Maziva
pro zpracovatelský
průmysl
Moderní řešení jedinečných
požadavků
Ve firmě Statoil Lubricants máme velké množství moderních řešení v oblasti
maziv pro velké, složité průmyslové sektory, což zahrnuje stroje, nástroje, materiály,
procesy, společnosti, dodací podmínky i nové nápady.
Víme, že každá společnost čelí svých vlastním specifickým podmínkám a výzvám,
přesto všechny společnosti sdílí jeden společný požadavek: všichni potřebují
udržitelné, sofistikované řešení v oblasti maziv, s cílem zvýšit produktivitu a
optimalizovat své podnikání – nyní i v budoucnosti. Pomůžeme vám vybrat vhodné
produkty, a můžeme také převzít plnou odpovědnost za vaši veškerou údržbu
spojenou s mazivy.
Nalezení správného řešení v oblasti maziv pro vaši společnost vyžaduje řádnou
expertízu a dlouholeté zkušenosti, a to v každém ohledu. Až do nejmenšího detailu
máme právě tyto odborné kompetence. Know-how našich specialistů sahá přes
všechny úrovně, od výzkumu a vývoje až po kompletní high-tech výrobky a
komplexní řešení v oblasti maziv, což pomáhá optimalizovat vaše podnikání. Ale je
tu ještě něco víc, protože jsme vždy schopni zodpovědět vaše dotazy a poskytnout
vám technickou podporu.
Naše maziva jsou určena pro splnění budoucích požadavků a mohou splňovat i
nejnáročnější provozní požadavky. Máme kompletní a široký sortiment pro každou
aplikaci, založený na nejnovějším výzkumu technologií maziv. Současně jsou mnohé
z našich nejlepších maziv také nejvíce šetrné k životnímu prostředí.
Dlouhodobý partner se zkušenostmi
z celého hodnotového řetězce
Ať už vaše společnost vyrábí cokoli, musí mnoho komponent pracovat spolu v
procesu, který musí fungovat bez přerušení, až do posledního detailu.
V každém kontextu, kde jsou materiály zpracovávány a přetvářeny, vám
pomůžeme najít správné řešení v oblasti maziv. Můžete se s námi setkat stejně
často ve strojní dílně jako u jednacího stolu, protože můžete říci, že Statoil
Lubricants jsou všude, stejně jako naše maziva.
Rozhodněte se pro nás jako pro dlouhodobého partnera, který naslouchá, je tu pro
vás, a je vždy připraven podělit se o své zkušenosti. To je způsob, jak vám můžeme
pomoci řešit problémy; a dokonce i problémy, o kterých třeba doposud nevíte.
Naším cílem je neustálé hledání řešení, které zvýší vaši produktivitu a optimalizuje
vaše podnikání.
Je důležité, abyste si mohli být jisti, že všechny vaše stroje mohou fungovat na
plný výkon, bez větších přerušení, i přes intenzivní používání a zpracování
náročných materiálů. Víme, že stroje neustále stojí peníze, čas a trpělivost, a
zároveň jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost jejich provozu.
Pokud nám budete důvěřovat, a svěříte nám pomoc při výběru vhodných výrobků
tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům, můžeme vám pomoci zvýšit životnost
vašeho strojového parku, zvýšit jejich výkon a snížit rovněž vaše provozní náklady.
Nabízíme také několik sérií maziv s biologicky odbouratelnými produkty, které
zvyšují výkon a snižují nebezpečné výboje.
Není pochyb o tom, že požadavky s ohledem na zdraví, bezpečnost a životní
prostředí budou v budoucnu ještě náročnější, ale už nyní si můžete být jisti, že
naše maziva přetrvají až do období budoucích požadavků – v každém směru.
Blízkost k realitě vede k nejlepším
výsledkům
Slovo blízkost nejlépe vystihuje všechny aspekty úsilí společnosti Statoil
Lubricants – od práce v laboratoři po setkání se zákazníky z různých odvětví.
Je stejně pravděpodobné, že se s námi setkáte přímo u strojů, jako u jednacího
stolu.
Naše výzkumné a vývojové aktivity se odehrávají v přímém spojení s naším
výrobním závodem v Nynäshamn. Tato blízkost nám dává jedinečnou příležitost
neustále testovat, zlepšovat a vyvíjet naše produkty tak, aby odolávaly tvrdé
zátěži a náporu v současnosti a zároveň splňovaly vysoké nároky v budoucnosti.
Také nám to umožňuje nabídnout vám celou řadu služeb, které podporují vaše
každodenní činnosti na místě. Služba Lab Advisor provádí analýzu oleje, která
poskytuje neocenitelné informace o stavu vašeho strojního zařízení. Jednoduše
řečeno, Lab Advisor je účinný způsob ochrany vašich strojů a zabraňuje
nákladným přerušením provozu.
Na základě vysoké úrovně odborných znalostí a s rozsáhlými zkušenostmi z
oblasti maziv vám rádi pomůžeme nalézt komplexní řešení pro vaše podnikání
– bez ohledu na typ stroje nebo druh činnosti.
Lab Advisor – analýza oleje k zabránění provozních odstávek
Stejně jako dokáže krevní zkouška odhalit váš zdravotní stav, může i analýza oleje poskytnout neocenitelné
informace o stavu vašich strojů a motorů. Efektivní monitorování stavu oleje může také poskytnout včasné
varování ještě předtím, než dojde k poruše funkčnosti, a zároveň může označit zdroj problému. Lab Advisor
je účinný způsob ochrany vašich strojů a zabraňuje nákladným přerušením provozu.
Lab Advisor je k dispozici v různých formách v závislosti na vašich požadavcích. Rádi vám pomůžeme
stanovit, jaký typ analýzy potřebujete. Bez ohledu na to, které ze služeb Lab Advisor využijete, můžeme
zaručit, že získáte neocenitelné informace, které napomohou ke zlepšení provozní bezpečnosti.
INDUSTRY – Czech product range
Vřetenový olej
SpinWay XA 2, 5, 10
SpinWay XA je doporučen pro rychle se pohybující ložiska vřeten. Olej lze
používat také v hydraulických systémech, pro které se doporučuje nízká
viskozita.
Vysoká účinnost, dlouhá životnost, hydraulická kapalina na bázi saturovaných
esterů. Ekologicky přizpůsobený, vyvinutý pro náročné hydraulické systémy,
pro vnitřní i venkovní použití. Výrobek nabízí kombinaci vynikající oxidační a
hydrolytické stability. SIS 155434 AV 46 ekologicky přizpůsobený/ 155454,
ISO 15380 HEES 46. DIN 51524 část III HVLP Eaton Vickers 104 C.
Hydraulický olej
HydraWay HMA 15, 22, 32, 46, 68, 100
Minerální hydraulický olej s vysokou účinností, dlouho životností (long life),
bez obsahu zinku. Použití jako mazivo ve vnitřním prostředí pro hydrauliku a
mazání ložisek v obráběcích strojích. Klasifikován jako ISO-L-HM podle SS
155454 a ISO 6743-4. Zkoušen a schválen v souladu s IP 281/80.
DIN 51524-HL / DIN 51524-HLP. FZG A/8-3/9 > 12 podle DIN 51354.
(ISO 32,46, 68, 100). Denison HF-0, Eaton Vickers V-104C.
Hydraulic Oil Premium 22, 32, 46, 68, 100
Minerální olej pro vysoký výkon, s dlouhou životností. Tento výrobek obsahuje
přísady, které zabraňují napěnění, korozi a oxidaci. Pro použití ve vnitřním
prostředí pro hydrauliku. Klasifikován jako ISO 6743-4 L-HM a DIN 51524-2 HLP.
HydraWay HLPD 46
Minerální hydraulický olej s vysokou účinností, s čisticími vlastnostmi.
Použití jako mazivo ve vnitřním prostředí pro hydrauliku a mazání ložisek v
obráběcích strojích. Klasifikován jako ISO-L-HM podle SS 155454 a ISO 6743-4.
Zkoušen a schválen v souladu s IP 281/80. DIN 51524-HL / DIN 51524-HLP-D.
FZG A/8-3/9 > 12 podle DIN 51354.
Hydraulic Oil Premium S 22, 32, 46, 68
Minerální hydraulický olej s vysokou účinností, dlouhou životností (long life) základní. Tento výrobek obsahuje také přísady, které zabraňují napěnění,
korozi a oxidaci. Pro použití ve vnitřním prostředí pro hydrauliku. Třída čistoty
podle ISO je 16/13, podle NAS je 6-7. Klasifikován jako ISO 6743-4 L-HM a
DIN 51524-2 HLP.
Hydraulic Oil Super 32, 46, 68
Minerální olej pro vysoký výkon, s dlouhou životností. Doporučeno pro mobilní
hydrauliku provozovanou po celý rok ve venkovním prostředí. Hydraulic Oil
Super je vyvinut pro hydraulické systémy, pracující v širokém rozsahu teplot,
nebo jinde, kde stroje vyžadují minimální změnu viskozity oleje v souvislosti s
teplotou. Klasifikován jako ISO 6743-4 L-HV a DIN 51524-3 HVLP.
HydraWay HVX 32, 46, 68
Minerální hydraulický olej, obsahující přísady zinku, s vysokým indexem
viskozity. Doporučeno pro mobilní hydrauliku provozovanou po celý rok ve
venkovním prostředí. Poradí si s vysokými provozními teplotami a má dobrou
stabilitu při smykovém namáhání. ISO 6743/4-L-HV, DIN 51524/3-HVLP,
Hagglunds Dennison HF-0, Vickers M-2950 S, 1-286-S3 Cincinnati P-68,
P-69,P-70.
Hydraulický olej 131
Minerální hydraulický olej, vyvinutý speciálně pro skandinávské podnebí.
Neobsahuje zinek. Poradí si s pracovními podmínkami od -45 °C do + 65 °C.
Eaton Vickers IP 104 C 281/80, FSD 8401.
HydraWay Extreme 46, 68
Minerální hydraulický olej, obsahující přísady zinku. Produkt má extrémní
antioxidační vlastnosti a zajišťuje dobré provozní podmínky i za přítomnosti
vody. Tyto výhody zajišťují u oleje HydraWay Extreme jeho dlouhou životnost a
prodlouženou drenáž. Klasifikován jako ISO 6743/4-L-HM, DIN 51524/2-HLP,
Denison Hydraulics HF-0, Cincinnati Machine P-68, P-69&P-70.
HydraWay SE 46 HP
HydraWay Extreme CR 46, 68
Minerální hydraulický olej, obsahující přísady zinku. Produkt poskytuje vynikající
ochranu proti opotřebení a má nízký sklon k pěnění, extrémní antioxidační
vlastnosti a zajišťuje dobré provozní podmínky i za přítomnosti vody. Tyto
výhody zajišťují u oleje HydraWay Extreme CR jeho dlouhou životnost a
prodlouženou drenáž. Klasifikován jako ISO 6743/4-L-HM, DIN 51524/2-HLP,
Denison Hydraulics HF-0, Cincinnati Machine P-68, P-69&P-70 .
HydraWay Bio SE 22, 32, 46
Hydraulické kapaliny na bázi syntetických esterů vyvinuté pro hydraulické
systémy, které jsou v provozu celý rok v proměnných podmínkách. Produkty
jsou snadno biologicky rozložitelné. Musí se dodržovat určitá základní pravidla
týkající se možnosti směšování s podobnými hydraulickými kapalinami.
DIN 51524 část 3, SS 155434 BV ekologicky přizpůsobený (ISO VG32, 46),
VDMA HEES, Eaton Vickers I 286 S/V 104 C. FZG A/8-3/9 > 12 podle DIN 51354.
HydraWay Bio SE 68
Hydraulická kapalina na bázi syntetických esterů. Doporučuje se pro
hydraulické systémy v horkých aplikacích, např. v asfaltovacích strojích.
Obsahuje více než 80 % obnovitelných surovin. Je neobyčejně stabilní při
smykovém namáhání. SS 15 54 34 BV 68 Ekologicky přizpůsobený, Eaton
Vickers I 286 S, V 104 C FZG A/8-3/9 > 12 podle DIN 51354.
HydraWay Bio SE 32-68
Hydraulická kapalina na bázi syntetických esterů pro hydraulické systémy
pracující v širokém rozsahu teplot (od -30 do +85 °C). Olej obsahuje více než 80
% obnovitelných surovin, je snadno biologicky odbouratelný, má nízkou toxicitu
pro vodní organismy a zároveň poskytuje velmi vysokou technickou účinnost.
Je neobyčejně stabilní při smykovém namáhání. Vynikající vlastnosti pro rychlé
odvzdušnění. SS 155434 BV 32 ekologicky přizpůsobený, Eaton Vickers V-104C,
Eaton Vickers 35VQ25A, smyková zkouška CEC-L-45-A-98, 20h: 1,3 %, kuželíkové
valivé ložisko (KRL). FZG A/8-3/9 > 12 podle DIN 51354. Schválený společností
Partek Forest (Valmet, Sauer Danfoss and Ponsse).
HydraWay HFC 46 WS
Nehořlavá hydraulická kapalina pro použití za horka. Produkt splňuje
požadavky těžebního průmyslu. Doporučený teplotní rozsah je od -25 °C do
60 °C. Tento produkt není mísitelný s hydraulickými kapalinami na bázi
minerálního oleje. Klasifikován jako ISO-L-HFC podle ISO 6743-4
Splňuje všechna kritéria 7. lucemburské zprávy.
HydraWay HM DE 32, 46
Vysoce výkonné hydraulické oleje na bázi minerálního oleje s přísadami zinku.
Tyto oleje jsou doporučeny pro všechny aplikace v dílně. Oleje mají vynikající
vlastnosti v separaci kapalin při zpracování kovů a zabraňují rovněž pěnění.
Klasifikovány jako ISO L-HM, DIN HLP/CLP.
CPI CP-4608-46-F
Hydraulická kapalina na bázi polyalfaolefinu s mimořádně dobrými mazacími
vlastnostmi. Díky vysokému indexu viskozity a nízkému bodu tuhnutí
základního oleje ho lze používat ve všech hydraulických systémech v rozsahu
teplot -15 °C až +90 °C. Bezbarvý, bez chuti a zápachu. FDA21CFR 178. 3570.
NSF H1.
CPI CP-4608-68-F
Hydraulická kapalina na bázi polyalfaolefinu s mimořádně dobrými mazacími
vlastnostmi. Díky vysokému indexu viskozity a nízkému bodu tuhnutí
základního oleje ho lze používat ve všech hydraulických systémech v rozsahu
teplot -10 °C až +100 °C. Bezbarvý, bez chuti a zápachu. FDA21CFR 178. 3570.
NSF H1.
Turbínový olej
TurbWay 32, 46,68, 100
Turbínový olej na bázi minerálního oleje, určený speciálně pro vytváření
energie z vody, plynu a páry. Doporučuje se také pro nosná ložiska, stejně jako
pro regulační a řídicí systémy, čerpadla, kompresory, základní hydraulické
systémy a jako oběhový olej. Klasifikován jako DIN 51515-D a DIN 51524-HL a
jako ISO-L-TSA, TSE, TGA, TGB a TGE podle ISO 6743-5. ABB STAL 812102,
812107 a 812109 (ISO VG 46). Siemens TLV 9013 04 a Solar Turbines ES 9-224
(ISO VG 32 and 46). General Electric GEK-32568B (ISO VG 32). AEG Kanis (ISO VG 46).
TurbWay GT 32, 46
TurbWay GT se doporučuje pro moderní turbíny s velmi vysokými
pracovními teplotami, např. ABB GT 10. Výrobek je založen na syntetickém
základním oleji s přísadami na prodloužení životnosti. TurbWay GT se
vyznačuje rychlým odvzdušněním, což působí proti kavitaci, a tudíž proti
opotřebení turbíny. TurbWay GT má neobyčejně dlouhou životnost v
horkých podmínkách. Alstom Power 812102/812107/812109, DIN 51515
(part 1) TD 46, DIN 51524 - (part 1) HL 46, Siemens TLV 901304, AEG-KANIS,
Solar Turbines ES 9-224, ISO 6743-5: ISO-L-TSA/ISO-L-TSE/ISO-L-TGA/
ISO-L-TGB/ISO-L-TGE.
TurbWay SE, SE LV
Vysoce výkonná turbínová kapalina pro turbíny a řídicí systémy v oblasti
hydroelektrické energie. Tento výrobek je založen na syntetických esterech
vyvinutých speciálně pro tyto aplikace. Výrobek nabízí velmi vysokou
oxidační stabilitu v kombinaci s neobyčejně vysokou hydrolytickou
stabilitou. Jeho tribologické vlastnosti mají za následek snížení
energetických ztrát způsobovaných mazáním ložiska. Výrobek je biologicky
odbouratelný. Vzhledem k unikátní receptuře poskytují produkty stejnou
tloušťku olejového filmu jako běžné minerální produkty nebo výrobky na
bázi PAO, SE jako ISO VG 68 a SE LV jako ISO VG 46 v oblasti mazání ložisek.
Nicméně s nižší ztrátou výkonu.
Převodový olej
LoadWay EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
Vysoce kvalitní převodový olej na bázi minerálního oleje, vhodný pro
všechny typy průmyslových převodovek pro provozní teploty do 80 °C.
Klasifikován jako DIN 51517-CLP a ISO-L-CKC podle ISO 6743-6. FZG A/16 6/90 > 12 podle DIN 51354. AGMA 9005-E02 (EP), AIST 224, SEB 181226
David Brown S1.53.101Type E, Flender BA 7300 (ISO VG 220-680).
LoadWay PG 150, 220, 460, 680
Syntetické EP (extrémní tlak) vysokotlaké oleje pro průmyslové
převodovky. Na základě polyalkylenglykolu, a není mísitelný s jiným typem
olejů. Vynikající vlastnosti pro požadavky na jamkovou korozi a charakteristiky EP (extrémní tlak). Vynikající tepelná stabilita. Poradí si s nepřetržitým
provozem při teplotě 150 °C a s teplotními špičkami až do 200 °C. FZG > 12.
LoadWay Bio SE 220
Životnímu prostředí přizpůsobené průmyslové převodového oleje na bázi
obnovitelných syntetických esterů. Výrobek je snadno biologicky odbouratelný a má nízkou toxicitu. LoadWay Bio SE 220 má dobrou oxidační stabilitu,
dobré vlastnosti při nízkých teplotách a malé změny viskozity při měnících
se teplotách. Splňuje požadavky pro AGMA 9005 (5 EP), US Steel 224, DIN
51517. Splňuje požadavky na ochranu životního prostředí podle SIS 155434.
Moly GL 1000
Olej posílený sirníkem molybdeničitým pro šneková soukolí a převodovky s
extrémní zatížitelností. Doporučen tam, kde převládají náročné provozní
podmínky, tj. velmi nízké otáčky, rázové zatížení a/nebo těžká břemena.
Tento výrobek se také doporučuje pro oběhové mazání. Splňuje specifikaci
AGMA pro R&O a EP oleje.
Mereta 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
Plně syntetické, vysoce výkonné mazivo, určené pro průmyslová ozubená
soukolí a oběhové systémy. Díky nízké viskozitě jej lze používat také jako
hydraulický a kompresorový olej. Doporučeno pro použití při extrémních
teplotách a v podmínkách zatížení. Oleje umožňuje prodloužit intervaly
drenáže a je mísitelný s mazivy na minerální bázi. Poradí si s provozními
teplotami 130 °C a teplotními špičkami až do 200 °C. Klasifikován jako DIN
51517-CLP, stejně jako ISO-L-CKD, ISO-L-CKE a ISO-L-PAD podle ISO 6743. FZG
A/16 - 6/90 > 12 podle DIN 51534. Činitel filtrovatelnosti <\>> 100 podle Cetop.
Index kompatibility s těsněním 5–6 % podle IP 278. Flender BA 7300
(ISO 220 a 320).
TransWay VG
Olej pro hydrodynamické převodovky. Schválen společnostmi Voith
Getriebe KG, Heidenheim a MTU Friedrichshafen.
CP-4617-220-F, CP-4617-320-F
Převodové oleje s EP vlastnostmi pro použití v silně zatížených
převodovkách, používané hlavně v potravinářském průmyslu. Tyto výrobky
jsou založeny na polyalfaolefinu a lze je používat v širokém rozsahu teplot.
Vysoká oxidační stabilita zajišťuje olejům prodlouženou životnost. Výrobky
jsou bezbarvé, bez chutí a zápachu. FDA 21 CFR 178. 35 70. NSF H1.
Bílý olej
MedicWay 7, 15, 68
MedicWay je čirý medicinální bílý olej. Výrobek je založen na silně
rafinovaných, parafínových základních olejích. MedicWay 15 splňuje
požadavky Evropského lékopisu (EP) na lékařské bílé oleje. NSF H1.
WhiteWay 15
WhiteWay 15 je technický bílý olej, rafinovaný z parafínového základního
oleje. Používá se v kosmetickém, farmaceutickém a potravinářském
průmyslu a rovněž k vázání prachu a jako změkčovadlo například při
výrobě polystyrenu. FDA 21CFR 178.3620 (b).
Oběhový olej
LubeWay XA 150, 220, 320, 460
Vysoký výkon, dlouhá životnost, oběhový olej na bázi minerálního oleje, bez
zinku. Vyvinutý pro oběhové mazání ložisek, převodů a dalších součástí
strojů. Vysoký index viskozity, vysoký bod vzplanutí a silná oxidační stabilita.
Klasifikován jako DIN 51517-CLP, stejně jako ISO-L-CKB a ISO-L-CKS podle
ISO 6743-6.
PaperWay 150, 220
Oběhový olej, určený speciálně pro sušicí části papírenských strojů.
Vyhovuje navrženým požadavkům SKF na olej do papírenských strojů pro
sušicí část. Zkoušen a schválen podle zkoušky stárnutí olejového filmu SKF
(120 °C), zkoušky s destilovanou vodou SKF Emcor v souladu s normou DIN
51802 a zkoušky válců SKF (120 °C).
TD 100
Minerální olej na bázi naftenu bez přísad. Doporučuje se pro valivá ložiska,
kluzná ložiska a podtlaková čerpadla s oběhovým mazáním.
VacuWay Pa
Plně syntetický olej určený primárně pro mazání vakuových čerpadel. To
může také být použit pro valivá a kluzná ložiska s oběhovým mazáním.
Kompresorový olej
Technologický olej
CompWay 46, 68, 100
FlexWay RP 20, 30, 110, 440
Silně rafinovaný minerální olej s přísadami proti oxidaci, korozi a pěnění.
CompWay 46 se doporučuje pro šroubové kompresory. CompWay 68 a
100 se doporučují pro stacionární pístové kompresory. Klasifikován jako
DIN 51506 VDL. Schválen podle oxidační zkoušky Pneurop (POT).
Minerální olej na bázi parafínu, rafinovaný rozpouštědlem, pro chemický/
technický průmysl. Používá se například jako změkčovadlo a plnivo při
výrobě gumy a plastů. Používá se také jako technologická pomůcka, např.
k vázání prachu nebo jako smáčecí prostředek při výrobě surových
krytinových lepenek. Lze použít i jako oběhové mazivo pro mazání ložisek,
ozubených kol a dalších strojních součástí.
CompWay SX 46, 68
Olej na bázi polyalfaolefinu pro silně zatěžované kompresory nebo
kompresory s velkým rozsahem pracovních teplot. Olej vydrží dlouhé
intervaly výměny a lze ho míchat s našimi minerálními kompresorovými oleji.
Klasifikován jako DIN 51506-VCL a DIN 51506-VDL stejně jako ISO-L-DAB,
ISO-L-DAG, ISO-L-DAH podle ISO 6743-3A. FZG A/8 - 3/90 >12.
CP-4608-100-F
Transformátorový olej
VoltWay N 8 X
Doporučeno pro kompresory reciproční, s posuvnými lopatkami a rotační
kompresory. Olej je založen na polyalfaolefinu a díky své dobré oxidační
stabilitě poskytuje dlouhou životnost. Bezbarvý, bez chuti a zápachu.
FDA 21 CFR 178. 3570, NSF H1.
VoltWay N8X je vysoce výkonný izolační olej/transformátorový olej, vhodný
pro použití ve všech typech transformátorů, spínačů, vypínačů převodovek
jiných elektrických zařízení. Mimořádně dobrá oxidační stabilita a elektrické
vlastnosti, dobrá chladicí kapacita a velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti.
IEC 60296 Ed. 4.0 (2012) speciální aplikace.
CP-4600-46-F
VoltWay N3
Doporučuje se pro šroubové kompresory. Tento olej je založen na
polyalfaolefinu. Výrobek se vyznačuje širokým rozsahem teplot, dlouhou
životností a dobrými vlastnostmi při nízkých teplotách. FDA 21 CFR 178.
3570, NSF H1.
Olej do kompresorů
chladniček
FridgeWay 46, 68
Chladící kompresorový olej na bázi minerálního oleje s vysokou chemickou
stabilitou. Nízký bod tuhnutí a dobrá rozpustnost v chladivu. Používá se pro
všechny typy chladicích kompresorů které využívají čpavek, oxid uhličitý
nebo dusík jako chladivo. DIN 51503, BS 2626:1975.
FridgeWay S 68, S 100
Syntetická chladicí alkylbenzenová kapalina pro použití v chladicích
systémech, tepelných čerpadlech a klimatizačních systémech.
Tyto produkty zajišťují nízký bod průtoku a mají vynikající stabilitu.
ISO 6743-3B L-DRA/L-DRB, DIN 51503 KA/KC, DIN 51506 VDL.
FridgeWay Pa 68
Syntetická chladicí kompresorová kapalina na bázi PAO. Doporučeno pro
reciproční chladící kompresory, které používají jako chladivo čpavek.
Mísitelná s minerálními oleji a chladicími kompresorovými oleji na bázi
alkylbenzenu.
CPI Solest 31-HE, 68, 120, 170, 180, 220, 370
Solest je řada olejů do chladicích kompresorů, které byly vyvinuty pro
aplikace používající chladiva R 134 a R-404 A. Jsou vhodné k použití
v odstředivých, šroubových a spirálních kompresorech v průmyslových
klimatizačních a chladicích systémech. Výrobky mají neobyčejnou
schopnost zabraňovat opotřebení, což zaručuje dlouhou životnost zařízení.
Solest 31-HE je vhodný pro použití v pístových, odstředivých a rotačních
kompresorech do klimatizačních systémů a průmyslových chladicích
systémů. Solest 68 je vhodný k použití ve všech typech kompresorů v
průmyslových klimatizačních a chladicích systémech a rovněž v rotačních
kompresorech v menších klimatizačních systémech. Solest 68-370 je
vhodný k použití v odstředivých, šroubových a spirálních kompresorech
v průmyslových klimatizačních a chladicích systémech.
Naftenový základní olej rafinovaný rozpouštědlem, používaný pro všechny
typy olejových spínačů při okolních teplotách od -45 °C až do 45 °C.
Olej má přirozeně dobrou oxidační stabilitu a neobsahuje korozivní síru.
Splňuje požadavky podle SS 404 03 26, IEC 296 Třída III (1982), IEC 474 a
ASEA 7 1301-102.
Olej na přenos tepla
ThermWay
ThermWay je určen pro použití jako olej pro přenos tepla ve všech
aplikacích, včetně potravinářského průmyslu, pokud však nedochází ke
kontaktu mezi zpracovávanými produkty a olejem. Pro použití při teplotách
až do 300 °C.
ThermWay X
Olej pro přenos tepla na bázi minerálního oleje s přísadami na prodloužení
životnosti a udržení systémů v čistotě. Má vynikající tepelnou stabilitu a
nabízí dobrou odolnost proti oxidaci, současně zabraňuje vzniku koroze a
usazování koksu na stěnách potrubí. Je určen pro uzavřené systémy
s provozními teplotami do 300 °C.
Therm Oil 30
Therm Oil 30 je polosyntetický olej na přenos tepla. Jeho nízký bod tuhnutí
umožňuje uspokojivé čerpání i při nízkých teplotách. Byl vyvinut speciálně
k použití v systémech na plošinách v rámci ropného průmyslu.
Tvarování
FormWay 10 White
Separační olej na bázi bílého oleje, který zlepšuje pracovní prostředí.
Obsahuje přísady, které přispívají k ochraně proti korozi, minimálnímu
vytváření pórů, dobrému vyjímání z forem a minimálnímu čištění po
odlévání. Doporučuje se pro odlévání do forem z oceli, dřeva a forem
potažených plastem.
Olej do pneumatického
nářadí
RockWay EP 15, 32, 46,68, 100
Univerzální separační činidlo na formy pro odlévání betonu do ocelových a
dřevěných forem a forem potažených plastem. Lze ho používat po celý rok.
Tento olej byl vyvinut ve spolupráci se švédským báňským průmyslem a
doporučuje se pro všechny typy nárazových pneumatických strojů, které
pracují při vyrovnané teplotě. Za účelem zajistit lepší pracovní prostředí
vytváří produkt méně olejové mlhy. Olej RockWay je založen na
rozpouštědlem rafinovaném parafinovém základním oleji a vybraných
aditivech, které poskytují dobré vlastnosti proti opotřebení, vynikající
přilnavost a ochranu proti korozi.
RockWay U
FormWay 3, 5, 5 Solvent, 10, 22, 68, 135
FormWay Bio 5
Ekologický separační olej, založený na biologicky odbouratelných a
obnovitelných esterech. Tento olej lze používat ve všech typech odlévacích
forem a nabízí velmi dobré vlastnosti pro vyjímání z formy.
FormWay 8Emulsion
Separační činidlo na formy na bázi základního oleje rafinovaného
rozpouštědlem. Doporučuje se před použitím nastříkat na vozidla a
nástroje, aby se usnadnilo jejich čištění. Obsahuje nízkoaromatické
rozpouštědlo, které zlepšuje pracovní prostředí. Bez nepříjemného
zápachu.
AsfaltRent
Naftenový destilát oleje, který nahradí naftu jako uvolňovací a čistící
prostředek. Aplikovatelný pro strojní zařízení a nástroje pro udržení jejich
čistoty při asfaltování. Vhodný také pro mazání pilových pásů s
opěrnými koly.
AsfaltRent Bio
Na bázi obnovitelných a biologicky rozložitelných esterů. Aplikovatelný
pro strojní zařízení a nástroje pro udržení jejich čistoty při asfaltování.
Neobsahuje žádná rozpouštědla nebo produkty na bázi minerálního oleje s
cílem zlepšit pracovní prostředí. Je důležité, aby hadice hydraulického oleje
a jiné pryžové díly, které přicházejí do styku s čisticími přípravky, obsahovaly
správné druhy pryže. Doporučené typy jsou gumové nitrilové pryže, Viton
stejně jako teflon.
Konzervační olej
ProtectWay XB 32
ProtectWay XB 32 je antikorozní přípravek olejového typu. Naneste
přípravek stříkáním, štětcem nebo máčením. Typickými aplikacemi jsou
hydraulické systémy a převodovky, mazaná ložiska, spalovací motor,
turbíny a části strojů.
CoatWay P 2
CoatWay P 2 je antikorozní přípravek na bázi rozpouštědel. Nanáší se
stříkáním, ponorem nebo natíráním. Výrobek chrání obráběných dílů z
oceli, stejně jako hotové výrobky. CoatWay P 2 vytváří tenkou, téměř
neviditelnou antikorozní vrstvu, která chrání před korozí asi šest měsíců při
použití ve vnitřním prostředí. MIL-C-16173-D Grade 3.
CoatWay P 68
CoatWay P 68 je určen pro použití k ochraně strojů, nářadí a nástrojů
během probíhajícího provozu, prostojů, skladování nebo přepravy.
Nanáší se stříkáním, ponorem nebo natíráním. CoatWay P 68 je antikorozní
prostředek na bázi rozpouštědla. Poskytuje vynikající ochranu na rok nebo
více, při použití uvnitř nebo venku. CoatWay P 68 je suchý a zanechává silně
přiléhavou, tuhou vrstvu žlutohnědé barvy podobající se plastu.
MIL-C-16173D-Grade 4.
RockWay U je speciálně vyvinutý produkt pro mazání rock-vrtných
zařízení a další druhů pneumatického nářadí. Produkt je navržen tak, aby
byl plně funkční v širokém rozsahu teplot. RockWay U je doporučen pro
použití v teplotním rozmezí -30 °C až 30 °C. (Největší riziko tvorby ledu se
pohybuje mezi 5 °C až -5 °C). Je založen na naftenovém základním oleji a
speciálních přísadách a poskytuje velmi dobrou ochranu proti opotřebení
a korozi.
RockWay Anti Ice
Olej do pneumatického nářadí na bázi glykolu s přísadami, které potlačují
opotřebení a korozi. Eliminuje tvorbu ledu při teplotách kolem 0 °C. Není
mísitelný s výrobky z minerálních olejů.
Olej na vodicí plochy
GlideWay 32,68, 150, 220
Olej na kluzné plochy na bázi lehkého, silně rafinovaného, parafínového
základního oleje posíleného vybranými přísadami. Používá se na obráběcí
nástroje a další stroje, ve kterých dochází ke klouzavým pohybům. Olej lze
používat také k oběhovému mazání ložisek a ozubených soukolí. GlideWay
32 a 68 se také doporučují pro případy, v nichž je hydraulický systém
kombinován s dalším mazáním stroje. Olej se snadno odlučuje od řezných
kapalin na vodní bázi.
Řetězový olej
Oleje na pilové pásy
Chain Saw Oil
Saw Band Fluid XHL
Minerální olej na řetězové pily pro celoroční používání. Dobré mazací a
adhezní vlastnosti. Doporučuje se pro srážecí a příčné pily v lesnických
strojích a také pro normální řetězové pily. Olej lze míchat s jinými
minerálními a řepkovými oleji na řetězové pily.
Chladicí emulze mísitelná s vodou pro pilové pásy a pilové listy. Tento
výrobek zajišťuje velmi dobré mazání, které zvyšuje životnost pilových pásů.
Doporučená koncentrace 3–5 %. Tento výrobek se musí skladovat při
pokojové teplotě.
Chain Saw Oil LT
Saw Band Fluid HSL
Olej na řetězové pily LT je určen pro celoroční použití v řetězových pilách a
pro srážecí a příčné pily v lesnických strojích, používaných při těžbě dřeva a
pro řetězy, používané v tomto průmyslu. Vzhledem k dobrým nízkoteplotním
vlastnostem výrobku je olej Chain Saw Oil LT určen pro použití v extrémně
chladném podnebí. Zajišťuje dobré mazání s nízkou spotřebou oleje a čisté
řetězy, čímž se prodlužuje životnost materiálu. Výrobek je mísitelný s oleji na
motorové pily na bázi minerálního nebo řepkového oleje.
Chladicí emulze mísitelná s vodou pro pilové listy v pilařském průmyslu.
Tento výrobek se musí skladovat při pokojové teplotě. Doporučená
koncentrace 2–5 %.
ChainWay Bio
Olej na řetězové pily na bázi řepkového oleje s neobyčejně dobrou přilnavostí
a dobrými teplotními vlastnostmi. Olej se rychle rozkládá v životním prostředí
a je tedy přátelský k lesu a půdě, a zároveň poskytuje lepší pracovní prostředí
pro uživatele. Olej je vhodný k celoročnímu používání a doporučuje se pro
srážecí a příčné pily v lesnických strojích, stejně jako pro normální řetězové
pily. Lze ho míchat se všemi typy olejů na řetězové pily na minerální i rostlinné
bázi. Nejnižší skladovací teplota je -20 °C.
ChainWay
Minerální olej na řetězové pily olej pro celoroční použití. Doporučuje se k
mazání lišt a řetězů motorových pil, strojů používaných při těžbě dřeva a
řetězů používaných v tomto průmyslu.
ChainWay HT
ChainWay HT je řetězový olej na bázi esterů, určený k používání při
vysokých teplotách. Výrobek zajišťuje nízké odpařování, vysokou pevnost
filmu a vysokou teplotní stálost. ChainWay HT se doporučuje k mazání
řetězů a dopravníků při teplotách až 200 °C. Doporučenými těsnicími
materiály pro bezproblémový provoz jsou fluorouhlíkové polymery,
fluorosilikony, nitrilová pryž (>30 % akrylonitrilu), polyakrylát, polyuretan
nebo silikonový kaučuk.
CP-4678-68-F
Doporučuje se k mazání řetězů, především v potravinářském průmyslu.
Tento výrobek je vhodný v případech, které kladou vysoké nároky na dobré
pracovní prostředí. Produkt je založen na polyalfaolefinu a má širší teplotní
rozsah než minerální oleje. Výrobek má dobrou přilnavost, aby
nedocházelo k odkapávání. FDA 21 CFR 178. 3570, NSF H1.
Saw Band Fluid Bio
Chladicí emulze bez minerálního oleje mísitelná s vodou, pro pilové pásy a
pilové listy v pilařském průmyslu. Musí se skladovat při pokojové teplotě.
Doporučená koncentrace 2–5 %.
SawingWay Bio V
SawingWay Bio V je olej na bázi esterů bez minerálního oleje. Výrobek je
doporučen pro mazání, chlazení a čištění pilových kotoučů, hoblovacích
lavic. Nezbarvuje dřevo. Produkt poskytuje vynikající ochranu proti korozi.
Různé průmyslové oleje
WireWay Bio
WireWay Bio je ekologicky přizpůsobené mazivo pro lana. Výrobek je bez
obsahu zinku a na bázi biologicky rozložitelných a obnovitelných esterů.
Určeno pro mazání starých nebo nových ocelových lan v odvětví
námořnictví. Primárně pro mazání ocelových lan na lanových přívozech.
WireWay Bio je vhodný i pro použití v jiných oblastech, např. mazání lan
jeřábů, tyčových lan, lan pro lesní přívěsy a lan u lyžařských vleků nebo
výtahových konstrukcí.
GREASE
STANDARD
UniWay Li 61, Li 62
Mazací tuk k mazání všech typů lehce/silně zatěžovaných kluzných,
kuličkových a valivých ložisek ve vozidlech a průmyslu. Dobrá odolnost
proti vodě. L-XCCIB2 dle ISO 6743/9, KP2K-30 dle DIN 51502.
LitWay 42, 43
LitWay 4 jsou mazací tuky pro ložiska a další prvky ve vozidlech a
průmyslu.
LitWay 4S2, 4S3
LitWay 4S jsou mazací tuky pro ložiska a další prvky ve vozidlech a
průmyslu.
LitWay EP 1, EP 2
LitWay EP jsou vhodné pro použití ve valivých ložiscích, pracujících pod
velmi vysokým zatížením, jakož v menších ložiscích, pracujících s vibračními
zatíženími.
GreaseWay ALX 42
Univerzální mazací tuk k všeobecnému použití v potravinářském průmyslu.
NSF H1, L-XBDHA2 podle ISO 6743/9, K2N-20 podle DIN 51502.
GreaseWay Bio CaH 82
Ekologicky přizpůsobený tuk, primárně pro mazání silně zatížených
kluzných ložisek. Excelentní přilnavost a odolnost proti vodě. L-XBBHB2
podle ISO 6743/9, KEP2G-20 podle DIN 51502. Splňuje požadavky na
ochranu životního prostředí třídy B podle SS 155470.
GreaseWay CaH 92
Special grease for slow-moving sliding bearings. Excellent adhesion and
water resistance. L-XBCIB2 per ISO 6743/9, KP2K-20per DIN 51502.
GreaseWay Electric
Speciální mazací tuk k použití jako ochrana izolátorů a elektrických spínačů
proti oxidaci. Také se doporučuje pro lehce zatěžovaná ložiska, přístroje a
nástroje, stejně jako šneková soukolí atd. L-XEBHA1 podle ISO 6743/9,
K1G-50 podle DIN 51502.
GreaseWay HT 2
Extended
UniWay LiX 42
Mazací tuk pro většinu oblastí použití. Široký teplotní rozsah. L-XCDHB2
podle ISO 6743/9, KP2N-30 podle DIN 51502.
UniWay LiX 62
Mazací tuk pro většinu oblastí použití. Široký teplotní rozsah. L-XCDIB2 podle
ISO 6743/9, KP2N-30 podle DIN 51502.
UniWay LiX 625
Mazací tuk pro většinu oblastí použití. Široký teplotní rozsah. L-XCDIB2.5
podle ISO 6743/9, KP2.5N-30 podle DIN 51502.
UniWay LiX 22 PA
Mazací tuk se syntetickým základním olejem. Pro použití při nízkých
teplotách a/nebo vysokých rychlostech. L-XECIB2 podle ISO 6743/9,
KPHC2K-55 podle DIN 51502.
UniWay LiX 42 PA
Mazací tuk se syntetickým základním olejem. K použití ve velmi širokém
rozsahu teplot. L-XDDIB2 podle ISO 6743/9, KPHC2N-40 podle DIN 51502.
UniWay LiX 815 Pa HP
Mazací tuk se syntetickým základním olejem speciálně vyvinutý pro mazání
při zvýšených teplotách a/nebo nízkých rychlostech a vysokém zatížení.
L-XDEIB1,5 podle ISO 6743-9. Klasifikováno jako KPHC1,5P-40 podle
DIN 51502.
Special
Alexol Stabox
Speciální mazací tuk k mazání ve velmi korozních nebo silně oxidačních
prostředích. Odolnost proti palivu, slabým a silným kyselinám, alkoholům,
halogenům, kapalnému kyslíku, atd. L-XEGEA1.5 podle ISO 6743/9,
KKF1.5U-50 podle DIN 51502.
GreaseWay ALX 82
Univerzální mazací tuk k všeobecnému použití v potravinářském průmyslu.
Neobyčejně přilnavý. NSF H1, L-XBCEB2 podle ISO 6743/9,
KP2K-20 podle DIN 51502.
Vysoce specializovaný mazací tuk určen pro použití při zvýšených teplotách.
Typickou aplikací jsou ložiska v horkém prostředí. L-XBFFA2 podle ISO
6743/9, KE2R-20 podle DIN 51502.
GreaseWay LiCa 80
Měkký mazací tuk pro vysoce zatěžované, pomaloběžné aplikace.
Například horní kuželová ložiska v drtičích kamene, převodovky nebo velká
kluzná a valivá ložiska při nízkých rychlostech. Velmi přilnavý a odolný proti
vodě. ISO-L-XBCIB0 podle ISO 6743-9, KP0K-20 podle DIN 51502.
GreaseWay LiCa 91
Měkký mazací tuk pro silně zatěžovaná, pomalu se pohybující ložiska.
Vhodný pro vlhké a korozivní aplikace, a to i v případě, že dochází k omývání
vodou. Velmi přilnavý a odolný proti vodě. KP1K-30 podle DIN 51502.
Klasifikováno jako ISO-L-XCCIB1 podle ISO 6743-9.
GreaseWay LiCa 92
Speciální mazací tuk pro silně zatěžovaná, pomalu se pohybující ložiska.
Také vhodný pro otevřené převody, zubové převody, řetězy a podobné
aplikace. Velmi přilnavý a odolný proti vodě. KP2K-20 podle DIN 51502,
ISO-L-XBCIB2 podle ISO 6743-9.
GreaseWay LiCaX 90
Speciální lepivý mazací tuk pro otevřené převody, ozubené převody, řetězy
a podobné aplikace. ISO-L-XCDIB0.5 podle ISO 6743/9, KPGOG0.5N-30
podle DIN 51502.
GreaseWay LiCaX G 9000
Speciální lepivý mazací tuk s pumpičkou pro otevřené převody, ozubené
převody, řetězy a podobné aplikace. ISO-L-XCCIB000, GPGO000K-35
podle DIN 51502.
GreaseWay LiX 815 HP
Speciální mazací tuk určený pro kontinuální mazání kluzných a valivých ložisek
při zvýšených teplotách. L-XBDIB1.5 podle ISO 6743/9, KP1.5P-20 podle
DIN 51502.
GreaseWay LiX 81 P
Speciální mazací tuk pro sestavy spojek a vysoké obvodové rychlosti. L-XABIB1
podle ISO 6743/9, GPOG1G-1 podle DIN 51502.
GreaseWay LiX 400
MolyWay Li 732
Speciální mazací tuk pro centrální mazání mobilních i stacionárních
kluzných a valivých ložisek. Také se doporučuje pro ozubená soukolí
naplněná mazivem. L-XDBHB00 podle ISO 6743/9, KEP00G-35 podle
DIN 51502.
Speciální mazací tuk k mazání kluzných a valivých ložisek v těžkém
průmyslu a vozidlech. Obsahuje 3% sirníku molybdeničitého. L-XCCIB2
podle ISO 6743/9, KPF2K-30 podle DIN 51502.
GreaseWay LiX 405
Speciální mazací tuk k mazání kluzných a valivých ložisek v těžkém
průmyslu a vozidlech. Obsahuje 5% extra jemného sirníku molybdeničitého.
L-XCCIB2 podle ISO 6743/9, KPF2K-30 podle DIN 51502.
Speciální mazací tuk pro centrální mazání kluzných a valivých ložisek, a to jak
mobilních, tak stacionárních. L-XCBIB0.5 podle ISO 6743/9, KP0.5G-35 podle
DIN 51502.
GreaseWay O 2
Speciální mazací tuk k mazání ve velmi korozních nebo silně oxidačních
prostředích. Odolný proti pohonným hmotám, kyselinám, alkoholům,
halogenům, kapalnému kyslíku, atd. KFK 2U-40, podle DIN 51 502,
ISO-L-XDGEB2, NSF H1 Registr.č. 140730.
GreaseWay OG
Speciální lepivý mazací tuk pro otevřené převody, ozubené převody, řetězy a
podobné aplikace. L-XADIB0.5 podle ISO 6743-9, KPFBMOG0.5-10 podle
DIN 51502.
GreaseWay SG 32W
Mazací tuk na bázi lékařského bílého oleje. L-XCBHA2 podle ISO 6743/9,
K2G-30 podle DIN 51502.
MolyWay Li 752
MolyWay LiCa 932
Speciální mazací tuk pro vysoce zatěžovaná, pomaloběžná ložiska. Velmi
přilnavý a odolný proti vodě. 3 % sirníku molybdeničitého. L-XBCIB2 podle
ISO 6743/9, KFP2K-20 podle DIN 51502.
Multi Dope Yellow
Ekologicky přizpůsobený speciální pastovitý mazací tuk pro použití jako
závitové mazivo pro vrtací trubky, obložení a potrubí. Také pro mazání
otevřených převodů a v mnoha dalších aplikacích při vysokém zatížení a
nízké rychlosti. Klasifikován jako Yellow Y1 podle směrnice Norweigian
offshore environmental guideline, na základě dokumentace HOCNF, OCNS
skupina E podle Cefas DTI. Receptura s biodegradovatelnými syntetickými
estery. ISO-L-XDDFB0-0,5 podle ISO 6743/9, KGOEP0-0,5.5N-40 podle
DIN 51502, API (RP) 5A3.
White Vaseline
Výrobek z minerálního oleje. Doporučuje se jako impregnační prostředek
pro lepenkové pláště elektrických kabelů a k mazání plastových a
gumových součástí. Produkt je bez chuti a bezbarvý.
Metalworking
Řezná emulze
ToolWay E655
ToolWay S460
ToolWay E 655 je bioresistentní, prémiový rozpustný olej pro aplikace se
silným zatížením v kovozpracujícím průmyslu. Tento produkt obsahuje
účinnou kombinaci vysoce kvalitních minerálních olejů komplexních esterů
maziv, která poskytuje vynikající povrchovou úpravu a prodlouženou
životnost nástrojů. ToolWay E 655 se doporučuje pro širokou škálu
kovoobráběcích procesů u hliníku, uhlíkové oceli, nerezové oceli, legované
oceli, mosazi, bronzu a mědi.
Statoil ToolWay S 460 je biologicky stabilní, polosyntetický, výrazně
zabraňuje korozi, je ceněn pro své vlastnosti mazání, čištění a chlazení v
procesech se silným zatížením v kovoobráběcím průmyslu. Tento produkt
byl speciálně vyvinut s cílem značně prodloužit životnost kapaliny, bez
použití odkalovacích přípravků a drahých aditiv. ToolWay S 460 neobsahuje
chloridy. ToolWay S460 je produkt bez biocidů. Výrobek je doporučen pro
obrábění oceli a slitin hliníku.
ToolWay ST
ToolWay S455
ToolWay ST je bioresistentní, bezchlórová, prémiová řezací a brousicí
kapalina pro aplikace s vysokým zatížením v kovodělném průmyslu. Tento
produkt byl vyvinut s cílem značně prodloužit životnost kapaliny, bez použití
odkalovacích přípravků a drahých aditiv. ToolWay ST je určen pro širokou
škálu procesů se silným zatížením v kovozpracujícím průmyslu, včetně
vrtání, vyvrtávání, řezání závitů, frézování, soustružení, vykružování a
broušení. Je kompatibilní s širokou škálou materiálů včetně slitin hliníku,
oceli a nerezových ocelí. Výrobek je schválen korporací Pratt & Whitney schválení PMC 9376 i CPMC 079331.
Statoil ToolWay S 455 je polosyntetická chladicí kapalina pro kovoobrábění,
doporučená pro širokou škálu procesů v kovozpracujícím průmyslu,
zahrnující frézování, soustružení, vrtání, vyvrtávání, vykružování, řezání
závitů a broušení. Je velice doporučena pro mnoho materiálů, jako je ocel,
ocelolitiny, vysoce legované oceli, a nerezová ocel. Statoil ToolWay S 455
může být použita u samostatně stojících strojů a u centrálních systémů.
ToolWay S465
Statoil ToolWay S 465 je polosyntetická chladicí kapalina pro kovoobrábění,
doporučená pro širokou škálu procesů v kovozpracujícím průmyslu,
zahrnující frézování, soustružení, vrtání, vyvrtávání, řezání závitů a broušení.
Je velice doporučena pro mnoho materiálů, jako je ocel, ocelolitiny, vysoce
legované oceli, a nerezová ocel. Navrženo pro operace v tvrdé vodě.
ToolWay S475
Statoil ToolWay S 475 je doporučen pro širokou škálu se středním až silným
zatížením v kovozpracujícím průmyslu včetně CNC frézování, soustružení,
vrtání, vyvrtávání, řezání závitů, a broušení včetně bezhrotého broušení. Je
velice doporučen pro mnoho aplikací díky vynikajícímu potlačení koroze, je
vhodný pro opracování uhlíkových ocelí, ocelolitiny, vysoce legovaných
ocelí, nerezových ocelí.
CoolWay BFF 25
Polosyntetický vodou mísitelný produkt bez boru, formaldehydu a
minerálních olejů. Výrobek je optimalizován pro všechny typy procesů u
ocelolitin a nízkolegovaných ocelí. CoolWay BFF25 se také doporučuje pro
všeobecné operace u oceli, nerezové oceli a hliníku. Doporučená
koncentrace 5 - 8 %.
ToolWay S441
Statoil ToolWay S 441 je extrémně bioresistentní, polosyntetický, výrazně
zabraňuje korozi, je ceněn pro své vlastnosti mazání, čištění a chlazení v
procesech se středním zatížením v kovoobráběcím průmyslu. Tento
produkt byl speciálně vyvinut s cílem významně prodloužit životnost
kapaliny, bez použití odkalovacích přípravků a drahých aditiv. Statoil
ToolWay S 441 obsahuje také speciální zjemňující přísady ke zmírnění
podráždění pokožky při činnostech, ve kterých často a nevyhnutelně
dochází ke kontaktu rukou s tekutinou pro kovoobrábění a mokrými
součástmi.
ToolWay S432
Statoil ToolWay S 432 je velmi bioresistentní, polosyntetický, výrazně
zabraňuje korozi, je ceněn pro své vlastnosti mazání, čištění a chlazení v
procesech s lehkým zatížením v kovoobráběcím průmyslu. Výborně
zabraňuje korozi během procesu. Tento produkt je přátelský vůči pokožce.
ToolWay S 432 je určen pro práci v měkké vodě.
ToolWay S411
Statoil ToolWay S 411 je značně biologicky stabilní, polosyntetický, výrazně
zabraňuje korozi, je ceněn pro své vlastnosti mazání, čištění a chlazení v
procesech s lehkým zatížením při kovoobrábění železných kovů. Tento
produkt byl speciálně vyvinut s cílem značně prodloužit životnost kapaliny,
bez použití odkalovacích přípravků a drahých aditiv. ToolWay S 411
neobsahuje chloridy, dusitany, síru nebo fenolické biocidy. Výrobek není
vhodný pro obrábění hořčíku a jeho slitin.
ToolWay C221
ToolWay C 221 je bioresistentní, syntetická řezací a brousicí kapalina, určená
pro železné materiály, a to zejména pro ty obchody, které dávají přednost
použití produktů bez oleje. Tento produkt má vynikající chladivé vlastnosti a
zabraňuje korozi v procesech s lehkým zatížením při broušení a obrábění
železných kovů u „samostatně stojících” strojů i centrálních systémech.
ToolWay C 221 byl formulován s cílem významně prodloužit životnost
kapaliny bez použití odkalovacích přípravků a drahých aditiv.
ToolWay C231TC
Statoil ToolWay C231TC je syntetická chladicí kapalina pro kovoobrábění,
doporučená pro broušení karbidů a barevných kovů. Statoil ToolWay
C231TC může být použita u samostatně stojících strojů a u centrálních
systémů.
ToolWay C275
Řezný čistý olej
Stratus 108 HC
Stratus 108 HC je syntetický řezný čistý olej. Syntetický základní olej a aditiva
proti tvorbě mlhy zlepšují pracovní prostředí. Stratus 108 HC se doporučuje
pro honování a broušení nízkolegované oceli a obrábění mědi, ocelolitiny a
hliníku.
Stratus 122
Řezný olej na bázi minerálního oleje. Produkt je doporučen pro obrábění
ocelolitiny, nízkolegované oceli, mosazi a hliníku.
Stratus 204 White
Stratus 204 White je založen na bílém oleji s cílem poskytnout dobré
pracovní prostředí. Produkt je určen pro honování a broušení a pro obecné
obráběcí operace u oceli, hliníku a mosazi.
Stratus 222
Stratus 222 je dobrý mazací řezný čistý olej. Výrobek je doporučen pro
všeobecné obrábění oceli, hliníku a mědi.
Stratus 405 White
Stratus 405 White je založen na bílém oleji s cílem poskytnout dobré
pracovní prostředí. Nízká viskozita zajišťuje vynikající chlazení. Produkt je
určen pro honování, broušení, obrábění oceli, hliníku a mosazi.
Stratus 408 HC
Stratus 408 HC je dobrý mazací syntetický čistý řezný olej s aditivy proti
vytváření mlhy. Produkt je určen pro broušení ve vysoce tažených slitinách
oceli a obecné řezání ve všech typech materiálů, včetně hořčíku.
ToolWay C 275 je syntetická řezací a brousicí kapalina pro těžké zatížení,
určená pro aplikace u hliníku, a to zejména pro prodejny, které
upřednostňují použití produktů bez oleje. Byla vyvinuta s cílem poskytovat
vynikající vlastnosti mazání, chlazení a zabránění korozi při kovoobrábění
hliníkových slitin se silným zatížením. Produkt má velmi nízké pracovní
pH (7,8) a je přívětivý vůči pokožce obsluhy.
Stratus 410
CoolWay EAL
Řezný olej s vysokou účinností mazání a dobrým chladicím účinkem.
Pro všeobecné až náročné obrábění nástrojové oceli, nízkolegované a
vysokolegované oceli, hliníku a mědi s odváděním třísek. Mezi vhodné
oblasti použití patří vrtání dlouhých otvorů, vrtání s vyrážením, obrábění
zubů, broušení zubů, broušení a honování.
Stratus 416 HC
Řezná emulze na bázi syntetických esterů a syntetických základních olejů.
CoolWay EAL neobsahuje minerální oleje a snižuje výskyt olejové mlhy a
kožních potíží. Výrobek byl vyvinut pro náročné procesy u hliníkových slitin
a nerezové oceli. Doporučená koncentrace je 5 - 10 %.
Stratus 416 HC je vhodný pro povrchové i válcové broušení všech kovů,
například broušení zubů. Tento produkt může být použit s CBN a diamantovými kotouči. Schváleno firmou Kapp. Vhodné k použití na bruskách firem
Raishauver a Kapp. Mimořádně rychlé uvolňování vzduchu <1 min.
MetalWay
Stratus 420
Statoil Metalway je ekonomická, biologicky stabilní, polosyntetická řezací a
brousicí kapalina pro střednězátěžové aplikace u užitkových kovů. Statoil
Metalway poskytuje vynikající mazací vlastnosti v aplikacích u železných i
neželezných kovů. Je kompatibilní s širokou škálou materiálů, včetně
většiny hliníkových slitin, ocelí, ocelolitiny a slitin mědi.
Řezný olej na bázi minerálního oleje, který se doporučuje všeobecně pro
obtížné řezání, prováděné u automatové oceli, nízko a vysoce legované
oceli, hliníku a mědi. Produkt vytváří minimum olejové mlhy. Vhodné oblasti
použití jsou např.: vrtání dlouhých otvorů, ejektorové vrtání, obrábění zubů
a broušení zubů.
Stratus 432
CoolWay S2
Syntetický roztok s nízkou pěnivostí a dobrou ochranou proti korozi.
CoolWay S2 je bez formaldehydu, bóru a minerálních olejů, s cílem
poskytnout zlepšené pracovní prostředí. Produkt je doporučen pro
broušení a základní obrábění pro většinu materiálů.
CoolWay SXL
Extrémně dobře mazací syntetická emulze pro náročné operace u
nerezové oceli a legované oceli. CoolWay SXL zlepšuje produkci snížením
opotřebení nástroje a nízkou spotřebou. Výrobek je bez baktericidů, bóru,
minerálních olejů a těkavých aminů s cílem poskytnout vynikající pracovní
prostředí. K broušení a základnímu obrábění většiny materiálů. Doporučená
koncentrace je 5 – 10 %.
CoolWay S Co
Plně syntetický roztok na broušení tvrdých kovů. Výrobek neuvolňuje
kobalt. CoolWay S Co je bez baktericidů, bóru a minerálních olejů, s cílem
poskytnout vynikající pracovní prostředí. Nízká pěnivost s výbornou
ochranou proti korozi. Doporučená koncentrace je 3 – 5%.
Kombinovaný olej na odstraňování třísek/univerzální olej na obrábění
s odváděním třísek, stejně jako mazací a hydraulický olej do obráběcích
nástrojů. Pro všeobecné obrábění oceli, hliníku a mědi s odváděním třísek.
Stratus 530
Stratus 530 je řezný olej, který je doporučen pro běžné obrábění při
zpracování nízkolegované oceli, hliníku a mědi. Produkt by měl být používán
jako obecný mazací a hydraulický olej do obráběcích strojů.
Stratus 612 HC
Stratus 612 HC je syntetický řezný olej, který se doporučuje pro všeobecné
až obtížné řezání, prováděné u nízko a vysoce legované oceli, hliníku a
mědi. Produkt vytváří minimum olejové mlhy, což přispívá k dobrému
pracovnímu prostředí.
Stratus 708 HC
Stratus 708 HC je syntetický řezný olej, který je doporučen pro broušení
pásové nerezové oceli a všeobecné obrábění u nízko a vysoce legované
oceli a hliníku. To znečistit měď a mosaz.
Stratus 710
DrawWay 7220
Řezný olej s velmi vysokou účinností mazání pro snížené opotřebení
nástrojů, vysokou kvalitu povrchu a nízký sklon k následnému uvolňování
hran. Doporučuje se pro náročné obrábění s odváděním třísek ve všech
druzích vysoce legované oceli, speciálních slitinách Nimonic, Inconel atd.
Výrobek může způsobit zbarvení mědi a jejích slitin.
DrawWay EV 220 je odpařitelné mazivo určené pro frézování hliníku a
tažení, vyvinuté pro výrobu obalů v potravinářství. Je vhodné pro všechny
pracovní procesy s hliníkovými plechy, kde je vyžadována slučitelnost při
přímém kontaktu s potravinami. Výrobek je bez zápachu a bez chuti.
Splňuje regulaci FDA: Rozpouštědlo: 21 cfr 172 882 - 178 3530.
Aditiva: 21 cfr 172 515 - 178 3570.
Stratus 720
Řezný olej s velmi vysokou účinností mazání pro snížené opotřebení
nástrojů, vysokou kvalitu povrchu a nízký sklon k následnému uvolňování
hran. Doporučuje se pro náročné obrábění s odváděním třísek ve všech
druzích vysoce legované oceli, speciálních slitinách Nimonic, Inconel atd.
Výrobek může způsobit zbarvení mědi a jejích slitin.
Stratus 810 HC
Syntetický řezný olej s neobyčejně vysokou účinností mazání, přispívající
k omezování opotřebení nástroje, výborné kvalitě povrchu a dobrému
odstraňování třísek. Doporučuje se pro velmi náročné operace u vysoko
legovaných ocelí a titanu. Může znečistit měď a slitiny obsahující měď.
Stratus 815 HC
Syntetický řezný olej s neobyčejně vysokou účinností mazání, přispívající
k omezování opotřebení nástroje, výborné kvalitě povrchu a dobrému
odstraňování třísek. Doporučuje se pro velmi náročné operace u vysoko
legovaných ocelí a titanu. Může znečistit měď a slitiny obsahující měď.
Stratus 825 HC
Syntetický řezný olej s neobyčejně vysokou účinností mazání, přispívající
k omezování opotřebení nástroje, výborné kvalitě povrchu a dobrému
odstraňování třísek. Doporučuje se pro velmi náročné operace u vysoko
legovaných ocelí a titanu. Může znečistit měď a slitiny obsahující měď.
DrawWay 7315
DrawWay 7315 je odpařitelné, syntetické mazivo. Je bezbarvé a bez
zápachu. Ražení žeber hliníkových výměníků tepla, až do výšky límce 4,5
mm, frézování hliníkových plechů, tváření kovů a procesy lehkého tažení.
Splňuje regulaci FDA: Rozpouštědlo: 21 cfr 172 3650 - 172 3620 (b).
Aditiva: 21 cfr 178 3570 - 178 3910.
DrawWay 7645
Draw Way 7645 je extrémní tlaková, multifunkční, bezbórová, biologicky
stabilní, mikroemulzní kapalina pro kovoobrábění, navržena speciálně pro
vysokozátěžové aplikace při tváření kovů u široké škály materiálů.
Draw Way 7645 také zahrnuje nejnovější nezbarvující balíčky aditiv, takže
významně zabraňuje korozi. Mazivo Draw Way 7645 je vhodné pro železné
i neželezné materiály.
DrawWay 7805
DrawWay 7805 je plně syntetická, bezchloridová, biostabilní, mikroemulzní
kapalina pro kovoobrábění, určená speciálně pro tváření kovů.
DrawWay 7805 velmi účinně zabraňuje korozi u široké škály materiálů
(železných i neželezných).
DraWay 7634
Řezná kapalina vyrobená z esterů bez chlóru, síry a fosforu. Doporučena
pro náročné obrábění všech jakostních tříd oceli, jakož i titanu, mosazi a
hliníkových slitin. CutWay Bio 250 je také doporučena pro tažné operace
a mazání s minimálním množstvím maziva.
Draw Way WS 7634 je extrémně vysokozátěžová, bezchlorová, biologicky
stabilní emulzní kapalina pro kovoobrábění, nabízející jedinečné vlastnosti u
obtížnějších aplikací. Mazivo Draw Way 7634 bylo vyvinuto s revolučním
emulzním balíčkem, zahrnujícím technologii vysoce výkonných syntetických
a přírodních esterů, a proto nabízí vynikající mazivost a extrémní tlakové
schopnosti. Mazivo Draw Way 7634 je formulováno pro vysoce přesné,
vysokozátěžové aplikace u různých materiálů.
DrawWay N 750
CutWay Bio 250
CutWay Bio 718
Řezný olej pro silné zatížení na bázi směsi přírodních a syntetických esterů.
Výrobek má velmi vysokou mazací kapacitu, což má za následek nízké
opotřebení nástrojů, vysokou kvalitu povrchu a nízkou tendenci vytvářet
volné hrany. Pro pokročilé obrábění s odváděním třísek u všech typů oceli a
titanu. Také pro určité druhy tvarování v případech vyžadujících vysokou
pevnost filmu a nízké tření. Tento výrobek může způsobit zbarvení mědi a
jejích slitin.
Tažný olej
DrawWay EV 100
DrawWay EV100 je odpařitelné mazivo bez barvy a bez zápachu, určené
pro elektrické terminály, pro tažení ocelových plechů s nátěrem. Je to
vynikající náhrada chlorovaného rozpouštědla pro výrobu výměníků
tepla a mrazniček. DrawWay EV100 lze použít také k odmašťování částí
železných a neželezných kovů. Může být recyklováno destilací.
DrawWay EV100 je kompatibilní s freony a s HCF R 134a.
DrawWay EV 105
DrawWay EV 105 je syntetické mazivo, bezbarvé a bez zápachu. Ražení
žeber hliníkových výměníků tepla. Frézování hliníkových plechů, tváření
kovů a lehké tažení. Draw Way EV 105 se používá pro lisování a tažení za
studena válcovaných mosazných a hliníkových plechů, kde není přípustné
konečné čištění. Vlastnosti týkající se odpařování tohoto produktu zajišťují
vysokou úroveň mazání na okrajích, aniž by produkt zanechával olejovitý
povrch, což by mohlo ovlivnit kompletaci nebo následné výrobní procesy.
Tažná kapalina na bázi minerálního oleje s přísadami pro zvýšení pevnosti
filmu, což má za následek menší opotřebení nástrojů. Doporučuje se pro
náročné tažení nerezové oceli, vysokolegovaných slitin a hliníku. Může
způsobit zbarvení mědi a jejích slitin.
DrawWay N 703 Bio
Děrovací olej bez vápníku na bázi obnovitelných surovin ve formě
biologicky odbouratelného řepkového oleje a syntetického esteru.
Doporučuje se pro středně obtížné tažné úkony, stejně jako pro lisování,
děrování a další úkony ocelových plechů a nerezové oceli. Výrobek lze
použít také pro zpracování řezáním. Může způsobit zbarvení mědi a
jejích slitin.
DrawWay N 730 Bio
DrawWay N 730 Bio je děrovací olej, vyvinutý především pro náročné
děrování nerezové oceli. Tento výrobek lze používat také k náročným
tažným a lisovacím úkonům s ocelovými plechy a nerezovou ocelí, které
vyžadují olej s vysokou viskozitou a vysokou účinností mazání.
DrawWay N 730 Bio také funguje perfektně jako olej k řezání závitů do
kyselinovzdorné nerezové oceli. Tento výrobek zbarvuje měď a její slitiny.
DrawWay N 815
DrawWay N 815 je děrovací olej, vyvinutý především pro náročné děrování
nerezové oceli. Tento výrobek lze používat také k náročným tažným a
lisovacím úkonům s ocelovými plechy a nerezovou ocelí, které vyžadují olej
s vysokou viskozitou a vysokou účinností mazání. DrawWay N 815 se
výborně hodí také jako olej při řezání závitů v nerezové oceli. Tento výrobek
zbarvuje měď a její slitiny.
Servisní výrobky
Kalicí olej
Grotan WS +
QuenchWay BC
přísada pro potlačování bakterií a hub.
Rychlechladnoucí kalicí olej s dobrou oxidační stabilitou a udržovacími
teplotami až do 90 °C.
pH adjuster
přísada pro zvýšení a stabilizaci pH u vodou mísitelných produktů v
kovoobrábění
FoamBreak SE
přísada pro snížení pěny u vodou mísitelných kapalin v kovoobrábění.
Water Adjuster
přísada pro snížení tvrdosti vody.
Hardness Adjuster
přísada pro zvýšení tvrdosti vody.
Funghi Remover
přísada pro potlačování hub u vodou mísitelných produktů v kovoobrábění.
Čističe
CleanWay 111
Clean Way 111 je vysoce účinný čistič nádrží, určený pro systémy centrálního
čištění, obráběcí stroje a chladicí linky. Odstraňuje sliz, špínu, olej a rezidua tvrdé
vody, čímž prodlužuje životnost kapalin pro kovoobrábění.
CleanWay 132
CleanWay 132 vysoce účinný, alkalický čistič, určený k čištění železných a
neželezných materiálů. CleanWay 132 díky své extrémní čisticí schopnosti a
nízké provozní teplotě umožňuje čištění i nejcitlivější kovů.
CleanWay 153
CleanWay 153 je nízko pěnící, vysokozátěžový alkalický čistič, určený k
odstranění zbytků a syntetických i polosyntetických olejů, kalicích olejů,
kapalin pro kovoobrábění železných, hliníkových, ocelových, mosazných a
pozinkovaných materiálů.
QuenchWay 19S
Extrémně rychlý kalicí olej s dobrou oxidační stabilitou a udržovacími
teplotami až do 90 °C.
Quench 70
Quench 70 je rychlý kalicí olej s vynikajícími oxidačními vlastnostmi. Tento
produkt je tvořen hluboce rafinovanými minerálními oleji s přísadami, které
umožňují nejlepší kalicí vlastnosti na počátku procesu chlazení. Quench 7
obsahuje účinné oxidační inhibitory s cílem prodloužit dobu životnosti a
udržet výkonnost oleje i po dlouhé době používání.
Quench 120
Quench je olej pro kalení v krocích. Skládá se z vysoce rafinovaných
parafinických základních olejů a aditiv, které zvyšují jeho odolnost vůči
oxidaci. Díky své oxidační stabilitě je nákladově efektivní a má dlouhou
životnost. Quench také obsahuje povrchově aktivní aditiva, která mají
zajistit, aby kalené komponenty zůstaly mimořádně čisté. Produkt
vykazuje nízkou těkavost v poměru k jeho viskozitě.
QuenchWay 125 B
Odstupňovaný kalicí olej na cementování s udržovacími teplotami až
do 180 °C.
Další typy zpracování
SparkWay 70
Kapalina na elektrojiskrové obrábění s nízkým zápachem a vysokým
bodem vzplanutí, obsahující nízkoaromatické uhlovodíky. Viskozita je
upravena tak, aby zajišťovala dobrou přepravu zpracovaného materiálu.
Obsah aromatických uhlovodíků je 0,05 % objemu.
Environmentally Considerate Choice
Art 58 CS 2012-09
www.statoillubricants.com
Download

Maziva Statoil pro zpracovatelský průmysl