1
Děkujeme Vám za zakoupení IP kamery. Společnost RAKSOCZ, s.r.o vynaložila veškeré úsilí, aby
tyto pokyny sloužily pro bezproblémovou instalaci, používání a konfiguraci Vaší kamery. Příručka je
zpracována tak, aby byl produkt přístupný i pro uživatele s malou znalostí konfigurace IP zařízení.
Přečtěte si, prosím, níže uvedené instrukce. Díky těmto instrukcím bude instalace kamery snadná a
příjemná. Pokud nebudou instrukce, uvedené v této příručce pro Vás srozumitelné, kontaktuijte nás nás
prostřednictvím e-mailu [email protected]
1 První připojení
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA KAMER RTX IP
Při prvním připojení kamery připojte dodaný kabel do kamery a poté do Vašeho PC nebo netobooku.
Komponenty jsou umístěny ve společné síti LAN. Poté připojte adaptér napájení do zdířky 5V na kameře a
zapojte adaptér do sítě. Adaptér je součástí kamery a nedoporučujeme používat jiný typ adaptéru.
1
PRVNÍ PŘIPOJENÍ
1
2
POUŽÍVÁNÍ KAMERY S POČÍTAČEM POMOCÍ FUNKCE P2P
3
3
OVLÁDÁNÍ KAMERY POMOCÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍPOMOCÍ P2P
5
4
OVLÁDÁNÍ KAMERY POMOCÍ PROHLÍŽEČE INTERNET EXPLORER
7
4.1 Místní ovládání
7
4.2 Vzdálené ovládání
4.2.1
Přesměrování portů na routeru
4.2.2
Konfigurace serveru DDNS
8
8
9
5
NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ POMOCÍ WI-FI BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
11
5.1
Konfigurace Wi-Fi pomocí funkce P2P
11
5.2
Konfigurace Wi-Fi připojení rostřednictvím Internet Explorer
12
6
ZÁVĚREČNÉ INFORMACE PRO INSTALACI
Vložte instalační CD do mechaniky Vašeho PC a spusťte.
Z menu, které se zobrazí na monitoru vyberte „Search Tool” a nainstalujte program IPCamSetup.
14
VAROVÁNÍ: Tato příručka byla vypracována firmou RAKSOCZ, s.r.o, distributorem zařízení RTX a
FOSCAM a je chráněna zákonem o právech duševního vlastnictví.
Obsah této příručky nesmí být zveřejněn, kopírován, publikován a jijnak zpřístupněn v jakékoliv formě, vcelku nebo
zčásti, pod trestem občanskoprávního řízení o porušení autorských práv.
Poté klikněte na ikonu na ploše monitoru, která se vytvořila a spusťte program IPCamSetup.
1
1
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
V otevřeném okně programu se zobrazí po chvíli IP adresa přiřazena ke kameře. Pokud je okno „Device”
prázdné, počkejte cca 30 sekund a stiskněte tlačítko „Refresh”
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
1
2 Používání kamery s pomocí počítače a funkcí P2P
Používání funkce P2P (dostupné v některých kamerách RTX) umožňuje zjednodušit konfiguraci a
rychlý přístup k Vaší síti z externích webů (včetně mobilních telefonů 3G).
Aby bylo možno spustit službu P2P, je nutno mít na PC, ze kterého chcete nainstalovat podporované
kamery, program „Device klient”. Tento program naleznete na přiloženém CD disku v katalogu SuperClient Software.
Poznámka: V systému Windows Vista, Windows7, Windows8 program Device Client je nutno spustit
program v režimu kompatibility pro WindowsXP – kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu
DeviceClient , vyberte příkaz vlastnosti a poté zaškrtněte políčko „Spustit v režimu kompatibility pro
Windows XP”
Po instalaci a spuštění učiňte následující kroky:
1. V horní liště zvolte „System” a následovně „Device List”
2. Po otevření okna „Device” stiskněte tlačítko „Add”
3. V nově otevřeném okně v záložce „Device” zadejte název kamery
4. V políčku „User” napište admin (malá písmena) políčko „Pwd” zůstane prázdné
5. Políčko ID musí být vyplněno číslem, které je uvedeno na spodku kamery.
Důležité: Je nutno zachovat velikost písma, mezery, pomlčky a pod.
6. Potvrďte tlačítkem „OK.” A zavřete okno „Device”
Mezi další kroky patří:
1. Vyberte IP kameru, kterou požadujete zobrazit. Klikněte na tento odkaz, název se zbarví modře.
2. Zrušte zaškrtnuté políčko „DHCP” – kamera bude používat trvale přidělenou IP adresu, která
umožní pohodlně najít kameru v síťovém prostředí při ztrátě signálu, resetování nebo použití
routeru.
3. Změnte výchozí číslo portu „81” na vyšší – (např. 1080) v zájmu odstranění možných konfliktů
portů: (některé routery používají porty v nižsším rozsahu pro jiné účely). Je-li ve stejné síti LAN
používáno více kamer, každé kameře je nutno přidělit jiný port.
4. Stiskněte tlačítko Setting pro uložení Vašeho nastavení. Kamera bude restartována, což trvá cca 30
sekund.
Po restartu se v okně „Device” objeví nové nastavení včetně zadaného čísla portu.
1
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
Nyní stačí kliknout na název kamery a přesunout na levou stranu, do políčka zobrazení. Po několika
sekundách uvidíte obraz z kamery.
Analogickým způsobem můžou být přidány další kamery..
1
2
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
3
Výše popsaný postup instalace s využitím funkce P2P je nutno nainstalovat na každý počítač, kde bude tato
funkce využívána. Následně je možnost ovládání kamery odkudkoliv z jak lokální, tak i externí sítě.
Pokud se obraz z kamery nezobrazí v programu, pravděpodobnou příčinou je připojení routeru a firewall a
toto může vyžadovat rekonfiguraci.
3 Používání kamery RTX pomocí Vašeho mobilního zařízení s
pomocí funkce P2P
Kamery RTX s funkcí P2P mohou být používány taktéž v přenosných zařízeních typu telefon, tablet,
které jsou založeny na operačním systému Android nebo iOS
Pokud požadujete spustit provoz kamery, musí být n zařízení instalována aplikace pro provoz P2P.
Pro systém Android je to aplikace RTX.apk , která je dostupná na přiloženém CD.v katalogu APP for MJP2P Pro systém iOS je aplikace bezplatně dostupná v App Store pod názvem P2Pipcam.
Po instalaci aplikace postupujte takto:
Po zavření panelu se na hlavním panelu objeví miniatura s ID kamery a její název.
Kliknutím na miniaturu se otevře okno kamery umožňující její obsluhu. Přesunutím palcem na straně obrazu
je možno kamerou otáčet vertikálně nebo horizontálně (pokud je tato funkce kamery instalována).
1
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
1
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
4
5
4 Ovládání kamery s pomocí prohlížeče Internet Explorer
Poznámka: plnou podporu a kompatibilitu s kamerou a jejím softwarem poskytuje prohlížeč Internet
Explorer, pvládání při použití jiných prohlížečů nemusí být korektní, nemusí správně zobrazit obraz
nebo konkrétní funkce kamera a webového rozhraní.
4.1 Místní ovládání
Spusťte aplikaci Internet explores (verze 9 nebo vyšší) a poté přepište IP adresu kamery z okna „Device”
podle vzorce: http://192.168.77.90:1080 (vyplňte „http://” následované dvojtečkou se zadáním čísla
portu).
Otevře se okno pro přihlášení ke kameře – zde vyberte jazyk, klikněte na stažení prvku OCX a nainstalujte
Analogicky, jak je popsáno výše, můžou bát přidány další kamery.
P2P software umožňuje ovládat kameru pomocí mobilního zařízení s pomocí připojení přes WiFi a GSM
připojení (2G).
Nyní zavřete všechna okna (IE spustí pluginy po restartu) a restartujte prohlížeč. Nyní vyplňte IP kamery
jak je uvedeno výše nad obrázkem, nezapoměňte na http a port.
Po stisknutí tlačítka Přihlásit zadejte výchozí data do okna jak je uvedeno níže:
login: admin
heslo: (nevyplňovat)
Otevře se Vám panel s náhledem obrazu z kamery. Pro jednotlivé modely kamer se může panel lišit.
Doporučení: Kamery RTX mají schopnost zaostřování objektivu. Pokud je obraz rozostřený, můžete
obraz zaostřit pootáčením kroučku objektivu. U venkovních kamer je nutno nejprve demontovat
vnější kryt kamery.
1
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
6
1
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
7
Poznámka:Pokud Váš poskytovatel internetu neposkytuje veřejnou IP adresu, požádejte o přidělení
této veřejné IP adresy. Taktéž se dohodněte s dodavatelem na otevření port forwarding na Vašem
routeru.
4.2Vzdálené ovládání
4.1.1 Přesměrování portů na routeru
Cílem je umožnit vzdálené (mimo lokální síť) sleodvání obrazu z kamery. Je třeba nakonfigurovat router
tak, aby nějakým způsobem umožnil dotaz na kameru přesměrovat na správné zařízení – kameru RTX.
Poznámka: Někteří poskytovatelé internetového připojení působící na základě GSM sítě (3G) blokují
externí přístup pomocí přesměrování portů – v tomto případě je možno ovládat kameru pouze
pomocí P2P software.
Za tímto účelem je nutné Otevření portu a tzv. Port forwarding.
V nastavení routeru je třeba nalézt složku „Port forwarding” (U jiných výrobců může být jiný název,
například „Virtual server” nebo NAT/PAT)
V konfiguraci nastavení portu jste nakonfigurovali port v kameře (popsáno výše)
Typicky, port forwarding konfigurace zahrnuje vytvoření nové služby a vypadá takto( znázorněno na
produktu značky Netgear):
4.1.2 Konfigurace serveru DDNS
1. Název služby můžete nazvat libovolně, např. Kamera 1 ,
2. Externí port a interní port pro IP kamery je portem jedinečným (takovým, jak je uvedeno v kameře( čili
port č. 1080
3. Doporučený protokol TCP/UDP (nebo oba), pokud tomu tak není a není dostupný, vyberte TCP
4. IP hostitele /vnitřní IP adresa je lokální adresa, kterou jste upravili v nastavení kamery.
U některých poskytovatelů připojení do internetu účastník obdrží IP adresu, která se při dalším připojení
mění. V takovém případě je zde snadné řešení – použití služby DDNS (zdarma k dispozici u některých
modelů RTX).
Ttyto služby můžou být za poplatek (např. dyn.org) nebo bezplatné (např. no-ip.org) u různých
poskatovatelů a umožňují automaticky zachytit měnící se IP adresu a přidat ji do stálé stejného.
např.:dom.no-ip.org:1080
Konfigurace serveru DDNS (v některých kamerách RTX je DDNS předdefinováno výchozí nastavení).
Pokud daný model nemá nakonfigurován DDNS, (pole je prázdné), je nutno vybrat a vyplnit: Vybrat v
Menu Nastavení, zadat název služby a heslo pro přístup ke službě DDNS.
na hlavním panelu a poté:
Chcete-li nastavit službu DDNS, stiskněte tlačítko
1. Vyberte „DDNS”
2. Vyberte příslušný server z rozbalovacího seznamu a přidejte své
uživatelské jméno a heslo DDNS
Pokud je služba nabízena zdarma, najdete na spodním krytu kamery
štítek, kde jsou uvedeny údaje pro zadání dat k serveru.
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit aby došlo k uložení nastavení.
4. Po aktualizaci adresy se v poli Status DDNS zobrazí například toto:
3cam17666.365home.org:1080
Po schválení nastavení kamery by měla být kamera dostupná z libovolné externí sítě pomocí přidělené
adresy ISP a dostupná s přednastaveným portem
například.: 83.124.231.82:1080.
1
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
1
8
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
9
5 NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ POMOCÍ WI-FI BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
Kamery RTX se mohou k síti připojit jak pomocí dodaného kabelu, tak i pomocí sítě WiFi. Pro
připojení pomocí sítě WiFi je nutno provést nstavení této kamery pro přístup doWiFi.
Zde jsou popsány dva způsoby konfigurace – pomocí P2P software a prostřednictvím prohlížeče Internet
Explorer. Nezáleží na způsobu připojení, pomocí sítě WiFi bude kamera fungovat na každé platformě, např
nastavení WiFi v programu P2P bude fungovat správně pomocí webového prohlížeče nebo pomocí
mobilního zařízení.
Před konfigurací sítě WiFi je potřeba (pokud jste neprovedli) , přiřadit pevnou IP adresu kamery a nastavit
port. Popsáno výše...
5.1 Konfigurace WiFi pomocí programu P2P
Pokud požadujete přidat kameru RTX pomocí P2P software, je nutno nejprve přidat kameru do
DeviceClient , jak je popsáno v kapitole „Ovládání kamery z počítače pomocí P2P funkce.”
Uvedený příklad je nastavení pro přístup ke kameře odkudkoliv přes prohlížeč Internet Explorer.
Pokud požadujete přistupovat ke kameře pomocí sítě WiFi, je nutno:
1. Dvakrát klikněte na ikonu přidání kamery ( kamera musí být aktivována a měli by jste vidět obraz z
kamery)
2. Ze seznamu možností vyberte „Wi-Fi”
3. V nově otevřeném okně stiskněte tlačítko „Scan” , kamera vyhledá dostupné WiFi sítě a zobrazí je.
4. Vyberte svoji WiFi síť – vyplní se automaticky všechna políčka, budou dopsány parametry s
vyjímkou pole „Share Key”, neboli klíč/heslo...
5. V poli „Share Key” je nutno vyplnit síťový klíč (ten samý, jaký je vyžadován pro jiná zařízení)
Síťový klíč je Vaše heslo pro přístup do Vaší WiFi sítě a je individuální pro každou síť. Tento klíč je
zapsán v nastavení routeru.
6. Stiskněte tlačítko „Submit” (potvrdit), aby se zadaná data uložila v paměti kamery.
Po provedení této činnosti se kamera restaruje. Tato operace trvá cca 30 sekund.
Během restartu odpojte kabel LAN od kamery.
Kamera obsahuje WiFi modul, který pracuje i po restartu nebo po opětovném připojení napájení.
Zadané hodnoty zůstanou po odpojení napájení zachovány. Pokud je připojen kabel LAN, WiFi
připojení nefunguje.
Po restartu se můžete opětovně přihlásit/zalogovat do kamery pomocí pevné IP adresy..
1
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
1
10
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
11
Po otevření okna postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko „Scan” (prohledat) a kamera začne vyhledávat dostupné WiFi sítě.
2. Vyberte svoji WiFi síť – vyplní se automaticky všechna políčka, budou dopsány parametry s
vyjímkou pole „Share Key”, neboli klíč/heslo...
3. V poli „Share Key” je nutno vyplnit síťový klíč (ten samý, jaký je vyžadován pro jiná zařízení)
Síťový klíč je Vaše heslo pro přístup do Vaší WiFi sítě a je individuální pro každou síť. Tento klíč je
zapsán v nastavení routeru.
4. Stiskněte tlačítko „Submit” (potvrdit), aby se zadaná data uložila v paměti kamery.
5.2 Konfigurace Wi-Fi prostřednictvím aplikace Internet Explorer
Pokud požadujete nastavení WiFi připojení, klepněte na ikonu na hlavním panelu
menu vyberte poloožku „Nastaven¨í WiFi”
1
Po provedení této činnosti se kamera restaruje. Tato operace trvá cca 30 sekund.
Během restartu odpojte kabel LAN od kamery.
a následovně v
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
1
12
Kamera obsahuje WiFi modul, který pracuje i po restartu nebo po opětovném připojení napájení.
Zadané hodnoty zůstanou po odpojení napájení zachovány. Pokud je připojen kabel LAN, WiFi
připojení nefunguje.
Po restartu se můžete opětovně přihlásit/zalogovat do kamery pomocí pevné IP adresy..
6 Závěrečné informace o nastavení
Při výběru umístění kamery postupujte dle následujících pokynů:
Vnitřní kamery nejsou odolné proti prachu a vodě – kamery neinstalujte v místech, kde je prašné prostředí a
může docházet ke kompenzaci vody. Okolní teplota může být v rozsahu 0 – 50st. C.
Venkovní kamery by měly být instalovány v zastíněných místech – přímé sluneční záření může způsobit
zkreslení obrazu. Okolní teplota může být v rozsahu cca -20 - +50st. C.
Pokud umístíte kameru na fasádu domu, použijte přiložení vruty. Do těla kamery není možno vrtat, tímto
dochází k porušení záruky.
Každá kamera RTX má tlačítko RESET, kdy použitím tohoto tlačítka dojde k továrnímu nastavení kamery.
U vnitřních kamer se toto tlačítko nachází na spodní části kamery, u venkovních kamer je na kebelovém
svazku. V každém případě pro resetování kamery je nutno toto tlačítko stisknout při zapnutém napájení na
dobu cca 15 sekund. Konfigurační data budou po funkci RESET vymazána a kamera se uvede do
základního/továrního nastavení.
Pokud při nastavování nerozumíte některé funkci, či funkce bude chybně nastavena, ani email ani
telefon na naše techniky není východiskem. Neznáme Vaše nastavení počítače, nastavení routeru a
další data, potřebná ke správnému fungování kamery. Požádejte proto známého či technika, který
počítač nastavoval o pomoc.
1
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
www.rakso.cz
14
Zpracováno pro kamery RTX. Výhradní dovozce www.rakso.cz
13
Download

Základní příručka pro kamery P2P zde