Ukázkové příklady k přijímací zkoušce z matematiky, SOŠ Velešín
1. Mistr a jeho pomocník si rozdělili odměnu 2 200,- Kč tak, že mistr dostal 55 % z této
částky a pomocník zbytek. Kolik dostal každý z nich ?
2. Řešte rovnici a proveďte zkoušku: 8x – (12 + 3x) +7 = - 2 + 2x – (7 – x)
3. Obdélník na obrázku má strany dlouhé 14,4 cm a 10,8 cm. Spočti poloměr kružnice
opsané tomuto obdélníku.
obrázek:
4. Kvádr na obrázku má hranu a dlouhou 5 cm, hranu b 7 cm. Hrana c je třikrát menší, než
je součet všech čtyř podstavných hran kvádru. Spočti povrch a objem kvádru.
obrázek:
Download

Ukázkové příklady k přijímací zkoušce z matematiky, SOŠ Velešín