VY_32_INOVACE_141
Bitva na Bílé hoře
Doba pobělohorská
1620 -1690
určeno pro 5. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět – Lidé a čas – Novější dějiny ČR –
Doba pobělohorská
únor 2011
Vypracovala: Mgr. Hana Patschová
Slouží k doplnění výkladu – obsahuje
fotografie a základní údaje o bitvě na Bílé
hoře a třicetileté válce.
8. 11. 1620
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Battle_of_White_Mountain.jp
g/300px-Battle_of_White_Mountain.jpg
21.6. 1621
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Views_of_Prague_from_Church_of_Our_Lady_in_front_of_T%C3%BDn_tower27.jpg/2
20px-Views_of_Prague_from_Church_of_Our_Lady_in_front_of_T%C3%BDn_tower27.jpg
Třicetiletá válka 1618 - 1648
http://www.argo-movie.com/static/1091/30tileta.jpg
Doba pobělohorská
Bitva na Bílé hoře
r. 1526 nástup Habsburků na český trůn
spory mezi Habsburky a českou šlechtou
omezení náboženské svobody – pouze katolická víra
To vše vedlo k vojenskému střetnutí.
8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře u Prahy
Habsburkové porazili české pány
21. 6. 1621 poprava 27 čes. pánů na Staroměstském
náměstí v Praze
jediné povolené náboženství bylo katolické
TŘICETILETÁ VÁLKA
r. 1618 pražská defenestrace = počátek
30-leté války
válka v celé Evropě
zničení země, vylidnění
r.1648 uzavřen mír
Download

VY_32_INOVACE_141_Bitva na Bílé hoře, doba pobělohorská.pdf