Úřední dny: Pondělí: 08:00-17:00
Čtvrtek: 08:00-16:00
Obec
Lesonice
Lesonice 73
67201 Moravský Krumlov
Email: [email protected]
Elektronická podatelna: [email protected]
Telefon: 515323440
Datum: 18. 11. 2014
http:// www.lesonicemk.cz
Obec Lesonice
Obecní úřad Lesonice
Obec Lesonice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů,
záměr prodat pozemky:
parc. číslo
1339/48
1339/49
1339/50
1339/51
1339/52
1339/53
1339/54
1339/55
výměra v m2
2480
2300
2009
1856
1172
769
800
828
nacházející se v katastrálním území Lesonice, které jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Tato nová parcelní čísla vznikla rozparcelováním pozemků č. 1339/1, 1339/20,
1339/21v ku Lesonice.
Cena pozemků byla stanovena na 120,-Kč za m2.
Zájemci o koupi nemovitostí se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,
které musejí být doručeny obecnímu úřadu od 5. 12. 2014.
Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Lesonice na jeho 2. zasedání dne
18. listopadu 2014, usnesení č. 2/2014.
Za správnost: Pavel Herman, starosta obce Lesonice
Vyvěšeno na UD dne : 18.11.2014
Sňato dne :
Vyvěšeno na EUD dne: 18.11.2014
Sňato dne:
Download

Záměr obce prodat stavební pozemky ........zde.