KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
INVERTER pro VZT - VRF
F5MDV - BR, F5MSDC - AR3
Qch=18,0; 26,0 kW
Qch=28,0; 33,5; 40,0; 45,0 kW
AHU box – ON/OFF (AHUKZ 01-03), (AHU KIT SP-D112,113)
Sestava AHU boxu
Funkční schéma
Svorkovnice
AHU box – 0-10 V
AHU-MDV 15.1.30 - regulace výkonu od 10 – 26 kW, pro modely F5MDV 200BR a 260BR
AHU MSDC 15.1.58 - regulace výkonu od 14 – 58 kW, pro modely F5MSDC 280AR3 – 560AR3
AHU MSDC 15.1.120 - regulace výkonu od 30 – 120 kW, pro modely F5MSDC 615AR3 – 1150AR3
C
Připojovací svorky jsou rozděleny
do 3 sekcí:
A samostatná svorkovnice X1 pro napájení
B svorkovnice přímo na komunikačním
modulu AHU-MDV 15.1.30 pro připojení
senzorů teploty a vstupů a výstupů
k externímu systému M+R
+
C svorkovnice pro připojení vstřikovacího
ventilu EEV
D samostatná svorkovnice X1 pro připojení
komunikace s venkovní jednotkou FRIMEC
C
A
B
D
PŘÍKLAD PŘIPOJENÍ KOMUNIKAČNÍHO MODULU 0-10V
TECHNICKÁ DATA
MODEL
CELKOVÝ CHLADÍCÍ VÝKON - Pdesignc
CELKOVÝ TOPNÝ VÝKON - Pdesignh
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI EER / COP
EER
COP
JMENOVITÝ PŘÍKON - CHLAZENÍ / TOPENÍ
MAX. PROUD
NAPĚTÍ
ROZMĚRY JEDNOTKY
PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY
ČISTÁ HMOTNOST
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 1m
SILOVÝ PŘÍVOD
KOMUNIKACE
JIŠTĚNÍ - typ "D"
KOMUNIKACE S VZT
VENKOVNÍ JEDNOTKA - VRF
kW
kW
VÝŠKA / ŠÍŘKA / HLOUBKA
VÝŠKA / ŠÍŘKA / HLOUBKA
Množství vzduchu
TYP / POČET
MOTOR / KRYTÍ IP
Typ
Počet kompresorů
Ochrana
REGULACE VÝKONU
Ventilátor
KOMPRESOR
TYP
KONDENZAČNÍ / VYPAŘOVACÍ TEPLOTA
MNOŽSTVÍ PŘEDNAPL. CHLADIVA
PŘIPOJENÍ POTRUBÍ
CHLADIVO
MAX. VZDÁLENOST
MAX. PŘEVÝŠENÍ
KAPALINA
PLYN
KAPALINA
PLYN
(CHLAZENÍ / TOPENÍ)
(CHLAZENÍ / TOPENÍ)
W/W
W/W
kW
A
V/Ph/Hz
mm
mm
kg
dB(A)
mm²
mm²
A
m³/hod
ROZMĚRY ≥ 90m
PRACOVNÍ TEPLOTNÍ OBLASTI (venkovní)
PRACOVNÍ TEPLOTNÍ OBLASTI (vnitřní)
3,30
3,80
5,3 / 5,0
12,5
1327 / 900 / 400
1456 / 1030 / 435
107 / 118
59
5 x 2,5
20
6800
Rotary Mitsubishi
°C
kg
4,5
mm/in
mm/in
mm/in
mm/in
°C
°C
100
8
9,52 - 3/8"
19,01 - 3/4"
9,52 - 3/8"
19,01 - 3/4"
-15 ~ 43 / -15 ~ 27
16 ~ 32 / 16 ~ 32
MONTÁŽNÍ VZDÁLENOSTI
ROZMĚRY < 90m
F5MDV 180 BR
18,0
19,0
F5MDV 200 BR
F5MDV 260 BR
20,0
26,0
22,0
28,5
A/A
3,28
3,42
3,61
4,19
6,1 / 6,1
7,6 / 6,8
14,5
18,7
380-415 / 3 / 50
1558 / 1120 / 400
1575 / 1270 / 480
137 / 153
147 / 163
59
60
5x6
3 x 0,75
25
AHU MDV 15.1.30
11 000
10 500
AXIÁLNÍ / 2
DC motor / IP 23
Hermetic scroll - HITACHI
1 inverter
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ
EXV + DC INVERTER
R 410 A
7,2°C / 54,4°C
4,8
6,2
Cu potrubí se šroubením
120
30
9,52 - 3/8"
9,52 - 3/8"
19,01 - 3/4"
19,01 - 3/4"
9,52 - 3/8"
9,52 - 3/8"
19,01 - 3/4"
19,01 - 3/4"
-15 ~ 48 / -15 ~ 27
16 ~ 32 / 16 ~ 32
TECHNICKÁ DATA
MODEL
VENKOVNÍ JEDNOTKA - VRF
CELKOVÝ CHLADÍCÍ VÝKON - Pdesignc
kW
CELKOVÝ TOPNÝ VÝKON - Pdesignh
kW
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI EER / COP
EER
W/W
COP
W/W
JMENOVITÝ PŘÍKON - CHLAZENÍ / TOPENÍ
kW
MAX. PROUD
A
NAPĚTÍ
V/Ph/Hz
ROZMĚRY JEDNOTKY
VÝŠKA / ŠÍŘKA / HLOUBKA
mm
PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY
VÝŠKA / ŠÍŘKA / HLOUBKA
mm
ČISTÁ HMOTNOST
kg
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 1m
dB(A)
SILOVÝ PŘÍVOD
mm²
KOMUNIKACE
mm²
JIŠTĚNÍ - typ "D"
A
KOMUNIKACE S VZT
Množství vzduchu
m³/hod
Ventilátor
TYP / POČET
MOTOR / KRYTÍ IP
Typ
Počet kompresorů
KOMPRESOR
Ochrana
REGULACE VÝKONU
TYP
KONDENZAČNÍ / VYPAŘOVACÍ TEPLOTA
°C
MNOŽSTVÍ PŘEDNAPL. CHLADIVA
kg
PŘIPOJENÍ POTRUBÍ
MAX. VZDÁLENOST
MONTÁŽNÍ VZDÁLENOSTI
CHLADIVO
MAX. PŘEVÝŠENÍ
KAPALINA
mm/in
ROZMĚRY < 90m
PLYN
mm/in
KAPALINA
mm/in
ROZMĚRY ≥ 90m
PLYN
mm/in
PRACOVNÍ TEPLOTNÍ OBLASTI
(CHLAZENÍ / TOPENÍ)
°C
(venkovní)
PRACOVNÍ TEPLOTNÍ OBLASTI
(CHLAZENÍ / TOPENÍ)
°C
(vnitřní)
F5MSDC280AR3
28,0
31,5
F5MSDC335AR3
33,5
37,5
3,80
4,17
7,35 / 7,54
20,0
3,83
4,28
8,73 / 8,81
24,70
F5MSDC400AR3
40,0
45,0
F5MSDC450AR3
45,0
50,0
A/A
1618 / 974 / 766
1750 / 1030 / 825
230
3,41
3,96
11,7 / 11,36
31,30
380-415 / 3 / 50
1618 / 1264 / 766
1750 / 1315 / 825
310
260
58
10*3+10 (L≤20m), 16*3+10 (20m<L≤50m)
3,23
3,75
13,9 / 13,33
32,8
310
60
16*4+16 (L≤20m), 25*4+16 (20m<L≤50m)
3 x1
64
AHU MSDC 15.1.58
12 000
AXIÁLNÍ / 1
15 000
15 000
15 000
AXIÁLNÍ / 2
DC motor / IP 23
Hermetic scroll - HITACHI
2 (1 inverter + 1 ON/OFF)
3 (1 inverter + 2 ON/OFF)
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ
EXV + DC INVERTER
R 410 A
7,2°C / 54,4°C
10
12
15
15
Cu potrubí se šroubením
175
175
175
175
50
50
50
50
12,70 - 1/2"
12,70 - 1/2"
19,1 - 3/4"
19,1 - 3/4"
25,4 - 1"
28,6 - 1-1/8"
28,6 - 1-1/8"
28,6 - 1-1/8"
12,70 - 1/2"
15,88 - 5/8
15,88 - 5/8
15,88 - 5/8
25,4 - 1"
28,6 - 1-1/8"
31,8 - 1-1/4"
31,8 - 1-1/4"
-5 ~ 50 / -20 ~ 30
16 ~ 32 / 16 ~ 32
Hodnoty chladícího, topného a akustického výkonu jsou uvedeny za níže specifikovaných podmínek:
Chladící kapacita:
Vnitřní teplota vzduchu 27⁰C DB (teplota suchého teploměru) 19⁰C WB (teplota mokrého teploměru.
Vnější teplota vzduchu 35⁰C DB (teplota suchého teploměru)
Tepelná kapacita:
Vnitřní teplota vzduchu 20⁰C DB (teplota suchého teploměru)
Vnější teplota vzduchu 7⁰C DB (teplota suchého teploměru) 6⁰C WB (teplota mokrého teploměru.
Hladina akustického tlaku:
Hodnota akustického tlaku venkovní jednotky je měřena ve vzdálenosti 1m vodorovně od středu jednotky
Pracovní oblasti:
Léto: vnější teplota vzduchu -15⁰C ~ +48⁰C DB (teplota suchého teploměru)
Zima: vnější teplota vzduchu -15⁰C ~ +27⁰C DB (teplota suchého teploměru)
Ročni energeticka spotřeba v obdobi chlazeni; ročni energeticka spotřeba v obdobi průměrneho topeni:
Spotřeba energie kWh/rok na zakladě výsledků standardních zkoušek. Efektivní spotřeba závisí na režimu použiváni zařízení a na místě instalace
Chladici medium R410A GWP = 1975
Únik chladícího média přispívá ke vzniku klimatických změn. V případě úniku chladícího média s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) do atmosféry dochází ke globálnímu ohroženi.
V menším měřítku, nežli je tomu v případě zařízeni s vyšším GWP.
Toto zařízení obsahuje chladící kapalinu GWP = 1975.
Pokud by byl 1kg tohoto chladícího média ponechán v atmosféře, dopad na globální oteplováni by byl 1975 krát vyšší oproti 1 kg CO2 po období 100 let.
Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do okruhu chladicího média, či do konstrukce zařízení. V případě potřeby je uživatel povinen se obracet na kvalifikovanou firmu.
TL - 12 / leden 2015
Údaje obsažené v tomto katalogu podléhají změnám bez předchozího upozornění a společnost ABV Klima s.r.o. je oprávněna k aktualizaci dokumentace pro potřeby zákazníků.
ABV Klima s.r.o. nepřijímá odpovědnost za případné chyby, či opomenutí obsažené v tomto katalogu ze strany výrobce.
ABV Klima s.r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.: +420 244 403 828, Fax: +420 244 403 830, e-mail: info@abvklima.cz, www.abvklima.cz
Download

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY INVERTER pro VZT