LIBRI DE BIBLIOTHECA NOSTRA
Periodika benediktinské knihovny (bohemi ka a slovacika)
Roč. VII, červen 2012, č. 1-2
První dvojčíslo sedmého ročníku knižního bulletinu obsahuje přehled českých a slovenských periodik a
seriálových publikací Knihovny Benediktinského opatství v Rajhradě, nacházející se ve správě Muzea
Brněnska. Tento knižní fond zahrnuje značné množství periodických titulů především z druhé poloviny
19. a první poloviny 20. století, které klášter získával z velké části jako výměnné tituly za vlastní
časopiseckou produkci (např. časopis Hlídka) či za podíl rajhradských řeholníků na benediktinských
Studiích (Studien und Mittheilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige),
vycházejících ve Vídni a Würzburgu. Vzhledem ke značnému množství v Knihovně dochovaných titulů
bylo pro přítomný přehled zvoleno doplňkové provenienční kritérium – obsahuje pouze tituly, jež
vycházely na území Čech, Moravy a Slovenska a které početně tvoří přibližně jednu třetinu všech
periodických (seriálových) titulů v Knihovně dochovaných. Podkladem pro tvorbu přehledu byl
samostatný lístkový katalog periodik vytvořený pracovníky Státní vědecké knihovny Brno v době, kdy
tato instituce benediktinskou knihovnu spravovala (bohemika a slovacika tvoří v tomto katalogu
samostatnou řadu). V digitální podobě je lístkový katalog přístupný na webových stránkách Muzea
Brněnska (www.muzeumbrnenska.cz), pro účely tohoto přehledu byly jeho údaje revidovány a
doplněny prostřednictvím fyzického průzkumu fondu. Jelikož však manipulace s lístkovým katalogem
není uživatelsky právě nejvstřícnější, vychází letošní knižní bulletin ze snahy jednak rozšířit povědomí o
tomto rozmanitém časopiseckém fondu a také usnadnit badatelům jeho využívání.
Pozn.: „n“ = neúplný ročník
Der Abendstern
Eine Zeitschrift zur angenehmen Unterhaltung für Leser aus allen Ständen
Troppau : Alfred Tassler
Doba vydávání nezjištěna
1 (1855)
Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag auf das Jahr …
Prag : Haase (Královská česká společnost nauk)
Vydáváno: 1785 – 1788, 1802 – 1824, N.F. 1824 – 1875
1785n (1786), 1788 (1789)
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen
Zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte
Prag : Im Verlag der Gerlischen Buchhandlung
Doba vydávání nezjištěna
4 (1779)
Acta Academiae Velehradensis
Prague Bohemorum : Academiae Velehradensis
Vydáváno: [1911] - 1948
7n (1911), 8 (1912), 9n (1913), 10 (1914-1919), 11 (1920-1922), 13n (1937), 15n (1939), 16n (1940),
17 (1941), 19n (1948)
Acta archiepiscopalis curiae Olomucensis
Olomouc : Offic. Princ.-Archiepisc.
Vydáváno: 190? – 1940
n1915, n1916, n1917, 1937, n1938, 1939, n1940
Acta conventus Velehradensis
Theologorum commercii studiorum inter occidentem et orientem cupidorum
Olomucii; Pragae Bohemorum : Arcibiskupství olomoucké
Vydáváno: 1908 – 1937
1 (1908), 2 (1910), 3 (1912), 4 (1924), 5 (1927), 6 (1933)
Acta curiae episcopalis Brunensis
Brno : Biskupství brněnské
Vydáváno: 1855 – 1949
n1916, n1917
Akademie
Socialistická revue
V Praze : Fr. Tomášek
Vydáváno: 1 (1897) – 31 (1928)
3 (1898/99) – 8 (1903/04), 23 (1918/19)
Akord
Revue pro literaturu, umění a život
V Praze : Kuncíř
Vydáváno: od r. 1928, přestávky ve vyd. 1944-45, 1948-89
1 (1928), 2n (1928/29), 5 (1932)
Akord
Revue pro kulturní synthesu
Brno : Akord
Vydáváno: 1 (1934) – 14 (1947/48)
3n (1936), 5n (1938), 7 (1939/40), 8 (1940/41), 9 (1941/42), 11n (1943/44), 12n (1945/46), 13n
(1946/47)
Akvaristický obzor
Časopis pro akvaristiku, terraristiku a příbuzná odvětví vivaristiky
V Moravské Ostravě : Jan Kranich
Vydáváno: 1 (1911) – 4 (1914)
2 (1911/12), 3 (1913), 4n (1914)
Alétheia
Praha : Vědecká jednota Arnošta z Pardubic
Vydáváno: 1 (1897) – 7 (1904)
1n (1897), 2n (1898)
Almanach České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa
od r. 1919 Almanach České akademie věd a umění
V Praze : Česká akademie věd a umění
Vydáváno: 1 (1891) – 28 (1918), 29-30 (1919/20) – 50 (1939/40)
1 (1891) – 17 (1907), 45 (1935)
Amtsblatt und Literarischer Anzeiger als Beilagen der Mährisch-ständischen Brünner Zeitung
Brünn : Mährische Stände, od r. 1819 Mährisch-ständisches Zeitungsamt
Vydáváno: 1812 – 1848
1817 – 1848
Anežka
List pro křesťanské panny
České Budějovice : Antonín Skočdopole
Vydáváno: 1 (1879) – 66 (1943)
9 (1887)
Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl. Panny Marie
Olomouc : A. C. Stojan a Adolf Jašek
Vydáváno: 1 (1910) – 35 (1948)
1 (1910), 2 (1911), 5 (1914), 6n (1915), 7 (1916) – 11 (1920), 12n (1921), 13n (1922), 14n (1923), 15
(1924) – 26 (1935), 27n (1936), 35n (1948)
Archa
Revue pro katolickou kulturu
Prostějov : Karel Dostál Lutinov
od roč. 6: Měsíčník pro literaturu, umění, kulturu a život s přílohou Archiv literární
Olomouc : Družina literární a umělecká
Vydáváno: 1 (1912) – 32 (1948)
1 (1912/13) – 4 (1916/17), 5n (1917), 6 (1918) – 10 (1922), 11n (1923), 12 (1924) – 14 (1926), 15n
(1927) – 27n (1939)
Athenaeum
Listy pro literaturu a kritiku vědeckou
V Praze : J. Otto
Vydáváno: 1 (1883/84) – 11 (1893)
1 (1883/84), 2 (1885), 4 (1887), 5 (1888), 7 (1890), 10 (1893)
Austria-Philatelist
Illustrierte Monatsschrift für die Gesamtinteressen der Postwertzeichenkunde
Prag : Jos. Vilímek
Vydáváno: 1 (1894) – 6 (1899)
2 (1895)
Batovcův almanach
Politický kalendář a adresář, schematismus a statistika zemí koruny české
Praha : F. B. Batovec
Vydáváno: [1892 – 1937]
20 (1912)
Der Bauernfreund
oder Wetter- und Wirthschafts-Kalender für das gemeine Jahr
Brünn : Von Zacharias Melzer
Doba vydávání nezjištěna
1 (1811)
Beilagen zu den mährischen Blättern für Stenographie
Brünn : Brünner Gabelsberger Stenographen-Verein
Vydáváno: 1 (1875) – 64 (1938)
5 (1879), 9 (1883), 28 (1902), 29n (1903), 30 (1904), 32n (1906), 34n (1908), 35n (1909), 36 (1910),
37n (1911), 38n (1912), 39n (1913), 41n (1915), 42n (1916), 47n (1921)
Belehrung und Unterhaltung fuer die Bewohner des oesterreichischen Staats
Brünn : Johann Georg Gastl
dále jako: Hesperus
Vydáváno: 1809 – 1810
1, 2 (1809), 3 (1810)
Der Beobachter
Autonomistisches Wochenblatt
Brünn : s.n.
Vydáváno: 1 (1894) – 3 (1896)
1 (1894)
Bericht der meteorologischen Commission des naturforschenden Vereines in Brünn über die
Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre …
Brünn : W. Burkart
Vydáváno: 1881 – 1917
2 1881 (1882), 5 1885 (1887), 8 1888 (1890), 12 1892 (1894), 15 1895 (1897), 18 1898 (1900), 19
1899 (1901), 20 1900 (1902)
Besídka hospodářská
Příloha měsíční k Moravským Novinám
Brno : C.k. Moravsko-slezská hospodářská společnost
Vydáváno: 1 (1861) – 4 (1864)
1 (1861)
Der Bienenvater aus Böhmen
Organ des von Sr. Majestät allerhöchst sanktionirten Vereines zur Hebung der Bienenzucht Böhmens
Prag : Verein zur Hebung der Bienenzucht
Vydáváno: 1 (1875) – 28 (1902)
1 (1875) – 8 (1882), 13n (1887), 15n (1889), 16 (1890), 18n (1892), 19 (1893), 22n (1896), 23n (1897)
Blahověst
Katolický týdenní k pro Čechy, Moravany, Slováky a Slezany
Praha : Vácslav Štulc
Vydáváno: 1 (1847) – 6 (1852), 1 (1855) – 40 (1895)
2 (1848), 1 (1855), 2 (1856), 5n (1860), 6 (1861), 8 (1863), 10 (1865), 16 (1871), 20 (1875), 21 (1876),
25 (1880), 28 (1883), 31 (1886), 32 (1887), 34 (1889), 37 (1892), 39 (1894)
Blätter für Obst-, Wein- und Gemüsebau
Brünn : Verlag der deutschen landw. Landes-Obst-, Wein- und Gemüsebauvereines für die
Markgrafschaft Mähren
Vydáváno: 1 (1903) – 57 (1924)
3 (1905) – 5 (1907), 6n (1908), 7n (1909), 8 (1910) – 10 (1912), 16 (1918), 17 (1919)
Bonifatius-Korrespondenz
Apologetische Mitteilungen für den hochw. Klerus und gebildete Laien
Prag : Bonifatia-Verlag
Vydáváno: 1 (1907) – 13 (1919)
1 (1907), 8n (1914), 10n (1916), 12 (1918)
Der Bothe aus Mähren, oder neuer mährisch-schlesischer Stadt- und Landmannskalender auf das
Jahr …
Brünn : Johann Georg Gastl
Doba vydávání nezjištěna
1801–1803, 1805–1807
Brünner Diöcesen-Blatt zur Förderung kirchlichen Lebens
Brünn : Brünner Diöcese
Vydáváno: leden – duben 1850
1850
Brünner Handels- und Gewerbeblatt
Organ für commerzielle, industrielle und landwirthschaftliche Interessen
Brünn : Wilhem Burkart
Vydáváno: 1 (1868) – 5 (1873)
3n (1871), 4 (1872)
Brünner Morgenpost
Beilage zur Brünner Zeitung
Brünn : Rudolf M. Rohrer
Vydáváno: 1 (1865) – 53 (1918)
2 (1866) – 7 (1871), 17 (1882)
Brünner Tags-Courier
Politisches Volks-, Lokal- und Provinzialblatt
Brünn : Rudolph Kolisch
Vydáváno: 1 (1848) – 3 (1850), dále jako Brünner Wochen-Courier
1n (1848), 2 (1849), 3n (1850)
Brünner Wochenblatt zur Beförderung der Vaterlandskunde, zur Belehrung und Unterhaltung
Brünn : K.k. priv. Mährisches ständisches Zeitungsamt
Vydáváno: 1 (1824) – 4 (1827)
1 (1824), 2 (1825)
Brünner Zeitung viz Wochentlicher Intelligenz-Zettel
Bulletin du Bureau international agraire
Revue trimestrielle
Prague : Bureau international agraire
Variantní název: Bulletin mezinárodního agrárního bureau
Vydáváno: 1928 – 1938
1926n, 1927-1929, 1931n, 1932n, 1933n, 1936n, 1937n
Catalogus Alphabeticus Fratrum Ordinis Praedicatorum Provinciae Bohemiae, Pro Anno …
Pragae : J. C. Hruba
Doba vydávání nezjištěna
1746, 1781 (přív. k Catalogus Provinciae Bohemiae Sacri Ordinis Praedicatorum)
Catalogus Canonicorum Praemonstratensium Regiae Ecclesiae Siloënae editus Anno …
Novaedomi : Charakteribus Aloysii Josephi Landfrass
Doba vydávání nezjištěna
1834
Catalogus Canonicorum Regularium sacri ac candidi Ordinis Praemonstratensis Canoniae
Gerusenae in Austria
Znoimiae : Sumptibus Ordinis ; Pragae : Typis Officinae Cyrillo-Methodinae (V. Kotrba)
Doba vydávání nezjištěna
1767, 1893
Catalogus Canonicorum Regularium ... Ordinis Praemonstratensis in Reg. Canonia Strahoviensi in
Monte Sion
Pragae : Sumpt. canonicae
Doba vydávání nezjištěna
1807, 1812, 1820, 1831, 1835, 1842, 1847, 1865, 1887
Catalogus ecclesiasticus almae Dioecesis Bohemo-Budvicensis : sub glorioso regimine
reverendissimi et illustrissimi domini domini Joannis Procopii dei gratia primi episcopi BohemoBudvicensis
Budvicii : [různí nakladatelé]
1828, 1829, 1832, 1833, 1835, 1837, 1840-1845, 1847, 1848, 1850, 1855, 1858, 1884, 1888, 1909
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Bohemiae Societatis Jesu
Pragae : [různí tiskaři]
Vydáváno: do r. 1948
1739, 1744, 1748, 1756, 1759, 1761, 1763, 1767, 1769, 1772, 1773
Catalogus Religiosorum Ordinis S. P. Benedicti in Caes. Reg. Monasterio B. M. V. de Monte Serrato
vulgo Emaus viventium
Pragae : Sumptibus Archisterii Břevnov
Doba vydávání nezjištěna
1860
Catalogus religiosorum Patrum et Fratrum Monasterii O. S. B. Congreg. austr. Bened., ad St.
Lambertum in Altenburg
[Česko] : Sumptibus monasterii
Doba vydávání nezjištěna
1818, 1844, 1856, 1861, 1864, 1890, 1895, 1898, 1905
Catalogus sacri ac militaris Ordinis Crucigerorum cum rubea stella tam intra quam extra domum
maternam ad st. Franciscum Ser. conventus Pragensis Deo viventium, editus ad initium Anni …
Pragae : Sumptibus sacri Ordinis Crucigerorum cum rubea stella
Doba vydávání nezjištěna
1870, 1873, 1877, 1880
Catalogus sacri canoniae Ordinis Praemonstratensis almae circariae Bohemiae eidemque
adlectarum provinciarum, editus Anno …
Pragae : s.n.
Doba vydávání nezjištěna
1802
Catalogus universi cleri Archidioecesani Pragensis tum saecularis, tum regularis …
Vetero-Pragae : [různí nakladatelé]
Vydáváno: 1742 – 1948
1828-1833, 1835, 1837, 1840-1860, 1862-1870, 1872, 1876, 1877, 1879, 1884, 1886-1888, 1903-1910
Catalogus universi cleri dioecesani Litomericensis
Vetero-Pragae : [různí nakladatelé]
Vydáváno: 1824 – 1951
1828, 1829, 1832, 1833, 1835, 1837, 1840-1845, 1847, 1848, 1850, 1855, 1858, 1884, 1888, 1906,
1909
Catalogus universi cleri episcopalis dioeceseos Reginae-Hradecensis
Reginae-Hradecii : [různí nakladatelé]
Vydáváno: 1751 – 1942
1828, 1829, 1832, 1833, 1835, 1837, 1840-1845, 1847, 1848, 1850, 1855, 1858, 1884, 1888, 1909
Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Brunensis
Brunae : Seidler
Vydáváno: 17?? - 1833
1779, 1786, 1788, 1789, 1790
Catalogus venerabilis cleri archi-dioecesis Olomucensis
Olomucii : [různí nakladatelé]
Vydáváno: [1785] – 1940
1755, 1757, 1760-1763, 1767-1769, 1771, 1773-1775, 1777-1782, 1794
Catalogus venerabilis sodalitii trecentorum sub patrocinio Beatae Virginis Mariae ab archangelo
salutatae Confederatorum anno reparatae salutis 1867
Pragae : Sumptibus confoederatorum
Doba vydávání nezjištěna
1867
Catalogus vice-provinciae Čechoslovachiae Societatis Jesu, Anni …
Pragae : Typis propriis
Doba vydávání nezjištěna
1921, 1924, 1927, 1928
Catalogus virorum et defunctorum professorum fratrum SS. Patris nostri Benedicti per Bohemiam,
Moraviam et Silesiam pro Anno …
[Česko] : [různí nakladatelé]
Doba vydávání nezjištěna
1736, 1738, 1745, 1746, 1748, 1765, 1766, 1769, 1771-1773, 1777, 1778, 1782
Causeries françaises
Besedník francouzský zábavný i poučný, k prospěchu škol i samouků
V Jičíně : Josef Kubín
Vydáváno: 1 (1902/03) – 7 (1908/09)
2 (1903/04), 3 (1904/05), 5 (1906/07), 6 (1907/08), 7 (1908/09)
Centralblatt für die Mährischen Landwirte
Organ der k.k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und
Landeskunde in Brünn
Brünn : [s.n.]
Dříve vycházelo jako: Mittheilungen der kaiserlich königlichen Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur
Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde
Dále jako: Zentralblatt für Landwirtschaft
Vydáváno: 71 (1891) – 88 (1908)
76 (1896), 78 (1898)
Cesta
Čtení zábavné a poučné : týdenník pro literární život a umění
Praha : Pražská akciová tiskárna
Vydáváno: 1918 – 1930
1 (1918/19), 2n (1919/20)
Cestovní kalendář
V Brně : Moravská cestovní kancelář
Doba vydávání nezjištěna
1911
Correspondenz
Prag : Frant. Skrejšovský
Vydáváno: 1 (1867) – 3 (1869)
2 (1868), 3 (1869)
Cyrill
Časopis pro katolickou hudbu posvátnou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
V Praze : Ferdinand Lehner
Vydáváno: 1 (1874) – 73 (1948), dříve vycházelo jako Cecilie …
39n (1913), 40 (1914), 41n (1915), 42 (1916) – 46 (1920), 49n (1923), 50n (1924),53n (1927), 54
(1928), 55 (1929, 56n (1930), 57 (1931), 58n (1932, 59 (1933), 60n (1934), 61n (1935), 62 (1936), 63
(1937), 64n (1938), 65 (1939), 66n (1940).
Čas
Praha : Ladislav Kunte
Vydáváno: 1 (1887) – 33 (1923)
8 (1894), 10n (1896)
Časopis archivní školy
V Praze : Státní archivní škola
Vydáváno: 1 (1923) – 15/16 (1937/38)
1 (1923) – 16 (1938)
Časopis Matice moravské
Brno : Matice moravská
Vychází od roč. 1 (1869) dosud
3 (1871), 6 (1874), 7 (1875), 14(1882), 15 (1891)-18 (1894), 19n (1895), 20 (1896) – 29 (1905), 30n
(1906), 31n (1907), 34n (1910), 35n (1914),36n (1912), 41/42 (1917/18), 43/44 (1919/20), 51 (1927),
52n (1928), 54n (1930), 56 (1932), 58 (1934), 60n (1936), 61n (1937), 62n (1938), 63/64 (1940), 65n
(1943), 66n (1946), 68 (1948)
Časopis Moravského musea zemského
Brno : Moravská musejní společnost
Vydáváno: 1 (1901) – 33 (1946)
1n (1901), 3n (1903), 4n (1904), 5 (1905), 6 (1906), 7n (1907), 8n (1908), 9n (1909), 10 (1910), 11
(1911) , 12n (1912), 13 (1913) – 19 (1921)
Časopis Muzejního spolku olomouckého
Olomouc : Muzejní spolek
Od r. 1886 vydáváno jako Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci
Vydáváno: 1 (1884) – 59 (1950)
1 (1884) – 4 (1887), 7 (1890) – 16 (1899), 17n (1900), 18n (1901), 19 (1902), 20n (1903), 21n (1904),
22 (1905), 23n (1906), 25n (1908), 26 (1909), 29n (1912), 30 (1913), 40 (1928), 43 (1930), 44 (1931)
Časopis pro dějiny venkova
V Praze : Československé podniky tiskařské a vydavatelské
Do r. 1919 vycházelo jako Agrární revue
Vydáváno: 1 (1914) – 28 (1941)
8n (1921), 9n (1922), 10n (1923), 11 (1924) – 16 (1929), 18 (1931), 19 (1932), 20n (1933), 21n (1934),
22n (1935), 23n (1936), 24n (1937, 27n (1940), 28n (1941)
Časopis pro katolické duchovenstvo
V Praze : [s.n.]
Vydáváno: 1 (1828) – 25 (1852)
1 (1828) – 25 (1852)
Časopis katolického duchovenstva
Praha : Arcibiskupství pražské
Vydáváno: 1 (1860) – 89 (1949)
1 (1860) - 39 (1898), 41 (1900) – 44 (1903), 46 (1905) – 50 (1911), 52 (1911) – 61 (1920), 63 (1922) –
78 (1937), 81 (1941)
Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze
Praha : vl.n.
Vydáváno: 1 (1929) – 17/18 (1945/46)
1 (1929), 2 (1930), 3n (1931), 4n (1932), 5n (1933)
Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze
Praha : Společnost přátel starožitností českých
Vydáváno: 1 (1893) – 48 (1940)
3 (1895) – 12 (1904), 13n (1905), 14 (1906) – 18 (1910), 19n (1911), 22 (1914) – 31 (1923), 35n
(1927), 36n (1928), 37n (1929), 38 (1930) – 47 (1939), 48n (1940)
Časopis společnosti vlastenského Museum v Čechách
Praha : České Museum
dále jako: Časopis českého museum
Vychází od r. 1827 dosud
1 (1827) – 96 (1922), 97n (1923), 98 (1924) – 103 (1929), 104n (1930), 105 (1931), 106n (1932), 111n
(1937), 114n (1940)
Časopis Vincentina
Zábavný povídkář, besedník a zpravodaj věnovaný dílu nezištné lásky k bližnímu
Praha : Vincentinum
Vydáváno: 1922 - 1948
1n (1922) – 5n (1926), 6 (1927), 7 (1928), 8n (1929), 15n (1936), 16n (1937)
Časové úvahy
Periodický měsíčník věnovaný časovým otázkám
V Hradci Králové : Politické družstvé tiskové
Vydáváno: 1 (1896) – [1943]
3n (1898) – 11n (1907), 12 (1908) – 21 (1918)
Čech
Politický týdenník církevní
Praha : Antonín Schmitt
Vydáváno: 1869 – 1896, 1904 – 1935
1 (1869) – 3 (1871)
Čechoslovák
Všenárodní měsíčník
Praha : Národní rada československá
Vydáváno: 1 (1921) – 13 (1933)
1n (1921), 2n (1922), 10n (1930) – 13n (1933)
Červen
Tendenční čtrnáctideník
Praha : F. Borový
Vydáváno: 1 (1918/19) – 4 (1921)
1 (1918/19) – 4 (1921)
Česká mysl
Časopis filosofický. Orgán Filosofické jednoty v Praze
Praha : Filosofická jednota
Vydáváno: 1 (1900) – 40 (1946/47)
8 (1907) – 11 (1910), 28 (1932) – 32 (1936), 34 (1938)
Česká revue
Měsíčník Národní strany svobodomyslné, věnovaný veřejným otázkám
Praha : Zdeněk V. Tobolka
Vydáváno: 1897 – 1903, 1907 – 1930
1 (1897) – 3 (1899), 4n (1900) – 6n (1902); 7n (1907/08), 8 (1908/09), 9n (1909/10), 10 (1910/11),
11n (1911/12) – 17n (1917)
Česká žena
Časopis křesťansko sociálních žen a dívek
Praha : Petronilla Klingerová
Vydáváno: 1 (1898/99) – 7 (1904/05)
1n (1898/99), 5 (1902/03), 6 (1903/04)
České květy
Illustrovaný časopis pro zábavu a poučení
V Praze : V. Kotrba
Vydáváno: 1 (1901/02) – 3 (1904)
1 (1901/02)
České listy
Časopis na zvelebu našeho života národního
Praha : Frant. Bačkovský
Vydáváno: 1 (1887) – 2 (1889)
1 (1887)
České listy šachové
V Praze : Jan Kotrč
Vydáváno: 1 (1896) – 4 (1899)
2 (1897)
Česko-moravský národní hospodář a samosprávný věstník
Časopis národohospodářský, věnovaný zvláště zájmům rolnictva a živnostnictva
Brno : [s.n.]
Vydáváno: 1 (1881) – 14 (1894)
6 (1886), 8 (1888) – 15 (1895)
Československá vzájemnost
Časopis věnovaný československé vzájemnosti
Olomouc : Československé družstvo
Vydáváno: 1903
1n (1903)
Československý statistický věstník
Praha : vl.n.
Vydáváno: 1 (1920) – 11 (1930)
2n (1921), 3n (1922) – 6n (1925), 10n (1929)
Český časopis historický
Praha : Bursík a Kohout
Vychází od r. 1895 dosud
1 (1895) – 19 (1913), 21 (1915) – 25 (1919), 27 (1921) – 46 (1940), 48/49 (1947/48)
Český jinoch
Časopis pro dospělejší mládež českoslovanskou
Praha : Družina sv. Vojtěcha
Vydáváno: 1 (1895/96) – 19 (1913/14)
8 (1902/03), 9n (1903/04), 11n (1905/06) – 15n (1909/10), 18n (1912/13), 19n (1913/14)
Český lid
Sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku
Praha : V. Šimáček
Vychází od r. 1892 dosud
1 (1892) – 20 (1910), 21n (1911/12), 22 (1912/13) – 28 (1928), 29n (1929), 30 (1930), 31n (1931)
Český svět
Obrazový týdeník
Praha : L. Hipman
Vydáváno: 1 (1904) – [192?]
3n (1906/07), 9n (1912/13)
Český včelař
Časopis věnovaný zájmům a pokroku českého včelařství
Praha : Mikuláš a Knapp
Vydáváno: 1 (1867) – 76 (1942)
26 (1892), 27n (1893) – 32n (1898), 33 (1899)
Dějiny a přítomnost
Sborník Historické skupiny
Praha : Archiv Národního musea
Doba vydávání nezjištěna
1n (1937), 2n (1938)
Dělnické noviny
Orgán katolického dělnictva českoslovanského
Praha : družstvo Vlasť
Vydáváno: 1 (1891) – 9 (1900)
2 (1892/93) – 4 (1894/95)
Dennica
Ženský list pre poučenie a zábavu
Ružomberok : K. Salva
Vydáváno: 1898 - 1907
3n (1900) – 5n (1902)
Déšť růží
Časopis věnovaný úctě sv. Terezie Ježíškovy a Bl. Anežky České
Praha : Školské sestry O.S.F.
Vydáváno: 1 (1929) – 13 (1941)
1 (1929) – 3 (1931), 4n (1932), 5 (1933) – 7 (1935), 8n (1936), 9 (1937)
Dílo
List věnovaný původní tvorbě české, hlavně dekorativní
Praha : Jednota výtvarných umělců
Vydáváno: 1 (1903) – 36 (1948/49)
15n (1920), 16n (1921)
Družinka
Časopis dítek P. Marie
Praha : Redakce Věstníku mariánských družin sv. Ignáce
Doba vydávání nezjištěna
1n (1924)
Dvacátý věk
Moravská revue belletristicko-filosofická k šíření vyšších názorů životních a pěstování krasocitu
Brno : Václav Nepraš
Vydáváno: 1901 – 1905
1 (1901) – 4 (1904)
Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten, verbunden mit erheiternden
Erzählungen : mit Kupfern, Karten und Musikalien
Wien – Prag : Gottlieb Haase
Doba vydávání nezjištěna
28 (1848), 79 (1860)
SS. Eucharistia
Orgán Spolku kněží klanějících se nejsvětější Svátosti oltářní
V Kroměříži : [s.n.]
Vydáváno: 1 (1896) – 46 (1941)
1 (1896) – 7 (1902), 9 (1904) – 25 (1920), 32 (1927), 35 (1930) – 39 (1934), 40n (1935), 41n (1936),
44n (1939)
Eva
Měsíčník pro vzdělání českých žen a dívek
Nový Jičín : Karel Dostál Lutinov
Vydáváno: 1 (1904) – 22 (1925)
2n (1905), 3n (1906), 14n (1917), 15 (1918), 19n (1922)
Familiae Clericorum Regularium Scholarum Piarum Provincieae Bohemiae, Moraviae et Silesiae pro
Anno scholastico …
Pragae : Ex C. R. Aulica filiorum Amadei Haase
Doba vydávání nezjištěna
1841, 1842, 1844-1849, 1851, 1853, 1855-1881, 1886, 1888, 1890, 1900, 1902
Filosofická revue
Odborný čtvrtletník pro filosofii
Olomouc : Bohoslovecké učiliště řádu Dominikánů
Vydáváno: 1929 – 1948
1 (1929) – 3 (1931), 5n (1933), 6n (1934), 7 (1935), 8 (1936), 9n (1937)
Finanční rozhled
V Hradci Králové : Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové
Vydáváno: 1 (1910/11) – 4 (1913/14)
2n (1912), 3n (1913)
Fronta
Nezávislý týdeník
V Praze : Karel Horký
Vydáváno: 1 (1927/28) – 10 (1939)
1n (1927/28), 2n (1928/29)
Háj
Časopis pro lesníky, myslivce a přátele přírody.
Praha; Pardubice : Jan Doležal
Vydáváno: 1 (1872) – 52 (1924)
13n (1884), 17 (1888), 18 (1889), 20 (1891) – 24 (1895)
Hesperus
oder Belehrung und Unterhaltung fuer die Bewohner des oesterreichischen Staats
Brünn : Johann Georg Gastl
Vydáváno: 1811 - 1823
1811
Historické rozhledy
Poučné čtení pro mládež Českoslovanskou
Telč : Emil Šolc
Vydáváno: 1 (1898) – 5 (1902)
2 (1899), 3 (1900)
Hlas
Časopis církevní
[Česko] : František Poimon
Vydáváno: 1 (1848) – 71 (1918)
19 (1867)
Hlasy svatohostýnské
Měsíčník lidový
Na Sv. Hostýně : Tovaryšstvo Ježíšovo
Vydáváno: 1 (1905) – 41 (1948)
1n (1905), 2n (1906), 3 (1907) – 8 (1912), 9n (1913), 10 (1914), 11n (1915), 13 (1917), 14 (1918), 15n
(1919), 16 (1920), 17n (1921), 18n (1922), 19 (1923), 20 (1924), 21n (1925), 22 (1926) – 27 (1931),
28n (1932), 32n (1936), 34 (1938), 35 (1939), 36n (1940)
Hlídka literární. Zprávy apoštolátu tisku
Hlídka. Měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem k apologetice a filosofii
viz Zprávy apoštolátu tisku
Homiletické listy
Kázání na všecky neděle a svátky církevního roku
V Praze : F. Heusler
Vydáváno: 1 (1907) – 24 (1933)
1n (1907) – 4n (1911), 8n (1923)
Die Honigbiene von Brünn
Organ der Bienenfreunde in Mähren und Oesterr. Schlesien
Hrsg. zur Hebung und Förderung der Bienenzucht für Mähren und Oesterr. Schlesien
Brünn : Bienenzuchtverein
Vydáváno: 1 (1867) – 32 (1900)
1 (1867) – 16 (1882), 25n (1891), 26 (1892), 27 (1893), 28n (1894), 29 (1895) – 31 (1897), 32n (1898)
Hospodář českoslovanský
Ústřední list zemědělský pro Čechy, Moravu a Slezsko
Týdenník illustrovaný věnovaný veškerým zájmům zemědělství, hospodářského průmyslu, národního
hospodářství a veřejné správy vůbec
V Praze : Ant. Reinwart
Vydáváno: 1 (1870) – 47 (1919)
22 (1892), 30n (1900)
Hospodář moravský
List věnovaný rolnictví, hospodářskému průmyslu a národnímu hospodářství
Přerov : J. B. Uhlíř
Vydáváno: 1890 – 1898
9 (1888), 11 (1890), 16 (1895), 17n (1896)
Hospodářské noviny
Vydávány od cís. král. vlastensko-hospodářské Společnosti v království Českém
Praha : B. Rohlíček
Doba vydávání nezjištěna
13 (1862), 21n (1870) – 27n (1876)
Hospodářský list
Týdenní k věnovaný rolnictví, hospodářskému průmyslu, národnímu hospodářství a samosprávě
Chrudim : Ad. Eckert
Vydáváno: 1 (1878) – 56 (1932)
24n (1898/99), 25n (1899/1900), 35n (1909/10)
Host
Měsíčník Literární Skupiny
Přerov : Tiskem a nákladem „Obzoru“
Vydáváno: 1 (1921) – 8 (1929)
1n (1921)
Hovory o knihách
Literární čtrnáctidenník
Praha : Melantrich
Vydáváno: 1 (1937) – 3 (1939)
1n (1937), 2n (1938)
Hronka
Podtatranská zábawnice. Časopis krásomilého a užitečného čtení
B. Bystřice : Karel Kuzmány
Vydáváno: 1 (1936) – 3 (1938)
3 (1838)
Hudba
Praha : Presto
Vydáváno: 1 (1919), 2 (1924)
1n (1919/20)
Hudeczek’s Adressbuch der königlichen Hauptstadt Olmütz
Ollmütz : Im Selbstverlage des Verfassers
Doba vydávání nezjištěna
(1887)
Humoristické listy
Obrázkový politicko-satyrický týdenník
Praha : Josef Richard Vilímek
Vydáváno: 1 (1858) – 84 (1941)
21 (1879)
Hvězda
List zábavný a poučný pro lid a mládež dospělejší
V Olomouci : V. Žirovnický
1 (1859) – 6 (1864)
2 (1860)
Christliche Akademie
Organ des Vereines Christliche Akademie zu Prag
Prag : Christliche Akademie
Vydáváno: 1 (1876) – 26 (1901)
8 (1883) – 20 (1895), 22n (1897)
Chudým dětem
Ročenka Dobročinného komitétu dámského v Brně
V Brně : Knihtiskárna a nakladatelství Pokorný a spol.
Vydáváno: [1892] – 55 (1945)
8 (1896/97), 15 (1903), 47 (1935), 48 (1948)
Illustriertes Oesterreichisches Jagdblatt
Organ des Mährischen Jagdschutzvereines : Fachblatt für Jagdwesen, allg. Kynologie und Fischerei
Brünn : Mährischer Jagdschutzverein
Vydáváno: 1 (1885) – 25 (1908)
10 (1894), 11n (1895), 13 (1897), 14n (1898)
Illustrierter Universal-Kalender
Jahrbuch des Unterhaltenden und Nützlichen für Stadt und Land
Winterberg : J. Steinbrenner
Doba vydávání nezjištěna
1894
Illustrovaný svět
Nepolitický-vzdělávací, zábavný a národohospodářský týdenník
Brno : Melantrich
Vydáváno: 1 (1923) – 4 (1926)
1n (1923)
Immergrün
Illustrierte Monatsschrift zur Unterhaltung und Belehrung
Warnsdorf : Ambroz Opitz
Vydáváno: 1 (1889) – 50 (1938)
4 (1892), 6 (1894) – 10 (1897), 21n (1908/09), 27n (1914/15)
Intelligenzblatt für Mähren
als Beylage der Mährisch-ständischen Brünner Zeitung
Brünn : Mährische Stände
Vydáváno: 1812 – 1848
1813-1846, 1847n
Jahrbuch für Lehrer, Eltern und Erzieher
Prag : Ignaz Jaksch
Vydáváno: 1 (1834) – 28 (1864)
1 (1834) – 12 (1845), 23 (1858)
Jahrbuch für österreichische Landwirthe
Prag : J. G. Calve
Vydáváno: 1861 – [1881]
11 (1871), 14 (1874)
Jahres-Bericht der Bienenzucht-Sektion der k. k. m. schles. gesellschaft zur Beförderung des
Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde für das Bienenwirtschafts-Jahr …
Brünn : Verlag der Bienenzucht-Sektion
Doba vydávání nezjištěna
1862 (1862), 1863 (1864), 1864 (1865)
Jahres-Bericht der k. k. mährischen Gesellschaft zur Beförderung der Landwirtschaft, der Naturund Landeskunde
Brünn : K. k. Gesellschaft zur Beförderung der Landwirtschaft, der Natur- und Landeskunde
Doba vydávání nezjištěna
1894, 1896
Jahresbericht der Königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften für das Jahr …
Prag : Königliche böhmische Gesellschaft der Wissenschaften
Vydáváno: 1876 – 1917
1891, 1892, 1894-1897, 1900-1903, 1905-1910, 1912, 1916
Jahresbericht über die Wirksamkeit des Werner-Vereins zum geologischen Duchforschung von
Mähren und Schlesien im Vereins-Jahre …
Wien : Keck und Pierer
Vydáváno: 1852 - ???
7 (1857) – 13 (1863)
Der Jahresbote
Prager Haus- und Kirchenkalender für das Jahr …
Prag : Fr. Stýblo
Vydáváno: 1 (1853) – 13 (1865)
3 (1855)
Jahresheft der naturwissenschaftlichen Section der k. k. mähr. schles. Gesellschaft für Ackerbau,
Natur- und Landeskunde, für das Jahr …
Brünn : R. Rohrer
Vydáváno: 1857 - 1861
1858
Jitro
Časopis středoškolských studentů katolických
Praha : Ústředí katolického studenstva
Vydáváno: 1 (1919) – 24 (1942)
3 (1921/22), 4 (1922/23), 5n (1923/24), 7n (1925/26) 14n (1933/34), 17n (1935/36)
Juventus gymnasii Nicolsburgensis e moribus et progressu inliteris censa, exeunte anno scholastico
…
Brunae : [s.n.]
Doba vydávání nezjištěna
1830
K. k. privilegierte Pressburger Zeitung
Für das Jahr …
Pressburg : Carl Friedrich Wigand
Vydáváno: 1764 - 1929
1804, 1807, 1808n-1811n
Kalendář duchovenstva českoslovanského na rok …
V Praze : tiskem a nákladem F. Šimáčka; tiskem a nákladem Edv. Beauforta
Vydáváno: 1 (1885) – 29 (1913)
1 (1885), 3 (1887)
Kalendář Omladina na rok …
Brno : Nákladem „Selských hlasů“
Doba vydávání nezjištěna
2 (1931)
Kalendář pro čas a věčnst
Brno : K. Winiker
Vydáváno: 1 (1847) – 6 (1852)
2 (1848)
Kalendář svatyně emauzské na rok …
[Česko] : [s.n.]
Doba vydávání nezjištěna
1932
Kalendář Ústřední jednoty zpěváckých spolků českoslovanských
Praha : Z. Janke nákladem vlastním
Doba vydávání nezjištěna
5 (1908)
Kalender des Prager Dombau-Vereines für das Jahr nach Christi Geburt …
Prag : In Commission der Buchhandlung von K. André
Vydáváno: 1 (1861) – 2 (1862)
2 (1862)
Kalender zu Ehren der hochheiligsten Herzen Jesu und Maria für das liebe Volk auf das gemeine
Jahr ...
Winterberg : J. Steinbrener
Vydáváno: 1 (1881) – 10 (1890)
6 (1886)
Kapesní kalendář českoslovanských včelařů na rok …
V Kolči : V. Švarc
Vydáváno: 1 (1894) – 19 (1912)
1 (1894), 5 (1898)
Katholische Volks-Schule
Brünn : [s.n.]
Vydáváno: 1 (1858) – 8 (1865)
1 (1858)
Katholischer Volks-Kalender auf das Jahr …
Neutitschein : Johann von Hradisch
Doba vydávání nezjištěna
2 (1853)
Katolícke noviny
Orgán Spolku sv. Vojtecha
Trnava : Spolok sv. Vojtecha
Vydáváno: 1870 - 1906
14 (1883), 19 (1888)
Katolický učitel
Orgán katolického spolku českých učitelů na Moravě
Olomouc : Katolický spolek českých učitelů na Moravě
Vydáváno: 1909 – 1920
1 (1909), 2n (1910), 3 (1911), 4n (1912), 5n (1914)
Katolík
Česko-americký kalendář na rok …
Chicago : Nákladem Tiskárny Českých benediktinů
Vydáváno: 1900 – 1948
1930, 1931, 1934, 1935
Katolík
Moravsko-slezský lidový kalendář
Brno : Vydala Ústřední kancelář Československé strany lidové
Doba vydávání nezjištěna
1935
Kazatel
Homiletický čtvrtletník
Olomouc : Promberger
Dále jako: Katolický kazatel
Vydáváno: 1 (1894) – 49 (1947)
1n (1894) – 4n (1897), 5 (1898), 6n (1899) – 10n (1903), 12n (1905) – 20 (1913), 23n (1915/16) – 26n
(1919), 28n (1921), 29n (1922)
Kazatelna
Homiletický časopis
Pelhřimov : Rupp
Vydáváno: 1 (1902) – 40 (1942)
1n (1902/03), 2 (1903/04) – 6 (1907/08), 11n (1912/13) – 19n (1920/21)
Der Kirchenfreund
Katholischer Kalender aus Mähren
Brünn : herausgegeben von der Redaction des Katholischen Blattes aus Mähren, Druck aus Franz
Gastl’s Officin
Doba vydávání nezjištěna
1 (1851)
Kirchliches Verordnungs- und Anzeigeblatt für den Klerus
Erlass des F. E. Ordinariates von Olmütz an den Klerus der Erzdiöcese
Olmütz : [s.n.]
Vydáváno: 1851 – [1853?]
1 (1851) – 3 (1853)
Klaverský kalendář
Praha : Družina sv. Petra Klavera pro africké misie
Vydáváno: 1918 – 1935
15 (1931)
Kleiner Landwirthschafts- Kalender auf das Jahr…
Brünn : K. k. Gesellschaft zur Beförderung der Landwirtschaft, der Natur- und Landeskunde
Doba vydávání nezjištěna
1836, 1852, 1859
Kmen
Literární týdenník
Praha : Fr. Borový
Vydáváno: 1 (1918) – 4 (1921)
1 (1918) – 4 (1921)
Kodym
Časopis pro podporování a povznesení hospodářských a kulturních snah našeho lidu
Praha ; Tábor ; Brno : [s.n.]
Doby vydávání nezjištěna
2 (1906)
Krok
Časopis věnovaný veškerým potřebám středního školstva [nová řada]
V Praze : Fr. Prusík
Vydáváno: 1 (1887) – 13 (1899)
1 (1887)
Křesťanská revue
Praha : Oikumené
Vychází od r. 1927 dosud
12 (1938/39)
Křesťanská škola
Časopis pro šíření ideí náboženských v českém školství
V Praze : V. Kotrba
Vydáváno: 1902 – 1926
1n (1902), 12n (1913), 13 (1914)
Kultúra
Časopis slovenskej inteligencie
Trnava : Spolok sv. Vojtecha
Vydáváno: 1 (1926) – [1944?]
1 (1926), 11n (1939), 12n (1940)
Květy
Listy pro zábavu a poučení s časovými rozhledy
Praha : Vladimír Čech
Vydáváno: 1 (1879) – 38 (1916)
5n (1883), 6 (1884), 9n (1887), 11 (1889), 12 (1890), 14 (1892), 15 (1893), 16n (1894), 17n (1895), 18
(1896), 19 (1897), 25n (1903), 26n (1904), 28n (1906), 29 (1907), 30n (1908), 32 (1910), 33n (1911),
34 (1912), 35n (1913)
Květy Marianské
List měsíční ctitelů Panny Marie
Brno : [s.n.]
Vydáváno: 1883 - 1929
1 (1883) – 19 (1902), 22 (1905) – 26 (1909), 30n (1913), 31 (1914), 32 (1915), 34 (1917), 35n (1918),
36 (1919), 37n (1920), 38 (1921), 39 (1922), 40n (1923), 41 (1924), 42 (1925), 43n (1926), 44 (1927),
46 (1929)
Lectures françaises
Revue instructive bimensuelle
Jičín : Kabátník
Vydáváno: 1909 – 1912
1n (1909/10), 2n (1910/11)
Lesestunden der mähr.-schles. Blätter für Stenographie
Brünn : [s.n.]
Vydáváno: 1905 – 1907
2 (1906)
Letáček Útulny ženské v Brně
Brno : Útulna ženská
Vydáváno: 1 (1904) – [1911?]
4 (1906/07)
Letopis Matice Slovenskej
Turčianský Sv. Martin : Matica Slovenská
Vydáváno: 1864 – [1920]
5 (1868), 6 (1869), 13n (1920)
Libussa
Eine vaterländische Vierteljahrschrift
Prag : Meinert
Vydáváno: 1802 – 1804
1 (1802)
Lípa
Týdenník pro poesii, umění, život kulturní a sociální
Praha : F. Borový
Vydáváno: 1 (1917) – 3 (1920)
3 (1920)
Listy filologické a paedagogické
Praha : Jednota českých filologů
Od r. 1887 jako Listy filologické
Vychází od r. 1874 dosud
5 (1878) – 21 (1894), 23n (1896), 24 (1897) – 26 (1894), 29 (1902), 33n (1906), 34n (1907), 36n
(1909), 37n (1910), 38 (1911) – 40 (1913), 41n (1914), 42n (1915), 43 (1916), 45 (1918), 46 (1919),
47n (1920), 48n (1921), 49 (1922)- 51 (1924), 53n (1926), 54n (1927), 55n (1928), 56 (1929), 57n
(1930), 58 (1931), 59 (1932), 60n (1933), 61 (1934), 62 (1935), 63n (1936), 64n (1937), 67n (1940),
68n (1941)
Listy pro umění a kritiku
V Praze : Melantrich
Vydáváno: 1 (1933) – 5 (1937)
4 (1936), 5 (1937)
Litterae annales de rebus gestis provinciae Pragensis congregationis ss. Redemptoris anno salutis
...
Praga : [nákl. vl.]
Doba vydávání nezjištěna
16 (1916), 17 (1917), 18n (1918), 19 (1919)
Literární listy
Orgán přátel české literatury
Velké Meziříčí : J. F. Šašek
Vydáváno: 1 (1880) – 20 (1899)
4 (1883), 7 (1886) – 20 (1899)
Literární rozhledy
Měsíční zprávy o knižních novinkách, vydaných členy Spolku českých knihkupců a nakladatelů
V Praze : Spolek českých knihkupců a nakladatelů
Vydáváno: 1 (1907) – 7 (1914), 8 (1923) – 15 (1931)
12 (1927/28), 13n (1928/29), 14n (1929/30), 15n (1930/31)
Ludmila
List pro křesťanské matky
České Budějovice : Antonín Skočdopole
Vydáváno: 1876 – 1941
16n (1891) – 19n (1894)
Lumír
Týdenník zábavný a poučný
Praha : Literární odbor Umělecké besedy
Vydáváno: 1 (1873) – 66 (1939/40)
62 (1935/36) – 65 (1938/39), 66n (1939/40)
Der lustige Bauer aus Mähren, oder, Neuer mährisch- und schlesischer Stadt- und
Landmannskalender auf das Jahr …
Brünn : Trassler
Doba vydávání nezjištěna
1803, 1806, 1815, 1817, 1818
Mährische Biene
Organ der Bienenfreunde Mährens
Brünn : Bienenzuchtverein
Vydáváno: 1867 – 1900
33n (1899)
Mährischer Volksbote
Zeitschrift des patriotischen Volksvereine für die Katholiken deutscher Zunge in Mähren
Brünn : [s.n.]
Vydáváno: 1891 – 1918
1 (1891) – 5 (1895)
Mährischer Wanderer
Ein ganz neu entworfener National-Kalender auf das Jahr der christlichen Zeitrechnung …
Brünn; Ollmütz : Johann Georg Gastl
Vydáváno: 1809 – 1859
1813-1838, 1840-1847
Mährisches Gewerbe-Blatt
Organ des Mährischen Gewerbevereins
Brünn : R. M. Rohrer
Vydáváno: 1879 - 1898
1 (1879) – 5 (1883)
Mährisch-schlesische Blätter für Stenographie
Brünn : [s.n.]
Vydáváno: 1864 – 1938
2 (1865), 4 (1867) – 13 (1876), 15 (1878), 17 (1880) – 32 (1895), 34 (1897), 36 (1899), 37 (1900) – 40
(1903), 41n (1904), 42 (1905), 43n (1906), 44 (1907), 45n (1908), 46 (1909), 47n (1910), 48n (1911),
52n (1915), 53n (1916), 58n (1921)
Mährisch-schlesischer Auskunfts-Kalender für das Jahr …
Brünn : Irrgang
Vydáváno: 1881 – 1924
6 (1886), 11 (1891), 20 (1900), 37 (1917)
Mährisch-schlesisches Jagdblatt
Organ des Mährisches Jagdschutz-Vereines und des Jagdschutzvereines für West-Schlesien
Brünn : Victor Heeger
Vydáváno: 1885 – 1893
9n (1893)
Malý národní kalendár
V Banskej Bystrici : Matica Slovenská
Vydáváno: 1868 – 1869
2 (1869)
Meditace
Revue pro literaturu, umění a filosofii
Praha : Alois Wiesner
Vydáváno: 1 (1908) – 4 (1911)
1 (1908/09), 2 (1909), 3n (1910)
Měsíční přehled zahraničního obchodu republiky Československé
Praha : Státní statistický úřad
Vydáváno: 1925 – 1948
1n (1925)
Method
Časopis věnovaný umění křesťanskému
V Praze : Ferdinand Lehner
Vydáváno: 1 (1875) – 30 (1904)
1 (1875) – 30 (1904)
Misionář
Misijní kalendář ve prospěch misií mezi pohany
Mödling, Praha : Nákladem Misijního domu sv. Gabriele
Doba vydávání nezjištěna
8 (1919)
Mitteilungen aus dem Landesarchive des Königreichs Böhmen
Prag : E. Leschinger
Doba vydávání nezjištěna
1 (1906), 9 (1934-41)
Mitteilungen der k. k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der
Natur- und Landeskunde in Brünn
Brünn : R. Rohrer
Vydáváno: 1821 – 1891
1 (1821) – 32 (1852), 35 (1855), 37 (1857), 39 (1859) – 50 (1870), 58 (1878), 59 (1879), 63 (1883), 70
(1890), 71 (1891)
Mittheilungen des Mährischen Gewerbe-Museums in Brünn
Brünn : Das Mährische Gewerbe-Museum in Brünn
Vydáváno: 1 (1883) – 25 (1907)
4n (1886) – 10n (1892), 11 (1893), 12n (1894), 13 (1895) – 25 (25 (1907), 26n (1908), 27 (1909) – 36
(1918)
Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen
Prag : Im Selbstverlage des Vereins und in Commission bei H. Dominicus
Vydáváno: 1 (1862) – 76 (1938)
25 (1886/87) – 34 (1895/96), 36 (1898) – 38 (1900), 39n (1901), 40 (1901/02) – 42 (1903/04), 43n
(1904/05), 44 (1905/06) – 47 (1908/09)
Moderní revue
Pro literaturu, umění a život
Praha : Arnošt Procházka
Vydáváno: 1895 – 1925
1-2n (1895), 3n (1895/96), 4n (1896)
Moderní stát
Revue pro politiku, parlamentarismus a vědy státní
V Praze: Jaroslav Krejčí a Vilém Koudelka
Vydáváno: 1 (1928) – 18 (1945)
1 (1928), 2n (1929), 11 (1938), 12n (1939)
Monats-Berichte der Obst-, Wein- und Gartenbau-Sekzion der k. k. Mähr.-schles. Gesellschaft zur
Beförderung des Ackerbaues, und der Natur- und Landeskunde für das Solarjahr …
Brünn : [s.n.]
Vydáváno: 1 (1868) – 34 (1904)
1 (1868) – 10 (1877), 12 (1879) – 37 (1904)
Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen
Prag : Im Verlag des Böhmischen Museums
Doba vydávání nezjištěna
1 (1827), 2n (1828), 3 (1829)
Moravan
Kalendář na rok …
V Brně : Nákladem Dědictví sv. Cyrilla a Methodia
Vydáváno: 1 (1852) – 100 (1951)
4 (1855), 11 (1862), 27 (1878), 36 (1887), 54 (1905), 64 (1915), 66 (1917), 68 (1919), 74 (1925), 79
(1930), 81 (1932)
Moravia
Zeitschrift zur Unterhaltung und Vaterlandskunde
Brünn : [s.n.]
Doba vydávání nezjištěna
1815n
Moravia
Ein Blatt zur Unterhaltung, zur Kunde des Vaterlandes, des gesellschaftlichen und industriellen
Fortschrittes
Brünn : [s.n.]
Vydáváno: 1838 – 1848
11 (1848)
Moravia
Kalender zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und der Vaterlandskunde, für das Jahr …
Brünn : R. Rohrer
Vydáváno: 1 (1854) – 2 (1855)
1 (1854), 2 (1855)
Moravské noviny
V Brně : Dědicové R. Rohrera
Vydáváno: 1 (1848) – 24 (1872)
12 (1860), 14 (1862)
Moravsko-slezský časopis pro lid o polním, lesním a domácím hospodářství
Brno : František Diebl
Vydáváno: 1 (1842/43) – 5 (1946/47)
1 (1842/43) – 4 (1845/46)
Moravsko-slezský poutník
Kalendář obchodní a zábavný pro vše země mocnářství rakouského na rok …
V Brně : Tiskem Viléma Burkarta
Doba vydávání nezjištěna
2 (1874)
Moravsko-slezský sborník
Moravská Ostrava : Moravsko-slezská tiskárna
Vydáváno: 1 (1918) – 2 (1919/20)
1 (1918), 2n (1919/20)
Moravský hospodář
Úřední věstník českého odboru zemědělské rady pro markrabství moravské
Brno : Český odbor zemědělské rady pro markrabství moravské
Vydáváno: 1 (1898/99) – 43 (1941)
1n (1899), 4 (1902), 7n (1905) – 10n (1908), 11 (1909), 13 (1911), 14n (1912) – 19n (1917)
Moravský sněmovní list
obsahující slovné sepsání v sedění sněmu zemského přišlých dojednání a usnesení
V Brně : [s.n.]
Vydáváno: 1848 – 1849, nepravidelně dalších 94 čísel
1848/49, 1861
Museum
List bohoslovců česko-moravských
Brno : Benediktinská knihtiskárna
Vydáváno: [1864] – 1948
3 (1868/69) – 6 (1871/72), 20 (1885/86), 21 (1886/87), 23 (1888/89), 25 (1890/91) – 71 (1939/40),
72n (1940/41), 74n (1947)
Na hlubinu
Časopis pro pěstování a prohloubení duchovního života
Olomouc : Bohoslovné učiliště řádu dominikánů v ČSR
Vydáváno: 1 (1926) – 22 (1948)
1 (1926) – 5 (1930), 6n (1931), 7n (1932), 8 (1933), 9 (1934), 10n (1935), 11n (1936)
Národní listy
Praha : Julius Grégr
Vydáváno: 1 (1861) – 81 (1941)
11 (1871)
Národní rada
Praha : Národní rada československá
Do r. 1833 vycházelo jako Čechoslovák
Vydáváno: 1 (1921) – 18 (1938)
14n (1934) – 18n (1938)
Národopisný sborník českoslovanský
Praha : Národopisná společnost českoslovanská a Národopisné museum českoslovanské
Vydáváno: 1 (1897) – 12 (1905)
6n (1900), 7 (1901), 8 (1902), 10n (1904)
Národopisný věstník českoslovanský
Praha : Společnost národopisného musea českoslovanského
Vydáváno: 1 (1906) – 33 (1956)
1 (1906), 2n (1907), 3 (1908) – 5 (1910), 6n (1911), 7 (1912), 8 (1913), 9n (1914), 11n (1916), 12
(1917), 13n (1918), 14n (1920), 15n (1921), 16 (1923) – 28 (1935), 29n (1937-39), 30n (1940-47)
Nástup mladej slovenskej autonomistickej generácie
Bratislava : Ján Ďurčanský
Vydáváno: 1 (1933) – 7 (1939)
1n (1933), 3n (1935) – 5n (1937)
Náš domov
Obrázkový časopis zábavný a poučný pro lid
Brno; Olomouc : [s.n.]
Vydáváno: 1892 – 1941
1 (1892), 4 (1895), 5n (1896), 6 (1897) – 8 (1899), 10 (1901) – 12 (1903), 14 (1905), 16 (1907) – 20
(1911), 21n (1912), 22 (1913) – 29 (1920), 30n (1921), 31 (1922) – 43 (1934), 44n (1935) – 50n (1941)
Naše doba
Revue pro vědu, umění a život sociální
Praha : Jan Laichter
Vydáváno: 1 (1894) – 55 (1949)
1 (1894) – 3 (1896), 5 (1897/98), 12n (1904/05), 13 (1905/06) – 16 (/1908/09), 17n (1909/10), 19n
(1911/12), 20 (1912/13) – 25 (1917/18), 27 (1919/20), 28n (1920/21), 29 (1921/22) – 32 (1924/25),
33n (1925/26), 35n (1927/28), 36n (1928/29), 37 (1929/30), 38n (1930/31), 46n (1938/39) – 48n
(1940/41), 51n (1943/44), 52n (1945/46) – 54n (1947/48)
Naše kniha
Praha : A. Neubert
Vydáváno: 1 (1920) – 24 (1943)
1n (1920) – 6n (1925), 7 (1926), 8n (1927) – 15n (1934)
Naše obec
Věstník „Ústředí starostovských sborů na Moravě“ a časopis věnovaný zájmům české samosprávy
v zemích koruny svatováclavské
Brno : Ústředí starostenských sborů
Vydáváno: 1 (1906/07) – 39 (1948)
1 (1906/07) – 3 (1908/09)
Naše omladina
Časopis zábavný a poučný pro Sdružení venskovské omladiny na Moravě a ve Slezsku
Brno : [s.n.]
Vydáváno: 1 (1912) – 29 (1940)
5n (1916), 6n (1917)
Naše řeč
Listy pro vzdělání a tříbení jazyka českého
Praha : E. Šolc
Vychází od r. 1916 dosud
1 (1916/17), 2 (1918), 3n (1918/19), 4 (1920) – 6 (1922), 7n (1923), 8n (1924)
Naše věda
Kritický měsíčník
V Praze : Melantrich
Vydáváno: 1919 – 1950
20 (1941) – 22 (1943)
Naše zádruha
Časopis hájící zájmy chalupníků, domkařů, venkovských živnostníků a zemědělských dělníků : orgán
katolického spolku českého rolnictva na Moravě, ve Slezsku a Dolních Rakousích
Chlum u Letovic : Alois Kaderka
Vydáváno: 1 (1912) – 19 (1935)
4 (1920/21)
Naše zahraničí
Sborník Národní rady československé
Praha : Národní rada československá
Vydáváno: 1920 – 1931
2 (1921/22) – 4 (1923(24), 5n (1924/25) – 8n (1927), 11n (1930)
National-Kalender für alle Kronländer des k. k. österreichischen Erbmonarchie auf das Jahr …
Prag : Medan
Vydáváno: [1840] – 1860
1853
Neděle
Moravský belletristický obrázkový týdenník
Brno : Antonín Odehnal
Vydáváno: 1904 – 1906
1n (1904)
Neuer Mährischer Postillon
oder Neuer Mährisch-schlesischer Stadt- und Landmanns-Kalender auf das Jahr ...
Brünn : R. Rohrer
Vydáváno: [1834] – 1843
1839, 1840
Neuer mährisch-schlesischer Wanderer
Ein Geschäfts-, Auskunfts- und Unterhaltungs-Kalender für alle Provinzen des österreichischen
Gesammtreiches auf das Jahr ... Allen Freunden der Kultur, besonders allen Natur- und
Vaterlandsfreunden gewidmet
Brünn : A. Nitsch
Vydáváno: [1870 – 1877]
1871, 1876, 1877
Neuer Nationalkalender für die gesammte österreichische Monarchie auf ...
Zum Unterricht und Vergnügen für Geistliche und Weltliche, Lehrer und Beamte, Bürger und
Landleute faßlich eingerichtet von Christian Carl Andre.
Brünn und Ollmütz : Johann Georg Gastl
Vydáváno: 1 (1811) – 12 (1822)
1 (1811)
Neuere Abhandlungen der königlichen Boehmischen Gesellschaft der Wissenschaften
Prag : Franz Geržabek
Vydáváno: 1790 – 179?
1 (1790)
Neuester mährisch-schlesischer Hausfreund für Stadt und Land
oder gemeinnützlicher Volks-Kalender auf das Jahr ...
Brünn : Karl Winniker
Vydáváno: 1 (1841) – 79 (1920)
2 (1842), 4 (1845), 9 (1850) – 11 (1852), 49 (1890)
Nezmar
Časopis protiklerikální se stanoviska křesťanství
Olomouc : [s.n.]
Vydáváno: 1908
1n (1908)
Nomina personarum regularium Sacri Ordinis Cisterciensis, quae per Bohemiam, Moraviam,
Superiorem et Inferiorem Lusatiam in singularis utriusque sexus coenobiis Deo militant
Szakolczae : Typis Josephi Antonii Skarniczl
Doba vydávání nezjištěna
1785
Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der k. k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur
Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde
Brünn : K. k. Mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und
Landeskunde
Vydáváno: 1855 - 1895
1 (1855) – [39] (1894)
Nová česká revue
Měsíčník pro sociální život, vědu a umění
Praha : F. Topič
Vydáváno: 1 (1903/04) – 2 (1904/05)
1n (1903/04), 2n (1904/05)
Nové Atheneum
Měsíčník vědecký
Praha : Gustav Dubský
Vydáváno: 1 )1919) – 3 (1921)
1 (1919), 2n (1920)
Nové zprávy
Časopis věnovaný otázkám národohospodářským, sociálně-politickým, živnostensko-právním a
technologickým. Orgán Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách, Vývozního spolku pro Čechy,
Moravu a Slezsko
Praha : Ed. Beaufort
Vydáváno: 1 (1894) – 2 (1895)
1 (1894), 2 (1895)
Novo Doba
List sjedinnjene hrvat., srp. i slovenačko omladine za knjiž., polit. i soc. pitanja
Praga : V. I. Grbešič
Vydáváno: 1898
1n (1898)
Nový obzor
Měsíčník pro literaturu a umění
Olomouc : Promberger
Vydáváno: 1 (1911) – 4 (1914)
1 (1911), 2 (1912), 3n (1913)
Nový věk
List pro český život a kulturu
Praha : Knihtiskárna Th. Venty
Doba vydávání nezjištěna
9n (1917)
Nový život
Měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu
Nový Jičín : Karel Dostál Lutinov
Vydáváno: 1 (1896) – 12 (1907)
2 (1897), 3 (1898), 6n (1901)
Obrana víry
Časopis věnovaný zájmům katolickým
Praha : Petr Kopal
Vydáváno: [1884 – 1901]
1 (1884/85) – 8 (1892), 10 (1894) – 12 (1896), 13n (1897), 14 (1898), 15n (1899) – 17n (1901)
Obrození
Revue literární a umělecká
V Praze : Vilém Bitnar
Vydáváno: 1912
1 (1912)
Obzor
Rodinný obrázkový měsíčník
V Olomouci : Vydává Družina literární a umělecká
Doba vydávání nezjištěna
1 (1919), 2n (1920) – 4n (1922), 5 (1923)
Obzor literární a umělecký
Praha : Bursík & Kohout
Vydáváno: 1 (1899) – 4 (1902)
2n (1900), 3n (1901)
Obzor národohospodářský
Časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálně-politickým. Orgán Jednoty ku povzbuzení
průmyslu v Čechách
Praha : J. Otto
Vydáváno: 1 (1895/96) – 46 (1941), 47 (1947/48), 48 (1948/49), 49 (1949/50)
1 (1896) – 3 (1898), 4n (1899), 8n (1903) – 10n (1905), 11 (1906) – 16 (1911), 18 (1913) – 24 (1919),
26n (1921)
Od Karlova Mostu
Zprávy řádu křižovníků s červenou hvězdou v Praze
V Praze : Řád křižovníků s červenou hvězdou
Vydáváno: 1 )1928) – 6 (1933)
1 (1928), 2n (1929), 3n (1930), 4 (1931), 5n (1932), 6 (1933)
Oekonomischer Kalender für Landwirte überhaupt, und insbesondere für die Wirthschaftsbeamten in Mähren und Schlesien, auf das Jahr ...
Brünn : Im Verlage der M.-Schl. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde
Doba vydávání nezjištěna
1814 – 1816, 1818 – 1821
Oesterreichischer Hauskalender für Stadt und Land auf das Jahr ...
Illustrirtes Jahrbuch der Unterhaltung und Belehrung mit Tabellen für wirthschaftliche
Aufzeichnungen, Jahrmarktsverzeichnissen, Jahres-Rückschau und sämmtlichen kalendarischen
Behelfen
Vydáváno: 1 (1884) – 53 (1936)
Warnsdorf : Ambr. Opitz
1887
Okresní věstník okresního úřadu v Brně, oddělení v Židlochovicích
Židlochovice : Okresní úřad v Židlochovicích
Doba vydávání nezjištěna
1939n, 1940n
Okresní věstník pro správní okres hustopečský
Hustopeče : Okresní úřad v Hustopečích
Doba vydávání nezjištěna
1937n, 1938n
Okresní věstník pro správní okres Velkomeziříčský
Velké Meziříčí : Okresní úřad ve Velkém Meziříčí
Doba vydávání nezjištěna
1938n, 1939n
Olomoucké noviny
Olomouc : Josef Černoch
Vydáváno: 1 (1865) – 5 (1869)
3 (1867)
Osvěta
Listy pro rozhled v umění, vědě a politice
Praha : Vácslav Vlček
Vydáváno: 1 (1871) – 51 (1921)
2 (1872) – 26 (1896), 28 (1898), 33 (1903) – 36 (1906), 37n (1907), 38n (1908), 40n (1910), 42n (1912)
– 47n (1917), 49n (1919) – 51n (1921)
Paedagogium
Měsíčník pro zájmy vychovatelské
V Praze : F. A. Urbánek
Vydáváno: 1 (1879) – 9 (1887)
8 (1886), 9 (1887)
Památky archaeologické a místopisné
Orgán Archeologického sboru Musea království Českého a Historického spolku v Praze
Praha : Matice česká
Od r. 1914 jako Památky archeologické
Vydáváno: 1 (1854/55) – vychází stále
1 (1854/55) – 10 (1874-77), 20 (1902/03) – 36 (1928-30)
Panorama
Kulturní zpravodaj
Praha : Družstevní práce
Vydáváno: 1924 – 1951
8 (1930/31), 15n (1937), 17 (1939)
Pastorační ročenka pro duchovní správce pro rok ...
Hlučín : Exerciční dům v Hlučíně
Doba vydávání nezjištěna
1937 (1938)
Pastýř duchovní
Časopis kněžstva česko-slovanského
V Praze : Nákladem Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny
Vydáváno: 1 (1881) – 13 (1893)
1 (1881) – 4 (1884), 5n (1885), 7n (1887) – 11n (1891), 13 (1893)
dále jako : Rádce duchovní
Patriotisches Tageblatt oder öffentliches Correspondenz- und Anzeige-Blatt für sämmtliche
Bewohner aller kais.kön. Erbländer über wichtige, interressirende, lehrreiche oder vergnügende
Gegenstände zur Beförderung des Patriotismus
Brünn : im Verlag des k.k. privil. Frag- und Kundschafts-Amtes
Vydáváno: 1800 – 1805
1805
Pax
Časopis pro přátele benediktinského řádu
Praha : Opatství Emauzské
Vydáváno: 1 (1926) – 14 (1939)
1 (1926) – 6 (1931), 7n (1932) – 9n (1934), 10 (1935), 11n (1936) – 14n (1939)
Péče o mládež
Měsíčník pro veřejnou i soukromou sociální péči o mládež
Brno : Česká zemská komise
Vydáváno: 1 )1922) – 28 (1949)
1n (1922), 2 (1923), 3 (1924), 4n (1925), 7n (1928), 8 (1929) – 11 (1932), 12n (1933), 13 (1934), 14
(1935), 15n (1936), 17n (1938) – 19n (1940)
Pedagogické rozhledy po literatuře českoslovanské
V Praze : J. Otto
Vydáváno: 1 (1870-82) – 42 (1932)
1 (1870-82) – 7 (1894), 8n (1895), 9n (1896), 22n (1908/09) – 24n (1910/11), 25 (1911/12), 26n
(1912/13) – 28n (1918), 29 (1919) – 31 (1921), 32n (1922), 33 (1923) – 36 (1926), 37n (1927), 38n
(1928), 39 (1929) – 41 (1931), 42n (1932)
Pěstoun moravský
Vychovatelský časopis
Litomyšl : Antonín Konstantin Viták
Vydáváno: 1 (1862) – 5 (1866)
3 (1864)
Pestrý týden
Praha : V. Neubert a syn
Vydáváno: [1926] – 1945
10n (1935), 11 (1936), 16 (1941)
Petra Kopřivy Kalendář pro mrtvé a živé duše
V Praze : Tiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a spol.)
Doba vydávání nezjištěna
3 (1886), 5 (1889), 9 (1893)
Poklad věřících
Lidový list k uctění nejsvětější Svátosti oltářní a zároveň Věstník eucharistického odboru Ústřední
rady katolíků českých v Praze
Praha : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba
Vydáváno: 1 (1898) – 42 (1942)
13 (1912), 14 (1913), 15n (1914), 20 (1919), 21n (1920), 30n (1930), 31n (1931)
Politický a hospodářský časopis Pozor
Orgán hospodářské jednoty olomoucké, záložen a rolnických továren
Olomouc : [s.n.]
Doba vydávání nezjištěna
2 (1873)
Pomologische Blätter
Monatsschrift für Pomologie, Wein-, Gemüse-, Hopfenbau und Kellerwirtschaft
Troja bei Prag : Verlag des Herausgebers
Vydáváno: 1-2 (1871-72) – 3 (1873)
1-2 (1871-72), 3 (1873)
Ponaučné a zábavné Listy pro polní hospodáře a řemeslníky v Čechách
V Praze : Cís. král. vlastenecká společnost v Čechách, vytištěny a k dostání u Synů Bohumila Háze
Vydáváno: 1 (1838) – 10 (1847)
1 (1838) – 8 (1845)
Posel Božského srdce Páně
Měsíčník pro šíření úcty k B. Srdci Páně, orgán apoštolátu modlitby a Sdružení smírných obětí
Praha : Tovaryšstvo Ježíšovo
Vydáváno: 1 (1935) – 7 (1941)
1 (1935), 2 (1936)
Posel z Budče
Týdenník vychovatelský pro učitelstvo národních škol v Čechách, na Moravě, v Slezsku a na Slovensku
Praha : J. S. Skrejšovský
Vydáváno: 1 (1870) – 40 (1909)
24 (1893)
Posvátná kazatelna
Časopis kazatelský : vydává Beneš Method Kulda, sídelní kanovník Vyšehradský
V Olomouci : Bedřich Gross
Vydáváno: 1 (1864) – [1903?]
1 (1864) – 3 (1866), 4n (1867), 5 (1868), 6 (1869), 8 (1871), 10n (1873), 11 (1874) – 13 (1876), 17
(1880) – 2 (1883), 22 (1885), 24 (1887), 26 (1889) – 29 (1892)
Poutník Jeruzalémský
Poutní list Spolku poutníků diecézí moravských do Svaté země
Brno : Antonín Bartoš
Vydáváno: 1 (1912) – 25 (1937)
1 (1912) - 4 (1916), 7 (1919) –23 (1935), 26 (1938), 28 (1940)
Poutník svatováclavský
Kalendář pro katolíky na rok ...
V Praze : I. L. Kober
Vydáváno: 1 (1869) – 79 (1948)
73 (1942)
Pramen
Plzeňský měsíčník pro literaturu, umění a práci kulturní
V Plzni : Karel Beníško
Vydáváno: 1 (1920) – 7 (1927)
1 (1920), 2n (1921)
Praporec
Sborník pro náboženskou kulturu
Praha : Benediktinské opatství v Břevnově
Vydáváno: 1 (1939) – 4 (1942)
1n (1939), 2 (1940/41)
Právník
Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Praha
Vychází od r. 1861 dosud
1 (1861) – 13 (1874)
Prúdy
Revue Mladého Slovenska
Ružomberok : Novina
Doba vydávání nezjištěna
1 (1909/10), 2n (1911), 3n (1912), 5n (1914-19)
Průmyslník
Časopis věnovaný zájmům veškerého průmyslu domácího : spolu orgán cukrovarníků českých s
přílohou "Časopis chemiků českých"
Praha : F. Řivnáč, L. Brábek
Vydáváno: 1 (1869) – [1875?]
4 (1872)
Přehled revuí
Rozhledy po kulturním světě českém i cizím
Královské Vinohrady : Karel Pelant
Dříve jako: Revue revuí
Vydáváno: 1905 – 1916
3n (1907/08) – 6n (1910/11), 7 (1911/12), 8n (1912/13), 9 (1913/14)
Přítel dítek
Časopis pro vychování a zachránění křesťanské mládeže
Brno : Spolek "Přítel dítek"
Doba vydávání nezjištěna
1887, 1890, 1891n, 1893n, 1894n
Pútnik svätovojtešský
Kalendár pre katolických Slowákov w Uhorsku
V Trnave : Nákladom Spolku sv. Adalberta (Vojtecha)
Doba vydávání nezjištěna
1877
Práce
List pro organisaci práce a technickou i sociální politiku
Praha : J. Mrkvička
Vydáváno: 1 (1919) – 25 (1943)
1 (1919)
Prager land- und volkswirthschaftliches Wochenblatt
Organ für volkswirthschaftliche Interessen, Agricultur, Forstwirthschaft, Industrie und Handel
Prag : R. Jahn
Vydáváno: 1 (1870) – [1878?]
3 (1872) – 7 (1876)
Praha
Illustrovaný časopis pro zábavu a poučení
V Praze : Vincenz Paseka
Vydáváno: 1 (1867) – 9 (1875)
6 (1872)
Der praktische Stenograph
Zeitschrift für gründliche Aus- und Fortbildung in der Gabelsbergerschen Stenographie
Prossnitz-Wien : [s.n.]
Vydáváno: 1 (1881) – 10 (1890)
8 (1888), 10 (1890)
Pravěk
Ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých
Uherské Hradiště : I. L. Červinka
Vydáváno: 1903 – 1933
1 (1903)
Průmyslový věstník
Orgán Ústředního svazu čsl. průmyslníků v Praze
Praha : Ústřední svaz čsl. průmyslníků
Vydáváno: 1 (1914) – 37 (1950)
5 (1918) – 7 (1920), 8n (1921)
Přehled
Obrázkový čtrnáctidenník Svatováclavské ligy
V Praze : Svatováclavská liga
Vydáváno: 1 (1930) – 6 (1935)
2n (1931), 5n (1934)
Přítel mládeže, aneb, zásoba spisů ku prospěchu a potěšení učitelů a vychovatelů duchovních i
světských
Časopis pro českoslovanské národní školy
V Praze : Josef Liboslav Ziegler
Vydáváno: 1823 – 1848
13 (1838)
Rádce duchovní
Časopis kněžstva česko-slovanského
V Praze : V. Kotrba
Vydáváno: 1 (1894) – 31 (1924)
1 (1894) – 8 (1901), 9n (1902), 10 (1903), 17n (1910), 18n (1911), 24 (1916), 25n (1917), 28n (1921),
29n (1922)
Rajská zahrádka
Obrázkový časopis pro mládež
Praha : V. Kotrba
Vydáváno: 1892 – 1942
20n (1910/11) – 23n (1913/14), 36n (1926/27), 38n (1928/29)
Redlicher Verkündiger
Ein Archiv des Mannichfaltigen und Interessanten. Aus dem Reiche des Angenehmen, des Nützlichen
und Schönen
Brünn : Iurende
Vydáváno: 1 (1813) – 2 (1814)
2 (1814n)
Rechenschafts-Bericht des mährisch-schlesischen Schutz-Vereines für das Jahr …
Výroční zpráva moravsko slezského spolku ochranného
Brünn : Verlag des Mähr.-Schlesisches Schutz-Vereines
Doba vydávání nezjištěna
1883
Revue de médecine tchèque
Prague : Édition de la Société des médecins tchèques
Vydáváno: 1909 – 1913
1 (1909), 2n (1909)
Revue moravsko-slezská
Časopis věnovaný otázkám Moravy a Slezska
Moravská Ostrava : Otakar Skýpala
Vydáváno: 1 (1905) – 16 (1923)
2 (1906), 3 (1906/07), 12n (1918), 13 (1919/20), 14 (1920/21), 15n (1921/22)
Revue revuí
Královské Vinohrady a Pacov : Karel Pelant
Dále jako: Přehled revuí
Vydáváno: 1906 - 1916
1n (1906)
Ročenka Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké
Praha : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká
Vydáváno: 1929 – [1946]
2 (1930/31), 6 (1933/34), 7 (1934/35)
Ročenka Rozhledů po literatuře a umění
V Praze : Svaz knihkupcův a nakladatelů československé republiky
Doba vydávání nezjištěna
1932
Rolník
Orgán c. k. moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodo- a zeměznalství
Brno : Rudolf M. Rohrer
Doba vydávání nezjištěna
12 (1875)
Rozhledy literární
Listy věnované písemnictví českému i cizímu
Praha : R. Růžička
Vydáváno: 1886 – [1887]
1 (1886)
Rozhledy po Lidumilství
Měsíčník ku povzbuzování a podpoře lásky k bližnímu
Praha : Družina blahosl. Anežky České
Vydáváno: 1893 – 1906
4n (1896)
Rozhledy po literatuře a umění
Literatura – věda – umění
Praha : Svaz knihkupců a nakladatelů Československé republiky
Vydáváno: 1932 – 1938
1n (1932) – 7n (1938)
Rozhledy sociální, politické a literární
Chrudim : Josef Pelcl
Vydáváno: 1 (1892) – 19 (1909)
1 (1892) – 5 (1895/96), 6n (1896/97), 11n (1901), 12n (1901/02), 13n (1902/03), 14 (1903/04)
Ruch filosofický
Praha : Ferdinand Pelikán
Vydáváno: 1 (1920/21) – 13 (1941/42)
13 (1941/42)
Růže dominikánská
Časopis věnovaný arcibratrstvu růžencovému a členům třetí řehole dominikánské v Čechách, na
Moravě, ve Slezsku a na Slovensku
Praha : Zeman
Vydáváno: 1 (1887/88) – 55 (1941)
1 (1887/88), 2 (1888/89), 3n (1889/90), 4 (1890/91) – 21 (1907/08), 22n (1908/09) – 25n (1911/12),
27n (1913/14) – 29n (1915/16)
Růže lurdská
Mariánský měsíčník
Předklášteří u Tišnova : Leopold Kolísek
Vydáváno: 1909 - 1941
1n (1909/10) – 4n (1912), 6n (1914), 7n (1915), 16n (1924), 22n (1930) – 24n (1932)
Řád
Revue pro kulturu a život
Praha : Rudolf Voříšek
Vydáváno: 1932 – 1944
6n (1940), 7n (1941)
Říše boží
Rodinný měsíčník
V Nitře : Misijní dům
Vydáváno: 1 (1935/36) – [1948]
1n (1936)
Sankt Bonifatius
Katholische Monatsschrift
Brünn; Prag : Verlag der Bonifatius-Verein
Vydáváno: 1 (1904) – 35 (1938)
1 (1904) – 4 (1907), 13 (1916), 14n (1917), 15n (1918)
Sborník archivu ministerstva vnitra republiky Československé
Samostatná příloha Věstníku ministerstva vnitra
Praha : Ministerstvo vnitra republiky Československé
Vydáváno: 1 (1926) – 13 (1940)
1 (1926) – 3 (1930), 6 (1933), 7 (1934)
Sborník filologický
V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Vydáváno: 1 (1910) – 12 (1940-46)
1 (1910) – 3 (1912), 5 (1915), 7 (1922), 8 (1926), 11 (1936-39), 12 (1940-46)
Sborník Historického kroužku
V Praze : Družstvo Vlasť
Vydáváno: 1893 – 1899, 1 (1900) – 35 (1934)
1893n, 1894n, 1n (1900), 2n (1901), 3 (1902), 4n (1903), 5 (1904), 8 (1907) – 29 (1928), 31 (1930) –
33 (1932), 34n (1933), 35n (1934)
Sborník historický
Praha : Antonín Rezek
Vydáváno: 1 (1883) – 4 (1886)
1 (1883), 2 (1884)
Sborník Matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis, dejepis a literárnu históriu
Turčiansky sv. Martin : Kníhtliačiarsky účastinársky spolok
Vydáváno: 1 (1922) – [1940]
1n (1922) – 3n (1925), 4 (1926), 5 (1927), 6n (1928), 7 (1929) – 9 (1931), 11-12 (1934), 13n (1935)
Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti
Turčianský sv. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť
Vydáváno: 1 (1896) – [1951]
22 (1928)
Sborník slovanský
Slovanský sborník statí z oboru národopisu, kulturní historie a dějin literárního i společenského života
Praha : J. Otto
Vydáváno: 1 (1881) – 6 (1887)
2 (1883), 4n (1886)
Sborník věd právních a státních
V Praze : Bursík a Kohout
Vydáváno: 1 (1901) – 48 (1948)
4 (1903/04), 5n (1904/05), 7 (1906/07), 8n (1907/08), 9n (1908/09), 10 (1909/10)
Sborník vědecký Musea království Českého
V Praze : Museum království Českého
Vydáváno: sv. 1 (1868) – sv. 14 (1878)
1 (1868) – 5 (1873)
Sborník velehradský
V Brně : J. Vykydal
Vydáváno: 1 (1880) – 6 (1896)
1 (1880), 2 (1881), 4 (1885), 6 (1896)
Sborník velehradský
Nová řada
Na Velehradě : Archeologický spolek Starý Velehrad
Vydáváno: 1 (1930) – 13 (1942)
1 (1930), 8 (1937) – 11 (1940), 13 (1942)
Sborník zahraniční politiky
S přílohou Úřední věstník ministerstva zahraničních věcí republiky československé
Praha : Ministerstvo zahraničních věcí
Vydáváno: 1920 – 1921
1n (1920), 2n (1921)
Sborník zemědělský
Orgán pro pěstování vědecké literatury hospodářské
Přerov : Jednota učitelů hospodářských škol v království českém a markrabství moravském
Doba vydávání nezjištěna
2 (1905)
Selský archiv
Časopis pro obecné i kulturní dějiny selského stavu hlavně moravského i slezského
Velké Meziříčí : Kroužek přátel vlastivědy moravské ve Velkém Meziříčí
Vydáváno: 1 (1902) – 16 (1923)
9n (1914), 10 (1916)
Serafinské květy
Časopis terciářů českoslovanských
Zábřeh : Eduard Jílek
Vydáváno: 1901 – 1935
5n (1906/06), 8 (1908/09), 10 (1910/11), 18 (1919/20), 19n (1921)
Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno a Christo nato …
Trnava : [s.n.]
Doba vydávání nezjištěna
1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892
Schematismus für die königl. Hauptstadt Brün sammt allen Vorstädten
Brünn : Druck und Verlag von Carl Winniker
Doba vydávání nezjištěna
1 (1853)
Der Schulfreund Böhmens
Eine Quartalschrift für den gesammten Volksschulstand in Böhmen
Prag : Normalschulbuchdruckerei
Vydáváno: 1 (1816) – 5 (1821)
1 (1816) – 5 (1821)
Schul-Kalender für das gemeine Jahr …
Brünn : Johann Pátek
Doba vydávání nezjištěna
4 (1861), 6 (1863)
Schullehrer-Kalender des Jahres …
Leitmeritz : Karl Wilhelm Medau
Vydáváno: 1 (1834) – 3 (1836)
2 (1835)
Silniční obzor
Úřední věstník pro všeobecné otázky komunikační
Praha : Nakladatelství silniční společnosti
Vychází od r. 1922 dosud
1n (1922), 2 (1923) – 6 (1927)
Slavorum litterae theologicae
Pragae : Pragae bohemorum
Vydáváno: [1905 – 1909]
2 (1906) – 4 (1908)
Slovanská knihověda
V Praze : Československá společnost knihovědná
Vydáváno: 1 (1931) – 6 (1947)
1 (1931), 2 (1932)
Slovanský katalog bibliografický za rok …
V Praze : Vydal Spolek českoslovanských knihkupeckých účetních
Vydáváno: 1 (1877) – 7 (1883)
1 (1877) – 5 (1881)
Slovanský přehled
Sborník statí, dopisův a zpráv ze života slovanského
V Praze : F. Šimáček
Vydáváno: 1 (1898) – 31 (1939)
1 (1898) – 3(1900), 4n (1901), 5n (1902), 6 (1903) – 16 (1913)
Slovenské pohľady
Časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku
Turčianský sv. Martin : Matica slovenská
Vydáváno: od 1881 dosud
9 (1889), 11 (1891) – 16 (1896), 17n (1897), 21n (1901), 22 (1902), 23n (1903), 24 (1904) – 27 (1907),
28n (1908), 29 (1909), 30n (1910), 39 (1923) – 41 (1925), 42n (1926), 43 (1927), 44 (1928) 45n (1929)
Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archaelogiu a ethnografiu
Skalice : Franko V. Sasinek
Vydáváno: 1 (1876) – 6 (1882)
2 (1877) – 4 (1880), 5n (1881), 6 (1882)
Slovenský obzor
Mesačná revue
Budapešť : Anton Štefánek; Nakladateľské družstvo Slovenského obzora
Vydáváno: 1907 – 1908
1 (1907)
Sociální revue
Věstník ministerstva sociální péče
Praha : Ministerstvo sociální péče
Vydáváno: 1 (1919) – 25 (1950)
1 (1919/20), 2 (1920/21)
Sociální rozhledy
Revue pro otázky sociální, hospodářské, kulturní a státovědecké
Brno : Výkonný výbor Čsl. strany lidové
Vydáváno: 1 (1925) – 6 (1930)
1 (1925) – 6 (1930)
Staroslovan
Vierteljahrschrift zur Pflege der altslavischen Sprache, Geschichte und Kultur
Kroměříž : H. Slovák
Vydáváno: 1 (1913) – 2 (1914)
1 (1913)
Statistisches Handbuch der Königlichen Hauptstadt Prag und der Vororte Karolinenthal, Smichow,
Kgl.Weinberge und Žižkow für das Jahr …
Wien : [s.n.]
Doba vydávání nezjištěna
1881, 1885, 1886n
Stift Heil!
Stenographische Monatsschrift : Zeitschrift des deutschen Gabelsberger Stenographen-Verbandes in
Böhmen
Sankt Joachimsthal : F.J. Hirschberg
Vydáváno: 1898 – 1935
11n (1907/08) – 14n (1910/11), 15 (1911/12), 16n (1912/13), 19n (1915/16), 20n (1916/17), 25n
(1921/22)
Stimmen aus Mähren
Brünn : Adolf Růžička
Vydáváno: 1 (1870) – 3 (1872)
2 (1871), 3 (1872)
Studentská hlídka
Časopis katolického studentstva
Praha : V. Kotrba
Vydáváno: 1 (1909) – 8 (1917/18)
1 (1909), 5 (1913), 6 (1914), 8n (1918)
Styl
Měsíčník pro architekturu, umělecké řemeslo a úpravu měst
Praha : Mánes
Vydáváno: 1 (1920) – 21 (1938)
1 (1920)
Summarischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Brünn über die Geschäftlichen
Verhältnisse in ihrem Bezirke währends des Jahres …
Brünn : [Handels- und Gewerbekammer]; typ. Winniker
Doba vydávání nezjištěna
1892, 1896 – 1899, 1902 – 1906
Sursum
Věstník Klubu duchovenstva Československé strany lidové
Praha : Klub duchovenstva Československé strany lidové
Vydáváno: 1 (1921) – 18 (1938)
1n (1921), 2n (1922), 8n (1928) – 13n (1933), 15n (1935), 17n (1937)
Svatý Vojtěch
Apologetický měsíčník pro lid katolický, zároveň orgán pro oddělení spolku sv. Bonifáce
Praha : Spolek sv. Bonifáce v arcidiecézi Pražské (Knížecí arcibiskupská tiskárna)
Vydáváno: 1 (1904) – 32 (1935)
2n (1905) – 5n (1908), 7n (1910), 9n (1912), 11n (1914) – 16n (1919)
Světozor
Obrázkový týdenník
Praha : František Skrejšovský
Vydáváno: 1 (1867) – 33 (1899)
2n (1868), 6 (1872), 7 (1873), 10 (1876) – 12 (1878), 16 (1882), 20 (1886), 21 (1887), 25 (1891), 33
(1899)
Světozor
Současná kronika světová slovem i obrazem : časopis pro zábavu i poučení
Praha : J. Otto
Vydáváno: 1 (1904) – 43 (1943)
31n (1930/31), 32n (1931/32)
Škola a život
Časopis zvláště pro učitele, pěstouny i rodiče a vůbec pro vzdělávatele národa
V Praze : B. Rohlíček
Vydáváno: 1 (1855) – 35 (1888/89)
6n (1860), 7n (1861), 9n (1863)
Škola Božského srdce Páně
Měsíčný list apoštolátu modlitby a bratrstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
V Rajhradě : Placidus J. Mathon
Vydáváno: 1 (1867) – 68 (1934)
1 (1867) – 19 (1885), 20n (1886), 21 (1887) – 57 (1923), 58n (1924), 59 (1925) – 68 (1934)
Školník
Časopis katolického učitelstva
Hradec Králové : Josef Ant. Šrůtek
Vydáváno: 1861 – [1879]
1 (1861), 3 (1863) – 5 (1865), 11 (1871), 12 (1872)
Šťastná rodina
Orgán Sdružení katolických rodičů a přátel křesťanské výchovy
Praha : Českoslovanská akciová tiskárna
Vydáváno: 1923 – 1931
1n (1923) – 7n (1929)
Švanda dudák
Poutník humoristický
Praha : F. Topič
Vydáváno: 1882 – 1990
10n (1891), 11n (1892), 13n (1894), 15n (1896)
Taj
Besedník československých hádankářů
Praha : Vlastenecká družina Taj
Vydáváno: 1 (1920) – 20 (1939)
9n (1928)
Teplitzer Stenografen-Blatt
Teplice : Wilner & Pick
Vydáváno: 1 (1874) – 51 (1924)
9 (1882) – 39 (1912), 42n (1915), 43n (1916)
Schematismus für Mähren und Schlesien samt einem Schreibkalender für das Jahr …
Brünn : Johann Georg Gastl
od r. 1844: Provinzial-Handbuch für Mähren und Schlesien; bei Franz Gastl
Doba vydávání nezjištěna
1785-1787, 1789-1791, 1793-1796, 1802-1808, 1810, 1812, 1814-1827, 1830-1833, 1835-1848
Topičův sborník literární a umělecký
V Praze : F. Topič
Vydáváno: 1 (1913/14) – 13 (1925/26)
5 (1917/18), 7 (1919/20)
Der Treue Eckar
Brünn : H. Knauthe; Rudolf M. Rohrer
Od r. 1888 jako Deutsches Blatt
Vydáváno: 1 (1884) – 4 (1887)
1 (1884) – 4 (1887)
Turistický obzor
Revue věnovaná turistice a krásám naší přírody
V Brně : Edvard Procházka
Vydáváno: 1923 – 1934
3 (1926), 5n (1928), 6n (1929)
Týn
Měsíčník literární
Praha : Českoslovanská akciová tiskárna
Vydáváno: 1 (1917) – 4 (1920/21)
1 (1917) – 3 (1919)
Umělecký list
Hodonín : Sdružení výtvarných umělců moravských
Vydáváno: 1 (1919) – 2 (1920)
1n (1919), 2 (1920)
Union
Neue Folge
Prag : Rajmund Cejnek, Buchdruckerei E. Beaufort
Doba vydávání nezjištěna
10n (1918)
Urbánkův věstník bibliografický
Měsíčník pro rozhled v literatuře, hudbě a umění
Praha : F. A. Urbánek
Vydáváno: 1 (1880) – 4 (1883)
1 (1880) – 4 (1883)
Ústřední list rolnictva moravského
Orgán c. k. moravsko-slezské společnosti ku zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy
V Brně : C. k. moravsko-slezská společnost ku zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy
Doba vydávání nezjištěna
29 (1892), 34 (1897), 35 (1898)
Vácslav
List pro křesťanské jinochy a muže
České Budějovice : A. Skočdopole
Vydáváno: 1 (1880) – 61 (1940)
12n (1891) – 15n (1894)
Vaterländischer Kalender für das Jahr …
Brünn : Druck und Verlag der Benediktiner-Druckerei
Doba vydávání nezjištěna
4 (1885), 6 (1887) – 9 (1890), 11 (1892). 12 (1893), 14 (1895), 17 (1898)
Včela Brněnská
Brno : Spolek včelařský
Vydáváno: 1867 – 1942
6 (1872) – 8 (1874), 10 (1876) – 16 (1882), 24n (1890), 25n (1891), 26 (/1892), 28 (1894) – 33 (1899),
34n (1900), 35 (1901), 36 (1902), 37n (1903), 38 (1904), 39n (1905), 40n (1906), 41 (1907), 42n
(1908), 43n (1909), 44 (1910), 45 (1911), 46n (1912) – 48n (1914), 53 (1920) – 56 (1923), 57n (1924),
58 (1925), 59 (1926), 60n(1927), 61n (1928), 62 (1929), 63 (1930), 64n (1931)
Ve službách královny
Věstník mariánských družin československých
Praha : Kněží Tovaryšstva Ježíšova u sv. Ignáce v Praze
Vydáváno: 1 (1908) – 39 (1938)
4n (1911) – 7n (1914), 9n (1916), 15 (1922), 16n (1923), 17 (1924), 18n (1925) – 20n (1927), 21
(1928), 22 (1929)
Věda a život
Měsíčník šířící poznání vědecké práce a jejích výsledků
Praha : Fr. Borový
Vydáváno: 1 (1934) – 15 (1949)
3 (1936) – 6 (1939)
Velehradské zprávy
Velehrad : Papežská kolej Tovaryšstva Ježíšova
Vydáváno: 1920 – 1948
1 (1920) – 7 (1926), 9n (1928), 11 (1930), 12n (1931), 17n (1936), 18n (1937)
Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen
Prag : K. k. Hofbuchdruckerei
Vydáváno: 1 (1823) – 26 (1855/56)
1 (1823) – 4 (1826), 10 (1832) – 17 (1839)
Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn
Brünn : Naturforschendes Verein
Doba vydávání nezjištěna
1 (1862), 4 (1865) – 23 (1884)
Vesmír
Obrázkový časopis pro šíření věd přírodních
Praha : Ant. Frič
Vychází od r. 1871 dosud
35 (1906)
Vesna
Časopis zábavněpoučný pro náš lid a jeho přátely
Velké Meziříčí : František Dlouhý
Vydáváno: 1 (1882) – 16 (1897)
8 (1889), 9 (1890), 11 (1892-1894)
Vesna
List pro belletristiku, umění a literaturu
Ve Vídni : V tiskárně OO. Mechiatristův
Vydáváno: 1851 – 1852
1 (1851)
Věstník
Ročenka pro učitelstvo národních škol v diecési Králohradecké na rok Páně …
V Hradci Králové : J. Marek
Vydáváno: 1864 – 1870
5 (1868)
Věstník bibliografický
Časopis pro literaturu, hudbu a umění
Praha : I. L. Kober
Vydáváno: 1869 – 1873
3 (1871), 4 (1872)
Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnosta a umění
Od r. 1918 jako Věstník české akademie věd a umění
Vydáváno: 1892 – 1952
1 (1892) – 15 (1906), 16n (10907), 17n (1908), 18 (1909) – 21 (1912), 22n (1913), 23 (1914) – 25
(1916), 26n (1917), 27 (1918) – 30 (1921), 31n (1922), 32 (1923), 33 (1924), 34n (1925), 35n (1926),
36 (1927) – 38 (1929), 39n (1930), 40n (1931),41 (1932) – 44 (1935), 45n (1936), 46 (1937)
Věstník Československého zemědělského musea
V Praze : Československé zemědělské museum
Od r. 1939 jako Věstník zemědělského musea
Vydáváno: 1 (1928) – 16 (1943)
1 (1928), 2n (1929) – 11n (1938), 13n (1940)
Věstník českoslovanských museí a spolků archaeologických
V Čáslavi : Kliment Čermák
Vydáváno: 1895 – 1901
1 (1895/96), 2 (1897/98)
Věstník českých profesorů
Praha : Ústřední spolek českých profesorů
Vydáváno: 1894 – 1922
15 (1907/08), 16 (1908/09), 17n (1909/10)
Věstník Díla šíření víry
Časopis věnovaný zájmům katolických missií v zemích pohanského světa
Praha : Dílo šíření víry
Vydáváno: 1912 – 1933
4n (1915) – 6n (1917), 11n (1922), 17n (1928)
Věstník Jednoty katolických duchovních diecése brněnské
Brno : Jednota katolických duchovních diecéze brněnské ; Tiskem benediktinské tiskárny
Doba vydávání nezjištěna
1 (1908/09) – 14 (1921), 15n (1922), 16 (1923) – 28 (1935), 29n (1936) – 33n (1940), 47n (1947)
Věstník katechetský
Příloha k titulu Vychovatel : list věnovaný zájmům křesťanského školství
Praha : Družstvo Vlasť
Doba vydávání nezjištěna
20n (1917), 25n (1922) – 28n (1925), 30n (1927), 31n (1928)
Věstník katolického duchovenstva
Církevně-politický a zájmový orgán katolického kléru v zemích koruny České
Praha : Jan Horák
Vydáváno: 1 (1900) – 42 (1942)
13n (1912/13) – 15n (1914/15), 16 (1915/16), 17n (1916/17) – 23 (1922/23), 24 (1923/24), 25n
(1924/25), 28n (1927/28), 31 (1930/31), 32 (1931/32), 38 (1937/38), 39 (1938/39), 40 (1939/40)
Věstník katolického učitelstva československého
Praha : Svaz křesťanského učitelstva československého
Vydáváno: 1923 – 1940
1 (1923), 2 (1923/24), 3n (1924/25) – 6n (1927/28), 8n (1929/30) – 12n (1933/34), 15n (1936/37) –
18n (1939/40)
Věstník královské české společnosti nauk
Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná
Praha : Královská česká společnost nauk¨
Vydáváno: [1885] – 1952
1885, 1886, 1888-1910, 1912-1918, 1923, 1925, 1926
Třída matematicko-přírodovědecká
1885-1903, 1915
Věstník Matice opavské
Opava : Matice opavská
Vydáváno: 1 (1878) – 40 (1935)
3 (1893) – 9 (1901), 11 (1903) – 24 (1918)
Věstník Numismatické společnosti československé v Praze
Praha : Numismatická společnost československá
Vydáváno: 1 (1919) – 5 (1923)
1 (1919), 2 (1920)
Věstník Společnosti sv. Cyrila a Metoděje (Vědeckého odboru Akademie křesťanské v Praze)
Praha : Ústřední sekretariát sv. Cyrila a Metoděje
Vydáváno: 1 (1917) – 13 (1932)
1n (1917), 2 (1918) – 4 (1920), 6n (1923), 7 (1924), 8 (1925), 9 (1927) – 12 (1931), 13n (1932)
Věstník Ústřední jednoty českých hospodářských společenstev úvěrních v Brně, spořitelních a
záloženských spolků dle vzoru Raiffeisennova a Zádruh, hospodářských skladišť okrskových
Brno : Ústřední jednota hospodářských společenstev úvěrních
Dále jako: Věstník Ústřední jednoty českých hospodářských společenstev úvěrních v Brně a Jednoty
hospodářských družstev v Brně
Vydáváno: 1902 – 1942
24 (1925) – 26 (1927), 28 (1929), 29n (1930), 30n (1931)
Vinařský obzor
Časopis věnovaný zájmům viničního a sklepního hospodářství
Hodonín : Zemědělský vinařský spolek
Vydáváno: 1907 – 1952
1n (1907), 3n (1909), 4n (1910), 5 (1911), 10n (1916), 11 (1917), 12n (1918)
Vlasť
Časopis pro poučení a zábavu
Praha : Družstvo Vlasť
Vydáváno: 1 (1884/85) – 55 (1941)
1 (1884/85) – 28 (1911/12), 29n (/1912/13), 30n (1913/14), 31 (1914/15) – 44 (1927/28), 46n (1930),
47 (1931), 48n (1932), 50n (1934), 51n (1935)
Vojenské listy
Brno : Ludvík Masaryk
Vydáváno: 1878
Vydáváno: 1878
1 (1878)
Vojtěch
Apologetický měsíčník pro lid katolický, zároveň orgán pro české oddělení Spolku sv. Bonifáce
Praha : Knížecí arcibiskupská tiskárna
Doba vydávání nezjištěna
2n (1905) – 5n (1908), 7n (1910), 9n (1912), 11n (1914) – 14n (1917), 16n (1919)
Vychovatel
List věnovaný zájmům křesťanského školství
Praha : Petr Kopal
Vydáváno: 1 )1885) – 49 (1934)
1 (1885), 2n (1886), 3 (18888), 4n (1889), 6 (1891), 7 (1892), 8 (1893), 11n (1896), 24 (1909), 26
(1911), 32n (1917), 37n (1922) – 40n (1925), 42n (1927) – 44n (1929), 46 (1931), 47n (1932), 48n
(1933), 50n (1935)
Vychovatelské listy
Hlas učitelů katolických
Ivančice; Olomouc; Brno : Spolek katolických učitelů na Moravě
Vydáváno: 1901 – 1947
2n (1902), 3 (1903), 4n (1904) – 6n (1906), 7 (1907) – 11 (1911), 13 (1913), 14 (1914), 15n (1915) –
17n (1917), 18 (1918), 19n (1919), 20n (1920), 21 (1921) – 25 (1925), 26n (1926), 27n (1927), 28
(1928) – 36 (1936), 37n (1937), 38n (1938), 40n (1940)
Výroční zpráva c. k. Moravské společnosti pro zvelebení hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy
Brno : C. k. Moravská společnost pro zvelebení hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy
Doba vydávání nezjištěna
1895 (1896), 1896 (1897)
Výroční zpráva knížecího arcibiskupského soukromého gymnasia s právem veřejnosti v Kroměříži
za školní rok …
Kroměříž : Knížecí arcibiskupské církevní gymnasium s právem veřejnosti
Doba vydávání nezjištěna
2 (1911/12)
Výroční zpráva Královské české společnosti nauk za rok …
Praha : Královská česká společnost nauk
Vydáváno: 1885 – 1940
1888, 1901, 1907, 1911, 1913-1918, 1923, 1926
Výroční zpráva místního odboru Masarykovy ligy proti tuberkulose v Brně za rok …
Praha : Masarykova Liga proti TBC
Doba vydávání nezjištěna
1925
Výroční zpráva odboru včelařského c. k. Mor.-sl. společnosti ku zvelebení orby, znalosti přírody a
vlasti za rok včelařský …
Brno : C. k. Moravsko-slezská společnost ku zvelebení orby, znalosti přírody a vlasti
Doba vydávání nezjištěna
1862 (1863) – 1865 (1866)
Waldhüte
Illustriertes Familienblatt für Forst- und Waidmänner
Prag : In Commission der K. k. Hofbuchhandlung von Kosmack & Neugebauer
Doba vydávání nezjištěna
1 (1876)
Warnsdorfer Hausblätter
Warnsdorf : Ambrosius Opitz
Vydáváno: [1884] – 1938
6 (1889) – 11 (1894)
Wau-Wau
Politisch-humoristisch- satyrisches Universal-Lexikon für Kunst und Wissenschaft mit besonderer
Rücksichtnahme auf vaterländische Dummheit
Brünn : Karolus Flemmig, Joseph Schneider
Vydáváno: 1865 – [1870]
1 (1865) – 5 (1869)
Der Wetterprophet für das Jahr …
Nebst einer Beleuchtung der Zweifel und Einwürfe gegen die Möglichkeit der Wetterkunde
Brünn : Z. Melzer
Doba vydávání nezjištěna
5 (1817)
Wochentlicher Intelligenz-Zettel aus dem Frag-Amt der Kayserlich-Königlichen privilegierten LehenBank zu unser lieben Frauen in Brünn
Brünn : Frag-Amt der k. k. Lehenbank
Od r. 1762: Brünner Intelligenz-Zettel
Od r. 1778: Brünner Zeitung der kaiserl.-königl. privileg. Mährischen Lehenbank
Od r. 1811: Mährisch-Ständische Brünner Zeitung; Brünn : Mährische Stände
Od r. 1848: Brünner Zeitung, Brünn : Mährischer Landtag
Vydáváno: 1755 – 1921
1755-1765, 1767-1771, 1774-1776, 1778, 1782-1791, 1793-1802, 1806, 1807, 1813-1871
Záchrana mládeže opuštěné a zanedbané
Spolkový list Serafínského díla lásky pro země česko-slovanské. Pro rodiče a dospělé přátele mládeže
České Budějovice : Serafín
Dříve jako: Serafínský přítel dítek
Vydáváno: 1908 – 1935
6 (1912/13), 7 (1913/14)
Zápisní včelařský kalendář pro země koruny České na rok …
Praha : Zemský ústřední včelařský spolek pro král. České
Doba vydávání nezjištěna
6 (1916)
Zápisník včelařský na rok …
Brno : Zemský ústřední spolek včelařský pro markrabství moravské
Doba vydávání nezjištěna
1912, 1913
Zeitschrift des mährischen Landesmuseums
Brünn : Mährische Museumsgesellschaft
Vydáváno: 1901 – 1919
1 (1901) – 3 (1903), 4n (1904), 5 (1905), 6n (1906) – 11 (11n (1911), 12n (1912)
Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens
Brünn : R. M. Rohrer
Vydáváno: 1 (1897) – 43 (1941)
1n (1897), 2 (1898), 3n (1899), 4 (1900) – 15 (1911), 16n (1912), 37n (1935), 38n (1936), 39n (1937)
Zemědělská politika
Revue
Brno : Česká hospodářská společnost pro markrabství moravské
Vydáváno: 1 (1902) – 34 (1935)
1 (1902) – 25 (1926), 26n (1927) – 31n (1932)
Zemědělské zprávy
Ústřední věstník českého odboru zemědělské rady pro království české
V Praze : Český odbor zemědělské rady pro království české
Vydáváno: 1901 – 1942
1912 – 1914
Zemědělský archiv
Časopis věnovaný vědě a praxi výroby zemědělské
Praha : vl.n.
Vydáváno: 1 (1910) – 35 (1944)
10 (1919), 17 (1926), 19n (1928) – 21n (1920)
Zeměpisný sborník
Praha : J. Otto
Vydáváno: 1886 – 1890
2 (1887)
Zlatá Praha
Obrázkový týdenník pro zábavu a poučení
Praha : J. Otto
Vydáváno: 1 (1884) – 46 (1929)
1 (1884), 3 (1886), 4 (1887), 5n (1888), 7 (1890) – 10 (1893), 15 (1898), 16n (1899), 19 (1902), 20
(1903), 23 (1906), 28 (1911), 30n (1913) – 36n (1919)
Znaimer Botschafter
Unabhängige politische Wochenschrift und Organ für heimatliche und auswärtige Interessen
Znaim : Anton Nawratil
Od roč. 8(1873): Mährischer Botschafter; vyd. Kathol.-politisches Männerverein
Vydáváno: 1 (1866) – 7 (1872)
6 (1871) – 8 (1873)
Zora
Almanach moravské omladiny
Brno : J. Hnilička
Vydáváno: 1 (1877) – 3 (1885), vych. nepravidelně
3 (1885)
Zprávy o činnosti Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko v Brně
Za správní rok …
V Brně : Nákladem ústavu
Doba vydávání nezjištěna
1892 (1893) – 1899 (1901), 1901 )1902), 1904 (1905), 1905 (1906), 1908 (1909)
Zprávy
Orgán cís. král. Moravsko-slezské společnosti ku zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy v Brně
Brno : C. k. Moravsko-slezská společnost ku zvelební orby, přírodoznalství a vlastivědy
Vydáváno: 21 (1884) – 28 (1891)
22 (1885)
Zprávy apoštolátu tisku
Listy věnované zájmům křesť. písemnictí
Dále jako Hlídka literární : Zprávy apoštolátu tisku ; Hlídka : Měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem
k apologetice a filosofii
Brno : Benediktinská knihtiskárna
Vydáváno: 1 (1884) – 58 (1941)
1 (1884), 2 (1885), 4 (1887) – 14 (1997), 16 (1899) – 53 (1936), 54n (1937) – 56n (1939), 57 (1940)
Zprávy o zasedání Královské české společnosti nauk
Praha : Královská česká společnost nauk
Vydáváno: [1859] – 1884
1880 – 1884
Zprávy památkové péče
Praha : Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu
Vydáváno: 1 (1937) – 21 (1961)
1n (1937)
Zprávy Státního úřadu statistického Republiky Československé
V Praze : Státní úřad statistický
Vydáváno: 1920 – 1945
5n (1924), 6n (1925)
Zprávy Zemského archivu Království českého
V Praze : Zemský výbor Království českého
Od roč. 6 (1924): Zprávy českého zemského archivu; Praha : Český zemský fond
Vydáváno: 1 (1906) – 11 (1948)
1 (1906), 4 (1915), 5 (1918), 7 (1932) – 9 (1946)
Zrno
Kritická revue
Prostějov : Bohumil Brauner
Vydáváno: 1925 – 1926
1n (1925)
Zvon
Týdenník belletristický a literární
Praha : Československá grafická unie
Vydáváno: 1 (1901) – 41 (1941)
1n (1900/01), 2 (1901/02), 4 (1903/04) – 6 (1905/06), 7n (1906/07), 9n (1908/09), 18 (1918), 19n
(1919)
Ženský svět
List věnovaný zájmům českých paní a dívek
Praha : Vydavatelské družstvo Ženského světa
Vydáváno: 1 (1897) – 34 (1930)
1n (1896/97), 2n (1897/98)
Živa
Časopis přírodnický
Praha : Matice česká při Museu Království českého
Vydáváno: 1 (1853) – 14 (1868), 1 (1891) – 24 (1914)
1 (1853) – 4 (1856), 6 (1858) – 12 (1864), 13 (1867), 14 (1868); 1 (1891) – 4 (1894), 6 (1896) – 16
(1906), 19 (1909), 20 (1910), 22 (1912), 23 (1913)
Život
Revue pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku
V Praze : Vydává spolek „Život“
Vydáváno: 1919 – 1936
1n (1919/20) – 8n (1925/26), 10n (1927/28) – 12n (1929/30)
Živnostenské museum
Sborník věnovaný pokroku všech odvětví uměleckého průmyslu, živností a řemesel v národě
českoslovanském, pořádán osvědčenými silami těchto odborů
V Praze : Tiskem dra. Ed. Grégra
Vydáváno: 1873 – 1877
1 (1873), 2 (1874)
Download

Periodika sbírkové knihovny