KRAJSKÁ ZÁKLADNÍ SOUTĚŽ ŽACTVA
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
1. kolo
západ
východ
Klub sportovního plavání Kladno
Neratovický plavecký klub
2. kolo
západ
východ
Plavecký oddíl Kralupy
Lokomotiva Nymburk - plavecký oddíl
3. kolo
západ
východ
Klub sportovního plavání Kladno
AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl
4. kolo
západ
východ
Plavecký klub Příbram
Sportovní klub policie Nymburk
1. kolo
12.4.2014
Plavecký bazén Aquaparku Kladno
Plavecký bazén Aquaparku Neratovice
2. kolo
10.5.2014
Plavecký bazén Kralupy
Plavecký bazén Nymburk
3. kolo
11.10.2014
Plavecký bazén Aquaparku Kladno
Plavecký bazén Mladá Boleslav
4. kolo
25.10.2014
Plavecký bazén Aquaparku Příbram
Plavecký bazén Kutná Hora
Termín přihlášek:
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
pátek
pátek
pátek
pátek
1. 4. 2014
2. 5. 2014
3. 10. 2014
17. 10. 2014
Přihlášky:
ONLAJN systém KP SKO, příp. e-mail [email protected]
Hospodářské podmínky
Oddíly startují na vlastní náklady a hradí podíl na nákladech spojených
s pořádáním soutěže, tj. nájemné za pronájem bazénu plus odměny
rozhodčím, a to úměrně počtu startů všech závodníků oddílu, na základě
faktury zaslané, nebo předložené pořadatelem příslušného kola.
Informace:
západ
východ
Datum a místo konání:
Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985
Ing. Miloslav Lhotka tel. 224 355 019 nebo 777 865 786
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:
Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. Jednotlivé discipliny se
plavou společně pro všechny tři kategorie a závodníci budou do rozplaveb
nasazeni na základě přihlášených časů.
Startují:
Všichni řádně přihlášení žáci a žačky ročníků 2000 - 2004
Kategorie:
Žáci a žačky
žáci a žačky
žáci a žačky
Omezení startů:
Závodníci a závodnice mohou startovat maximálně ve třech disciplinách
za soutěžní půlden.
Pro závodníky ročníku 2004 nejsou vypsány discipliny 1., 2.
200 m znak, 11., 12. 200 m motýlek, 21. 1500 m volný způsob, 30., 31
30., 31. 400 m polohový závod, 32., 33. 200 m prsa a 42. 800 m
volný způsob. Pro závodníky ročníku 2003 nejsou vypsány
discipliny 11., 12. 200 m motýlek a 30., 31. 400 m polohový
závod.
16
ročník narození 2004
ročník narození 2003 a 2002
ročník narození 2001 a 2000
Časový pořad disciplin:
1. a 3. kolo
1. půlden - začátek závodů 9,00 hod.
2. půlden - začátek závodů 14,30 hod.
Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
200 m znak
200 m znak
50 m volný způsob
50 m volný způsob
100 m prsa
100 m prsa
50 m motýlek
50 m motýlek
400 m volný způsob
400 m volný způsob
Rozplavání 14,00 - 14,25 hod.
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
Časový pořad disciplin:
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
2. půlden - začátek závodů 14,30 hod.
Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.
200 m volný způsob
200 m volný způsob
50 m znak
50 m znak
100 m motýlek
100 m motýlek
50 m prsa
50 m prsa
400 m polohový závod
400 m polohový závod
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
2. a 4. kolo
1. půlden - začátek závodů 9,00 hod.
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
200 m motýlek
200 m motýlek
50 m prsa
50 m prsa
100 m volný způsob
100 m volný způsob
50 m znak
50 m znak
200 m polohový závod
200 m polohový závod
1500 m volný způsob
Rozplavání 14,00 - 14,25 hod.
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
200 m prsa
200 m prsa
50 m motýlek
50 m motýlek
100 m znak
100 m znak
50 m volný způsob
50 m volný způsob
100 m polohový závod
100 m polohový závod
800 m volný způsob
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
Výjimka:
Discipliny 800 a 1500 m nejsou pro přihlášku na Přebor Stř. kraje žactva
povinně kvalifikační a nemusí se v jednotlivých kolech plavat.
Hodnocení:
Do výsledků jednotlivých kol soutěže bude každá kategorie hodnocena
samostatně.
Ceny:
Závodníci, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na 1. - 3. místě obdrží
diplom.
17
ní klub policie Nymburk
ý bazén Kutná Hora
Download

krajská základní soutěž žactva - Sportovní oddíl plavání Kolín