SÍŤ PROINCOR
PROINCOR je síť 10 podnikatelských inkubátorů,
technologických center a regionálních rozvojových
agentur v 7 zemích, které spojily síly k podpoře
prvních kroků malých a středních podniků směrem
k větší inovativnosti.
Vedoucí partner
Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
Preuschwitzer Str. 20
02625 Bautzen
Germany
Prof. Dr. Jürgen Besold
Telefon: +49 3591 3802020
E-Mail: [email protected]
DALŠÍ PROJEKTOVÍ PARTNEŘI
▪ BIC Frankfurt (Oder) GmbH, Deutschland
Kontaktní osoba: Dennis Gensing
E-Mail: [email protected]
▪ Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Polska
Kontaktní osoba: Martyna Konieczna
E-Mail: [email protected]
▪ Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.,
Legnica, Polska
Kontaktní osoba: Monika Florek
E-Mail: monika.fl[email protected]
▪ BIC innovation, z.s.p.o., Brno, Česká republika
Kontaktní osoba: Vít Hřiba
E-Mail: [email protected]
▪ Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft
mbH, Graz, Österreich
Kontaktní osoba: Susanne Urschler
E-Mail: [email protected]
▪ Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen, Magyarország
Kontaktní osoba: Kiss András
E-Mail: [email protected]
▪ Tehnološki park Ljubljana, Slovenija
Kontaktní osoba: Kristina Ober
E-Mail: [email protected]
▪ BIC incubatori FVG S.p.A., Trieste, Italia
Kontaktní osoba: Roberto Bernardis
E-Mail: [email protected]@fvg.it
▪ ARR-Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., Liberec, Česká republika
Kontaktní osoba: Zdeněk Kadlas
E-Mail: [email protected]
ESTA
VAŠE C ÍM!
AC
K INOV
CO
PROINCOR
CHEJECOS’E’
PROINCOR ?
VAŠE CESTA K INOVACÍM
PROINCOR je
è un
projekt
progetto
Evropské
europeo
unie
volto
zaměřený
a favorire
na
la diffusione
urychlení
inovačního
e l’applicazione
procesudiv soluzioni
malých ainnovative
středních
nelle
fi
rmách
piccole
zlepšením
e medie
schopnosti
imprese del
šíření
Centro
a aplikace
Europa.
inovací.
Il partenariato di progetto è composto da dieci
organizzazioni
Sdružení
PROINCOR
territoriali
zahrnuje
provenienti
10 partnerských
da sette paesi
dell’Europaze
organizací
Centrale.
7 členských zemí střední Evropy.
Máte v šuplíku dobrý nápad, ale chybí Vám správní
partneři pro jeho realizaci?
Hledáte podpůrný program, který odpovídá Vašim
specifickým potřebám?
Víte, že Vaše společnost potřebuje inovační
oživení, ale nemáte čas se o to postarat?
PROINCOR vám pomůže:
Projekt PROINCOR
PROINCOR
è realizzato
vzniká
nell’ambito
prostřednictvím
del Programma
OP NadCENTRAL
národní
spolupráce
EUROPE ed
– Střední
è co-finanziato
Evropa a
dal
jeFondo
spolufiEuropeo per
nancován
Evropským
lo Sviluppo
fondem
Regionale
pro regionální
(FESR). rozvoj
(ERDF).
• zlepšit Vaši schopnost inovovat, realizovat Vaše
nápady a připravit cestu k subvencím a projektovým partnerům.
• Ve spolupráci s inovačním poradcem projektu
PROINCOR proběhne ve Vaší firmě inovační audit.
• Pomůžeme Vám zavést vhodná opatření.
Il nostro principio guida:
Our guiding principle:
L’innovazione è un idea in movimento.
Inovace je myšlenka våkci.
(Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger)
(Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger)
QUESTO E’ IL NOSTRO APPROCCIO
NÁŠ PŘÍSTUP
• L’obiettivo è rafforzare le capacità di innovazione
• Cílem je zlepšit inovační potenciál a výkonnost
esistenti nelle piccole e medie imprese.
malých a středních podniků. Toho dosahujeme díky
• spolupráci
Questo obiettivo
vienei národními
perseguitotechnologickými
favorendo la
s místními
co
operazione
con
i
centri
di
innovazione
a inovačními centry, vysokými školami a tecnologiuniverzica
regionali
e nazionali,
le a
università,
gli pracovišti,
istituti di
tami,
výzkumnými
ústavy
vývojovými
ricerca
i centri di sviluppo
imprenditoriale.
institutye aplikovaných
věd, hospodářskými
komora• mi,
La nostra
visionerozvojovými
è ridurre le disparità
economiche
regionálními
agenturami
a develotra le regioni un tempo divise dalla cortina di ferro
pery.
e porre le basi per lo sviluppo di un corridoio euro• peo
Našededicato
vize: zmírnění
hospodářských rozdílů mezi
all’innovazione.
oblastmi na obou stranách bývalé železné opony
a zároveň položení základů nového rozvojového
inovačního koridoru ve středoevropském regionu.
• Váš osobní inovační poradce vám pomůže realizovat inovační programy.
PARTNEŘI VE VAŠEM REGIONU
BIC innovation, z.s.p.o. Brno
BIC innovation je neziskové zájmové sdružení
právnických osob, které spolupracuje s hospodářskými komorami, vysokými školami a dalšími
klíčovými hráči Jihomoravského regionu.
Ing. Vít Hřiba
Příkop 4
602 00 Brno
Telefon: +420 545 176 130
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bicbrno.cz
Chcete-li vytvořit dlouhodobě udržitelný a fungující inovační proces, hledáte-li partnery k realizaci
svých nápadů, chcete-li spolupracovat na evropské
úrovni nebo chcete vyškolit své zaměstnance, aby
zvládli technologický pokrok – cokoliv potřebujete:
PROINCOR Vám nabízí odbornou pomoc našich
specialistů – inovačních auditorů a vyhledání vhodných obchodních partnerů ze zemí EU.
A to vše BEZPLATNĚ!
CO NABÍZÍME
• Zhodnocení Vašeho inovačního potenciálu a formulace vhodných opatření ke zlepšení
• Srovnání Vaší společnosti v národním a evropském
kontextu z pohledu inovací
• Rozšíření příležitostí uplatnění na trhu a stanovení vyšších cílů díky realizaci nových inovačních
projektů.
ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., Liberec
ARR je dceřinou společností Libereckého kraje.
Poskytuje veřejnému sektoru, neziskovým i podnikatelským subjektům poradenské a konzultační
služby v oblasti regionálního rozvoje a strukturální
politiky Evropské Unie (zpracování strategických
plánů a rozvojových dokumentů, žádostí o dotaci,
metodické a finanční řízení projektů aj).
RNDr. Zdeněk Kadlas
Tř.1.máje 97/25
460 01 Liberec
Telefon: +420 488 577 070
E-Mail: [email protected]
Internet: www.arr-nisa.cz
Download

PROINCOR Faltblatt tschechisch k1.indd