Pracovní list - opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen
1. Roztřiď slova do příslušných sloupců:
pole, obilí, drzost, chůze, bydlení, televize, květina, prase, švihadlo, třešeň, srdce, matka, past, tele
Rod střední
vzor město
vzor moře
vzor kuře
vzor stavení
vzor píseň
vzor kost
Rod ženský
vzor žena
vzor růže
2. U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor
pád
číslo
rod
vzor
s maminkou
bez lepidel
u zahrady
Petro!
pod větví
při čtení
3. O která podstatná jména ženského rodu se jedná? Vylušti a do závorky napiš vzor.
idlež ____________
(
)
hakni ____________
(
)
kusně ____________
(
)
záva ____________
(
)
tsodar - ____________ (
)
ležva ____________
(
)
clek ____________
)
sláka ____________
(
)
(
Download

Pracovní list - opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů