Download

pravidla pro podávání nabídek při zpeněžení hodnot z majetkové