PROPOZICE
Mistrovství České republiky v letním biatlonu dorostu a
dospělých
26. – 28.9.2014, Letohrad
Všeobecná ustanovení :
Pořadatel :
Technické provedení :
Datum konání :
Místo konání :
Organizační výbor :
Český svaz biatlonu
Klub biatlonu Letohrad
26. - 28.9.2014
„Areál biatlonu - Šedivský lom“ Letohrad
Předseda organizačního
výboru
Vlastimil Vávra
Ředitel závodu
Martin Holec
Technický delegát ČSB Michaela Buchtová
Zástupce ČSB
Jiří Hamza
Kancelář závodu
Jiří Faltus
Pavlína Jantačová
Hlavní rozhodčí
Libor Mikula
Velitel tratí
Vlastislav Ježák
Velitel stadionu
Milan Faltus
Velitel střelnice
Pavla Skácelíková
Delegovaný rozhodčí
Miroslav Hanschuh, Dana
Hanschuhová, Miloš Buchta
Odeslání přihlášek :
Do 22.9.2014 na adresu : KB Letohrad
Šedivská 839
561 51 Letohrad
Tel.: 725 797 185
E-mail: [email protected]
Upřesnit dříve zaslanou přihlášku je možné nejpozději v pátek
26. 9. 2014 do 14:00 hodin elektronickou poštou nebo
telefonicky.
Všichni prezentovaní závodníci budou zařazeni do startovní
listiny a bude za ně vyžadováno startovné.
Startovné:
75,- Kč dorost (osoba/závod)
100,- Kč dospělý (osoba/závod)
50,- Kč štafeta (štafeta/závod)
Závodní kancelář:
Ubytování, stravování,
doprava na závodiště :
„Závodní kancelář“ v „Areálu biatlonu – Šedivský lom“
Pořadatel nezajišťuje, pro zajištění ubytování a stravování
využijte „Nabídkový list“. Občerstvení na závodišti zajištěno.
Závodníci, jejich doprovod a funkcionáři závodu jsou pojištěni v
rozsahu pojistné smlouvy VZP č. 1310000010 (odkaz na
www.biatlon.cz) Diváci se účastní na vlastní nebezpečí
Při vjezdu a parkování v „Areálu biatlonu“ je nutno dodržovat
dopravní značení, pokyny a instrukce pořadatelů! Možnost
využití parkoviště firmy OEZ.
Pojištění :
Vjezd, parkování
Technická ustanovení :
Soutěžní pravidla :
Účast :
Věkové kategorie :
Discipliny :
Vyhlášení výsledků, ceny :
Aktuální informace :
Pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěže Českého poháru
v letním biatlonu v roce 2014.
Dle Pokynů pro soutěže Českého poháru v letním biatlonu v
roce 2014.
Dorost a dospělí ve smyslu Pravidel biatlonu a Pokynů pro
soutěže Českého poháru v letním biatlonu v roce 2014.
1) Rychlostní závod
2) Štafetový závod dvojic
3) Závod s hromadným startem
První tři závodníci v každé kategorii získají diplom a věcnou
cenu.
Na tel. čísle: 606 942 600, 725 797 185, 774 668 731 nebo na emailu [email protected]
Časový program závodu :
pátek 26.9.2014 - trénink a prezentace
15.00 - 18.00 trénink na tratích a na střelnici
16.00 – 18.30 prezentace v závodní kanceláři
19.00 porada vedoucích
sobota 27.9.2014 - rychlostní závod, štafetový závod dvojic
8.30 – 9.20 nástřel zbraní
9.30 start rychlostního závodu
14.30- 15.20 nástřel zbraní
15.30 start štafetového závodu dvojic
vyhlášení výsledků prvního dne cca 30 minut po doběhnutí poslední štafety
porada vedoucích dle potřeby 1 hodinu po doběhnutí poslední štafety
neděle 28.9.2014 – závod s hromadným startem
8.30 - 9.20 nástřel zbraní
9.30 start závodu s hromadným startem
do 1 hodiny po doběhnutí posledního závodníka vyhlášení výsledků
Propozice schválil člen TK ČSB Vít Effenberk dne 7.9.2014
ředitel závodu
Martin Holec v.r.
hlavní rozhodčí
Libor Mikula v.r.
Možnost ubytování:
1. Ubytovací a rekreační zařízení Rubínek v Písečné, tel.: 605187236 (cca 3km od
Letohradu), cena cca 210,-Kč/lůžko
2. Domov mládeže SPŠS Letohrad, Na Stráni 785, tel.: 465 622 207, cena 200,-Kč/lůžko
3. Hostinec v Šedivci, tel.465 625268, 605 706047 (cca 2km od Areálu biatlonu), celkem 9
lůžek, cena cca 180,- Kč/lůžko
4. Penzion Lesanka – Pastviny, www.lesanka.orlicko.cz, cena á 220,- Kč (cca 9 km od areálu)
5. Učebny ZŠ Komenského - Letohrad, tel.: 604 217 821, cena á 50,- Kč (možnost pronájmu
kuchyňky)
6. Penzion Jitřenka – Letohrad, tel.: 737 809 002, cena á 230,- Kč
7. Zářecká Růžena – Letohrad, Orlice 207, tel.: 737 828 362, celkem 8 lůžek, cena á 200,- Kč
8. Chalupa Bedřich Beránek – Letohrad, Orlice, tel.: 603 762 767, 605 976 566, celkem 12 lůžek,
cena cca 170,- Kč
Download

PROPOZICE Mistrovství České republiky v letním biatlonu dorostu a