Odbor ný po sudek
Předložili jste k odbornému posouzení přípravky IMUN PLUS:
Jedná se o nápoje:
1) IMUN PLUS – tablety šumivé
2) SIRUP IMU
Nápoje ad 1), 2), 3), 4), 5) a 6) byly již posouzeny z hlediska zdravotní nezávadnosti a bylo
vydáno rozhodnutí Hlavního hygienika ČR k uvádění těchto přípravků do oběhu.
Z hlediska složení a určení těchto nápojů se jedná o přípravky charakteru
doplňků stravy. Tyto přípravky mohou být vhodně využívány jako ochranné
nápoje u lidí vystavených vyšší zátěži působením fyzikálních faktorů,
psychických vlivů a při zátěži zraku a sluchu.
Doporučené množství spotřeby těchto nápojů 1 – 2 litry za den je vhodné zvýšit podle
prokázané zátěže a ztrát vody a ochranných látek v organismu.
Vyřizuje
Telefon
MUDr.B.Turek,CSc.
267 082 317
Download

Předložili jste k odbornému posouzení přípravky IMUN