Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock RD 200 V
s monolitickou konstrukcí, s průřezem ve tvaru V, barva přírodní
použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením.
světlá šířka 20,0 cm
třída zatížení D 400 až F 900 dle ČSN EN 1433
Provedení pro aplikace bez nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (bez otvoru pro tmelící pistoli).
V případě nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie použijte žlaby s otvorem pro tmelící pistoli
viz strany 70 a 71 tohoto katalogu.
Žlabové těleso Monoblock RD 200 V z polymerického
betonu, monolitické, barva přírodní
typ
průřez
stav.
stav.
stav.
délka
šířka
výška
vtoku
kg/
ks/
obj.
Kč/
cm
cm
cm
cm2/m
ks
pal.
číslo
ks
D400 / F900
0.0
100,0
26,0
33,0
583
90,0
9
130004
4 800
20.0
100,0
26,0
53,0
583
111,0
3
130006
5 500
20.0
200,0
26,0
53,0
583
220,0
3
130007 11 000
Žlab RD 200 V, typ 0.0
Čelní stěna plná z polymerického betonu,
barva přírodní
pro začátek žlabu
0.0
8,4
26,0
33,0
–
9,0
–
130008
1 600
20.0
8,4
26,0
53,0
–
12,0
–
130009
1 800
7,0
26,0
33,0
–
8,8
–
130010
1 600
53,0
–
13,6
–
130011
1 800
pro konec žlabu
0.0
20.0
7,0
26,0
Rozměry RD 200 V
Čelní stěna s odtokem DN150, s vloženým břitovým těsněním
z polymerického betonu, barva přírodní, pro konec žlabu
0.0
7,0
26,0
33,0
–
7,4
–
130012
1 900
20.0
7,0
26,0
53,0
–
12,2
–
130013
2 100
Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu,
barva přírodní
68
0.0
11,0
26,0
33,0
–
7,6
–
130014
1 200
20.0
11,0
26,0
53,0
–
9,8
–
130015
1 400
NOVÉ! ACO Drain® Monoblock RD 200 V,
bez velkého otvoru na spoji žlabů
(otvoru pro následné tmelení bezpečnostní SF drážky)
Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock RD 200 V
s monolitickou konstrukcí, s průřezem ve tvaru V, barva přírodní
použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením.
světlá šířka 20,0 cm
třída zatížení D 400 až F 900 dle ČSN EN 1433
Provedení pro aplikace bez nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (bez otvoru pro tmelící pistoli).
V případě nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie použijte žlaby s otvorem pro tmelící pistoli
viz strany 70 a 71 tohoto katalogu.
Revizní díl Monoblock RD 200 V z polymerického
betonu, barva přírodní, s krycím roštem z tvárné litiny
třídy zatížení F 900 a bezpečnostní SF drážkou
průřez
stav.
stav.
stav.
délka
šířka
výška
vtoku
kg/
obj.
Kč/
typ
cm
cm
cm
cm2/m
ks
číslo
ks
0.1 4)
66,0
26,0
33,0
935
51,6
130016
7 100
20.1 4)
66 ,0
26,0
53,0
935
67,6
130017
7 950
0.2 1)3)
66,0
26,0
33,0
935
51,0
130018
7 100
20.2 1)3)
66,0
26,0
53,0
935
67,0
130019
7 950
Rozměry revizního dílu RD 200 V
Adaptér pro napojení revizního kusu jako odtokového dílu,
adaptér pro boční napojení
0,0
7,0
26,0
33,0
7,2
130020
1 700
20.0
7 ,0
26,0
53,0
9,3
130021
1 800
Vpust vícedílná, Monoblock RD200 V z polymerického
betonu, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran
z litiny, třída zatížení F 900 a bezpečnostní SF drážkou
Vrchní díl 0.0 5)
66,0
26,0
36,0
935
48,0
130022
10 200
Vrchní díl 20.0 5)
66,0
26,0
56,0
935
65,0
130023
11 400
Spodní díl odtok DN150
50,0
23,0
36,5
–
26,5
10935
2 300
Spodní díl odtok DN200
50,0
23,0
36,5
–
26,5
10936
2 450
–
–
–
–
–
13999
650
Kalový koš z PP
1)
3)
4)
5)
Rozměry systémové vpusti RD 200 V
s odtokem DN150, s integrovaným břitovým těsněním
žlab s předtvarováním pro boční napojení, pro T spoje, L spoje a křížové spoje
s předtvarováním pro svislý odtok DN150
komplet včetně vlepené přechodové desky (10933)
69
Speciální program
®
Liniový odvodňovací systím ACO DRAIN Monoblock RD 200 V
s monoblokovou konstrukcí, barva přírodní
použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením.
světlá šířka 20,0 cm
třída zatížení D 400 a F 900 dle ČSN EN 1433
Provedení pro aplikace s možností tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (s otvorem pro tmelící pistoli).
Upozornění! Tyto žlaby nejsou z důvodu velkého otvoru na spoji žlabů vhodné pro aplikace na veřejně přístupných plochách s možností
pěšího provozu. Pro tyto plochy zvolte žlaby ze strany 68 a 69 tohoto katalogu.
Žlabove těleso Monoblock RD 200 V z polymerického
betonu, monolitické, přírodní
Typ
stav.
stav.
stav.
průřez
délka
šířka
výška
vtoku
druh
kg/
Ks/
obj.
Kč/
cm
cm
cm
cm 2/m
spádu*
ks.
pal.
č.
ks
D 400/F 900
0.0
100,0
26,0
33,0
583
1
90,0
9
10908
4 800
20.0
100,0
26,0
53,0
583
1
111,0
3
10928
5 500
Žlabové těleso Monoblock RD 200 V, 1,0 m, přírodní
Čelní stěna z polymerického betonu, přírodní
260
1000
200
8,4
26,0
33,0
8,6
30
10905
1 600
8,4
26,0
53,0
12,0
30
10925
1 800
čelní stěna na konec žlabu
7,0
26,0
33,0
8,8
30
10904
1 600
20,0
7,0
26,0
53,0
13,6
30
10924
1 800
Čelní stěna s nátrubkem DN 150 z polymerického betonu,
přírodní, na konec žlabu
65
75
0,0
30
H
0,0
20,0
100
čelní stěna na začátek žlabu
47
Rozměry žlabu Monoblock RD 200 V, 1,0 m
čelní stěna s nátrubkem
0,0
7,0
26,0
33,0
7,4
30
10906
1 900
20,0
7,0
26,0
53,0
12,2
30
10926
2 100
Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu
70
0,0
11,0
26,0
33,0
7,6
9
10907
1 300
20,0
11,0
26,0
53,0
9,8
9
10927
1 400
ACO DRAIN ®
Speciální program
Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN ® Monoblock RD 200 V
s monolitickou konstrukcí, bez spáry pro lepení
použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením.
světlá šířka 20,0 cm
třída zatížení D 400 a F 900 dle ČSN EN 1433
Provedení pro aplikace s možností tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (s otvorem pro tmelící pistoli).
Upozornění! Tyto žlaby nejsou z důvodu velkého otvoru na spoji žlabů vhodné pro aplikace na veřejně přístupných plochách s možností
pěšího provozu. Pro tyto plochy zvolte žlaby ze strany 68 a 69 tohoto katalogu.
Žlabové těleso Monoblock RD 200 V z polymerického
betonu, p ř írodní, s revizním otvorem, s krycím roštem
z tvárné litiny t ř ídy zatížení F 900, bezpečnostní SF drážkou
a možností spodního odtoku DN 150
stav.
stav.
průřez
délka
šířka
výška
vtoku
druh
kg/
Ks/
obj.
Kč/
Typ
cm
cm
cm
cm 2/m
spádu(G) ks.
pal.
č.
ks
0.14)
66,0
26,0
33,0
935
51,6
4
10901
7 100
20.14)
66,0
26,0
53,0
935
67,6
4
10921
7 950
0.21)3)
66,0
26,0
33,0
935
51,0
4
10939
7 100
20.21)3)
66,0
26,0
53,0
935
67,0
8
10937
7 950
Žlabové těleso RD 200 V s revizním otvorem
260
660
200
0,0
7,0
26,0
33,0
7,2
36
10903
1 700
20,0
7,0
26,0
53,0
9,3
32
10923
1 800
30
Adaptér pro napojení revizního kusu jako odtokového dílu,
adaptér pro boční napojení
H
100
stav.
200
18
80
Vpust vícedílná, Monoblock RD 200 V z polymerického
betonu, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran
z litiny, t ř ída zatížení F 900, kompletní s kalovou jímkou
500
80
Rozměry žlabového tělesa RD 200 V
vrchní díl vpusti
0.0
66,0
26,0
33,0
935
48,0
4
10902 10 200
20.0
66,0
26,0
53,0
935
65,0
6
10922 11 400
spodní díl vpusti s odtokem
2 300
10936
2 450
120
13999
650
kalový koš z PP
1)
3)
4)
S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení.
Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje.
S předtvarováním pro svislý odtok DN 100.
vpust dvoudílná s kalovou jímkou
660
260
200
100
10935
6
H
6
26,5
335
26,5
—
30
—
36,5
30
36,5
23,0
Ø200
23,0
50,0
Ø 160
50,0
DN 200
365
DN 150
18
80
500
80
Rozměry vpusti RD 200 V
71
Download

Žlaby RD200V