Celkové Výsledky
Krajské kolo soutěže v PS
Horní Lideč, 21.6.2014
ZL
2 Komárovice
VS
3 Zlín - Prštné
ZL
4 Vigantice
VS
5 Pornice
KM
6 Vlčnov
UH
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
39,45
DNF
30,49
DNF
39,44
DNF
35,63
DNF
36,43
DNF
32,57
DNF
Celkové pořadí
2.pokus
Celkový součet pořadí
1.pokus
1 Řetechov
5
127,57
4
15
5
1
115,02
1
3
1
6
144,57
6
17
6
3
125,09
3
9
3
4
135,45
5
13
4
2
118,02
2
6
2
P.
6
1
5
3
4
2
1.pokus
2.pokus
75,61
DNF
75,71
66,59
DNF
DNF
74,11
70,18
71,58
89,94
72,80
66,73
Běh na 100m s
přek.
Štafeta 4x100m
PÚ
Okres
SDH
startovní číslo
ŽENY
P.
Součet
Družstva
P.
Program pro zpracování výsledků: POŽÁRNÍ SPORT
Štafeta 4x100 m s překážkami:
Upozornění: Pořadí je platné pouze při vstupu na stránku či kliknutí na zelené tlačítko
I.p.
ŽENY
st.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SDH
Řetechov
Komárovice
Zlín - Prštné
Vigantice
Pornice
Vlčnov
Autor: Ing. Milan Hoffmann
1
2
II.p.
3
75,61
75,71
DNF
74,11
71,58
72,80
1
čas
1
75,61
75,71
DNF
74,11
71,58
72,80
DNF
66,59
DNF
70,18
89,94
66,73
2
3
čas C.čas
DNF
66,59
DNF
70,18
89,94
66,73
Poř.
75,61
66,59
DNF
70,18
71,58
66,73
Oprávněný uživatel: SH ČMS
5
1
6
3
4
2
Program pro zpracování výsledků: POŽÁRNÍ SPORT
Běh na 100m s přek. - Pořadí jednotlivců
Krajské kolo soutěže v PS
Horní Lideč, 21.6.2014
ŽENY
čas
I. pokusu
čas
II. pokusu
Výsledný
čas
Komárovice
17,79
21,31
17,79
Pavlíková Ester
Komárovice
17,79
23,85
17,79
36
Mertová Martina
Vlčnov
18,15
18,00
18,00
4
2
Těšická Karolína
Komárovice
18,42
18,37
18,37
5
12
Pestlová Michaela
Vlčnov
19,07
19,64
19,07
6
37
Forbelská Jana
Řetechov
20,22
19,32
19,32
7
41
Otevřelová Eliška
Pornice
19,39
19,41
19,39
8
28
Machů Kateřina
Vigantice
19,45
DNF
19,45
9
42
Remešová Monika
Vlčnov
22,80
19,55
19,55
10
11
Jarošová Adéla
Pornice
20,30
19,82
19,82
11
16
Skalková Kateřina
Vigantice
20,83
19,85
19,85
12
48
Polášková Eliška
Vlčnov
19,93
19,89
19,89
13
1
Vlková Daniela
Řetechov
20,70
19,96
19,96
14
14
Daňková Kristýna
Komárovice
20,04
DNF
20,04
15
26
Oravcová Lucie
Komárovice
20,40
20,08
20,08
16
30
Dacíková Barbora
Vlčnov
20,18
DNF
20,18
17
3
Bahulová Barbora
Zlín - Prštné
20,87
22,16
20,87
18
32
Plesníková Patricie
Komárovice
26,75
20,95
20,95
19
34
Šulová Veronika
Vigantice
20,95
DNF
20,95
20
31
Obadalová Vendula
Řetechov
21,07
21,16
21,07
21
40
Bajzíková Tereza
Vigantice
21,25
21,16
21,16
22
24
Dacíková Marie
Vlčnov
21,33
28,57
21,33
23
8
Květoňová Veronika
Komárovice
DNF
21,52
21,52
24
23
Juřenová Martina
Pornice
22,36
21,58
21,58
25
10
Roudná Jana
Vigantice
21,78
21,65
21,65
26
46
Crigorescu Romana
Vigantice
22,29
22,03
22,03
27
18
Hanusová Vendula
Vlčnov
24,00
22,27
22,27
28
13
Zábojníková Eva
Řetechov
22,77
22,29
22,29
29
4
Vojkůvková Eva
Vigantice
23,29
22,30
22,30
30
19
Jamodová Andrea
Řetechov
23,15
22,43
22,43
31
6
Viktorinová Petra
Vlčnov
22,50
22,68
22,50
32
7
Chytilová Aneta
Řetechov
22,50
DNF
22,50
33
5
Dvořáčková Zuzana
Pornice
22,70
32,07
22,70
34
33
Elšíková Alena
Zlín - Prštné
22,79
22,76
22,76
35
20
Foukalová Eva
Komárovice
23,81
23,05
23,05
36
22
Bělíková Zuzana
Vigantice
23,61
31,57
23,61
Pořadí
Start.
číslo
1
38
Chovancová Petra
2
44
3
Jméno
Autor: Ing. Milan Hoffmann
kolektiv
1
Oprávněný uživatel: SH ČMS
Program pro zpracování výsledků: POŽÁRNÍ SPORT
Běh na 100m s přek. - Pořadí jednotlivců
Krajské kolo soutěže v PS
Horní Lideč, 21.6.2014
ŽENY
čas
I. pokusu
čas
II. pokusu
Výsledný
čas
Řetechov
25,30
23,85
23,85
Velísková Martina
Zlín - Prštné
24,23
30,82
24,23
9
Horáková Jaroslava
Zlín - Prštné
24,94
DNF
24,94
40
29
Sklářová Aneta
Pornice
25,47
25,31
25,31
41
21
Horáková Hana
Zlín - Prštné
25,56
DNF
25,56
42
27
Sedláčková Tereza
Zlín - Prštné
29,34
26,21
26,21
43
35
Navrátilová Miroslava
Pornice
29,58
26,65
26,65
44
39
Novosadová Ester
Zlín - Prštné
27,41
28,26
27,41
45
17
Tesařová Petra
Pornice
35,43
31,07
31,07
46
47
Dopitová Lucie
Pornice
35,88
36,35
35,88
47
43
NESTARTOVALO
Řetechov
DNF
DNF
DNF
47
45
NESTARTOVALO
Zlín - Prštné
DNF
DNF
DNF
47
49
NESTARTOVALO
Řetechov
DNF
DNF
DNF
47
50
NESTARTOVALO
Komárovice
DNF
DNF
DNF
47
51
NESTARTOVALO
Zlín - Prštné
DNF
DNF
DNF
47
52
NESTARTOVALO
Vigantice
DNF
DNF
DNF
47
53
NESTARTOVALO
Pornice
DNF
DNF
DNF
47
54
NESTARTOVALO
Vlčnov
DNF
DNF
DNF
Pořadí
Start.
číslo
37
25
Zábojníková Anna
38
15
39
Jméno
Autor: Ing. Milan Hoffmann
kolektiv
2
Oprávněný uživatel: SH ČMS
Program pro zpracování výsledků: POŽÁRNÍ SPORT
Běh na 100m s překážkami - Pořadí družstev
6
Soutěžící
ŽENY
st.č.
SDH
1
Řetechov
2
Komárovice
3
Zlín - Prštné
4
Vigantice
5
Pornice
6
Vlčnov
7
8
9
10
Autor: Ing. Milan Hoffmann
Pokus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. pokus
2. pokus
čas
1. pokus
2. pokus
čas
1. pokus
2. pokus
čas
1. pokus
2. pokus
čas
1. pokus
2. pokus
čas
1. pokus
2. pokus
čas
1. pokus
2. pokus
čas
1. pokus
2. pokus
čas
1. pokus
2. pokus
čas
1. pokus
2. pokus
čas
20,70
19,96
19,96
18,42
18,37
18,37
20,87
22,16
20,87
23,29
22,30
22,30
22,70
32,07
22,70
22,50
22,68
22,50
22,50
DNF
22,50
DNF
21,52
21,52
24,94
DNF
24,94
21,78
21,65
21,65
20,30
19,82
19,82
19,07
19,64
19,07
22,77
22,29
22,29
20,04
DNF
20,04
24,23
30,82
24,23
20,83
19,85
19,85
35,43
31,07
31,07
24,00
22,27
22,27
23,15
22,43
22,43
23,81
23,05
23,05
25,56
DNF
25,56
23,61
31,57
23,61
22,36
21,58
21,58
21,33
28,57
21,33
25,30
23,85
23,85
20,40
20,08
20,08
29,34
26,21
26,21
19,45
DNF
19,45
25,47
25,31
25,31
20,18
DNF
20,18
21,07
21,16
21,07
26,75
20,95
20,95
22,79
22,76
22,76
20,95
DNF
20,95
29,58
26,65
26,65
18,15
18,00
18,00
20,22
19,32
19,32
17,79
21,31
17,79
27,41
28,26
27,41
21,25
21,16
21,16
19,39
19,41
19,39
22,80
19,55
19,55
DNF
DNF
DNF
17,79
23,85
17,79
DNF
DNF
DNF
22,29
22,03
22,03
35,88
36,35
35,88
19,93
19,89
19,89
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
1
P
Suma časů
Poř.
7
127,57
4
8
115,02
1
7
144,57
6
8
125,09
3
8
135,45
5
8
118,02
2
Oprávněný uživatel: SH ČMS
Program pro zpracování výsledků: POŽÁRNÍ SPORT
Požární útok
Upozornění: Pořadí je platné pouze při vstupu na stránku či kliknutí na zelené tlačítko
I.p.
ŽENY
st.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SDH
Řetechov
Komárovice
Zlín - Prštné
Vigantice
Pornice
Vlčnov
Autor: Ing. Milan Hoffmann
1
2
39,45
30,49
39,44
35,63
36,43
32,57
37,04
28,00
31,13
27,53
35,47
27,09
II.p.
čas
3
39,45
30,49
39,44
35,63
36,43
32,57
1
1
2
3
čas C.čas
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
Poř.
39,45
30,49
39,44
35,63
36,43
32,57
Oprávněný uživatel: SH ČMS
6
1
5
3
4
2
Download

Ženy