PROPOZICE
Mistrovství ČR dorostu a dospělých pro rok 2015
a Závodu olympijských nadějí v biatlonu Visegradská skupina
Akce probíhá za finanční podpory Města v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2015
Všeobecná ustanovení :
Pořadatel :
Technické provedení :
Datum konání :
Místo konání :
Organizační výbor :
Odeslání přihlášek :
Informace :
Upřesnění přihlášky,
prezentace:
Český svaz biatlonu
SKP KORNSPITZ Jablonec ve spolupráci s Centrem sportu MV
ČR a KB Jablonec n.N.
14. – 15.3.2015
Biatlonový areál, Jablonec nad Nisou - Mšeno „Břízky“
Předseda org. výboru a
Jan Matouš
ředitel závodu
Technický delegát ČSB
Martin Holec
Zástupce ČSB
Vlastimil Jakeš
Tajemník závodu
Jaroslav Nipča
Hospodář
Milan Janoušek
Hlavní rozhodčí
Radovan Ježek
Velitel tratí
Petr Hásek
Velitel střelnice
Tomáš Trpišovský
Velitel stadionu
Milan Šmiraus
Lékař závodu
MUDr. Vladimír Dobeš
Delegovaní rozhodčí
Poláček A., Ramba D., Novotný J.
Do 9.3.2015 na adresu :
SKP KORNSPITZ Jablonec
Pod skalkou 40
46601 Jablonec nad Nisou
tel: 483 710 253
fax: 483 318 787
E-mail: [email protected]
Nejpozději do 13.3. do 14:00 výhradně na e-mail:
[email protected] nebo při
prezentaci
Všichni přihlášení = prezentovaní závodníci budou zařazeni do
startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné.
Závodní kancelář – prezentace
- porady :
Provozní budova, Biatlonový areál v Jablonci n.N. - Mšeno „Břízky“
Startovné :
Pro členy ČSB dorost 90,- Kč, dospělí 120,- na osobu a závod. Pro
nečleny ČSB dvojnásobek.
Mazací buňky:
100Kč/den, záloha na klíč 500Kč
Ubytování, stravování, doprava
na závodiště :
pořadatel nezajišťuje, pro zajištění ubytování a stravování využijte
nabídku
na
Internetové
adrese:
www.jablonec.com
Občerstvení na závodišti zajištěno.
Pojištění :
Závodníci a jejich doprovod, funkcionáři závodu a diváci se
zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Organizační výbor proto
doporučuje všem účastníkům závodu uzavření vlastní pojistky.
Vjezd, parkování
Při vjezdu a parkování v „Břízkách“ je nutno dodržovat dopravní
značení a pokyny a instrukce pořadatelů!
Informace o počasí
Na webové stránce http://meteo.skpjablonec.cz je k dispozici
aktuální teplota a vlhkost vzduchu v areálu.
Technická ustanovení :
Soutěžní pravidla :
Pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěž Českého poháru
biatlonu v sezóně 2014/15
Účast :
Dle Pokynů odstavec 2.3.3.
Věkové kategorie :
D + D ve smyslu Pravidel biatlonu a Pokynů
Discipliny :
1) Rychlostní závod
2) Stíhací závod s pevnými startovními intervaly
Vyhlášení výsledků, ceny :
Vítězi bude udělen mistrovský titul pro rok 2015, první tři
závodníci v kategorii obdrží věcné ceny
Změna propozic :
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo
nepředvídaných okolností si organizační výbor vyhrazuje právo
změny propozic v souladu s pravidly biatlonu.
Odvolání závodu :
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod
odvolán nejpozději dne 12.3.2015. Eventuální změna místa
konání akce bude oznámena nejpozději 10.3.2015. V přihlášce
uveďte e-mail adresu, tel., fax odpovědné osoby, na kterou má
být zaslána zpráva. Aktuální a doplňující informace je možno
získat na Internetové adrese: www.skpjablonec.cz/ov
Časový program závodu :
Pátek 13.3.2015 – neoficiální trénink
14:00 –16:30
14:00 – 16:00
16:30
neoficiální trénink na tratích a střelnici
prezentace
porada vedoucích družstev
Sobota 14.3.2015 – rychlostní závod
9:00 – 9:50
10:00
nástřel pro všechny kategorie
start RZ
Neděle 15.3.2015 – stíhací závod
9:00 - 9:50
10:00
cca 12:30
nástřel pro všechny kategorie
start SZ
vyhlášení výsledků za oba dny
Propozice schválil pověřený člen STK Vít Effenberk dne 5.1.2015
Časový program na pátek upraven 6.3.2015
Ředitel závodu
Jan Matouš
Download

PROPOZICE - SKP Jablonec n.N.