Dotazník pro čerpací stanici DKV
Dotazník lze vyplnit na počítači a zaslat e-mailem na adresu [email protected]
Případně faxem na číslo: +49 (0) 2102 / 5518-33940. Více informací naleznete také na kontaktním portálu na adrese
www.dkv-euroservice.com.
Adresa a popis polohy
Název ropné společnosti
Č. dodavatele DKV (pokud je již k dispozici)
Značka na čerpací stanici
Název čerpací stanice
Ulice / číslo
PSČ
Město
Stát
Spolková země
Telefonní č.
Faxové č.
E-mail
Kontaktní osoba (jméno, příjmení)
Výpočetní středisko pro tuto stanici / poskytovatele
Typ servisního místa
Čerpací stanice na dálnici
Č. čerpací stanice (ropné společnosti)
AUTOHOF (ČS s širokým zázemím)
Zeměpisná poloha (desetinný stupeň uvádějte na 6 desetinných míst)
Zeměpisná délka (např. 13,409425) [+/-]
,
Čerpací stanice na silnici
Zeměpisná šířka (např. 52,520817) [+/-]
bezobslužná plně automatická stanice
,
Informace o stanici
Tankování
Čerpací stanice vhodná pro velká nákladní vozidla
vhodná pro středně těžká nákladní vozidla
vhodná pro osobní automobily
Paliva
Motorová nafta (obecně)
Motorový benzín (obecně)
Nafta do nákladních vozidel
Bioethanol E85
Výdejní stojan aditiva AdBlue
Bionafta
Zemní plyn CNG
Kanystrové zboží s aditivem AdBlue
Bionafta Mix
Zemní plyn LNG
Red Diesel (topný olej)
Zkapalněný plyn LPG
Obecné informace
Restaurace / stánek s občerstvením
Obchod / občerstvení
Parkoviště pro nákladní vozy (min. 10)
Sprchy
Likvidace chem. toalet
Průjezdná výška min. 4 m
Tankovací automat
Elektrické připojení chladírenských vozidel
Otevřeno denně 24 h
Mytí / čištění
Myčka nákladních vozidel / autobusů
0060.0265 / DKV KF CZ 02/13V1
Poznámky DKV Euro Service GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Tel. +49 (0)2102 5518-0, Fax +49 (0)2102 5518-192, www.dkv-euroservice.com
Myčka osobních vozidel
(doplňkový nebo noční režim)
Velkokapacitní výdejní stojan
Download

Dotazník pro čerpací stanice - DKV Euro Service GmbH + Co. KG