Download

Příklady – kinematika 1. Hmotný bod se pohybuje stálou