J. Kepartová, Volný čas a veřejná představení v antice.
Vyhledávání pramenů a sekundární literatury k zvolenému
tématu
Prameny na webu:
Bibliografie překladů a texty některých řeckých a latinských autorů do češtiny:
–
–
ŘECKÁ PRÓZA viz www.olympos.cz
ŘECKÁ DRAMATA www.olympos.cz, http://www.divadlo.cz/
Bibliografie sekundární literatury na webu:
KARLSRUHER VIRTELLER KATALOG (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html) –
obashuje knižní produkci z mnohých knihoven světa, z ČR jen Národní knihovnu
JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA (www.jib.cz) – obsahuje knižní produkci z
mnohých knihoven, ale je třeba ještě dohledávat v oborových knihovnách (např.
knihovna KKS zde není)
L´ANNÉE PHILOLOGIQUE (http://litterae.phil.muni.cz/) – obsahuje knižní i
časopiseckou produkci, o přístup k databázi je nutno požádat vyučujícího, který ho
zprostředkuje
JSTOR (http://www.jstor.org/) – fulltextové vyhledávání. Přístup z Univerzity Karlovy
nebo přes Litterae ante portas
Knižní bibliografie:
L´anné philologique – v knihovně KKS, prameny i sekundární literatura
Zprávy Jednoty klasických filologů - v knihovně KKS, prameny i sekundární literatura
CANFORA, L. Dějiny řecké literatury. Praha: KLP, 2001 - v knihovně KKS
CONTE, G. B. Dějiny římské literatury. Praha: KLP, 2003 - v knihovně KKS
Download

Vyhledávání pramenů a sekundární literatury k