Členové dozorčí rady v JUNKER Industrial Equipment s.r.o. v Boskovicích
Ve dnech 3. – 4. 9. 2013 proběhlo u naší společnosti zasedání dozorčí rady mateřské
společnosti OTTO JUNKER GmbH z Německa.
Vedení naší firmy informovalo o dosažených výsledcích tohoto roku a zhodnotilo vývoj
společnosti za uplynulá období.
Společně byly projednány významné investiční akce, další nasměrování a rozvoj společnosti,
zahájení nových projektů atd.
Zleva: Antonín Kužel (jednatel JIE), Dr. Ambros Schindler, Markus D. Werner (generální ředitel Otto
Junker GmbH), Heinz Keweritsch (předseda dozorčí rady), Thomas Breidenich, Udo vom Berg, Dr. H.P. Huss, Atilla Somuncu, Dr. Elmar Westhoff, Markus Schmidt, Frank Donsbach, Paul Klinkhammer
Zpracovala: Ludmila Zedníková/sekretariát jednatele/25.9.2013
Download

Členové dozorčí rady v JUNKER Industrial Equipment sro v