PROFESSIONAL
EGGER DHF
Difuzně otevřená a výztužující –
spodní krycí vrstva pro střechu a
stěnu
www.egger.cz/drevostavby
EGGER DHF
DIFUZNĚ OTEVŘENÁ A VÝZTUŽUJÍCÍ –
SPODNÍ KRYCÍ VRSTVA PRO STŘECHU A STĚNU
PoPis vÝroBku
VÝROBA
EggEr DHF je difuzně otevřená a vlhkuodolně lepená dřevovláknitá deska
pro stavebnictví k vnějšímu opláštění střechy a stěny. Je vyráběna suchým
procesem na jednom z nejmodernějších zařízení Contiroll podle povolení
stavebního dohledu Z-9.1-454 a EN 622-5:2004. Čerstvé piliny a štěpky
použíté k výrobě vláken pochází z pilařské výroby. Jako pojivo je použita
vlhku odolná, 100 % bezformaldehydová, PU pryskyřice.
POUŽITÉ SUROVINY
Piliny a štěpky z odkorněného jehličnatého dřeva
Emulze parafinového vosku
PU pryskyřice
Voda
OBLASTI POUŽITÍ
Jako falcovaný podhled podle směrnic ZVDH a EN 14964
Jako difuzně otevřené opláštění stěn v rámových dřevostavbách
Pro konstrukce s bezpečnostní třídou 0 bez preventivní chemické
ochrany dřeva
Jako opláštění na výšku poschodí
V protipožárních konstrukcích bez průkazní povinnosti podle
DIN 4102-4
Další informace ke zpracování a použití naleznete ve Směrnicích pro
zpracování od firmy EggEr jakož i v Projekční příručce dřevostavby.
Podklady si může bezplatně prohlédnout nebo objednat na
www.egger.cz/drevostavby.
CERTIFIKÁTY
Všeobecné Schválení stavebního dohledu (DIBt) Z-9.1-454
CE certifikace, WKI Braunschweig
Certifikace F30/F60 pro nosné stěnové konstrukce uzavírající prostor
Produktová Deklarace vlivu na životní prostředí (EPD) včetně ekobilance
podle ISO 14040, Institut für Bauen und Umwelt e.V.
Certifikace FSC Controlled Wood (CW)
Pochozí bezpečnost (podle ONr 22219-2) do 100 cm rozestupu krokví
Ochrana proti dešti pro podstřešní systém (podle B 213 HFA)
EGGER DHF – Vlastnosti hovoří samy za sebe
schválena stavebním dohledem jako spolunosné, výztužující opláštění
není nutné aplikovat žádné těsnění hřebíků pod kontralaťováním
lze použít jako pomocné zakrytí (viz. Směrnice pro zpracování od firmy EggEr)
bezpečná na pochoz do 100 cm rozestupu krokví
STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VÝPOČTOVÉ HODNOTY
EggEr DHF, podle Schválení stavebního dohledu Z-9.1-454 DIBt
Vlastnost
Norma
Jednotka
EGGER DHF
Hustota
EN 323
kg/m³
≥ 600
EN ISO 12572
–
μ-hodnota
Tepelná vodivost λr
d
μ
13 mm
11
15 mm
11
Z-9.1-454
W/(mK)
0,10
EN 318
%/%
0,04
Změna délky při 1 %
změně vlhkosti materiálu
Chování při požáru
EN 13986
–
D-s2, d0
Emise formaldehydu
EN 717-1
ppm
< 0,03
CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY PEVNOSTÍ A TUHOSTÍ
EggEr DHF, podle Schválení stavebního dohledu Z-9.1-454 DIBt
Hodnoty pevnosti (N/mm²)
Tloušťka (mm)
Ohyb
Tah
Tlak
Smyk příčně k
rovině desky
Smyk v
rovině desky
tnom
fm
ft
fc
fv
fr
12 – 20
19
11,7
9,6
3,4
1,1
Tloušťka (mm)
Ohyb
Tah
Smyk příčně k
rovině desky
Smyk v
rovině desky
Hodnoty tuhosti (N/mm²)
Tlak
tnom
Em
Et
Ec
gv
gr
12 – 20
3.000
2.100
2.000
600
100
dodací ProGraM eGGer dHF Z-9.1-454 / en 622-5 MdF.rWH
Tloušťka (mm)
4 stranná pero-drážka
2.500 × 1.250
2.500 × 675
2 stranná pero-drážka
2.800 × 1.250
3.000 × 1.250
15
13
na co BY Jste si MĚli dávat PoZor
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA
Skladovat v suchu a na plocho ležící na více hranolech o stejné výšce, vzdálenost
mezi hranoly je maximálně 80 cm.
Balíkovací ocelové pásky je třeba ve skladu zpracovatele neprodleně odstranit.
Je třeba zamezit nepřípustnému navlhnutí v balíku, např.vlivem počasí.
BALENÍ
Desky EggEr DHF jsou v balících chráněny čelním kartonem a smršťovací folíí jakož i
ochrannými lištami a ocelovými pásky aby se zabránilo poškozením vlivem dopravy a vlhkosti.
UDRŽITELNÁ
PRODUKTOVÁ DEKLARACE VLIVU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EGGER DFF
ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY AT EGGER
EGGER ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS (EPDs)
AS A FOUNDATION FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
1 m³ DHF od firmy EGGER váže cca.
508 kg CO₂ (vypočteno na základě
GWP 100-výroba)
Vliv na životní prostředí a
ekologickou nezávadnost
našich výrobků jsme si
nechali potvrdit nezávislými
zkouškami a zveřejnili je
v našich produktových
Deklaracích vlivu na životní
prostředí (EPDs).
Ty se používají k certifikaci
vlivu staveb na životní
prostředí. K dispozici jsou
EPDs pro všechny hlavní
skupiny výrobků firmy EGGER.
To odpovídá průměrně emisi
CO₂ osobního vozu střední
třídy na trase 3.910 km
(vypočteno dle plánované
evropské směrné hodnoty
130 g CO₂/km).
www.egger.com/environment
Další informace naleznete v
prospektu Ekologie & trvale
udržitelný rozvoj u firmy EGGER
nebo na www.egger.cz
www.egger.cz
TECHNICKÉ INFORMACE
[email protected]
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Německo
CZ_978314_06/10
Technické změny vyhrazeny. Žádná záruka za chyby v tisku a normách jakož i omyly.
EGGER CZ s.r.o.
Čechova 498
500 02 Hradec Králové
Česká republika
t +420 495 531 531
f +420 495 531 534
[email protected]
www.egger.cz
Download

EGGER DHF desky (česky/PDF)