Technický list
TD 00074E/32/CS/01.14
ProductsSolutions Services
Limitní spínač hladiny pro kapaliny
Liquiphant FTL31
Obsah
2
Použití / Funkce >>>
3
Technické údaje >>>
4
Rozměry >>>
5
Elektrické připojení >>>
6
Cenová tabulka >>>
7
Kontakt >>>
Jít na internetový prodej >>>
Nástupce FTL20 a FTL260
Přehled specifikace:
Kč 3219,11–35 ks
Kompletní informace o výrobku:
www.e-direct.endress.com/ftl31
NOVINKA!
•Produkt:
kapaliny
•Montáž:
nádoby a potrubí od DN25
•Hustota produktu:
>0,7 g/cm³
(volitelně >0,5 g/cm³)
•Teplota produktu:
–40…100 °C / +150 °C
•Viskozita produktu:
≤ 10 000 mm2/s (cSt)
•Provozní tlak:
max. 40 bar
• Robustní kryt z nerezové oceli
(316L)
• Test funkce magnetem
• Indikátor LED pro kontrolu funkce
Liquiphant FTL31
Použití Liquiphant FTL31 je Limitní
spínač hladiny pro kapaliny a používá
se v nádržích, nádobách a v potrubí.
Používá se např. jako ochrana proti
přeplnění nebo ochrana čerpadla
v čisticích a filtračních systémech
i v chladicích a mazacích nádobách.
Je ideální pro aplikace, ve kterých se
dosud používaly plovákové spínače
nebo vodivostní, kapacitní a optické
snímače. Liquiphant FTL31 pracuje
rovněž v oblastech, kde tyto měřicí
principy nejsou vhodné z důvodu
vodivosti, tvorby nánosů, turbulencí,
průtokových podmínek nebo
vzduchových bublin.
Funkce Piezoelektrický pohon
způsobuje vibraci vidličky spínače
Liquiphant FTL31 na její rezonanční
frekvenci. Když se vidlička ponoří do
kapaliny, její standardní frekvence se
změní v důsledku změny hustoty
okolního prostředí. Elektronický
systém v limitním spínači sleduje
rezonanční frekvenci a určuje, zda
vidlička vibruje na vzduchu, nebo je
obklopena kapalinou. Výstup signálu
je zajištěn pomocí elektrického
připojení DC-PNP nebo AC/DC.
Příklad použití
1
2
2
3
Limitní spínač hladiny lze instalovat v jakékoli
poloze v nádobě, potrubí nebo v nádrži, např.
jako ochrana proti přeplnění nebo snímání
horní úrovně (1), snímání dolní úrovně (2)
nebo ochrana čerpadla proti běhu na sucho (3)
2
Liquiphant FTL31
Technické údaje
Verze DC-PNP
Provozní podmínky
Napájecí napětí
10…30 V DC, 3 vodiče
Orientace
podle potřeby
Spínací schopnost
200 mA
Spínací bod
Spotřeba proudu
<15 mA
Elektrické připojení
Konektor M12, ventilový konektor, kabel
vertikální instalace: 13 mm ±1 mm
horizontální instalace: 10,5 mm
(voda 25 °C, 1 bar)
Prodlužovací trubka
103 mm
Drsnost povrchu
kovový povrch v kontaktu s procesem:
Ra ≤ 3,2 μm
Okolní teplota
–40…70 °C
Procesní teplota
–40…100 °C, volitelně až 150 °C
Procesní tlak
–1…40 bar
Skladovací teplota
‒40…85 °C
Klimatická třída
DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38:
test Z/AD
Hustota
> 0,7 g/cm³ (volitelně: > 0,5 g/cm³)
Viskozita
1…10 000 mPa·s, dynamická viskozita
Krytí
IP 65/67 NEMA typ 4X pouzdro (konektor
M12);
IP 65 NEMA typ 4X pouzdro (ventilový
konektor); IP 66/68 NEMA typ 4X/6P
pouzdro (kabel)
Elektromagnetická
kompatibilita
elektromagnetická kompatibilita v souladu se
všemi příslušnými požadavky řady EN 61326
a doporučení NAMUR EMC (NE21); další
podrobnosti v prohlášení o shodě ES
Varianta AC/DC
Napájecí napětí
20…253 V AC/DC, 2 vodiče
Spínací schopnost
250 mA
Spotřeba proudu
<3,8 mA
Elektrické připojení
ventilový konektor, kabel
Obecný výstup
Zpoždění spínání
0,5 s při zaplavení vidličky
1,0 s při odkrytí vidličky
Hystereze
max. 3 mm
Procesní připojení
závit ISO 228 G½"; G¾"; G1";
závit ISO 228 G¾" a G1" pro lícovanou
instalaci do navařovacího adaptéru;
závit ASME MNPT ½"; ¾"; 1";
EN 10226 R½"; R¾"; R1"
Schválení
WHG
systém snímání přeplnění: Z-65.11-531
systém snímání úniku: Z-65.40-532
3
Liquiphant FTL31
Rozměry (v mm)
Kompaktní verze
Verze s krátkou trubkou
Závit ISO 228 G½"; G¾"
Závit ISO 228 G½"; G¾"
169,1**
129,7**
144,5*
105,1*
103,3
63,9
38
16
32
32
Závit ISO 228 G1"
16
⌀ 17,1
⌀ 31,5
⌀ 31,5
38
Závit ISO 228 G1"
169,1**
129,7**
105,1*
144,5*
66,4
103,3
38
* Rozměr pro provozní teplotu max. 100 °C
** Rozměr pro provozní teplotu max. 150 °C
18
32
18
⌀ 17,1
⌀ 31,5
⌀ 31,5
32
Montáž podle návodu
38
4
Liquiphant FTL31
Elektrické připojení
Elektronická verze 3 vodiče DC-PNP
Konektor M12
Elektronická verze 2 vodiče AC/DC
MAX
MIN
Ventilový
konektor
2
1
2
1
3
4
3
4
0,5 A
K
Ventilový
konektor
1
0,5 A
L–
0,5 A
L1/L+
1
2
K
Kabel
3
–
K
L+
Kabel
0,5 A
2
0,5 A
3
2
L1/L+
1
+
K
0,5 A
L–
L+
N/L –
0,5 A
L+
MIN
K
L–
3
2
1
>20 V
>20 V
MIN
1
L1/L+
1
L+
3
+
N/L–
3
L–
MAX
2
0,5 A
MAX
+
–
0,5 A
L–
K
K
2
+
3
>20 V
>20 V
MIN
1
2
3
L+
MAX
MIN
1
K
L+
L–
MAX
K
K
N/L–
0,5 A
N/L–
L1/L+
5
Liquiphant FTL31
Cenová tabulka
Elektrické připojení
Kód
M
U
Liquiphant FTL31
Konektor
Konektor M12 (IP 65/67)
Ventilový konektor ISO 4400 M16×1,5 (IP 65)
Objednací kód
Cena/kus v Kč
Elektronická verze
Typ snímače
Teplota
Procesní připojení
1 až 3
4 až 10
11 až 35
20…253 V
AC/DC
Kompaktní
verze
max. 100 °C
ISO 228 G½
FTL31-AA1 2AAWBJ
4023,–
3621,–
3219,–
ISO 228 G¾
FTL31-AA1 2AAWCJ
4023,–
3621,–
3219,–
ISO 228 G½
FTL31-AA1 3AAWBJ
4423,–
3981,–
3539,–
ISO 228 G¾
FTL31-AA1 3AAWCJ
4423,–
3981,–
3539,–
ISO 228 G1
FTL31-AA1 3AAWDJ
4675,–
4207,–
3740,–
ISO 228 G½
FTL31-AA1 2BAWBJ
4325,–
3892,–
3460,–
ISO 228 G¾
FTL31-AA1 2BAWCJ
4325,–
3892,–
3460,–
ISO 228 G1
FTL31-AA1 2BAWDJ
4576,–
4118,–
3661,–
ISO 228 G½
FTL31-AA1 3BAWBJ
4725,–
4252,–
3780,–
ISO 228 G¾
FTL31-AA1 3BAWCJ
4725,–
4252,–
3780,–
ISO 228 G1
FTL31-AA1 3BAWDJ
4976,–
4478,–
3981,–
ISO 228 G½
FTL31-AA4 2AAWBJ
4023,–
3621,–
3219,–
ISO 228 G¾
FTL31-AA4 2AAWCJ
4023,–
3621,–
3219,–
ISO 228 G½
FTL31-AA4 3AAWBJ
4423,–
3981,–
3539,–
ISO 228 G¾
FTL31-AA4 3AAWCJ
4423,–
3981,–
3539,–
ISO 228 G1
FTL31-AA4 3AAWDJ
4675,–
4207,–
3740,–
ISO 228 G½
FTL31-AA4 2BAWBJ
4325,–
3892,–
3460,–
ISO 228 G¾
FTL31-AA4 2BAWCJ
4325,–
3892,–
3460,–
ISO 228 G1
FTL31-AA4 2BAWDJ
4576,–
4118,–
3661,–
ISO 228 G½
FTL31-AA4 3BAWBJ
4725,–
4252,–
3780,–
ISO 228 G¾
FTL31-AA4 3BAWCJ
4725,–
4252,–
3780,–
ISO 228 G1
FTL31-AA4 3BAWDJ
4976,–
4478,–
3981,–
max. 150 °C
Verze s krátkou
trubkou
max. 100 °C
max. 150 °C
10…30 V DC
Kompaktní
verze
max. 100 °C
max. 150 °C
Verze s krátkou
trubkou
max. 100 °C
max. 150 °C
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. K cenám bude připočteno přepravné a balné. Dodávky jsou možné pouze na území ČR.
Veškeré obchodní a dodací podmínky naleznete na www.e-direct.endress.com. Dodací lhůta: 48 hodin nebo 5 pracovních dní, není-li uvedeno jinak.
Kompletní informace o výrobku:
www.e-direct.endress.com/ftl31
Více výrobků pro doplnění vašeho měřicího bodu...
Kapacitní sonda
Liquicap T FMI21
Tlakový spínač
Ceraphant T PTC31
Bezpapírový záznamník
Ecograph T RSG35
6
Adresa
Přímé objednání:
Záruka
E-direct team
Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Česká republika
internet
telefon
fax
e-mailem
V případě poruchy v době
záruky obdržíte nový
přístroj.
www.e-direct.endress.com
241 080 470
241 080 460
[email protected]
Endress+Hauser si
vyhrazuje právo změnit
nebo upravit vzhled
našich produktů,
specifikace a ceny kdykoli
a bez předchozího
upozornění.
Download

TD Liquiphant FTL31 (PDF 2,98 MB) - E-direct