Linde Gas – jak udržet a
posílit vůdčí pozici na
dynamickém trhu
Linde Gas
Ing. Petr Choulík, CSc.
generální ředitel Linde Gas a.s.
Linde Gas
Začátky
2
Linde Gas
3
Linde Gas
1990 v ČR
4
Linde Gas
Dnes v ČR
5
Linde Gas
Náš obor
6
Linde Gas
Vývoj trhu – kapaliny, lahve, on-site
8000
7000
obrat (mil. Kč)
6000
On-Site
5000
4000
Kapaliny
3000
2000
Lahve
1000
0
1998
1999
2000
2001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2007E
7
Linde Gas
Struktura trhu – kapaliny, lahve, on-site
Kapaliny
26%
On-Site
26%
Lahve
48%
Trh v roce 2006 cca 7,2 miliard
Kč
8
Linde Gas
Úspěch = dlouhodobá prosperita
mil. Kč
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1998
Obrat
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
EBITDA
9
Linde Gas
Jak se dosahuje úspěch
mil. Kč
15 000
10 000
5 000
0
1991
1992 1993
1994
1995 1996
1996
1998
Obrat
1999 2000
2001
2002 2003
2004
2005 2006
2007
Investice
10
Linde Gas
Produkty s rychlým růstem
LOX
LIN
LAR
LPG
LH2/TRAILER
Helium
MISON (Corgon)
SUCHÝ LED
BIOGON
On-site (GOX, GAN)
11
Linde Gas
The Linde Group
Základní ukazatele
2006
2005
Obrat (mil. €)
8 113
5 884
EBITDA (mil. €)
1 586
1 132
51 038
22 906
Počet zaměstnanců
12
Linde Gas
The Linde Group
Business Segmenty a Divize dříve
The Linde Group
Linde Gas & Engineering Linde Material Handling
Linde Gas
Linde Refrigeration
Linde Engineering
AGA
Hoek Loos
PanGas
13
Linde Gas
Základem je know - how
14
Linde Gas
Podíly na trhu technických plynů v roce 2000 - svět
9,5 %
Linde Gas
13,9 %
5,6 %
13,3 %
Ostatní
29,7%
5,8 %
5,2%
17 %
15
Linde Gas
Podíly na trhu technických plynů v roce 2006 - svět
12 %
Linde Gas
20 %
Ostatní
35%
13 %
1%
19 %
16
Linde Gas
Linde Gas ve světě v roce 2007
Působnost Linde Gas
Linde Gas není přítomna
17
Linde Gas
Prof. Dr. Wolfgang Reitzle
18
Linde Gas
Zaměstnanci
EMPLOYEES LG-CZ
900
816
810
800
783
765
789
734
682
Number of employees
700
652
641
632
602
594
1997
1998
600
750
742
737
2005
2006
2007
758
658
500
400
300
200
100
0
1992
years
1993
1994
1995
1996
1999
2000
2001
2002
+18 BOGAS +47 Energ. +158 AGA
+17 Plzeňská Třinec + 38 Litvínov
energetika
+ 10 Kralupy
+ 13 GEMMA
2003
2004
2008
+1 LIS +11 LIS
-12 Bohumín-8 Setuza Plan
+10 GastroGas
+6 LIS
-3 IT
+ 8 Setuza
-2 ASU
19
Linde Gas
Výkonová firemní kultura
⇒ Posílení sebeřízení lidí na podporu vize a podnikatelských cílů
firmy
Výkonová firemní kultura musí být integrální součástí firemní
strategie, která se prosazuje do každodenního výkonového
konání všech zaměstnanců a partnerů ve firmě od top
managementu až po výkonné pracovníky v provozech.
Dr.-Ing. Luděk Pitra
_______________________________________________________________________________________
20
29.10.2010
Linde Gas
METODIKA
TVORBY PROCESNÍHO MODELU
9.
Kontinuální
procesní audit
odvozený od auditu
zákazníka
8.
Vytvoření komplexního
procesního modelu
1.
Definice a zmapování
hlavních procesů
2.
Definice a zmapování
podpůrných procesů
3.
Definice inicializačních
událostí a cílových stavů
procesů
PROCESNÍ MODEL FIRMY
7.
Benchmarking a stanovení
4.
výkonnostních cílů
Definice
6.
vstupů a výstupů
procesů
5.
Stanovení
procesů
Vlastníci
parametrů a kritérií
procesů,
profil
výkonnosti procesů
způsobilostí
21
Linde Gas
Tvorba výkonové kultury
I. Výkonové pojetí firemní kultury ⇒ součást strategie
II. Tvorba procesního modelu
• Definice procesů, procesní mapa - Klíčové procesy
- Řídící procesy
• Vstupy a výstupy procesů
- Podpůrné procesy
• Vlastníci procesů, jejich profily způsobilostí
• Měření výkonnosti procesů
• Stanovení cílů (profily výkonových cílů)
• Zpětná vazba (informace v reálním čase)
III. Každodenní výkonové chovávání⇒
⇒ přechod od (pasivního)
vykonavatele pracovních úkolů k angažovanému „vlastnictví“
hodnototvorných procesů (správce, strážce, tvůrce a inovátor
procesů), vytváření hodnoty pro zákazníky vnější i vnitřní.
Dr.-Ing. Luděk Pitra
_______________________________________________________________________________________
22
29.10.2010
Linde Gas
PROCESNÍ MODEL
POPISUJE OPTIMÁLNÍ OBSLUHU ZÁKAZNÍKA
Proces
án í
Procesuspokojov
uspokojování
zzákazníků
ákazníků
Proces
án í
Procesuspokojov
uspokojování
zzákazníků
ákazníků K3
K3
Proces
án í
Procesuspokojov
uspokojování
zzákazníků
ákazníků K1,K2
K1,K2
Klí
íčový proces:
Kl
Klíčový
proces:
Klí
íčový proces:
Kl
Klíčový
proces:
Klí
íčový proces:
Kl
Klíčový
proces:
Klí
íčový proces:
Kl
Klíčový
proces:
Dodá
ávky plynů
ů
Dod
Dodávkyplyn
plynů
vvlahví
ích aaaplikací
í
lahv
aplikac
lahvích
aplikací
Dodá
ávky plynů
ů formou
Dod
Dodávkyplyn
plynů formou
kapalin
í
aplikac
kapalinaaaplikací
aplikací
Dodá
ávky plynů
ů formou
Dod
Dodávkyplyn
plynů formou
on-site
on
on-site
Dodá
ávky plynů
ů
Dod
Dodávkyplyn
plynů
vvlahví
ích
lahv
lahvích
Struktura
ích /podpů
ůrných procesů
ů aapodprocesů
ů zachycují
ící tvorbu
řidané
ákazní
hlavn
/podp
proces
podproces
zachycuj
ppřidané
idané hodnoty
zzákazníka
kazníka
Strukturahlavní
hlavních
/podpůrných
procesů
podprocesů
zachycující
tvorbupř
hodnotypro
prozá
23
Linde Gas
Řídící procesy
Rozvoj
Systém
Podnikový
podniku
SEQ
Controlling
Klíčové procesy
Řízení
Účetnictví
lidských
a
zdrojů
financování
Výstavba
Informační
Interní
management
služby
investic,
Podpůrné procesy
Dr.-Ing. Luděk Pitra
_______________________________________________________________________________________
údržba
24
29.10.2010
Linde Gas
Interní „s. r. o.“
propan - butan
Gastrogas
Oxys
svařovací příslušenství
speciální plyny
TEGA - chladiva
nemocnice
Homecare
25
1.
9.
Linde Gas
2.
8.
3.
7.
6.
5.
4.
DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU
1. Dopracovat navržený systém měření výkonnosti s využitím
konkrétních dat a využít jej k analýze výkonnosti hlavních procesů,
návrhu změn, nastavení jejich výkonových cílů a propojení se systémem
motivace.
2. Aplikovat procesní přístup i u podpůrných procesů a vytvořit
komplexní procesní model Linde Technoplyn podpořený periodickým
auditem výkonnosti firmy.
3. Přijmout model jako otevřený procesní model popisující částečně
optimalizovaný současný stav struktury procesů s možností jej využít
jako nástroj organizační podpory strategických záměrů rozvoje firmy
4. Rozvinout procesní model v oblasti systém měření výkonnosti firmy
do systému Balanced Score Card, jakožto manažerského nástroje pro
implementaci strategie a systému řízení výkonnosti firmy
26
Linde Gas
Vize
Čeho chceme dosáhnout
2014
Jak toho dosáhneme?
2008
Strategie
Critical Success Factors
(Kritické faktory úspěchu)
Key Performance Indicators / Targets
(Klíčové indikátory výkonu/Cíle)
Finance
Zákazní
kazníci
Procesy
Iniciativy a projekty
Co potřebujeme
abychom toho dosáhli
2004 - 2007
Jak měříme to co
děláme
Výsledky měření jsou propojeny se strategií
Vize a strategie se stává transparentní
Konstrukce BSC
Zamě
Zaměstnanci/
Potenciá
Potenciál
Akce k dosažení CSF
27
Linde Gas
Czech Republic: Strategic Direction
Vision
Strategic Themes:
Strategic Destination:
We want to be
the leading1)
gas company
•
Achieve Sales of 4,5 Bn
CZK in 2008 1)
•
Achieve ROCE of 22,3% in
2008 1)
1)
leading is defined
as:
•
Achieve ROS of 27,0% in
2008 1)
No. 1 in:
- profitability
- all market and
customer
segments
- in application
know how and
in
services
Strengthen the
market position
•
Increase our operational
excellence
Most competent and
reliable supplier of
gases and related
products
Best reputation in
Czech Republic
One of the best
companies within the
Linde Gas Group
•
Identifying and entering
growth platforms and niches
•
Having the best skilled staff
in the market
1) Figure from 2007, will be specified later
Strong growth in On-Site and Hydrogen
business
Preserve, grow and leverage our Cylinder
business having a competitive cylinder
park and –management
Increase our portfolio of applications,
services and complementary products
Optimize asset utilization
Increase performance and profitability by
implementing process improvements in all
functions
Ensure continuous improvement of our
employees’ knowledge, business
competencies and motivation
28
Czech Republic: Strategy Map
Linde Gas
Financials
Increase
Cash Flow
Improve
ROCE
Optimize
Capital
Employe
d
Increase EBITA
Grow profitable
Sales
Ensure growth with
existing customers
Create perceived Value
Added for the customer
based on competitive
and attractive offers
Customers
Improve
customer
relation, image
and market
presence
Follow key
customers
Provide most
competitive offers
for new customers
Strengthen technological
and commercial
competence face to face to
the customer
Employees
Processes
Increase
operational
efficiency
Identify
growth
segments
Strengthen
CRM
Alignment and
optimization of
resources and
efforts (Regions,
Functions, Business
Units)
Active HRdevelopment
Excellence in SEQ
and reliability in all
functions
Strengthen best
practice know how
transfer
Create
motivating and
innovative
environment
Improve international skills
esp. regional management
culture
Increase market
and customer
knowledge
Increase business, technical
and entrepreneurial
competencies
Mandatory from LG Division
Mandatory from IG
29
Colored Mandatory from Region
Linde Gas
Mapped Initiatives (see also xls- file “Initiative Mapping”)
LG TOP
Ensure success of Fit For the Future (FFF)
project
4
LG TOP /CZ SIX SIGMA program : warehousing
5
LG TOP+IG
Roll-out InTouch-program (excl. ICC)
SW>8
1
1
1
Improve Customer Relationship Management
(CRM) Implement systematical customer care
(part of CRM)
7
IG SW>8
On-Site: Develop new sites with synergy
potentials (industrial cluster / merchant market)
1
8
IG SW>8
Improve product sourcing for hydrogen
1
9
IG SW>8
Take care of succession planning, job placement
and potential management
10
IG SW>8
Create service concepts and commercial
packages (for price premium preferably separate
invoicing
11
IG SW>8
Pro-active pricing policy
12
LG Board
Divest underperforming or unused (fixed) assets
13
LG Board
On-Site: Convince customers with captive
production to outsource gas supply
14
LG Board
Spread modern IT tool for distribution (e.g.
Dynamic Planning, Onboard Computers)
15
Proactive use of modern communication tools in
LG Board our marketing activities and stimulate ecommerce
16
LG Board
Introduce complaint handling system
1
17
LG Board
Optimize distribution process incl. delivery
precision
1
RC
19
CZ
Optimize Cylinder supply chain management
20
CZ
Optimize purchase, logistic and increase sale of
complementary assortment
21
CZ
Implement management information system COGNOS
22
CZ
Build up and run ASU LINDE SOKOLOVSKA
23
CZ
Build up and run H2 filling station
24
CZ
25
CZ
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Depot network development
1
1
Get ISO 14001 compliant
1
4
9
5
15
)
er
ag
an
tM
ec
ro
j
(P
e
ti v
ti a
rI
ni
e
4
3
4
4
9
C
Operational
efficiency
L. Hercik
I.Doubrava
A
8
B
Customer
knowledge
P.Partsch
8
9
0
2
0
A
Growth
P.Choulik
1
7
0
2
2
B
Growth
P.Duda
8
8
7
B
Management
development
L.Nemcova
1
4
3
7
7
9
B
Growth
P.Partsch
1
2
3
5
5
8
B
Profitability
M.Peterka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
5
2
10
B
Optimize Capital
I.Doubrava
8
0
3
2
B
Growth
P. Choulik
2
3
3
3
4
C
Operational
efficiency
P.Duda / V.Polak
5
4
2
4
7
C
Customer relation
M.Peterka
3
4
5
5
7
C
Operational
efficiency
V.Polak
3
8
6
3
7
B
Operational
efficiency
J.Martinec
4
4
9
7
9
B
Growth
J.Bartos
5
5
6
3
8
B
Operational
efficiency
J.Martinec
5
4
8
5
8
B
Growth
J. Rak
I.Doubrava
2
4
8
5
8
C
1
1
1
11
10
9
3
1
A
Growth
P.Duda
1
1
1
7
7
0
4
4
B
Growth
P.Duda
3
7
5
5
7
B
Customer relation
J. Rak
3
2
5
5
8
C
Image
V.Polak
1
1
7
3
5
Operational
efficiency
1
5
2
2
17
5
3
1
1
1
1
1
ts
bl
m
m
en
si
M. Pecak
Co
on
sp
Re
I.Doubrava
Profitability
7
1
5
Optimize Capital
A
2
1
10
B
4
4
1
1
10
1
1
1
4
4
4
1
1
6
1
8
9
5
1
1
0
1
8
7
4
1
1
3
1
3
3
0
1
1
1
J.Martinec
8
1
1
1
Operational
efficiency
8
1
1
1
B
6
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
0
1
1
1
1
5
Operational
efficiency
1
1
fo
cu
m
)I
(m
1
IG SW>8
18
Employees
pr
ov
ke
y
w
lo
ol
)F
(m
1
6
Cylinder Action Program to increase the value of the
cylinder business
Customers
st
om
ec
er
us
s
to
cu (m)
m
er
st C r
om e
r
a
p r e la t
(m
e r ti n
e s io
) S ba g
e n n,
t
s pe
c e im
co ren ed r c
ag
o ei
m gt
e
pe he n c v e d
an
n
o
t
en t
En
d
ec mp V al
c
m
su
e h
e u
ar
fa n o ti t i e A
re
ke
c e lo
ve d
gr
t
d
a
to g i c
ow
nd ed
a
f
Pr
th
a f
ac l a
ov
nd ttr ao r
w
e
i th
ct the
to
id
c
i
o
e
v
th
m
ex
m
e
m e of
is
os
fe
cu
e
ti n
(m
tc
rs
st rcia
g
)I
om
om l
cu
nc
pe
er
st
re
om
ti t
as
i
ve
e
er
(m
m
s
of
ar
)I
fe
ke
de
rs
ta
nt
fo
i fy
nd
rn
gr
cu
ew
(m
ow
st
)I
cu
om
th
nc
st
re
se
er
om
as
gm
(m
kn
er
e
ow
)A
en
s
op
ts
le
er
ef lign
d
a
ge
fo m
ti o
rts e
n
nt
al
(
a
R
ef
(m
eg nd
fi c
)E
io o p
ie
xc
ns tim
nc
el
, F iz
y
le
u n a ti
nc
o
St
c
e
ti o n o
re
i
n
n s f re
ng
SE
so
,
th
B
Q
en
u
us
an
be
in rce
(M
d
s
es
st
re
)A
an
s
l
p
ia
d
U
ct
ra
bi
ni
iv
c
lit
ti c
ts
e
(M
y
)
HR
in
e
)I
a
a
n
l
m
De
lf
d
pr
un
v
k
el
no
ov
ct
op
io
e
w
ns
m
In
ho
en
te
(M
w
t
m r na
)C
tra
an t
re
i
ns
a g on
at
f
e
a
er
e
m ls
M
en k
en (m ot
t c ills
tr ) I iva
e
ul
ep n
tu s p .
re cr e t ing
re
re
ne a
gi
u r s e a nd
on
AC
ia b u
al
l c s In n
TI
om ine ov
VE
a
p s
SU
re et s, t tive
M
qu en ec
E
ST
ir e c ie h n n v
R
ir
i
m s
AT
en in cal o n
EG
ts a l i a n m e
IC
gn d
nt
SH
VA
m
en
LU
O
R
tw
E
T
i th
TE
R
M
EA
IM
SE
PA
O
C
F
T
IM
PL
FI
NA
EM
NC
EN
IA
TA
L
TI
RE
A,
O
N
SO
B
,C
UR
C
CE
at
eg
S
N
or
EE
iz
at
DE
io
C
D
n
lu
st
er
ed
le
m
Sa
lE
bl
e
ta
pi
IT
A
i ta
pr
of
w
)G
ro
(m
(m
)I
(m
Ca
EB
iz
e
se
im
re
a
nc
)O
pt
ow
CE
Fl
RO
e
pr
ov
Ca
LG TOP
3
m
se
2
Reduce Working Capital: reduce receivables,
inventories, sell or scrap unneeded stocks;
optimize payment to suppliers
)I
cr
ea
Implementation ICC incl. In Label
(m
In
LG TOP
1
s
pl
oy
INITIATIVE MAPPING
Czech Republic
20. Oct 2004
sh
Ranking/Info
Financials
until now only for InLabel
30
Linde Gas
Six Sigma - vybrané projekty
pro Českou a Slovenskou republiku
1. Snížení nezaplacených pohledávek starších než 90 dní
2. Zavedení a prodej nových servisních služeb
3. Tank management
31
Linde Gas
Spirit a etický kodex
32
Linde Gas
Na čem závisí úspěch
33
Děkuji za Vaši pozornost.
Linde Gas
Linde Gas
Výrobní zařízení Linde Gas a.s. v České republice
Litvínov
Ústí n. L.
Vřesová
Kralupy n. Vlt.
Ostrava
Praha
Třinec
Plzeň
Brno
Zařízení na dělení vzduchu
Výroba oxidu uhličitého
Výroba speciálních plynů
Plnírna vzdušných plynů
Výroba acetylenu
Výroba a plnění vodíku
Preparace acetylenových lahví
35
Download

Linde Gas - InterLeader