Jiří Ohnút, spalovací technika
Tečovice 13, 763 02 Zlín 04
CERTIFIKACE
ČSN EN ISO 9001
Referenční list
Referenční list hořáků typu DDG, DDZG v provozu v České a Slovenské republice
01. Výtopna Brandl Jablonec
2 parní kotle 50 t/hod. po 2 ks hořácích DDZG 10
Palivo: mazut/plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 2000C
02. Procter & Gamble Rakona Rakovník
spalovací pec 20 MW, 1 hořák DDZG 12
Palivo: LTO/plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 1000C
03. Matador a.s., Púchov
3 parní kotle 60 t/hod. po 4 ks hořácích DDZG 10
Palivo: mazut/plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 2000C
04. Krkonošské papírny Hostinné
parní kotel 42 t/hod., 1 hořák DDZG 14
Palivo: LTO/plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 1000C
05. Teplárny Karviná a.s.
4 uhelné kotle 75 t/hod. po 2 ks hořácích DDG 8
Palivo: koks. plyn/zemní plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 2500C
06. Ško – Energo a.s., Mladá Boleslav
horkovodní kotel ABB 58 MW 2 hořáky TF DDZG 14
Palivo: LTO/plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 2000C
Tel.:577103112, 577106532
Fax:577103936
IČ: 13657551
DIČ: CZ400131409
KB Otrokovice č.ú.747-921/0100
Zapsán v OR KS Brno oddíl A, vl. 881
[email protected]
www.ohnut.cz
Jiří Ohnút, spalovací technika
Tečovice 13, 763 02 Zlín 04
CERTIFIKACE
ČSN EN ISO 9001
07. Matadorex a.s., Bratislava
parní kotel 50 t/hod., 2 hořáky DDZG 10
Palivo: mazut/plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 2200C
08. Teplárna a.s., Trnava
parní kotel 60 t/hod., 4 hořáky DDG 8
Palivo: zemní plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 2000C
09. Energetika Tatra Kopřivnice
parní kotel 116 t/hod., 4 hořáky DDG 12
Palivo: zemní plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 500C
10. Kaučuk Kralupy a.s.
2 x parní kotel 160 t/hod., 2 hořáky DDG 8
Palivo: acetylénový od. plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 500C
11. ČEZ a.s., Elektrárna Prunéřov
5 x parní kotel 650 t/hod., 40 ks hořáků DDG 12
Palivo: zemní plyn
Teplota spalovacího vzduchu do 2500C
12. Sokolovská uhelná a.s., Energetika Vřesová
5 x parní kotel 325 t/hod., 40 ks hořáků DDZG 14
Palivo: GDO olej, zemní plyn, energetický plyn 1 a 2
Teplota spalovacího vzduchu do 2500C
13. TVO Liberec Spalovna
Kotel pro spalování odpadu – 2 ks hořáky DDG 8
Palivo: zemní plyn
Teplota spalovacího vzduchu 1000C
14. Mlékárna Klatovy a.s.
Kotel OKP 25, 1 ks hořák DDZ 10
Palivo: TTO
Teplota spalovacího vzduchu cca 300C
Tel.:577103112, 577106532
Fax:577103936
IČ: 13657551
DIČ: CZ400131409
KB Otrokovice č.ú.747-921/0100
Zapsán v OR KS Brno oddíl A, vl. 881
[email protected]
www.ohnut.cz
Jiří Ohnút, spalovací technika
Tečovice 13, 763 02 Zlín 04
CERTIFIKACE
ČSN EN ISO 9001
15. Škoda Praha a.s. – kotelna Nitra
Kotel OKP 16, 1 ks hořák DDZG 10
Palivo: zemní plyn + plyn z naftových vrtů
Teplota spalovacího vzduchu cca 300C
16. IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava
parní kotel OKP 25, 1 ks hořák DDZG 10
Palivo: TTO/ZP
Teplota spalovacího vzduchu cca 300C
17. Pražské služby a.s., Spalovna Malešice
spalovací kotel, 2 ks hořáky DDG 6/8
Palivo: ZP
Teplota spalovacího vzduchu cca 300C
Tel.:577103112, 577106532
Fax:577103936
IČ: 13657551
DIČ: CZ400131409
KB Otrokovice č.ú.747-921/0100
Zapsán v OR KS Brno oddíl A, vl. 881
[email protected]
www.ohnut.cz
PROCTER & GAMBLE
Rakona a.s. Rakovník
Dodávka a montáž hořáku SAACKE DDZG 12
20 MW
pro sušící pec s provozem na ZP a LTO.
Počítačový monitoring provozu pece.
ŠKO - ENERGO a.s.
Mladá Boleslav
Dodávka a montáž 2ks hořáků SAACKE
DDZG 14 při výstavbě nového kotle 58 MW.
ENERGETIKA TATRA a.s.
Kopřivnice
Dodávka a montáž 4 ks hořáků
SAACKE DDG 12 s výkonem 30 MW,
vč. Rekonstrukce kotle 120 t/hod
pro spalování ZP.
ČEZ a.s.
Elektrárny Prunéřov
Dodávka a montáž 40 ks hořáků
SAACKE DDG 12 pro 5 uhelných kotlů
650 t/hod
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s.
Divize energetika Vřesová
Dodávka a montáž 40 ks zapalovacích
a stabilizačních hořáků SAACKE DDZG-14
pro 5 kotlů 325 t/hod.
Palivo::
generátorový dehet, zemní plyn a energoplyn.
MLÉKÁRNA KLATOVY a.s.
Rekonstrukce kotle OKP 25 t/hod s dodávkou
a montáží hořáku SAACKE DDZ 10 pro
spalování TTO.
Počítačový monitoring provozu kotelny.
KAUÈUK GROUP
KRALUPY a.s.
Dodávka a montáž 2 ks speciálních
hoøákù SAACKE DDG 8 pro spalování
acetylenového odplynu.
2x parní kotel 160 t/hod.
Teplota spalovacího vzduchu do 50 °C
Download

Referenční list hořáků DDG-DDZG