Úvodní slovo – stav k 1. 7. 2011
1. Obecně
a) Pro zájemce o práci v HZS ČR existuje několik možností uplatnění, a to v různém
právním režimu. Většinou jde o služební poměr podle zákona č. 361/2003 Sb.
v platném znění, menší část je v klasickém pracovním poměru podle zákoníku práce
(zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění). Základní rozdíl mezi těmito formami lze
vyjádřit takto – služební poměr přináší více povinností a omezení, je však spojen
s lepším ohodnocením a sociálním zabezpečením. V další části jsou stručně popsány
možnosti uplatnění právě ve služebním poměru (volných míst v pracovním poměru
s ohledem na jejich strukturu - zpravidla administrativa, personalistika a ekonomika
- je minimum a jsou avízovana samostatně).
b) Stručně a zjednodušeně lze podmínky pro přijetí do služebního poměru vyjádřit takto:







starší 18 let
bezúhonnost a plná způsobilost k právním úkonům
státní občanství ČR
splnění minimálně středního vzdělání s maturitní zkouškou
zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost
nevykonávat živnost nebo jinou výdělečnou činnost a nebýt členem politické strany
nebo hnutí
písemná žádost o přijetí a úspěšné absolvování přijímacího řízení, při kterém
uchazeč absolvuje zdravotní a psychologické vyšetření a prověrku tělesné zdatnosti
Upozornění
Pro vybraná služební místa jsou vyžadovány další požadavky, např. tzv. lustrační osvědčení
včetně čestného prohlášení (zákon č. 279/1992 Sb. v platném znění), prověření pro styk
s utajovanými informacemi, odlišný kvalifikační požadavek a podobně.
c) Krajské ředitelství HZS Stč. kraje sídlí v Kladně, jednotlivé stanice - v celkovém počtu
32 - jsou umístěny v celém Středočeském kraji. Personální práce je zabezpečována
centrálně z krajského ředitelství, nicméně s ohledem na velkou rozlohu kraje jsou
lokální personální pracoviště dislokována i na vybraných stanicích HZS, zpravidla
v sídlech okresních měst. Na těchto pracovištích se lze osobně kontaktovat
v případě zájmu o přijetí na služební místo „hasiče“ do směny (režim 24 hodin služby,
48 hodin mezisměnové volno).
Lokální personální pracoviště
Jiřina Hovorková
Stanice HZS Kolín
950 885 142
Miroslava Linhartová
Stanice HZS Kutná Hora
950 875 142
Jana Jányová
Stanice HZS Mělník
950 895 130
Miluše Jechová
Stanice HZS Nymburk
950 865 142
Stanice HZS Příbram
Marcela Přímanová
950 831 142
1
Působnost pro stanice HZS
Kolín, Český Brod, Říčany,
Ovčáry
Kutná Hora, Čáslav, Zruč nad
Sázavou, Uhlířské Janovice
Mělník, Neratovice, Kralupy nad
Vltavou
Nymburk, Poděbrady
Mladá Boleslav, Stará Boleslav,
Mnichovo Hradiště, Benátky nad
Jizerou, Bělá pod Bezdězem
Příbram, Dobříš, Sedlčany,
Benešov, Vlašim
Pro zájemce o přijetí s výkonem služby na ostatních 9 stanicích okresů Kladno (stanice
Kladno, Slaný a Stochov), Praha – západ (stanice Řevnice, Roztoky, Jílové u Prahy),
Rakovník (stanice Rakovník) a Beroun (stanice Beroun a Hořovice) působí personální
pracoviště krajského ředitelství (950 870 118, 950 870 205, 950 870 237, 950 870 114).
Pro písemný styk je určena pouze adresa:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
oddělení personální
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
nebo
[email protected]
2. Služební poměr – přijetí bez výběrového řízení
Přichází v úvahu u nástupů do tzv. směnné služby do „startovací“ 2. tarifní třídy na služební
místa („funkce“) hasičů ve směně (viz výše). Výhodou je zjednodušené přijímací řízení,
nevýhodou je relativně malý počet takovýchto míst (řádově desítky ročně) - počet zájemců o
přijetí trvale přesahuje reálné možnosti přijetí (řádově stovky ročně).
Doporučený postup – dotázat se na aktuální stav na příslušném lokálním personálním
pracovišti podle uvažovaného místa výkonu služby.
3. Služební poměr – přijetí po výběrovém řízením
Přichází v úvahu pro služební místa od 5. tarifní třídy a týká se zpravidla odborných funkcí
vykonávaných v tzv. denní směně. Výběrové řízení je přímo zákonnou podmínkou přijetí do
služebního poměru a v podstatě může mít dvě etapy – přednostně se vyhlašuje pro stávající
příslušníky bezpečnostních sborů, přihlásit se ve smyslu zákona mají příslušníci – zpravidla
na služebním místě o jednu tarifní třídu nižším (v rámci tzv. kariérního postupu), než je volné
služební místo. Pokud se takto nepodaří volné místo obsadit, nastupuje druhá fáze a přihlásit
se mohou občané, splňující požadavky k přijetí do služebního poměru. Z tohoto důvodu musí
být výběrová řízení formálně odlišena a také samostatně vyhlášena – viz rozlišení níže.
Upozornění
Informace o vyhlášení výběrových řízení na našich internetových stránkách mají pouze
pomocný a informační význam.
Autentický text je na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sluzebni-mista.
Kladno, červen 2011
2
Download

Úvodní slovo – stav k 1. 7. 2011 1. Obecně a) Pro zájemce o práci v