1/2011
10. května, XV. ročník
MIGATRONIC
Vývoj svařování studeným obloukem
Migatronic Ometa 400 S
Cenový hit – stroje řady FOCUS
Migatronic Pi 350 AC/DC
AIR PRODUCTS
MAG svařování nerezavějící oceli
Láhve INTEGRA
YASKAWA – MOTOMAN
Výrobní řada průmyslových robotů MOTOMAN
HADYNA - INTERNATIONAL
TCL – nový systém odsávání průmyslových hal
Zdařilá instalace robota pro odporové svařování
ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV
Pozor!
Zahajujeme soutìž
Historie a současnost ČSÚ Ostrava
Přehled kurzů v roce 2011
SICK
Modré svìtlo!
Typizované ukázky nezabezpečených robotizovaných pracovišť
át
Mùžete vyhr
adlovku!
c
r
z
í
ln
á
it
ig
d
Euro Welding Nitra
24.–27. 5. 2011
Partner časopisu
Pozvánka na výstavu EURO WELDING Nitra
Vývoj a výroba svařovacích automatů a polohovadel
? Rotační a lineární automaty
? Tří-osá svařovací polohovadla
? Odvalovací polohovadla
?
?
?
?
?
Svařování tlakových nádob
Svařování podélných svarů
Navařování kovů
Výroba hydraulických válců
Obvodové svařování
http://www.westax.cz
editorial
EDITORIAL
OBSAH
Zahájení soutěže Modré světlo . . . . . str. 4–5
TCL – efektivní systém odsávání
Vážení čtenáři!
svařoven a výrobních dílen . . . . . . . . str. 6–7
Produktivita a nákladovost svařování . . str. 8–9
Dostává se Vám do rukou první letošní vydání časopisu Svět Svaru. V tomto
roce plánujeme vydání celkem tří čísel – toto jarní a dvě podzimní. Také
v letošním roce jsme připravili řadu zajímavých témat, kterým chceme dát
přednost. Zde uvádíme několik z nich.
Tímto vydáním vyhlašujeme soutěž o nejhezčí digitální fotografii zachycující
svařování/řezání kovů, soutěž Modré světlo. Jedná se již o 3. ročník této soutěže.
Předchozí dvě soutěže vyvolaly u našich čtenářů značný ohlas, a proto jsme
se rozhodli tuto soutěž zopakovat. Soutěž startuje tedy dnešním dnem, bližší
informace naleznete na následující straně časopisu.
Svět Svaru v letošním roce slaví 15 let své existence. Naše společnost pořádá
řadu přednášek zaměřených na novinky a moderní technologie obloukového
svařování. A začínáme si všímat omlazení odborného svářečského personálu.
Starší generace svařovacích technologů, inženýrů a techniků postupně odchází
do důchodu a přicházejí do oboru svařování mladí lidé. Z tohoto důvodu jsme
se rozhodli, že u příležitosti 15. narozenin časopisu Svět Svaru přineseme
informace z historie svařování, z historie našich partnerů, která bude navazovat
na současnost a podobně.
Stále se budeme rovněž zabývat aktuálním tématem zvyšování produktivity
svařování. Tzn. články na téma automatizace a robotizace svařování. Toto je
skutečně vděčné a nekonečné téma.
Připomínáme, že časopis Svět Svaru je stále zdarma a je posílán firmám
v České i Slovenské republice, které svařují. Musíme uznat, že v posledních dvou
letech jsme pozorovali zánik a zrušení řady firem, kde náš časopis nebyl doručen
a byl následně k nám zpět vrácen. Chceme Vás touto cestou poprosit, pokud
také ve Vaší společnosti nastaly změny ve jménech pracovníků, kteří již u Vás
nepracují nebo naopak přišli k Vám noví pracovníci, neváhejte nás kontaktovat
přes naše internetové stránky časopisu. Rádi provedeme v naší databázi
příslušné změny a časopis Svět Svaru může chodit přímo na Vaše jméno.
Také bychom rádi touto cestou poděkovali všem čtenářům, kteří nám píší.
Snažíme se odpovídat na veškeré dotazy a připomínky. Stále platí nabídka
všem čtenářům, že mohou bezplatně napsat do našeho časopisu informaci
o zajímavém řešení, úkolu nebo situaci, která u Vás vznikla v souvislosti se
svařováním či řezáním kovů. Zajímavá témata umíme ohodnotit drobnou
odměnou 500 Kč. Postačí, když si z našich internetových stránek stáhnete
soubor se šablonou článku, do které lze text vepsat a dále připravit fotografie,
které nám pak můžete zaslat na náš e-mail. Naše grafické studio pak článek
připraví a pošle Vám jej ke schválení.
Pro odlehčení veškerých témat stále pokračujeme s Murphyho svařovacími
zákony. Také budeme pokračovat v „testech inteligence“, které budou zahrnovat
spíše logické a matematické úlohy. Správnou odpověď pak můžete získat
na našich internetových stránkách.
Věříme, že se Vám časopis Svět Svaru bude líbit.
Vývoj svařování studeným obloukem . . str. 11
Svařování konstrukcí jednoduše
– OMEGA 400 S . . . . . . . . . . . . . str. 11
Migatronic FOCUS . . . . . . . . . . . str. 12–13
Migatronic Pi 350 AC/DC . . . . . . . . str. 13
Historie a současnost Českého
svářečského ústavu Ostrava . . . . . . str. 14–15
Přehled kurzů ČSÚ . . . . . . . . . . . . str. 15
Odborná způsobilost pracovníků
v elektrotechnice . . . . . . . . . . . . str. 16–17
MAG svařování nerezavějící oceli . . . str. 18–19
I robotizované pracoviště
musí být bezpečné! . . . . . . . . . . . str. 20
Zdařilá instalace robota
pro odporové svařování . . . . . . . . . str. 22
Výrobní program
společnosti YASKAWA . . . . . . . . str. 23–25
Inzerce, svářečský česko-anglický slovník,
ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 26
Daniel Hadyna, Ostrava
Svět Svaru
Vydává Hadyna - International, spol. s r. o.
Výstavy s tematikou svařování v roce 2011:
Redakce:
Jan Thorsch
Kravařská 571/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Eurowelding Nitra, 24.–27. 5. 2011, www.agrokomplex.sk
Welding Poznaň Polsko, 14.–17. 6. 2011, www.welding.mtp.pl/pl
MSV Brno, 3.–7. 10. 2011, www.bvv.cz/msv
Odbornou korekturu provádí:
Český svářečský ústav, s.r.o.
Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Areál VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Za obsahovou kvalitu a původnost článků zodpovídají
autoři. Časopis je zasílán zdarma všem zájemcům
a uživatelům svařovacích a řezacích technologií
pro spojování a řezání kovů.
Platí pro území České republiky a Slovenska.
Časopis lze objednat písemně na výše uvedené
adrese nebo na http://www.svetsvaru.cz
telefon: (+420) 596 622 636, fax: (+420) 596 622 637
e-mail: [email protected]
mobilní telefon: (+420) 777 771 222
Registrace: ISSN 1214-4983, MK ČR E 13522
SVĚT SVARU
Upozornění:
Časopis Svět Svaru je zdarma distribuován v České a Slovenské republice
výhradně firmám, které aktivně svařují. Počet zasílaných výtisků na jednu
firmu není běžně omezen. Časopis je neprodejný. Časopis nelze zasílat na
soukromé osoby. Časopis je zasílán do knihoven v ČR, které zasílání časopisu
požadují, nebo to nařizuje platná legislativa. Pokud požadujete zasílat časopis,
kontaktujte nás přes e-mail na adrese: [email protected], případně faxem
(+420) 596 622 637. Více informací získáte na internetových stránkách
http://www.svetsvaru.cz. Datum dalšího vydání plánujeme na 15. 9. 2011.
Redakce
/3
soutěž Modré světlo
Vyhlašujeme soutěž Modré světlo
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Vážení příznivci svařování!
Časopis Svět Svaru vyhlašuje soutěž o nejhezčí fotografii zachycující svařování – soutěž
Modré světlo. Letos se tato soutěž bude
konat již potřetí.
PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽE
Každý člověk, který se svařováním zabývá
i okrajově, jistě ví, že při obloukovém svařování
vzniká silné světlo. Při zachycení tohoto světla,
např. fotoaparátem, má toto světlo zpravidla namodralou až modrou barvu. A právě odtud vznikl
název naší soutěže.
Soutěž Modré světlo je tedy určena všem
čtenářům i nečtenářům časopisu Svět Svaru,
kteří rádi fotografují. Pokud kdokoliv pošle svou
vlastní digitální fotografii zachycující svařování,
my tuto fotografii zveřejníme na internetových
stránkách časopisu. Kdokoliv si pak může tyto
fotografie prohlížet a dát nejhezčím fotografiím
svůj hlas formou ON-LINE hlasováním – kliknutím na odkaz pod každou zveřejněnou fotografii.
Koncem léta se pak u nás v redakci vylosují
tři účastníci soutěže Modré světlo, kteří získají tři
zajímavé a hodnotné ceny.
CENY SOUTĚŽE
Hlavní cenou soutěže je digitální fotoaparát
NIKON D3000 – zrcadlovka. Druhá cena je
pak mobilní telefon Nokia C6-00 (vysuno-
4/
vací klávesnice, plně dotekový displej, GPS
a mnoho dalších funkcí). Třetí cenou soutěže
je digitální fotoaparát FUJIFILM FinePix AV200
14 MPx.
Každý účastník po skončení soutěže získá
exkluzivní kalendář soutěže Modré světlo pro rok
2012 s nejhezčími v letošním ročníku zveřejněnými fotografiemi.
Hlasování na jednotlivé fotografie bude možné
okamžitě po jejich zveřejnění. Hlasovat bude
možné až do 31. srpna 2011. Tento den pak
bude provedeno vylosování všech tří výherců
hlavních cen.
Přesné znění pravidel soutěže Modré světlo
jsou k dispozici na internetových stránkách
časopisu v sekci „Modré světlo“.
HLASOVÁNÍ PO INTERNETU
KALENDÁŘ
V minulých ročnících jsme obdrželi do
soutěže velmi hezké fotografie, na které bylo
možné hlasovat. První fotografie zveřejníme na
internetových stránkách do 14 dnů od vydání
tohoto čísla časopisu.
Také letos bude mít každý návštěvník možnost
hlasovat na nejhezčí fotografie. Hlasování je
jednoduché – postačí kliknout na hlasovací
odkaz umístěný pod každou fotografií a tím se
k této fotografii načte jeden hlas. Hlasování je
možné provádět pouze 1x denně – přesněji tedy
z jedné IP adresy počítače lze poslat jeden hlas
jedné fotografii.
V průběhu měsíce října vydáme velký exkluzivní nástěnný kalendář pro rok 2012 na kvalitním
papíře s nejvydařenějšími fotografiemi, který
zašleme každému z účastníků soutěže Modré
světlo, a to zdarma.
TERMÍNY A PRAVIDLA SOUTĚŽE
Své fotografie můžete přihlašovat již nyní, a to
až do 15. srpna 2011. Fotografie pak budou
zveřejněny na internetových stránkách časopisu
po vyplnění prohlášení účastníka, které Vám
obratem zašleme.
HLAVNÍ PARTNEŘI SOUTĚŽE MODRÉ SVĚTLO
Tato soutěž by se neobešla bez laskavého
finančního příspěvku hlavních sponzorů soutěže:
Migatronic CZ, a.s., Teplice
www.migatronic.cz
Air Products, spol. s r. o., Praha
www.airproducts.cz
Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava
www.hadyna.cz
Děkujeme všem partnerům za podporu.
SVĚT SVARU
soutěž Modré světlo
1. cena
2. cena
3. cena
SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
vé
é
Soutěž Modré světlo je tedy tímto spuštěna. Již nyní můžete posílat své
svaru cz
fotografie svařování e-mailem na adresu: [email protected]
Těšíme se na fotografie a držíme všem účastníkům soutěže palce, aby
získali jednu ze tří hezkých cen.
Redakce časopisu Svět Svaru
SVĚT SVARU
/5
partnerské stránky
TCL – efektivní systém odsávání svařoven a výrobních dílen
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Obě potrubí tak zajistí tok vzduchu v prostoru
haly od výduchového potrubí k odsávanému,
čímž se odsaje většina stoupajících zplodin.
TCL SYSTÉM
Typický příklad instalace odsávání budoucích čtyř svařovacích pracovišť pomocí samonosných ramen.
Způsob odsávání svařoven je stálou otázkou všech firem, které svařují. Rádi bychom
vám v této oblasti prezentovali novinku, a to
TCL systém. Tento systém odsávání zplodin
ze svařoven může zároveň řešit vzduchotechniku, tedy výměnu vzduchu v hale. Dále
pak možnost vytápění dané haly s možnou
rekuperací „odpadního“ tepla z různých
výrobních strojů a samotného odsávání.
Obecně platí norma, která udává potřebu
výměny celého objemu vzduchu v průmyslové
hale, a to min. 2,5krát za jednu hodinu. Pro tyto
účely jsou v průmyslových halách zpravidla
instalovány ventilátory ve štítech hal nebo v jejich
stropech.
Ovšem tato výměna vzduchu nemá nic společného s tím, že je nutné každé svařovací místo
odsávat zvlášť.
Zde více možností, jak účinně odsávat zplodiny od svařování, spíše není. K tomuto systému
odsávání zplodin v hale slouží různé Push-Pull
systémy nebo nyní nový TCL systém.
PUSH-PULL SYSTÉM
Push-Pull systém obsahuje výkonnou
filtrační jednotku, která je napojena na dvě
samostatná potrubí rozvedená v hale. Jedno
potrubí je odsávané, ve kterém je řada
průduchů, přes které se znečištěný vzduch
z prostoru haly odsává. Přes druhé potrubí
se vyčištěný vzduch z filtrační jednotky vhání
zpět do prostoru haly.
Obě potrubí jsou instalována ve výšce cca
4–6 metrů nad podlahou. Sací potrubí je instalováno na jedné podélné straně haly (případně
jedné „lodě“ haly) a výduchové potrubí se pak
nachází na druhé podélné straně haly.
Novinka – tzv. TCL systém Push-Pull systém
odsávání doplňuje. Pracuje na principu rozdílné
teploty a tlaku vzduchu v hale v různé výšce
dané haly. TCL systém využívá tedy řady svislého
potrubí, které se instaluje po okrajích haly za
sebou. Po jedné straně haly je instalována řada
sacích potrubí, na druhé straně je pak instalována řada výduchových potrubí.
Rozdíl teploty a tlaku mezi podlahou a stropem dílny (chladnější vzduch má větší hustotu
a tlačí se směrem dolů – teplý vzduch je řidší
a tlačí se směrem vzhůru) vytvoří proud vzduchu,
který se vznáší vzhůru.
Dolní výduchy umístěné těsně nad podlahou
dílny rovnoměrně rozprostírají vháněný – vyčištěný vzduch po celém prostoru svařovny. Výduchy
umístěné ve výšce cca 2 až 3 metry nad podlahou podporují stoupající proud vzduchu směrem
vzhůru k horním průduchům a sacího potrubí
Push-Pull systému, které znečištěný vzduch
z prostoru dílny odsávají.
Znečištěný vzduch je pak odváděn do výkonné filtrační jednotky, kde dochází k jeho čištění.
Vyčištěný vzduch se pak vrací zpět do prostoru
haly výduchy spodními a bočními výduchy.
Do vyčištěného vzduchu je navíc přiváděn
proud čistého vzduchu z venkovního prostoru
haly, a to pomocí samostatného ventilátoru. Celkový objem tohoto čistého vzduchu lze nastavit,
a to v rozmezí 5 až 40 % celkového čištěného
vzduchu ve filtrační jednotce, podle potřeby
četnosti výměny celkového objemu čerstvého
vzduchu v hale. Systém se takto používá jak
v létě – čerstvý vzduch lze nasávat na severní
straně haly a tím dochází k ochlazování vnitřního
prostoru haly, tak také v zimním období. V zimním období lze tento čerstvý vzduch vhánět do
potrubí přes rekuperační jednotku tepla a tím je
předehřívat.
REKUPERACE TEPLA – TOPENÍ POMOCÍ TCL
TCL systém odsávání hal umožňuje rovněž
kompletní vytápění daného prostoru. Může být
BĚŽNÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ODSÁVÁNÍ
Pokud má firma, která svařuje, stabilní místa
svařování a svařence nejsou svou velikostí příliš
rozměrné, pak lze odsávání zajistit např. pomocí
samonosných odsávaných ramen s dosahem
2–6 metrů nebo také pomocí odsávaných digestoří, které mohou být instalovány na pevno nebo
na výkyvném rameni uchyceném na pevném
sloupu.
Další možností realizace odsávání je použití
odsávaných svařovacích hořáků. Pravdou ovšem
je, že tyto hořáky jsou robustnější, bývají těžší
a svářeči ne vždy chtějí s těmito odsávanými
hořáky pracovat. I když je tento způsob odsávání
svařování nejúčinnější. Pomocí odsávaného
svařovacího hořáku lze odsát až 90 % všech
vznikajících zplodin.
Pokud ovšem firma svařuje velmi objemné
svařence, a to na různých pracovních místech
ve svařovně, pak je potřeba filtrovat minimálně
veškeré stoupající dýmy ve výšce cca 4 až 6 metrů nad podlahou haly a zároveň by svářeči měli
používat tzv. přisávané svařovací kukly.
6/
Obecný princip práce systému TCL.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
vybaven jak plynovými kotly pro nahřívání vyčištěného vzduchu, tak také rekuperačními jednotkami. Rekuperační jednotka tepla může využívat
odpadní teplo z jiných průmyslových zařízení,
např. s řezacího laseru, z kompresorů apod.
Celý proces řízení TCL systému odsávání
a topení se pak programuje pomocí běžného
programovacího termostatu, na které jsme zvyklí
např. při programování domácího topení.
Systém pracuje zcela automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy.
FILTRAČNÍ JEDNOTKY MECHANIC SYSTEM
Instalace obsahuje mj. filtrační jednotku a ventilátor pro přívod čerstvého vzduchu, který se míchá s vyčištěným vzduchem v prostoru svařovny.
Typizovaná instalace systému PUSH-PULL v kombinaci s TCL systémem pro běžnou svařovnu.
Praktický projekt pro firmu, která svařuje dílce pro doly, kde se svařují drobné dílce na 9 svařovacích stolech a dále pak velké dílce v prostoru celé haly.
Navíc je zde systém rekuperace tepla, a to nejen ze svařovacích boxů, ale také se zde využívá teplo z kompresorů apod.
SVĚT SVARU
Naše společnost dodává celou řadu filtračních
jednotek Mechanic System, které se liší svým
výkonem a počtem filtračních vložek – tedy
velikostí povrchu filtru.
Každá filtrační jednotka je vždy vybavena automatickým čištěním všech filtračních vložek, které
zajišťuje impuls stlačeného vzduchu, který se tzv.
„vstřelí“ do vnitřního prostoru každé filtrační vložky.
Nečistoty uchycené na povrchu filtrační vložky jsou
tak uvolněny a spadnou dolů do jímky na prach.
Tento proces je plně automatizovaný a není nutné
do něj nijak zasahovat. Obsluha pouze vysypává
jímku na prach a 1x ročně zajistí pravidelnou profylaktickou prohlídku případně čištění potrubí.
Pro odsávání svařování standardně používáme
filtrační vložky typu UltraWeb, které mají účinnost
99,999 % pro částice o velikosti 0,5 μm.
Průměrná životnost filtračních vložek, které
používáme ve filtračních jednotkách, se pohybuje v rozmezí 4 000–8 000 hodin provozu podle
typu a intenzity svařování (používaný svařovací
výkon, typ základního materiálu, čistý/zaolejovaný materiál, doba hoření oblouku, počet
svařovacích míst pro odsávání apod.).
Každá filtrační jednotka může být vybavena tzv. automatickým napylováním povrchu
filtračních vložek bílým jemným práškem
CaCO3. Toto napylování slouží jako prevence
proti případnému požáru a výrazně prodlužuje
životnost filtračních vložek. Proto toto napylování
vždy našim zákazníkům doporučujeme. Systém
napylování má velký význam při svařování také
zaolejovaných materiálů.
Pokud vás zajímá TCL systém jako řešení
odsávání vaší svařovny, neváhejte nás kdykoliv
kontaktovat. Rádi vás osobně navštívíme
k technické konzultaci. Kontakt najdete na internetových stránkách http://www.hadyna.cz.
K systému odsávání TCL se instalují výkonné odsávané jednotky – na obrázku
je dvojice filtračních jednotek pro dvě haly o celkové velikosti 2 000 m2.
/7
technologie svařování
Produktivita a nákladovost svařování
hledání možností úspor
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉM PLYNU CO2 A VE
SMĚSNÝCH PLYNECH – METODA MAG
Použitím svařovacích polohovadel uživatel ušetří čas při polohování a otáčení svařence.
V poslední době se často opakují dotazy na
porovnání nákladovosti a produktivity práce
jednotlivých technologií svařování. Zejména
se jedná o porovnání metod MMA, MIG/MAG
a TIG. Proto jsme se rozhodli přinést několik
zajímavých informací z této oblasti a obecně se pokusit produktivitu a nákladovost
srovnat.
Součástí tohoto článku je rovněž hledání
optimálních řešení, která přinesou zvýšení
produktivity při použití dnes již běžných materiálů a technických plynů. Upozorňujeme však
laskavého čtenáře-odborníka, že zde uvedené
informace platí obecně a ve většině běžných
případů, a že jsme si vědomi širokého spektra
technologických a technických podmínek, za
kterých zde prezentované informace mohou být
v těchto jednotlivých případech zavádějící.
SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU (MMA)
A METODOU MIG/MAG
Svařování obalenou elektrodou má stále své
120%
100%
80%
Mzdové náklady
Přídavný materiál
60%
Ochranná
atmosféra
40%
20%
0%
obalená
elektroda
MAG
Tento graf vyjadřuje porovnání průměrné a obvyklé nákladovosti svařování
obalenou elektrodou a metodou MIG/MAG. K úsporám je však nutné
přičíst hodnotu vyrobeného zboží v ušetřeném čase práce.
8/
pevné místo v denní praxi svařování. Ale postupně se od této technologie z důvodu vyšších
nákladů a nižší produktivity práce postupně
upouští.
Technologie MIG/MAG je min. o cca 30 %
rychlejší než svařování MMA – jak se svařování
obalenou elektrodou označuje. Tím klesají
mzdové náklady. Také je poměrně značný rozdíl
mezi kilogramovou cenou obalovaných elektrod
a cenou MIG/MAG drátů, i když je nutné k ceně
drátu připočíst náklady na ochranné plyny.
SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG/MAG A TIG
Porovnávat technologii svařování MIG/MAG
z hlediska materiálové náročnosti je těžké
a vzhledem k různorodosti technických a technologických podmínek spíše neobjektivní. Proto
se zaměříme pouze na rychlost svařování – tedy
produktivitu.
O rychlosti svařování lze u technologie
MIG/MAG obecně říci, že je 5x až 10x rychlejší
než technologie TIG. Avšak toto platí pouze
pro ruční svařování. U strojního svařování, kdy
hořák je veden buď průmyslovým robotem, nebo
svařovacím automatem, je tento poměr nižší. Dá
se říci, že u strojního vedení je metoda MIG/MAG
rychlejší 4x až 6x.
Nová moderní svařovací zařízení MIG/MAG,
která mají možnost svařovat v impulsním režimu
a navíc jsou vybavena tzv. dvojitým pulsem,
umožňují tato zařízení v mnoha případech
metodu TIG téměř plně nahradit. Pomocí
zdvojené pulsace lze vnášené teplo do svaru
velmi efektivně řídit, a to pomocí nejnovějších
svařovacích programů vyspělého svařovacího
stroje. V řadě případů, kde v minulosti nebylo
možné metodu MIG/MAG vůbec použít, a to
z důvodů tepelných deformací při svařování
především tenkých materiálů, a tím pádem se
zde muselo svařovat pouze metodou TIG, lze již
nyní svařovat právě metodou MIG/MAG. Např.
při svařování hliníkových materiálů, tenkých
nerezových materiálů apod.
Srovnání nákladovosti relativně levného ochranného plynu CO2 a směsných plynů proběhlo
v minulosti v mnoha časopisech a dalších médiích
mnohokrát. A pokaždé s různými výsledky.
Proto řekněme si fakta, které platí ve
většině případů (např. z 85 %). Výhodou
směsných plynů je zejména vyšší postupová
rychlost svařování – až o 25 %. Dále pak
podstatně nižší rozstřik materiálu, kde je
průměrná spotřeba svařovacích drátů nižší až
o 30 %. Průměrná spotřeba směsných plynů
je o 30 % nižší než u CO 2. Např. pokud je
průtok CO2 na redukčním ventilu nastaven na
15 l/min, u směsných plynů to bude na úrovni
kolem 10 l/min apod.
U směsných plynů ve většině případů odpadá
nutnost odstranit kuličky z okolí svarů, které
vznikly větším rozstřikem. Svar je u směsných
plynů podstatně pohledovější než u CO2.
CO2 naproti tomu je sice na jednu láhev
levnější než směsný plyn. Ale pokud porovnáme při svařování směsným plynem fakta, že
svařování má o 25 % vyšší postupovou rychlost,
o 30 % nižší spotřebu svařovacího drátu a odpadá následná operace odstraňování kuliček
v okolí svaru, jednoznačně je svařování v CO2
dražší technologie než svařování ve směsném
plynu.
Navíc se často stává, že místo 20 kg CO2 je
v láhvi vysrážená voda v objemu 1–2 litrů. (Cena
je pak vyšší o +10 %). To by se Vám u směsného
plynu nemělo vůbec stát.
SVAŘOVÁNÍ VE DVOUSLOŽKOVÉM A TŘÍSLOŽKOVÉM
OCHRANNÉM PLYNU – METODA MAG
V dnešní době většina výrobců standardně
nabízí směsné ochranné plyny pro svařování
běžných uhlíkatých ocelí, které jsou složeny
z Argonu (80–82 %) a CO2 (20–18 %).
Společnost Air Products, jako jeden z hlavních
partnerů časopisu Svět Svaru, však standardně
nabízí třísložkové směsné plyny, které nabízí za
stejnou cenu jako dvousložkové.
Tou třetí složkou ve směsném plynu je kyslík
v poměru 2–3 %. Kyslík je aktivní plyn, který
zvyšuje teplotu svařovacího oblouku, více tzv.
centruje energii – svařovací oblouk do jednoho místa, má tedy větší průvar v porovnání
s dvousložkovými ochrannými plyny, snižuje také
rozstřik kovu (tím také šetří spotřebu svařovacího
drátu o cca 5 %) a zvyšuje postupovou rychlost
svařování o cca 5 %.
Pokud je možnost používat za stejnou cenu
produktivnější ochranný plyn, je zcela jistě vhodné takový plyn odzkoušet.
SVAŘOVÁNÍ V ARGONU A SMĚSECH ARGONU –
METODA TIG
Pro svařování metodou TIG se ve většině
případů používá čistý argon. Obvyklá a doporučená čistota je 4,8 (99,998 %). Avšak zejména
pro svařování nerezí je vhodné použít ochrannou
atmosféru argonu s malou příměsí hélia.
Efekty získáte hned dva. Hélium příznivě působí na podstatnou redukci při svařování vznikajícího ozónu, který velmi negativně ovlivňuje zdraví
svářeče (výhoda např. při svařování v uzavřených
nádobách, špatně větraných místech apod.).
Avšak neméně podstatnou výhodou je fakt,
že hélium má podstatně vyšší tepelnou vodivost
SVĚT SVARU
technologie svařování
– lépe přenáší teplo do svaru a zejména na
silnějších materiálech můžete postup svařování
zrychlit až o 20 %.
SVAŘOVÁNÍ PLNÝM DRÁTEM A PLNĚNOU
ELEKTRODOU – METODA MAG, FCAW
Pokud je nutné výrazně proces svařování
zrychlit, ale i zkvalitnit, je velmi vhodné vyzkoušet
svařování tzv. plněnou elektrodou – trubičkovým
drátem (metoda FCAW).
Výhodou plněných elektrod je podstatné zvýšení postupové rychlosti – u ručního svařování
až o 30 %, u automatizovaného svařování i více.
Tam, kde se svařuje např. plným drátem na
více vrstev, budete schopni plněnou elektrodou
snížit počet vrstev např. na polovinu. Toto přináší
velmi významné úspory – svařování plněnou
elektrodou může být tedy až 2x nebo 3x rychlejší
při svařování vícevrstvých svarů.
Plněná elektroda má také i podstatně vyšší
kvalitativní výsledky. Pokud se svařuje náročný
výrobek s vysokým důrazem na kvalitu výsledného svaru, kde se kvalita po svaření kontroluje
např. rentgenem, je téměř jisté, že plněnou elektrodou budete mít podstatně snížené náklady na
opravy a také náklady na opětovné rentgenové
zkoušky.
I když jsou kilogramové ceny plněných
elektrod 2x až 4x vyšší, výsledné náklady na celý
proces svařování v určitých případech mohou
být i více než poloviční, než je např. pro svařování
metodou MAG.
POUŽÍVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH BALENÍ
SVAŘOVACÍHO DRÁTU A DRÁTU NA CÍVKÁCH –
METODA MAG
O velkoobjemovém balení svařovacích drátů,
zejména pro metodu MAG, se v našem časopise
již psalo mnohokrát. Proto jen připomeňme
základní výhody velkoobjemového balení svařovacího drátu vůči drátům vinutých na cívkách.
Nejlépe si to uvedeme na konkrétním případě.
Výrobní společnost svařuje např. podvozky
nákladních automobilů. Svařování je v úkolu,
svařujeme drátem o průměru 1,2 mm – běžná nelegovaná ocel. Průměrně jeden svářeč
spotřebuje jednu 15 kg cívku za 8 hodin práce.
Svařujeme ve třísměnném provozu.
Pro výměnu jedné cívky drátu je zapotřebí cca
15 až 20 minut. Je jasné, že cívku lze vyměnit
i za kratší čas, avšak denní rutina a praxe zahrnuje – vyjmutí cívky, vysunutí drátu z bovdenu,
odnesení prázdné cívky do kontejneru, je nutné
zajít do skladu a přinést novou cívku, rozbalit,
uklidit obaly a zavedení cívky zpět do hořáku. To
jsou všechno operace, které zabírají čas a jen
málo „uvědomělých“ pracovníků to průměrně
zvládne ve skutečnosti rychleji.
Na obrázku je vidět svařování tlumičů výfuků 5osým svařovacím automatem. Obsluha pouze položí sestehovaný svařenec do odvalovací jednotky
a dorazí jej na levý doraz. Celý svařovací proces pak zajistí svařovací automat bez nutnosti zásahu obsluhy. Obsluha automatu může mezitím sestehovat
další dílec.
Výměna velkoobjemového balení drátu zabere
přibližně stejný čas. Ale počítejme s 20 minutami.
Pokud je na dílně např. 10 takových svářečů,
můžeme dojít k zajímavým úsporám času, ve
kterých může svářeč vytvářet svou prací jakoby
práci navíc.
Za jeden den, tedy za tři směny, je potřeba pro
výměnu všech cívek 450 minut, tj. 7,5 hodiny!
Zdá se Vám to hodně? Ano. Je fakt, že svářeč
není stroj a odpočinek potřebuje – dejme tomu,
že neudrží takový výkon, abychom výměnou
cívky ztratili více času, než kdybychom využívali
velkoobjemové balení drátu. Zde by průměrně za
jeden den – třísměnný provoz, svářeči potřebovali na jejich výměnu pouze 44 minut. Tedy o celých 400 minut méně. A to je už na zamyšlenou.
POUŽÍVÁNÍ AUTOMATŮ A ROBOTIZOVANÝCH
PRACOVIŠŤ PROTI RUČNÍMU SVAŘOVÁNÍ
Svařování automatem nebo na robotizovaném
pracovišti přináší velmi výrazné úspory – finanční
i časové při porovnání s ručním svařováním.
1. Postupová rychlost svařování u mechanizovaného vedení hořáku je o 25–40 % vyšší.
A proč? Protože pokud můžeme stejný pohyb
hořáku přesně zopakovat, a to jak v jeho
přesné postupové rychlosti, tak v poloze svařovacího hořáku nad svařovaným materiálem,
můžeme pak velmi přesně nastavit potřebné
svařovací parametry. Svářeč také může svařovat rychle, avšak jeho opakovaná přesnost
Robotizovaná a automatizovaná pracoviště většinou využívají velkoobjemové zásobníky se svařovacím drátem.
Tyto zásobníky lze používat také pro ruční svařování při sériové výrobě.
SVĚT SVARU
se s přibývajícím časem postupně z důvodu
únavy svářeče výrazně zhoršuje. Proto pak
svářeč volí své běžné pracovní tempo tak, aby
vydržel pracovat celou směnu.
2. Cílem většiny firem dodávajících svařovací
automaty a roboty, by měl být rychlý takt práce
zařízení. Tedy např. aby celkový čas svařování
– hoření oblouku byl vůči zbývajícímu času na
přípravu a přejezdy hořáku v poměru 80:20.
Běžné ruční svařování je právě v opačném
poměru. 20 % z celkového času svářeči hoří
oblouk a 80 % zbývajícího času potřebuje svářeč na přípravu, manipulaci apod. (Pozn.: Je jen
málo firem, kde je tento poměr času pro ruční
práce právě v poměru 20:80 – povaha většiny
typů svářečských prací je spíše v poměru 10:90
nebo ještě ve větším poměru.). Běžný údaj pro
úsporu při použití automatizace nebo robotizace je, že robot nahradí od 4 do 12 svářečů.
3. Pokud je o automatizované pracoviště dobře
postaráno, je zajištěn pravidelný servis, profylaktické prohlídky, jsou jeho prostoje minimální. U ruční práce se musí počítat s nároky
svářečů na dovolenou, případně s nemocí
svářeče.
Pokud budete potřebovat další informace,
případně máte jiné zkušenosti s informacemi
v článku prezentovanými, neváhejte se obrátit na
naši redakci. Rádi také zveřejníme Vaše zkušenosti z oblasti zvyšování produktivity svařování
a snižování nákladovosti.
Svařování robotem může nahradit ve výrobě 4–7 svářečů v jedné pracovní směně.
/9
partnerské stránky
Vývoj svařování studeným obloukem
Migatronic Sigma Galaxy
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Dlouho očekávaná novinka v nabídce Migatronic, MIG/MAG svařovací stroj Sigma Galaxy,
už mnoho uživatelů přesvědčila o výhodách
adaptivního zkratového procesu IAC™ (Intelligent
Arc Control). Stabilní oblouk, bezrozstřikové
svařování, dokonalý průvar kořene a možnost
svařování i široké kořenové mezery jsou stále
významnějšími argumenty při porovnávání očekávané a skutečně dosažitelné kvality procesu
ručního svařování bez vynaložení zbytečných
investic za speciální hořáky, plyny nebo přídavné
materiály.
Proces Migatronic IAC™ byl přednostně vyvinutý pro svařování uhlíkových ocelí, ale od jara
2011 je nově dostupný i ve verzi pro nerezové
oceli, protože i tato kategorie materiálů s úspěchem využije předností adaptivního zkratového
procesu, tj. stabilní hoření oblouku bez rozstřiku
a dokonalý průvar.
MIGA JOB CONTROL VE SPOJENÍ SE SEKVENCEMI
Čelní panel Sigma Galaxy
Sekvenční svařování v synergickém režimu
je tradiční funkcí průmyslových synergických
MIG/MAG svařovacích strojů Migatronic.
Přepínání parametrů svařování z hořáku je
u strojů Sigma Galaxy kombinované s řízením
MJC™ (Miga Job Control). Výhodou je možnost
ukládání parametrů svařování, jejich snadné
vyvolání, změna, popř. přenos do dalších strojů
Sigma Galaxy, bez potřeby dalšího speciálního technického vybavení, jen SD paměťovou
kartou.
Kromě možnosti uložit až 1 800 nastavení
panelu MJC™ nově přináší i funkci Sequence
Repeat™, která kombinuje nejen parametry,
ale i procesy. Snadno tak lze v pulsním režimu
kombinovat impulsní oblouk se zkratovým
a zajistit tak dokonalý a rychlý
výplňový nebo
krycí svar při pozičním svařování.
V kombinaci
s IAC™ pro
svařování
kořene tak
výrazně
urychlí celý
proces svařování a minimalizuje rozstřik.
Sigma Galaxy
tak znovu
přesvědčí
uživatele, že
investice do
nového svařovacího stroje se
snadno zaplatí
dosaženými
úsporami
a kvalitou.
Sigma Galaxy 400 C-V
Svařování konstrukcí jednoduše
Migatronic Omega 400 S
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Protože odbočkové MIG/MAG svařovací
stroje již dávno nevyhovují rostoucím potřebám
běžné svářečské praxe na produktivní a kvalitní
svařování, uvedl Migatronic na trh novou řadu
strojů Omega s vysokým výkonem, jednoduchou
obsluhou a širokými možnostmi volby funkcí
a doplňků.
Omega ve výkonech 220, 270, 300
a 400 A tak s plynulou regulací všech parametrů,
možností programového synergického nebo
manuálního nastavování a u některých verzí
s možností MMA svařování, splňuje všechny běžné požadavky na svařování ocelí, hliníku, popř.
pájení pozinkovaných ocelí.
Úspěšná řada průmyslových strojů Omega
400 Compact byla právě rozšířena o provedení
se snímatelným (samozřejmě opět čtyřkladkovým) podavačem drátu s rychlostí podávání
27 m/min. a s odpojitelným mezikabelem. Označení novinky je Omega 400 S. Možnost volby
mezi plynem nebo vodou chlazeným hořákem
a dálkovou regulací proudu z rukojeti hořáku je
zachovaná, stejně tak jako bohatá funkční výbava skrytá za jednoduchým ovládacím panelem.
Omega 400 S umožňuje i svařování obrácenou polaritou a plynulá regulace všech
parametrů ji předurčují i pro dokonalé využití
při svařování trubičkovými dráty průměru až
2,4 mm. Zatěžovatel 300 A/100 % při 40 °C je
proto dostatečnou rezervou pro všechny běžné
svářečské operace.
Omega 400 S s řídícím panelem Basic je tak
dokonalou náhradou dnes již zastaralých odbočkových strojů s vysokou spotřebou elektrické
energie, v provedení Omega 400 S Advanced
pak dokonale svařuje i rozměrné konstrukce
Omega 400 S-V
a nádoby z nelegovaných i legovaných ocelí
a hliníku v průmyslové výrobě a ve stavebnictví.
Čelní panel Omega 400 Basic
SVĚT SVARU
Čelní panel Omega 400 Advanced
/ 11
partnerské stránky
Migatronic Focus
Výkonné svařovací stroje pro výrobu, údržbu a servis
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Migatronic TIG 201 je 4m dlouhý, má plynové
chlazení a umožňuje i dálkovou regulaci svařovacího proudu z rukojeti.
Samozřejmostí je i možnost svařování obalenou elektrodou.
FOCUS TIG 200 AC/DC
Pro zámečnické svařování a výrobu konstrukcí z hliníkových profilů je připravený nový
Focus TIG 200 AC/DC. Maximálním proudem
200 A, zatěžovatelem 170 A/60 % při 40 °C
a hmotností 24 kg je při napájení 1 x 230 V, opět
s PFC systémem pro snížení zatížení pojistek,
dokonalým nástrojem do každé dílny. Díky
možnosti svařování MMA i TIG v AC i DC režimu
svaří všechny běžně svařitelné kovy. Pro tenké
materiály je vybavený i pulsací proudu a jeho 4m
hořák může být vybavený i dálkovou regulací
proudu z rukojeti.
TIG oblouk se zapaluje samozřejmě HF, umožňuje ale i LIFTIG® zapalování, které je vhodné
zejména pro renovační práce nebo pro práce
v prostředí, kde HF není dovoleno.
Migatronic v květnu 2011 uvedl novou typovou
řadu svařovacích strojů se společným označením Focus.
Anglicky slovo focus znamená „stojí za pozornost“ a to přesně vystihuje záměr konstruktérů
Migatronic – oslovit zákazníky, kteří nevyžadují
komplikované stroje plné funkcí, ale chtějí
jednoduchý, spolehlivý svařovací stroj s dlouhou
životností a dobrou funkčností, samozřejmě za
rozumnou pořizovací cenu.
Jméno Focus tak označuje novou řadu svařovacích strojů pro různé technologie, která plní
výše uvedené požadavky a která opravdu „stojí
za pozornost“.
FOCUS STICK 160 E PFC
Tento Focus je MMA svařovací invertor
s možností TIG DC svařování s dotykovým zapa-
Focus Stick 160 E PFC
12 /
lováním oblouku. Jeho hlavní předností je PFC
systém pro snížení zatížení pojistek a možnost
provozu na 1 x 230 V napájení s tolerancí - 40 %
až + 10 %, tedy prioritně určený pro provoz na
dlouhých přívodních kabelech. Maximum 160 A,
zatěžovatel 120 A/60 % při 40°C a hmotnost
7 kg jsou společně s PFC ideálními předpoklady
pro montážní svařování obalenými elektrodami,
zejména ve stavebnictví.
Focus TIG 200 AC/DC
FOCUS MIG 300 C-A
Jako náhrada dnes již nevyhovujících odbočkových MIG/MAG svařovacích strojů je připravený nový invertorový Focus MIG 300 C-A s ply-
FOCUS TIG 160 DC HP
Pro zájemce o TIG DC svařování především
nerezových ocelí je připravený nový Focus
TIG 160 DC HP, který je opět napájený 1 x 230 V
a při hmotnosti 9 kg je stále snadno přenosný.
Pro profesionální TIG svařování je nový Focus
vybavený i pulsací proudu, HF a LIFTIG® zapalováním a 2T/4T spínáním. Plynem chlazený hořák
Focus TIG 160 DC HP
Focus MIG 300 C-A
SVĚT SVARU
partnerské stránky
nulou regulací svařovacích parametrů. Pro
zjednodušení obsluhy má předdefinováno 20
typických výkonových stupňů, nicméně nastavování všech primárních i sekundárních parametrů
je plynulé a zobrazuje se na digitálním displeji.
Čtyřkladkový podavač je u profesionálního
stroje samozřejmostí, stejně tak, jako možnost
dálkové regulace proudu z rukojeti hořáku. Díky
tomu dobře svařuje všechny kovy, včetně hliníku.
Stroj je vybavený plynem chlazeným 4m hořákem s otočným krkem MIG-A-Twist™.
Maximální proud 300 A se zatěžovatelem
195 A/60 % při 40 °C a hmotnost 26 kg znamenají, že tento snadno přenosný kompaktní Focus
často uvidíme v zámečnické i průmyslové výrobě
a ve stavebnictví.
FOCUS MIG 400 S-W
Pro průmyslové produktivní svařování, především uhlíkové oceli, je připravený nový Focus
MIG 400 S-W se snímatelným čtyřkladkovým
podavačem drátu (s rychlostí až 27 m/min.)
a s vodním chlazením hořáku. Díky invertorové
konstrukci je opět lehký (79 kg), má vysoký
výkon (max. 400 A, zatěžovatel 365 A/60 % při
40 °C) a díky jednoduchému ovládání s plynulou regulací všech parametrů a s předdefinovanými 20 výkonovými stupni pro zjednodušení
obsluhy je spolehlivým nástrojem pro průmyslovou výrobu. Tento Focus je vybavený vodou
chlazeným 4m hořákem s otočným krkem
MIG-A-Twist™ s možností dálkové regulace
proudu z jeho rukojeti a díky snímatelnému
podavači a odpojitelnému 1,5m mezikabelu
umožňuje využití i při výrobě velkých stavebních
konstrukcí a nádob. Proto je vybavený i kalibrovaným A/V metrem.
Všechny stroje Focus jsou v rámci uvedení
na trh představeny ve speciální nabídce, viz
www.migatronic.cz a můžete si je snadno
vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.
Migatronic Pi 350 AC/DC
Focus MIG 400 S-W
Profesionální TIG svařování ocelí a hliníku
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Určitě vhodným příslušenstvím je i inteligentní
regulace plynu IGC®, která synergicky reguluje
průtok plynu podle svařovacích parametrů a je
doplněná i spořičem pro dosažení výrazných
úspor plynu při zapalování oblouku i při vlastním
svařování a ukončování svaru. Např. při bodových nebo krátkých stehových svarech lze docílit
úspory až 50 % plynu, takže IGC® je oprávněnou
výbavou např. pro robotizované svařování, ale
významných úspor docílí i při běžném ručním
svařování v dílenských nebo montážních podmínkách.
Stroj Pi 350 AC/DC tak významně rozšířil
nabídku TIG svařovacích strojů Migatronic pro
použití v zámečnické i průmyslové výrobě a v autoservisní praxi.
Na jaře 2011 Migatronic rozšířil nabídku
strojů Pi 350 o novinku, určenou především
pro dílenské svařování hliníkových konstrukcí
a nádob.
Označení Pi 350 AC/DC znamená, že nový
invertorový stroj je standardně vybavený rychlým
a pomalým pulsem, stejně tak jako synergickým
Synergy PLUS™ pulsem pro svařování tenkých
nerezových ocelí, a nechybí ani patentovaný Migatronic D.O.C. systém pro regulaci vneseného
tepla při TIG AC svařování a program pro jemné
bodování a stehování TIG-A-Tack.
Samozřejmostí je 4 x 64 pamětí pro nastavení jednotlivých funkcí pro jednotlivé metody
(TIG, MMA v AC i DC režimu) a dálková regulace
proudu z rukojeti TIG hořáku. Standardně je stroj
dodávaný s podvozkem a s vodním chlazením
hořáku.
Stroje Pi 350 AC/DC mohou být dále doplněny o dálkové regulátory, externí řídicí panely,
popř. podavače studeného drátu CWF pro ruční
i automatizované svařování.
Pi 350 HP-V
Podavač studeného drátu CWF
Pi 350 AC/DC
SVĚT SVARU
/ 13
partnerské stránky
Historie a současnost Českého svářečského ústavu s.r.o. Ostrava
www.csuostrava.eu
Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
inženýrů, technologů, specialistů, praktiků
a konstruktérů
– Externí člen inspekčního orgánu ČEZ, a. s.
– Člen Hospodářské komory ČR
NÁPLNÍ ČINNOSTI DIVIZE TECHNIKA JE ZEJMÉNA:
Před rozdělením federální Česko-Slovenské
republiky byl výzkum a vývoj v oboru svařování
na celostátní úrovni soustředěn především ve
Výskumném ústavu zváračském v Bratislavě.
Tento ústav zajišťoval také školení svářečského
dozoru pro celou republiku a zkoušky svářečů
pro Slovensko a jižní Moravu. Ve zbytku republiky prováděl zkoušky svářečů SVÚM Praha.
Po rozdělení státu bylo nutné zajistit tyto
činnosti organizacemi v České republice. SVÚM
Praha odmítl převzít odpovědnost za školení
a zkoušky svářečského dozoru a svářečů v ČR.
Proto tyto činnosti převzala Česká svářečská
společnost a později Česká svářečská společnost ANB Praha (CWS ANB). Oblast výzkumu
a vývoje však byla realizována pouze na podnikové úrovni s nedostatečnou kapacitou a s omezeným počtem odborného svářečského personálu.
Proto byl v roce 1994 z iniciativy pracovníků
VŠB–TU Ostrava, prof. Ing. Jaroslava Koukala,
CSc., doc. Ing. Drahomíra Schwarze, CSc. a ředitele divize 940 – Technika VÍTKOVICE, a.s., prof.
Ing. Jaroslava Purmenského, DrSc., zpracován
podnikatelský záměr na založení společnosti
Český svářečský ústav s.r.o. Tento podnikatelský
záměr byl předložen a projednán s rektorem VŠB
– TU Ostrava prof. Ing. Tomášem Čermákem,
CSc., generálním ředitelem ŠKODA, Koncern, Plzeň, a.s., Ing. Lubomírem Soudkem a výkonným
ředitelem VÍTKOVICE, a.s., Ing. Václavem Pastrňákem. Na základě souhlasu všech společníků
byla 10. 11. 1994 založena společnost Český
svářečský ústav s.r.o., která byla 16. 12. 1994
zapsána do obchodního rejstříku. Předmětem
podnikání byly následující činnosti:
– výzkum a vývoj v oblasti technických věd
– školení svářečského personálu všech stupňů
– zkoušky svarových kovů, svarových spojů
a materiálů
– konzultační, poradenská, expertizní a certifikační činnost
Společnost měla dvě pracoviště, jedno
v Ostravě a druhé v Plzni. Jednateli společnosti
se stali Ing. František Černý, prof. Ing. Jaroslav
Koukal, CSc. a doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
14 /
V roce 2000 se společnost ŠKODA, Koncern,
Plzeň, a.s., dostala do ekonomických problémů
a převedla svůj obchodní podíl na jednatele společnosti. Pobočka českého svářečského ústavu
v Plzni byla zrušena. V roce 2001 převedla svůj
obchodní podíl na VŠB–TU Ostrava i společnost
VÍTKOVICE, a.s.
Český svářečský ústav s.r.o. je dnes výzkumná, vývojová, inspekční a certifikační organizace
s následující organizační strukturou:
– Divize technika
– Divize inspekcí
– Divize certifikace systémů managementu
– Zkušební organizace č. 15
ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV S.R.O. JE:
– Zakládající člen České svářečské společnosti
ANB (CWS ANB)
– Člen asociace inspekčních organizací
– Akreditovaný inspekční orgán č. 4005 pro
inspekční činnost v oblasti svařování
– Akreditovaný certifikační orgán č. 3054 pro
certifikaci systémů managementu kvality,
systémů managementu kvality ve spojení se
svařováním, environmentálního managementu
a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
– Oprávněná organizace k potvrzování dokumentace v jaderné energetice podle vyhlášek
č. 309/2005 Sb. a 132/2008 Sb.
– Subdodavatelská organizace TÜV NORD
Czech s.r.o., TÜV SÜD Czech s.r.o. a TIČR
– Prověřený dodavatel vývojových, expertních
a inspekčních činností pro ČEZ, a. s., Jaderná
elektrárna Dukovany, Jaderná elektrárna
Temelín, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
– Pověřený autorizovaný orgán CWS ANB pro
posuzování zajištění kvality při svařování podle
ČSN EN ISO 3834-2, 3, 4
– Prostřednictvím CWS ANB autorizovanou
osobou pro schvalování postupů svařování a svářečského personálu podle Direktivy EU 97/23/EC
a na ni navazujícího nařízení vlády ČR
– Autorizovaným pracovištěm pro školení
a zkoušky mezinárodních svářečských
– Řešení problematiky svařitelnosti materiálů
– Výzkum a vývoj technologií svařování, pájení
a dělení materiálů
– Inženýrská a technologická činnost v oblasti
technologičnosti konstrukcí
– Vyhodnocování vlastností svarových spojů
a svarových kovů včetně protokolů z akreditovaných zkušeben a laboratoří
– Expertizy, posudky a poradenství
– Technologické postupy
– Předpisy a směrnice pro svařování
– Ve spolupráci s autorizovanou organizací
ATG Praha je školicím pracovištěm pro
školení evropských svářečských inspektorů
na kvalifikačních úrovních praktik, specialista,
technolog a inženýr
– Pořádání profesních krátkodobých specializačních kuzrů pro technologie MIG/MAG, TIG
a automatem pod tavidlem
– Pořádání konferencí, seminářů a workshopů
– Školení a zkoušky mezinárodních svářečských
inženýrů, technologů, specialistů, praktiků
a konstruktérů svařovaných konstrukcí
– Ve spolupráci s AO podle vyhlášky
č. 309/2005 Sb. pro jadernou energetiku
provádění a zpracování dokumentace
– osvědčovacích, ověřovacích a atestačních
zkoušek přídavných materiálů
– kontrolních svarových spojů
– kvalifikace a schvalování postupů svařování
DIVIZE INSPEKCÍ AKREDITOVANÁ ČIA JAKO
NEZÁVISLÁ INSPEKČNÍ ORGANIZACE TYPU
A PROVÁDÍ:
– Kvalifikaci (schvalování) postupů svařování
podle norem:
– ČSN EN ISO 15614-1 až 8, 10 až 13;
15610; 15611; 15612; 15613; 14555;
15620; 17660; 11970
– ČSN EN 13480; 13445; 12952; 12953;
13530; 13134
– Řada norem ČSN EN ISO 15614 a požadavků norem Norsok nebo předpisů DNV
(Det Norske Veritas)
– Kvalifikace postupů svařování termoplastů
– Kvalifikaci postupů svařování podle evropské
direktivy 97/23/EC a navazujícího nařízení
vlády ČR č. 26/2003 Sb.
– Inspekce a posuzování shody pro výrobce
ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090 (ve
spolupráci s TAZUS Ostrava)
– Inspekční činnost třetí nezávislé strany mezi
výrobcem a odběratelem
SVĚT SVARU
partnerské stránky
inženýrů, 4 mezinárodní svářečské technology,
6 mezinárodních svářečských inspektorů s nejvyšší kvalifikací IWI-C a 4 externí auditory jakosti.
Kromě vlastních pracovníků trvale spolupracuje
s týmem externích odborníků.
VYBAVENÍ
DIVIZE CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU JE
ZAMĚŘENA NA AKREDITOVANÉ:
– Certifikace systémů managementu kvality
organizací podle ČSN EN ISO 9001:2009
– Certifikace systémů zajištění kvality ve svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006
– Certifikace systémů zajištění kvality svařování
podle EN ISO 3834-2, 3, 4:2006
– Certifikace systémů environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005
– Certifikace systémů bezpečnosti práce podle
ČSN OHSAS 18001:2008
ZKUŠEBNÍ ORGANIZACE Č. 15 PRACUJE V SYSTÉMU
CWS ANB A PROVÁDÍ:
– Zkoušky svářečského personálu podle norem
ČSN 050705; ČSN EN 287-1; ČSN EN ISO
9606-2, 3, 4, 5; ČSN EN 13133; ČSN EN 1418;
ČSN EN ISO 17660-1, 2; ČSN EN 12732; TP
A CWS ANB 216 a jiné zkoušky podle požadavků zákazníků, např. API5L
– Zkoušky svářečů termoplastů podle ČSN
050705 a ČSN EN 13067
– Ve spolupráci s AO provádí a dokumentuje
zkoušky svářečů pro jadernou energetiku
– Schvalování svářečů pro svařování tlakových
zařízení podle evropské direktivy 97/23/EC
a na ni navazujícího nařízení vlády ČR
č. 26/2003 Sb.
– Školení svářečského personálu pro získání
kvalifikace Evropský svářečský praktik
– Konference, semináře
KVALIFIKACE ODBORNÉHO PERSONÁLU:
Český svářečský ústav s.r.o. disponuje exkluzivně kvalifikovaným odborným personálem,
s bohatými zkušenostmi při řešení výzkumných
a vývojových úkolů, z inspekční a certifikační
činnosti a z výuky svařování. V současné době
zaměstnává kromě technických a administrativních pracovníků 6 mezinárodních svářečských
K provádění výzkumných a vývojových
prací, expertiz a inspekční činnosti je vybaven
nejmodernějšími zdroji proudu pro obloukové
svařování metodami 111, 131, 135, 136, 141, 121
a mikroplasmou včetně potřebných měřicích
kalibrovaných zařízení a přístrojů, plně programovatelným zařízením pro sušení přídavného materiálu a plně programovatelnou pecí pro tepelné
zpracování materiálů a svarů do teploty 1 200 °C
s možností žíhání v ochranné atmosféře argonu.
Pro dělení materiálů má k dispozici zařízení pro
mechanické řezání a pro řezání kyslíkem a plasmou. Svařovna je dále vybavena svařovacími
a montážními stoly, pomocným ručním nářadím,
zařízením pro soustružení, broušení, stříhání
a ohýbání materiálů. Při provádění zkoušek
spolupracuje s akreditovanými zkušebnami VÍTKOVICE Testing Center spol. s r.o., ArcelorMittal
Ostrava a.s., VÚHŽ a.s. Dobrá, DEKRA Industrial
s.r.o. a laboratořemi VŠB–TU Ostrava. Pro výuku
pracovníků svářečského dozoru má dvě vlastní
moderně vybavené učebny.
REFERENCE:
Český svářečský ústav s.r.o. spolupracuje
dlouhodobě s organizacemi:
– Úsek jaderné energetiky ČEZ, a. s.
– Jaderná elektrárna Dukovany
– Jaderná elektrárna Temelín
– Dodavatelskými firmami pro české plynárenství
– ArcelorMittal Ostrava a.s.
– VÍTKOVICE, a.s.
– OKD, a.s.
– Auto Škoda Mladá Boleslav, a.s.
– ŠKODA JS a.s.
– ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
– Hutní montáže a.s.
– ARMATURY Group a.s.
– Bögl a Krýsl, k.s.
– ESAB Vamberk, s.r.o.
– Böhler Uddeholm CZ s.r.o.
– Air Liquide Welding CZ, s.r.o.
– ŽDB, a.s.
– Fronius CZ s.r.o.
– TÜV NORD Czech s.r.o.
– TÜV SÜD Czech s.r.o.
– Technická inspekce ČR
– UNEX a.s.
– TRANSROLL-CZ, s.r.o.
– I & C Energo a.s.
– ČEZ Energoservis spol. s r.o.
– Modřanská potrubní, a.s.
– MICo servis, spol. s r.o.
a s mnoha dalšími tuzemskými i zahraničními
podniky a organizacemi.
Pracovníci Českého svářečského ústavu s.r.o.
dlouhodobě provádí a dokumentují osvědčovací a ověřovací zkoušky přídavných materiálů
a kontrolní svarové spoje pro jadernou energetiku, zpracovali technické kódy „Svařování
zařízení a potrubí jaderných elektráren typu
VVER“ a „Svařování konstrukcí z termoplastů pro
klasické elektrárny a nejadernou část jaderných
elektráren“. Kvalifikovali postupy svařování
pro most Lochkov na jižním obchvatu Prahy
a dlouhodobě kvalifikují postupy svařování pro
jadernou energetiku ve spolupráci s organizacemi ŠKODA JS a.s., I & C Energo a.s., ČEZ, a. s.
JE Dukovany a Temelín, ČEZ Energoservis spol.
s r.o., Modřanská potrubní, a.s., ŠKODA POWER
a.s. a MICo servis, spol. s r.o. Jeho inspektoři
provádějí inspekce svářečských prací na elektrárnách Tušimice, Ledvice a Počerady. Jeho
pracovník prováděl supervizi svářečských prací
při výstavbě mostu Ting-Kau Bridge v Honkongu.
Výsledky výzkumu především z oblasti
vlastností svarových spojů žáropevných ocelí
publikují pracovníci ústavu úspěšně na mezinárodních sympoziích a konferencích, zasedáních
International Institute of Welding a v odborném
tisku, například v časopise „Welding in the
World“ vydávaném IIW. Značné pozornosti
mezi tuzemskými i zahraničními svářečskými
odborníky se také těší pravidelně pořádaný
seminář „Nové materiály, technologie a zařízení
pro svařování“, který se bude v tomto roce konat
již po čtrnácté. Velmi úspěšný je také seminář
„Svařování v jaderné energetice“, již pátý ročník
v tomto roce.
Kurzy a semináře pro rok 2011
Termín
Místo konání
Přihlášky
Výstup
Mezinárodní svářečský specialista
Duben
11. 04.–13. 05. 2011
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
IWS
Ostravice
horský hotel Sepetná
A. Pindorová
Osvědčení
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
IWE
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
IWT
Ostravice
horský hotel Sepetná
A. Pindorová
Osvědčení
ČSÚ s.r.o. Ostrava
Ing. Mikolášová
Osvědčení
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
IWS
ČSÚ s.r.o. Ostrava
Ing. Mikolášová
Diplom CWS-ANB
IWP
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
IWI-C
Svařování v jaderné energetice
Mezinárodní svářečský inženýr
Mezinárodní svářečský technolog
Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování
14. ročník mezinárodního semináře pro vyšší svářečský personál
Seminář pro svářečský dozor a svářečské školy
Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí
Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí
Mezinárodní svářečský specialista
Mezinárodní svářečský praktik – instruktor svařování
Mezinárodní svářečský inspekční personál
Úroveň - C (inženýr/technolog), pracoviště ATG/ČSÚ
27. 04.–29. 04. 2011
Srpen
22. 08.–21. 10. 2011
22. 08.–07. 10. 2011
Září
21. 09.–23. 09. 2011
Říjen
19. 10. 2011
24. 10.–26. 10. 2011
31. 10.–11. 11. 2011
31. 10.–02. 12. 2011
31. 10.–21. 11. 2011
Listopad
21. 11.–09. 12. 2011
Školicí středisko ČSÚ s.r.o. Ostrava bude v průběhu roku 2011 realizovat celoroční doškolovací vzdělávací program, určený pro vyšší svářečský personál
se zaměřením na rozvoj a udržování odborně-technické úrovně.
SVĚT SVARU
/ 15
bezpečnost práce
Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice
a některé související předpisy
www.bozpinfo.cz
Ivana Blažková, BOZPinfo.cz
V České republice dosud platí vyhláška
ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., která stanoví
stupně odborné způsobilosti pracovníků,
kteří se zabývají obsluhou elektrických
zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti,
nebo projektováním těchto zařízení. Článek
zmiňuje i další předpisy týkající se odborné
způsobilosti v elektrotechnice.
Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanovuje podmínky
pro získání odborné kvalifikace a povinnosti
organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.
Odbornou kvalifikací se rozumí způsobilost fyzické osoby k výkonu regulované činnosti. Vyhláška
ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. je účinná od 1. ledna
1979, 1. září 1982 byla pozměněna vyhláškou
č. 98/1982.
ZÁKLADNÍ OKRUHY ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ
POŽADOVANÝCH JMENOVANOU VYHLÁŠKOU JSOU:
a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci související s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí,
kterou má příslušný pracovník vykonávat,
popřípadě řídit,
b) místní pracovní a technologické postupy,
provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy,
směrnice a návody k obsluze, které souvisí
s činností na elektrickém zařízení příslušného
druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník
vykonávat, popřípadě řídit,
c) teoretické a praktické znalosti o poskytování
první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.
Požadované znalosti podle výše uvedené
vyhlášky jsou obsaženy v právních předpisech
a v řadě technických norem. Určené právní
předpisy jsou převážně národními českými
předpisy, např.:
– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
– Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce v platném
znění.
– Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb., o vyhrazených
elektrických technických zařízení.
– Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu.
– Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu – stavební zákon.
– Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby (vydáno na základě stavebního zákona).
– Zákon č. 360/1992 Sb. České národní rady,
o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
– Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se
stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních
značek a zavedení signálů (související předpis
– Směrnice Rady 92/58/EHS).
– Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
(zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství).
– Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
– Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí (související předpis – Směrnice
Rady 2006/95/ES).
16 /
– Nařízení vlády č. 616/2006 Sb, kterým se
stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (související předpis – Směrnice Rady
2004/108/ES).
– Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se
stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.
– Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., technické
požadavky na zařízení a ochranné systémy
určené pro používání v prostředí s nebezpečím
výbuchu (související předpis Směrnice Rady
94/9/ES).
Určené technické normy jsou převážně normy
ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, ČSN ISO se zapracovanými mezinárodními normami, základní normy
týkající se elektrických instalací, ochrany před
úrazem elektrickým proudem jsou normy ČSN
sice se zapracovanými normami IEC, ale s mnoha doplněnými národními ustanoveními oproti
znění mezinárodních norem.
Odborná způsobilost pracovníků podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., které lze dosáhnout, je rozdělena podle dosaženého vzdělání,
délky a druhu praxe. Za odborné elektrotechnické vzdělání se považuje vyučení v elektrotechnických výučních oborech uvedených v příloze
č. 2 vyhlášky, nebo dosažení středního nebo
úplného odborného středního vzdělání v oboru
elektrotechniky, případně absolvování vysoké
školy elektrotechnické.
ROZDĚLENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI:
pracovníci bez odborného
elektrotechnického vzdělání
§ 3 Pracovník seznámený – pracovník bez
elektrotechnického vzdělání, který je organizací
seznámen s předpisy v rozsahu své činnosti na
elektrických zařízeních a upozorněn na možná
ohrožení.
§ 4 Pracovník poučený – pracovník bez
elektrotechnického vzdělání, který je organizací
seznámen s předpisy pro činnost na elektrických
zařízeních s ohledem na charakter a rozsah
činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým
proudem a upozorněn na možné ohrožení.
Pracovníci s odborným
elektrotechnickým vzděláním
§ 5 Pracovníci znalí - pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací, kteří mají ukončené odborné
vzdělání a složili zkoušku z předpisů k zajištění
bezpečnosti, místních bezpečnostních předpisů a znalostí o poskytování první pomoci.
Pracovníci jsou přezkušováni nejméně jednou
za tři roky.
§ 6 Pracovníci pro samostatnou činnost jsou
pracovníci, kteří splňují kvalifikační požadavky na
pracovníky uvedené v § 5, mají alespoň nejkratší
požadovanou praxi 1–2 roky podle druhu zařízení, pro hromosvody je požadována praxe 3 až 6
měsíců.
§ 7 Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují kvalifikační požadavky uvedené v § 5, nebo 6 odst. 1
a mají nejkratší požadovanou praxi 1 až 3 roky
podle druhu zařízení a vzdělání, pro hromosvody
je požadována praxe 6 měsíců až 1 rok.
§ 8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné
dodavatelským způsobem a pracovníci pro
řízení provozu jsou pracovníci, kteří splňují
požadavky uvedené v § 7 odstavec 1 a mají
nejkratší požadovanou praxi 3 až 7 roků podle
druhu zařízení a úrovně vzdělání, pro hromosvody je požadována praxe 6 měsíců až 2 roky.
§ 9 Pracovníci pro provádění revizí jsou
pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají
ukončené odborné vzdělání, praxi 2 až 9 roků
podle druhu zařízení a úrovně vzdělání, mimo
hromosvody. Pro revize hromosvodů je požadována praxe 1 až 5 let.
§ 10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají
odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy (zákon č. 360/1992 Sb.) a složili zkoušku ze
znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení a z předpisů souvisejících
s projektováním.
§ 11 Kvalifikace ve zvláštních případech jsou:
1. Absolventi vysoké školy elektrotechnické a absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky,
kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol
všech stupňů, se považují na svých pracovištích za pracovníky pro řízení činnosti, pokud
složili zkoušku.
2. Pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů,
kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušku z elektrotechniky, elektroniky
nebo fyziky, vykonávají práci na vymezených
vědeckých nebo vývojových pracovištích,
se považují za pracovníky pro samostatnou
činnost, pokud složili po zaškolení zkoušku
z předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (§ 14 vyhl.).
Školení, zkoušky nebo přezkoušení pracovníků podle vyhlášky zajišťují organizace pracovníky
s potřebnou kvalifikací a oprávněním, u vyšších
paragrafů s ohlášením u orgánů státního dozoru,
případně s jejich přítomností. Pro provádění
zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí
zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány
dozoru.
ČSN EN 50110-1 ED. 2
S uvedenou vyhláškou úzce souvisí technická
norma ČSN EN 50110-1 ed. 2. Tato technická
norma stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu a práci na elektrických zařízeních a v jejich
blízkosti v úrovni od malého až po zvlášť vysoké
napětí.
Norma používá tři kvalifikační stupně osob pro
činnosti na elektrickém zařízení:
1. osoba znalá (skilled person electrically),
2. osoba poučená (instructed person),
3. osoba seznámená (ordinary person).
Dále norma rozeznává ještě osoby pověřené:
1. vedoucí práce (nominated person in control of
a work aktivity). Jedná se o pověřenou osobu
s konečnou odpovědností za pracovní činnost
(některé její odpovědnosti mohou být přeneseny i na jiné osoby),
2. osoba odpovědná za elektrické zařízení
(nominated person in control of an electrical
installation).
SVĚT SVARU
bezpečnost práce
Tabulka 1
Kvalifikace
osob
bez
kvalifikace
poučená § 4
Obsluhovat zařízení (2)
mn a nn (1)
vn a vvn (1)
smí
jednoduchá
zařízení sama
nesmí
smí jednoduchá zařízení sama
znalá § 5
smí sama
znalá s vyšší
kvalifikací
§ 6–8
smí sama
Pracovat na zařízeních (3)
bez napětí
nn (1)
v blízkosti
smí, kde jsou vyloučena
elektrická rizika
smí podle
pokynů
smí pod
dozorem (4)
smí sama
pod napětím
nesmí
bez napětí
vn a vvn (1)
v blízkosti
smí, kde jsou vyloučena
elektrická rizika
pod napětím
nesmí
nesmí
smí
s dohledem (5)
smí
s dohledem,
při menší
vzdálenosti
pod dozorem
smí sama
pod
dohledem
nebo pod
dozorem
smí sama
smí pod
dohledem
nebo pod
dozorem
smí pod
dozorem
smí sama
smí sama,
popřípadě
pod dozorem
smí pod
dozorem
smí sama
smí pod
dozorem
(1)
Značení elektrického napětí AC podle velikosti:
vvn (VHV)
velmi vysoké napětí, 52 až 300 kV
vn (HV)
vysoké napětí, 1 000 V až 52 kV
nn (LV)
nízké napětí, 50 až 1 000 V
mn (ELV)
malé napětí, do 50 V
(2)
Obsluha elektrického zařízení je činnost, při které se provádí jednoduché úkony na elektrickém
zařízení, např. – výměna pojistek, žárovek, spínání, regulace atd.
(3)
Práce na elektrickém zařízení je činnost, při které se provádí montážní práce, oprava, výměna,
úprava, rozšíření, údržba, revize, zajišťování pracoviště, zkoušení a měření.
(4)
Práce pod dohledem je práce podle pokynů. Osoba provádějící dohled podle potřeby kontroluje
dodržování bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídají pracující
osoby samy.
(5)
Práce pod dozorem je práce za trvalé přítomnosti osoby, která provádí dozor a je také plně
odpovědná za dodržování bezpečnostních předpisů.
Podle této normy veškeré činnosti, při kterých
jsou potřebné technické znalosti nebo dovednosti z hlediska ochrany před elektrickým nebezpečím nebo zraněním způsobeným elektřinou,
nesmí vykonávat nikdo kromě osob, které takové
znalosti a dovednosti mají, nebo osob pod takovou kontrolou, kterou tato práce vyžaduje.
ČINNOSTI, KTERÉ MOHOU NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ
PROVÁDĚT OSOBY PODLE SVÉ KVALIFIKACE:
Uvedené údaje v tabulce 1 vycházejí z požadavků ČSN EN 50110-1 ed. 2 a vyhl. č. 50/1978
Sb. Norma je společná pro státy EU a v podstatě
zastřešuje požadavky na kvalifikace elektrotechniků v EU.
ČSN 33 2000-3
Další technickou normou, která se zabývá
kvalifikací osob, je mezinárodní technická norma
IEC 364-3 zavedená v ČR jako ČSN 33 2000-3
– Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení –
Část 3: Stanovení základních charakteristik. Tato
norma v kategorii vnějších vlivů BA Schopnost
osob zná jen poučené osoby a odborníky.
PNE 33 0000-6
V energetice se obsluhou a prací na elektrických rozvodných zařízeních určených pro výrobu
přenos a rozvod elektrické energie zabývá
podniková norma energetiky PNE 33 0000-6.
Norma klade podmínky na kvalifikace pracovníků v energetice.
KVALIFIKACE ELEKTROTECHNIKŮ Z JINÝCH STÁTŮ
PRACUJÍCÍCH V ČR
Odborné vzdělání elektrotechnika ze zemí
mimo ČR posuzuje a následně případně uznává
SVĚT SVARU
na základě zákona č. 18/2004 Sb. uznávací
úřad. Chce-li pracovník pracovat na území ČR
v elektrotechnickém oboru, musí ještě splnit
požadavky vyhlášky č. 50/1978 Sb., včetně
praxe a přezkoušení. Chce-li pracovník pracovat
jako revizní technik, musí projít přezkoušením
u příslušného orgánu dozoru.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace, zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství (Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne
7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací,
čl. 39, 43 a 49 Smlouvy o založení Evropského
společenství) a upravuje postup správních
úřadů, profesních komor a veřejnoprávních
zaměstnavatelů při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon
regulované činnosti na území České republiky,
pokud byla odborná kvalifikace získána nebo
tato činnost byla vykonávána v jiném členském
státě Evropské unie, jiném smluvním státě
Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederaci. Ustanovení tohoto
zákona se použijí, pokud ustanovení zvláštního
zákona neupravují problematiku uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon
regulované činnosti jinak.
LITERATURA:
uvedené technické normy, vyhlášky a zákony,
odborný tisk – Ing. Michal Kříž, Příručka pro
zkoušky elektrotechniků.
Poznámka – Článek je informativní a nenahrazuje žádný právní předpis.
O původu slova robot
Slovo „robot“ bylo poprvé v dějinách použito v roce 1920 ve hře R.U.R. - Rossum‘s Universal Robots Karla Čapka.
Karel Čapek přesto není vynálezcem tohoto
slova. Je jím jeho bratr Josef Čapek. Některé
internetové stránky uvádějí, že slovo robot Josef
použil již ve své povídce Opilec, která vyšla ve
sbírce Lelio v roce 1917. Společnost bratří Čapků
potvrdila, že to není pravda. V Opilci je použito
slovo „automat“.
Za jakých okolností bylo vytvořeno slovo robot
popisuje Karel Čapek následovně:
O SLOVĚ ROBOT
Zmínka prof. Chudoby o tom, jak se podle
svědectví Oxfordského slovníku ujalo slovo robot
a jeho odvozeniny v angličtině, mne upomíná
na starý dluh. To slovo totiž nevymyslel autor hry
R.U.R., nýbrž toliko je uvedl v život. Bylo to tak:
v jedné nestřežené chvíli napadla řečeného autora látka na tu hru. I běžel s tím zatepla na svého
bratra Josefa, malíře, který zrovna stál u štafle
a maloval po plátně, až to šustělo.
„Ty, Josef,“ začal autor, „já bych měl myšlenku
na hru.“
„Jakou,“ bručel malíř (opravdu bručel, neboť
držel přitom v ústech štětec).
Autor mu to řekl tak stručně, jak to šlo.
„Tak to napiš,“ děl malíř, aniž vyndal štětec
z úst a přestal natírat plátno. Bylo to až urážlivě
lhostejné.
„Ale já nevím,“ řekl autor, „jak mám ty umělé
dělníky nazvat. Řekl bych jim laboři, ale připadá
mně to nějak papírové.“
„Tak jim řekni roboti,“ mumlal malíř se štětcem
v ústech a maloval dál. A bylo to. Tim způsobem
se tedy zrodilo slovo robot; budiž tímto přiřčeno
svému skutečnému původci.
Karel Čapek, Lidové noviny, 24. 12. 1933
/ 17
partnerské stránky
MAG svařování nerezavějící oceli
v ochranných atmosférách Air Products
Ing. Pavel Rohan, Ph.D., AIR PRODUCTS spol. s r.o., Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., Technická Univerzita v Liberci
www.airproducts.cz
Obr. 1: Svařování v ochranné atmosféře
UCELENÁ ŘADA OCHRANNÝCH ATMOSFÉR PRO
SVAŘOVÁNÍ
Díky svému inovativnímu přístupu k řešení
náročných technologických úkolů zaujímá
společnost Air Products již sedmdesát let přední
místo v oblasti ochranných atmosfér pro svařová-
ní a jejich distribuci. Ve stále rychleji se rozvíjející
oblasti svařování ocelí i neželezných kovů byla
využita dlouholetá zkušenost odborníků Air
Products k návrhu ucelené řady ochranných
atmosfér Maxx® Gases. S použitím ochranných
atmosfér Maxx® lze svařovat jak tradiční uhlíkové
Graf 1: Vliv ochranné atmosféry na parametry svařování. Čísla v legendě uvádějí rychlost posuvu drátu v m/s.
18 /
a nízkolegované oceli – ochranné atmosféry
Ferromaxx®, tak i nerezavějící oceli – ochranné
atmosféry Inomaxx®. Pro svařování neželezných
kovů se s výhodou používá řady Alumaxx®.
SILNÁ TROJICE PLYNŮ PRO SVAŘOVÁNÍ NEREZŮ
Pro stále intenzivněji se rozvíjející oblast
svařování nerezavějících ocelí metodou MAG*
je doporučeno používat ochranné atmosféry
na základě argonu s přídavkem dalších plynů
stabilizujících elektrický oblouk, umožňujících lepší ovladatelnost svařovacího procesu
a zvyšujících konečnou kvalitu svarového
spoje. Jako přísady do argonu se používá oxid
uhličitý, kyslík a helium. Oxid uhličitý napomáhá tvorbě katodové skvrny. Rekombinace
disociovaného CO2 přidává tepelnou energii
pro tvorbu svarové lázně, CO2 také mění
geometrii závaru a pomáhá odplynění svarové
lázně. Vzhledem k vysoké afinitě kyslíku ke
chromu je však nutné se vyvarovat obsahu
CO2 vyššímu než 5 %. Z tohoto důvodu se
někdy místo přídavku CO2 používá kyslík. Pro
intenzivní zvýšení produktivity, případně pro
snížení vneseného tepla je do ochranných
atmosfér přidáváno helium, které pak umožní
vyšší postupovou rychlost svařování. Vliv helia
je charakterizován širším a plošším povrchem
svaru i lepším odplyněním svarové lázně.
Současně je však třeba brát zřetel na to, že se
vzrůstajícím obsahem helia se snižuje hustota
směsi a od 25 % He je směs lehčí než vzduch
SVĚT SVARU
partnerské stránky
a uniká okamžitě po opuštění svařovací hubice
vzhůru. To vyžaduje zvýšení průtoku ochranné
atmosféry.
Ochranná atmosféra Inomaxx® 2 je směs
argonu a oxidu uhličitého (2 %) pro svařování
převážně austenitických ocelí, zajíšťující velmi
dobrou kvalitu svaru s nízkým rozstřikem. Je
vhodná pro všechny režimy přenosu svarového
kovu. Inomaxx® Plus je směs argonu, helia
a CO2 v poměru (63 % Ar, 2 % CO2, 35 % He).
Tato směs snižuje množství vad při vynikajících
penetračních charakteristikách v široké oblasti
svařovacích parametrů. Zvyšuje produktivitu
v porovnání s běžnou směsí až o 17 %. Řada
směsí Maxx® pro svařování nerezavějících ocelí
je doplněna ochrannou atmosférou Euromix
M13, ve které je přídavek CO2 nahrazen dvěma
procenty kyslíku.
*Svařování nerezavějících ocelí v aktivní
ochranné atmosféře bývá někdy, vzhledem k nízkému obsahu aktivních plynů, chybně označováno jako MIG svařování.
Obr. 3: Sortiment produktů společnosti Air Products
materiálu více energie z oblouku než směs
s oxidem uhličitým. Tyto poznatky lze využít
v technické praxi nejen při dalším zvyšování
parametrů svařování a tím i produktivity práce,
ale i během velmi náročných svářečských
prací s materiály citlivými na přesné a zpravidla
co nejmenší dávkování vneseného tepla do
svařence. Vlastnosti testovaných směsí tedy
skutečně potvrzují zdánlivý paradox, kdy použitím „teplejší“ ochranné atmosféry lze výrazně
omezit ohřev základního materiálu. Měření
dále potvrdilo, že volbu mezi přídavkem kyslíku
a oxidu uhličitého v ochranné atmosféře lze
řídit nejen metalurgickými důvody, ale i potřebou snížení vneseného tepla.
LAHEV INTEGRA® – KVALITNÍ A JEDNODUCHÁ
PŘEPRAVA PLYNŮ
Obr. 2: Lahev Integra
VLIV OCHRANNÝCH ATMOSFÉR AIR PRODUCTS NA
SVAŘOVACÍ PARAMETRY
Jednotlivé charakteristické vlastnosti uvedených směsí byly ověřeny nejen zkušenostmi
bezpočtu svářečů, ale i rozsáhlým měřením
svařovacích parametrů během automatizovaného svařování 5mm silných plechů z austenitické
oceli X5CrNi1810 (ČSN 17 240) svařovacím
zdrojem BDH 550 Puls Syn (Migatronic).
Z výsledků těchto měření, která byla prováděna
na Katedře strojírenské metalurgie TUL, vyplynulo nejen potvrzení trendů vlivu jednotlivých
atmosfér při svařování ve sprchovém režimu.
Byl též kvantifikován vliv helia na svařovací proces při svařování vysokými svařovacími proudy
i rychlostmi (viz. graf 1).
Během měření byla zajištěna konstantní
rychlost podávání drátu i rychlost svařování,
a proto se účinek změny ochranné atmosféry
plně projevil změnou svařovacího proudu.
Nejvyšší účinnost svařovacího procesu byla
zajištěna v atmosféře Inomaxx® Plus, kdy byl
elektrický proud potřebný pro natavení přídavného a základního materiálu o více než 25 A
nižší než při svařování v atmosféře s přídavkem
kyslíku nebo oxidu uhličitého. Měřením bylo
také dokázáno, že směs pro svařování s přídavkem kyslíku je schopna předat tavenému
SVĚT SVARU
Mnohaletá zkušenost pracovníků ve svařování
stále potvrzuje správnost revolučního designu
lahve Integra® na všech stupních distribuce
ochranných atmosfér pro svařování. Nesporné
výhody tohoto konceptu vysoce oceňují nejen
svářeči, ale i pracovníci zásobování a nákupu.
Láhve Integra® jsou lehčí (viz. obr. 4), neomezují
svářeče častější výměnou a navíc umožňují bezpečné, jednoduché a rychlé připojení pomocí
rychlospojky. Všechny ochranné atmosféry
Maxx® jsou k zákazníkům Air Products distri-
buovány v lahvích Integra®, případně v lahvích
o vodním objemu 50 litrů plněných vyspělou
300bar technologií.
ZÁVĚR – VÝHODY SMĚSÍ PRO SVAŘOVÁNÍ
NEREZAVĚJÍCÍCH OCELÍ
Nižší rozstřik svarového kovu a zvýšení
produktivity svařování. Vzhlednější svary a nízká
oxidace povrchu, lepší mechanické vlastnosti –
nižší náchylnost ke vzniku pórů. Nížší koncentrace ozonu v dýchací zóně svařeče.
AIR PRODUCTS – 70 LET ÚSPĚŠNÉHO PŮSOBENÍ
Air Products dodává již sedm desetiletí svým
zákazníkům z oblasti průmyslu, energetiky
a zdravotnictví širokou paletu výrobků a služeb,
především technické, procesní a speciální plyny,
chemikálie a související technologická zařízení.
Air Products dosáhla v roce 2010 ročního obratu
9 miliard USD a ve svých pobočkách ve více než
40 zemích světa zaměstnává přes 18 000 zaměstnanců. Na českém trhu firma působí 20 let.
Nejvýznamnější zákazníci společnosti Air Products jsou z oboru strojírenství (svařování a tepelné
dělení kovů), metalurgie (tavení a tepelné
zpracování kovů), sklářského a petrochemického
průmyslu, gumárenství, potravinářství, výroby
a distribuce nápojů, zdravotnictví, analytických
laboratoří a elektronického průmyslu.
Kolik skutečně váží
lahev Integra? Napište
správnou odpověď na
[email protected]
a prvních 50 autorů
správných odpovědí
obdrží odbornou
publikaci
- Příručka svářeče.
/ 19
partnerské stránky
I robotizované pracoviště musí být bezpečné!
www.sick.cz
Filip Pelikán, SICK Praha
řádně instalováno, udržováno a používáno pro
účely, ke kterým je určeno, a za podmínek, které
lze důvodně předvídat, neohrožovalo zdraví
a bezpečnost osob. Ve výše uvedených případech je jasné, že výrobci uvedených zařízení
tento zákonný požadavek nesplnili.
V nařízení vlády č. 376/2001 Sb. jsou v § 3 vyjmenovány požadavky na bezpečné provozování
strojních nařízení, obrací se tedy na provozovatele. V odstavci (1) bod d) je například stanoveno:
vybavení zařízení zábranou nebo ochranným
zařízením nebo přijetí opatření tam, kde existuje
riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance
pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo
pádu břemene. Provozovatelé těchto robotizovaných zařízení jednoznačně ignorují tyto
požadavky.
Zákoník práce potom ukládá zaměstnavateli v § 101 odstavec (1) toto: Zaměstnavatel je
povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika
Nasazování robotů pro zvýšení produktivity
i kvality je dnes běžnou praxí. Průmyslový
robot zastane komplikovanou, monotónní
nebo třeba namáhavou práci bez „reptání“.
Ovšem i při instalaci robota je nutné splnit
legislativní požadavky na bezpečnost a nelze
tedy postavit průmyslového robota někde
uprostřed haly a prostě ho spustit s tím, že si
na něj dá každý kolemjdoucí pozor.
Například obrázek č. 1 ukazuje instalaci robota, který je volně přístupný komukoliv, protože
vstup na toto pracoviště není nijak zamezen
mechanickou zábranou/plotem s dveřmi,
které bude kontrolovat koncový spínač, nejlépe
s blokováním. Takto uvést do provozu robotizované pracoviště je přímo v rozporu s požadavky
nařízení vlády č. 176/2008 Sb., s nařízením vlády
č. 378/2001 Sb., i zákoníku práce.
Na obrázku č. 2 je pracoviště, které je částečně zabezpečeno plechovou stěnou, ale vstup je
otevřen, takže obsluha si během svařování chrání
oči rukou!!! Ani na kolemjdoucí pracovníky
výrobce ani provozovatel nemyslí. „Bezpečnost“
je zajištěna bezpečnostním světelným závěsem,
který je ale velmi nedostačující co se týká velikosti, ale i umístění, bezpečná vzdálenost podle
ČSN EN ISO 13855 není dodržena.
20 /
Je jistě nutné vstoupit do robotizovaného pracoviště a něco upravit
nebo napravit, ale ne způsobem
jako na obrázku č. 3. Nelze se totiž
100% spolehnout na to, že robot
neudělá nečekaný pohyb, který by
pro vedle svařujícího pracovníka
mohl mít fatální následky. Opětovná
absence mechanických zábran bez
kontrolovaného vstupu umožňuje
tento velmi nebezpečný způsob
práce.
Na podobně „sebevražedné“ misi je i pracovník na obrázku č. 4, protože je mu umožněn
přístup všude, i tam kde může být zatlačen
například na rozvaděč nebo mezi otočný stůl
a robot. Pracoviště je opět volně přístupné, tedy
nezabezpečené, a přesto je provozované.
Je nutné zdůraznit, že všechna výše uvedená
pracoviště jsou značena značkou CE a jsou vydána příslušná prohlášení o shodě. Ani výrobce,
ale ani provozovatel si neuvědomují, že nesou
za bezpečnost strojních zařízení, nazvěme to
–společnou odpovědnost!
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. výrobci jasně
ukládá za jakých podmínek může uvést strojní
zařízení do provozu, cituji § 4, odstavec (1) bod
b): je provedeno tak, aby za předpokladu, že je
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se
týkají výkonu práce. Ne každý zaměstnavatel si
toto uvědomuje, protože je velmi častým jevem,
že při nákupu nového strojního zařízení není
zabezpečení stroje vyžadováno, naopak je často
odmítáno, protože zabezpečení může představovat vyšší pořizovací náklady.
Pokud Vaše společnost používá průmyslové roboty a máte podezření, že právě Vaše
zařízení není zcela zabezpečeno, můžete nás
kontaktovat prostřednictvím e-mailu:
[email protected] Naše společnost provádí audity
bezpečnosti práce a můžeme Vám zařízení
zrevidovat. Více na www.sick.cz.
SVĚT SVARU
Průmyslové odsávání
Mechanic System
Nabízíme odsávání průmyslových hal a svařoven.
Zde uvádíme příklady našich instalací:
Centrální odsávání dvou robotizovaných pracovišť
vč. dvou jednoúčelových svařovacích strojů.
(CIE UNITOOLS, Valašské Meziříčí)
Centrální odsávání čtyř svařovacích boxů pro ruční
svařování metodou MIG/MAG (HON Kovo, Opava).
Centrální odsávání 8 svařovacích míst jak pro MIG/MAG
svařování, tak také pro odporové svařování.
(Massag Stamping, Fulnek)
Centrální odsávání 11-ti pájecích míst pro výrobu
elektro součástek (ABB, Brno).
Další instalace:
?
?
?
?
?
Arcelor Mittal, provozovna Frýdek-Místek
TI HANIL, Čadca
OKD, provozovna Orlová
ABB, Brno - další provozovna
.... a další ....
Zastoupení
proČR
ČRa aSR,
SR,
kontaktovat
můžete
Zastoupení pro
kontatkovat
násnás
můžete
zde:zde:
Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava
tel.: (+420) 596 622 636, E-mail: [email protected]
http://www.hadyna.cz
MECHANIC
průmyslové odsávání a vzduchotechnika
partnerské stránky
Zdařilá instalace
robotizované pracoviště pro odporové svařování
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
případě jsme do pracoviště instalovali nejmodernější bezpečnostní prvky tak, aby byla obsluha
robotizovaného pracoviště při práci bezpečná
a nedošlo ke zbytečným úrazům operátora.
Především se jedná o náš nový model automatických dveří každého pracovního okna pracoviště,
které jsou vybaveny moderními pohony s kompletním zabezpečením nebo o námi již několik let
dodávaný tzv. muting robota, který zabrání vjezd
robota do špatné pracovní zóny, pokud by programátor udělal při programování chybu apod.
Společnost CIE Unitools se sídlem ve Valašském Meziříčí je mj. tradičním výrobcem
dílců pro automobilový průmysl. Pro zvýšení
produktivity svařovacích procesů, a také pro
zvýšení stálosti kvality svých výrobků, si tato
firma pořídila robotizované svařovací pracoviště pro odporové svařování.
Naše společnost se vývojem a výrobou robotizovaných pracovišť zabývá od roku 1997, tedy
déle než 13 let. Jsme autorizovaným partnerem
společnosti YASKAWA pro dodávky, záruční
i pozáruční servis robotů Motoman, a to jak pro
oblast Moravy a části Čech, tak také pro celou
Slovenskou republiku. Za tuto dobu jsme realizovali více než 40 těchto robotizovaných pracovišť.
Robotizované pracoviště pro společnost CIE
UNITOOLS je další naše úspěšná aplikace.
DÍLCE PRO VOZIDLA ŠKODA
Základním zadáním pro vytvoření robotizovaného pracoviště bylo svařování dílců vozidel ŠKODA,
které společnost CIE UNITOOLS svařovala
doposud ručně. Každý svařovaný dílec se vyrábí
v levém a pravém provedení, obsahuje 3 pozice,
které se dohromady svařují celkem 10 body.
Roční produkce se pohybuje kolem
100 000 ks levých a stejného množství pravých
dílců. Cílem bylo vytvoření robotizovaného pracoviště, které by přineslo jak časovou úsporu, tak
také ustálení kvality prováděných svarů.
Nadřazený řídicí systém zajišťuje řízení všech bezpečnostních prvků
robotizovaného pracoviště, je vybaven nejmodernějším průmyslovým PC
s barevnou dotykovou obrazovkou. Obsluha zde jednoduše vidí provozní
stav robotizovaného pracoviště, stav čidel upínacích přípravků. PC může
být napojeno na internet s možností vzdáleného sledování výroby a vzdálené správy při odstraňování případných poruchových stavů.
22 /
V rámci další úspory času ve
výrobě firmy CIE UNITOOLS se
zde plánuje výroba dalších dvou
nebo tří typů svařenců, které se
rovněž nyní svařují ručně.
Byl instalován robot Motoman s max. nosností 165 kg a k tomu kompletní svařovací technologie
od firmy ARO.
Svařované dílce pro automobilový průmysl.
ZÁKLADNÍ SESTAVA PRACOVIŠTĚ
Robotizované pracoviště je sestaveno
z nejmodernějšího průmyslového 6osého
robota Motoman typu ES-165D, který je řízen
poslední generací řízení, tedy systémem DX100.
Technologie svařování byla dodána od firmy
ARO. Hlavní součástí jsou pneumatické kleště
nové generace typu R3X s max. výkonem 60
kVA. K pneumatickým kleštím jsme dodali také
automatickou brusku čepiček – elektrod, která
pomocí speciálního nože upravuje a obnovuje
tvar svařovacích čepiček ramen kleští ARO,
které se vlivem svařování postupně deformují
a opotřebovávají.
Klíčovou částí robotizovaného pracoviště byly
upínací přípravky, ve kterých se dílce svařují.
Použili jsme stávající upínací přípravky pro
ruční svařování, které jsme po dohodě s firmou
CIE UNITOOLS modifikovali a doplnili o čidla
přítomnosti dílců a čidla správného zavření
všech pneumatických upínek. Pravdou je, že
nejdříve se uvažovalo s výrobou nových upínacích přípravků. Z úsporných důvodů však byly
upraveny stávající přípravky – mj. i tak, aby bylo
možné tyto upínací přípravky používat také pro
ruční svařování, pokud by byl robot z jakýchkoliv důvodů odstaven.
Vodní chlazení ramen pneumatických kleští si
dodala firma CIE UNITOOLS sama.
Pracoviště je vybaveno nadřazeným řídicím
systémem naší výroby, které má svůj vlastní
EMERGENCY bezpečnostní obvod nadřazený
tomu robotickému. Mj. hlídá sled fází, podpětí
v síti apod., tato funkce umí celé robotizované
pracoviště automaticky odpojit od napájecí sítě,
dojde-li k nestandardní situaci.
Srdcem nadřazeného řídicího systému je
průmyslové PC s krytím IP65 (tedy mj. bez
nuceného chlazení) s barevnou dotykovou obrazovkou, které umožňuje sledování provozního
stavu celého robotizovaného pracoviště, vizuální
zobrazení aktuálního stavu veškerých čidel obou
upínacích přípravků a v neposlední řadě napojení tohoto PC na intranet firmy nebo na internet.
Toto napojení pak umožňuje jak vzdálenou správu při nestandardních stavech celého zařízení,
upgrade řídicího software při změně např. výroby
na robot. pracovišti, a tak také sledování různých
statistik při výrobě svařenců tímto pracovištěm.
PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZÁZNAM
Na našich internetových stránkách na adrese
http://www.smartwelding.cz naleznete také
video záznam práce tohoto robotizovaného
pracoviště.
BEZPEČNOST PRÁCE PŘEDEVŠÍM
Naše společnost, jako výrobce robotizovaných
pracovišť, dodává veškerá tato zařízení pro obsluhu bezpečná, a to v souladu s legislativou jak
ČR i SR, tak v souladu s legislativou EU. I v tomto
Celá instalace robota byla nejdříve provedena na naší dílně vč. praktických
testů, pak byla teprve instalována ve firmě CIE ve Valašském Meziříčí.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Výrobní program společnosti YASKAWA
Přehled průmyslových robotů Motoman
www.yaskawa.cz
Ing. Rudolf Nágl, YASKAWA Czech s.r.o., Praha
Představujeme výrobní řadu průmyslových robotů Motoman vyráběnou japonskou
firmou YASKAWA.
V loňském roce došlo k přejmenování všech
evropských dceřiných společností, které nesly
jméno Motoman, na společnosti YASKAWA.
Také v České republice byl původní název firmy
Motoman robotec Czech přejmenován na YASKAWA Czech. Důvodem je fakt, že společnost
YASKAWA v Japonsku nevyrábí pouze průmyslové roboty Motoman, ale také pohony, motory
a další průmyslové zboží.
PRODEJ ROBOTŮ MOTOMAN
Hlavní sídlo YASKAWA pro evropský trh je
umístěno v Německu. Průměrný počet distribuovaných robotů a robotizovaných pracovišť
v Evropě se pohybuje kolem 1 100 ks za rok. Celosvětový prodej robotů Motoman se pohybuje
kolem 11 000 ks robotů za rok. YASKAWA se tak
řadí k největším světovým výrobcům průmyslových robotů.
V České a Slovenské republice se v loňském
roce prodalo více než 70 robotů Motoman.
V České a Slovenské republice pak pracuje cca
2 000 robotů této značky.
YASKAWA JE LÍDREM VE VÝVOJI
Roboty Motoman jsou schváleným standardem robotů pro všechny světové automobilky,
kde jsou zpravidla nasazeny v nepřetržitých
provozech. Lze tedy očekávat, že každý budoucí
uživatel robotů Motoman si pořizuje vysoce
kvalitní a spolehlivé zařízení.
YASKAWA jako první uvedla na trh řadu
6osých svařovacích robotů s integrovanou kabeláží přívodu svařovacího hořáku uvnitř horního
ramene robota.
Také vyvinula nové řady již 7osých robotů, které jsou pak nabízeny do specifických
podmínek průmyslu, kde již 6osé roboty nemají
potřebný dosah a dostupnost zápěstí k místům
jejich práce.
Nový model 13osého robota má velký potenciál při využití ve
výrobních linkách, kde může zastat celou řadu výrobních operací.
SVĚT SVARU
SERVISNÍ ZAJIŠTĚNÍ
V ČR A SR
Hlavní servisní
centrum robotů Motoman je v Praze v sídle
společnosti YASKAWA
Czech. Druhé servisní
centrum je pak umístěno v Ostravě u autorizovaného obchodního
a servisního partnera
– společnosti Hadyna International.
Dostupnost náhradních dílů je pak zajištěna do max. 24 hodin od
identifikace vadného
dílu. Jsou využity sklady
jak v Praze a Ostravě, tak také sklady
v centrále YASKAWA
v Německu – ve městě
Allershausen poblíž
města Mnichova.
Odporové svařování 7osým robotem Motoman předvedeno na výstavě Automatica v Mnichově.
ŘADA PRŮMYSLOVÝCH
ROBOTŮ MOTOMAN
YASKAWA vyrábí
více než 45 typů
průmyslových robotů
Motoman. Jejich
použití je pak v různých
oblastech průmyslu.
Zde uvádíme základní
technologie, kde lze tyto
roboty úspěšně použít:
Aplikace 6 svařovacích robotů Motoman při svařování zadní nápravy vozidel Audi.
– lepení
– svařování a řezání kovů
– svařování a řezání plastů
– obrábění a děrování
– obsluha ohraňovacích lisů
– obsluha ohýbaček
– broušení, leštění
7osý svařovací robot Motoman umožňuje lepší dosah svařovacího hořáku
a v mnoha případech zrychlení taktu robotizovaného pracoviště.
– zakládání dílů a paletizace
– obsluha výrobních linek
– kontrolní procesy výroby
– sestavování výrobků
Více informací o robotech Motoman získáte na
internetových stránkách http://www.yaskawa.cz.
7osý univerzální průmyslový robot Motoman.
/ 23
partnerské stránky
Výrobní program společnosti YASKAWA
Přehled průmyslových robotů Motoman
www.yaskawa.cz
Ing. Rudolf Nágl, YASKAWA Czech s.r.o., Praha
MH6-10
HP20D
HP20RD
1485
1485
910
HP20D-6
1872
MH6S-10
1294
MH6S
985
MH6
1294
MH5L
827
737
MH5
Technická data
MH6S
MH6S-10
MH6-10
HP20D-6
HP20D
HP20RD
6
5
+/– 0.02
706
6
5
+/– 0.03
895
6
6
+/– 0.08
1422
6
6
+/– 0.08
997
6
10
+/– 0.08
997
6
10
+/– 0.08
1422
6
6
+/– 0.06
1915
6
20
+/– 0.06
1717
6
20
+/– 0.06
2017
MH50-35
MH50
UP350D
2365
1807
1990
2087
MH50-20
MH6
UP350D-500
UP350D-600
2365
[kg]
[mm]
[mm]
MH5L
2365
Počet os
Max. nosnost
Opakovaná přesnost pohybu
Max. dosah robota
MH5
Technická data
UP350D500
UP350D600
6
20
+/– 0.15
3106
6
35
+/– 0.07
2538
6
50
+/– 0.07
2061
6
350
+/– 0.5
2542
6
500
+/– 0.5
2542
6
600
+/– 0.5
2542
SIA50D
VS50
MS80
1575
SIA20D
1575
SIA10D
1080
1359
SDA20D
1490
SDA10D
MS120
1920
UP350D
1620
MH50
UP50RD-35
2830
3384
UP400RD
[kg]
[mm]
[mm]
MH50-35
690
Počet os
Max. nosnost
Opakovaná přesnost pohybu
Max. dosah robota
MH50-20
Technická data
Počet os
Max. nosnost
Opakovaná přesnost pohybu
Max. dosah robota
24 /
[kg]
[mm]
[mm]
UP400RD
UP50RD35
SDA10D
SDA20D
SIA10D
SIA20D
SIA50D
VS50
MS80
MS120
6
400
+/– 0.5
3518
6
35
+/– 0.07
2700
15
10
+/– 0.1
720
15
20
+/– 0.1
910
7
10
+/– 0.1
720
7
20
+/– 0.1
910
7
50
+/– 0.1
1630
7
50
+/– 0.1
1630
6
80
+/– 0.07
2061
6
120
+/– 0.2
1623
SVĚT SVARU
partnerské stránky
ES
2850
2203
ES280D
2203
ES200RD
2203
ES200D
2203
ES165D-100
2850
ES165RD
2203
ES165D
1000
Měřítko
Univerzální roboty pro různé aplikace v průmyslu
(HP a MH typy robotů)
1000
Flexibilní roboty s pružným dosahem
(SDA a SIA typy robotů)
Roboty pro odporové svařování
(ES, MS a VS typy robotů)
Technická data
ES200D
ES200RD
ES280D
ES280D230
6
165
+/– 0.2
2651
6
165
+/– 0.2
3140
6
100
+/– 0.2
3010
6
200
+/– 0.2
2651
6
200
+/– 0.2
3140
6
280
+/– 0.2
2446
6
230
+/– 0.2
2651
1485
Roboty pro obloukové svařování s vedením kabeláže
uvnitř horního ramene (MA a VA typy robotů)
MPK2
MPL80
Manipulační roboty (MPK typy robotů)
MPL100
2529
MPK50
1658
MA1900
1535
MA1800
950
MA1400
1264
1264
VA1400
[kg]
[mm]
[mm]
ES165D100
1653.5
Počet os
Max. nosnost
Opakovaná přesnost pohybu
Max. dosah robota
ES165RD
2203
ES280D-230
ES165D
Roboty pro paletizaci (MPL typy robotů)
Technická data
MA1900
MPK50
MPK2
MPL80
7
3
+/– 0.08
1434
6
3
+/– 0.08
1434
6
15
+/– 0.08
1807
6
3
+/– 0.08
1904
4
50
+/– 0.5
1893
5
2
+/– 0.5
900
5
80
+/– 0.07
2046
MPL500
MPL800
Scara robots
Scara-Roboter
MYS450L
MYS650L
MYS850L
MYS1000L
2529
771.5
MPL300
2529
2529
MA1800
MPL160
2529
MPL100
[kg]
[mm]
[mm]
MA1400
2529
Počet os
Max. nosnost
Opakovaná přesnost pohybu
Max. dosah robota
VA1400
Technická data
Počet os
Max. nosnost
Opakovaná přesnost pohybu
Max. dosah robota
SVĚT SVARU
[kg]
[mm]
[mm]
MPL100
MPL160
MPL300
MPL500
MPL800
MYS450L
MYS650L
MYS850L
MYS1000L
4
100
+/– 0.5
3159
4
160
+/– 0.5
3159
4
300
+/– 0.5
3159
4
500
+/– 0.5
3159
4
800
+/– 0.5
3159
4
6
4
6
4
10
4
20
/ 25
inzerce a ostatní
SVÁŘEČSKÝ
ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ověřte si svou znalost technické angličtiny
používané v oboru svařování.
Nápověda:
granularity, grind of steel, width, height,
length, weight, max. load, surface, polish of
surface, glue, bite, hare, rabbit, competition,
car engine, packing, carbon steel,
manganese, free wheel, lawyer, tie, mole,
kitchen, chicken
MURPHYHO NEJEN
SVAŘOVACÍ ZÁKONY
• Jednoduché věci se řeší okamžitě, věci
zásadní nikdy.
(Knotův zákon)
• Pokrok přichází nečekaně každé liché
pondělí.
(Advanceho pravidlo)
• Materiál potřebný pro výrobky se včerejším
datem expedice je nutno objednat
nejpozději zítra ráno.
(Deliveryho pravidlo)
• Známe-li co máme vyrobit a termín, ve
kterém to máme vyrobit, pak náklady na
výrobu jsou ve hvězdách. Jsou-li přesně
dány termín plnění zakázky a náklady na
ni, není jasné, co je obsahem sjednané
zakázky a co už jsou fakturovatelné
vícepráce. Víme-li co a za kolik máme
vyrobit, pak termín plnění zakázky je velmi
plovoucí.
(Rozšířený Heisenbergův princip výroby)
• Vyndat nějakou součástku ze stroje zabere
zpravidla jen zlomek času stráveného při
její instalaci zpět do stroje.
(Installingův zákon)
• Není-li v manuálu dovoleno zařízení
rozebírat, rozsype se samo od sebe.
(Demountabilityho poučka)
26 /
V naší nabídce také :
Elektronický obchod nářadím, měřidly a nástroji.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
www.naradi24.cz
zrnitost
brousit kov
šířka
výška
délka
hmotnost
max. nosnost
povrch
leštit povrch
lepit
kousnout
zajíc
králík
soutěž
motor automobilu
komprimace
uhlíková ocel
mangan
volnoběh
právník
kravata
krtek
kuchyně
kuře
9liniové a rotační lasery
9laserové dálkoměry
9teodolity, nivelační přístroje
9sklonoměry, úhloměry
9vlhkoměry …
Sledujte akční slevy Bosch, Makita, DeWalt, Omicron ...
Ing. Miroslava Skalíková – MS
Mongolská 1430/20, 708 00 Ostrava, tel.: 739 634 256, tel. a fax: 59 696 42 40
e-mail: [email protected]
www.ms-skalikova.cz
Stroje pro tavidlové svařování zn. ZASO
Polský výrobce ZASO se zabývá vývojem a výrobou zařízení pro svařování pod tavidlem déle
než 22 let. Za tuto dobu vyrobil a dodal více než 800 těchto zařízení. Nyní ZASO rozšiřuje svou
nabídku také na český a slovenský trh.
Pokud uvažujete o nákupu
zařízení pro svařování pod
tavidlem, kontaktujte nás.
Rádi Vám zařízení nabídneme
a zorganizujeme nezávazný
test přímo ve Vaší společnosti.
Kontakt:
Hadyna - International, s.r.o.
Ostrava, Česká republika
tel.: +420 777 771 228
E-mail: [email protected]
Zábavný test inteligence svářeče
Do hodinářské opravny přinesl zákazník čtvery hodiny: nástěnné,
stolní, náramkové a budíka. Oznámil, že hodiny mají tyto závady:
Nástěnné hodiny se za 1 hodinu zpožďují o 2 minuty. Stolní hodiny
předbíhají nástěnné za 1 hodinu o 2 minuty, budík se oproti stolním
hodinám opožduje za 1 hodinu o 2 minuty a náramkové hodinky
předbíhají budík o 2 minuty za hodinu. O 12. hodině nastavili všechny
hodiny na správný čas (podle časového signálu).
Kolik hodin bude na náramkových hodinkách v okamžiku
časového signálu o 19. hodině?
Správnou odpověď naleznete na internetových stránkách
časopisu Svět Svaru na adrese www.svetsvaru.cz.
SVĚT SVARU
Moderní a produktivní
technologie plnění 300 bar
V lahvích Integra® jsou dodávány
ochranné atmosféry pro
svařování řady MAXX Gases®
Ferromaxx® – pro rychlé a čisté
svařování konstrukčních ocelí
Zvýšení plnícího tlaku z 200 na 300 bar (30 Mpa) znamená:
o 40 % více plynu ve stejně velkém obalu, nebo srovnatelné
množství plynu v menším obalu – tj. láhev Integra®
Inomaxx® – maximální výkon
a jakost při svařování
korozivzdorných ocelí
Alumaxx® – optimální ochranná
atmosféra pro svařování hliníku
a dalších neželezných kovů
Argon® – čistota plynu 4.8
1,15 m
55 kg
1,70 m
90 kg
Integra® – láhev 300 bar se zabudovaným
regulátorem Integra® vydrží stejně jako
běžné velké lahve je :
– nižší
– lehčí
– bezpečnější
– se zabudovaným redukčním ventilem
– snadněji a rychleji připojitelná
Lahvový redukční ventil 300 bar
Láhev 300 bar s vodním
objemem 50l – připojení NEVOC
Vestavěný spořič
Madlo
Hospodaří s plynem. Šetří Vaše náklady.
Usnadňuje manipulaci, je
součástí ochranného krytu.
Obsahový indikátor
Okamžité a snadné rozlišení mezi
prázdnými a plnými lahvemi – bez
ohledu na to, zda je v používání či nikoliv.
Zabudovaný redukční ventil
Rychlospojka
Optimální průtok pro Vaši
spotřebu. Snadné a rychlé
připojení, šetří plyn a čas.
Výstupní tlak nastaven na 4 bary.
Podtlaková pojistka zamezuje
znečištění obsahu lahve.
tell me more
www.airproducts.cz
VÁŠ PARTNER VE SVAŘOVÁNÍ
WWW.MIGATRONIC.CZ
Download

Stáhnout zdarma (.pdf)