Geberit Tesisat Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Koşuyolu Cad. No:33
34718 Kadıköy / İstanbul
Temiz
drenaj.
[email protected]
→ www.geberit.com.tr
int.tr 21031-12/107
Geberit drenaj sistemleri, atık su fittingleri
ve troplenleri.
Su,
kolayca
bağlandı.
Güvenlik önemli.
Başka hiçbir üretici sıhhi tesisat teknolojisini
Geberit kadar geniş kapsamlı özümsememiştir.
Geberit’in uzmanlığı, suyun bir bina içindeki yolculuğunda izlediği tüm yolları kapsar. Geberit sistemlerine – temiz su şebekesine bağlantıdan, tüm
katlara ve tüketicilere dağıtıma; çatı drenajından
rögara kadar- yüzde yüz güvenebilirsiniz. Drenaj sistemleri, atık su fittingleri ve troplenler için
Geberit’e güvenirseniz, müşterilerinize hidrolik, ses
yalıtımı ve yangın koruması, güvenilirlik, kolay montaj ve çevresel özellikler bakımından en son teknolojiyi temsil eden bir çözüm sunmuş olursunuz.
3
Drenaj için gerekli her şey.
Drenaj
Geberit HDPE
Geberit Sovent
Geberit Pluvia
Geberit Silent-db20
8–9 10–11
12–13
14–15
Güvenlik ve konfor
Yangın güvenliği ve ses yalıtımı 16–17
Banyodaki dolumlar ve giderler
Duvardan giderli duş elemanı
Duş kanalı
Yerden duş gideri
Duş teknesi için troplenler Küvet dolumları ve giderleri
Lavabo sifonları
18–19
20–21
22–23
24–25
26–27
28–29
Geberit HDPE uygulamalarına ait belgeler
Ortaklar
British Board of Agrément
Institute of Plumbing
Istituto Italiano dei Plastici
WPC/World Plumbing Council
4
SKZ (Süddeutsches
Kunst­stoffzentrum)
KOMO certificate
EN 1519
DIN 19535-10
DIN 19537
EN ISO Standard
9001
ISO Standard
14001
5
Sistemli Geberit teknolojisi.
Her şey yolundaysa.
Drenaj, sadece suyun gidere gönderilmesinden daha öte bir anlam
taşır - en azından Geberit’i ilgilendirdiği kadarıyla. Drenaj teknolojisinin bir binada yapısal sistemlere ve bunun yanı sıra hidrolik, ses
yalıtımı ve yangın koruması gibi yüksek standartlara uyumlu olabilmesini sağlamak için, Geberit, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinde
teknik bilgi birikimine büyük yatırım yapmaktadır.
Hidrolik bilimi Geberit’te “yaşar”
Son 20 yıl içinde, drenaj kulesi sayesinde,
yaklaşık 100.000 müşterimiz drenaj hidroliği konusundaki bilgilerini arttırdı ve gerçek uygulama örneklerini deneme olanağı
buldu. Drenaj sisteminden beklenen ana
işlev, atığın ve kirli suyun (katılar ve sıvılar)
hızla, sessizce, tıkanmadan ve ortama kötü
kokular yaymadan binadan atılmasıdır. Örneğin kolon boruları ancak kıvrımlar, bağlantılar ve fitting parçaları hidrolik biliminin
ilkelerine uyularak monte edilirse drenaj
görevini tam olarak yerine getirebilirler.
Öte yandan hatalı montaj, küçük çaplı aksaklıklardan, komple arızaya kadar uzanan
sebep ve sonuçlara yol açar.
Yangın korumasında ve ses yalıtımında
yüksek uzmanlık
Sıhhi teknoloji ve malzeme geliştirme laboratuvarlarına ek olarak Geberit, dünyada
benzeri olmayan bir bina teknolojisi ve
akustik laboratuvarı işletmektedir. Bu laboratuvarda parçalar tek tek test edilmekle
kalmaz, bütün drenaj sistemleri hidrolik,
akustik ve statik özellikleri bakımından da
test edilirler. Bu sayede, örneğin kolon borularının birkaç kat boyunca ses iletimi gerçek koşullar altında test edilebilir.
Geberit, yangın koruması alanında bağımsız test kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Hem prototipler, hem de
seri üretim yapılan ürünler gerçek koşullar
altında test edilirler.
6
Esnek sistem çözümleri
Geberit için, atık su fittingleri ve troplenleri,
atık su tesisatının en önemli parçasıdır ve
Geberit’in boru sistemleriyle birlikte, basit
ara birimler kullanılarak oluşturulan homojen bir ünite meydana getirirler. Ayrıca,
Geberit atık su fittingleri ve troplenleri sıhhi tesisat elemanlarına kusursuz bir şekilde
bağlanabilirler. İster banyo tasarımında en
yüksek taleplerde bulunulsun, ister engelsiz uygulamalar talep edilsin, ister olabildiğince yerden tasarruf sağlayan bir yapı
amaçlansın, Geberit uygun çözümü sunar.
İyi şeyler, profesyonellerin zevk alarak
monte ettikleri şeylerdir
Bir ürünün veya teknolojinin başarısı, onun
uygulamada binaya uygunluğuna ve ekonomik etkinliğine bağlıdır. Bu nedenle,
bütün yeni ürünlerde veya ileri geliştirme
çalışmalarında, dünyanın her yanındaki
sıhhi tesisatçılardan gelen geri bildirimleri
ve önerileri dikkate alırız. Bunu göz önünde
bulunduran Geberit, ürün ve sistemlerinde
teknik bilgi birikimine de yatırım yapar.
→
→ Geleceğe yönelik drenaj sistemleri
→
→ Geberit drenaj kulesi yoluyla hidrolik
biliminin sağladığı bilgiler ve deneyimler
→
→ Emniyetli bağlantı teknolojisi, atık su
fittingleri ve troplenleri
→
→ Hemen her kullanım alanı için uygun
çözümler
7
Geberit HDPE.
Çok amaçlı çözüm.
← Birbirinden çok farklı kullanım alanları için
fittingler ve bağlantılar.
Geberit boruları ve fittingleri yüksek kaliteli ve çevre dostu HDPE’den
imal edilir. Geberit’in plastik imalatı alanında uzun yıllar boyunca
edindiği deneyim, mükemmel ve uzun ömürlü bir kaliteyi garanti eder.
Mükemmel kalite, yüksek dayanıklılık
Geberit HDPE drenaj sistemi, şaft tesisatları, sıva üstü tesisatlar, betona gömülü tesisatlar ve yer altı tesisatları gibi bütün uygulamaların gereklerini karşılar. Bütün bina
drenaj uygulamalarında, bunun yanı sıra
endüstriyel, ticari veya laboratuvar atık su
tesisatlarında kullanıma uygundur. Geberit
HDPE boruları ve fittingleri tamamen sızdırmazdır ve beton içine döşenebilirler. Borular ve fittingler darbelere, düşmelere, 1.5
bara kadar olan basınçlara, kırılmadan veya
kalıcı bir deformasyon meydana gelmeden
dayanır. Kullanılan plastik çevre dostudur
ve bir bütün olarak geri dönüştürülebilir.
İşlenmesi sırasında ya da yanması halinde
toksik gazlar açığa çıkarmaz.
Geberit HDPE – uzun ömürlü, stabil
bağlantılar
Geberit HDPE boruları, geniş bir fitting yelpazesiyle, 32 - 315 mm’lik ebatlarda temin
edilir. Borular ve fittingler, kullanıma bağlı
olarak, alın kaynağıyla, elektrofüzyon kaynağıyla, vidalı bağlantılarla, contalı soketlerlerle, adaptör kelepçesiyle veya flanşlar
ile bağlanabilirler.
Geberit sistem teknolojisine uyumludur
Geberit HDPE boruları ve fittingleri,
Geberit’in yangın koruma, çatı drenajı ve
endüstri sistemleriyle birlikte Geberit sistemine sorunsuz entegre edilebilir ve bu
sistemlerle hiçbir sorun yaşanmadan birleştirilebilir.
→
→ Geniş ürün ve çap yelpazesi
→
→ Sıcaklıklara ve kimyasallara karşı
yüksek direnç
→
→ Esnek ve darbeye dayanıklı
→
→ Çeşitli bağlantı seçenekleri
→
→ Ön imalat olanağı
6
2
5
1
4
3
8
7
1
2
3
4
5
6
7
Ekzantirik redüksiyon
Temizleme kapağı
Elektromuf bağlantı
Şaft tipi Y çatalı
Genleşme soketi
Alın kaynağı
Flanş bağlantısı
9
Geberit Sovent.
Yüksek binalar için ekonomik
ve kusursuz drenaj.
En verimli akış için tasarlanmış Geberit Sovent fittingleri, yüksek
binalardaki kolon boruları için ekonomik bir tasarım imkanı sunar. Bu
fittingler boru kapasitesini kat kat arttırır. Paralel bir havalandırma
borusu döşenmesine ihtiyaç kalmaz.
Hidrolik teknisyenleri için zor bir hedef
Konvansiyonel kolon borularında çok
özel akış yasaları geçerlidir. Hızla değişen
basınç durumları, negatif basınçla veya
aşırı basınçla boş olarak emişe maruz
kalan veya boş olarak basınçla yüklenen
sifonları etkileyebilir. Her ikisi de istenmeyen durumlardır. Bu gibi durumların önüne
geçmek için, çoğu yüksek binada cömertçe boyutlandırılmış kolon boruları ve bu
bacalara paralel olarak, düzenli aralıklarda
kolon borusuna bağlanan bir havalandırma
borusu tesis edilir.
Sağlam ve sistemle uyumlu
Geberit Sovent, 110 veya 160 mm çaplı kolon boruları için iki farklı ebatta temin edilir.
Fitting, dayanıklı plastik HDPE’den imal edilir ve Geberit HDPE veya Geberit
Silent-db20 drenaj borularıyla birlikte kesinlikle sızıntısız ve basınca dirençli olarak- kaynakla birleştirilebilir.
Geberit’in teknik bilgi birikimi
Geberit, Sovent fittingiyle, yüksek binalardaki konvansiyonel drenaj sistemlerine,
uygun fiyatlı ve teknik olarak kusursuzlaştırılmış bir alternatif geliştirmiştir. Geberit Sovent, deşarj bacasında hidrolik bir
sıkışma meydana gelmesini önler, böylece
deşarj bacasının akış kapasitesini arttırır.
Sovent aynı zamanda, branşman deşarj borusu ile deşarj bacası arasında hava sirkülasyonu sağlar. Bu, paralel bir havalandırma
borusu ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca,
bir bölme duvarı, branşman deşarj borusuna köpük veya sprey suyu girmesini önler.
2
3
1
2
3
10
1
Tesisat örnekleri
Konvasiyonel ve Sovent’in
karşılaştırması
Sayısız bağlantı seçeneği
→
→ Konvansiyonel kolon borularına
ekonomik alternatif
→
→ En verimli akış için kusursuzlaştırılmış
→
→ Yüksek kapasiteli
→
→ Geberit HDPE ve Geberit
Silent-db20 ile uyumlu
11
Geberit Pluvia.
Yağmur suyunun akışını siz
kontrol edin.
→ Bütün yapısal durumlara
esnek çözüm: Geberit Pluvia
çatı süzgeci
Yarı yarıya daha küçük çaplı bir boruyla iki kat daha fazla deşarj
miktarı: Geberit, Pluvia sifonik etkili çatı drenaj sistemi yoluyla,
yıllardır çatı drenajında standartları belirliyor, mimarlara ve planlamacılara, özellikle endüstriyel ve ticari binalarda, geniş çatı alanlarının
yapımında daha büyük özgürlük sağlıyor.
Negatif basınç sayesinde ekonomik çatı
drenajı
Geberit Pluvia çatı süzgeçleri, boru sisteminin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tamamen dolmasını sağlar. Bu, boru
hatlarında kapalı, hızlı akan bir su sütunu,
dolayısıyla negatif basınç oluşturur. Sonuçta, yatay toplama borusu için bir eğim
oluşturulması ihtiyacı ortadan kalkar. Yağmur suyu, negatif basınç sayesinde, geri
çekilir. Artan akış hızı ayrıca boruların kendi
kendine temizlenmesini sağlar, böylece su
akışının tıkanması riskini azaltır.
→
→ Daha yüksek drenaj kapasitesi için negatif
basınçlı sistem
→
→ Küçük boru çapı
→
→ Daha az deşarj bacası ve yer altı borusu, daha
az kanalizasyon bağlantısı
→
→ Daha özgür tasarım, daha az planlama işi
→
→ Geberit ProPlanner ile profesyonel planlama
Geberit ProPlanner ve Pluvia modülüyle
planlama
Geberit ProPlanner yazılımı sayesinde bir
çatı drenaj sistemi Geberit Pluvia’yla planlanabilir. Şu anda uygulanmakta olan standartları dikkate alan yazılım, tüm sistemi
hesaplar, teklif ve malzeme listeleri, ayrıca
bir hidrolik listesi hazırlar.
2
Geberit, Pluvia çatı drenaj sistemlerinin hesaplanmasını bir hizmet olarak da sunar.
Daha fazla tasarım özgürlüğü, daha az
planlama işi
Geberit Pluvia mimarlara konvansiyonel
çatı drenajına kıyasla daha fazla tasarım
özgürlüğü verir, çünkü daha az sayıda çatı
süzgecine, kolon ve yeraltı borularına ihtiyaç olur. Ayrıca malzeme maliyetleri düşer,
yeraltı çalışmaları azalır.
3
4
1
2
3
4
12
1
Daha az boru, daha az çatı süzgeci: Geberit
Pluvia negatif basınç sistemi.
Konvansiyonel çatı drenajı yağmur suyunun
sadece akıp gitmesini sağlar
Yağmur suyu tamamen dolar ve Geberit
Pluvia’yla hızla deşarj edilir
Konvansiyonel çatı drenaj sistemi
Geberit Pluvia
13
Geberit Silent-db20.
Sessiz bir temel üzerinde atık su.
→Esnek ve çok yönlü:
Hemen her tesisat durumu için
fittingler.
Geberit Silent-db20 drenaj sistemiyle ses yalıtımı da sağlanır. Sonuçta bu sistem mevcut ses yalıtımı gereklerini etkileyici bir şekilde
yerine getirir. Borular, fittingler, bağlantılar, tespit parçaları ve yalıtım
ekonomik olarak uygulanabilir ve kullanışlı bir drenaj sistemi için
gerekli her şeyi sağlar.
Sese karşı üçlü koruma
Geberit Silent-db20’nin üretiminde mineral
dolgulu polietilen kullanılır. Mineral dolgu,
boruların ve fittinglerin ağırlığını arttırır. Bu,
doğal titreşimleri azaltır ve sesi etkili bir
şekilde yalıtır. Darbe bölgelerindeki ilave
ses yalıtım kanatçıkları gürültü oluşmasının
azaltılmasına yardımcı olur. Duvara bağlamak için kullanılan boru kelepçeleri, boru
sistemini duvardan veya tavandan ayırır ve
ses iletimini önler.
1
Güvenli bağlantı türleri
Uygulamaya bağlı olarak iki farklı bağlantı türü mevcuttur. Elektrofüzyon manşon
kaynağı veya alın kaynağı kullanılarak tam
gerilme dayanımı kolayca ve güvenli bir
şekilde elde edilir, böylece beton içine döşenirken ilave bir emniyet sağlanır. Ayırma
ve yerleştirmede tehlikeli esneme oluşmaz. İmalat fireleri fitting parçaları olarak
yeniden kullanılabilir veya sorunsuz olarak
atılabilir.
2
Her zaman doğru ebat
Standart kolon borusu branşmanlarının
ebatları hidrolik olarak optimize edilir. Bu,
kolon borusunun daha fazla yük kaldırmasına imkan verir ve daha küçük ebatta kolon
borusu kullanılmasına kısmen izin verir.
Borular ve fittingler 56 – 160 mm çaplarında
mevcuttur.
3
1
2
3
14
Hidrolik olarak optimize edilmiş, ses yalıtım
kanatçıklı fittingler.
Elektrofüzyon manşon kaynağı ile yüksek
gerilme dayanımlı bağlantı.
Daha az gürültü için yüksek malzeme
dayanıklılığı: PE-62 mineral dolgulu plastik.
→
→ Olağanüstü ses yalıtımı
→
→ Sistem çeşitliliği sağlayan sayısız ebatlar ve
fittingler
→
→ Hidrolik olarak optimize edilmiş fittingler
→
→ Küçük kesim fireleri ve çevre dostu atıklar
→
→ Güvenli ve kalıcı bağlantılar
15
Geberit yangın koruması ve ses
yalıtımı.
Konfor ve güvenlik monte edildi.
Kendilerini defalarca kanıtlamış yangın koruma ve ses yalıtımı ürünleriyle, Geberit muazzam bir teknik bilgi birikimi ve deneyimle desteklenen çözümler sunar. Bu çözümler müşterinizin ve sizin huzur içinde
uyuyabilmenizi garanti eder.
Sistemdeki güvenlik
Bir drenaj sisteminin yangın koruması ve
ses yalıtımı her zaman en zayıf eleman
kadar iyidir. Çeşitli üreticilerin ürünleri bir
arada kullanılırsa, ara bağlantılarda uyumsuzluklar olma riski söz konusudur. Ayrıca
ilgili standart ve yönetmeliklere uyum da
güçleşir. Bu nedenle Geberit size garantili komple sistemler ve projeniz için gerekli
kanıtı sunar. Bu, bir yangının drenaj boruları
yoluyla yayılmasından önce yüksek düzeyde bir emniyetin sağlandığını müşterilerinize gösterebilme olanağı sağlar. Geberit’in
ses yalıtımı uzmanlığı ayrıca, konutlardaki,
kamu binalarındaki, otellerdeki ve işyerlerindeki drenaj gürültüsünün en aza ineceğini garanti eder.
Yangının yayılmasına karşı güvenilir
koruma
Duvar ve tavanlardaki delikler, bunun yanı
sıra tesisat şaftları, eğer doğru bir şekilde
ve standartlara uygun olarak kapatılmazlarsa, yangınların bina içinde yayılması için
elverişli bir ortam sağlarlar. Geberit RS90
Plus yangın koruma manşonu, bir yangın
durumunda boru ağzını kapatır ve dumanın, yangının ve ısının diğer odalara veya
binanın diğer bölümlerine yayılmasını önler.
Geberit RS90 Plus, bütün Geberit drenaj
sistemleriyle kullanılabilir.
16
→
→ Entegre sistemler sayesinde yüksek düzeyde
güvenlik ve konfor
→
→ Geberit RS90 Plus’ın çok yönlü kullanımı
→
→ Sistem borusu, kelepçeleri ve yalıtım malzemeleriyle komple sistem
1
Tek bir kaynaktan ses yalıtımı
Optimize edilmiş ses yalıtım sistemi
Geberit Silent-db20’ye ek olarak, akıllı
tespit ve yalıtım teknikleri, atık sudan kaynaklanan ses oluşumunun düşük kalmasını sağlar. Geberit Silent-db20 için sistem
borusu kelepçesi, çevre dostu ses yalıtım
levhası Geberit Isol, yalıtım hortumu ve
kendinden yapışkanlı yalıtım bandı, ses yalıtım sistemini tamamlar.
2
3
1
2
3
Tesisat örneği RS90 Plus
Silent db20 kauçuk contalı boru kelepçesi
Geberit Isol ses yalıtım levhası
17
Geberit duvardan giderli
duş elemanı.
Hemzemin duş yeniden tanımlandı.
Hemzemin duşlar için yenilikçi Geberit duş elemanları, gider ünitesini yerden duvara taşıyor. Sonuç: Kolay planlama ve göze hoş görünen bir tesisat.
1
2
Geberit duş elemanı – tutarlı sistem
teknolojisi
Geberit duş elemanları, Geberit tesisat sistemleri Duofix ve GIS’in entegre bir parçasıdır ve tuğla duvarlarla uyumlu modeli de
mevcuttur. Drenaj boruları tesisat duvarına
yerleştirilir – ses yalıtımı ve yangın koruması ile ilgili konular, Geberit sistem teknolojisi dahilinde çözümlenir.
Tuğla duvar için Uniflex duş elemanı
Esneklik
Geberit sıhhi tesisat elemanları banyo tasarımında olağanüstü esneklik sunar. Bu
felsefe, duş elemanıyla tutarlı bir şekilde
devam ettirilir.
Güvenli sızdırmazlık
Geberit duş elemanları, kompozit sızdırmazlık için esnek bağlantılarla birlikte fabrikada donatılır, böylece basit, dayanıklı ve
güvenilir bir sızdırmazlık sağlanır.
3
4
Kişiye özel kapak
Kapağın beş farklı versiyonu vardır – her
banyoya uyum sağlayan kişiye özel kapak.
Paslanmaz çelik versiyonu da darbeye karşı dayanıklı bir alternatif olarak sunulur.
↑ Alçıpan duvarlar için
Duofix duş elemanı
→
→ Duvara entegre edilen duş drenajı
→
→ Kolay planlama ve montaj
→
→ İnşaat süreciyle kusursuz
koordinasyon
→
→ Modern ve asil tasarım
→
→ Çıkarılabilir saç süzgeci sayesinde
kolay temizlik
1–4 G
eberit duş elemanı için dört farklı kapak
seçeneği mevcuttur: Paslanmaz çelik,
krom kaplama, alpin beyaz ve duvarlarla
uyumlu materyal ile kaplanabilen özel
kapak.
18
19
Geberit duş kanalı.
Hemzemin duş, en yüksek
düzeyde tasarım.
Geberit duş kanalı herkesi ikna eder:
Talepkâr müşteriler için zamanın ötesinde bir güzellik, yüksek kaliteli
malzemeler ve teknik incelik.
1
Montaj ayakları – sabitleme, rahat
kurulum ve ses yalıtımı bir arada
Geberit duş kanalı, döşemeye sabitlenen
ve yükseklik ayarı için de kullanılan dört
ayak üzerinde durur.
Bakım ve temizlik kolaylaştırıldı:
Çıkarılabilir dalgıç tüp
Ses yalıtımlı kabinin kübik tasarımı, yalıtımın kolayca ve kapalı olarak döşenmesini
de sağlar.
2
Vida dişli pimlerin daha sonra çıkarılması,
kullanım tabakası ile bina yapısı arasındaki
ses köprüsünü keser, böylece en yüksek
ses yalıtım standartlarına uygunluğu
sağlar.
Versiyonlar
Geberit duş kanalının oda ortası ve duvar
kenarı montajı için 70 ile 120 cm arasında
beş boyu mevcuttur.
1
2
Paslanmaz çelik tasarım ister doğrudan
duvara …
… ister odanın ortasına kurulsun, Geberit
duş kanalı zamanın ötesinde bir tasarımı
temsil eder.
20
Duş kanalının 2 çeşit kapak seçeneği mevcuttur: Fırçalanmış paslanmaz çelik ve fayans döşenebilen özel kapak. Özel kapak
her banyo tasarımına uyum sağlar.
Optimum ses
seviyeleri için ayaklı
yapı
→
→ Çeşitli versiyonlar ve kurulum seçenekleri
→
→ Uyumlu ve elegan tasarım
→
→ Artan gereklilikler için belgelendirilmiş ses yalıtımı
21
Geberit yer süzgeci.
Hemzemin duş, rahatlık ve
işlevsellik.
Üstün özellikleri kanıtlanmış Geberit yer süzgeci, paranın değerini en
iyi şekilde karşılar ve montaj sırasında esneklik sağlar - hemzemin
duşlar için iyi düşünülmüş bir çözümdür.
Çeşitli stillerde özel tasarım süzgeç
ızgaraları
Kolay montaj
Troplen mahfazasına sabitlenmiş özel
kulaklar güvenilir konumlandırma sağlar.
Gider gövdesi de farklı döşeme yapılarına
yalıtım, şap ve fayans kalınlığı bakımından
esnek olarak yerleştirilebilir.
Kolay temizlik
Süzgecin altına gözle görülmez şekilde entegre edilen saç tutucu çıkarılabilir: Kolay
temizlik imkanı sunar ve giderin ardından
borunun tıkanmasını önler.
Bir temel ünite, altı tasarım seçeneği
Geberit yer süzgeçleri altı farklı tarasıma
sahip ızgara çeşitleri ile sunulur. Standart
süzgeç ızgaralarının vidayla sabitlenebilen
modelleri de mevcuttur.
22
Alçak minimum montaj yüksekliği
Esnek ayar
→
→ Hemzemin duşlarda kullanım için
→
→ Daha kolay kurulum için akıllı detaylar
→
→ Farklı tasarımlara sahip paslanmaz çelik süzgeç
ızgaraları
23
Duş teknesi için Geberit troplenleri.
Düz tasarımı sayesinde yüksek
performans.
Duş teknesi için Geberit troplenleri, alçak konstrüksiyon yüksekliği
sayesinde kullanışlıdır. Ayrıca bu troplenlerin bakımı son derece
kolaydır ve olağanüstü drenaj kapasiteleri sağlar.
Geberit duş gideri d90
Geberit duş gideri d50/60
Konstrüksiyon yüksekliği ve ergonomi
Geberit duş giderlerinin troplen gövdesi
alçak bir konstrüksiyon yüksekliğine sahiptir, bu sayede duş teknesine düz olarak
yerleştirilebilir ve böylece müşterilerinize
konfor sunar.
Güvenlik ve kolay temizlik
Her iki yandaki contalar duş teknelerini su
hasarına karşı çeşitli malzemelerden korur.
Troplen gövdeleri rahatça çıkarılabilir, böylece drenaj borusunun kolay temizlenmesini sağlar.
Bakım ve temizlik kolaylaştırıldı:
Çıkarılabilir dalgıç tüp
Alçak konstrüksiyon yüksekliği rahat
giriş sağlar
Modeller
Geberit duş giderleri bütün standart ebatlarda ve standart batarya grubu renklerinde mevcuttur: Parlak krom kaplama, alpin
beyaz , mat krom kaplama ve altın kaplama.
24
→
→ Rahat giriş için alçak konstrüksiyon
yüksekliği
→
→ Her iki yandaki contalar yoluyla duş
teknesinin optimum düzeyde korunması
→
→ Kolay erişebilirlik kolay temizlik
sağlar
→
→ Her duş teknesine uyan gider
25
Küvetler için Geberit dolumları ve
giderleri.
Mükemmel forma sahip fonksiyonellik.
Küvetler için Geberit dolumları, giderleri ve taşma elemanları iyi
düşünülmüş detaylar ve stil sahibi tasarımlarıyla daha fazla güvenlik,
konfor ve işlevsellik sunar.
Geberit küvet gideri
Dolum işlevli Geberit küvet gideri
26
→
→ Daha kolay kurulum ve güvenlik için akıllı
detaylar
→
→ Optimize edilmiş akış sağlayan form
→
→ Bütün küvet tipleri için uygun çeşitler
Geberit küvet giderleri – Akıllı detaylar
Kolay kurulumun yanı sıra taşma elemanındaki esnek körüklü conta sayesinde
güvenli, gerilimsiz montaj. Giderin her iki
yanındaki contalar ve taşma elemanı, her
malzemeden banyo küvetini korozyon hasarına karşı korur.
Akış mühendisliği
Optimize edilmiş akış için şekillendirilmiş
troplenler yüksek drenaj kapasitesi ve
optimum düzeyde kendi kendine temizlik
sağlar. Alçak konstrüksiyon yüksekliği sayesinde banyoya rahat giriş sağlarlar.
Gerilimsiz montaj için esnek körüklü
conta
Çıkışın her iki
yanında yuvarlak
contalar
Bütün çeşitler
Geberit küvet giderleri çeşitli ebatlarda ve
standart batarya grubu renklerinde mevcuttur: Parlak krom, alpin beyaz, mat krom
kaplama ve altın kaplama – bütün banyo
küveti tiplerine ve bütün müşteri isteklerine uygun çözüm.
Geberit PushControl’lü küvet gideri – düz
konstrüksiyon yüksekliği – rahatça
üzerine yaslanılabilir
Taşma elemanının her iki yanındaki
yuvarlak contalar
27
Geberit lavabo sifonları.
Su güvenle ve hızla aksın.
Geberit geniş bir çeşitliliğe sahip, göz alıcı lavabo sifonları sunar: →
En ince detayına kadar optimize edilmiş akış, korozyona dayanıklı →
ve kendini milyonlarca kez kanıtlamış.
1
2
Akış mühendisliği
Geberit lavabo sifonları, bilgisiyar canlandırmalı simülasyon teknolojisi sayesinde
optimize edilmiş akış için şekillendirilir. Bu,
atık suyun hızla akıp gitmesini garanti eder
ve aynı zamanda kendi kendini temizleyen
bir sonuç sağlar.
Plastik - yüksek kalite, dayanıklılık,
montaj kolaylığı
Geberit sifonları korozyona dayanıklı plastikten üretilir. Bu, sifonlara uzun hizmet ömrü kazandırır ve daha kolay montaj sağlar.
Bütün çeşitler
Geberit gömme tip lavabo sifonu – pratik
ve engelsiz bir çözüm. Esnek, ayarlanabilir ürün serisi montajı kolaylaştırır, özel
tasarımlı kapak sayesinde kolayca içine
erişilebilir.
3
→
→ Optimize edilmiş akış
→
→ Hızlı ve kolay bağlantı
→
→ Söküldükten sonra kolayca yeniden
monte edilebilme
→
→ Her lavaboya uyan çeşitler
→
→ Her lavaboya uygun tasarım
28
Geberit tasarımı →
sifonlar: Yüksek kaliteli
malzemeler sayesinde
nihai çözüm ve kolay
montaj.
Geberit gömme sifon: Kendi kendine
temizlik için optimize edilmiş akış
Geberit lavabo sifonu – üniversal tasarım
çözümü, her lavaboya uyar. Lavabo sifonlarının parlak krom kaplama ve alpin beyaz
seçenekleri mevcuttur.
Geberit P tipi sifonlar – parlak krom kaplama ve alpin beyaz seçenekleri mevcut.
1
2
3
Geberit gömme tip lavabo sifonu
Geberit lavabo sifonu
Geberit P tipi sifon
29
Gelecek, geçmiş deneyim gerektirir.
Geleceğin sıhhi tesisat teknolojisi için.
Geberit, sıhhi tesisat teknolojisi alanındaki yenilikçi çözümleriyle,
yaşam standartlarının kalitesine sürdürülebilir iyileştirmeler sunmak
ister. Geberit bu amaçla ürünlerini, sistemlerini ve çözümlerini sürekli
geliştirir ve sıhhi tesisat teknolojisinde pazar lideri olarak kapasitesine sürekli yeni standartlar ekler.
Geberit satış cirosunun ortalama yüzde
ikisini kendi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırır ve her yıl yaklaşık 20 yeni
patent tescil ettirir. Geberit’teki yenilikçilik
mevcut teknik bilgi birikimine ve hidrolik,
statik, hijyen, akustik, ürün malzemesi
mühendisliği ve yangın koruma gibi uzmanlık alanlarındaki araştırma faaliyetlerine
dayanır.
→
→ Şirketin kendi araştırma ve geliştirme
projeleri kapsamında sürdürülen araştırmalar sayesinde ortalamanın üzerinde
bir inovasyon başarısı
→
→ Sayısız uzmanlık alanında yüksek
yetkinlik
→
→ Ödün verilmeyen yüksek kalite ve üretim
standartları
30
Sistematik prosedür
Bir müşteri ihtiyacı veya parlak bir fikir, yeni
bir ürün geliştirme için başlangıç noktasıdır. Ardından titizlikle yürütülen sistematik
bir çalışma gelir, çünkü Geberit’teki inovasyon süreci hiçbir şeyi şansa bırakmaz. Bu
nedenle, bir gün seri üretime girecek ürün
malzemesinden istenen özellikler çok
erken bir aşamada tanımlanır. Böyle bir
ürün malzemesi henüz mevcut değilse, o
zaman malzeme mühendisleri işe koyulurlar ve plastik üreticileriyle, üniversitelerle
ve test kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği
içinde yeni bir ürün malzemesini kendileri
geliştirirler. Bu, ciddi miktarda harcama
gerektirse bile, bu prosedür, örneğin sesi
emen drenaj sistemi olan Geberit
Silent-db20 ürünüyle veya Mepla çok katmanlı boru ürünüyle kendini kanıtlamıştır.
Üç ayda 50 yıl
Yeni bir ürünün ilk prototipleri hazır olur
olmaz, en son detayına kadar test edilirler.
Bu amaçla, sıhhi tesisat laboratuvarında
katı, zorlu testler yapılarak, bir ürünün 50
yıllık hizmet ömrü, üç aylık bir zaman diliminde simüle edilir. Her durumda yalnızca
en iyi ürün çözümleri bu sertlik testinden
geçer. Sadece tek tek ürünlerin değil, aynı
zamanda tüm sistemin statik ve akustik
özellikleri Bina Teknolojisi ve Akustik Laboratuvarında test edilebilir. Burada, belli bir
inovasyonun veya iyileştirmenin, diğer
sıhhi tesisat teknolojisi elemanlarıyla birlikte nasıl davrandığı gibi konular araştırılır.
Yeni ürün malzemeleri tepeden tırnağa test
edilir.
Bilim adamları ve mühendisler yeni geliştirilen bir ürüne yeşil ışık yaktıklarında, ürünün uygulama mühendisleri tarafından
testine başlanır. Bir ürün ancak kendini
pazarda sayısız test tesisatında kanıtladığında ürünün seri üretimine geçilir.
Gürültü kaynakları akustik kamerayla hassas
olarak tespit edilebilir.
31
İsviçre’nin mühendislik becerileri
efsanevidir – ve Geberit bunların iyi
bir örneğidir. Hassasiyet, teknik bilgi
birikimi ve inovasyon zevki, Geberit
ürün ve sistemlerinin karakteridir ve
1874’ten bu yana kuşaklar boyunca
yaşam kalitesi yaratmışlardır.
İsviçre’nin teknik bilgi birikimi, en son
detaya kadar kaliteyi ve kusursuzluğu
temsil eder. Ve bu aynı zamanda, maksimum ekonomik etkinlik ve sürdürülebilirlik anlamına gelir.
Geberit – sıhhi tesisat teknolojisi sis­
temlerinin lider markası. Yalnızca yüksek
kalite, hassasiyet ve ekonomik etkinlik
bakımından lider değil, aynı zamanda her
şey en son detayına kadar düşünülüp,
tesisatçıların gereklerini karşılayacak
şekilde yapıldığı için de liderdir.
32
33
Sürdürülebilir.
Plastik borular ekolojik dengenin
korunmasında iyi performans
gösterirler.
Daha fazla bilgi için:
→ www.geberit.com.tr
Ekolojik Denge
Boru sistemlerinin, Hollanda ekolojik denge yönteminin eko-gösterge noktalarında (EIP99) ölçülen karşılaştırmalı çevresel
etkisi.
1,2
1,0
Optimum konfor ve minimum
çevresel etki – bu, Geberit’in
günümüzün zorlu problemlerine
verdiği cevaptır. Sıhhi tesisat
ürünleri teknolojisinin lider bir
üreticisi olarak, doğal kaynakları
dikkatli bir şekilde kullanmak,
böylece çevrenin korunmasına
bir katkı sağlamak için elimizden
gelen tüm gayreti sarf ederiz.
0.8
Bu felsefe ürünlerimizin geliştirilmesiyle
başlar, üretim ve kullanım aşamaları boyunca devam eder ve geri dönüşümleriyle
sürdürülür. Geberit ürünleri, doğal kaynakların korunmasına önemli bir katkı sağlayan
dayanıklı ve güvenilir ürünlerdir.
0,6
0,4
0,2
Dökme demir boru
Geberit
Silent-db20 boru
Geberit
34
HDPE boru
0,0
Bunlara örnekler, bina drenajında kullanılan plastik borulardan olan Geberit HDPE
veya ses yalıtımlı Geberit Silent-db20’dir.
Geberit tarafından geliştirilerek üretilen bu
borular, ekolojik bakımdan, konvansiyonel
dökme demirden imal edilmiş deşarj borularından önemli ölçüde daha iyidir.
Dökme demirden imal edilmiş borularda,
demirin 1000ºC’yi aşan sıcaklıklarda eritilmesi ve boruların yüksek nakliye ağırlığı,
çevresel etkiye mutlak bir katkı yapar. Öte
yandan plastik borularda, hemen hemen
yalnızca hammadde önemlidir. Üretimde
enerji çok verimli kullanılır ve atıkların modern yakma tesislerinde yakılması, düşük
bir çevresel etkiye yol açar. Bu etki, yüzde
yüz geri dönüşümle daha da azaltılabilir.
Siz müşterilerimiz için bunun avantajları
açıktır: Kolayca ve hızlıca monte edilebilecek, dayanıklı bir drenaj sisteminden fayda
elde edersiniz ve aynı zamanda çevre için
bir katma değer yaratırsınız.
Download

Geberit drenaj sistemleri, atık su fittingleri ve troplenleri.