života. Dalším důležitým aspektem je potrava (zdroje), která se pak může
negativně či pozitivně projevit
na správné stavbě těla (struktura zástavby). Zkrátka Vimperku
by prospěl pobyt v lázních, jiná
životospráva a změna ve způsobu pohledu na svět. Je třeba
se vyvarovat principu dnešního
zdravotnictví, které je nastaveno
tak, že léčí důsledek, ale ne příčinu. Ibalgin (bazén) možná vyléčí
pocit absence této funkce, ovšem
nejsem si jistý, zda plnohodnotně
bude přispívat k pozitivní stimulaci volnočasové rekreace.
Jelikož pociťuji, vzhledem
k mému zaměření, odpovědnost
za budoucí rozvoj svého rodného
města, rozhodli jsme se spolu se
stejně smýšlejícím kamarádem
působícím v Prachaticích, založit
neziskovou platformu zabývající
se architekturou, urbanismem
a tolik opomíjeným veřejným
prostorem. Chceme ve městech
působit z pohledu veřejnosti jako
alternativní organizace, která
bude podávat svému městu homeopatika (přednášky, workshopy, zahraniční rešerše, arch. soutěže). Za cíl si klademe rozšířit
obzory, poukázat na dobré příklady, ne jenom z našeho subjektivního pohledu, ale i z pohledu
široké odborné veřejnosti. Jsme
nakloněni jakékoliv spolupráci
zabývající se tímto tématem a věříme v rozvíjení toho dobrého, co
ve městech ještě zůstalo, spolu
s tím, co má teprve vzniknout.
Za náš první počin považujeme zřízení FB stránek: Prostor
Vimperk/Prachatice, kde budeme vkládat příspěvky, rešerše
kvalitních příkladů, komentované fotogalerie apod. Stěžejním
bodem našeho snažení mohou
být diskuze, přednášky s pozvanými architekty, památkáři či
historiky. V blízké době (21. 11.)
máme naplánovanou přednášku
na téma Architektura určenou
pro studenty gymnázia, ale i pro
širokou veřejnost a zastupitelstvo. Jako hosta jsme pozvali architekta, fanouška a propagátora
architektury celorepublikového
významu Adama Gebriana, jehož články jste si mohli přečíst
v lidovkách.cz či nyní v Respektu. Jeho pole působnosti je Praha,
kde výše zmíněná problematika
je ovšem ve zcela jiném měřítku.
Jeho přítomnost by mohla být
pro město velmi přínosná, minimálně ve změně jiného myšlení o stavbách a jejich dopadem
na veřejný prostor.
Vimperk má své kvality a potenciál být lepším městem, jen
je potřeba přemýšlet koncepčně
v měřítku celé obce. Je zapotřebí
vnímat širší souvislosti a následné dopady na jednotlivé části.
Důležitá je ovšem informovanost
a odborné vedení města jako celku.
Karel Harazim
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Odpady kolem nás
Nápojové kartony
Tyto obaly, které na náš trh dorazily na počátku devadesátých
let, se vyznačují charakteristickými hranatými tvary a slouží
především k uchovávání nápojů, se správně nazývají nápojové
kartony. Jejich nespornými výhodami je pevnost, nepropustnost,
skladnost a nízká hmotnost.
Toho je dosaženo speciálním
složením obalu, označovaným
jako „kompozitní obal.“ Hlavní
složkou nápojového kartonu je
vysoce kvalitní papír. Papír je
charakteristický velmi dlouhými
a pevnými vlákny a dodává obalu
potřebnou pevnost. Papír je posléze doplněn několika polyetylénovými vrstvami, aby bylo dosaženo potřebné nepropustnosti.
Takovýto obal slouží zejména
k uchovávání nápojů s kratší
dobou trvanlivosti. V případě,
že výrobce chce v obalu uchovávat trvanlivý nápoj, je základní
struktura nápojového kartonu
doplněna o tenkou hliníkovou fólii, která pomůže uchránit výrobek i před ultrafialovým zářením,
a tak je možné nápoj skladovat
i několik měsíců.
Tříděný sběr nápojových
kartonů
Nápojové kartony již může
třídit polovina obyvatelstva
v České republice. Se sběrem
a tříděním nápojových kartonů
se začalo systematicky v roce
2003. Do té doby byly nápojové
kartony chápány jako víceméně
nežádoucí příměs a jejich využití bylo sporadické. V současné
době jsou nápojové kartony již
plnohodnotnou součástí tříděného sběru v celé řadě měst a obcí.
Symbolem třídění nápojových
kartonů je oranžová samolepka.
Oranžová samolepka označuje
nádoby nebo pytle, do kterých
je možné nápojové kartony odkládat. S oranžovou samolepkou se můžete setkat i na nádobách na papír nebo na plasty.
To proto, že nápojové kartony se
následně na třídící lince z papíru
nebo plastu vytřídí a obec nemusí přistavovat žádné speciální
kontejnery. S těmi se naopak můžete setkat v některých velkých
městech ( například v Praze nebo
Olomouci). Tak, jako je žlutá
barva symbolem pro třídění plastů, stává se symbolem pro třídění
nápojových kartonů barva oranžová nebo červená. Na jiných
místech je možné třídit nápojové
kartony do oranžových pytlů a ty
pak odkládat na příslušná místa.
Ať se již nápojové kartony sbírají
do jakýchkoliv nádob nebo pytlů
označených oranžovou samolepkou, stejně jako papír nebo plasty musí ještě projít dotřiďovací
linkou a teprve poté se mohou
předat k recyklaci.
A jak s nápojovými kartony
nakládat doma? Snadno. Nápojový karton vypláchněte malým
množstvím vody (může to být i ta
špinavá po nádobí) a nechte okapat. Takto vymytou krabici můžete doma skladovat, jak dlouho
budete chtít a rozhodně vás nebude obtěžovat žádný zápach.
Pak už jen odložíte stlačený nápojový karton (může být i s uzávěrem) do nádoby s oranžovou
samolepkou.
Recyklace nápojových
kartonů
Přestože jsou nápojové kartony složeny z různých materiálů,
jsou konstruovány tak, aby byly
i recyklovatelné. Pro recyklaci
nápojových kartonů je podstatná papírová část. Na celém světě
totiž nápojové kartony recyklují
převážně papírny. Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně
jako sběrový papír, tedy rozmixují jej ve vodní lázni. Vysoce kvalitní papírová vlákna se pak použijí na výrobu jiných papírových
obalů. Zbylý polyetylén a hliník
se pak použije např. jako palivo
do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. V České republice se recyklací nápojových
kartonů zabývá několik papíren.
Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních desek. V tomto případě
se nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při teplotách
okolo 200°C lisují do desek. Tyto
desky mají mnoho vlastností
podobných sádrokartonu a mají
i podobné využití. Výroba desek
z nápojových kartonů je populární v celé Evropě.
EKO-KOM, a.s.
Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří
do popelnice na směsný odpad,
protože z nich mohou při rozbití
unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech svítit
zářivka, a tak přemýšlíme, kam
vyrazit pro novou a jak naložit
s tou nefunkční. Někde jsme již
zaslechli, že vysloužilé zářivky
nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného
skla, i když jsou ze skla vyrobené.
Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž
obsahují malé množství jedovaté
rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích
mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou
zářivku a odevzdat ji v obchodě
při nákupu té nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře ve Sklářské
ulici. Obsluha sběrného dvora ji
od vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby,
aby se nerozbila. Zpětný odběr
zářivek pro naše město zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP,
který nejen přispívá na náklady
provozu sběrného místa, ale plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu
obecnímu rozpočtu ušetří část
prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem.
Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších
sběrných míst EKOLAMP sváží
kontejnery se zářivkami do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití získávány především kovy,
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz
a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou pro
zatravňovací dlaždice či plotové
dílce. Přečištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě.
Sklo se používá jako technický
materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Opětovně je tak možné pro další
výrobu použít až 90% materiálu,
ze kterého byla zářivka vyrobena.
Prostřednictvím EKOLAMPu
se ročně recyklují miliony zářivek
a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě
vy můžete pomoci tuto situaci
změnit.
EKOLAMP s. r. o.
Andělské Vánoce
Vánoční soutěž probíhá
od 1. 10. do 25. 11. 2014.
Andílky je možno zanést
do Turistického informačního střediska,
nám. Svobody 42, Vimperk.
Deset nejkrásnějších andílků bude
odměněno.
Výstava prací bude k nahlédnutí v TIS
od 1. 12. 2014.
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Očima Jaroslava Pomezného
• Sportovní areál na Vodníku
byl 5. října dějištěm V. ročníku „Drakyády“, soutěže v létání
draků, kterou pořádal vimperský
Dům dětí a mládeže. Také letos
se soutěžilo o nejhezčího draka,
cenu diváků a nejdelší let. Porota
složená z dětí, rodičů a pořadatelů neměla vzhledem k nepříliš
ideálnímu počasí k létání draků
lehké rozhodování. Přesto třicítka soutěžících předvedla velmi dobré výkony, za které byli
odměněni cenami a potleskem
šedesátky přítomných diváků.
Stranou zájmu nezůstala ani
tvořivá dílna s výrobou dráčků.
Hladové žaludky potěšil v závěru
táborák s opékáním vuřtů.
• Připomínkou Mezinárodního dne seniorů bylo setkání
dříve narozených, které 9. října
v sále MěKs uspořádalo Město
ve spolupráci se Senior klubem.
Přítomní si připomenuli aktivity,
které pro ně organizuje Město,
především vimperskou akademii.
Seniory také pozdravili zástupci
radnice a soubor Dramaťáček ZŠ
T. G. M., který pod vedením Ivy
Karasové vystoupil s pásmem
písní a scének Špalíček. Další
část oslavy již patřila hudbě, víru
tance a dobré zábavy, kterou pomohla naladit hudební skupina
Mramor.
• Dne 8. října se pod patronací Města uskutečnilo v sále
MěKS společné zasedání Rad
seniorů měst České Budějovice,
Prachatice a Vimperk. Přítomné zástupce uvedených měst
a Krajské rady na čele s Václavem
Minaříkem přivítala místostarostka Ing. Jaroslava Martanová
spolu s Ing. Janou Schererovou.
Tentokráte se péčí o seniory
představilo šumavské město.
Především vzdělávacím procesem, který uvedl Mgr. Zdeněk
Kuncl z Odboru školství. Nejprve seznámil s historií a současností Vimperské akademie,
která v letošním roce vstupuje do 6. ročníku. O její úrovni svědčí
i neustále zvyšující se počet posluchačů ze 48 v prvním ročníku
na současných 93. Na školní rok
2014/2015 je připraveno 6 zajímavých přednášek. Závěrečná
dubnová „Akademie na kolech“
bude směřovat do čkyňské synagogy. Úspěšní absolventi obdrží
certifikáty. Nelze opomenout
ani kurzy výpočetní techniky,
prevenci a ochranu před kriminalitou, finanční podporu radnice při pořádání kulturních akcí
a zájezdů, odpočinková a sportovní místa. V následné diskuzi
zazněly informace o činnosti
prachatických a českobudějovických seniorů, zkušenosti z prosazování zájmů seniorů vedoucích
ke zlepšení jejich života, činnosti
Krajské rady a možnosti navázání
družebních styků a spolupráce se
seniory za sousedního Bavorska
a Rakouska. Zpestřením bylo vystoupení mažoretek ZŠ T.G.M.
pod vedením Alžběta Rückerové
a Dany Kubíčkové. Společné zasedání Rad seniorů bylo přínosem k dalšímu zlepšení vzájemné
spolupráce a může být podnětem
i ostatním městům. Za dobře
zorganizovanou akci si Město
a zástupce Vimperka v Krajské
radě František Bízek zaslouží
poděkování. Zvláštní poděkování
patří firmě INTOMA Čkyně Janu
Kutovi, která setkání sponzorsky
podpořila. • U příležitosti 20. výročí
cyklistiky na vimperském sportovním Gymnáziu se 11. října
uskutečnily závody MTB Do vrchu, které ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠe, Šumavským
pivovarem a za podpory Města
uspořádal Bike klub. Pěkné a slunečné podzimní počasí přilákalo
na start závodu třicítku odvážných bikerů, kteří absolvovali
náročné stoupání od městské
zvonice na Brantlův dvůr dlouhé
900 metrů a k vysílači na Vodníku v délce 1800 metrů, které
jim nedalo ani chvilku oddychu
a řádně prověřilo fyzické síly. Dařilo se odchovancům vimperské
cyklistiky. V mužích Elite zvítězil Josef Kamler Comeback před
Martinem Stoškem Sram Rubena
Trek. V ženách slavila vítězství
Miroslava Pulcová, Mažoretky
Premium Vimperk, druhá skončila Jana Kaprová reprezentující
Šumavský pivovar. Pro úplnost,
v kategorii kadetů zvítězil Karel
Vacek z Příbrami a Tereza Řezníková ČS MTB Junior Tým. V juniorech Zdeněk Jílek ČS MTB Junior Tým. V mužích Hobby Lukáš
Malý Trek Radsport, v kategorii
Masters Roman Pech, Ski klub.
V žákovských kategoriích slavili
Jiří Kobr a Tereza Sásková, oba
ČS MTB, a Mathias Vacek z Příbrami. Nejrychlejším bikerem
na trati 1800 metrů studujícím
v současné době na sportovním
gymnáziu byl vyhlášen Samuel
Jirouš. Divácky zajímavé bylo
kriterium MTB na 10 minut+1
kolo na náměstí Svobody, ve kterém startovala dvacítka závodníků. Tuhé boje o vítězství sváděla
mezi sebou trojice Josef Kamler,
Vktor a Martin Stoškovi. Nejvíce umění na dlážděném okruhu
dlouhém 100 metrů předvedl
Josef Kamler, který po zásluze
zvítězil. Zpestřením cyklooslav
byla ukázková jízda Pavla Rybaříka na historickém kole tzv.
kostitřasu po trase kriteria. Ceny
vítězům předali Ing Bohumil
Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Jan Heřta a Ing. Ivan
Hojdar. Úspěšný závod MTB
Do vrchu, jehož zázemí velmi
dobře připravil tým pořadatelů
na čele s Vojtěchem Huříkem, se
s určitostí v příštích letech zařadí
mezi tradice šumavského města.
• Chatová osada na Hajné hoře byla 12. října dějištěm
46. ročníku lyžařského krosu,
jednoho z nejstarších na Šumavě,
který byl zároveň finálovým vyvrcholením seriálu podzimních
běhů „5x Tam a Sem Vimperkem
2014“, který pořádal Fischer Ski
klub Šumava Vimperk. Pěkné
a slunečné podzimní počasí přilákalo na start 171 běžců všech
věkových kategorií, kteří absolvovali tratě v délce 100 metrů
pro nejmenší, až 10 km pro muže
a juniory. Tratě vedly náročným
lesním terénem s řadou prudkých
stoupání. V kategorii žen a juniorek na 5 km zvítězila Šárka Grabmüllerová před Andreou Klementovou, obě Ski klub Šumava,
třetí skončila Martina Bačíková,
Vimperk. V mužích a juniorech
na 10 km si nejlépe vedl Jiří Czirik, Atletika Písek, druhý skončil
Martin Hojdekr z pořádajícího
oddílu a třetí Martin Řežáb ze
Sokola Stachy. Jaroslav Pomezný
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Osobnosti pivovarnictví ve Vimperku
Zprávy ze Správy
• Letní sezóna 2014 je nenávratně za námi. Správa Národního parku a Chráněné krajinné
oblasti Šumava tak počítala, kolik
návštěvníků přijelo.
Jejich počet je nižší než v předchozích letech a pokles návštěvnosti je patrný na informačních
střediscích Národního parku
Šumava. Například informační středisko Kvilda, které patří
v rámci všech mezi nejnavštěvovanější, registrovalo od začátku
června do konce září necelých 49
tisíc návštěvníků, což je o zhruba
sedm tisíc návštěvníků méně, než
loni. Třeba informační centrum
Kašperské Hory navštívilo o 1500
lidí méně, než ve stejném období
loni.
„Velmi příjemné je pro nás
zjištění, že návštěvníci chválí
nabídku a vybavení informačních
středisek. Nejvíce nadšení projevují pochopitelně děti, například
v Kašperských Horách, kde je
nadstandardní nabídka pro tuto
cílovou skupinou, jak v rámci
vnitřních, tak i venkovních expozic. Informační střediska kromě
toho nabízí množství programů
pro veřejnost, které rozšiřují
návštěvníkům nabídku aktivit
na území NP a CHKO Šumava,“
říká vedoucí informačních středisek a středisek environmentální výchovy NP a CHKO Šumava
Martina Kučerová.
Přesně opačný trend návštěvnosti ale vykázaly Soví voliéry
na Borových Ladách. Oproti loňsku vzrostla o necelých třicet tisíc lidí. „Velmi nás to překvapilo.
Očekávali jsme, že loňských 53
tisíc návštěvníků se už nepřekoná, protože to byl první rok fungování tohoto návštěvnického
centra. Toto číslo ale letos bylo
pokořeno už v polovině srpna,“
říká náměstek ředitele Správy NP
CHKO Miloš Juha.
• Správa NP a CHKO Šumava
také nově unikátní formou připomíná třicítku zaniklých obcí
na tomto území. V rámci pro-
jektu „Historická alba Šumavy“,
který vymyslel a zpracoval Josef
Štemberk z odboru marketingu,
jsou na třiceti místech, kde dřív
stávaly obce, umístěné jedinečné informační stojany, v podobě
fotoalba. Historické fotografie
jsou pak doplněné informacemi
o konkrétní zaniklé obci. Představena jsou notoricky známá
místa jako Knížecí Pláně anebo
Stodůlky, ale i zcela zapomenutá
zákoutí jako např. někdejší Paště
nebo poodhalujeme historii staveb na hrázi Plešného jezera.
Všem zájemcům o historii zaniklých osad na Šumavě pomohou přehledné webové stránky
na www.npsumava.cz, kde jsou
i přesné GPS souřadnice všech
lokalit a srovnávací fotografie
včera a dnes. (Hledejte pod hesly
„historické album“ nebo „zaniklé
osady“.)
• A na závěr jedna ne úplně příjemná zpráva, restaurace
na Březníku bude v zimě s největší pravděpodobností zavřená. Bohužel zrekonstruovaná
a zvětšená kuchyně, která využívá několik velmi energeticky
náročných spotřebičů, natolik
zatěžuje nedostatečně velký diesel-agregát a jímku, že její provoz
je neúměrně drahý a neekologický. Je proto nutné vyřešit zdroj
energie a také nakládání s odpadními vodami, na což se při mnohamilionové rekonstrukci vůbec
nemyslelo. Nejproblematičtější
je vývoz jímky, to by podle České inspekce životního prostředí
mělo probíhat zhruba jedenkrát
za deset dnů. V zimě je to ale provozně nemožné, protože k Březníku nevyjede fekální vůz.
Už teď se připravují návrhy
řešení tohoto problému a příští
rok před letní sezónou by restaurace na Březníku měla opět
sloužit veřejnosti a to ekologicky
a za výrazně nižších provozních
nákladů.
Jan Dvořák
Tiskový mluvčí
Správci Václav Schreiner, Jan Kohout,
Antonín Boutín a Antonín Kloss
„Právovárečníci“, podílníci
měšťanského pivovaru, ustanovovali pro vedení pivovaru správce. Prvním známým byl Václav
Schreiner, který tu působil ještě
koncem 19. století. Jeho nástupci
byli postupně Jan Kohout, Antonín Boutín a Antonín Kloss.
Moc toho o nich známo není,
stejně jako nejsou z té doby známi vedoucí pracovníci pivovaru
zámeckého. Ale některé zajímavosti přece jen uvést můžeme.
Je překvapující, že v převážně
německém prostředí byli špičkovými pivovarníky (viz správci
výše a sládci Rauschové z předchozího dílu) lidé českého původu. Nebyl to jen případ pivovaru
měšťanského, ale i pivovaru zámeckého.
Také není bez zajímavosti,
že někteří správci či sládkové
přecházeli z jednoho pivovaru do druhého (doloženo např.
u Antonína Boutína). Zdá se, že
tehdy „střet zájmů“ a „obchodní
tajemství“ nebyl takový problém
jako dnes.
Ing. Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk
Tam na Šumavě
Tam na Šumavě je vzpomínková kniha psaná spolu s rodáky
obce o životě, zvycích, příhodách
původních obyvatel šumavské
Horské Kvildy a okolních osad
Zhůří, Zlatá Studna, Antýgl, Korýtko a dalších včetně skláren
a samot. Kniha vychází z německého originálu, který se stal
bestsellerem, a je doplněna mapkami rozmístění zaniklých usedlostí a množstvím historických
fotografií (mnohdy ještě nezveřejněných). Nabízí tak bádavým
čtenářům další typy na výlety
po tomto známém koutě Šumavy. V závěru knihy naleznete seznam všech původních obyvatel
a stavení do odsunu v roce 1946.
Kniha je k dostání na vybraných
informačních střediscích na Šumavě a u všech dobrých knihkupců.
Ing. Petr Kuncl
Nová kniha Svět šumavských železnic v proměnách času byla ve Vimperku
představena trojicí jejich autorů R. Hajníkem, V. Šlégrem a R. Kozákem.
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Pilíře atomové katedrály
Jaderná elektrárna Temelín je
fenomén, který rozděluje českou
společnost a málokoho nechává
netečným. Informační přetlak,
který je v otázce Temelína patrný, však vyvolává informační
mlhu, ve které mohou i moudří
sejít z cesty. (A nejednomu už se
to i stalo.) Vědomi si tohoto nebezpečí, rozhodli se studenti SŠ
a ZŠ Nerudova hledat informace
přímo u ZDROJE.
V pátek 3. října 2014 vyjela
skupina třinácti žáků a dvou
učitelů v rámci grantového
programu Rozvoj technického
vzdělávání v Jihočeském kraji
na exkurzi do Jaderné elektrárny
Temelín. Ta se skládala ze dvou
částí. První proběhla v informačním centru JETE, kde žákům byly
promítnuty instruktážní filmy
Turnaj v sálové kopané
Dne 14. 10. 2014 pořádala naše
škola v rámci projektu prezentace
školy turnaj v sálové kopané pro
žáky 8. a 9. tříd základních škol,
který se konal v tělocvičně ZŠ
Smetanova Vimperk. Turnaje se
zúčastnily základní školy z regionu Vimperk i Prachatice. Všichni hráli s obrovským nasazením
a zájmem. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny v podobě sportovních potřeb a sladkých
o historii a současnosti elektrárny, o principu štěpení a ovládání
jaderné reakce. Druhá část exkurze proběhla ve vlastním areálu JETE, a to zejména v energocentru (strojovně), dále u chladicích věží atd. Strojovně dominuje
zejména turbína, která se skládá
z jednoho vysokotlakého dílu
a tří nízkotlakých a má na délku
šedesát tři metrů. Váží tisíc šest
set tun a její rotory se točí rychlostí padesát otáček za vteřinu.
Hmotnost nízkotlaké části rotoru je sedmdesát jedna tuna a konce jeho lopatek mají obvodovou
rychlost 1,2 násobku rychlosti
zvuku. A jen tak mimochodem,
ustojí i obávaný black out.
Vytržené z kontextu jsou tyto
hodnoty schopny především šokovat. Ve skutečnosti však vypovídají o síle, která jim všem vládne – o síle lidské mysli, která je
schopna tvořit a přetvářet.
Ing. Petr Žuravský, Josef Bernard
a Jiří Mařík
čokolád. Mezi jednotlivými zápasy měli žáci možnost se seznámit
se studijními a učebními obory,
které se vyučují na SŠ a ZŠ Vimperk. Nejlépe ze základních škol
se umístila ZŠ Národní Prachatice, 2. místo obsadila ZŠ Vlachovo Březí a 3. místo ZŠ Smetanova
Vimperk.
Celá akce se pořádala za podpory grantu Jihočeského kraje.
Mgr. Jitka Švarcová
Ukliď si své město!
Tímto mottem se naše škola
zapojila dne 10. 10. 2014 do celostátního projektu 72 hodin.
Jedná se o 3. ročník dobrovolnických akcí, které se zaměřují
na pomoc lidem, přírodě a nebo
místu, ve kterém žijeme. My jsme
se rozhodli pomoci místu, kde žijeme, a vyčistit město od odpad-
ků. Cílem této akce je upozornit
na hodnotu dobrovolnické práce
v České republice. Jsem ráda, že
děti naší školy se do projektu zapojily s nadšením, a proto byla
jejich práce odměněna posezením v cukrárně. Posezením bylo
završeno celé dopoledne.
Etiketa pro sígry
Tímto názvem se naše škola
v pondělí 13. 10. 2014 nechala
zlákat do Malého divadla v Českých Budějovicích. Jsem velmi
ráda, že toto divadelní představení se našim dětem velice líbilo a hlavně pro ně mělo mnohá
ponaučení. Také bych chtěla poděkovat za vypůjčení minibusu
ze Střední školy Nerudova, které tímto velmi snížilo náklady
na toto představení a umožnila
dětem jeho vidění.
Mgr. Kateřina Šartnerová
Mgr. Kateřina Šartnerová
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
Den otevřených dveří
V pátek 7. listopadu od 13
do 16:30 hodin pořádá naše
škola Den otevřených dveří pro
zájemce o studium na osmiletém a čtyřletém gymnáziu. Během návštěvy získáte představu
o prostředí ve škole, o podmínkách výuky. Poskytneme vám informace o přijímacích zkouškách
a o zaměřeních, která škola nabízí – o všeobecném gymnáziu,
zaměření na sportovní přípravu
a novém zaměření na informační
technologie, které připravujeme
ve spolupráci s firmou Rohde &
Schwarz a budeme ho nově nabízet od školního roku 2015–2016 .
Naše škola je s Oblastní
hospodářskou komorou Prachat ice spolupoř adatelem
1. ročníku Trhu studijních příležitostí, který se poprvé bude
konat ve Vimperku, ve středu 19.
listopadu 2014 od 9 do 15 hodin
v Městském kulturním středisku
ve Vimperku.
Mgr, Jan Heřta, ředitel školy
Oslavy 50 let založení
partnerského gymnázia
ve Waldkirchenu
Za účasti mnohých významných hostů byly 1. října 2014
v aule Gymnázia Johanna Gutenberga ve Waldkirchenu zahájeny
oslavy 50 let od jeho založení.
V průběhu večera byla učiteli postupně prezentována jednotlivá
desetiletí historie školy na pozadí světových událostí, bylo proneseno několik projevů, mimo jiné
v samotném úvodu paní Josefou
Stamm, současnou ředitelkou
školy, Sebastianem Gruberem,
zemským radou za okres Freyung-Grafenau, a Heinzem Pollakem, starostou města Waldkirchen. V rámci programu, který
obsahoval také řadu hudebních
vystoupení, byl poměrně velký prostor věnován dlouholeté
spolupráci školy s vimperským
gymnáziem, jehož šest zástupců
z řad učitelů v čele s ředitelem
školy, panem Janem Heřtou, bylo
ve Waldkirchenu také přítomno.
V rámci neformálního setkání
po slavnostním programu došlo
také na přátelské rozhovory našich zástupců s oběma bývalými řediteli škol, kteří významně
podporovali vzájemnou spolupráci, Rudolfem Bergmannem
a Franzem Lenhardtem. Při setkání s učiteli školy došlo také
na rozhovor o plánovaných projektech spolupráce obou škol v letošním školním roce a především
na plánované oslavy nadcházejícího 25. výročí spolupráce, které si obě gymnázia připomenou
v roce 2015.
Stalo se již tradicí, že každým
rokem jsou na našem gymnáziu
vítáni nově příchozí žáci.
Také letos se ujal křtu nejvyšší ročník, tedy 8. G. Celá akce
proběhla v úterý 14. října 2014
v Městském kulturním středisku
ve Vimperku. Publikum bylo příjemné, tvořili jej rodiče nových
gymnazistů, učitelé a žáci školy.
Budoucí maturanti připravili
pro primány pomyslnou „cestu“,
kterou sami museli během zatím
necelých osmi let studia projít. Z každého roku vybrali žáci
oktávy nejzajímavější událost či
výlet a každý nový „prvňáček“
postupoval od jednoho stanoviště ke druhému se svou kartičkou,
do které obdržel razítko za splněný, někdy lehký, jindy těžší
úkol. Pokud splněn nebyl, čekal
na primána “výborný“ zákusek,
bez nějž nemohl pokračovat dále.
V primě museli žáci přiřadit
správně učitele k předmětu, kte-
rý vyučují, v sekundě odpovídali
na otázky týkající se vědomostí
o Vimperku a například v kvartě byli prověřeni ze znalostí památek našeho hlavního města.
V kvintě pak přešli k fyzicky
náročným úkolům. Museli projít
po koberci s lyžemi (připomínka
lyžařského kurzu), v sextě podlézt stůl s těžkým batohem jako
symbolem pochodu Pálavou.
Před koncem pomyslného putování, v septimě, měli za úkol
vylovit z bazénku papírek se
správným textem, aby věděli, že
je čeká sportovně turistický kurz
u moře. Úplný závěr cesty symbolizovala pomyslná maturita
neboli maturitní ples, kde každý
primán převzal šerpu a byl pasován na „bažanta“.
Přejeme našim malým spolužákům úspěšnou cestu studiem
na naší škole.
Kateřina Železná (8. G)
Mgr. Roman Hajník
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
ZŠ TGM informuje
Bezpečnost ve škole
Od tragédie na Střední škole
Žďár nad Sázavou zaměstnává zabezpečení školních budov
všechny pracovníky škol, jejich
ředitele i zřizovatele.
Zabezpečení v ZŠ TGM Vimperk
Pražská 167
• Budova je v době vyučování
uzavřena
• Návštěvy se dovnitř dostanou po zazvonění (sborovna,
údržba, školní družiny, tělocvična, chodby)
• Při otevření budovy před
začátkem vyučování, o velké
přestávce a těsně po skončení
vyučování je zajištěn dohled pracovníků školy
• Pracovníci školy se u příchozích informují na účel návštěvy
Nová opatření
• Vstup do budovy pro zaměstnance školy na čipy
• Umístění kamery směřující
na vstup do budovy (plánujeme
přenos na monitory počítačů)
• Posílení dozorů
• Prevence – posilování vědomí školských pracovníků i žáků
v oblasti soužití školy včetně posilování vlastního podílu na bezpečnosti (vyhodnocení situace,
vyhledání pracovníka školy, žádost o pomoc)
Budova 1. máje 268
• Vchod u šaten a vchod z ulice 1. máje se uzavírá v 8 hodin,
otevírá se po vyučování
• Dohled zaměstnanců školy
při otevřených vchodech
• Nejčastěji využívaný vchod
ze školního hřiště je opatřen čipy
• Návštěvy se do budovy doRekontrukce kulturní
památky
V období podzimních prázdnin pokračovala oprava školní
budovy Pražská 167. Tentokrát se
jedná o výměnu oken v suterénu
budovy, to znamená v šatnách,
v kotelně a ve vestibulu. Pro truhláře pana Chrstoše byla výroba
oken vskutku velmi náročná, ale
zároveň zajímavá a prestižní práce. Nutno dodat, že se jí zhostil
na výbornou. Kromě oken s obloukovitou horní částí vyrobil
do vstupního portálu i okna
kulatá, vrcholem jeho řemeslného umění jsou dubové vstupní
dveře zavěšené na mohutných
pantech. Dveře jsou opatřené
odpovídajícím samozavíracím
stanou po zazvonění (kanceláře,
školní jídelna, sborovna, školní
psycholog, školník
• Tento vchod se otevírá v 11
hodin pro cizí strávníky
• Od 11 hodin je v přízemí
zajištěn dohled pracovníka školy
• Pracovník školy se informuje na účel návštěvy příchozích
• Vchod u tělocvičny je
po průchodu žáků uzamčen
Nová opatření
• Umístění kamer, jedna
u vchodu žáků do šaten, druhá
směřuje na vchod ze školního
hřiště
• Obraz kamer přenesen
na monitory počítačů v kancelářích
• Posílení dozorů od 11 hodin
• Dohled pracovnic školní
jídelny u vstupu do budovy při
zásobování
• Umístění nového zvonku
u vchodu do tělocvičny
• Prevence
Nikdo z nás si nepřeje, aby se
škola stala místem podobným
vězení, ale místem, kam rodiče
posílají své děti bez obav o jejich bezpečnost. Ministerstvo
školství proto připravuje novou
vyhlášku týkající se tohoto problému. Dá se předpokládat, že
bude obsahovat pokyny v oblasti
zabezpečení technického, pedagogického i v oblasti prevence. Je
jisté, že všechna tato opatření budou představovat určité zvýšení
finančních prostředků. Uvidíme,
zda půjdou ze státního rozpočtu,
či budou ležet pouze na bedrech
zřizovatele.
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk
zařízením a netradiční klikou.
Vstup do budovy bude umožněn
prostřednictvím čipů, návštěvy
se mohou i nadále ohlásit instalovanými domácími telefony
a dálkovým otevíráním z kanceláře, školních družin, sborovny,
tělocvičny, prostoru údržby chodeb v 1. a 2. patře.
Tato rekonstrukce představuje
částku 543 145 Kč (vč. DPH), přičemž dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturních
památek činila 298 000 Kč. Díky
péči samosprávy a pracovníků
odboru investic MěÚ Vimperk je
budova zase o kousek blíž k novému kabátu.
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk
Podnikáním jsme povýšili
finanční gramotnost
na ZŠ Smetanova
Po úspěšném minulém roce
jsme se rozhodli pokračovat
v nastolené cestě výuky finanční
gramotnosti na naší škole, která
probíhá od prvního do devátého
ročníku podle pečlivě rozpracovaného ŠVP. V loňském roce se
nám podařilo navázat spolupráci
s občanským sdružením AISIS,
díky kterému máme na škole
pět vyškolených koordinátorů
finanční gramotnosti. Od letošního školního roku jsme získali
statut Klubové školy Rozumíme
penězům jako jedni z prvních
v Jižních Čechách. Všichni žáci
sedmého a osmého ročníku se
díky našemu zapojení do tohoto
programu zúčastní ve dnech 3.
– 5. listopadu zážitkové školy fiBAREVNÝ PODZIM
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
První měsíc nového školního roku utekl jako voda. Léto
se s námi definitivně rozloučilo
a naše kreativní aktivity ve školní
družině ovládl barevný podzim.
Starší děvčata se pustila do vyšívání obrázků ježka a havrana,
které se jim moc povedly. Nově si
všichni měli možnost vyzkoušet
techniku tupování. Za pomoci
šablony s krásným motivem soviček vznikaly pod rukama i těch
nejmenších dětí zdařilé práce.
Ke slovu se dostaly i nůžky. Děti
se kromě jiného s chutí zapojily
i do výroby papírových ježků.
A jaké bylo jejich překvapení, že
bodlinky ze silného kartonu pí-
nančního vzdělávání na Zadově.
Rozvoj teoretických znalostí,
založených především na praktických příkladech, je u nás již
samozřejmostí. Proto jsme se
rozhodli, že v letošním školním
roce finanční gramotnost na naší
škole ještě povýšíme. Díky zapojení do projektu „ Podnikáme
– pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem“ se
nám jako partnerovi projektu podařilo získat finanční prostředky
na založení a vybavení fiktivních
firem, založených na reálném základě, se sociálním podtextem.
Tento pilotní projekt Ministerstva školství má za úkol zjistit,
zda mohou kvalitně podnikat již
žáci na základní škole. Naše škola
se tak díky tomuto projektu stala
jednou ze čtrnácti pilotních základních škol v České republice,
a dala tak možnost vzniknout žákovské Cestovní kanceláři Labuť
a reklamní a propagační agentuře
RePro.
Věřím, že se našim mladým
podnikatelům bude dařit stejně
tak dobře, jako se daří finanční
gramotnosti na naší škole.
Mgr. Jana Doležalová
chají stejně, jako ty pravé ježčí!
Dříve, než si každý odnesl svého pichlavého kamaráda domů,
mohli jsme na školním hřišti pod
břízou potkat velkou ježčí rodinku, jak si to kráčí zlátnoucím listím na procházku.
Kromě tvůrčích aktivit a tvořivých her se stavebnicemi se děti
mohly zapojit do různých soutěží, jako je například bingo nebo
kuželky se sladkými odměnami.
Bylo by škoda nezmínit výkony
Honzíka Járky, který svými desetibodovými hody v kuželkách
s přehledem porazil všechny
ostatní hráče. Blahopřejeme,
Honzíku!
Pavlína Tetourová
Dům dětí a mládeže ve Vimperku
pořádá tradiční
Bazar
sportovních potřeb
v sobotu 22. 11. 2014
ve vestibulu ZŠ Smetanova 405
8.30 – 11.00 příjem pouze sportovního zboží
13.00 – 14.30 prodej
14.30 – 15.00 výdej neprodaného zboží
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Mateřské a rodinné centrum BODLINA
MC Bodlina pro Vás a Vaše
děti připravuje na měsíc listopad
různorodé programy i možnost
si přijít „jen tak pohrát“, nabízí prostor pro setkávání rodičů
a dětí a sdílení společných radostí (i starostí). Více informací
na www.bodlina.cz, kde naleznete mimo jiné i rozepsané aktivity v přehledném týdenním
plánu, a facebookovém profilu,
kde se snažíme včas informovat
o případných změnách.
„Mateřské centrum“ a „volná
herna“ je rájem i pro nejmenší
děti, kterým už nestačí být pouze
s maminkou, vítaní jsou plazivci, lezci i chodci. Mají prostor se
seberealizovat, ale i pouze sdílet
a pozorovat. V pondělí dopoledne se soustředíme na pohybové
aktivity a s nimi spojené říkanky
a písničky. Ve čtvrtek odpoledne
je dětem k dispozici volná herna.
Pro děti, které mají chuť tvořit,
nabízíme možnost malovat, vyrábět z různých materiálů, apod.
Na závěr si zazpíváme s kytarou, děti se statečně doprovázejí
na rytmické hudební nástroje.
Žádná z těchto volitelných aktivit
nevyžaduje zvláštní podmínky
k realizaci (např. ticho, povinnost se účastnit). Kdo má chuť
se přidat, je rozhodně vítaný.
Volná herna v pátek nabízí mož-
nost si přijít „jen tak pohrát“.
Pronájem prostoru MC Bodlina. Plánujete-li dětskou oslavu
nebo jinou ne-/rodinnou sešlost
a nestačí Vám kapacita obýváku, popřípadě nechcete vonět
restauračním odérem, nabízíme
příjemné prostředí u nás v Bodlině. Po předchozí telefonické
domluvě lze pronajmout pondělí
nebo sobotu. Rezervace na tel.
723 657 790 (L. Randáková).
Celý tým maminek i nemaminek, které pořádají „venkovní
akce“ pod hlavičkou MC Bodlina, pro Vás i Vaše děti chystá
20. listopadu od 16 hodin „Cestu za lesní dušičkou“. Sejdeme
se u dětského hřiště na Vodníku a společně se po světýlkách vypravíme lesem, budeme
pozorovat a poslouchat zvuky
podvečerní listopadové přírody
a odměnou bude nalezení lesní
dušičky. Vrátíme se zpět na Vodník a ohřejeme se u ohně, deku
pod zadek a buřtíky si vezměte
s sebou. Předpokládané ukončení akce v 18 hodin. Také věříte, že
existují lesní dušičky?
S předstihem bychom Vás
rády informovaly o Mikulášské
nadílce 4. prosince od 16 hodin.
Milé a poklidné setkání s Mikulášem je vhodné i pro nejmenší
děti (žádné strašení čerty!). Minulý rok nám zpříjemnili klienti
z ústavu Javorník se svým vystoupením, rády bychom v této
tradici pokračovaly. „Nadílku“
pro svoje děti vezměte s sebou.
Mgr. Lenka Randáková
Frühaufová
Na listopad jsou připraveny následující programy:
dopoledne
odpoledne
po
9.30 – 11.30 hod.
mateřské centrum
(s programem)
s V. Mrázovou
út
logohrátky
s Pavlou Koškovou
nabídka pronájmu prostoru
k soukromým účelům (např. dětské
oslavy, skupinová setkání s dětmi
i bez dětí)
logohrátky s Pavlou Koškovou
objednávky a konzultace
na tel. 736 708 618
st
9.00 – 11.30 hod.
lesní miniškolička
s Lenkou Randákovu
Frühaufovou
čt
pá
Dne 7. 11. a 21. 11.
9.00 – 11.30 hod.
volná herna
s Petrou Prenerovou
od 16:00 hod
angličtina pro dospělé
Dne 6. 11., 13. 11., 27. 11.
15.30 – 18.00 hod. volná herna
(s programem a kytarou)
s Lenkou Randákovou Frühaufovou
20. 11. CESTA
ZA LESNÍ DUŠIČKOU
od 14.45 hod.
angličtina pro děti
s Editou Wölflovou
Knihovna
Týden knihoven 2014
Do tohoto Týdne lze zahrnout
naši spoluúčast na akci nazvanou Rekord v největším počtu
čtoucích a poslouchajících lidí
najednou.
Pro toto čtení, které se uskutečnilo 24. 9. od 8 hodin, byla
vybrána ukázka z knížky O víle
Majolence a profesorovi z Prachatic. Kniha byla napsána v minulém školním roce při Lekcích
tvůrčího psaní dětskými čtenáři
prachatické knihovny a žáky ZŠ
Zlatá stezka pod vedením spisovatele Hynka Klimka. Tato
půvabná knížka s ilustracemi
Zdeňky Študlarové nás vede
k regionálnímu poznávání Prachaticka a můžete si ji půjčit
i v naší knihovně.
Co je však nejdůležitější . ČTECÍ REKORD BYL PŘEKONÁN!
Letos se Vás, čtoucích a poslouchajících, zapojilo 15 786.
Tento den se také uskutečnily
dvě besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Jedna proběhla
v sále DDM pro děti ZŠ Smetanova a druhá se konala pro děti ZŠ
T.G.M. v čítárně knihovny.

Knížky Ivony Březinové jsou
oblíbené a čtenáři si je v knihovně neustále půjčují.
Během Týdne knihoven se
v dětském oddělení hrálo již
tradičně pexeso. Turnaje se zúčastnilo 64 dětí a Králů pexesa
bylo v každé třídě několik. Nejúspěšnějšími turnajovými hráči
byly děti z MŠ Klostermannova
Matěj Bílek (18 pexes) a Adélka
Voldřichová (18).
Závěrem Týdne byly vyhodnoceny příspěvky do soutěže
Šumavský kalendář tak, jak ho
vidím já. Nejzdařilejší kalendář
byl Jindřišky Tomšovicové,
Richarda Kropáčka a společná
práce Michaely Malé a Terezy
Tůmové. Výhercům gratulujeme
a všem tvůrcům děkujeme za jejich krásné Šumavské kalendáře.
Literární čtvrtky
Literární čtvrtky, ve kterých
si budeme od 13.30 do 14.30
hodin povídat o knížkách, jejích
autorech a hlavně si budeme číst.
6. 11. Vzpomínka na spisovatele Rudolfa Čechuru a jeho knihy (od 7 let)
13. 11. V hrsti – O Vendulce
a drakovi (od 7 let)
20. 11. Pavel Brycz – Neberte
nám ptáka Loskutáka (od 8 let)
27. 11. Roald Dahl – Prevítovi
(od 8 let)
Příležitost,
jak se vzdělávat
na počítačích zdarma
Http://www.virtualnikolega.cz
je výukový web zaměřený na počítačové dovednosti. Od začátku
března dochází k jeho postupnému zpřístupňování pro zaměstnance a návštěvníky knihoven
a to zcela zdarma. Kurzy jsou
určené pro začátečníky a mírně pokročilé, nicméně i ti, kteří
používají počítač zcela běžně,
se s Virtuálním kolegou mohou
naučit ledacos nového. Základem výuky jsou názorné videoukázky komentované zkušenými
lektory, které jsou srozumitelné
i úplným začátečníkům. Takže
nemusí čekat na pomoc někoho
jiného, zvládnou to zcela sami.
Pro pokročilejší je určená řada
tipů a triků, které mohou významně usnadnit práci na počítači. Součástí jednotlivých lekcí
jsou cvičení nebo interaktivní
kvízy, na kterých si uživatel ověří,
co se naučil. Virtuálního kolegu
lze studovat systematicky kurz
po kurzu, výklad je koncipován
tak, aby na sebe navazoval a postupovalo se od nejlehčí látky
po tu nejsložitější. V případě, že
student potřebuje nalézt rychle
konkrétní odpověď na daný problém, může využít vyhledávání
podle klíčových slov.
Každý návštěvník se může
v knihovně naučit nejen jak napsat dopis ve Wordu, odeslat ho
emailem, vyhledávat informace
na internetu, telefonovat pomocí
služby Skype, založit si účet na facebooku, ale i jak upravit fotku
nebo obrázek pomocí grafických
programů zdarma, jak si založit
webové stránky, nebo prezentovat svoji firmu. Pokud ho zaujme
nějaká lekce a chtěl by ji studovat i doma, stačí, když na úvodní
stránce zadá svoji emailovou adresu a my mu odešleme voucher
v hodnotě 1500 Kč.
Eva Buryánová
Eva Buryánová
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Kulturní přehled
MěKS Vimperk
Vimperk
Čtvrtek 20. 11. 2014, 19.30 hodin
NÁJEMNÍCI PANA SWANA aneb HABAĎŮRA
Komedie o tom, jak může skončit zneužívání sociálních dávek.
Autor Michael Cooney, režie Alena Barborková, hraje DS
Čelakovský Strakonice.
Divadelní představení, vstupné 60 Kč.
Neděle 23. 11. 2014, 15.00 hodin
Pondělí 10. 11. 2014, 18.00 hodin
Velká válka 1914 - 1918
Sarajevo, osobnosti, život na frontě a v zázemí, oběti a pomníky.
Přednáška PhDr. Miroslava Špeciána.
Úterý 11. 11. 2014, 8.30 a 10.00 hodin
KOLOTOČ POHÁDEK
Klasické pohádky propojené a v celku tradičně zpracované
divadlem ,,Já to jsem“.
Divadelní představení pro školy, vstupné 40 Kč.
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU
Odpolední taneční čaj nejen pro seniory.
Vstupné 50 Kč, hraje Pohoda.
Středa 26. 11. 2014, 19.00 hodin
VLADISLAV HOŠEK: ŠUMAVA POETICKÁ A NEPÁL
Promítání spojené s prezentací služeb Oblastní Charity
Vimperk a prodejem kalendářů a knih Vl. Hoška.
Velkoplošná projekce fotografií, vstupné 50 Kč – bude použito
na zajištění provozu Domu klidného stáří v Pravětíně.
Sobota 29. 11. 2014, 8.00 hodin
VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY
Adventní věnce, vánoční aranže, svícny, vánoční ozdoby,
perníky s vánoční tematikou, výrobky ze dřeva, z proutí,
z kamene, ze skla, z textilu, keramika, šperky a další zajímavé
dárky. V doprovodném programu zazpívají a zatancují děti
ze ZŠ, z kroužků DDM a MŠ. Pro děti budou otevřeny tvořivé
vánoční dílny.
Sobota 29. 11. 2014, 16.30 ZŠ TGM, náměstí Svobody
ZVONKOVÝ PRŮVOD –
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Advent je tu a s ním i tradiční zahájení.
Středa 19. 11. 2014, 9.00 hodin
I. TRH STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Burza škol pořádaná Jihočeskou hospodářskou komorou určená
pro žáky posledních ročníků ZŠ a jejich rodiče.
Čtvrtek 20. 11. 2014, 10.00 hodin
VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ:
VITRÁŽE – JEJICH RESTAUROVÁNÍ
A VÝROBA NOVÝCH
Přednáška M. Zborníkové Vintrové.
Pouze pro přihlášené.
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Neděle 30. 11. 2014, 10.00 hodin
ADVENTNÍ MATINÉ ZUŠ VIMPERK
V programu vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru.
V předsálí se uskuteční prodejní výstava vánoční dekorace žáků
výtvarného oboru.
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
pátek 7. 11. 2014, 19.00 hodin
pátek 14. 11. 2014, 19.00 hodin
pátek 21. 11. 2014, 19.00 hodin – country
pátek 28. 11. 2014, 19.00 hodin – prodloužená
Ogrodnik, Joanna
Kulig, Jerzy Trela, Mariusz
Jakus, Adam
Szyszkowski, Artur
Janusiak, Halina
Skoczyńska, Anna
Grzeszczak, Izabela
Dąbrowska, Paweł
Burczyk
Originální a poetický
příběh hledání vlastní
identity je moderní poctou klasické kinematografii 60. let.
TANčÍRNA PRO DOSPĚLÉ
neděle 9. 11. 2014, 18.00 hodin
neděle 16. 11. 2014, 18.00 hodin
Sobota 8. 11. 2014
Úterý 4. 11. 2014, 20.00 hodin
NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
Dokumentární / Drama / Hudební, Velká Británie, 2014,
96 min
Režie: Iain Forsyth, Jane Pollard
Hudba: Nick Cave, Warren Ellis
Hrají: Nick Cave, Blixa Bargeld, Kylie Minogue, Ray Winstone, Warren Ellis
Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší
důvěrné zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí
kombinace reality a fikce.
kino Šumava Vimperk
DOKOLA BEZ KOLA
Sobota 22. 11. 2014
VYPSANÁ FIXA – TOUR
Středa 12. 11. 2014, 18.00 hodin, koncertní sál ZUŠ
Podzimní koncert
Vstupné dobrovolné
Neděla 30. 11. 2014, 10.00 hodin, MěKS Vimperk
Adventní matiné
Vstupné 20 Kč, předprodej v ZUŠ
Úterý 11. 11. 2014, 20.00 hodin
FRANK
Komedie / Drama / Mysteriózní /
Hudební, Velká Británie, 2014,
95 min
Režie: Lenny Abrahamson
Hudba: Stephen Rennicks
Hrají: Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal, Domhnall
Gleeson, Tess Harper, Scoot McNairy, Hayley
Derryberry, Matthew Page, Travis Hammer, François
Civil, Mark Huberman
Netradiční, stylově výrazná tragikomedie sleduje nadšeného,
ale netalentovaného muzikanta Jona, který se ve snaze vymanit
se z prostředí maloměsta a každodenní pracovní rutiny připojí
k alternativní hudební skupině The Soronprfbs.
Úterý 18. 11. 2014, 20.00 hodin
OLGA
Dokumentární, Česko, 2014,
87 min
Režie: Miroslav Janek
Hrají: Olga Havlová (a.z.), Václav
Havel (a.z.)
Nový celovečerní dokumentární
film režiséra Miroslava Janka není pouze popisným
životopisem, ale osobním portrétem výjimečné osobnosti –
první dámy Olgy Havlové. Úterý 25. 11. 2014, 20.00 hodin
IDA
DramaPolsko / Dánsko, 2013, 82 min
Režie: Paweł Pawlikowski
Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, Dawid
Oblastní charita Vimperk si Vás dovoluje pozvat na
PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ
VLÁDI HOŠKA
na téma Šumava poetická a Nepál
ve středu 26. 11. 2014 od 19. 00 hodin
v Městském kulturním středisku Vimperk.
Součástí této akce bude prezentace služeb Oblastní charity Vimperk
a prodej kalendářů a knih s fotografiemi známých i neznámých koutů
světa pořízených právě Vláďou Hoškem.
Výtěžek ze vstupného v hodnotě 50 Kč použije
Oblastní charita Vimperk na zajištění provozu
Domu klidného stáří v Pravětíně.
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Akce
MO STP VIMPERK
Dne 1. 10. jsme se zúčastnili
3. seniorského bálu v Prachaticích. Vystoupil taneční soubor
SEN SEN s vozíčkáři, kapely
DUO NÁVRATY a OSEČANKA.
Se svým repertoárem nás seznámil známý zpěvák Laďa Kerndl.
Při jeho písních jsme si báječně
zatančili.
Dne 8. 10. jsme pořádali zájezd Dostupná Šumava. Se zeleným autobusem jsme mohli přijet až k navštívenému objektu.
Naši členové, kteří se zúčastnili
tohoto zájezdu navštívli kostel
Svatého Vintíře v Dobré Vodě se
skleněným oltářem a křížovou
cestou, Zhůří u Javorné, Hůrku,
Hauswaldskou kapli, Rokytu,
Tříjezerní slať, Modravu, Poledník a Březník. Tento zájezd se
nám vydařil a přálo nám i počasí.
Další Waldkirchen – hydroterapie se uskuteční 6. prosince.
Od 23. 11. – 27. 11. lázně Maďarko.
Za výbor V. Zwettlerová
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v měsíci říjnu:
Božena Vyskočilová,
Jarmila Schröderová,
Dana Junková,
Ivoš Toman,
Ludmila Lexová,
Eva Zdražilová,
Miluše Rogozová,
Jiří Ryneš,
Erich Batík,
Stanislav Vojta,
Anna Medková,
Vladimír Perman,
Marie Probstová,
Jaroslav Kotlík,
Ludmila Musilová,
Ludmila Kollerová,
Eva Volfová.
Ohlédnutí za týdnem sociálních služeb
Dne 6. 10. 2014 byl zahájen
v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sociální pohoda,
o.p.s., Vacov, Javorník každoroční
Týden sociálních služeb. Tento
den se široké veřejnosti otevřely
dveře a bylo možné se seznámit
s nabízenými aktivizačními činnostmi, samotným režimem dne
a nahlédnout do společného života samotného domova.
Uživatelům i zaměstnancům
byl na tento týden připraven
pestrý program. Společně jsme
prožili krásné dny, vyráběli jsme
různé ruční práce, probíhalo
promítání vzpomínkových videí
z akcí pořádaných domovem, navštívili jsme kino Oko ve Strakonicích, kde se promítal film Bella
a Sebastian. Také nás cesty za-
vedly do cukrárny Pod zámkem
ve Vimperku. Jedno sluneční
dopoledne jsme si užívali v prostředí nově vybudovaného Parku
nad Pekárnou. Zde nás navštívila
i „psí přítelkyně“ Ruby.
Pro zaměstnance byl uspořádán seminář s názvem Prevence infekcí v sociálních službách.
V programu dále následovalo
opékání vuřtů. V neposlední řadě
musíme také zmínit vzácnou návštěvu našich hudebních přátel,
které vždy rádi vidíme. Jedná se
o hudební kapelu Šumavští marnotratníci. Celý týden jsme společně prožili příjemné chvíle.
Michaela Hejtmánková,
Martina Vávrová,
Anna Šmídová
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
POZVÁNKA
Podstatně příjemnější chůzi mají obyvatelé sídliště díky nově opraveným chodníkům.
Výroční členská schůze SENIOR KLUBU VIMPERK se koná
v sále MěKS v neděli 23. listopadu 2014 od 13.00 hodin. Pozváni
jsou představitelé našeho města a bude podáno malé občerstvení.
Od 15 hodin následuje už tradiční SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU
v režii MěKS a tato akce je již veřejnosti přístupná. Předpokládáme, že mnozí naši členové setrvají na svých místech až do
19 hodin.
K účasti srdečně zve VÝBOR SENIOR KLUBU
[email protected] 388 402 264
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Otevírací doba:
Po–pá: 9.00–11.30,
12.30–16.00.
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky – otevírací
doba v provozní době TIS,
• Městská zvonice (z bezpečnostních důvodů uzavřena).
• VIMPERSKÝ KALENDÁŘ
2015 V PRODEJI.
Kontakt:
tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194,
tel.: 388 411 457; 380 070 060.
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.,
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út–18.00 hod., fara,
st–18.00 hod., fara – tichá
adorace,
pá–18.00 hod., kostel,
ne–8.30 hod., kostel.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní sbor Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, budova Městské knihovny (bývalá „Lesnická škola“) 2. patro, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252.
Pondělí: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek: Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229, e-mail: marie.
[email protected]
Kurz základní ovladatelnosti psa
Kynologický klub Vimperk pořádá kurz základní ovladatelnosti
psa.
Kurz je vhodný pro štěňata od
4 měsíců věku a všechny začátečníky. Kurz bude probíhat na kynologickém cvičišti ve Vimperku
od neděle 15. 3. 2015 a skládá se
z šesti lekcí. Vždy každou neděli
od 9 do 10 hodin. Počet účastníků je omezen na max. 10 psů.
Podrobnější informace a přihlášky získáte na adrese:
[email protected]
nebo tel. 702 007 562
Michal Šmíd, DiS.
Vimperské noviny 11/2014
Přivítejme vánoce
ve Vimperku
29. 11. 2014
8.00 – 13.00 hod.
ADVENTNÍ A ŘEMESLNÉ TRHY
(Rožmberská a Kaplířova ulice)
od 8.00 hod.
VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY DDM (MěKS)
16.30 hod.
ZVONKOVÝ PRŮVOD (od ZŠ TGM na náměstí Svobody)
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
(náměstí Svobody) – doprovodný program
30. 11. 2014
od 10:00 hod.
ADVENTNÍ MATINÉ ZUŠ VIMPERK (MěKS)
Dům dětí a mládeže ve Vimperku pořádá
v úterý 25. 11. 2014 kreativní kurz
adventní věnce
Přijďte si vyrobit adventní věnec na stůl, ať můžete v neděli
zapálit první svíčku. Jestli nechcete věnec svíčkový,
můžete si vyrobit adventní věnec na dveře.
K dispozici budete mít mech, slaměný korpus, podložky
pod svíčky, stužky, různé sušené a umělé přízdoby,
nebo si přineste vlastní přízdoby podle svého vkusu.
Lektorka kurzu: Marta Vintrová
Začátek: 17.00 hodin předpokládaný konec 20:00 hodin
V DDM Vimperk – Smetanova 405
Cena kurzu: 230 Kč
Nutné přihlásit se předem na telefon:
776 325 146, 388 411 164
Kontaktní osoba: Jitka Martanová
DDM ve Vimperku a MěKS Vimperk Vás zvou
29. listopadu 2014 od 8:00 hodin na
vánoční řemeslné trhy
Místo konání: MěKS ve Vimperku
Uvidíte ukázky některých řemesel.
V doprovodném programu zazpívají a zatancují děti ze ZŠ,
z kroužků DDM a MŠ
Pro děti budou otevřeny tvořivé vánoční dílny
Sortiment zboží:
adventní věnce, vánoční aranže, svícny, vánoční ozdoby,
perníky s vánoční tematikou, výrobky ze dřeva, z proutí,
z kamene, ze skla, z textilu, keramika, šperky a další zajímavé
dárky.
Na tuto adventní akci srdečně zveme
rodiče, prarodiče a jejich ratolesti.
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Program zimního stadionu
Zprávy z gymnastiky
Veřejné bruslení
1. 11. sobota 14.00 – 15.30
2. 11. neděle 14.00 – 15.30
9. 11. neděle 14.00 – 15.30
15. 11. sobota 14.00 – 15.30
16. 11. neděle 14.00 – 15.30
Na první podzimní závod
ve sportovní gymnastice O pohár Nové Včelnice se dokázaly
připravit pouze dvě vimperské
závodnice – Daniela Vašicová
a Pavla Vozobulová. Hlavním důvodem byly technické úpravy zázemí u tělocvičny II. ZŠ ve Vimperku, které probíhaly ještě celé
září. Tréninky proto mohly začít
až od října.
V Nové Včelnici se v sobotu
18. 10. 2014 závodilo v klasickém
čtyřboji ve volných sestavách
s předepsanými povinnými prvky. Vzhledem k minimální přípravě děvčat se nedal očekávat
žádný výrazný úspěch. O to více
obě vimperské gymnastky mile
17. 11. pondělí 14.00 – 15.30
22. 11. sobota 14.00 – 15.30
23. 11. neděle 14.00 – 15.30
29. 11. sobota 13.00 – 14.30
30. 11. neděle 14.00 – 15.30
Lední hokej
8. 11. sobota 8.00 turnaj cyklistických legend
9. 11. neděle 9.00 HC Vimperk – Hluboká, Strakonice
miniturnaj 3. třídy
9. 11. neděle 17.00 HC Vimperk – Humpolec
muži
15. 11. sobota 17.00 HC Vimperk – Soběslav
muži
16. 11. neděle 10.00 HC Vimperk – Linz, Lužnice
miniturnaj 4. třída
16. 11. neděle 16.00 HC Vimperk – DDM Č. Budějovice junioři
17. 11. pondělí 9.30 HC Vimperk – Jindřichův Hradec MŽ + SŽ
17. 11. pondělí 16.00 HC Vimperk – Jindřichův Hradec
dorost
26. 11. středa 15.00 HC Vimperk – Tábor
MŽ + SŽ
29. 11. sobota 17.00 HC Vimperk –Český Krumlov
junioři
30. 11. neděle 15.00 HC Vimperk –Český Krumlov
muži
Škola bruslení
2. 11. neděle
5. 11. středa
9. 11. neděle
12. 11. středa
překvapily. Danielka předvedla
bez zaváhání krásný přemet stranou na kladině, Pavle se úžasně
povedl přeskok. Akrobacii s hudebním doprovodem zvládly obě
vimperské závodnice výborně,
a to včetně obtížné skokové vazby. Svým prvním vystoupením
v podzimní sezóně se v náročné
konkurenci velmi dobře zapsaly.
Umístění Pavly na 11. a Danielky
na 13. místě je velký úspěch.
Oběma závodnicím patří pochvala za bojovnost a poděkování
za radost, kterou svým výkonem
udělaly svojí trenérce.
Marie Kotlíková
předsedkyně oddílu SG
TJ Šumavan Vimperk
12.30
15. 11. sobota 12.30
16.00
19. 11. středa 16.00
12.30
23. 11. neděle 12.30
16.00
30. 11. neděle 12.30 Ohlédnutí za odbíjenou žen
ve Vimperku
Již řadu let i v našem městě se
hraje KP 2 žen v odbíjené. Nyní
již skončila první polovina ročníku a na jaře příštího roku bude
soutěž pokračovat. Naše ženy
hrají odbíjenou především pro
své potěšení, ale i reprezentují
město Vimperk. Tomuto sportu
věnují čas i finanční prostředky.
Vše si mohou dovolit jen díky
pochopení svých rodin, případně
svých blízkých.
Do soutěže se v letošním roce
zapojilo 7 družstev a Vimperk je
nyní na pátém místě, před ženami Vodňan a Radomyšle. První
jsou ženy Písku A. Pravděpo-
dobně družstvu chybí osobnost
o vyšší tělesné výšce, více štěstí
a někdy i snaha vyhrát. Kádr tvoří Láchová Kateřina, Hudečková
Jana, Jandová Milena, Kubásková
Marie, Kubásková Tereza, Matheislová Šárka, Jirsová Pavla, Kolafová Helena a Tetourová Lucie.
Přestávka v soutěži je vyplněna
zimní ligou v Českých Budějovicích formou turnajů. První turnaj se konal 4. 10. 2014. Vimperk
zvítězil nad ženami z Kaplice,
Ševětínu a SKP 2, nerozhodně se
utkal s družstvem žen z Křemže.
MEMORIÁL
JARKY LANDOVÉ
VIII. ročník
Karel Krejčí
22. listopadu 2014
22. listopadu 2014
V tělocvičně II. ZŠ Smetanova ve Vimperku
V tělocvičně II. ZŠ Smetanova ve Vimperku
9.00 hod.
odod9.00
hod.
SRDEČNĚ ZVÁNI…
ZÁVODEMJSTE
VE SPORTOVNÍ
GYMNASTICE
„MEMORIÁL JARKY LANDOVÉ“
UCTÍ VIMPERSKÉ GYMNASTKY PAMÁTKU SVÉ BÝVALÉ TRENÉRKY
UCTÍ VIMPERSKÉ GYMNASTKY PAMÁTKU SVÉ BÝVALÉ TRENÉRKY
JARMILY LANDOVÉ († 4. 12. 2006)
JARMILY LANDOVÉ († 4. 12. 2006)
ZÁVODEM VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE "MEMORIÁL JARKY LANDOVÉ"
První tréninky na sněhu v rakouském Dachsteinu mají za sebou lyžaři vimperského Fischer Ski klubu Šumava.
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Řádková inzerce
• Peníze ihned! Koupíme
starý nábytek, obrazy, sklo, bankovky, mince, knihy, sochy, hodiny, hodinky, šavle, uniformy,
knihy, pohledy, myslivecké, vojenské, hasičské předměty, staré
hračky a jiné. Nabídněte jednotlivě, sbírky nebo pozůstalosti.
Tel: 722 777 672.
• Pronajmu byt 2+1, 58 m 2 ,
v 1. patře ve Vimperku od
1. 11. 2014 k doptání na tel. čísle:
736 177 842.
• Prodám byt 2+kk, DV, balkon, nová plast. okna a dveře,
zateplený, nízkonákladový, parkování 420 tis, volný. Telefon:
724 340 449.
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen, Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Špidrova 80 , 385 01 Vimperk
nabízí ve svém areálu
pronájem kanceláří 9 – 13 m
pronájem odstavné plochy,
parkování nákladních vozidel
prodej motorové nafty
objekt střežen PS Patrol
2
kontakt: 602 317 879 p. Švec
I TA L S K Ý R E S TAU R A N T I TA L S K Ý R E S TAU R A N T www.pizzerie-marco.cz
www.restaurace-vodnik.cz
Polední nabídka
Po − Pa } 11,00 − 14,00
polÉvka
& hlavnÍ chod
MENU
Pro sportovní či volnočasové aktivity
DÁRKOVÉ POUKAZY
pro dospělé i děti
funkční oblečení Craft, Helly Hansen,
Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Nordblanc, Swix, Odlo,
Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen,
Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete, aby jste se cítili v pohodě
ČSAD Jihotrans a.s., divize Vimperk
Najdete nás (bývalý Proles) Nádražní 236, Vimperk
Najdete nás u autobusového nádraží
Pro sportovní či volnočasové aktivity nabízíme široký sortiment pro dospělé i děti
technické funkční oblečení Craft, Helly Hansen, Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Vimperk
Nordblanc, Swix, Odlo, Schoffel, Axon…
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Uzávěrka dalšího čísla bude
18. 11. 2014 v 15 hodin.
-
-
-
-
Zveme vás do nově otevřeného obchodu S P O R T
65
,-Kč
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké? Připravili jsme pro vás
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších
sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete,
aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké?
Připravili jsme pro vás
DÁRKOVÉ POUKAZY
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Srdečně Vás zveme
do nově otevřené
realitní kanceláře
Vimperk
Kostelní 57
Petra Froydová
Certifikovaná realitní makléřka
[email protected]
tel.: 739 392 998
Nikola Bartůšková
Certifikovaná realitní makléřka
[email protected]
tel.: 728 700 424
RE/MAX prodává nejvíce realit na světě
www.remaxbudejovice.cz | www.re-max.cz
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Nejširší výběr podlah za nejlepší ceny!
Více než 200 dekorů okamžitě skladem!
m2
m2
89,-
445,-
Laminátová plovoucí podlaha
Dřevěná parketová podlaha
tl. 6 mm, rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: dub, bal. 3,23 m2
tl. 11 mm, třívrstvá, lakovaná, rozměr lamel: 1100 x 180 mm, dekor: buk,
bal. 1,58 m2
m2
m2
498,-
990,-
vinylová podlaha
Dřevěná parketová podlaha
tl. 4 mm, rozměr lamel: 150 x 1220 mm, dekor: Pinie Country, bal. 1,83 m2
tl. 12 mm, rozměr lamel: 2200 x 180 mm, dekor: dub Rustic, vícenásobně
broušený povrch, 15 let záruka, bal. 3,56 m2
české buDějovice, české vrbné 2380, směr Plzeň tel.: 389 504 711-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
Tato nabídka platí od 6. 11. do 30. 11. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
/bauhauscz
www.bauhaus.cz
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Stejně jako máme pro naše aktivity
různé boty, tak také pro komfortní
vidění potřebujeme různé brýle.
Například sluneční dioptrické brýle, brýle
na sport, na řízení automobilu, pro práci
s počítačem...
+
www.varilux.cz
Nabídka platí do 31. 12. 2014
JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE V OPTICE
OPTIK SPIEGEL, S. R. O.
PIVOVARSKÁ 78
385 01 VIMPERK
TEL.: 388 412 712
MOB.: 777 215 456
WWW.OPTIK-SPIEGEL.CZ
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
Nabídka pracovní pozice
ZKUŠEBNÍ TECHNIK
Co nabízíme?
Co požadujeme?

Zázemí silného zahraničního koncernu

Kariérní růst

SOU / SŠ elektro

Zajímavé finanční ohodnocení

Uživatelská znalost práce na PC

5 dnů dovolené navíc

Základní znalost NJ výhodou

Příspěvek 55% na cenu oběda


Příspěvek na dopravné
Iniciativa a schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita
Příspěvek na důchodové připojištění


Ochota pracovat ve směnném
provozu

Sportovní oddíly a mnoho dalšího...
Více informací a přihlášky naleznete na našem novém kariérním
portálu www.career.rohde-schwarz.cz, nebo je rádi poskytneme
přímo u nás. Těšíme se na Vás!
Vimperské noviny 11/2014 tel. 388 402 [email protected]
Žáci základní školy praktické se zapojili do akce Ukliď si své město. Více informací na str. 10.
U příležitosti 20. výročí cyklistiky na vimperském sportovním Gymnáziu se
11. října uskutečnily závody MTB Do vrchu. Zpestřením cyklooslav byla ukázková jízda Pavla Rybaříka na historickém kole tzv. kostitřasu. Více informací
na str 8.
Putování po Zlaté-solné stezce – díl čtvrtý, zavedlo tentokráte turisty na
prachatickou větev –přechod státních hranic přes Mechový potok nedaleko
Bischofsreutu.
Velkým zážitkem primánů na gymnáziu byl jejich křest. Více informací na str.
10.
Ukázky návrhů Šumavského kalendáře. Více informací na str. 12.
Nové odpočinkové místo vzniká na břehu Volyňky, naproti bikrosové dráze.
První listopadový víkend jsme uctili pamítku zesnulých.
Vimperské noviny 11/2014
[email protected] 388 402 264
N
61% evo
KSČM
ODS
ČSSD
KDU-ČSL
ANO 2011
Volba pro
město
SNK ED
li
lo
39%
ČR
i lo „JIHOČEŠI 2012“
Volební účast
ve Vimperku
l
Vo
Počet zastupitelů
Jak jsme volili ve Vimperku
332 22221
„JIHOČEŠI 2012“
5285
hlasů SNK Evropští demokraté 4854
Volba pro město 4506
ANO 2011 3898
KDU-ČSL 3809
ČSSD
3717
Občanská demokratická strana 3677
KSČM 2695
Strana zelených 1438
Strana svobodných občanů 1300
1216
Nezávislí a TOP 09 0%3%6%9%12%
15%
Ing. Jaroslava Martanová
Stanislav Hlava
Mgr. Pavel Dvořák
860 hlasů
628 hlasů
538 hlasů
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: K. Beránek, Z. Kuncl, A. Rückerová, J. Viener • Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění
příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. • Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury a cestovního ruchu, náměstí Svobody 8,
385 17 Vim­perk, p. Kuncl • [email protected] • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­vra­ce­jí • Za pů­vod­nost a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA
• Vyšlo ve Vimperku dne 7. 11. 2014 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

Volby ve Vimperku