Rekombinantní EIA soupravy pro diagnostiku lymeské borreliózy
Kód
Souprava
Počet testů
BrG192
EIA Borrelia recombinant IgG (192)
192
BrM192
EIA Borrelia recombinant IgM (192)
192
Použití souprav
Antigeny
Vyhledávací vyšetření protilátek proti Borrelia burgdorferi
v lidském séru, plazmě, mozkomíšním moku nebo synoviální
tekutině
Stanovení intratekální syntézy (diagnostika neuroborreliózy)
Soupravy obsahují kombinace vybraných částí specifických
antigenů Borrelia burgdorferi sensu lato.
EIA Borrelia recombinant IgG
VlsE (variable major protein-like
sequence, expressed)
p83
interní flagelin (p41i)
p39
OspC (Outer surface
protein C, p25)
p17
EIA Borrelia recombinant IgM
OspC (Outer surface
protein C, p25)
interní flagelin (p41i)
p39
Výhody souprav
Vysoká diagnostická účinnost
Dobrá reprodukovatelnost
Vysoká dynamika testů
Vysoká shoda s výsledky
IMUNOBLOT
Dynamika protilátkové odpovědi při použití rekombinantních
antigenů
10
8
Identický pracovní postup
7
Celková doba vyšetření
1,5 hodiny
6
CB IgG
REC IgG
n=86
n=86
n=86
n=86
IP 5
4
Vhodné pro otevřené
automatické systémy
3
Možnost nezávislé verifikace
(CKS)
2
Komplexní zákaznický servis
REC IgM
9
Eliminace zkřížených reakcí
s Treponema pallidum
Expirace 15 měsíců od data
výroby
CB IgM
1
0
Srovnání Indexu pozitivity (IP) v ELISA testech s celobuněčným antigenem (CB) v EIA
a IgG
s ELISA testy s rekombinantními antigeny (REC) v EIA
Borrelia garinii IgM
Borrelia recombinant IgM a IgG na panelu 86 pacientských sér s diagnózou lymeská
neuroborrelióza. (Data připravená pro publikaci.)
Charakteristiky souprav
Diagnostická
citlivost
98,9 %
98,9 %
ELISA
EIA Borrelia recombinant IgG (192)
EIA Borrelia recombinant IgM (192)
Diagnostická
specifita
97,8 %
96,7 %
Srovnávací studie – ELISA a IMUNOBLOT soupravy
Definice souboru vzorků a diagnózy
321 vzorků od 199 pacientů bylo rozděleno do 3 skupin. První skupinu tvoří 47 vzorků od 34 pacientů s kožními symptomy (erythema migrans, erythema migrans multiple, borreliový lymfocytom). Druhá skupina je reprezentována 172 vzorky od 114 pacientů
s prokázanou neuroborreliózou, projevující se aseptickou meningitidou a faciální parézou (nebo obojím). Třetí skupinu tvoří 102 vzorků
od 51 pacientů s lymeskou artritidou a karditidou. Pacienti byli hospitalizováni na Dětské infekční klinice, Fakultní nemocnice Brno.
Pacienti (n = 321)
%
Dárci krve (n = 102)
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
%
40
50
40
30
30
20
20
10
10
0
CB
REC
IgM
BLOT
CB
REC
IgG
BLOT
Srovnání - reaktivita různých testů: EIA Borrelia s celobuněčným
, EIA Borrelia recombinant s rekombinantantigenem (CB)
, Imunoblot (BLOT)
ve spením antigenem (REC)
cifických protilátkách třídy IgM a IgG.
0
CB
REC
IgM
BLOT
CB
REC
IgG
BLOT
Srovnání – negativita různých testů: EIA Borrelia s celobuněč, EIA Borrelia recombinant s reným antigenem (CB)
, Imunoblot (BLOT)
kombinantním antigenem (REC)
ve specifických protilátkách třídy IgM a IgG.
Prevalence: protilátky třídy IgM 5 %, třídy IgG 15-20 %.
Soupravy EIA Borrelia recombinant vykazují vysokou specifitu s velmi dobrou senzitivitou, dosahují vysoké shody s výsledky testu
Imunoblot v obou třídách protilátek.
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křižíkova 68
612 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 549 121 205 (237, 238)
Fax: +420 541 243 390
E-mail: [email protected]
www.testlinecd.cz
Download

Borrelia EIA rekombinantní - TestLine Clinical Diagnostics sro