4
5
6
JAP 750
skrytá zárubeň
Latente
13
www.skrytazaruben.cz
www.japcz.cz
D
A
A+18
rozměrová
tabulka
JAP 750 - jednokřídlé otočné LATENTE - kontrazárubeň
OBLOŽKY 50 mm
čistý průchod po osazení
obložek
D x J*
600 x 1970
700 x 1970
800 x 1970
900 x 1970
1000 x 1970
1100 x 1970
1200 x 1970
celkové rozměry
kontrazárubně
ExH
742 x 2038
842 x 2038
942 x 2038
1042 x 2038
1142 x 2038
1242 x 2038
1342 x 2038
rozměry průchodu po instalaci
kontrazárubně
Bxl
700 x 2017
800 x 2017
900 x 2017
1000 x 2017
1100 x 2017
1200 x 2017
1300 x 2017
*čistá průchozí šířka je po osazení obložek o 6 mm větší - 606, 706, 806 mm…
Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro kontrazárubeň jsou
H + 10 mm x E + 20 mm
Vnější tloušťka kontrazátubně = dokončená příčka(P) je volitelná
Otvor je nutné opatřit překladem - kontrazárubeň není schopná nést zatížení.
Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1980 až 2600 mm
Obložky o šířce 50 mm + 12 mm polodrážka, 3 mm stínová drážka
délka hrany na nalepení obložky 18 mm (x 16 mm)
kontrazárubeň vyrobena z plechu tl.1,5 mm : šířka hrany omítníků 3 mm
OBLOŽKY 65 mm
čistý průchod po osazení
obložek
DxJ
600 x 1970
700 x 1970
800 x 1970
900 x 1970
1000 x 1970
1100 x 1970
1200 x 1970
celkové rozměry
kontrazárubně
ExH
762 x 2051
862 x 2051
962 x 2051
1062 x 2051
1162 x 2051
1262 x 2051
1362 x 2051
rozměry průchodu po instalaci
kontrazárubně
Bxl
720 x 2030
820 x 2030
920 x 2030
1020 x 2030
1120 x 2030
120 x 2030
1320 x 2030
Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro kontrazárubeň jsou
H + 10 mm x E + 20 mm
Vnější tloušťka kontrazátubně = dokončená příčka(P) je volitelná
Otvor je nutné opatřit překladem - kontrazárubeň není schopná nést zatížení.
Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až 2600 mm
Obložky o šířce 65 mm + 12 mm polodrážka, 1 mm stínová drážka
délka hrany na nalepení obložky 18 mm (x 16 mm)
kontrazárubeň vyrobena z plechu tl.1,5 mm : šířka hrany omítníků 3 mm
www.skrytazaruben.cz
2|6
rozměrová
tabulka
JAP 750 - dvoukřídlé otočné LATENTE - kontrazárubeň
OBLOŽKY 50 mm
čistý průchod po osazení
obložek
D x J*
1250 x 1970
1450 x 1970
1650 x 1970
1850 x 1970
2050 x 1970
2250 x 1970
2450 x 1970
celkové rozměry
kontrazárubně
ExH
1392 x 2038
1592 x 2038
1792 x 2038
1992 x 2038
2192 x 2038
2392 x 2038
2592 x 2038
rozměry průchodu po instalaci
kontrazárubně
Bxl
1350 x 2017
1550 x 2017
1750 x 2017
1950 x 2017
2150 x 2017
2350 x 2017
2550 x 2017
* čistý průchod po osazení obložky je o 6 mm větší - 1256, 1456, 1656mm ...
Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro kontrazárubeň jsou
H + 10 mm x E + 20 mm
Vnější tloušťka kontrazátubně = dokončená příčka(P) je volitelná
Otvor je nutné opatřit překladem - kontrazárubeň není schopná nést zatížení.
Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1980 až 2600 mm
Obložky o šířce 50 mm + 12 mm polodrážka, 3 mm stínová drážka
Tloušťka plechu 1,5 mm : šířka hrany omítníků 3 mm
délka hrany na nalepení obložky 18 mm (x 16 mm)
OBLOŽKY 65 mm
čistý průchod po osazení
obložek
DxJ
1250 x 1970
1450 x 1970
1450 x 1970
1850 x 1970
2050 x 1970
2250 x 1970
2450 x 1970
celkové rozměry
kontrazárubně
ExH
1412 x 2051
1612 x 2051
1812 x 2051
2012 x 2051
2212 x 2051
2412 x 2051
2612 x 2051
rozměry průchodu po instalaci
kontrazárubně
Bxl
1370 x 2030
1570 x 2030
1770 x 2030
1970 x 2030
2170 x 2030
2370 x 2030
2572 x 2030
Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro kontrazárubeň jsou
H + 10 mm x E + 20 mm
Vnější tloušťka kontrazátubně = dokončená příčka(P) je volitelná
Otvor je nutné opatřit překladem - kontrazárubeň není schopná nést zatížení.
Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1980 až 2600 mm
Obložky o šířce 65 mm + 12 mm polodrážka, 1 mm stínová drážka
Tloušťka plechu 1,5 mm : šířka hrany omítníků 3 mm
délka hrany na nalepení obložky 18 mm (x 16 mm)
www.skrytazaruben.cz
3|6
LATENTE otočná
LATENTE OTOČNÁ
LATENTE OTOČNÁ
LATENTE
OTOČNÁ
řez
zárubně
a dveřního křídla
DŘEVĚNÉ KŘÍDLO
D – průchod po osazení obložek
D – průchod po po
osazení
obložek
B –– rozměry
instalaci
kontrazárubně
D
průchod průchodu
po osazení obložek
B – rozměry
průchodu
po
instalaci kontrazárubně
- celkový
rozměr
kontrazárubně
B – rozměryE průchodu
po instalaci
kontrazárubně
E - celkový rozměr kontrazárubně
E - celkový rozměr kontrazárubně
Stínová drážka
Stínová
HranaStínová
omítníků
cca drážka
3 mm Délka hrany na nalepení obložky
drážka
Hrana omítníků cca 3 mm Délka hrany na nalepení obložky
Hrana omítníků cca 3 mm DélkaObložka
hrany na nalepení obložky
Obložka
Obložka
Cca 16 mm
Příčka
Příčka
Příčka
Cca 16 mm
kontazárubeň
Cca 16 mm
J
J
I
J
I
H
H
I
H
kontazárubeň
kontazárubeň
J ….. průchod po osazení obložek
IJ …...
průchod
po instalaci
kontrazárubně
….. průchod
po osazení
obložek
H …. Celková výška kontrazárubně
J průchod
….. průchod
po osazení
obložek
I …...
po instalaci
kontrazárubně
J …..
průchod
po osazení
obložek
Délka
hrany
na nalepení
obložky :
I Celková
…...
po
instalaci kontrazárubně
-H 18
mmprůchod
….
kontrazárubně
I …...
průchod
povýška
instalaci
kontrazárubně
Stínová drážka :
H ….
Celková
výška kontrazárubně
Délka
hrany
na nalepení
obložky :
H ….
výška
kontrazárubně
- 3Celková
mm pro
obložky
50 mm
hrany
na nalepení
obložky :
- 1 hrany
mm
pro
obložky
65 mm
Délka
18
mm
Délka
na
nalepení
obložky
:
Vyrobeno
z
pozinkovaného
plechu tl.1,5 mm
 18 mm
Stínová
 18 drážka
mm :
Stínová
drážka
:
3 mm
Stínovádrážka
: pro obložky 50 mm
 1 mm pro obložky 65 mm
 3 mm pro obložky 50 mm
 3 mm pro obložky 50 mm
 pozinkovaného
1 mm pro obložky
65 mm
Vyrobeno
plechu
tl.1,5 mm
 1 mmz pro
obložky 65 mm
Vyrobeno z pozinkovaného plechu tl.1,5 mm
Vyrobeno z pozinkovaného plechu tl.1,5 mm
www.skrytazaruben.cz
4|6
LATENTE otočná
Standardně nabízené varianty pro obložky :
50 mm : 3 mm stínová drážka + 50 mm obložka + 12 mm polodrážka (obložky
SAPELI) – průchod po osazení obložek SAPELI 606, 706, 806, 906 mm …
65 mm : 1 mm stínová drážka + 65 mm obložka + 12 mm polodrážka - průchod
po osazení obložek 600, 700, 800, 900 mm …
MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ VÝŠKA KONTRAZÁRUBNĚ JE H=2700 mm.
www.skrytazaruben.cz
5|6
4
5
13
6
D
E
A
A+18
C
A+119
DALŠÍ PRODUKTY
| SCHODY
| NEREZOVÁ ZÁBRADLÍ
| SKLENĚNÉ STĚNY
| GRAFOSKLO
| STAHOVACÍ SCHODY
| STAVEBNÍ POUZDRA
| POSUVNÉ SYSTÉMY
| INTERIÉROVÉ DVEŘE
:1)
3
(
D
www.skrytazaruben.cz
Download

INFO V PDF - Skrytá zárubeň JAP